REKLAMA

Czego min. Gowin chce dla polskiej nauki?

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2018-05-12 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
18:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
główne powody weekendowy poranek stąd to wrócą do urzędu to od ustawa o szkolnictwie wyższym trafiła do prac w komisjach przeszła przez pierwsze czytanie w PiS w sejmie dyskusja była gorąca poruszano m. in. sprawę autonomię uczelni się teraz zastanowimy nad tym co w tej ustawie oczywiście nie wiemy w jakim ona dokładnie kształcie przejdzie, o ile przejdzie nam co jest w niej najważniejsze jest z nami pani dr hab. Aneta pieniądz dzień dobry Tino Brandt z o obywateli nauki Rozwiń » oraz Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego co z tą autonomią grę może zacytuję 1 z listów pojawia się tych listów trochę inne w kontekście mam inne właśnie tej ustawy i czytam Elżbieta otwarty naukowców polskich ośrodków do parlamentarzystów RP istotnie w takt lekko liczący kilkadziesiąt jeśli nie ponad innych setkach ba nawet ponad setka naukowców się pod tym listem podpisała najważniejszym naszym zdaniem problemem jest to, że ustawa zlikwiduje autonomię uczelni, podporządkowując wszystkie elementy bardzo subtelnej tkanki społecznej świata akademickiego 1 osobie rektora dostrzegamy w tym rozwiązaniu likwidacji samorządności akademickiej i zagrożenie autorytaryzmem jeszcze 1 fragmenty torze ministrowi udało się formalnie przekonać wiele organizacji rektorskich nie oznacza pełnej akceptacji środowiskowej i właśnie pragniemy jednoznacznie powiedzieć ustawa Jarosława Gowina likwiduje autonomię uczelni w Polsce jak to jest pani zdaniem NIK szerzenie w jak się o tym, dyskutuje cóż ja powiem tak najpier w należy przeczytać ustawę i zastanowić nad tym jak ona definiuje autonomii co to jest w ogóle autonomia, którą mówimy rozumiemy jako odpad, a autonomia akademicka w tym mieście pojawia się takie zdanie, że poddaje władzy i 1 osoby rzeczywiście projekt ustawy zawiera zapisy wzmacniające pozycję rektor natomiast kto tego rektora będzie wybierał przecież to nie jest rektor, którego przyniesie minister w teczce, skąd bierze go sobie, by wspólnota akademicka tam właśnie, która tutaj określane jako pozbawiona podmiotowości to, jeżeli wspólnota akademicka wybierze sobie złego rektoratu będzie miała złego rektor, czyli to nie jest tak, że autonomia jest likwidowana zmienia się troszeczkę ten mechanizm wybierania się pojawią rola rady uczelni, ale de facto radu uczelni, która nie jest wybierana przez Senat uczelni, która jest kolegialnym chciałem reprezentującym środowiska różne kurie, czyli od studentów po profesorów uniwersyteckich i teraz tak to jest 1 rzecz jest pytanie było tego rektora rektor rzeczywiście będzie miał mocniejszą pozycję, ale czy to jest źle to zależy czy się jest rektorem czy nie w Berlinie to zależy od tego jak się, więc Lee Perrym mechanizm zarządzania uczelnią ma w tej chwili do czynienia z sytuacją na uczelniach uniwersytetach, który de facto nie są federacją wydziałów bardzo często wydziałów, których to dziekani są kluczowym elementem oni decydują o tym jak funkcjonuje uczelnia de facto, a rektor mnie bardzo ma możliwość wpływania na ich politykę oni decydują o wydawaniu pieniędzy w polityce kadrowej i t d . i t d . i rozwoju zostaje w ustawie rząd, przyglądając się dyskusje wokół niej pojawiło się pytanie jak uczynić ten system zarządzania uczelniami bardziej funkcjonalnym to znaczy także, bo one mogły podejmować uczelnie mogą podejmować decyzje o ich własną odpowiedzialność jak pani się teraz przyjeżdża n p. temu, kto odpowiada za poszczególne decyzje to ja zaryzykuję stwierdzenie, że pani takiej osoby nie znajdzie to znaczy ludzie go do tego projektu jest taka wzmocni rektora, ale też on ma odpowiadać za swoje za swoje działania przed kim przed społecznością akademicką i RM poniekąd stało obawy i mnie chcę się im również natomiast za ważne są nazwiska podpisana właśnie natomiast jesteś jeszcze 1 kwestia to jest definiowanie autonomii akademickiej bowiem razie bardzo bardzo, ale to bardzo niepolityczna niejaka pani jako Aneta pieniądz reżimów wizowych obywateli mówi teraz wielką przedstawicielkę obywateli nauki może przede wszystkim autonomia zakłada partycypacji to znaczy zakłada również zaangażowanie wolę wypowiadania się na temat tego co dzieje się na uczelniach w ogóle co dzieje się w nauce i muszę powiedzieć, że z tym nie jest dobrze na naszych uczelniach mam doświadczenia obywateli nauki właśnie takie, które myśmy od samego początku to było przy okazji jeszcze w dyskusji wokół reformy Kudryckiej i dobrej reformy powiedzmy sobie, że od razu próbowaliśmy aktywizować środowisko zachęcać do dyskusji bardzo z tym osłabnąć, bo co sobie szczerze, że znaczna część lodowiska akademickiego w ogóle się nie interesują ani ustawą ani tym jak ona będzie działała i to nie tylko, dlatego że zbyt zajęta badaniami naukowymi po prostu ten mówi o partycypacji autonomią w dziale, ale tak naprawdę elementy pierwszym krokiem jest chyba to, żeby w ogóle się lodowisko się interesował o tym co się dzieje wokół wokół nauki firmę tak to Lease jest bardzo cenny dlatego, bo oni, że razem niepokoją jakieś grupy środowiska naukowego, która chce wpływać na nas na ostateczny kształt opory ocenia kształty konsultacji było ministerstwo pana wicepremier Jarosław Gowin bardzo mocno chwalili się konsultacjami żony były wielomiesięczne szerokie za chwilę pojawią się głosy, że tak, ale nie wszystkie głosy były wzięte pod uwagę, że rzeczy sami umiarkowaną może nawet w inny tak szerokie konsultacyjną czekała z tym Vania King w tym, że odpowie na to w ten sposób, że wypowiedzieć mu się każdy i będą się upierać przy tym, że można się było wypowiedzi, jeżeli ktoś miał ochotę natomiast to nie oznacza, że ten głos był brany pod uwagę i to to są 2 różne rzeczy prawda ja porównuję to z reformą Kudrycka to znaczy tam istniał ten też problem braku wpływu tego, że na dobrą sprawę to poszczególne przepisy powstawały na biurku czy urzędnika ministerialnego nie bardzo ktokolwiek wiedział jak one powstają dopóki one się nie pojawiły w nią w gdzieś tam w Dz. U . czy na stronie projektu na co najmniej pół tutaj jednak przy wszystkich zastrzeżeniach PL ten proces dyskutowania był długi długi i rzeczywiście poruszana na tych konferencjach, które się pojawiał bardzo wiele spraw jak coś powiem tak, że konsultacje projektu ustawy no to faktycznie ich nie jest jednak jakiś sygnał prawda że, gdy tych uwag zgłaszano bardzo dużo o 1 rzeczą jest to, że stosunkowo niewiele tych uwag uwzględniono w ostatecznym projekcie nie mniej płynnych do domu moja opinia jest taka nudna są dobre złe strony tego procesu konsultacyjnego całą ustawę jest duża i ciekawi mnie co pani uważa w niej za dobre, a co z co złe już to szerokie pytanie trudno tak pewnie to wypowiedzieć krótkiej audycji radiowej, ale spróbujmy zaznaczyć te najważniejsze punkty to jest ona nie jest duża, jeżeli są żywo w nim znany jest coraz mniej reklam, ale przede wszystkim ogranicza to, z czym mieliśmy do czynienia, bo jednak jestem historykiem lubię mówić o kontekście już po nim sobie, że minister Gowin nie wyskoczą z tym projektem nagle niespodziewanie bez przyczyny stan, w którym Elby jesteśmy w tej chwili prawny przed uchwaleniem ustawy to jest sama ustawa z 20 05 roku, która teraz reguluje nasze MON na sposób działania liczy 2 3 0 stron ja nie zliczę rozporządzenie do niej poza tym ustawy o kolejne cele myślę, że dużo zmienia jednak ona zmienia bardzo dużo i ona też miałem dużo rzeczy rzeczywiście minęło od dają uczelniom to jest bardzo dobra rzecz kluczowa to znaczy to co się w tej ustawie pojawiło w tym projekcie to jest oddanie bardzo dużo rzeczy do tej pory ustawowo regulowanych i uczelniom, które mają w sobie uregulować na poziomie statutu i de facto można powiedzieć, że uczelnia sobie zażyczy czy to środowisko uczelni zażyczy sobie, żeby zostało wszystko po staremu to praktycznie może tak zapisać w statucie, że niewiele się zmieni, ale może też radykalnie zmienić bardzo wiele rzeczy to jest chyba najważniejsza rzecz to taka próba autonomii w to jest, czyja to taka nazwa trochę nieszczęsnym darem wolności w tym przypadku to znaczy, że artysta atuty będą kluczowymi ME kluczowymi elementami druga rzecz, ale i ona jest dla mnie jakoś szczególnie bolesna może być kształtowała w pierwotnej w swoich projektach zawierała bardzo dużo takich zapisów faktycznie projakościowe to znaczy takich, które premiowały dobrą naukę i dobrą dydaktykę w kolejnych odsłonach projektu po kolei zamki w ustawie wyrwano, więc ona w tej chwili ten czynnik ma znacznie osłabiony taki pro jakościowego jest jeszcze 1 rzecz to ona go naprawdę zamykam dyskusję tak o tym czy ustawa z rzeczy ta reforma się udać się nie uda, a mianowicie kwestia finansowania nauki i całym tym procesie powstawania ustawy i nieustannie mówiliśmy o czymś takim jak taki układ prawda słyszeliśmy to strony ministerstwa, że będziecie robić lepszą naukę i lepszą dydaktykę decydujcie osobie większym stopniu są Maciej osiągnąć pewien pewien wzrost jakość dydaktyki czy ma on sam jest za to zwiększamy finansowanie w tej chwili w ustawie tak naprawdę nie ma tego mechanizmu to znaczy, że ma być lepiej tylko, że nie wiadomo w jaki sposób uczelnie mają to osiągnąć przy dostatecznym poziomie środków, jakie mamy w tej chwili zdecydowanie niewystarczającym to jest kolejna rzecz, która dla mnie ważna, że w tej ustawie nie ma do faktu de facto takich zapisów, które długofalowo na wiele lat do przodu pokazują jak to nauka i szkolnictwo wyższe będą finansowane, a zbliża się rok 20 20 skończą się środki unijne i będzie mieli naprawdę duży bez pieniędzy gdzieniegdzie wszędzie nic nie zrobić bez pieniędzy w nocy też jest to ogromnie ważna to, że Polska nauka jest niedofinansowana zarówno pod względem pensji dla pracowników akademickich takich wydatków na na badania to wszyscy dobrze wiemy, a co z uczelniami regionalnymi uczelniami, by być te uczelnie najlepsze na jej pojawia się wątpliwość, że uczelnie regionalne dużo na tym stracą i nawet pojawiają się argumenty że, że może to winni być kłopotliwe steki Konstytucyjny perspektywy, że to ktoś, kto nie mieszka w centrach dużych polskich tym Warszawa Wrocław Kraków powiedzmy, że będzie miało kłopot z dostępem do bardzo dobrej edukacji był właśnie to co pani powiedziała w ostatnim słowie z Słowik jest kluczowym bardzo dobrej edukacji znowu trzeba powiedzieć o kontekście mamy w tej chwili prawie 40 0 uczelni w Polsce no chyba kraj na naszym poziomie rozwoju cywilizacyjnego żaden nie ma takiej masy uczelni i UPO można sobie od razu, że znaczna część tych uczelni i to nie tylko prywatnych, bo zwykle się już prywatne są złe, ale nie tylko to dotyczy również publicznych wcale nie daje edukacji na dobrym poziomie co ja mówię powiedziałabym tak nawet, że czasem to jest wręcz markowa nie kształcenia co powoduje, że ta na rynku pracy ta edukacja non niewiele daje w lotach, ale są przecież takie uniwersytety regionalne, które jednak niosącym głównemu uniwersytetem pierwszą myślą, że tam pójdę na studiach nie mam ochoty wyjeżdżać gdzieś dalej to one mają te mają duże wątpliwości n p. wystąpiła niedawno posłanka Platformy Obywatelskiej Marzena Okła-Drewnowicz 3 martwiąc się Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to tyle można powiedzieć, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego Teresy Tyszkiewicz i nie mówią, że wszystkie te uczelnie regionalne są słabe, bo tak nie jest natomiast RMB jest nim nie można wrzucać do 1 worka to ewidentnie w tym projekcie ustawy jest kilka zapisów, które umożliwiają tym kończymy uczelnią 1 rzecz niż ściganie się z tymi najlepszymi czy też może nie najlepszym to zła zła określeń wartościujących z tymi, które mają największy potencjał w tej samej ulicy, czyli po LUG, a tych ustaw była tak, żeby trochę podzielić to mamy te uczelnie o charakterze badawczym, które rzeczywiście mają największy potencjał i szkoła w Kielcach nie będzie miał szansę ścigać się na tych samych warunkach uczciwie z uniwersytetem warszawskim Jagiellońskim ona po prostu nie ma do tego chociażby zaplecza kadrowego i materialnego, a więc ona i podobno uczelnie miałyby inne zadanie to znaczy zadanie właśnie kształcenia, czyli tak druga grupa o innych funkcjach uczelni wreszcie uczelnie mnie, o których jest najmniej w tej ustawie to bardzo źle, a mianowicie państwowe wyższe szkoły zawodowe, które są niezwykle ważne dla lokalnych RM niż środowisk nie tylko gospodarczych, ale i kultura w i jest ryzyko dla tych szkół i on się wiąże także z finansowaniem polegający na tym, że przy braku zwiększenia finansowania one będą modele te środki będą rozczarowywać, ale taki sposób, że jednak będą szły ku tym szkołom lepsze to jest ryzykowne, ale to jest jak powiedział mankamenty ustawy to jest 1 rzecz druga rzecz nie znamy jeszcze całego złożonego systemu ewaluacji tych szkół coś co będzie brane pod uwagę i tutaj też mogą istnieć pewne zagrożenia natomiast ja nie chcę tej ustawie takich zapisów, które by powodowały, że od jutra zamknie się taka czy inna uczelnia to, że n p. jednostki uczelni lokalnych, które mają kategorię de, a nie daj Boże c nie będą miały prawa do nadawania stopnia naukowego to ja tego nie uważam za VAT, dlatego że czy jest słuszny, żeby słaby słaba jednostka nadawała stopnie naukowe młodym badaczom jak miła chcę przekonać odwoływania doktoranta taczką doktorat habilitację, bo to jest bardzo często pokazywany jako taki mankament największy żal do szkoły utracą swoje uprawnienia ponieważ, ponieważ nie będą miały prawa do doktoryzowania czy habilitowania MR, czyj to co jest dla nich niebezpieczne to jest właśnie ten nierówne to co to ten brak rozwiązań systemowych dotyczących finansowania tych kanałów finansować, a czy to Ka ustawa zbierające wszystko porządkuje on częste jest w ogóle potrzebna teraz środowisku naukowemu w nie powiem tak uniwersytety są starsze niż ten rząd poprzedni niż państwo dzisiaj nowo zrealizowane założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego krążek reżim chce inna tak naprawdę one przetrwają te wszystkie zmiany mogą funkcjonować dalej na zasadzie takiego systemu prawnego mamy dzisiaj, czyli w tym w tych warunkach prawnych CIT, stosując do tego tylko, że taka ustawa, która daje pewne możliwości właśnie rozwojową Ano właśnie jest cena z tego powodu, że dzięki niemu szansę wprowadzić pewne zmiany, które mogą usprawnić i polepszyć jakościowo system i badań i dydaktyki, ale ja mówię to nie jest nie wiemy jak ta ustawa będzie wyglądała jak pani powiedziała to co powiedział w pewnym momencie no są 2 mankamenty, które tak naprawdę będą kluczowe to znaczy brak jasnych reguł wzrostu finansowania no i to osłabienie złotego jakościowego czynnika w to jeszcze krótko o świeżej krwi w nauce, czyli doktoranta doktorant kach tam wedle ustawy trochę lepiej się jak widać to jest 1 z najlepszych o właściwą nam o tym jeszcze wcześniej powiecie Tysona z najlepszych elementów tej ustawy mianowicie pomyszkuj doktorskich i on jest mało kontrowersyjny, dlatego że w chyba nie ma osób, które by się nie zgadzały co do tego, że system kształcenia doktorantów w Polsce był po prostu dysfunkcyjna dysfunkcjonalny w ostatnich latach w związku z tym to może być się coś co do tej ustawy de facto zostanie to znaczy część uczelni wprowadzi sobie szkoły doktorskie i będzie dobre rozwiązanie jako taki system co z w system oparty na dużych strukturach wewnątrz Uniwersytetu organizujących dokształcania od początku do końca doktorantom i inwestujący w dni od nich natomiast, jeżeli chodzi o młodych badaczy to ja nie widzę tutaj światełka w tym tunelu to znaczy my będziemy zresztą jak obywatele nauki niedługo takie materiały publikować 3 z badań także ankietowych jesteśmy świadkami w tej chwili potężnego drenażu mózgów to znaczy mówiąc krótko o tym, się do dnia w humanistyce nauczka rzadko mówi, bo tutaj to mniej to dotyczy tego obszaru to zwykle humaniści się wypowiadają w takich dyskusjach natomiast, jeżeli chodzi o nauki przyrodnicze ścisłe to to jest największe niebezpieczeństwo ustawą ustawą Ależ tak mało zarabiają jakoś żaden nie tylko to to jest także kwestia etatów, których nie ma niestabilności zatrudnienia mnie z takich systemowych problemów jednak, w których nie emeryt nie miałem merytoryczne argumenty decydują o pozycji na uczelni tylko inne prawda to największe zagrożenie tak naprawdę ustawa o autonomię, ale dała mu Senat w rolę urodzi nam trzeba i dojenie krowy na młodych ludzi nie wpuszczajmy ich mieć to czemu oni od nas uciekają i to naprawdę widać i to jest ryzyko niebezpieczeństwo, z którym się musimy zmierzyć wszystkich doktorantów doktoranci serdecznie pozdrawiam jesteście dzielni dr hab. Aneta pieniądz obywatele nauki Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego dziękuję serdecznie oczywiście do dyskusji nie w nad konstytucją dla nauki będziemy wracać tam też handlem zbożem to weekendowy poranek stąd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA