REKLAMA

Dziedzictwo maja '68. Co pozostało po studenckiej rewolcie we Francji?

Światopodgląd
Data emisji:
2018-05-10 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
33:45 min.
Udostępnij:

50 lat temu Francją wstrząsnęła fala studenckich protestów. Jaki wpływ wywarły one na zachodni system wartości? Ile w protestach z ostatnich lat echa z tamtej rewolty?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świerk lub podgląd itp, a Agnieszka Lichnerowicz bardzo serdecznie zapraszam państwa nasz światopogląd pierwszą programu od godziny programu poświęcimy dziś 3 nie jako rocznicy nocy barykad były paryski nocy barykad w 50 lat temu w 10 maja 19 6 8 roku aż miało miejsce 1 z najważniejszych 3 3 1 z ważnych wydarzeń w ramach czegoś co zostało zapamiętane jako maj 19 6 8 roku ja intencjonalnie mówi eufemistycznie volvo, bo do tej pory nie wiem jak mówić o tym co się Rozwiń » wydarzyło jak nazywać to te protesty strajki zamieszki w walki uliczne, które miały miejsce w we Francji w głównie w maju 19 6 8 roku, ale przecież to nie tylko Francja wszystko po kolei przedstawię teraz państwo gościł tutaj w studiu Radia TOK FM w Warszawie jest Przemysław Wielgosz redaktor naczelny polskiej edycji Le Monde dyplomaty w dzień dobry dzień dobry, a w studiu Radia TOK FM w Poznaniu jest prof. Marek Mikołajczyk z Instytutu historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu właśnie dzienną panie profesorze dzień dobry wita mam taką propozycję, gdybyśmy w pierwszej części naszej rozmowy trochę opowiedzieć przypomnieć słuchaczom mu co co są co się działo w Paryżu głównie, ale nie tylko w Paryżu w tym sześćdziesiątym ósmym roku, a potem może rozmawialibyśmy o tym, że w zasadzie jak jak tu dzisiaj uważa się za dziedzica sześćdziesiątego ósmego roku, jaki jest dziś dziedzictwo sześćdziesiątego ósmego roku czy to w ogóle jak rozumieć te wydarzenia, dlaczego do nich doszło i co po nich zostało w ich być tutaj akurat przed sobą tekst Marka bylinę, który przypomina, że we zaczęła się w 2 na Uniwersytecie w Nohant PRL tak tak bitwę pod Paryżem w marcu 100 0 tego siódmego już roku grupa studentów okupujących kobiece akademik, protestując przeci w zakazowi przebywania w nich mężczyzn hasło wolności seksualnej sprzęt się z nawoływaniem o zmiany i narastającą niechęcią do establishmentu jest styczeń 6 10 08 . roku podczas niewinnego otwarcie Uniwersyteckiego basenu student Daniel konwent Wit niezwiązane z żadną rewolucyjną grupą wkrótce ikona całego ruchu upomina ministra sportu, że w Białej księdze młodzieży nie ma słowa o seksualności jeśli ma pan takie problemy niech pan wskoczy do basenu ripostuje minister młodzież uznaje to za wypowiedź faszystowską nastroje zaczynają buszować w coraz lepiej się organizują ludzie z tego 2 marca 60 tego ósmego roku nie setka studentów okupuje budynek administracji powstaje odwołujący się do tej daty rów 2 2 marca, który szybko liczy 2 tysiące osób pierwsze dni maja pierwsze protesty no i dochodzi dzisiaj w 2 maja przychodzi i może pani prezes domaga się z wc dymu pan słuchaczom przypomnieć co się stało 10 maja 3 10 08 . w Paryżu dość szybko pani przeskoczyła aut z tego ostatecznie do was pogodzi pan seks mając funduszu jest, żeby to zupełnie co trzeba już nam 1 książkę na ten temat napisać Lecha oczywiście ten początek tych wydarzeń nie jest to jest spontaniczna, ale faktem, że gdzieś tam gdzieś tam środowisku studenckim buzuje i to od dłuższego czasu znów pojawiają się różne problemy związane przede wszystkim z tym, że we Francji w ciągu lew ów mniej więcej 10 lat potroiła się liczba studentów 200   00 0 do 6 10 0 studentów 6 000 studentów ci biedni studenci nie za bardzo mają warunki na na studiowanie w tym momencie pojawiają się propozycje ze strony rządu skoro tych studentów jest za dużo i żalą się, że nie mają warunków do studiowania no to należałoby wprowadzić selekcję co więcej należałoby propagować takie kierunki, które są użyteczne z punktu widzenia państwa studenci akurat w tym momencie najbardziej zainteresowani są takimi kierunkami jak filozofia jest czy socjologia, a więc na natłok tych wydarzeń jest jest bardzo szerokie ono oczywiście dotyczy samych studentów to też kwestia kwestia rządów Degollado gola, który można powiedzieć jest zadowolony z tych swoich 1 0 lat rządów, kiedy on wygłasza swoje wystąpienia noworoczne skierowane do Francuzów właśnie na początku 1 900 10 08 . roku z takim dużym optymizmem mówi o tym co co czeka Francję nic nie zakłada, że za kilka miesięcy tutaj jedno dojdzie do walki niemalże rewolucji będzie właśnie ten kanon z dziesiątego na jedenastej go Czarzastego maja to z grupą trwała tu pozwolę sobie na taką dygresję i do obrazu z pytaniem, bo właśnie czytam mam wspomnienia i to jak bada 3 po opowieściach z dnia miesiąca przed majem 10 08 . podkreślali, że społeczeństwo jest zadowolony Francja z krajem stabilnym większość Francuzów wielu Francuzów, a nawet większość popiera rządy, gdy gola tylko mamy do czynienia z wielką modernizacją ust ludzie zawsze przeprowadza się do miast dlatego tak wielu studentów za wielu zacznę się narzekania na emeryturze jest słaba edukacja jest strasznie to przypomina opowieść o Polsce ostatnich lat nie miał patrona przyniosła wiele gorsza w MSZ absurdalne historie to jest dobre skojarzenie z bieżni także z polską lat sześćdziesiątych siedemdziesiątych z podobnym procesem wielkiej modernizacji wielkiej przeprowadzki mija nas ludzi ze wsi do miasta zaczęło się w Polsce w latach pięćdziesiątych latach 7 0 tych Polska się zaczęła naprawdę urbanizacja, bo liczba ludności żyjącej w mieście, bo już większą po raz pierwszy w historii niż liczba ludności żyjącej na wsi i poza swoje niezadowolenie wyrazili zadowolenie, ale kolejne pokolenie kolejne pokolenia tych potomków już migrantów ze wsi miało większe aspiracje interes także taka koniunktura zawsze rozbudza aspiracje jest bardzo dobre zjawisko, które popycha ich ewolucja stosunków społecznych do przodu takie zjawisko obserwowaliśmy w tym samym czasie w latach czterdziestych pięćdziesiątych czy Włoszech północne Włochy gwałtownie się do stwierdzające przyciągały rzesze byłych rolników biedoty migrujących południowych Włoch i dzieci stały się awangardą rewolucji 19 6 8 roku we włoszech i tego ruchu, który tam trwał ponad 1 0 lat skończył 8 0 latach w Polsce jest bardzo podobnie w Polsce w Polsce też o 80 to jest stać na Wybrzeżu potem stać Sejm w Polsce rewolucja Solidarności jest bene właśnie rękami beneficjent dzieci beneficjentów modernizacja 60 7 7 0 tych podobnie dzieje się w Iranie przed 70 w dziewiątym roku czy też mamy dziś w niezadowolenie dzieci beneficjentów modernizacja się, że wraz z nóg tego nie mnie też bardzo daleka dzisiaj jest coś coś na rzecz zawarto przybyło styl dyrektywny przyjrzeć tym co jeszcze w marcu mamy dziś do czynienia tyle, że to co się dzieje dzisiaj w Polsce wpisuje się raczej w kilka kontr rewolucji ze względu na to, że mamy do czynienia z ideologią, która wroga powiedzą tradycji emancypacyjne tradycją emancypacyjne, które bardzo mocno obecne w tych ruchach rewolucyjnych, o których wspominali we włoszech w Polsce i we Francji i w odległym Iranie to jest to Przemysław Wielgosz w studiu w Poznaniu prof. Marek Mikołajczyk po takim rozszerzeniem czy pan jeszcze jakoś się do tej Gryfici ognisty po prostu kontynuujemy doszło do 10 maja w znacznym, odnosząc się do tej pory dygresji na temat 2 rzeczy chciałbym może dorzucić mówiąc o Francji o o o beneficjentach tych tych zmian w latach pięćdziesiątych sześćdziesiątych w tym okresie tych 30 chwalebne klatki to Francja bardzo szybko się rozwija w tutaj należałoby wspomnieć o o problemie imigrantów wówczas przecież do Francji przyjeżdża wielu imigrantów Francja potrzebuje rąk do pracy gospodarka się gwałtownie rozwija praktycznie nie ma bezrobocia i dzieci tych imigrantów oni też z czasem mają coraz większe inspiracje łącznie ze studiowaniem, a druga rzecz w 2 2 dygresja dotycząca czasu znany nam współczesnych patrząc na na okres rządów de Gaulle, a musimy pamiętać o tym, że są to rządy, które mają taką formę to rzeczka autorytarną, że de Gaulle bardzo niechętnie dopuszcza do głosów takiej publiczności Fernando osoby osoby, które się z nim nie zgadzają kontroluje radio kontroluje telewizję 1 zasadzie dostępu do Radia czy telewizji nie mają ci, którzy nocą na jakiej takiej liście fundusz czarnej liście osób były szef ośmieszających się krytykować rządy de Gaulle, a państwo to nie jest okres wolności swobód wypowiedzi, owszem, prasa tak natomiast nie w przestrzeni o CIT Jet Story Francuzi korzystają, więc tak, więc szeroko korzystają coraz szerzej jak ja grać o 3 czy telewizja to to jest to medium, przez które de Gaulle zwraca się do społeczeństwa i generalnie aż do sześćdziesiątego ósmego roku to działa każde wystąpienie de Gaulle osiąga swój sukces, ale w roku 100 0 osiemdziesiątym ósmy okaże się, że ta siła przekazu de gola nie jest już tak tak mocna jak była wcześniej to prof. Marek Mikołajczyk w studiu jesteście Przemysław Wielgosz, a słuchaczom Maciek przypomina, że wydarzenia my się z 10 08. powiada żartobliwie piosenka kultu i Marianny autorstwa Stanisława Staszewskiego, który wówczas na emigracji w Paryżu mieszkał wysłuchać poleca, a my wrócimy po informacjach będziemy dalej on ma już 10 08 . rozmawiać światu podyplomowych gender GAP i Agnieszka Lichnerowicz w studiu w Poznaniu jest prof. Marek Mikołajczyk z Instytutu historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, a tutaj w Warszawie Przemysław Wielgosz naczelny polskiej edycji Le Monde dyplomacji w wspominamy my się 10 08. co oczywiście z takim umowną czy trzeba wznawiać może być z nazwą własną LM tych niepokojów młodzieżowych czy młodych ludzi, ale nie tylko, bo też robotniczych czy związkowych, w czym politycznych, które wstrząsały Zachodem szczególnie takimi krajami jak Francja wielka Brytania Niemcy czy stany Zjednoczone dochody, ale gdzieś jednak stolicą w pewnym sensie, a w każdym razie symbolicznym był Paryż, gdy żyliśmy w pierwszej części rozmowy do tego 10 maja dwudziesty 20  000 studentów zbiera się w dzielnicy Łacińskiej jest też niemało kadry uniwersyteckiej wielu chce maszerować do dzielnic robotniczych, by wszcząć prawdziwą rewolucję wygrywa jednak taktyka, jaką będę tam budujemy barykady i pilnujemy dzielnicy pierwszy ustny urojoną barwy narodowe i odśpiewano przy niej Marsylianka, a nie komunistyczną międzynarodówkę taki Bernhard barykad skonstruowano około 6 2 czy tamto za Markiem, a Berlinem w różnych punktach podsumować jednak to kolejne dni miesiące i wydarzenia to jak opisali w Szczepanowie skalę tego co się działo w we Francji sześćdziesiątym ósmym to znaczy no tak dla słuchaczy, którzy niewiedzą Przemysław Wielgosz myślę, że w najważniejszej być może kluczowe w tej całej dynamice co wtedy zaczęła na początku maja jest to co dzieje się 3 dni później po pierwszej nocy barek, bo tych nocy było znacznie więcej od 15 maja, kiedy związki zawodowe zawodowe ogłaszają strajk generalny Ts najdłuższy strajk chyba w historii świata Zachodniego w historii Europy zachodniej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat na pewno on trwa kilka tygodni do połowy czerwca najkrócej bierze udział 10  000 000 ludzi wg niektórych szacunków nawet 12  000 00 0 ludzi i to jest najważniejszym najważniejszy moment bo o ile 20  000 studentów zabawek kodowanych w dzielnicy Łacińskiej jest wspaniałym symbol wolty młodego pokolenia no to już strajk, który realizuje 1 z najważniejszych krajów obozu kapitalistycznego tak to wtedy nazywano zagraża realnie istniejącym stosunkom władzy nie tylko politycznej tylko symboliczny, ale także władzy ekonomicznej i takie postulaty się w tym celu kupują biały ten strajk był znacznie bardziej radykalny w swoim przebiegu niż to co później z ramach porozumień trener zostało podpisane przez przywódców związkowych jest też 1 z bardzo ważnych zawodach związkowa, a efektem tego co się wówczas działo rozjechali się z 1 strony właśnie tego młodego pokolenia robotników studentów, ale właśnie także robotników ich aspiracji i wizji ich potrzeb ich w ich marzeń z tą logiką, w której funkcjonowały aparaty związkowe, a także, ale także aparat partii komunistycznej różnych partii socjalistycznej, bo wtedy było wiele jak żyć zdrowo związkowcy studenci te ruchy studenckie i partie lewicowe komunistyczna tak NIP i widać tutaj rozjechanie się z 1 strony właśnie działaczy związkowych przyzwyczajonych do takiej polityki kompromisu, która leży ob u podsta w tych 30 chwalebne dla kapitalizmu francuskiego, ale w ogóle kapitalizmu Zachodniego po drugiej wojnie światowej oniemieli podstawy, żeby tak działać, ponieważ to polityka rzeczywiście przyniosła po raz pierwszy w historii kapitalizmu znaczącą poprawę kondycji ekonomicznej społecznej wszelakiej złości Laura i państwa dobrobytu tak klas pracujących na z drugiej strony właśnie ta jest rewolta zwana młodzież robotnicza, która chciała więcej to już nie chciała się godzić się z takim modelem też kulturowym bardzo konserwatywnym też politycznym prawda autorytarnym patriarchalnym, który dominował w w Europie zachodniej tak nuda frank tym mówić o Francji ani przez nie tylko w innej fiata punto to rozsadzić chciała poszedł krok dalej my to jest też konflikty linie linia frontu biegła między zlewem wanną z walką w Gdyni masami, a państwem czy czerwcu kapitalizmem, ale z drugiej strony też w obozie rewolucję mieliśmy do czynienia z takim rozszczepienie i z walką między no właśnie zwykłymi strajkującymi robotnikami dysydentami, a ich przywódcami związkowymi przywódcami antykomunistycznej, którzy okazali się sojusznikami koniec końców sojusznikami tego roku studiów w Poznaniu z prof. Marek Mikołajczyk jeszcze, żeby zakończyć de facto graficzną niejaką opowieść o tym, dodałoby, bo przyznam, że lektura mnie ostatnio tekstów różnych, gdyż przygotowała jedno była dla mnie wstrząsająca tych aspektach, które czytałam jednak o brutalności policji Poznań 3 tam nawet o gwałtach ram Ian nieźle pan profesor byłby to podsumował to opowieść my też obrazują zakończymy tym, że stać się politycznym politycznym rewolucja przegrała drugi gol wygrał kolejne wybory jesienią zarząd oraz po pana głos z UE jeśli chodzi o francuską policję to to nie zna nikogo tajemnicą, że to w żaden z policją, która bardzo brutalnie działa tak po dziewiątym ósmy roku tak, bo wcześniej tak było później inni i sam nieraz byłem świadkiem interwencji francuskiej policji w w jak porównam to z interwencją polskiej policji na to rzeczywiście w to jest zupełnie inna inna z skalę użycia siły, ale jest ona jak podaje Marek Beylin pisze, gdy myślę o demokratycznych Franc to jest dla mnie uderzające systemowe ścieżki zdrowia gwałtownie licealistka groźby tortur i egzekucji szczególnie agresja wobec czarnoskórych Azjatów nie no tak oczywiście oczywiście to kto to zresztą ma zresztą wśród różnych takich napisów, jakie się wówczas pojawiały pojawił się także napisy RS, czyli czy IT IT te siły policyjne, które tłumiły jest bunty studenckie sery SS SA, więc porównywano z Polic Police Francuzkom z Sevres SS to to on to pokazuje, jaką niechęcią podchodzono do do policji rzeczywiście potwierdzam, że policja francuska i wówczas alei później wcześniej bardzo brutalny sposób walczyła z demonstracjami, a teraz ja chciałbym jeszcze powyżej tego do tej nocy, bo barykady dziesiątego na na 11 tego, bo musimy sobie odpowiedzi na pytanie, dlaczego w ogóle doszło do dowodu takiego do takiego wydarzenia i moim zdaniem tłum w przede wszystkim należałoby wskazać na Serie błędów popełnionych przez władze francuskie chociażby takim pierwszym błędem było to, że zamknięto Universe 2 Leander wykorzystaj to studenci to, że znam też przenieść się do Paryża na Sorbonę w tym momencie to nie na Unter den z Przedmieścia, ale Paryż centrum Paryża staje się centrum właśnie tej tej rewolucji w następnych dniach przed tym dziesiątym studenci naprzemiennie budują barykady wychodzą na ulice demonstrują ma wykrzykują wyśpiewują różne pieśni w tym m. in. międzynarodówkę oczywiście to co powiedział mój przedmówca mówiąc o tym, 13 maja to tu kapitalne wydarzenie, bo tutaj zmienia nam się oblicze tego inne tego francuskiego maja po 13 maja już sprawę studenckie odchodzą na dalszy plan zaczyna się liczyć ten trend ten problem tutaj wywołany, a więc mianowicie kwestie kwestia robotnicza i chciałbym też tutaj zauważyć, że nie tylko te środowiska powiedzmy robotnicze związkowe były podzielone, ale też nie było współpracy bowiem wręcz swego rodzaju konkurencja między tymi siłami politycznymi, które wspierały robotniku mam pytanie na myśli partię komunistyczną partię socjalistyczną, a samymi studentami oni pod chodzili do siebie z dużą nieufnością zresztą studenci nie ukrywali, że dla nich idea i idolami są one mocy tłum krzyczy Trocki natomiast natomiast inne obce czy wręcz wrogie były inne idee głoszone przez socjalistów przy przez komunistów w tamtym czasie, by dobrze to teraz, gdybyśmy mieli jakoś złamać to opisać w tak krótkim czasie, jakim dysponujemy tak może krótko zrzec się do przyniosła wiele rzeczy, jaki sposób pan czuje, jakby ideowym dziedzictwem sześćdziesiątego ósmego aż do opowieści zawsze tak politycznie nie wygrali, bo dekolt wygrał show, ale jak twierdzi konwent rewolucję wygrali to znaczy kultura Emtal to jak dziś to co nazywamy wartościami zachodnimi w domu oprócz Rzymu Grecji oświecenia chrześcijaństwa omal się z 10 08 . jest fundamentem, czyli takich kulturą wała i liberalizm kulturowy nie wiem, kto ma skład na niewątpliwie tak jakoś jesteśmy wszyscy dymisje dziećmi kontrkultury jest z pokolenia z pań kromka strzelisty jego moment, który już z z Bjerre, jakby to co pozostało to po osiemdziesiątym ósmy roku raczej znacznie mniej mniej optymistycznego jest to co się działo się sam 60 mocnym, ale niewątpliwie ta rewolucja kulturowa ktoś wówczas dom dokonała ma ogromne znaczenie dla kształtu naszego życia publicznego dla debaty o tym w jaki sposób rozmawiamy, kto z kim rozmawia jak jesteśmy ubrani w jaki sposób widzimy mnóstwo rzeczy wszystko pozmieniało od tamtych czasów właśnie te wydarzenia były takie momenty momentem granicznym moście jednak nawet w czasie, gdy zaczęło kilka lat wcześniej trwało jeszcze przez dobrych kilka lat później, zanim ta fala konserwatywna z zdominowała życie życie społeczne w na Zachodzie, czyli moment, w którym do władzy dochodzi Margaret Thatcher w w tym do władzy dochodzi Ronald Reagan i Francois Mitterrand osiemdziesiątym trzecim roku zmienia front swojej polityki ekonomicznej odkrywa skrywa neoliberalizm Tesco moment, kiedy się na to co chce jak kończyłem Aon właśnie kończy się źle natomiast na tym rzeczywiście kulturowo tata siła ówczesnej rewolty w dalszym ciągu jest żywa ktoś przykłada także na scenę polityczną oczywiście na scenę i biologiczną na bony na rolę Clinton są dziś są dziedzicami wyraźny wzrost o jak Boruc nazwał kartami roku sześćdziesiątego ósmego tak jak kiedyś John Robinson nazwała nazwała polityków realizujących politykę taką właśnie nawiązującą do triumfalizmu esbek z rękawicami tenisistami w latach sześćdziesiątych siedemdziesiątych w tym wypadku byłby to raczej z gry karciane ducha po sześćdziesiątego ósmego no bo tutaj było już tylko forma p t. trampki w parlamencie, ale treść była bardzo konserwatywna bardzo neoliberalna, a więc o 3 3 konwencji i pozostali Niewiem Fischer sąd nie zdradzili sześćdziesiątego ósmego i kto z VAT dziś czuje się dziedzicem tego 6 głos ma go jak dziś rozumnego lewica czy prawica czy liberałowie o tym, już po informacjach prof. Marek Mikołajczyk w Poznaniu Przemysław Wielgosz w Warszawie są państwa gośćmi podyplomowych gender GAP i Agnieszka Lichnerowicz w studiu w Warszawie jest Przemysław Wielgosz naczelny polskiej edycji remont dyplomaty w studiu Radia TOK FM w Poznaniu prof. Marek Mikołajczyk z Instytutu historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ma już 10 08 . jak mówił pan profesor można, by godzinami w, a nawet dłużej rozmawiać czy przypisać wiele wiele książek albo je czytać ale, gdybyśmy mieli, chociaż wskazać jakiś taki tropy myślowe w grze w rozumieniu tego co się wtedy wydarzyło przez tych kilkanaście minut, które mamy to Jarosław stęp powiedziała tak z 1 strony mówimy, że ma 60 tego ósmego to jest taki sposób zwycięska rewolucja zwycięska w dziedzinie kultury szeroko rozumianej jako taki jednak zerwanie z tym z patriarchatem emancypacyjne charakter miała rewolucja z drugiej strony dziś jednak w MDM prawica czy konserwatyści bardzo krytycznie patrzą na 60 ósmy mówią jakoś społeczeństwa zachodnie się zagubiło i że nie mogę w sieci w tym 60 ósmy indywidualizm hedonizm nie byli tym wszystkim w złym z perspektywy konserwatystów natomiast duża część lewicy teraz jednak się odcina od tej rewolucji, nazywając ją w jaki sposób albo jej liderów wnuk były burzyła sami to znaczy, że był nieziemski panie profesorze proszę mi pomóc i podpowiedzi jak ja dzisiaj się, by jak pan rozumie tę rewolucję albo jak inni ją dziś opowiadają może tak w toku z politycznego punktu widzenia ta rewolucja poniosła porażkę poniosła klęskę i chyba dobrze, że tak się stało dziś musimy pamiętać o tym jakie hasła nieśli na sztandarach studenci francuscy na to nie było hasła demokracji liberalnej te hasła te wartości, które nam są bliskie ani wreszcie dziwnie oni wystąpili przeciwko tamtejszej demokracji przeciwko temu co co to demokracja sobie wywalczyła od wieku dziewiętnastego i kiedy i, kiedy doszło do swego rodzaju konfrontacji między przywódcami francuskimi chociażby przywódcami polskimi polskiego marca 10 08 . roku no jest dysonans ogromne Polacy tego pokolenia nie rozumieją Francuzów ich haseł ich zafascynowania ideologią Trockiego 3 3 3 3 czy Chiny moce Tonga, a więc sklepy z takiego punktu widzenia politycznego dobrze się stało wygrał de Gaulle, ale wygrał de Gaulle dlatego, że to taka była Wola Francuzów odniósł on zwycięstwo w wyborach w czerwcu się tego ósmego roku w zwycięstwo największe w historii już w od roku 19 5 8 m. in . dlatego że Francuzi byli troszeczkę przerażeni tym co się działo, o ile na początku społeczeństwo wspiera studentów, bo to są przecież często ich dzieci Masona też ich dzieci atakowany bite przez policję o tyle z czasem po nocy barykad kolejne incydenty Francuzi są przerażeni paryżanie boją się wychodzić na ulice i hasła wzywające do przywrócenia porządku zaczynają do nich trafiać stąd też m. in. sukces de gola sami zresztą przywódcy tej rewolucji zdaje sobie sprawę z tego, że w blisko byli przekroczenia pewnej pewnej granicy tutaj przed przerwą padły takie określenie zdrada czy oni zdradzili nie malał o różnych związki zawodowe, które się porozumiały wtedy z Żabna, ale ale, ale mowa była n p . czy Joschka Fischer zdradził nam i tak, ale nie nie ja mam już czegoś takiego sformułowania nie ja myślę, że Lech dokonała się w nich jakoś jakaś taka autor refleksja, że dojrzeli do pewnych rzeczy, że pewne rzeczy dostrzegli widoczne jest to szczególnie widoczny we Francji, bo napad we Francji te ruchy studenckie, chociaż radykalne tak naprawdę nigdy nie przekształcił się w działania o charakterze terrorystycznym tak jak to było w przypadku Republiki Federalnej Niemiec czy Włoch i ich przywódcy tacy duchowi francuskich wydarzy 10 08 . roku tacy jak pan jak i Gliksman 3 aleją Finkielkraut w po po kilku latach twierdzenia, że Francja jest państwem faszystowskim zmienili swój Annę punkty widzenia i nawrócił się na na zerwana na wartości demokracji liberalnej, a więc oni sami oni sami w tym zrozumieli, że stanęli przed jej przed takim wyborem żyć dalej będą kroczyć tą radykalną drogą nad kolejnym krokiem po prostu będzie terroryzm, a tego nie chcieli rewolucja może Przemysław Wielgosz czy rzeczywiście dobrze, że politycznie przegrali i do tak korzystna interpretacja myślę, że tak się stało nie ma tutaj jest specjalnie pole do wglądu do gdybania i nawet gdybanie nie jest chyba też z najciekawszym co możemy zrobić rozmawiając z dziesiątym ósmy roku jego dziedzictwem szczerze jednak, jeżeli żyli ludzie tacy Anglik mający wszelkie procesy kończą w szeregach neokonserwatystów, którzy i głosu dzisiaj konieczne zamknięcie granic Europy przed uchodźcami to to nie jest realny wzrost mocy strona jest może liberalnej demokracji albo jest to 2 albo jest to zwrot znacznie poważniejszy problem to jest po prostu odzwierciedleniem tego w jakimś kierunku ewoluuje dziś liberalna demokracja i być może dzięki temu jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego ci studenci wtedy liberalną demokrację odrzucali w zależności od możliwości, dlatego że że ewoluowała ona w tę stronę, którą dzisiaj możemy obserwować nocne Zjednoczonych chwali Lech znów tańczy tak dokładnie dokładnie, ale także z bardzo silnym elementem ksenofobicznym rasistowskim nacjonalistycznym czy to nie jest także, że jakby to z tym mamy do czynienia dzisiaj nie w stanach Zjednoczonych czy 3 w Polsce 3 1 Węgrzech nie mieści się w tym w ramach tej tej tego czym co nazywamy liberalną demokracją w dalszym ciągu jest chyba, żeby dojechać, ale artystka tak, by jak polemiczny natomiast już sobie, że ważne że, podsumowując to co wtedy wydarzyło jest wyjście poza podwórko francuskie właśnie chociażby na wejście na podwórko polskie czechosłowackie, ale także amerykańskie włoskie niemieckie meksykańskie pakistańskie palestyńskie to była japońskie to była rewolucja w charakterze światowym wtedy rzeczywiście przerodziły się ruchy bunt kontestację rebelia rewolucje w bardzo wielu miejscach świata to, że te, że te protesty, że te ruchy przegrały spowodowane było w dużej mierze niesamowitą mobilizację aparatu państwowego, który wykorzystał bardzo brutalną przemoc do tłumienia tych ruchów to co działo się we Francji to jest to to są rzeczy bardzo brutalny natomiast w porównaniu z tym co działo się w stanach Zjednoczonych testu obóz zuchów w stanach Zjednoczonych już w kwietniu po zamordowaniu w marcu rutyna Kinga armia Gwardia narodowa policja zastrzeliła w ciągu kilku dni ponad 40 osób w gettach czarnej ludności co się za grosz zbuntowały wtedy wyszło na ulice i taka dynamika przemocy w w ciągu całego tego roku oraz z lat późniejszych w stanach Zjednoczonych działała pamiętajmy, że czechosłowacka wiosna, a ta została rozjechana czołgami, że w alei dziś tylko macierzy, żeby nowe czasy dziś, gdyby to w takim sensie, że z 1 strony w takim romantycznej wersji, która pewnie przemawia do młodych to była rewolucja właśnie z patriarchatem przeciwko przeciwko patriarchatowi przeciwko przemocy będzie na rzecz wolności ma w gdańskim na biało na wyobraźnię, ale przy sobie, że dziś jest oczywiście, by tak, by to dziedzictwo zostało już z jakimś sensie przejęto także przez dominującą kulturę i wybrane z tych rewolucyjnych treści to jest być może powód, dla którego część lewicy oskarża cię to dziedzictwo o zburzyła zwolnienie zdrady tak groźny zalet konsumpcję i pod wodą, bo jest to faktem problem polega na tym, że on na tanie feminizm jest odpowiedzialny za to, że pewne jego właśnie wyprane z treści politycznych klasowych krytycznych formy medialne właśnie przenikają do głównego nurtu dobrze się w nim mają po problemem jest raczej słabość ruchów społecznych na pewnym etapie prawda to, że ta rewolucja przegrała to oznaczało, że w latach siedemdziesiątych osiemdziesiątych ruch jest silne ruchy społeczne w Europie znalazł się w odwrocie korzystało i we Francji się stało w Polsce po osiemdziesiątym pierwszym roku bardzo wielu miejscach stąd później mamy okres dominacji Dance Jacques Brel wierzę, że zwycięzca tamtej rewolucji takiej konwencji Nihon będzie taki symboliczny czek archeologiczne za bardzo popadł w samozadowolenie no oczywiście próbował robić moja wierzę, że on w Policach koniec końców do zielonych do partii zielonych, która była 1 z takich sił, które powstały właśnie w wyniku tego wielkiego fermentu intelektualnego politycznego ideowego kulturowego roku sześćdziesiątego ósmego partii zielonych powstały z dniem on jest działaczem partii niemieckiej najsilniejsze wszystkie partie powstały też w innych w innych krajach Europy i nie tylko te są oczywiście historia ewolucji później tej treści w partii zielonych w latach siedemdziesiątych, kiedy nasze formowała w Niemczech znalazły się grupy i chrześcijańskiej maoistowskiej i właśnie radykalnie starający się pogłębiać jakieś doświadczenie z kulturą alternatywną wywodzę się w górach tyskiego i marksistowskiego coś establishment bliższe mu stracił ten rewolucyjny czy emancypacyjne mężczyzna także, że to tutaj ludzie z tego pokolenia w dużych miast, jeżeli już musimy się trzymać tych obcych w tej biografii życiorysów ewoluować i swoich w swoich poglądach, ale razem z całym pokoleniu bez scen z całym kontekstem społecznym w tym funkcjonować i widzę tutaj nie nie myślał myślał koncentrował się na rozliczaniu klient i teraz jego ewolucji, ale raczej bym się z, by się przyjrzał temu jak dzisiaj skąd, gdzie dzisiaj możemy widzieć takie wydarzenia takie zjawiska, które można byłoby skojarzyć z tym co 3 działki 3 000 ósmy roku do takich dziedzin jest sporo ziemi rozejrzyj się dookoła spójrzmy na to co dzieje się w Hiszpanii n p . wokół Radia Maryja, gdyż umożliwia w takim razie elit oburzonych w 20 1 1 roku to są rzeczy, które przypominają to co działo się w sześćdziesiątym ósmym roku to do swojego zasięgu także, bo przecież mamy też arabską wiosnę jest ich bardzo dużo ciekawych tutaj odniesienie zatrzymuje na pomysł na ME kolejno z tytułu przemoc przemysłowego z MON dyplomaty w studiu w Poznaniu był prof. Marek Mikołajczyk z Instytutu historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w pewnie bywam, żeby tutaj miał przygotowaną ripostę, ale to też zostawimy pani prof. Maciej tej kwoty tego tylko taką ripostę, gdyby dotyczącą, jakby moje takiej diagnozy 3 mecze oceny posta w młodzieży w Polsce będą nie za bardzo dostrzegam w nich tak, aby takie rewolucyjne postawy jeśli jeśli patrzymy na ludzi, którzy protestują na polskich ulicach to raczej są to ludzie znów po 5 0 8 roku 2 zlotych możliwe jest Gruzin grał w zimowych jest znalazłoby bardzo mało no tak to już zgodę albo inne z kolei najważniejszym elementem ruchów społecznych w Polsce dzisiaj są czarne protesty, których mamy dziewczyny, które mają po kilkanaście lat wrócimy dziękuję panu Bogu już tutaj w głowie przygotowuje go 2 kolejne edycje prof. Marek Mikołajczyk Przemysław Wielgosz wyliczają teraz mogę teraz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA