REKLAMA

"Odwrócenie naruszeń konstytycji powinno się rozpocząć od cofnięcia zmian personalnych" - najnowszy projekt Prawa i Sprawiedliwości komentuje dr Tomasz Zalasiński

Analizy
Data emisji:
2018-05-04 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
analizy termin Lewicka kłania się państwu Nisko nasz kolejny gość dr Tomasz Zalasiński zespół ekspertów prawnych fundacji Batorego i dobry wieczór panie doktorze witam dobry wieczór państwu dobry wieczór pani redaktor pan doktor jest już po lekturze ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym po raz kolejny prawo sprawiedliwość będzie modyfikować ustawy o Sądzie Najwyższym, który napisał pan prezydent po tym, jak zawetował pisowską ustawą osądzie najwyższym inny i Rozwiń » pan przeczytał tę ustawę co pan myśli nad na razie to jest jeszcze projektom się pojawił dosłownie chyba wczoraj przedwczoraj został złożony z Londynu medalu urażoną za numer druku 2 4 8 0 zlotego mają biura legislacyjnego biura analiz sejmowych tak no, więc jak rozumiem ten projekt ma na celu przywrócić zgodność z konstytucją w zakresie ustawy o Sądzie Najwyższym w zakresie ustawy o krajowej radzie sądownictwa i innych ustaw regulujących zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości rozumiem też, że ten projekt został po części wymuszone 3 czy do jego wniesienia posłowie prawa i spali młodsi zostali skłonienie reakcję Unii euro Unii Europejskiej i nawet nie musi pan domniemywać mówił o tym, NFZ wczoraj jedzcie budowniczy chcemy wykazać pewną otwartość na postulaty komisji Europejskiej, aby zamknąć spór i zająć sprawami ważnymi dla Unii Europejskiej kilkanaście dni temu politycy prawa sprawiedliwości nie wykluczali, że pojawią się kolejne zmiany w ustawach sądowniczych był już wcześniej pewne zmiany zostały wykonane do końca tak, więc jeżeli przyjąć, że ten projekt ma realizować cele takie oto, że mamy przywróci zgodność z konstytucją tych ustaw był oczywiście tu wtrącenie ubolewam, że nie może tego sprawdzić Trybunał Konstytucyjny, który w Polsce niestety nie funkcjonuje, więc jeżeli te projekty mają przywrócić zgodne z konstytucją to one są dalekie od ideału tych to znaczy można powiedzieć, że niewiele w tym zakresie zmieniają kwestia skargi konstytucyjnej in z Karlina zwyczajnie tak no i idei to jest po prostu troszeczkę taka powiedziałbym gra słów praworządność i sprawiedliwość społeczną n p. w przepisie, który mówi o tym kiedy można wnieść skargę nadzwyczajną zamienia się na konstytucyjne sformułowanie zasady demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej z tym, że problem z tą skargą jest zupełnie inny nie jest kwestia to nie jest kwestia nazewnictwa tylko to jest kwestia skutków zderzeń wzruszenia wyroków od dziewięćdziesiątego siódmego roku i ta skarga nadzwyczajna jak przekonywał się na konferencji we Wschowie Marek Ast poseł PiS -u, który będzie prowadził do ustawy będziemy ją przedstawiał Elby polega na tym, że jeszcze ważniejsza będzie ta skarga nadzwyczajna, ponieważ nie 8 podmiotów jak wcześniej tylko 2 podmioty będą miały prawo skargę nadzwyczajną w gorzowie chyba nie doczytał projektu ustawy, ponieważ tam jest mowa o 2 podmiotach rzeczywiście, ale jedynie do czasu wejścia w życie ustawy później tak ten katalog się nie zmienia on był to ten przepis nie znowelizowane, który mówi o katalogu nie wiem chyba 8 w dniach 8, tak więc to ograniczenie dotyczy tylko okresu przed wejściem w życie tych ustaw to jest jednak, że druga rzecz tak jak wspomniałem problem jest problemem w tym VAT jest naruszenie czy daleki wątpliwości co do naruszenia zasady stabilności wyroków trwałość tych wyroków to jest problem z naruszeniem konstytucji i poprzez zmianę klauzuli generalnej jedno i na drugą tego ryzyka dla stabilności obrotu gospodarczego w Polsce często nie wyeliminujemy to zmiana pozorna to jest zmiana pozorna, która w ogóle nie dotyczy istoty problemu Konstytucyjnego z tą instytucją skargą nadzwyczajną, więc być ocena konstytucyjności stanu obecnego stanu po wprowadzeniu tego projektu nowego, który ma mas ma być procedowany ocena konstytucyjna nie są nie zmienia, gdy ruch pozorny ruch pozornej niestety ubolewam nad tym jest to ruch pozorny, a kolejny pomysł, który zakłada zmianę sposobu mianowania asesorów sądowych, czyli prezydent miałby dorobić ani nie wniesie minister spraw dla nas ważna teka Góra jest zamiana należności rozumiem ministra prezydent analogiczna sytuacja tutaj na oddziale asesorów to warto kilka słów wstępu wymiar sprawiedliwości w Polsce jest promowany przez sędziów odnośnie statusu asesorów wypowiedział się już Trybunał Konstytucyjny w fotelu to była sprawa ze skargi konstytucyjne, w którym stwierdził, że nie ma takiej możliwości, aby wymiar sprawiedliwości sprawowało osoby, które nie są sędziami w przypadku ustawy o sądzie o ustroju sądów powszechnych w tej ostatniej obowiązującej wprowadzono instytucję asesora, który był mianowany przez ministra sprawiedliwości stan z gruntu niekonstytucyjny w dodatku w sposób oczywisty, bo jest orzeczenie, które jasno wskazuje, że to jest konstytucyjnie go też konstrukcja konstytucji nie dopuszcza i teraz dokonujemy zmiany oto taki, że pozostawiamy tych asesorów tylko mianuje ich już nie minister sprawiedliwości tylko mianuje miał ich wtedy sędziowski, czyli powołuje krajowa rada sądownictwa na typową wskazuje krajowa rada sądownictwa powołuje prezydent także władza wykonawcza tak, ale tutaj akurat w misję wiadomo, że w dół jest analogiczna w środku sanitarne oraz, więc to tutaj nie ma problemu pytanie tylko w tym w takim razie dlaczego to osoby nie są sędziami dyskont różnice, dlaczego oni muszą być asesorami i ustawa, mówi że są nieusuwalni natomiast mówi również, że sprawują funkcje sędziowskie przez okres 4 lat i ich w tym tkwi problem sędzia powinien mieć i tego wymaga znajomości standardzie anachronicznego państwa prawnego w takt problem z asesorami jest w tym asy w Żorach i tak problem w SO w akcesoriach tkwi w tym, iż ich status prawny nie gwarantuje pełnej niezależności niezawisłości Vaculik ratuje boss mają pewien, ale on orzekał, że one okresu są kontrolowani ich praca jest monitorowana i tak jak mówiono w tej ustawie jest przepis, który mówi o tym, że w funkcję różnice mogą sprowadzać stracono, a co potem, więc jeżeli chcielibyśmy przywrócić w przynajmniej w tym fragmencie stan zgodny z konstytucją no to asesorowi je w ów w tym kształcie wprost z sędziami i to rozwiązywałoby sprawę ja się zastanawiam, dlaczego po co po co w ogóle ta instytucja asesora ma mama ma istnieć, więc w tym zakresie też mam wątpliwości czy to jest krok w pełni odwracają się tom ona dość daleko idącą niezgodność z konstytucją, a poza tym, żeby ten projekt ustawy omija szereg bardzo ważnych rzeczy które, które wymagają poprawy na chociażby fakt wyłaniania członków krajowej rady sądownictwa przez Sejm umową o tych 1 5 sędziach no przecież to jest rzecz podstawową, bez której nie można mówić o niezależności niezawisłości sądownictwa powiesz po, ponieważ organ, który wskazuje sędziów i przesyła kandydatury prezydentowi jest w istocie uzależnione od władzy wykonawczej Władysław dżdżownice reprezentacja zawodu sędziowskiego jest to wyłącznie pozorna jest pozorna, więc to jest pierwsza rzecz, którą trzeba było zmienić przywrócić standardy niezależności niezawisłości reprezentacji zawodowej sędziów, a zupełnie teoretycznie rzecz ujmując na pewno prawy sprawiedliwy z tego się nie wycofali być może nawet Bruksela nie będzie już na to naciskać, zadowalając się różnymi mniejszymi ustępstwami Neo, gdyby teraz znowelizować ustawę o interesie w ten sposób, żeby znowu sędziowie musieli być wyłaniani przez środowisko sędziowskie ani wybierani przez parlament co by się stało z tą paradą, którą teraz mamy już wie pani pani redaktor pytanie nie jest proste natomiast gracze też oczywiście kwestia, kiedy ustawa miałaby wejść w życie, bo chodnik, bo ona mogłaby określa, że wejdzie wraz z końcem kadencji obecnej rady n p . na Alpy to jest tak, że pod względem prawnym, a w ostatnich 2 latach mamy sytuację o tyle skomplikowana, że bardzo trudno udzielić Jasnej odpowiedzi na to na to co się dzieje, ponieważ odpowiada na pytanie pani redaktor należałoby powiedzieć w ten sposób w normalnych warunkach ustrojowych tę ustawę powinien zbadać Trybunał Konstytucyjny powinien stwierdzić czy tani tak się wydaje żona jest niezgodna z konstytucją w mojej ocenione w sposób oczywisty niezgodna z konstytucją, ponieważ członków KRS reprezentujących środowisko sędziowskie nie może wyłaniać organ władzy ustawodawczej wówczas mielibyśmy podstawę Breivika podstawę prawną do tego, żeby stwierdzić, że ten skład został wyłoniony niezgodnie z prawem czy nie zgodnie z konstytucją w tej chwili tego dość tego nie mamy, ponieważ podkreślam bardzo nad tym ubolewam w Polsce nie ma Trybunału Konstytucyjnego on kontrola konstytucyjności prawa i nie obowiązuje nikt nie istnieje nie istnieje niestety Trybunał Konstytucyjny Trybunał Konstytucyjny został sprofanowany ich im INI i niestety taki jest taki jest stan rzeczy trudno jest też coś do porządku dziennego nad tym, że Unia Europejska o Trybunał Konstytucyjny przestała się do szkół powinny być na odzież rekomendacjach z grudnia ubiegłego roku była był był punkt o tym, że należy przywrócić niezależne tak sprawnie działający funkcjonujący Trybunał Konstytucyjny i oto właśnie chodzi pani redaktor, ponieważ ustrój państwa to jest ten system bardzo ściśle ze sobą powiązanych mechanizmów, które muszą funkcjonować wspólnie, jeżeli 1 z mechanizmu sparaliżuje my całość całość będzie działała nieprawidłowo Trybunał Konstytucyjny trudności kluczowy element tak Trybunał Konstytucyjny to jest system bez powodu został wyłączonego pierwszy tak myślę, że tak to jest w ogóle można powiedzieć pewien scenariusz, który jak teraz z perspektywy kilku lat na niego patrzymy to możemy powiedzieć, że to był taki plan szatański plan rozkładu ustroju poprzez sparaliżowanie władzy sądowniczej, ale też przez kompletny chaos Beck rozmawiamy o tym, ustawa właściwie już nic nie wiadomo co obowiązuje, gdy są co nie obowiązuje, jaki jest system prawny z mętnej wodzie tak łatwo się pływać, ale tutaj muszę postawić kropkę panie doktorze wrócił do naszej rozmowy tuż po informacji Radia TOK FM, na które teraz już właśnie nadchodzi pora w analizach nadal się gośćmi z dr Tomasz Zalasiński zespół ekspertów prawnych fundacji Batorego raz jeszcze dobry wieczór fani dobrze, że wiz ner rozmawialiśmy o kolejnych ustępstwach prezes ligi goście względem Brukseli podsumował pan to w ten sposób przed informacjami czy to ustępstwa pozornymi zmieniające doszliśmy także do tego, że w systemie prawnym Polski, bo dwu i pół roku o rządów prawa i sprawiedliwość mam po prostu gigantyczny chaos już już nic nie wiadomo co obowiązuje co nie obowiązuje ciągle się może zgarnąć matryc obowiązuje też jesteśmy w stanie i jeśli mogą wejść w słowo pani redaktor jesteśmy w stanie jeszcze ustalić na tym, jakie będą tego skutki to to już jest w tym zakresie nie wierzy w troszkę słabiej natomiast wracając do tej ustawy to kto chciał podkreślić, że odwrócenie tych konsekwencji usta w o krajowej radzie sądownictwa Sądzie Najwyższym odwrócenie ich oczywistej niezgodności z konstytucją wymaga zdecydowanie bardziej gruntownych zmian korekt niż ta zaproponowana obecnie ma przede wszystkim tak jak rozmawialiśmy jest kwestia trybu wyłaniania składu krajowej rady sądownictwa to to jest rzeczą oczywistą, że reprezentacja sędziów musi być niezależna od innych władz i bynajmniej nie może być powoływana przez przestrzeń, ale nawet Trybunał Konstytucyjny, gdzie cały czas orzekają sędziowie dublerzy sędziowie wybrani na stanowiska, które były już zajęte 3 tak to jest osobna historia i ich, a i to nie jest tak w MSZ David wydają wyrok przedmiot tych, do których będzie potem duża wątpliwość konstytucyjna czy to były wyroki orzeczenia wydane zgodnie z prawem skoro wydawały je osoby, które nieprawnie zasiadały w Trybunale Konstytucyjnym no oczywiście, że tak o osoby, które nie są tzw. dublerami, czyli osobami wybranymi na miejsce sędziowskim zajętym nie są sędziami to potwierdził Trybunał kościelny w swoim w niej chyba w 2 orzeczeniach, więc wiem co do tego jest jej zjazd natomiast ten projekt się do Trybunału Konstytucyjnego nie odnosi odnosi się do krajowej rady sądownictwa Sądu Najwyższego i ustroju sądów powszechnych i bynajmniej żadnym stopniu tych uszczerbków konstytucyjnych nie niweluje niweluje także czystki personalnej, które no właśnie o to chodziło się mówiliśmy o krajowej radzie sądownictwa oprzeć się do Sądu Najwyższego odwrócenie od rzucenia naruszeń konstytucji powinno rozpocząć od tego, że wycofujemy się losy tych zmian personalnych i to nawet nie chodzi o personalia tylko chodzi o pewne standardy nieusuwalności sędziów konstytucyjne standardy nieusuwalność z rażącym fundusz emerytalny usunąć chcemy ich przesunąć do 1 Izby także, by zrobić miejsce dla sędziów nowych, którzy będą orzekali w tej izbie dyscyplinarnej izbie spra w publicznych to jest w ogóle rzecz bezprecedensowa, że całą obsadę tak powiem ekspercką z sędziowską Izby, która będzie orzekał o ważności wyborów w Rzymie wymienia się wzrostu ad Hok 1 ustawą to jest z ustrojowego punktu widzenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa wolności wyborów również rzecz bezprecedensowa to po prostu musi być odwrócona, jeżeli chcemy mówić o przywrócenie zgodności z konstytucją tych regulacji, toteż pierwsza rzecz, którą trzeba zmienić kolejna rzecz o odwołanie pani prezes w trakcie konstytucyjnej kadencji, a zakończy się w listopadzie 20 20 już znanym, więc jeżeli autorzy projektu chcieli odwrócić naruszenia konstytucji przywrócić stan zgodności z konstytucją to takie przepisy powinny się w tej ustawie znaleźć natomiast mamy niestety do czynienia z kosmetyką, która w istocie nie ma żadnego wpływu na ocenę konstytucyjności tych ustaw, a skoro tyle razy padło hasło konstytucja trasą nowej konstytucji, a panie doktorze rozmawiamy pana zapytam, bo nową ustawę zasadniczą chce pisać pan prezydent my po roku od ogłoszenia tej inicjatywy nadal chce będzie wnioskował do Senatu takie referendum wczoraj pan prezydent mówił tak w czasie kampanii wyborczej w 20 1 5 roku, kiedy ubiegałam się urząd prezydenta wielokrotnie mówiłem, że Polacy powinni decydować o swoich sprawach najważniejsze, że trzeba mieć zaufanie do mądrości ludzi społeczeństwa ja chcę się do tej społecznej mądrości odwołać chce się odwołać do waszej państwo odpowiedzialności za sprawy kraju za naszą wspólną RP nawiąże do tych słów, ponieważ pan prezydent chce zadawać szczegółowe pytania my w byciu około 1 0 dokładnie tego wciąż nie wiemy innym Polakom awans tylko, że wiek pokazują badania wiedza polityczna obywateli naszego kraju jest dość znikoma niechętnie zajmujemy się sprawami politycznymi nie interesuje myślę polityką także ostatni sondaż dla tygodnika polityka to pokazał, że ponad 90 % Polaków mówi, że to nie to jest temat, którym zupełnie nie interesuje inny i teraz Polacy mają rozstrzygać wg pana prezydenta czy system kanclerski tym meczu może prezydenckiej o wymiarze sprawiedliwości mają dyskutować o zakresie praw obywatelskich czy pani redaktorom, odnosząc się do propozycji tego referendum ja niestety obawiam się że, że wskutek tego referendum będzie podobny do do referendum oraz 2000 piętnastego roku, który został zaś rządzone przez pana prezydenta Komorowskiego niespełna 8 % przy urnach no może być gorzej, chociaż grają mieszankę gum tematy były dość chwytliwy towaru przez ramię fundusz lokalny rogi kwestie podać dodatkowe tak z tym, że pytania były zadane w ten sposób Idy, gdy idzie na szkodę o pytanie podatkowe czy chcesz, żeby wątpliwości rozstrzygane na korzyść podatnika tak też zwięzła ustawa, która jak mówiła o tym, że się z Chin zdaniem byłoby zastawiają dotyczyła materii uregulowanej w natomiast to referendum w areszcie pytanie znamy, ale proponowana przez prezydenta Dudę to ono będzie zdecydowanie bardziej skomplikowane trudno będzie osobie bez wykształcenia prawniczego, a nawet specjalizacji konstytucyjnej ustrojowej czy prawną człowieczej w ogóle zrozumieć treść pytań i zrozumieć istotę różnicy między 1 2 ustrojem i zalety wady zalety wady rozwojowe, tak więc niestety obawiam się, że pomysł chybiony i kończy się źle to znaczy nie przyniesie nic w kontekście rozstrzygnięcia będzie kosztował mnóstwo pieniędzy na moim nadzorem milionów złotych, ale właśnie pomostu można można to 100  000 000 zł spożytkować znacznie lepiej jest z większą korzyścią dla spra w publicznych i dziś Ryszard Petru zaproponował, by te pieniądze przeliczyć na jednorazowy dodatek dla wszystkich niepełnosprawnych dzieci wyszły już byłoby to około 600 zł tak uważam, że można byłoby spożytkować te środki w ten sposób był i byłby większy pożytek niż z referendum, które będzie zawierał tak skomplikowane pytania, że nic, że społeczeństwo nie będzie w stanie się do nich komputery do obrotu do tych pytań komputer nie odnieść wrażenie, że mogą być tam takie pytania, które sprawią, że obywatele udzielą odpowiedzi wewnętrznie sprzecznych z farby no tak, ale ta cisza jak pomóc w mojej ocenie chybiona w nie przyniesie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów może skończyć się na bardzo fajnie, a prawnie jak pan się na to zapatruje się teraz rozmawiam trochę, oceniając to politycznie czy publicystyczne dużo mówiono o tym, wracając z samym początku uwagę panu prezydentowi, że referendum konstytucyjne przeprowadza się nad konkretnym projektem ustawy zasadniczej, który jest inna, które mogą się obywatelem pochylić się przychylić do niego albo też, że odrzuci, owszem, teraz to referendum jest nazwany referendum konsultacyjnym i pan prezydent na stadionie Narodowym podczas konwencji konstytucyjnej 2 6 kwietnia powiedział, że oczywiście będzie kolejne referendum Jaguś ten projekt konstytucji napisze tak będziemy mieli już materie to wtedy z nią poddamy potopu pod referendum zaś na tego jest mydleniem oczu w takim razie po co w takim razie ma być to referendum teraz, żeby skorzystać z ochrony życia Polaków odnosi się do pani pytania o to czy rzeczywiście konstytucja przewiduje 2 rodzaje referendów referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa teza o referendum zabytków 30 05 . i referendum konstytucyjne i w przypadku ja rozumiem w środku tego referendum, o którym mówi pan prezydent mówimy o tych o różę podstawą prawną tego o konstytucyjnym tego referendum będzie tu 100 20 05 . a nie przepisy o zmianie konstytucji w tym kontekście referendum przeprowadzić można Diaz nie widzę tutaj jest na dowolny temat można przeprowadzić referendum na jedno wolne, a nie, ale na ważny dla spra w publicznych właśnie pytaniem, jakie to są sprawy ważne tak to należy władza może zjeść je rozstrzygnąć co uważa za ważny tak, ale to jest to jest kwestia uznania i odwołania się do pewnej takiej racjonalności osób sprawujących władzę nie pytamy o rzeczy do tak powiem o bardzo szczegółową wiedzę ekspercką, ponieważ obywatele nie wszyscy taką wiedzę posiadają w warto zwrócić się w kierunku tego w jaki sposób pracował nad konstytucją obowiązującą komu komisja konstytucyjna były zespoły ekspertów dyskutowano nad różnymi wariantami ustrojowymi dyskutowano w gronie osób całkowicie apolityczne i osób, które się na tym zna z różnych z różnych stron i takie konsultacje mają sens, ale są po pierwsze, bardziej efektywne, ale po drugie, mniej kosztowne i po trzecie na ich podstawie można wypracować dokument, który następnie można przedstawić obywatelom w referendum to jest to miało miejsce z obowiązującą konstytucję Grzegorza wracał do tej narracji już marketingową politycznej czy o to, że to były te złe elity, które napisał konstytucję pod siebie, a teraz my wam Polacy damy prawo do tego, żebyście sami napisali do konstytucji bandytę teraz krzywi się na dnie naczyń ich tak tego nie widać natomiast ja nie wiem czy skutek będzie taki jak ich rozliczenia, bo to jest talent zostaje wliczony jest też chwytliwe hasło także Nene napiszcie Szanowni państwo konstytucję mają państwo do tego prawo, żeby decydować o naszej wspólnej przyszłości wielkiej Polsce integralnym to jest moim zdaniem kwestia odpowiedzialności osób sprawujących władzę mamy demokrację przestawić polską, więc jeżeli tak no to osoby, które tam władzę sprawują zapewne szczyt świata i powinny podjąć decyzję i te decyzje zakładam powinny być racjonalne, więc nie we wszystkich sprawach należy się odwoływać do woli suwerena, ponieważ po odpowiedzi suwerena mogą być po prostu najzwyczajniej w świecie modnych nie chce powiedzieć no suwerennie dysponują odpowiednią wiedzą ekspercką dokument powinien zostać wypracowane następnie de facto powinny zostać przedstawiony, ale w referendum przyjęto bądź odrzucą w starych książeczkach tak jak w dziewięćdziesiątym siódmym roku wysłano do obywateli tak to jest kwestia informacji, bo mnie to jest oczywiste może, że jest inaczej nie można natomiast jest jeszcze 1 kwestia, który warto powiedzieć mianowicie tzw. pojęciem momentu Konstytucyjnego moment Konstytucyjny to jest taka chwila w dziejach tak bym powiedział, w którym dochodzimy do wniosku, że konstytucja zaczyna funkcjonować nieprawidłowe jest niewystarczająca pewne rzeczy w nim brakuje wymaga uzupełnienia zmiany albo się po prostu ta pauza zdarzało nam, tyle że co ma pewną koncepcję strategiczną zmienić natomiast PiS przekonuje, że się zestarzała, ponieważ tzw. międzyczasie weszliśmy do NATO z Unii Europejskiej, że to w ogóle zmieniło naszą tajną politykę no niestety nie nie do końca tak jest, ponieważ już ładnych parę lat temu weszliśmy do NATO i do Unii Europejskiej i w tym zakresie niż w nocie na szczęście żadnych dychotomii i problemów nie ma można rozmawiać o PiS dostrzega problem pan prezydent dostrzega pan pojawia w kwestiach trzeba tutaj, że konstytucja ważniejsza niż akty prawa Międzynarodowego to unijne flagi oto anegdotę z lat 2 latach ich w tak no ale ŻUŻEL na analizach na 3 doby najpier w to konstytucję wnikliwiej zbadać zapoznać z jej treścią, ale wynikającymi z inną Orlando jest na imprezie nawiasem pozwolę zacytować, bo to jest na naprawdę bardzo dobitnie powiedziane w nóż w art. 8 wstęp 1 cytuje konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej polskiej, więc nie wiem jak można to wyraził dobitniej można po przecinku dodać ważniejsze niż traktaty o Unii Europejskiej król no nie wiem w każdym razie wskażą, że on wraca do terminu moment Konstytucyjny w tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, która jest odwrotnością mamy anty moment Konstytucyjny w taki sytuacji jakiś znajdujemy kilka, gdy organy władzy publicznej i osoby sprawujące władzę, łamiąc konstytucję naruszają jej zasady nie wolno wprowadzać zmian trzeba przywrócić pierzeję wolność stan zgodności z konstytucją apotem się zastanowić czy jakieś zmiany są w ogóle potrzebna dr Tomasz Zalasiński zespół ekspertów prawnych fundacji Batorego był gościem analiz w piątek bardzo dziękuję dziękuję, że za wizytę państwa zaprasza na informacje Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA