REKLAMA

"Potrzebujemy dyskusji o czasie pracy"

Światopodgląd
Data emisji:
2018-05-11 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat lub podgląd itp, a Agnieszka Lichnerowicz przez Skypea połączyliśmy się pracą z dr Agnieszką wiosną ekspertką Europejskiego Instytutu związków zawodowych dzień dobry w Chinach w ramach, gdyż mogły słowem wstępu powiedzieć co to jest Europejski Instytut związków zawodowych słuchaczom jest Instytut badawczy on zlokalizowany w Brukseli, który zajmuje się badaniem Europejskiego rynku pracy polityki społecznej polityki rynku pracy jak również samych związków Rozwiń » zawodowych EW nie jesteśmy partnerem społecznym i partner społeczny jest Konfederacja Europejska związków zawodowych natomiast spieramy związki zawodowe jak możemy naszą wiedzę ekspertyzami badaniami i w całym porozmawiamy o pomyśle czy w Polsce to teraz ma charakter inicjatywy skracanie czasu pracy, gdyż to jest niezwykle ciekawa i ważna dyskusja niezależnie od tego, żeby ich czy projekt do pro dojdzie do celu nie uda się ten czas pracy pracy skrócić propozycja partii razem jest do 7 godzin to wydaje się, że to jest też dobrym miłym czynnościom Copra tekst do dyskutowania rynku pracy pewne zależności i mechanizmów wychodząc naprzeciw palącej potrzeby społecznej ulżenie przepracowanym i przemęczony pracownicom i pracownikom w Polsce ustawa ma na celu zmniejszenie ogólnego wymiaru czasu pracy z 4 0 do 3 5 godzin w tygodniu tak zaczyna się uzasadnienie projektu, który przygotowała partia razem, która od poniedziałku zbiera pod nim podpisy potrzebuje ich 100  00 0 jak twierdzą przedstawiciele partii inni nie ma nie będzie prawdopodobnie problemu z ich zebraniem, ponieważ ludzie z chęcią MDM podpisują w tym uzasadnienie jest wiele argumentów, które mam nadzieję przy toczymy albo słuchacza do czego zachęcam mogą sami przeczytać, bo tu olbrzymie sporo argumentów za Allenem chciałam zapytać o opinię pani czy Instytutu, bo ta dyskusja przecież toczy się w wielu krajach to jest dobry pomysł zły pomysł czy są z nim plusy i minusy w przede wszystkim dobrze zobaczyć, że temat warunków pracy czy tutaj w tym przypadku czasu pracy wróci do debaty publicznej przez ostatnich 1 0 lat, ale głównym tematem było bezrobocie i to jak obniżyć standardy pracy, aby jak najwięcej pracowników w tym rynek pracy włączyć także główny kierunek polityczny był skierowany na tym, żeby obniżyć barierę wejścia na rynek pracy obniżają standardy i w ten sposób ERM wiedziałaś palącym problemom wywołanym przez kryzys natomiast od jakiegoś czasu widzimy, że w wielu krajach europejskich właśnie skupienie się na czasie pracy i wydają się z tą dosyć pozytywne kierunek, ponieważ czas pracy został zapomniany przez wiele wiele dziesięcioleci wiemy to, że 100 lat temu ośmiogodzinny dzień pracy zostało osiągnięte później w latach siedemdziesiątych 60 7 0 tych pięciodniowy tydzień pracy, ale od tego czasu naprawdę niewiele się zadziało w tym temacie także wydają się, że dyskusja jest jak najbardziej potrzebna natomiast celem sam pomysł nie jest ani w obronie złe chodzi o to w jaki sposób zostanie wprowadzony w życie w tym, że szczyt go zacytuję kilka argumentów za lat to znaczy czynnik związany jest z tym w Polsce, szczególnie że był z tym, że wg badań OECD tutaj partia razem cytuje z badania w 20 1 5 roku pod względem liczby przepracowanych godzin Polacy zajmują drugie miejsce w całej Unii Europejskiej, a piąte na świecie i przekonuje, odwołując się również do badań Anny projektodawcy może to sens może zwiększyć wydajność lub pracownicy pracowników zwiększy ochronę ich zdrowia też nieznacznie może zwiększyć liczbę miejsc pracy i że byt przekonują oni początkowo może to się wiązać z z tym, że niektórzy pracodawcy będą musieli do zatrudniać dodatkowych pracowników wyceniają koszty, by tej zmiany na 4 miliardy, ale jednocześnie przekonują, że zyski będą z tego, że no właśnie ludzie będą mniej chorować, że będą większe prawdopodobnie zachowania konsumpcyjne więcej pieniędzy do budżetu też z podatków i tutaj wiele argumentów, więc pani, by dołożyła do tego jak pani rozwinęła tę myśl skoro jest tyle plusów, że jednak to zależy od tego jak się wprowadza tak zmienione przez panią zalety czy też też korzyści z zredukowane go czasu pracy niewątpliwie są i pracowanie krócej krócej niż 4 0 godzin przyczynia się w kozie jest więcej czasu na w ww Delta spożytkowania na inne sfery życia natomiast sytuacja Polski też o tyle specyficzna, o czym wspomina również partia razem, że godziny są bardzo długie nie chodzi tylko o to, że 40 godzinny tydzień pracy i zakończ przeszkodą przeszkodą wydaje się to, że 30 % pracowników pracuje więcej niż 4 7 godzin i wrzucać także, dodając do nich nie zmieni czy, ale jest coś ty też inne pytanie zależy od tego czy będzie miała w zderzeniu z ze sobą możliwość egzekwowania tego i kontroli czy pracownicy faktycznie pracują więcej niż my i nawet teraz istnieje przecież MR istnieją regulacje, które nakładają górną granicę na 4 8 godzin jest Europejska dyrektywa czasu pracy dalej widzimy, że około 20 % osób w Polsce nadal pracuje więcej niż 4 8, a co trzeci więcej niż 40 także wydają się, że na tym problemie warto się skupić najpierw natomiast jej wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy i w ogóle egzekwowania prawa pracy po prostu tak chęć, a on zawsze jest dobrym miejscu, a z drugiej strony znam inną często w GOK przy PL w dyskusji o skracaniu czasu pracy przywoływany jest trzeci przykład Francji i Szwecji, gdzie podmioty czy to samorządowe czy instytucje publiczne czy niektóre prywatne zakłady już od lat eksperymentują ze skróceniem tego czasu pracy bardzo wiele osób lub krócej pracuje też w Holandii, tyle że i chyba trzeba podkreślić nie wiem jak to się wiąże jedno z drugim jak pani, by to powiązała, że często to jest wbre w woli pracujących to znaczy oni chcieliby pracować więcej, ale na taką mają propozycje od pracodawcy tak, ponieważ redukcja czasu pracy w Europie odbywa się głównie poprzez zwiększenie stopy zatrudnienia na czas w niepełnym wymiarze godzin, czyli tzw. płatami czemu narzędziem w ostatnich latach jest to rozwiązanie MO głównie narzucone przez pracodawców to widzimy to, że tezy jest to odejście od rozwiązania harmonizacji cieczy balansu życia prywatnego i zawodowego pracodawcy, wybierając rozwiązanie, ponieważ często jest tańsze pracownik zatrudniony tylko wtedy nad tą wybraną część godzin, kiedy zapotrzebowanie na pracy jest największe, czyli nie ma go o konieczności płacenia za pozostałe godziny pracy z obniża to koszty bardzo często ci pracownicy w niepełnym wymiarze godzin pracują tzw. godziny, a społeczna, czyli obok wieczorem albo w nocy albo w weekend i te godziny nie są liczone jako nadgodziny czy jakoś specjalnie wynagradzane są również jest strategią pracodawców na obniżenie kosztów na dostęp do bardziej elastyczne siły roboczej dlatego tak jak pani wspomniała duża część tych osób pracuje wbre w swojej woli to znaczy woleliby pracować nad pełnym wymiarze godzin, ale z braku propozycji biorą taką pracę, jaką są w stanie znaleźć to jest w Chinach czy krótszy czas pracy, ale nie niekorzystny dla pracownika ma, więc pytanie czy w takim razie skrócenie czasu pracy jest w ogóle priorytetem, jeżeli spojrzymy na bolączki rynku pracy jak wielu ludzi to dotyczy jeżeli, jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie to ilu ludzi pracuje na innych warunkach niż pełnoetatowych czy jednak uważa pani, że to jest bardzo ważna kwestia i należy się jak i absolutnie na czym skupić jest jak najbardziej ważna kwestia i tak jak mówiłam praca w niepełnym wymiarze w tym się różni od postulatów redukcji czasu na pełen wymiar, że jest często nieuregulowana mimo specjalnych legislacji, która stara się to dyskryminacja pomiędzy pracownikami wyrównać pracowały w niepełnym wymiarze godzin jest często mi płatna za godzinę w dominujący nikogo diety są też zamykają drogę do do dalszej kariery są mniejsze o możliwości rozwoju niż inwestuje takich pracowników także ta druga redukcji czasu pracy tzw. indywidualna, ponieważ wtedy pracownik firmy negocjuje na poziomie kontraktu z Grzegorzem pracuje i ponosi cały koszt tej redukcji jest też bardzo ważne taka indywidualna redukcja nie jest przyjazna pracownikowi czyli gdyby to było zredukowane mini systemowo to łatwiej było i egzekwowane byłoby prawo do domu prawdopodobnie jednak byłoby to z korzyścią dla dużej części pracowników dokładnie tak i to właśnie te warunki jak LG ten haczyk jak to zostanie wprowadzony w jaki sposób i co zostanie też wynegocjowane przy okazji dnia dzwoni do tez wróćmy jeszcze uwagach n p. przykład wymóg ocenia pani Francję i 3 5 godzinny tydzień pracy w został on wynegocjowany kosztem większej elastyczności na rzecz pracodawcy PIT 3 5 godzin, bo wprowadzony jako Górny limit, ale tak naprawdę o nim zaczynał się ważność nadgodziny, które są dodatkowo płatne także nie ograniczyło to tak naprawdę średniej ilości godzin natomiast ograniczyło wprowadziło w płatne nadgodziny oraz wprowadziło bardzo dużą możliwość ustalania w elastycznych godzin przez pracodawców do zależnego od negatywnych konsekwencji na koniec przeciwnicy głównie koncentrują się na kosztach, które spadają na spadłyby wg nich na pracodawców RP wyrazem bólu, jaką autorzy tego projektu zwracają przyznają, że z uwagi na niedostępność pełną dostępność danych ze mną przedstawienie szacunków kosztów dla publicznych zakładów pracy zatrudniających jest praktycznie niemożliwe, ale w ogóle szacują, że to byłoby około 3 4 miliardów, tyle że właśnie byłyby prawdopodobnie mniejsze koszty inne ze względu na to, że ludzie byliby zdrowsi też byłaby większa konsumpcja większe wpływy do budżetu, ale do 4 miliardy prawdopodobnie na początku nie trzymacie państwo jakieś szacunki i t d. nie jest to ogromnie trudno oszacować, ponieważ wielu kosztów nie da się wziąć pod uwagę nie wiadomo też co będzie bezpośrednią konsekwencją redukcji czasu pracy, a co będzie efektem po prostu cyklu koniunkturalnego w finał przykład zwiększone zatrudnienie może być w części dzień osiągnięte dzięki redukcji czasu pracy, czyli wtedy więcej wpływów z podatku więcej osób w rynku pracy, ale nie musi jest to bardzo ciężko, by rozdzielić wpływy poszczególnych poszczególnych zmian natomiast nie wszystkim Polska jest gotowa Polski rynek pracy jest czy Polski tak rynek pracy jest na to gotowy stać nas, a to jest pytanie zależy w jaki sposób zadamy Polska jest teraz w dobrym punkcie, jeżeli chodzi o rynek pracy bezrobocie jest dość niskie kryzys nie miał aż takiego oddziaływania jak na niektóre państwa z południa Europy, które nadal, że tak powiem Jeziorany jeszcze po tamtym szoku także miejsc jesteśmy jak najbardziej dobrym natomiast patrząc na to jak ludzie pracują w naszej części Europy czy w Europie Środkowo-Wschodniej i w Grecji, ponieważ jest to grupa państw znajdą się godzinami pracy wiemy, że nie to, że jesteśmy gotowi, ale jesteśmy też w kolejce do pewnej ingerencji w to co jak długo ludzie pracują dziękuję bardzo dr Agnieszka Piasny ekspertka Europejskiego Instytutu związków zawodowych była przez Skypea państwo gościem informacjach po nich w rozmowach z Tomaszem Bieleckim, którą przywiozłam jakiś czas temu z Brukseli, która wydaje się bardzo ciekawym kontekstem do powstającego właśnie rządu nazwijmy go populistycznego we włoszech po 5 gwiazd i ligi, ale rozmowa o mafii włoskiej to więcej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA