REKLAMA

Rozmowy z dziećmi na poważne tematy - jak działa telefon zaufania dla dzieci i młodzieży?

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2018-05-12 11:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
do 2 1 i 3 0 sekund punktualnie na zegarach jest sobotni magazyn Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk kłania się państwu ponownie w towarzystwie mojego kolejnego gościa z nim pani Lucyna Kicińska dzień dobry dzień dobry koordynatorka telefonu zaufania dla dzieci młodzieży Fundacja dajemy dzieciom siłę zgadza się jest sezonowość jeśli chodzi o problemy z jakimi zwraca się młodzież dzieci do państwa, ale na pewno nie ma takiej sezonowości, do której często myślimy, że nim Rozwiń » każda presja na najniższe nie będzie się pojawiają haseł, bo uważam, że właśnie tę porę roku niezbyt korzystne dla naszego samopoczucia wpływają jednak realna większą chęć porozmawiania z kimś po prostu ten być może wpływają natomiast do telefonu 1 1 6 1 1 1 do pierwszego ogólnopolskiego telefonu zaufania do dla dzieci młodzieży zawsze dzwoni więcej młodych osób niż mamy możliwość odebrania w związku, z czym do nas dociera w taki wycinek więc, że grożą wręcz powiedzieć zatrzymajmy się na chwilkę państwu to badają ile osób usiłuje się zwami połączyć wiele w istocie znajduje, ale tak, bo dziś widzimy to ile osób próbuje dziennie się dodzwonić liczymy też to ile udaje nam się odebrać telefonów elementy trudno jest powiedzieć, bo to też zależy właśnie moim warsztatu można powiedzieć, że takie sezonowość albo takie odpowiedzi na różne nasza akcja promocyjna im częściej pojawia się w mediach przekazach edukacyjnym 1 16 1 4 tym więcej z tych prób to, że to co wiemy to to, że bardzo często dzieciaki, ale wielokrotnie wybierają ten numer, żeby uzyskać połączenie wiemy to z 1 strony patrzymy na statystyki, a z drugiej strony dzieci na samym mówią bardzo często to nasza rozmowa się zaczynają oni od rozmowy o problemie dziecka tylko o tym, że na złe wkurzona, że nie można się do nas dodzwonić się w niej z drugiej mamy 5 jednocześnie działających linii, bo całkowity ciężar prowadzenia telefonu 1 16 14 spoczywa na barkach fundacji dajemy dzieciom siłę jeśli otrzymujemy tylko z darowizn indywidualnych biznesowych za współpracę z różnymi innymi organizacjami pozarządowymi z Kulczyk Foundation z fundacją ludzki gest Jakuba Błaszczykowskiego z fundacją Benefit Systems bardzo wspiera nas Euronet Polska, które naszym partnerem technologicznym nam przede wszystkim te są darczyńcy indywidualni bez tego wsparcia byśmy mogli odbierać telefonów od dzieci te 5 stanowisk, ale nie byłoby czynnych mamy w tej chwili działamy od godziny dwunastej z południa do drugiej w nocy, czyli już, że zna na 3 7 minuty po nim niesie uruchomią i będą chroniły cały czas do godziny drugiej w nocy i to ile my w ciągu dnia odbieram telefonów jest też zależną tego jak ludzie będą indywidualne rozmowa to co obserwujemy boom działa już ponad 9 lat to po, że wydłużają się nam indywidualna rozmowa te dzieci potrzebują dłuższego kontaktu z nami na nie jest to 2 0 minut tylko 1 6 0 minut, ponieważ zmieniły się problemy z jakimi dzieci 1 2 zwracają dobrze, ale czym, bo intuicyjnie moim zdaniem TUW modelowo też należałoby sprawę doprowadzę do końca czym nie kończy na samej rozmowie tylko o ewentualnym kierować tych, którzy pomocy potrzebują rąk do specjalistów, a bywa także się na samej rozmowie kończyną załatwia problem, ale tak jest taka duża grupa rozmów, kiedy miętowym zrozumienie dziecka okazanie mu wsparcia wspólne szukanie rozwiązań wystarcza, kiedy sam problem nie jest jeszcze bardzo skomplikowane, kiedy dziecko ma w zasięgu ręki im na to rozwiązanie tylko potrzebuje drugiego człowieka, żeby to rozwiązanie znaleźć oczywiście w wielu sytuacjach tym rozwiązaniem jest powiedzenie komuś może być to powiedzenie najbliższej osobie komisja rodziny, jeżeli to mnożą w rodzinie rodzina nie jest pewien dołek już uwikłane nie sprawcą tego problemu mogą to być przyjaciele mogą to być jakieś osoby ze szkoły nauczyciele pedagodzy psycholodzy może to być takiego wprost wskazani zachęta dziecka do tego, żeby korzystały z pomocy psychologicznej czy psychoterapeutyczne przy czym tutaj jest taka duża gwiazd to musimy być bardzo NATO w rozmowach czują inni, ponieważ w Polsce, żeby dziecko mogło skorzystać z takiego oddziaływania charakterze psychologicznym czy przed hotelem pod bacznym musi wyrazić na to zgoda rodzica, jeżeli rodzic jest sprawcą przemocy, która wywołuje u dziecka potrzeba skorzystania z takiej pomocy no to w sposób oczywisty to dla dziecka nieuchwytny i wtedy dłuższy jest z nami kontakt oczywiście my nie świadczymy pomocy psychoterapeutycznej w telefonie zamiast wzmacniamy to dziecko i razem z nim w dłuższym kontakcie szukamy takich pozytywnych wspierających osób, które mogą dać innemu dziecku zapewnić, że to, żeby on się lepiej poczuła są jeszcze takie rozmowy, w których my musimy zadziałać to są sytuacje bezpośredniego zagrożenia dla domu sypialnia to co chciałem zapytać czy tylko państwa rola sprowadza się do tego, że usiłuje się znaleźć odpowiedniego specjalisty dla danego typu problemów czy też niektóre rozmowy są na tyle niepokojące są wręcz stoicie obowiązku, że powiadomi organa ścigania tak jak najbardziej mnie może nim organy ścigania co inne instytucje, które mogą dziecku zapewnić pomoc, bo najczęściej raz na wyobraźnię czy jest jakiś problem i sytuacja bezpośredniego zagrożenia życia ludzi państwo reagowali dzwoniąc na policję po prostu tak natomiast nie w kontekście ścigania tylko w kontekście ustalenia, gdzie się znajduje dziecko i dumy nie potrafimy tego namierzyć sami czasem jest także dziecko na mnie mówi dziś znajduje, kiedy MON planuje odebranie sobie życia dzwoni do telefonu zaufania, ale przepraszam, mówi że nie daje siłę o tym, rozmawiać rozłącza i mówi że że już podmiotom decyzje i że ona jest dla niego nieodwracalna to wtedy prosimy policję o pomoc mamy podpisane porozumienie z komendantem głównym policji, która mnie do sankcjonowania, o czym mówi o tym w jaki sposób będzie to nasza współpraca wyglądała ona wskazuje na taki tryb natychmiastowy zajęcia świetnymi interwencjami, które my podejmujemy Night to co też widzimy przez całe lata naszego działania to to, że rośnie liczba tych interwencji w tym roku w 4 miesiące podjęliśmy 1 2 0 interwencji, a w ubiegłym roku przez 1 2 miesięcy 1 8 7 interwencji w, a więc trochę się obawiam, że w tym roku może być też interwencje ponad 300 albo ich więcej oczywiście tak nie da się zbadać ma od lat mówimy, że po prostu zawsze interweniujemy tylko wtedy, kiedy sytuacja tego naprawdę wymaga noty 4 pierwsze miesiące 1 1 6 1 1 1 w 20 18 roku pokazuje, że jest w tej potrzeby coraz więcej to może być też związane z tym, że moc tego roku działamy w rozszerzonym godzinach działamy do drugiej w nocy i rzeczywiście zna mnie sporo tych interwencji, które podjęliśmy w tym roku wcześnie byśmy nie podjęli, bo te dzieci nie miały możliwości dowozu do dzwonienia, czyli mówiąc tak obrazowo te dzieci i nie miałoby się zadzwonić i pewnie odebrałby sobie życia, bo są takie sytuacje, w których dzieciaki siedzą na parapetach, w których są w trakcie popełnienia próby samobójczej, bo obok na leki psychotropowe na -li popił alkoholem dużych dawkach i zaczynają czuć, że coś się zmienia, że transakcja wiadomości na różne sygnały ciała i mówią o tym, że te leki na alkohol zaczynają działać co daje takiej, która mówiąc na środku nocy, że idą na tory i słyszymy, że one są rzeczywiście w okolicach pociągu usłyszymy przejeżdżające pociągi no, więc to są takie sytuacje uśmiech dziecka śledzi mówiąc tak mi się, że myśli samobójcze pojawiają co z tym zrobić się do kogo są sytuacje rzeczywiście takiej ostateczności, kiedy dziecko sobie nie radzi, kiedy ono w ogromnym kryzysem takim emocjonalnym psychicznym kryzysie Proszowice Dalinem, który jasno wskazuje na to, że dziecko już mnie straciło wszelką nadzieję na życie i przekroczyło już to bariera myślenia o tym czy warto żyć czynione zdeterminowane, że już nie warto też, kiedy jedyną dla niego deską ratunku jedynym miejscem, do którego może się zwrócić po pomoc jest nasz telefon i proszą mnie tutaj nie rozumiem, że to są jakieś dzieci, które dzwoń ze środków ze szpitali domów dziecka to są dzieci, które dzwonią już domów bardzo często, kiedy pytamy o to czy ktoś mu to cóż może także rodzice są w domu, że śpią zięć nie wiedzą o tym, tak to się ze mną dzieje ponadto przed nimi bardzo skrzętnie ukrywaną albo kiedy mówią, że prosiła rodziców o pomoc usłyszałem nie przesadzaj to naturalne w takim wieku tak emocjonalność albo słyszą też na siebie zwrócić uwagę przestanie być jak sobie tak słyszy, że ma radzić mówi też na siebie zwrócić uwagę to sobie myślę rodzicom na to, iż świetnie, że zauważyła, iż daje to uwagę dziecku natomiast taka taki to bagatelizowanie i odrzucanie PN dzień dziecka sprawia, że ona decyduje się na torze, bo dobre co życie to jest bardzo ważne, że na taką możliwość, żeby jeszcze o tym, chwilę porozmawiać, bo w bardzo wielu sytuacjach nam się uda jeszcze z dzieckiem wypracować taki bezpieczny plan, kiedy my interweniujemy jak mówią te 1 2 0 interwencji w ciągu roku, a w ciągu na tych 4 miesięcy trwała wszystkich telefonów to 3 6  000 i jeszcze 3 00 0 wiadomości, a 3 3 3 9  00 0 łącznie kontaktów ponad 30 % w tych kontaktach to są problemy dotyczące zdrowia psychicznego i tylko 1 20 interwencji jeszcze pokazuję taką ogromną skuteczność tego, że dzieci do nas dzwonią, kiedy nie trzeba angażować służb, kiedy nie trzeba wzywać pogotowia, kiedy jeszcze można taki bezpieczny dla dziecka sposób zająć się tym jego problemami zapytam panią to wprost dyżur przy takim telefonie zaufania wymaga także nieprawdopodobny po pierwsze, empatia po drugie, odporności psychicznej i teraz pytanie czy pamiętają panie jako koordynator kod też ludzie, którzy dyżurują przy tych telefonach sytuację, w które udało się zakończyć Bobrek szczęśliwym rozwiązaniem to po pierwsze, państwo macie konto macie dowód na to, że udało się wyprowadzić na prostą całą sprawę tak, że nie precyzując, jaki problem chodził też drugą stronę czy trzymacie państwo takie poczucie, że często ta pomoc przyszła za późno 1 telefon zaufania powinni powinny dzieci czy też powinna młodzież wiedzieć wcześniej, gdyż w szerszym w szerszym rozumieniu tego dotąd znaczenia tej tej instytucji to petent pierwsze pytanie wszystkie interwencje w sytuacji zagrożenia życia ministrowie dziecka nie tylko w tym roku, ale w 9 latach naszego działania one się zakończył pozytywnie, bo my zawsze mamy informację zwrotną, czyli Mierzej dziecko deklarował, że odbiera sobie życie to nie doszło do odebrania sobie tego życia albo, jeżeli już było w trakcie próby samobójcze to dziecko zostało uratowane nie ma drugiego pytania w realnym jest trochę jest przewrotnie, dlatego że Anna dla nas to naprawdę ogromnie trudno w tej pracy, że my pracujemy z tą świadomością, że robimy coś ważnego robimy coś dobrego, że potrafimy to robić, że jeśli tego potrzebują, ale wiemy co wówczas, że jest nas za mało, bo to jest taki rodzaj trochę porażki jak często o tym nie zostaną także, że im niż za mało psychologów jest mu psychiatrów dziecięcych jak i psychiatrów dziecięcych jest im szacunkiem do 2 to do 40 0 na cały kraj 4 1 % polskich szkół nie zatrudniani psychologa ani pedagoga szkolnego kolejki do psychologa szkolnego, jeżeli w ogóle jest to jest niczym kolejki jest 1 psycholog na ponad 2 00 0 dzieciaków to jest taka ogromna porażka tego naszego systemu i potem jest taki telefon zaufania dla dzieci młodzieży anonimowo ogólnopolskiej całkowicie bezpłatne, gdzie pracują ludzie z ogromną cierpliwością odpowiedzialnością bardzo dbamy o to, żeby to było najwyższy poziom tej pomocy merytorycznej jej mamy tylko 5 stanowisk, a moglibyśmy mieć 10 PLN, gdybyśmy mieli tylko więcej środków na prowadzenie tego telefonu i tu proszę mnie nie zrozumie czym chcemy zatrudnić ludzi na obsługę kolejnych 5 stanowisk my prowadzimy staże bardzo dużo osób, które obsługuje to nie to są wolontariusze robią to całkowicie za darmo tu mówimy o takich kosztach jak z opłacania za elektryczność za część za Super wizję pracy, bo to jest trudna praca za szkolenia bo, żeby się przygotować do prowadzenia rozmów z dziećmi o wykorzystaniu seksualnym o samobójstwie i jednocześnie też mu przemocy rówieśniczej o pierwszych rozstaniach, żeby odpowiadać rzetelnie na pytania o seksualności dojrzewanie, żeby wspierać dzieci, które doświadcza cyberprzemocy potrzeba ogromnej wiedzy merytorycznej zapytał mnie i robi to absolutnie serio czy rzeczywiście spotykać się państwo z problemami nie młodzieńczych zawodów miłosnych to nikt nas oczywiście i to jest dla nas też bardzo cenne, że nie aktywizuje się w górach Nigru rozwijamy i tych właśnie nas bardzo cenne, że dzieciaki dzwonią do nas ze wszystkim co jest dla nich ważne, bo jeżeli one dostaną od nas wsparcie zainteresowanie zobaczą jak rząd w ogóle, że rozmawiać o problemach to znaczy znajdować rozwiązania poznają taki trochę schemat szukania rozwiązania to one być może w przyszłości, ale nie wpadną większe kłopoty nie będą miały poczucie samotności niskiego poczucia własnej wartości nowych działek jak to robić w przyszłości jak rozwiązywać w przyszłości problemy ominą też wiedziały, że warto zwrócić do telefonu zaufania, jeżeli nie będą widziały takich osób wokół siebie i to będzie takim ogromnym przeżyciem do tego, że tych rozmów o problemach psychicznych będzie mniej, bo one się nakręcają od czegoś bardzo małego do bardzo dużych problemów my docieramy, gdzie czekami dziękuję pani bardzo za rozmowę pani Lucyna Kicińska koordynatorka koordynatorka telefonu zaufania dla dzieci młodzieży Fundacja dajemy dzieciom siłę, bo moim państwo gościom Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA