REKLAMA

Jak Francja i Niemcy szukają porozumienia w sprawie reformy UE?

Połączenie
Data emisji:
2018-05-09 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
18:49 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich recykling Olsztyn Igor też czternasta 7 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studzi dr Agnieszka cięcia oraz Instytutu studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk czy nowe akcje Inter nie mówić o przyszłości Unii Europejskiej potem, kiedy skończy się okres wielkiej smuty w Niemczech udało się ostatecznie nawiązać z zawiązać koalicję z Włocławka z końcem jest rząd z można już rozmawiać o tym co z Europą wspólną robić jak też planować reformy i to Rozwiń » się dzieje ale zanim to tak wciągnięcie zagadnąć o to czy można patrząc na reakcję przywódców europejskich scen rozpad wielkiego dealu z Iranem amerykańską europejskość chińskiego czy można wysnuć jakiś wniosek na temat współpracy między Francją Niemcami oraz odchodzącą z niej wielką Brytanią czy tutaj można jakieś wnioski, które w lekcjach odnotował no to tak bardzo bardzo na gorąco ale, ale myślę myślę, że tak po jedno 100 powstały wątpliwości te w dyskusji co z Unią Europejską pobyt z życia po tym, jak wielka Brytania wystąpi z Unii Europejskiej no to właśnie było Dental dylemat wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, więc nie Europejska traci partnera w polityce zagranicznej w polityce bezpieczeństwa tak witano oczywiście te standardowe argument, że przecież tak naprawdę wielka Brytania no to jest pierwsza oprócz Francji potęga militarna na jeszcze możemy mówić o potędze siła militarna w Europie w związku z tym Unia Europejska pozbawia się ogromnych zasobów politycznych, ale i KIO i wojskowych natomiast ta reakcja pierwsza to bardzo intensywne konsultacje, a na linii Paryż Berlin Londyn Berno jasno pokazały, że niezależnie od tego czy wielka Brytania i pozostanie w unii Europejskiej KE czy nie czy w jakim stopniu będzie związana z Unią Europejską, jakimi porozumieniami handlowymi TR i porozumieniami dotyczącymi koordynacji polityki zagranicznej to absolutnie wielka Brytania dziś, choć polityką regionalną jeśli chodzi o polską globalną absolutnie w 2 i Europie z Unii Europejskiej pozostanie w Tychach, mimo że Europejski bank zacznie się do jakiegoś duetu zastanowić nawet poważnie to jest to była to były również ta wątpliwość podnoszona zresztą też w wielkiej Brytanii przez wielu zwolenników brexitu, że przecież naszym strategicznym partnerem są stany Zjednoczone w związku z tym to handel ze Stanami Zjednoczonymi to współpraca polityczna wojskowa ze Stanami Zjednoczonymi jest fundamentalna tutaj mamy wyraźnie sytuację, w której, a to Sojusz Merkel Macron mej KE jest stale jest absolutnie kluczowy i te stanowiska są absolutnie jednoznaczne i podtrzymujące chęć dalszego stosowania do trzymania porozumienia porozumienia z Iranem to oczywiście częściowo wiąże się z tym, że rząd państwa, lecz Francja wielka wielka Brytania oczywiście są we w radzie bezpieczeństwa ONZ, tak więc staw to porozumienie tak naprawdę obejmowało też żaden tak radą bezpieczeństwa ONZ plus Niemcy plus Unia Europejska Ber no, więc ta współpraca ma ma wiele wymiarów również właśnie na poziomie UE na poziomie globalnym PS to jak w wielokrotnie, wypowiadając się na temat brexitu zawsze zawsze podkreślam, że jeśli chodzi o kwestie polityki zagranicznej obronnej to tu nie jest to co mnie martwi w relacjach między Unią Europejską wychodzącą filtry wielką Brytanią dużo większym wyzwaniem są są stosunki gospodarcze no i teraz też Theresa May musi przeforsować swoją wizję czy wizje porozumienia celnego w co z tego zostanie nie wiadomo, bo jeżdżą są bardzo mocno się temu sprzeciwiać twierdzi też w ogóle nie, ale to zostawiamy wielką Brytanię na moment w samej sobie tak jak zresztą chciała w nas Europa wyszła zastanówmy się nad tym co z tą wspólną Europą po brexicie, bo prezes po tych prezentacjach bardzo mocny w wizji polityki i prezydenta Macrona, który chciałby jednak Europa różnych prędkości chciałby jak bliższej współpracy w obrębie eurogrupy, a jej własnego budżetu potem przedłużających się negocjacjach niemieckich, gdzie jesteśmy teraz można także te wizje, które mokrą forsował przer w w okresie bezkrólewia niemieckiego to są te pod którymi teraz Niemcy chętnie się podpiszą 3 miejsca takie oczywiste tam nie ma absolutnie absolutnie nie jest to oczywiste szereg tych propozycji dotyczącej ich na konsolidacji strefy euro, które mają jednak są one przedstawił w we wrześniu ubiegłego roku, a w swym słynnym przemówieniu na Sorbonie, czyli budżet strefy euro zgromadzenie parlamentarne strefy euro minister finansów strefy euro no to w żadnym razie akceptacji KE niemieckiej nie nie uzyska podstawowym problemem oczywiście jest wyższy logika reform tak flirt w dalszym ciągu nie ulega wątpliwości dla Niemiec jest najważniejsza ta dyscyplina finansowa dla Francji najważniejsza jest Power monity poluzowanie tej dyscypliny co położenie akcentu jednak przede wszystkim dla jakąś formą Unii transferowej tak, czyli na kompensację TR funkcjonowania strefy euro, a w kontekście tak zadłużenia zadłużenie się słabszych gospodarek czy gospodarki francuskiej czy gospodarek krajów południa hiszpańskiej włoskiej, a grecki czy czy portugalski i ten spór jak na razie te no i trwa tak te negocjacje trwają w PRL było były ambitne zapowiedzi, że Niemcy Francuzi porozumieją się co do zera co do zębów tych najważniejszych kwestii dotyczących zarówno strefy euro jak innych spra w, czyli chociażby kwestie związane z zarządzaniem migracjami, a stworzeniem nowych rozwiązań, ale jeśli chodzi o ochronę granic zewnętrznych czy również kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa i obrony po związanych ze współpracą w ramach PESCO czy związane ze współpracą w ramach nowo powołanego już w zeszłym roku formalnie Europejskiego funduszu, a obronnego Ber no to jest cały pakiet, tak więc też, że ja bym przestrzegała przed zaopatrzenie wyłącznie na negocjacje dotyczące wyłącznie tego co się dzieje woła w strefie euro, bo ten pakiet gospodarczych z 1 strony, a bezpieczeństwa z drugiej to jest to jest taki pakiet szkieł które, który będzie negocjowany razem zdecydowanie też łatwiej będzie osiągnąć porozumienie wydaje mi się jednak w kwestiach, a w kwestiach mimo wszystko dotyczących obronności i zarządzania granicami UE niższe niż kwestie tam strefy euro to, czego możemy się spodziewać jeśli chodzi o strefę euro pojawiają się takie stwierdzenia, że tak naprawdę to możemy się spodziewać czegoś co będzie z niemiecką propozycją tylko, że we francuskim opakowań tak czy n p . ten typ minister finansów strefy euro to sobie będzie, ale tak naprawdę jego, a jego kompetencje będą będą bardzo ograniczone do budżetu strefy euro nie będzie to jest absolutnie jasne natomiast już tej propozycji komisji Europejskiej widzimy pewne przesunięcia jeśli chodzi o środki dla UE dla krajów południa natomiast oczywiście są sumy na sumy niewielkie i niemające możliwości stworzenia jakiejś realnej zmiany w ramach budżetu unijnego Berno z punktu widzenia nie wiem takich kodeksów szoków asymetrycznych wynikających z kryzysu w strefie w strefie euro, ale to co jest ciekawa i na abstrahując od dyskusji na poziomie ministerialnym czy odczytem najwyższym na poziomie makro Merkel, ale to bodajże w styczniu tego roku, a pojawił się taki raport ekonomistów francuskich niemieckich troszkę na fali tego, że ta inercja w Niemczech do niczego nie prowadzi propozycje Macrona są zupełnie zawieszone w próżni między kilkunastu ekonomistów o francuskich niemieckich ze strony francuskiej to była rząd PiS ani hali Ber gasły pracownik aktualnie prezent MAK o najwyższy szaf takiego gospodarczego w ganku w Brukseli trojga i oni na Chełm w tym w swoim raporcie powiedzieli dosyć się dosyć jasno że, a tak naprawdę to propozycja, a które w swoim przemówieniu Sobański im, a sformował makową po co są instytucjonalne i są jakoś tam spór na tak i to na czym warto by się skoncentrować to na czym realnie można pracować to jest to sformułowanie pewnych dodatkowych mechanizmów wzmacniających strefę euro i zabezpieczających ją przed kolejnymi kryzysami, ale w kilku wsiach, a że wstrzymają dojdzie zaraz po informacjach jakich obszarach 14 17 14 2 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studzi dr Agnieszka cięcia oraz Instytutu studiów politycznych polskiej Akademii nauki wracamy do rozmowy o tych pomysłach na reformy Unii Europejskiej przed informacją zaczęła mówić o raporcie, który w zasadzie podważał teatr wielki projekt stworzenia w choćby budżetu Unii albo ministra finansów z samych z eurozony, że to właściwie nie o to chodzi w białym Jarze nie tyle podważał co pokazywało pewne kierunki działania, które byłyby bardziej strawne dla francuskich partnerów w Niemczech tak, bo to była wspólna propozycja wspólny raport naukowców, bo naukowców nie polityków to jest ważne z Francji Niemiec, więc siłą rzeczy pewne ucieranie się tutaj tych tych różnic poglądowych pogo w poglądach miało miało miejsce po i na czym to na co zwrócić uwagę to torze, ale w tym raporcie właśnie nie było mowy o o tych taki High light dach tak tych w tym nic o tym, co o tym co widać w mediach, czyli budżetach 3 czy ministra ach, czy tak elementarnych po tylko była mowa o stworzeniu bardzo konkretnych rozwiązań dotyczących zwiększenia zabezpieczeń systemu bankowego w unii Europejskiej dotyczących tworzenia stałego mechanizmu ERM restrukturyzacji długu w przypadku krajów które, które są bardzo mocno zadłużone i są już na skraju bankructwa klubu miał miejsce w przypadku Grecji stworzenia stałego mechanizmu po to, żeby móc no i przewidywać zapobiegać takim sytuacjom jak i jakie mieliśmy 3 miejsca wypadku gra w Grecji, gdzie tak naprawdę przywódcy europejscy działali kompletnie ad Hok bez żadnego bez żadnego planu bez żadnych kryteriów PRL, gdzie spotykali się tak naprawdę co miesiąc usiłując, usiłując jakoś sytuację tę sytuację ratować po i tam proponowano szereg takich działań, które w, których budynki są specjalnie widoczne tak one nie zrobią tytułów w prasie natomiast gdy są bardzo konkretnymi po usprawnienia mechanizmów procedur instytucji, które funkcjonują obecnie w unii Europejskiej, które mogłyby razem jeszcze oczywiście zostaną wprowadzone w sposób systemowy koherentne PE mogłyby wydatnie przyczynić się do lepszego funkcjonowania strefy euro euro w przyszłości i to dlaczego w ogóle mówić o tym, raporcie, dlatego że werwa to w szerszej dyskusji, a czy politycznej czy publicznej, ale skupić się również na tego typu kwestie tak, że ta ostatecznie to porozumienie, a no i paneuropejski tak pan unijne 3 czy w strefie euro, bo przecież nie tylko między między Francją Niemcami to jest to wynik ten punkt wyjścia wiadomo, że kompromis francusko-niemiecki skrótowo tak, ale a, ale rzecz jasna jest bowiem punkty, a punkt wyjścia, ale że tak naprawdę realny spór, ale ma miejsce i będzie miał miejsce pewnie troszkę, gdzie indziej niż te możemy myśleć, ale czytając tylko nagłówki KE nagłówki, a Gazeta no ale właśnie dzieje to znaczy, że można powiedzieć, że nie w tych widowiskowych projektach, które się potem sprzedaje na konferencjach prasowych jako ten nowy Digital nowe rozwiązanie zróbmy sobie wyobrazić taki jak najbardziej mikro w skali coby to mogłoby się przytoczyła przykład kryzysową Grecją utrudnieniem był chyba nikt skalą przekonują jednak pocieszenie ziemi, ale spróbujemy znaleźć sobie jakiś taki obszar, gdzie bardzo dobrze bowiem także to można było podać nam na przykładzie SZ to co to o co chodziło fach w kontekście znaczy po co mi chodziło ale kiedy przywołam przykład grecki to torze oczywiście był to pierwszy tego typu przypadek, gdy strefa euro została skonfrontowana z z not de facto upadł, choć ściął 1 ze swoich ze swoich państw członkowskich KE i zostały przedsięwzięte net podjęto szereg działań mających na celu zwiększenie kary dyscyplinarnej kontroli zadłużenia wydatków budżetowych poszczególnych państw w tym tych, które potencjalnie mogłyby podążyć, ale podążyć przykładem greckim te natomiast ta to, ale nie chroni nas wg autorów tego raportu w sposób wystarczająco, ale przed kolejnymi kryzysami, które nastąpić mogą i w dalszym ciągu nie mamy w pełni wypracowanych mechanizmów, ale czy to w wymiarze bankowym czy to w wymiarze fiskalnym TR, które pomogłyby nam w sposób taki skoordynowany i niezagrażające trwałości strefy euro po odejściu czy przewidywać czy podejść już, ale do do takich danych do takich kryzys czy to czy to oznacza, że możemy się raczej, gdyby tak rzeczywiście politycy poszli po tej linii, którą proponują naukowcy we wspomnianym przez siebie raporcie możemy się raczej spodziewać rozporządzeń komisji i dyrektyw kolejnych, a nie właśnie takich dużych politycznych projektów p t. minister czy my to jeszcze zależy, bo możemy się również spodziewać się do gry można się spodziewać się również umów międzyrządowych w przypadku, kiedy nie będziemy mieli, ale zmiana w zmian traktatowych traktatów Unii Europejskiej, bo to z wielu powodów, o których wszyscy wiedzą jest praktycznie niemożliwe te w obecnej sytuacji politycznej to może mieć do czynienia z kolejnymi a bo przecież mamy już po rozum mamy szereg porozumień międzyrządowych dotyczących tworzenia rad dotyczących porozumienia o pakcie fiskalnym dotyczącym utworzenia Europejskiego mechanizmu stabilności, czyli z 1 z elementów Unii bankowej tzw. PRL i t d. więc może mieć do czynienia z kolejnymi rozwiązaniami, a te na podstawie umów międzyrządowych, czyli poza traktatami Unii Europejskiej no to oczywiście Aero wzmacnia to zróżnicowanie po zróżnicowaniu Unii Europejskiej po to w jakim stopniu to wzmacnia w tym sensie, że to troszeczkę i z dalszym ciągu, jakby izoluje instytucjonalnie strefę euro od państwa niebędące w strefie euro na to w jakim sensie wzmacnia tę słynną Europę Europę 2 prędkości 60 rdzeni lubię tego tego określenia ich gronie robi tego paradygmatu, bo cały czas mówimy o tym w kategoriach takich, że francuskie propozycje wzmacniają Derwisz Bożok o strefę euro wzmacniają Europę 2 prędkości na wyjazdach też w 3 jedno 3 2 czy wielu dziś mówimy o strefie euro netto wobec, że 2 no bo są kraje wolą w strefie euro kraje, które nie są w strefie euro szczegóły na jakich zasadach te kraje, które nie są w strefie euro nie są w strefie euro są nieważne z trenerem, więc mamy do Europy 2 prędkości jeśli chodzi o strefę strefy euro no i cały czas mówimy o tym, że to na skutek tych propozycji francuskiej konsolidacji strefy euro no to się ten problem, że pogłębiona tylko, że rów tak dokładnie tak samo problem się pogłębia ze względu na fakt, że część państ w, które na mocy, ale traktatów akcesyjnych powinny przystąpić do strefy euro do tej strefy euro nie przystępują, więc Ełk w Zbarażu, lecz n p. po skalnej oczywiście nie tylko Polska, więc Power w takim samym stopniu Elle Francja można powiedzieć jest odpowiedzialna za pogłębianie Europy 2 prędkości jak Polska Węgry Czechy nie jest niczym dziwnym, że Francja jako rok kluczowy kraj strefy euro które, która boryka się z różnymi trudnościami wynikającymi również oczywiście, że z trudnościami wynikającymi z własnej sytuacji gospodarczej obciążeń obciążeń socjalnych mnóstwo wielu problemów, o których można mówić, że możemy mówić przy innej okazji te natomiast również Francja ponosi koszty związane z tym, że strefa euro nie jest tzw. optymalnym obszarem walutowym in niektóre kraje odnoszą wielki kosz większe korzyści inne mniejsze, ale i tak jak z tak nie może być nie może strefy euro funkcjonować tak jakby chcieli Niemcy to znaczy wszyscy oszczędzali wszyscy startowali, bo ktoś musi importować chociażby prawne, ale w związku z tym nie można się dziwić, ale z tą propozycją propozycja francuskim, a że one zmierzają do reformy do reformy strefy euro, ale i większej integracji w ramach w ramach tej straty, więc warto pamiętać o tym, że za pogłębianie, ale tzw. Europą 2 prędkości w strefie euro, które dają 2 strony dziękuję bardzo dr Agnieszka cięcia oraz Instytutu studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk była ze mną w studiu 14 3 5 za chwilę informacje program przygotowała Agata Majewska, a realizował Kamil Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA