REKLAMA

Dyskutując o pieniądzach będziemy dyskutować o przyszłej UE

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-05-04 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:17 min.
Udostępnij:

- Możliwość powiedzenia „nie” spowoduje, że rządy będą współpracować z Komisję Europejską przez cały czas trwania prac – Jan Olbrycht, sprawozdawca PE ds. Wieloletnich Ram Finansowych tłumaczył w TOK FM jak ma wyglądać kwestia uzależnienia funduszy europejskich od praworządności.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka płaci za kratki dzień dobry zapraszają na ekologię w studiu w parlamencie europejskim Brukseli pan Jan Olbrycht sprawozdawca parlamentu w sprawie Nord wieloletnich ram finansowych poseł Platformy Obywatelskiej dzień dobry dzień dobry może zrzutkę, żeby słuchacze wiedzieli, jaką rolę parlament i pan odgrywa w negocjacjach budżetowych rola parlamentu jest zróżnicowana w zależności od tego czy chodzi o budżet roczny czy budżet wieloletni czerwoną Rozwiń » perspektywę finansową przy budżecie rocznym parlament Europejski jest współ PRA legislatora, czyli współtworzy określony budżet i z chorobą w związku z bardzo duża i równocześnie w radzie głosowanie nad budżetem rocznym jest kwalifikowaną większością głosów Grzegorza wasz sukces finansowo SOS jest odmienna, bo dotyczy to granie korozja polityk europejskich w tej sprawie prowadzą tak naprawdę negocjacjami rządów ministrowie spraw zagranicznych w Wodzisławiu z Europejskiego w parlamencie europejskim my mamy prawo na końcu już od kiedy rządy uzgodnią swoje stanowisko mamy prawo powiedzieć tak albo nie chcieli przyjąć propozycję rządu albo nie po naszej zgodzie rządu ostatecznie zatwierdzają perspektywy na 7 lat, czyli nasza rola teoretycznie zmniejsza, ale tak naprawdę to ta możliwość powiedzenia nie powoduje, że rząd będą pracować w parlamencie europejskim przez cały okres czasu po prostu, żeby uniknąć na końcu tego właśnie odrzucaniu ma jednak właśnie i Jean-Claude Juncker, ale wszystkim komisarz Oettinger d s. budżetu przedstawili tą pierwszą propozycję po raz pierwszy publicznie właśnie w parlamencie wczoraj również tutaj komisja budżetowa, której pan pracuje spotkała się z komisarza Oettingera wskazywałby na to by ją to zresztą wczoraj mówił, że liczy na awans stanie się posłów, że będzie się też wywierać presję narządy, żeby udało się to wieloletni budżet przyjąć do końca kadencji, czyli tak realnie do końca kwietnia przyszłego roku tak, ale to trzeba wysłać wytłumaczy, że następna perspektywa rozpocznie się 1 stycznia 2 0 20 pytanie czy będzie mieć wszystko przygotowane czy będzie gotowa cała rama prawna czy będzie wszystko przygotowane pozwólmy finansowo, żeby to zrobić to wszystko powinno być już gotowe w połowie roku 2 0 19, jeżeli tak nie będzie to będzie poważne opóźnienia i podobnie zeszła teraz z tym, że to opóźnienie może być jeszcze większe czy badano europejskie mówi taki sposób uważamy, że czas, by to bardzo szybko nadzwyczajnie szybko normalnie trwa około 2 lat, tym bardziej że mamy do czynienia z nową sytuację po wyjściu Brytyjczyków, z czym mamy tak naprawdę się 7 miesięcy uważam, że trzeba to zrobić przed wyborami po to, żeby zdążyć na 2 1 pytanie czy rząd do dojdą do porozumienia o to, żeby nam przesłać uzgodnione stanowisko trudno jest powiedzieć komisja Europejska bardzo chce zakończyć przed końcem kadencji parlamentu, bo potem się będzie zmieniała komisja w związku z tym komisja chce parlament też chce teraz pytanie czy rządy zechcą uzgodnić wspólne stanowisko i będą się bardzo spieszyć co w jawi się czy wynika z tej propozycji, którą znamy na ten moment, bo też słuchać wyjaśniamy, że będą kolejne już o uściślenie tej propozycji przez najbliższe tygodnie do połowy czerwca, jaka Unia wyłania się z tego z tej propozycji budżetu po roku 2 0 20 tak to jest o tyle istotne, że trwa dyskusja na temat przyszłej Unii Europejskiej jest to zawyżona w próżnię wydawałoby się rządy podejmą to ton debaty, z czym dyskusja budżetowa tak naprawdę będzie trochę zastępującą dyskusja o charakterze ustrojowym czy nasi radni dyskutują za pieniądze będziemy dyskutowali o przyszłej rolnicy już teraz widać widać po pierwsze, torze Unia poważnie się z Unią są dziś instytucje europejskie na dzisiaj poważnie zastanawiają się jak on nie będzie, bo po wyjściu Brytyjczyków to po prostu będzie inna Unia to ona będzie inaczej funkcjonować po pierwsze, ona będzie nastawiona na silniejszą strefy euro i to widać już w tej propozycji budżetowej po drugie, bez dojazdu pytam, bo to jest bardzo ciekawe, z czym to widać to wiele się po pierwsze w tzw. linii budżetowej dla strefy euro, czyli stworzeniu pewnego takiego instrumentu do przeciwdziałania kryzysom w strefie euro co na to to jest dziś przedstawiamy jako coś co jest powyżej czy poza budżetem, ale jest to w ramach perspektywy po drugie, zdecydowana Wola instytucji europejskich do namawiania państw członkowskich tych gróźb nie są w strefie euro, żeby do strefy chodzi i jak najszybciej też nie tak naprawdę będzie oparta na strefy euro jest stworzenie instrumentów zachęcających tych którzy, którzy będą zmierzali do strefy euro to także będzie w tej w tej perspektywie to zabytek i 1 rzeźba bardzo istotna druga kwestia to jakby pokazanie, że Unia trochę zmienia również swój zakres działalności, bo ma zamiar zaangażować finansowo badania naukowe i dobre przygotowanie całej bazy i naukowej i produkcyjny dla obronności to podział badania naukowe przede wszystkim, ale również Unia zdecydowanie dzisiaj raczej komisja Europejska proponuje, żeby Unia powiedziała bardzo wyraźnie chcemy bronić chce chronić mieszkańców Europy po to, musimy bardzo ją wzmocnić ochronę granic komisja w swoim dokumencie powiedział, że musimy zatrudnić co najmniej 10  000 nowych osób, które chronią akcjonariuszy Straży Granicznej Straży Granicznej prócz oczywiście tych, którzy są w poszczególnych krajach z dużym to jest decyzja o charakterze politycznym garść uwag to nie jest kwestia czysto finansowa to jest decyzja ma zaczynają się na kierunek chcemy wzmocnić mechanizmy dotyczące systemu władzy azylowe go to także jest istotne skoro tak to zaś Unia podejmuje się nowych zadań jest pytanie, skąd wziąć pieniądze nowe zadania skoro pieniędzy będzie mniej z powodu wejścia w życie Kuyta zabieg kluczowe pytanie Otóż jest bardzo prosta skoro Brytyjczycy wychodzą im zimniej, więc w budżecie to trzeba znaleźć pieniądze na te nowe zadania bądź ciąć zdecydowanie istniejące polityki parlament Europejski w tej dyskusji mówi skoro są nowe zadania trzeba znaleźć dodatkowe pieniądze i zwiększyć wkład państ w członkowskich bądź stworzyć nowe dodać dochody samej Unii to jest stanowisko parlamentu byś my chcemy utrzymać w dzisiejszej polityki, które są ważne spójność i rolnictwo uważam, że nie powinno się ich ciąć tak mój parlament, ale komisja Europejska kilka dni temu powiedział, że nie ma wyjścia tak czy inaczej to polityki tzw. starych czy tradycyjny trzeba będzie żyć, ale jak rozumiem dotyczy na razie to jest jeszcze za wcześnie, żeby przełożyć te ogólne propozycje cięć w komisji Europejskiej na poszczególne państwa, bo jeżeli słyszymy, że na funduszu z funduszu spójności, z którego Polska tak hojnie korzysta cięcia są przewidziane mniej więcej 7 % niecałe 7 % ogólnie na rolnictwo 5 na dopłaty bezpośrednie 4 to niemożna powiedzieć, że o 7 % Polska dostanie mniej, a czy o 5 na rolnictwo, bo to trudno jeszcze obliczyć, aby nadać najprostsze wyliczenie, bo takie weźmy dzisiejszego sumę, którą stoją Polska może skorzystać z dyni z tego 7 proc, ale po pierwsze trzeba będzie odjąć wkłady brytyjskiej to co Brytyjczycy zostają po drugie trzeba będzie zastanowić jak te pieniądze będą działania, które już będą zmniejszono 7 % i ten podział pieniędzy za politykę spójności będzie Inter będzie inny niż dzisiaj pytanie czy każde pieniądze będą szły w kierunku państ w, które tego potrzebowały zawsze Europy Środkowo-Wschodniej czy będzie to inny podział już dziś widać, że to będzie inny poziom i innymi słowy ten, kto to zmniejszenie polityki spójności szkoda Polski będzie znacząca pan już od pewnego czasu, mówi że właściwie w tym konflikcie między polską, a Brukselą i budżet i w kontekście budżetu wcale nie musi dochodzić do sytuacji, w której trzeba będzie sięgać po presję czy wręcz, że był nie używać może tego słowa na kurzych kary finansowe za nas przy kład nie przestrzeganie zasad praworządności, bo właśnie wystarczy inaczej te pieniądze unijne teraz wydawać albo ulokować tam dodać od razu widzi pan na co pozwoli sprostować poprzez nie chodzi o konflikt Polski z komisją chodzi o to co się dzieje w Polsce to jest problem jeżeli, jeżeli w Polsce toczy się proces taki jak przebiega proces jednak zmieniania czy też burzenia pewnych zasad państwa prawa to to jest problem, a to jest reakcja komisji Europejskiej jako coś dzieje w Polsce, a nie konflikt pokoleń wskazywał na to, że 2 strony się kłócą niech komisja Europejska reaguje na coś co jest bardzo zagrażające całej Unii i teraz musi znaleźć jakiś sposób chciała zrobić to przy pomocy tego art. 7 jak widać to jest bardzo trudne w związku, z czym to na pewno będzie próba zrobienia tego poprzez użycie instrumentów finansowych to jest bardzo pomysł skomplikowanej trudny, ale to pokazuje, jaka jest Wola Wola jest taka, żeby reagować, żeby nie zostawiać tego bez bez żadnej reakcji i wydaje mi się, że reakcja rządu polskiego wskazuje na to, że ten pomysł skuteczny to zaś, że rząd Polski wygląda na to zaczną się zastanawiać czy czasem się nie wycofa z pewnych rzeczy, ponieważ to ostrzeżenie jest jednoznaczna i wszyscy komentatorzy mówią, że to po raz pierwszy w historii zdarzyło się, że taki instrument powstaje i że jego powstanie należy wiązać absolutnie sytuacja w Polsce na Węgrzech no tak, ale jest w tym wszystkim jeszcze pytanie do pana również czy niema racji Polski rząd, który mówi my się na ten mechanizm nie zgadzamy, ponieważ nie da się w sposób jasny precyzyjny określić parametrów czy kryteriów badania mierzenia praworządności przekładać na pieniądze po pierwsze, da się, bo istnieje indeksy światowe praworządności w poszczególnych krajach po drugie w tym rozporządzeniu co przygotowała rada są wyraźnie pokazały elementy, które wskazują na zagrożenia Szkot kwestia publikacji wyroków to jest zapisane dokładnie albo wybór sędziów albo odwoływania sędziów to jest dokładnie w tym dokumencie, który jest czy to co się da zrobić i to komisja ważny stara się doprecyzować, żeby nie było tego typu zagrożeń w związku, z czym pytanie to jest rząd Polski może się nie zgodzić ta propozycja nie dotyczy jednomyślności ona będzie dotyczyła tego, że może to będzie odrzucić kwalifikowaną większością głosów, czyli teraz rząd Polski będzie musiał przekonać bardzo wiele rządów w unii Europejskiej, żeby zechciały taką propozycję odrzucić i myślę, że ta nie będzie łatwo kwalifikowana większość to jest 5 5 % państ w i 6 5 % ludności tych tez Dworcowa 9 oraz do odrzucenia tego co będzie większości nie do przyjęcia tylko do odrzucenia, czyli na pytanie 3 czy rząd Polski będzie na tyle przekonywujący, żeby od zdążył się tego typu pozycje to rozporządzenie ma wyraźne wsparcie w parlamencie europejskim wyraźnie chciał powierzyć mimo tego, żeby rozeszły się bardzo krytycznie o powiązaniu, bo baliśmy się tego, że to może być instrument tylko dla państ w słabszych biedniejszych ropy rozwodnienia po drugie, uważaliśmy, że może to dotknąć beneficjentów samorządów i t d . ale propozycja komisji jest trochę inna i nie ucierpią na tym końcowy beneficjent dziś w bardzo dziękuję pan Jan Olbrycht sprawozdawca parlamentu Europejskiego d s. wieloletnich ram finansowych, a goście mają bardzo za chwilę z Warszawy informacja po nich wracamy na dyskusje ekspertów komentatorów będzie oczywiście ciągle rozmawiali o budżecie ekonomia kapitał gospoda Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA