REKLAMA

Guz: Ostrzegalismy, że wraz z wprowadzeniem 500 plus trzeba było zwrócić uwagę na całą grupę osób, które trzeba wspomagać

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-05-08 09:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
15:00 min.
Udostępnij:

Przewodniczacy OPZZ: Dziś nie ma lewicy na polskiej scenie politycznej. Dziś marketingowo wykorzystuje się część naszych postulatów. Globalnie nie są realizowane i spójne ze sobą.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 5 to jest magazyny kadzie Maciej Głogowski dzień dobraną dziś naszym gościem jest pan Jan guz przewodniczący OPZZ dzień dobry panie przewodniczący pozdrawiam ze wszystkich serdecznie na majowym weekendzie 3 OZZ idzie do wyborów w koalicji n p . z lewicowymi partiami OPZZ ma swoją koncepcję nie tworzy koalicję z partii jawnie, ale oczywiście OPZZ zainteresowany jest realizacją swojego programu dla pracy dla pracowników dla socjalu dla Rozwiń » zabezpieczenia potrzeb potrzeb społecznych, ale takiej mądrej radzie programowej brama prezentuje polityczny niż ten program jest pochowany nie ma lewicy nie ma tego programu z biorcą było dla potrzeb momentu określonego czy dla potrzeb politycznych dla wykorzystuje się marketingowo część naszych postulatów globalni nie są one realizowane i nie są spójne ze sobą, ale pan zdaje się wspominał niedawno opozycji społecznej Tang, czyli co chce się ponownie uderzyły czy nie, choć oczywiście opowiadam się za tym, że dzisiaj tak jak większość społeczeństwa Starym mieście spotykam dzieci nie ma na kogo głosować w jelicie skompromitował litu leczy się skompromitowali nie zatrzymano obiecanek, gdzie jest teraz więcej protestów i społeczeństwo opowiada, że nie ma na kogo głosować związku z tym ja wzywam partie społecznościowe, że trzeba utworzyć wspólny blok trzeba się zjednoczyć tak przed wyborami samorządowymi, ale także na przyszły rok parlamentu polskiego europarlamentu w najbliższym czasie, gdy polskie społeczeństwo miało na kogo głosować co nie rozmawiają o wybór chcę, więc rozjeżdżą, a cholerą, a postępem i przyszłość panie przewodniczący tylko chciałem dobrze zrozumieć, ale nie chodzi panu o wybór, gdzie do wyboru będzie także OPZZ albo Jan guz DEK oczywiście nasi członkowie mają prawo i mogą startować zachęcamy do tego, by prezentowali nasz program w kampanii wyborczej, a później jeszcze staną wybrano do samorządów czy do parlamentu natomiast siłą całej organizacji całego OPZZ to nie zamierzamy na tym etapie zawierać koalicji, bo też historycznie patrząc na to ruch zawodowy źle na tym wychodzi ten etap od kiedy będzie trwał upokorzona tym etapie jest na tym etapie, kiedy większość naszych organizacji podziela rozumowanie przenoszącego PZZ no tak, ale trochę sam pan powiedział o tematach jest prawda etapu, więc zrobić renowację może się zmienić śpiewać każdy kierunek oceny bazy członkowskiej, ale to z bazy poprzez decyzje organów OPZZ myślę, że rada prezydent ją będzie ewentualnie dojrzewało to stanowisko na ten moment nie ma takiej propozycji myślę, że przed najbliższymi wyborami Ależ nie pojawił, ale samorządowymi czy parlamentarnych i różnic drugimi w natomiast poszczególni członkowie jeszcze raz zachęcamy do tego, by kandydowali, by prezentowali w poszczególnych ugrupowaniach blokach komitetach wyborczych nasze oczekiwanie będziemy rozmawiali z partiami politycznymi, w którym tymi najbliższymi naszemu programowi i tymi, które zechcą rozszerzyć na ten moment piszemy n p . wiele propozycji o potrzebie rozmów z prawem sprawiedliwością nie mamy takiej odpowiedzi nie mamy także odpowiedzi od Platformy Obywatelskiej wśród nowoczesnej w związku z tym oczekujemy tylko do tych 3 partii normalną piszemy do partii, z którymi nie mamy się kontaktu dziś kontaktujemy się bardzo często z polskim Stronnictwem Ludowym, które posiada swój klub parlamentarny próbujemy przeforsować zaszczepić się poinformować o potrzebie zgłaszania pewnych propozycji rozwiązań, które ma OPZZ gmina ten moment pracownicy najemni na realizacji programu, który jest realizowany przez Polski parlament Polski rząd tylko tracą z partiami poza parlamentarnymi utrzymujecie kontakt histerycznie n p . z SLD oczywiście prowadzimy też rozmowy te uczestniczymy w formowaniu programu, ale to nie jest jakaś współpraca, która opierałaby się na podpisanych kontraktach mówi Adam saldo robią inne związki zawodowe z innymi politykami zaraz po tych innych związków zawodowych niż porozmawiamy też nie uwzględniono dotowanie przyjeżdża mam ochoty, bo uważam, że najważniejsze są sprawy pracownicze, a podoba się panu posłowi partii razem mąż z ustawą o skróceniu czasu pracy w taki tylko my jedziemy troszkę inną ścieżką chcielibyśmy jako OPZZ, by ten skrócony czas pracy był poprzez wydłużenie urlopów wypoczynkowych, by każdy mógł zdecydować i że są już wtedy, kiedy mój jest potrzebny do załatwienia spraw, ale także do wypoczynku do bicia z rodziną lub też chcielibyśmy, by matki ojcowie także w, którzy mają małe dzieci w szkole wiemy świetlice przepełnione wiemy, że te dzieci muszą szósta szósta z minutami wyjeżdżać do szkoły jest przepełniony świetlicach i huk kurz krzyku kurzu muszą przebywać dłużej jak rodzice w pracy, bo później odbierają dopiero o siedemnastej, a późniejszą odrobić lekcje te dzieciaki są strasznie przemęczone i ich powinni mieć skrócony czas pracy właśnie w pierwszej kolejności te osoby i 2 zło żyliśmy projekt wydłużenia liczby dni urlopowych po godzinach decyduje indywidualnie każdy pracownik nie wszędzie się w Europie też sprawdziło skrócenie takie jednoznaczne tygodnia czasu pracy dobre jest to dobrze to brzmi, ale pytanie czy dziś jest możliwe do wprowadzenia będziemy wspierać wciąż natomiast bardziej zależy nam na zysk w dążeniu do urlopu wymiar urlopu z 2 6 halach 3 2 do 3 2 i to pana zdaniem mógłby zastąpić ją rozpoznaje się na tym etapie jest to szybszego wprowadzenia lepszej bardziej oczekiwane przy okazji chciał porozmawiać o innych związkach dzisiaj GazetaWyborcza pisze bunt Solidarności Solidarność działa ręka rękę z rządem szeregowi działacze mają tego dość oficjalnie występują przeci w władzom związku są one polecił zapewnia co jest problemem tego związku nie chce nikogo pouczać mamy swoje problemy też swoim związku natomiast dostrzegamy zgłaszany jest, więc nic przeciwko ale gdy nie ma nie dostrzegłem ani pierwszy o tym nie powiadomił gazetę faktycznie napisałem w ale mogą to być pojedyncze sprawy natomiast opis dzisiejszej Gazecie tropem przytoczył z jej portu jesteśmy na bieżącym kontakcie z naszym związkiem, który z największym związkiem zawodowym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, który przystąpił do sporu zbiorowego drugiego sporu zbiorowego oczekują wzrostu wynagrodzeń pracownicy są mocno obciążeni nowymi zadaniami parlament rząd nie, pytając o możliwości wprowadza wiele zmian nie zostały uregulowane wynagrodzenie związane z dużą akcją, którą w ubiegłym roku było przyznawanie nowych emerytur w związku z tym w tej grupie zawodowej tej grupie pracowników należy się gratyfikacja finansowa nie należy się realizacja tych zobowiązań, które wcześniej podjęto dlatego ze zrozumieniem do do załogi do wykonywania przez nich zadań i powinna być ta jedność związkowa rozbił się tam dar jedności nie ma tak zimno można ten moment, gdy nie wszystkie organizacje związkowe przystępując do tego wspólnego dialogu i nie wszystkie, czyli Solidarność Solidarność nowe inne związki także noc jest wielu zakładach taki przykład ostatnio mieliśmy też w locie, że odstąpiła Solidarność od wcześniej przygotowanego protestu na różne dają hasła z Lwowa wiem, że ten dialog jest może być trudny, ale uważam, że powinien być prowadzony i kiedy związki zawodowe są razem więcej zyskują, o co apeluję dzisiaj przystępujemy przecież już dawno uzgodni wskaźników makroekonomicznych na przyszły rok dzisiaj zaczynamy dyskusję, jakby nie miała w budżecie tak jak będzie wyglądała płaca przyszły rok będzie waloryzacja emerytalna jak będzie waloryzacja sfery budżetowej, jaka powinna być płaca minimalna w 20 19 roku 50 % średniej krajowej od lat postulat związkowy w sytuacji, kiedy rosną zasiłki świadczenia w tym studiu żeśmy rozmawiali, kiedy i wielu osobom nie opłaca się pracować, ale kibic na zasiłkach etos pracy bierze się dobrobyt etos pracy powinno zarobić tyle, żeby móc utrzymać rodzinę, żeby nie biec po zasiłki nie może być tak, że 1,5 1 000 00 0 osób jest poniżej minimum socjalnego i musi po pracy Bjelicy po zasiłek nie jest w stanie utrzymać swoje rodziny jest źle jest wydzielony budżet wypracowane pieniądze nie starcza na osoby niepełnosprawne to powinna być w ogóle w koncepcji dialogu społecznym radzie dialogu społecznym przedyskutowane i zmieniane wiele koncepcji dzisiaj chcę powiedzieć przy tej okazji panie redaktorze, że pracownicy w ostatnich latach pracownicy jest teraz wie niewiele zyskali, bo tak nasz wniosek o emeryturę ze względu na staż pracy prawo do 3 5 4 0 nie zostały zrealizowane z ich emerytalnych została obniżona, ale rozebrana mówi o tym, ten, kto pracuje płaci składki wynosi powinien mieć uprawnień NATO jest oczekiwać emerytury dla osób pracujących w warunkach szkodliwych nie może po odniesionej składka, mimo że warunki nie jest likwidowane nie zostały wprowadzone proszę zwrócić uwagę, że zwiększyła się prawie 15 % liczba wypadków śmiertelnych, że spada długość życia tych zmierza zmierzam do tego, że są złe warunki pracy niedoinwestowanie niedofinansowanie ludzie przeciążenie przemęczeni padają jak Muchy w tej pracy i braku czasu pracy w aktach jest w boczną źle zorganizowane w ogóle rynek Francji źle zorganizowany nie mamy ministerstwa pracy mamy ministerstwo rodziny i świadczeń zasiłkowych dla radzą też jest w tytule wojenną używane w tytule dobrze pan zauważył, ale my chcemy, żeby to było realnie używana jest Iskra z podatku, ale również bardzo mnie panie przewodniczący realnie to jest zadekretować połowę średniej płacy czyli, jeżeli średnia wesprzeć będziemy obserwować politykę zatrudnienia wojną na ten moment tylko wdychamy ludzi ciągle zagranicę, bo jest nierówność nie ma równej pracy i równej płacy zaczął pracę w związku z tym są nie ma polityki, ale o tureckich, gdybym miał pan dzisiaj taką możliwość przeprowadzenia jakichś zmiany dotyczącej rynku pracy taki jak pan mówi była odczuwalna dla pracowników to co pan zrobił trzeba oczywiście urealnić wynagrodzenie co oznacza urealnić wynagrodzenie wynagrodzenie zbliżyć do standardów europejskich, żeby ludzie nie wyjeżdżali ratować uprażyć je zmniejszyć i te kominowe rozwarstwienie, bo jest rzeczywiście ci zarabiający na najniższych, ale też jak zarobić netto używana co się robi tak po prostu, że n p. zlikwiduje śmieciówki w NATO się rozszerza inne te propozycje kodeksu pracy, które wyszły taśmy w dalszej w tym kierunku daje się do zamierzonych zarząd wyrzucił propozycję zmian, że dziś morze wyrzuciło mnie do kosza tylko odłożył do szuflady rozumiem, że fakt zgłoszenia do kosza będzie na nie zmieściłoby się tyle pomysłów PiS teraz tylko szybko współmałżonek wyraża się odwołać, bo ze wstydu bliższe spłonął natomiast używane popatrzmy na całość spraw związanych ze zbyt, bo to nie tylko samo zatrudnienie polityka podatkowa się szeroko rozumiane przez koszty uzyskania przychodu, jakie mamy od lat zamrożone kwota wolna od podatku nie dotyczy zatrudnionych jest fundusz socjalny inie zwaloryzowanej od lat w związku z tym te sprawy pracownicze nie są realizowane jest w części realizowane zasiłki świadczenia, ale to nie wystarczy do tego, żeby napędzić postęp koła jest konstytucja dla pracowników pracodawców jest rzecznik przedsiębiorców, a co mają pracownicy nic w kto ma rację wsporze, który dzieje się w sejmie tym dramatycznym o treści rząd 3 osoby protestujące opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz oczywiście, że mają rację protestujący ze względu na to, że jak, kiedy i OPZZ proponował dziś mogę być, a mówiliśmy ostrzegaliśmy, że wraz z 500 plus trzeba popatrzeć po całej grupie osób, którym trzeba wspomagać różnymi zasiłkami i gdyby wówczas także wzięto pod wagą tą grupę, bo o nim się trzeba zaopiekować, ale tutaj mówiliśmy operacji zatrudnieni w spółdzielniach inwalidzki dotowanie tego zatrudnienia, żeby ci ludzie mogli pracować będziemy chodzili, a trzeba dotować, żeby lepiej niż często na zasiłki, ale trzeba w pierwszej kolejności skierować dla tych osób, które nie mogą wykonywać pracę i pulę środków, żeby może zabezpieczyć podstawowe byt opowiadaliśmy się co trzeba trzeba musimy umówić się na kolejną rozmowę i powiedzieć jak to zrobić bardzo chętnie propozycji jest wiele zachęcam do za mało PZZ trzymamy Kongres OPZZ Kongres ma jeszcze jeszcze tak w maju tego roku mają w 2 przewodniczący OPZZ Jan guz był gościem magazynu kadzi dziękuję bardzo pozdrawiam będziemy walczyć ważny interes informacje w radiu TOK FM ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA