REKLAMA

Opatentować żywy organizm. Rozmowa z dr. Tomaszem Zimnym

OFF Czarek
Data emisji:
2018-05-10 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
33:07 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program Owczarek dzień dobry wita państwa, by go serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie dr Tomasz zimny z Instytutu nauk prawnych polskiej Akademii nauki z państwa mają goście dzień dobry panie rektorze dzień dobry pan rodzinę, by państwo wielokrotnie w programie Owczarek rozmawialiśmy o patentach i wynalazkach my, ale zwykle dotyczyło to w nowych technologii pewnie różnego rodzaju urządzeń im Hani znów innowacji pewnie tak, gdy rozmawialiśmy o takich Rozwiń » rzeczach, które każdy może sobie wyobrazić, że to jest coś co działa i coś co działa lepiej albo coś co działa szybciej krócej usprawnią naszą pracę oszczędza nam czas albo pieniądze, ale są też przestrzenie takie, które też są opatentowane, ale na co dzień ani nie myślimy no ale oczywiście inny świat nowe technologie nowe wyzwania sprawiają, że musimy się zmierzyć z pewnymi rzeczami się, żeby wejść i przypomnieć Idy i trochę podsumować mniej niż poprzednie myśli to warto tylko szybko przypomnieć czym się różni wynalazek od odkrycia Możejki czym miałby być patent no i wynalazek to generalnie jest rozwiązanie jakiegoś problemu z tym, że przyjmuje się może definicji wynalazku we współczesnym prawie patentowym raczej nie znajdziemy, ale generalnie przyjmuje się, że wynalazek to jest rozwiązanie o charakterze technicznym, które zawiera pewną instrukcję taką kompletną instrukcję osiągania określonego rezultatu dodaje to on stwierdzenie, że wynalazek ma mieć charakter techniczny jest kluczowe, bo na tym tle właśnie pojawiały się różnego rodzaju wątpliwości szczególnie w przeszłości, chociaż te kontrowersje do tej pory nie ustały co do tego czy niektóre rodzaje rozwiązań, które próbuje się opatentować właśnie mające charakter techniczny czy nie no i charakteru technicznego nie ma odkrycie którego, które często stawia się w opozycji do wynalazku, dlatego że wynalazek to jest tak jak wspomniałem na początku rozwiązanie jakiegoś problemu, czyli zastosowanie jakichś jakichś sił przyrody w celu oddziaływania na materię co ma w efekcie skutkować zaspokojeniem jakimś jakieś podzespoły do potrzeb ludzkich natomiast odkrycie to jest po prostu stwierdzenie istnienia czegoś za wrogą działalność wygrywał już z niej tak zaabsorbowani czegoś co już istnieją powiedzmy odkrycie jakiegoś nowego drzewa nie jest wynalazkiem prawda na stół można stwierdzić, że istnieje jakieś drzewo natomiast, jeżeli ktoś z drewna tego drzewa byłby w stanie zrobić dajmy na to lepszy podkład kolejowy niż dotychczas istniejące podkłady no to wówczas taki podkład można, by uznać za wynalazek, a ta jest zastosowanie tego, czego się dowiedzieliśmy dzięki odkryciu mogił w celu osiągnięcia jakiegoś efektu w mamy patent czy ochronę patentową, która daje pewnym osobom czy pewnym podmiotom monopol albo na terenie albo na pewien czas wykorzystania czerpania korzyści, ale ważne, że patent Fund czy byłbym ochrona patentowa to trochę więcej niż monopol finansowe tak no patent to jest generalnie takie prawo, które jest przyznawany przez odpowiedni organ w Polsce to jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej polskiej inne są też inne organy, które udzielają patentów każdym kraju jest taki organ i to prawą i generalnie daje wyłączność zawodowego korzystania z rozwiązania, które zostało opatentowane czyni z wynalazku osobie, która ten patent otrzymała domyślnie jest to twórca tego wynalazku, czyli wynalazca, ale współcześnie na ogół są to pracodawcy takich ludzi różnego rodzaju przedsiębiorcy i tu należy zwrócić uwagę na to, że patent to jej nie jest takie prawo, które przede wszystkim pozwala zabronić innym korzystania z naszego wynalazku znaczy, jeżeli pan redaktor wynalazł, by n p. nowy rodzaj broni to uzyskaniem patentu UE nie nie pozwoliłby panu na produkcję tej broni albo wprowadzanie do obrotu na Motor jest uzależnionych od ręki zupełnie innych przepisów natomiast jeżeliby pan zebrania patentową no to mógłby pan innym zabronić korzystania z tego rozwiązania, które pan opatentować, czyli produkowania na własną rękę i t d. także patent wiąże się w dużej mierze z uprawnieniami o charakterze negatywnym, czyli takimi, które pozwalają ograniczyć innym dostęp do naszego rozwiązania no i ten patent uzyskujemy w zamian za to on, że dokonaliśmy czegoś co jest dostatecznie spektakularnej, żeby można było chronić patentem, czyli jest nowe ma pewien poziom wynalazczy taką, jakby Iskra bogów Bożą jest nieoczywiste no i nadaje się do wykorzystania w przemyśle i uzyskujemy go za to, że ujawnimy tak naprawdę istotę naszego rozwiązania czy dostaniemy na 2 0 lat monopol na korzystanie z rozwiązania, ale po tym okresie wszyscy będą mogli z tego rozwiązania korzystać swobodnie, gdybyśmy nie mogli dostać patentu to niewykluczone, że w ogóle byśmy tego rozwiązania nie ujawnili co by oznaczało, że inni ludzie nie wiedzieliby żona istnieje to mogłoby ograniczyć transfer technologii albo nie inwestowaliśmy czasu pieniędzy w dalszy plan chociażby w Tczewie, czyli chcieć monopol, który dostajemy też od zawsze kompensuje poniesione poniekąd, aczkolwiek tutaj ta stopa zwrotu jest dosyć duża szacuje się, że na niewielkim procencie patentów tak naprawdę się zarabia no ale takie są te założenia istnienia w ogóle systemu ochrony patentowej w UE jest to system, który ma skłaniać do działalności innowacyjnej powstać Czyż nie chodzi o patenty wynalazków myślimy zwykle o urządzeniach, ale przy przenosimy się wiek 20 01 . i nie wszystko jest w końcu koniecznie tak jak ja wcześniej czy miałby być wynalazek biotechnologiczny wynalazek biotechnologiczny to jest taki wynalazek, który albo składa się z materiału biologicznego albo polega na jego modyfikacji teraz ten materiał biotechnologiczne jest tutaj rozumiany bardzo szeroko jako coś co może albo się samo nam narzędzia mobilne nagrzane w systemie Piotr biologiczne, czyli pod pojęciem materiału biologicznego będziemy rozumieć zarówno w jakiś dosyć proste struktury jak komórki czy nawet fragmenty dna jak również cały organizm tak jak n p. zwierzęta czy rośliny i o ile pierwsze takie próby opatentowania tego materiału biologicznego to sięgają nawet dziewiętnastego wieku mówi się, że 1 z pierwszych takich patentów na wynalazek biotechnologicznych to był patent, który Ludwik past uzyskał na metodę oczyszczania dość drobno ustrojów to kto to jednak tam to zjawisko patentowania materiału biologicznego pojawiło się w dużym natężeniu w wieku dwudziestym wtedy, kiedy ludzie nauczyli się w sposób przewidywalny zaprzęgać siły przyrody związane z życiem siedzi organizmy żywe do po to, żeby zaspokajać różne swoje potrzeby i zabawa w Boga do tej zabawy powrócimy po informacjach Radia TOK FM studio dr Tomasz zimny z Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk informację już za kilka minut o godzinie dziesiąty 20 po informacjach wraca po w studiu dr Tomasz zimny z Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk przed informacjami króciutko rozmawialiśmy o wynalazkach biotechnologicznych swoje pan się w dziewiętnastym wieku, ale przyspieszenie wieku dwudziestym no tak pan wspomniał o tej zabawie z Boga tuż przed przerwą na chcę tylko zauważyć, że się w Boga bawimy właściwie chyba od początku cywilizacji od tysięcy lat skrzyżują ze sobą rośliny po to, żeby mieć nowe odmiany od tysięcy lat robimy chociażby piwo czy winą winny sposób zaprzęg gamę organizmy do pracy po to, żebym jakoś zaspokajać swoje no chyba rosnące potrzeby no i wieku dwudziestym okazało się, że procesami biologicznymi można sterować z jakiś sposób no i podobnie przewidywalny jak innego rodzaju procesami poza powiedzmy procesami chemicznymi na proces fermentacji leczono chociażby procesem fermentacji, ale nie tylko nową mieliśmy odkrycie prac Mendla, przyznając dla aut w drugiej połowy dziewiętnastego wieku w i ponowne odkrycie tych pra w na początku wieku dwudziestego dokładnie w roku 2 1 90 3 900 pierwszym i od tego momentu ludzie zorientowali się, że w ziemi, że żaden żeton w jaki sposób cechy przekazywane są kolejnym pokoleniom jak to jakich mamy rodziców wpływa na to jacy my jesteśmy w noc zorientowali się, że to to podlega też jakieś prawo i te prawa i z tego, że to podlega jakimś prawo można skorzystać w roku pięćdziesiątym trzecim odkryto strukturę dna na początku lat sześćdziesiątych odkryto jak działa kod genetyczny, czyli jak ten jak ta nasza informacja genetyczna przepisywane jest na białka im to od tego momentu wyjaśnienia tego, ale w tym momencie bardzo gwałtownie przyspieszył rozwój tego co my nazywamy nowoczesną biotechnologię, czyli już wpływanie na na funkcjonowanie organizmów żywych na poziomie komórkowym nawet na poziomie molekularnym poszczególnych cząsteczek możliwe się stało m. in . z wprowadzaniem fragmentów dna pochodzącego od innych organizmów do fragmentu tego organizmu, które chcemy zmodyfikować są nazywane jest obecnie modyfikacjami genetycznymi czy szerzej inżynierią genetyczną u równolegle pojawiały się technologie wprowadzenia mutacji w organizmach na jej powoli ludzie zaczęli się orientować, że próg, że rzecz, że tymi procesami biologicznymi można sterować wymiarem precyzyjnie jednocześnie non jak każda działalność Innowacyjna również działalność Innowacyjna w obszarze biotechnologii wiąże się z jakimiś kosztami ich już w pierwszej połowie wieku dwudziestego zaczęły się pojawiać głosy, że powinien powstać jakiś system ochrony tych innowacji biotechnologii na albo system patentowy albo jakiś inny pierwsze patenty pierwszą możliwą pierwsza możliwość udzielania patentów na organizmy żywe jako takie pojawiła się bodajże w roku 19 3 0 w stanach Zjednoczonych, kiedy wprowadzono ustawę umożliwiającą udzielanie patentów na jak tzw. rośliny rozmnażane wegetatywnie wegetatywny, czyli nie uczą, a zatem przez podział n p . tak jak się rozmnażać się jak i przy pomocy tzw. sadzeniaków czym może być odcieniach są one muszą być od czasu mieć oczka, a tak widzę, że pan redaktor jest zorientowany również kwestia rolnictwa w komórki węchowe w myśl, że każdy pień przez 6 000 napełnionych czarodziejów w państwach celnicy z języka znał prawdziwy mężczyzna powinien przechodzić przez Eco Fin tak, ale kiedyś to ludzie przechodzili przez wykopki w ramach działalności społecznej no dobrze w każdym razie, zanim do tego rosło z echem echem zorientowano się że, zanim do tego doszło zorientowana się rzeczywiście jakoś trzeba tę działalność rekompensować równolegle do tego prawa patentowego powstał system ochrony odmian roślin, czyli system ochrony innowacji i hodowli roślin przy takiej działalności, która służy tworzeniu nowych odmian przyjmuje czasem do organizmu, które nie są regionami, które spotykaliśmy wcześniej w przyrodzie chroni nas sobie samo inne pomysły one rosły od tysięcy lat z tym, że wszystkie te rośliny n p . które my obecnie zjadamy, o ile nie mówimy o Jagoda zbieranych w lesie n p. wszystkie pozostałe rośliny są efektem hodowli, czyli tego, że ktoś tysiące lat temu zaczął wybierać te roślinki, które się bardziej podobały jej ze sobą krzyżować dna i potem do dalszych etapów rozmnażania wykorzystywać ich potomstwo to też wynalazek Ależ to nie jest wynalazek i to otworzono to wykorzystywano od tysięcy lat w wieku dwudziestym stało się możliwe bardziej wydajne manipulowanie tymi roślinami bardziej precyzyjne wprowadzanie w nich modyfikacji no i zaczęły się pojawiać głosy, że to tak naprawdę jest tu również charakter techniczny, że te procesy, które my wykorzystujemy do manipulowania genomem to już nie jest proces czysto biologiczny, że to są procesy, które mającym charakter techniczny, a jeżeli mają charakter techniczny na to powinny mieć zdolność patentową powinno się pojawić możliwość patentowania 1 z takich pierwszych Jaskółek można powiedzieć w wieku dwudziestym była sprawa czerwonego gołębia w Niemczech kiedy, kiedy dom Sąd Najwyższy rozstrzygał czy można opatentować metodę właśnie hodowli zwierząt, które miała polegać na tym że gołębie krzyżuje się w taki sposób żonę otrzymują taką czerwoną barwę wtedy Sąd Najwyższy stwierdził, że jeżeli jakiś proces taki biologiczny jest w stanie mnie, że jeżeli rozwiązanie, które dotyczy procesu biologicznego może być takim składem przewidywalnym układem stan techniki czy niżem można będzie je zastosować w przyszłości jakiś powtarzalnej działalności to niema powodów do tego, żeby tego nie uznać za wynalazek kolejna taka sprawa początek lat osiemdziesiątych to są zmodyfikowane genetycznie bakterie one miały w zamierzeniu zamierzeniu rozkładać produkty ropopochodne w wodzie w przypadku innych katastrof jakichś tam koców i tutaj z kolei Sąd Najwyższy Stanów zjednoczonych stwierdził, że to może jakieś rozwiązanie dotyczy organizmu żywego w tym wypadku mitu organizmu również nie stoi na przeszkodzie temu, żeby można było je opatentować, czyli Lotosie w związku z licznymi sprzeciwia jest przeci w wam to z naczyń podnoszono różnego rodzaju argumenty przeciwko patentowaniu organizmów żywych czy procesów manipulowania nimi i te argumenty można tak z grubsza podzielić na 2 kategorie pierwsza część Harry pierwsza kategoria to są argumenty, które się odnoszą stricte do prawa patentowego ozdób twierdzono, że tego rodzaju rozwiązania nie mają charakteru technicznego w szczególności, jeżeli chodzi aż do sekwencji dna, które w Europie można opatentować to twierdzić, że to są tak naprawdę odkrycia zdaniem torunianie wynalazki no poza tym organizmy żywe na niej nie są czymś co się kojarzyło z techniką przynajmniej w tym takim tradycyjnym ujęciu jak spojrzymy na takie wynalazki, które nam się jednak przychodzą namyśl jak tylko myślimy o wynalazkach nie wiem powiedzmy lokomotywa silnik parowy no to to jest coś co jest bardzo odległa od o tej tego świata ożywionego i druga grupa argumentów przeciwko patentowaniu organizmów żywych to są argumenty związane z kim jest on taką szeroko pojętą moralnością to znaczy przed dzielnicy patentowe nie organizmów żywych twierdzą, że to po prostu no po prostu nie powinno się tego robić, bo to jest złe z różnych przyczyn nieznani, że nie wolno zawłaszczać przyrody ożywionej takie hasła się stosuje żadnych patentów na życie i t p. im jest to nadal źródło pewnych kontrowersji, chociaż wynalazki biotechnologiczne stanowią obecnie bardzo duży odsetek wynalazków, które postępuje się w ogóle, czyli z co w co dzisiaj można opatentować i się procentuje a czego się właśnie z powodu tego, że jest to nieetyczne niemoralne czy nie techniczne nie od centrum można opatentować organizmy żywe za wyjątkiem ciała ludzkiego przynajmniej, jeżeli mówimy o o prawie europejskim no bo czynienie człowieka przedmiotem patentu byłoby jakąś taką wyrafinowaną formą niewolnictwa trudno zdobyć człowiek, który byłby przedmiotem czyichś praw wyłącznych pra w na natomiast można wręcz o opatentowanie również jakiś element wyizolowany z ciała ludzkiego n p. fragment dna co wiąże się z kolejnymi kontrowersjami, których może bowiem za chwilę można opatentować bakterie fragmenty dna rośliny zwierzęta i sposoby i modyfikowania rozumie, że mówimy o takich rośnie bakterie czy zwierzętach, które nie istnieją Szczepan wodni biegają sobie dziś to Polesie 3 po łące czy wcześniej biegały na czym tak oto chodzi o takie rośliny, które zostały w jaki sposób zmienione męczyć zwierzęta należy, bo te, które naturalnie biegają po lesie to to nie są wynalazki tylko co najwyżej odkrycia w wrócimy to nasze rozmowy po informacjach radio TOK FM informacje już za kilka minut dziesiąty 4 0 dr Tomasz zimny z Instytutu nauk prawnych polskie kryminały jest studio tańca po informacjach o dr Tomasz zimny z Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk jest studio rozmawiamy o patentowaniu organizmów żywych, czyli n p. zwierząt roślin bakterii fragmentu dna inny, ale mówimy o mnie o zwierząt oczyszczenia, które sobie dziś tam rosną tylko takich, które osoba w stanie to instytucja raczyć podmiot po prostu zmienił w taki sposób i ma co więcej przepis na tę zmianę i to jest przepis, który można stosować w takim samym skutkiem w przyszłości tak to nie jest przypadek tylko test, jaki zapanował Anny zaplanowany rezultat no tak no znaczy to rośliny sobie gdzieś tam rosną obecnie na prawie 200  000 000 ha na całym świecie chociażby natomiast natomiast no tutaj tak oczywiście to te to patentowanie organizmów żywych to dotyczy takich organizmów, które zostały zmienione w taki sposób, że można w ogóle uznać za wynalazek miastem inwestycję w biotechnologie były bardzo kosztowne szczególnie w latach osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych w unii Europejskiej stwierdzono, że należałoby jakoś kwestię patentowania organizmów żywych uregulować po to, żeby nie było niepewności co do tego czy można je patentowe czy nie i ma ponad 10 lat trwały prace nad dyrektywą, która ostatecznie tę sprawę przesądziła o połowę imię i wyraźnie pozwala na patentowanie wynalazków biotechnologicznych w no ale wówczas pojawił się inny problem wprawie patentowym mamy taki przepis n p . to jest art. 5 3 litera, a Europejski konwencji patentowej, który zabrania udzielania patentów na wynalazki, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, czyli 8 no to jest pytanie właśnie było pojawia się pytanie o jakie dobre obyczaje chodzi, jeżeli osy oceniamy zdolność takiego wynalazku i jakie normy należałoby zastosować no proszę zwrócić uwagę, że to dotyczy wynalazków, których wykorzystanie budzi wiąże się z dosyć dużymi kontrowersjami ten przepis był w ogóle martwy przez wiele lat on nabrał aktualności do właśnie z pojawieniem się tych wynalazków biotechnologicznych, bo one dotyczą rzeczy, które budzą duże kontrowersje moralne mamy tutaj wpływanie na genom organizmów wykorzystywanie materiału biologicznego, który pochodzi od ludzi jakieś badania na komórkach pochodzących od człowieka i t d. tak dalej to są zagadnienia, które budzą często sprzeciwy społeczne, które budzą dosyć duże dyskusje i z których patentowanie w związku z tym również nasz spotem dawanie rozwiązań tego rodzaju również wiązały się kontrowersje i dlatego w tej dyrektywie dotyczącej ochrony wynalazków biotechnologicznych wskazano 4 kategorie takich wynalazków, które zawsze będą uznane za te, których wykorzystanie będzie sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami to, że to co zagrała Glory to są sposoby klonowania człowieka sposoby modyfikacji genetycznej ludzi tak mówiąc bardziej ogólnikowo sposoby wykorzystywania embrionów ludzkich w celach przemysłowych lub handlowych i takie sposoby modyfikacji genetycznej zwierząt, które powodują u nich cierpienie mogą wywołać u nich cierpienie nie, przynosząc jakiś zasadniczych korzyści medycznych ludziom lub zwierzęta czy cierpienie Okaj, ale pod warunkiem, że dla człowieka tak to jest generalnie panie redaktorze tak funkcjonuje świat, chyba że my obecnie to uzasadniam za dawanie zwierząt cie zwierzętom cierpień pod warunkiem, że jest to robione w jakim się dostatecznie uzasadnionym celu albo chcemy się najeść albo chcemy przebadać Schleck i zanim go przebadany na ludziach na tor badamy na zwierzętach biznesu dlatego, że to rezultaty nie przekładają się czy mały bar z niskim stopniu się przekładają na rezultat na ludziach no to zależy to znak, że zwolnienia nazywano uważa, że że, jeżeli badamy działanie jakiegoś leku to powinniśmy od razu przejść do badań na ludziach i zanim to sprawdzimy na euro za sposób naukowcy podkreślają, że wyniki badań leków na myszach szczurach przekłada się niskim stopniu na wyniki nakładek w kolejnym etapie czyli, jeżeli na szczurach myszach n p. widziano obiecująco to na ludziach niekoniecznie o tego biją na alarm, że to strata czasu, bo prawo nakazuje im przejście przez ten etap natomiast zdrowy rozsądek i wyniki pokazują, że on jest bezsensowny równie dobrze można, by testować na meblach i od tak podobno zasnął z dostosowaniem się podejrzewam, że to trochę zależy od tego on o jakiego rodzaju badania mówimy w Gnieźnie wszystkie badania, które prowadzimy na zwierzętach to są badania aplikacyjne, czyli takie, które mają na celu już przebadanie działania określonego związku chemicznego czasami to są badania, które mają na celu n p. poznanie jakichś procesów fizjologicznych zbadanie funkcji genu n p. czy jak wyłączymy jakiś gen to jak to wpływa na rozwój dajmy na to mięśni czy układu nerwowego, jeżeli wyłączymy działań kiedyś grano jakiegoś organizm jest, że jako rozwijamy działalność jak rozwijają się korzyści to niech testuje nas o no tak z tym, że to, by oznaczało, że należałoby zmodyfikować genetycznie ludzi po otrzymaniu patrzeć jak mocno nimi jak wpływa to na ich życie jak pan co zjeść omlet no to musi być gotowa rozbić kilka jaj notariatu czy pan się czy Tallin zgłaszana chodnika, żeby się jajkiem, ale ja nie chcę być lepszy niż strach tu nie chodzi o to, że jest lepszy niż realne niż panie jest doskonałym pierwszy taki wynalazek który, który wywoła takie duże kontrowersje to była mysz, u której zwiększona podatność zapadania na nowotwory i Urząd Patentowy zastanawiał się czy 3 dopuszczalne moralnie tak naprawdę jest wyposażanie organizmów cechę wrodzoną, która wywołuje u niej powstanie nowotworu i 3 jest to uzasadnione w jakimś celem, do którego się to zwierzę wykorzystuje na nim na jej tutaj stwierdza może należałoby wyważyć z 1 strony te korzyści, które ludzkość może osiągnąć wykorzystywania tych organizmów z drugiej strony cierpienie tego zwierzęcia i no to jedno zaś zrozumiała wodza ludzkości dążenie x zwierzątko, ale po 1, ale ta metoda ta to zwierzę miało służyć nie tyle badanie jakiegoś konkretnego leku co go po prostu badaniu tego jak nowotwór powstaje jak się rozwija co może ewentualnie później przyczynić się do opracowania jakiś skuteczniejszych metod jego leczenia wie pan Jan jestem daleki od postrzegania nauki jako jakiś takiego przemarszu kolumny wojskowej w razie, że idzie sobie oddziału z miasta do miasta AB i po drodze ma określone przystanki osiąga cel dla mnie nauka to jest powiedzmy takie mrowisko mrówki się rozchodzą w różne miejsca i znoszą do mrowiska różne śmieci i albo jakieś inne rzeczy, które znają i dołączy to co one znajdą okaże się śmiecia czy cennym składnikiem ściany tego mrowiska albo czymś co się da zjeść to czasami wychodzi w przyszłości często jest także badania prowadzone dawno temu, które się wydają nie służyć niczemu albo mają małą przekładano aż bezpośrednio na osiągane rezultaty mogą przynieść dobre wyniki dużo później przygodową badania nad nad liczbami pierwszymi, które były prowadzone w wieku 1 8 min dziewiętnastym wydawały się zwykłym takim dla wzrostu na taką z zabawą intelektualną obecnie one stanowią podstawę do szyfrowania danych do tego, że możemy sobie kupować w miarę bezpiecznie różne rzeczy przez internet i podobnie jest trochę snu przekłada się wyników nie zgadza się pan Jerzy fachowej oraz oczywiście proszę zobaczyć n p . na takie kopalnie, żebyśmy byli pseudonaukowe alef w onym czasie uważane za jak najbardziej naukowe i działania jak eugenika i do czego doprowadziła w sobotę Norweżki, które przyniosły jednak nie te rzeczy do wojska, które chyba nam wszystkim chodziło jak ludzkości no tak, ale tutaj mamy już do czynienia jednakowo, ale dla nas byłbym zwolennikiem ostrożnego więc, że daje nadzieję, że powinniśmy oddzielić to co nam nauka przynosi od tego jak to jest wykorzystywane to znaczy no i eugenika była zbudowana na jakichś badaniach, które obecnie byśmy nazwali po prostu genetyką, czyli nad tym jak określone cechy są dziedziczone no ale z wyników badań naukowych nie wynika wcale, że powinniśmy sterylizować ludzi czy winny sposób usuwać ich z puli genetycznej to już są wnioski, które na własną rękę w tym wyciągnęli z niej potem implementowaliśmy politycy to dla siebie szanować ludzi no to jest pytanie należy trenować nie nie jestem za klonowaniem, aczkolwiek nie jest to takie oczywiste no podaje się tutaj różne argumenty przeciwko planowaniu w ogóle da się z grona wyróżniać zaraz pojechał na dłuższy urlop, a ten drugi obóz siedział w nadzorze zgodzili długi pan miał swoją świadomość, że były tak samo nadzieje wiązał się jeżeli, by powstał błąd człowieka się rozwiną to byłby takim samym człowiekiem jak każdy inny człowiek i przysługiwałyby mu prawa człowieka prawda, dlaczego się nie planować na wodę po to, podaje się tutaj różne argumenty po pierwsze jest to niebezpieczne po drugie, po drugie mogłoby spowodować, że ten klon wziąłby niejako w cieniu tego swojego pierwowzoru pana pana w sensie nadzorcy tak nie ma, niemniej no tak no coś takiego tak tego rodzaju ryzyka występują poza tym mamy tu do czynienia z czymś co się w bio etyce nazywa z angielska jak faktor, czyli taki czynnik odrazy pewne działania instynktownie budzą odrazę, która wpływa na naszą ocenę jakiegoś zjawiska, jeżeli powiemy, że coś się z dajmy na to nienaturalne tylko sztuczne albo, że wykorzystuje się embrion ludzki w jakimś celu to to im z tym, kto w nich wzbudza u nas jakiś niepokój to nie znaczy automatycznie ziem w te działania, które wzbudzają niepokój, ale też zaraziła się znają tylko proszę zobaczyć, że embrionu kurczaka nie wzbudza u nas obrazy, a wręcz, lecz nam ślinka myślimy o tym, wbijanie, który zaraz na gorącą patelnię skoczyli ze szczypiorkiem ministrze mecz zostanie w imię żony doskonałej ścianki prąd z bio etyce, który zaczął został zapoczątkowany przez PiS teraz nierealne, bo ideologią tak głęboka ekologia, który rzeczywiście, mówi że różne rzeczy, które my robimy wobec zwierząt jest przeja w szowinizmu gatunkowego, aczkolwiek proszę zwrócić uwagę, że Singera to w dużej mierze zależy od stopnia rozwoju tak pryzmy ewolucyjne danego organizmu i od tego czy on może mieć swoje potrzeby czy nie zatem no i kurczaki w jakimś stopniu są do nas podobnej powinny być chronione bardziej niż dajmy na to marchewki i serio no i działania tak wynikało nawet wyżej od tej tezy o szowinizmie gatunkiem wystają marchew i kurczaki w no i każdy jest to co mu bardziej odpowiada bardzo dziękuję dr Tomasz zimny z Instytutu nauk prawnych oraz jak kryminał był państwa moim gościem informacji za kilka minut o godzinie jedenastej, a po informacjach wracamy do programu off czar Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA