REKLAMA

Koabitacja w polskich samorządach, czyli co wtedy, gdy wójt/ prezydent są z innej opcji niż większość w radzie? Reportaż z Podkarpacia, gdzie ksiądz jest oskarżony o molestowanie ministrantów

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2018-05-12 13:20
Czas trwania:
30:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
twój problem moja sprawa w swój problem moja sprawa witam państwa w programie, który m. in. państwo tworzycie, przesyłając do mnie maila na adres problem małpa, a to kropkę FM jeszcze nazywam Anna Mitera Zabłocka kłaniam się państwo Nisko ana początku mnie program sprzed tygodnia, gdy moimi gośćmi byli mieszkańcy warszawskiej Białołęki, którzy walczą o projekt w ramach budżetu obywatelskiego projekt pod nazwą park odpoczynku przypomnijmy jak mówili o tym, przed Rozwiń » tygodniem założenia tego a tego projektu jest nasadzenie 5 0 drze w liściastych jak również sosen na stworzenie ścieżek rowerowych dla biegaczy i ustawienie też się też Sławek, czyli po prostu rewitalizacja tego, że działki właśnie co w tej chwili jest na tej działce jak to wygląda na dziś w tej chwili na tej działce jest to działka wolna od jakiegokolwiek zagospodarowania zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka ta myśl pierwsze ma wpisaną jako pierwszą funkcję funkcję mieszkaniową przeznaczona pod ewentualną zabudowę jednorodzinną miejscowy plan dopuszcza również w 1 z funkcji powstanie tama terenu zielonego urządzona zieleń proszę państwa mówiliśmy o tym, że projekty w ramach budżetu obywatelskiego projekt parku miał nie być brany pod uwagę ze względu na możliwość sprzedaży tej działki rzeczniczka urzędu dzielnicy Białołęka Marzena Ciarkowska napisałam, że nieruchomość została wpisana do wstępnego planu sprzedaży na 20 1 9 rok wyłącznie, by wykazać możliwość realizacji limitu dochodów majątkowych dla dzielnicy tak napisała dodała jednocześnie, że w związku z tym wystąpiliśmy do prezydenta Warszawy z prośbą o zmniejszanie dla Białołęki limitów dochodów majątkowych, które dzielnica ma realizować pozwoliłoby to na ograniczenie sprzedaży nieruchomości miejskich do absolutnego minimum takie limity dochodów są wyznaczone dla każdej dzielnicy mówiąc krótko chodzi o to, że trzeba sprzedać ileś działek, by móc przekazać się do budżetu miasta stołecznego Warszawy konkretne pieniądze właśnie w ramach limitu dochodów, które trzeba co roku wpłacać to było jednak pierwsza odpowiedź w tej sprawie natomiast w środę okazało się, że jest inaczej protesty i zaangażowanie mieszkańców chyba jednak pomogły, bo w sprawie działki dostałam od pani rzecznik Marzeny Gawkowski taką oto informację informacje, że na środowym posiedzeniu zarząd dzielnicy Białołęka miasta stołecznego Warszawy podjął decyzję cytuję o wycofaniu ze wstępnego planu sprzedaży na 20 1 9 rok tej nieruchomości umożliwi to pozytywną weryfikację projektu park odpoczynku złożonego w ramach budżetu partycypacyjnego, czyli mówiąc wprost jest szansa, że park odpoczynku jednak na Białołęce powstanie swój problem moja sprawa w, a resztę czasu mnie temat wyborczy jesienią wybory samorządowe i może być różnie okazuje się bowiem, że bardzo wielu gminach w Polsce już teraz jest tak, że wójt burmistrz czy prezydent jest z 1 partii, a większość radnych reprezentuje inne ugrupowania, czyli mówiąc inaczej występuje tzw. zjawisko koabitacji co to oznacza w praktyce o tym w rozmowie z moimi gośćmi Werder Monika Sidor zakładu samorządów i polityki lokalnej wydziału politologii UMCS przeprowadził jeszcze panie we 3 badania, na podstawie których powstała książka kohabitacja na poziomie gminy w Polsce książka o stosunkach relacjach między wójtem burmistrzem prezydentem, a radą w szczególności w sytuacjach, kiedy wójt nie ma większości co wyszło z badań jak długo te badania trwały na czym polegały tutaj na początku musiał się sobie określić jak się rok jest zjawisko jest tafle w całej Polsce w związku z tym IR badania w trwały przez 3 lata i były podzielone na wietrze etapy pierwszy etap to były badania wszystkich gmin z Lenny wyników wyborów Państwowej Komisji Wyborczej no właśnie określenie, gdzie organ wykonawczy w gminie ma większość, gdzie nie ma i na tej podstawie wytypowały Szmyd 7 województ w z największą Cup tacy to znaczy tam, gdzie HNA było najwięcej gmin i UNESCO, aby tacy uczyli tam, gdzie po prostu organ wykonawczy nie ma większości w radzie i do tych, jakby gminy listy tych 7 województw wesołość na ponad 8 800 ankiet to był, jakby drugi etap badań, czyli badania ankietowe ankietą pocztową ankieta oczywiście dotyczy UAM relacje pomiędzy radą, a innym organem wykonawczym, czyli wójta burmistrza lub prezydentem miasta wysłaliśmy do ankietę do każdej gminy, w której zjawisko kawitacji pojawiło się w 20 1 0 i w 20 14 roku, a także tylko jakby było w 20 1 4 wysłaliśmy ankietę do radnych i do wójta burmistrza lub prezydenta i po odesłaniu tych ankiet wyłoniliśmy te gminy, do których i to był, jakby trzeci etap badań w, dla których pojechałyśmy, aby przeprowadzić wywiady pogłębione kierował się wynikami ankiety, ale też zdecydowałyśmy się do kilku gmin pojechać, gdzie w ogóle nie dostaliśmy żadnego zwrotu, żeby zobaczyć ale jakby z informacji prasowych wynikało, że tam n p. zaistniał konflikt między radą, a nie organem wykonawczym i jak w trzecim etapie badań pojechałyśmy do wybranej gminy przeprowadziliśmy wywiady zarówno z organem wykonawczym tutaj z radnymi często z przewodniczącymi rady w jak kształtują się do relacji, ale także z mieszkańcami no i tutaj ten klub był taki że, aby przedstawiciele organizacji pozarządowej albo dziennikarz albo przedsiębiorca pytałem o to jak kształtuje się relacja co utrudnia, jakby też współpracę też o kampanię wyborczą czy była próby referendalne w przypadku konfliktu między wójtem, a radą n p . dr Justyna, ale chwilę, ale zakład samorządów i polityki lokalnej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w roku 20 10 Mińska Habitat ją było 5 2 %, czyli bardzo dużą w roku 20 14 do nocy teczek zmniejszył się, ale nie powiela, ponieważ było ich 4 9 i pół procenta natomiast, jeżeli chodzi o grawitację powtarzającą się to w latach po wyborach 20 10 20 1 4 było 3 2 % gmin, w których ale zjawisko kawitacji powtórzyło się, jeżeli chodzi o kwestie związane z tym, jaki Habitat możemy mówić naszych badaniach stwierdziłyśmy, że mamy do czynienia przede wszystkim z grawitacją pokojową następnie skarby trafią konfliktowa nią po i czasem stwierdziłyśmy, że istnieje coś takiego jak habilitacja z ograniczoną z ograniczonym zaufaniem, jeżeli chodzi o habilitacje pokojową ona występuje najczęściej, czyli organ wykonawczy i radni w gminach najczęściej dogadują się z osobą mimo tego, że organ wykonawczy nie wprowadził większości swoich radnych do rady gminy, ale jeżeli chodzi o habilitację konfliktową to taka, która występuje przez całą kadencję oszacowały męża jest 12 % gmin w Polsce z takim rodzajem koabitacji zazwyczaj na początku jest tak, że organ wykonawczy i organ uchwałodawczy kontrolne są nieufni wobec siebie i przez kilka miesięcy ta współpraca układa się ciężko po wyborach, a następnie z naszych badań wynika, że znacząca większość dogaduje się ze sobą co jest optymistyczne dla samorządów tak jak już wspomniałam o około 12 % gmina niestety konflikt trwa przez praktycznie całą kadencję, czego to konflikty dotyczą poczynając od rzeczy związanych ze inwestycjami, które są strategiczne z 1 strony, a z drugiej strony dość trudne do przyjęcia dla lokalnych społecznościach n p. oczyszczalnia ścieków lokalizacja jakiegoś zakładu Utylizacyjnego do kwestii związanych z osobowością radnych i osobowością wójta, ale zazwyczaj jest tak, że radni, ale wójt burmistrz prezydent miasta, kiedy mają podjąć decyzję o noszącą się bardzo konkretnej kwestii związanej z zabezpieczeniem lokalnej społeczności to wznoszą się ponad konflikt i głosują na korzyść lokalnej społeczności, jeżeli chodzi o to jak w ogóle dogadują się po wyborach wójt burmistrz prezydent miasta z radą przyjmowane są różne strategie przede wszystkim w dużych gminach, czyli w miastach naprawach powiatu w 2 miastach wojewódzkich dochodzi bardzo często do koalicji zawiązywane zaraz po wyborach albo jeszcze przed wyborami i mimo tego, że mamy do czynienia z habilitacją to zazwyczaj jest taka kohabitacja z ograniczonym zaufaniem albo pokojowa w po pewnym czasie się wytwarza natomiast w małych gminach dochodzi do różnego rodzaju AM sposobów na podkopywanie radnych namawianie do tego, żeby przeszli do obozu wójta i to jest tzw. tworzenie koalicji minimalnie zwycięskiej tli wystarczy tylko 1 radnych, żeby uzyskać większość i w takich przypadkach może to być właśnie pod kupowanie obiecywanie różnego rodzaju stanowisk, ale to też może być nawet zastraszanie takie przypadki w naszych badaniach też zostały ujawnione dr Katarzyna Czajkowska zakład samorządów i polityki lokalnej wracając jeszcze na chwilkę do wyborów 20 14 roku tutaj to już troszeczkę zostało poruszone mieliśmy taki jest takie ciekawe są sytuacje dlatego, że to był jedyny na wybory samorządowe, w których we wszystkich gminach niebędących miastami naprawach powiatu były jednomandatowe okręgi wyborcze i to spowodowało i to widać w dalszych badaniach, że została w cudzysłowie wymieniona bardzo duża liczba radnych, mówi że takie przewietrzenie Radecki dostało się bardzo dużo nowych osób, które sprawują mandat po raz pierwszy i tego są określone konsekwencje pozytywne negatywne przede wszystkim do pozytywnych należy to kto przewietrzenie rady, czyli że nowe osoby z nowymi pomysłami weszły, ale też zauważyłyśmy, że część osób tych radnych jest po prostu nieprzygotowana do tego ma do wypełnienia tego mandatu i przede wszystkim nie orientują się w tym co mogą a czego nie mogą nie orientują się wprawie wyborczym i dzięki temu niestety są bardzo często manipulowani przez organ wykonawczy może nie przez sam organ wykonawczy, ale przez radcę prawnego, który wspiera i aby optuje za tym co organ wykonawczy proponuje i może dochodzić n p. w 1 z gmin do szło do takiej sytuacji, że inne jednak komisji na posiedzeniu komisji wójtowi zostało udzielone absolutorium, a na sesji, czyli tam, gdzie są wszyscy radni absolutorium nie zostało udzielone i radca prawny powiedział, że to nie jest, bo na komisji zostało udzielone, a przecież za 2 tygodnie radni mogliby wystąpić o referendum tak w stawie przy przeprowadzenia referendum odwołanie wójta burmistrza prezydenta, ale oni tego nie widzieli przy niej jest bardzo duża taki pierwszy postulat wniosek, który wynika z tych badań jest bardzo duża potrzeba szkoleń dla radnych pojawił się też drugi postulat, żeby rada gminy miała swojego radcy prawnego czyli, żeby to była osoba, która nie zatrudniana przez wójta, jakby na jego potrzeby tylko, żeby rada gminy miała swojego takich konkurencji innego radcy prawnego nie wiem na ile udałoby się to wprowadzić, ale taki postulat był zgłaszany przez samorządowców jeszcze inne jeszcze 1 z maja postulat, który wyłonił się z wywiadów pogłębionych to jest taki postulat zdecydowanie go do określenia, które organ jest ważna jest ważniejsze czy liczy wójt burmistrz prezydent czy rada jest ważniejsza to jest niereprezentatywne do końca grupa dlatego, że to są mamy wszystko samorządowcy, którzy nie mają tak radni nie mają większości w LM inaczej, gdy ktoś inny ma większość we w radzie, ale nawet pojawiły takie głosy, że rada powinna pozostać zostać zlikwidowana, a że skoro za wszystko tak naprawdę każdy projekt uchwały przygotowany je wójt burmistrz prezydent to poco nam rada mamy organy nadzoru i nawet takie postaci, bo jak duże, że rada mogłaby być w LM zlikwidowana bez badań wyszło jeszcze bardzo dużo patologii, jeżeli chodzi o wybory samorządowe kampanie wyborczą i psy i sama Samem moment głosowania w wyborach samorządowych ta kampania 20 1 4 roku jak mówią respondenci była bardzo brutalna wynikało to m. in. właśnie sprowadzenia tych jednomandatowych okręgów wyborczych i systemu większościowego, więc po prostu każdy kandydat chciałem uzyskać jak najwięcej głosów z czego wynikała tamy brutalizacja kampanii m. in. media społecznościowe albo też na jakiś krótki okres przed ciszą wyborczą rozrzucanie anonimowych ulotek, które dyskredytują kontrkandydatów SEE takich patologicznych rzeczy, które związane są z wyborami samorządowymi wyszła jeszcze 1 rzecz, że między pierwszą drugą turą wyborów dopisywanie są do spisu wyborców bywa bardzo duże grupy osób w 1 z gminy w zdobył nawet proboszcz z rodzicami, którzy zostali dopisani między pierwszą drugą turą tylko o to, żeby ten urzędujący wójt wygrał kolejna rzecz to jest dowożenie wyborców albo płacenie za głosy i to co najbardziej zdziwiło to to, że w takich małych gminach ci radni, z którymi rozmawiałam z ZUS uznawali to normalne po prostu wszyscy u nas dowożą wyborców więc, jakby to nie z nie stanowi żadnego żadnego problemu to jest jednak innego coś dać największe zagrożenie dla dla samorządów albo właśnie płacenie za płacenie za oddanie głosów na wypłacenie pieniędzy no nie najczęściej jest to jakiś bar, w którym choć różnie czasami było też w ocenie wypłacenie pieniędzy albo po prostu jest to bal, w którym do, którego się przychodzi na alkohol kiełbasę za to, że się za zagłosowało na na kogoś w związku z tym, że wywiady była anonimowa to niektórzy po prostu mówili jak jak to wygląda wiat to wygląda wyjawi w gminie natomiast dowożenie polegało na tym, że kandydat na wójta burmistrza medal na radnego starsze osoby dowozi do lokalu wyborczego wiadomo, że skoro są im wdzięczni tak za to, że dowieźli to głosują to głosują odpowiednia proszę państwa w tej chwili przed wyborami samorządowymi kampanii wyborczej jeszcze nie ma, ale to nie przeszkadza niektórym kandydatom, by ją prowadzić nawet w tym tygodniu doszło do tego, że Państwowa Komisja Wyborcza wydała stanowisko w tej sprawie przypomniała m. in . że kampania rozpoczyna się z dniem ogłoszenia aktu właściwego organu o zarządzeniu wyborów dziś jest jednak pre kampania tak naprawdę nieokreślona zupełnie w polskich przepisach i stąd właśnie problemy co można, dlaczego nie tyle proszę państwa w tej części programu twój problem moja sprawa swój problem mój sprawa fi Anna Mitera Zabłocka witam państwa ponownie w programie twój problem moja sprawa i zaprasza na mój profil na Facebooku, który również nazwa się twój problem moja sprawa, a tam m. in . do przeczytania rozmowa z niezwykłą osobą ze spektrum autyzmu panią Agnieszką Warszawą, która zgodziła się na rozmowę, ale tylko mejlowo tylko pisemną dlatego właśnie ten wywiad polecam na Facebooku wywiad spisane i tam opublikowany, a już teraz mnie historia z Podkarpacia, o której dowiedziałam się przypadkiem historia małej wioski, w której ksiądz miał molestować ministrantów w tej chwili zresztą ma już nawet zarzuty postawione w tym tygodniu i trafił na 3 miesiące do aresztu ja byłam proszę państwa w tej miejscowości rozmawiam z mieszkańcami w tym z mamą chłopca, który teraz o wszystkim opowiedział, od którego teraz cała sprawa się zaczęła prawdę mówiąc realnie nie wierzyła w ogóle, bo takie coś tak taka sytuacja nigdy nie miała miejsce dlatego pomyślałam, że to jest może jakiś żart dopóki jej mąż poskarżył się w szkole niepublicznej w sytuacji dopóki wtedy wszystko wyszło im ciężko nam zrozumieć, dlaczego czas pokaże powiedział bardzo poważnie tylko ja zachowałem się po też powiem pani tak dziwnie łączy dziwna reakcja była moja wojna synu zastanów się przecież teraz Lipowicz, ale i jak do wieczora nie odzywał się domy takiego obraził się zawiódł się to wtedy wiedziałam, że coś narzeczy ubierać się pani dyrektor na drugi dzień wiedziałem, że może jednak sprawdzaj coś jest na rzecz wyliczała pani podjęła zawiadomiła my wszystko wszystko jest z wtorku, ale miałam wrażenie, że właśnie na policji w prokuraturze, że bardzo szybko się tym zajęli bardzo bardzo grzeczna zmieniają wszystko było prawidłowo wykonanej, a tylko wiadomo czas zawieszenia nie można kogoś oczernić czy wiadomo prezes NRF jeśli chodzi o psychikę o zachowanie tych linii nie przeżywa tego co jest nie ten chłopak tydzień czasu wystarczyło to jest inny chłopiec z poważnym myśli dużo się zachowuje taki taki też pytanie zadaje mój syn jest pod opieką w tej chwili nie wiem schorowany, że my jeździmy na takie spotkania chce być dalej ministrantem chce chce właśnie on do tego do tego właśnie jest poważny i wydają się, że też jest chłopcem na tyle dojrzałym w Rzymie podchodził do kościoła nie dla księży bardzo szanował tego księdza baryton, a pani pani znała wcześniej długonogą nigdy złego słowa bym też nie powiedziała nigdy wyrywał mi się, że bardzo uczciwy dobry człowiek o porwaniu po tym wszystkim już z nim rozmawiała nie przyjechał wytłumaczyć nie rozmawia do nas dzwoni lub napytać mu nic temu bardzo niepokoi mnie panienki reakcje są mocno wierzył po prostu nie wiem czy wiesz do tej pory, ale wciąż wierzy w umowie powiem pani nie wiem czy wieży można tego nie mówią, ale czy nie o tym, choćby nie chodzi mi chodzi o dobro dziecka był jak chcesz pomóc stać kimś takim przeświadczeniem żył, że coś się stało ich nie uwierzył i wie pani czas czas płynie on później z psychiką nie nie może sobie może uporać się im nie tylko o to chodzi w domu z wiarą, a jego syn pani opowiedział to pierwsza pani myśl pierwsza myśl w tymże piśmie, a u nas nie może być na małej wiosce tak tak taka sytuacja byliśmy może ślepo zapatrzeni może nieufnie może za bardzo nieufni no chyba tyle tak, a jego mama co pani czuje w sercu nosi troszkę mi ulżyło jak się dowiedziałam, że są inne osoby w domu jest tylko mój problem problem mojego dziecka jak do tej pory, a że, jeżeli odzywa się do mnie osoby, które coś wiedzą mogą mieć najwyżej Rzymowi prawdy o najważniejsze wyzwania chodzi o jakość nie wiem sensację niepotrzebny zrobić sobie kłopot komuś, zwłaszcza w tak małej miejscowości dzieli się tylko, żeby może prawda wyszła od maja o morzu, żeby osoba, więc nie krzywdził też w liczbie rozmawiałam również z inną matką kobietą, której syn też był ministrantem i który razem z innymi dziećmi dużo ostatnio dyskutował o tym co spotkało ich kolegami z mamą jest nią mama jest sprawa właśnie mamy sprawę i od razu się przypomniała sytuacja sprzed lat i zaczęłam z dzieckiem rozmawiać pamiętam jak dużo rozmawiam z dziećmi takich po prostu wszystko co by się rozmawia z nimi na każdym kroku zacząłem opowiadać ma się mówi mamo o to chodzi o to chodzi mówi to co mi powiedziała tylko teraz i opowiedział mi to co wiedział od kolegi w jaki sposób to było mówi mama i zakres jest dziwna mówi sytuacjach ja to chyba mówić będą grali przez konsumenta chodzi prawda ogół jest tak dziwnie rozmawiamy o księdzu, który miał się dopuścić takich haniebnych zachowań czy pan cokolwiek wie o tej sprawie każdy wie, bo to jest tzw. telewizja publiczna jest, że ich mieszkańcy, by każdy mówi swoje każdy ma swoje NATO na ten temat zdanie natomiast ja liczę się w górę na temat plotek na temat czegoś co krąży, ponieważ ja jako konstruktor budownictwa zawsze bazowałem na faktach i cena tych na tych faktach bazować dalej natomiast dla mnie fakt jest to współpraca przy budowie kościoła wspomina jak najlepiej jako dobrego gospodarza jako dobrego z zarządcą, bo najpier w był zarządcą potem był proboszczem razem ustalaliśmy sprawy techniczne prasę ustalaliśmy zakup materiałów nie tylko ja zresztą, bo byli tak samo inni mieszkańcy inni ludzie, którzy brali w tym udział, ale ja nie mogę nic powiedzieć na księdza jako diakona na temat człowieka dlatego dziwi mnie, że coś takiego ma miejsce ja po prostu misę okoni mieścił w głowie ja po prostu no nie neguję, że to jest rozsądne jest podawany w prasie i w ogóle chodzi tutaj Poli bierze to jest magia tego nie neguje jak tylko mówili, że znają osobiście księdza nie mogę na niego nic powiedzieć złego mamo u nas dotykał cały czas szczekał nowo mówię wystarczyło do tego, aby stoją murem za kolegą, czyli wszyscy chodzą ministranci są wezwani tam wszyscy i po są poszukiwani ci nawet z tych poprzednich lat przeważnie starsze osoby bronią go, a było głośno mówił ich rok wyraźnie mówili, bo ładnie prowadził jedno w wymowie popatrzył inaczej to niemalże niemożliwe, żeby ksiądz tak zrobił dla mnie to soki nie było, dlatego że mówię pamiętam sytuację sprzed lat jak on jednak poparcie to jest spokojny prawda spokojny taki taki zamknięty są obie niech idzie stąd myśliciel z nich już nie będzie im k dziwne prawda był na początku i zaczął uczyć religii wydawało mi się, że z dosyć ciekawym człowiekiem do tego, że dużo podróżował lat wtedy dla mnie jako dla dziewczynki n p. Izrael to było coś egzotycznego coś ciekawego Jan pokazywał nam różnego rodzaju pamiątki, bo to była jego pasja podróżowania w ale później Vitesse 1 sytuacja, którą zapamiętałam druga sytuacja to jest taka jak widziałam, że dotyka chłopców strasznie wydają się wydawał się to dziwne, aby ich tylko brak kupców na na kolana i miałam taką koleżankę i powiedzieliśmy, że moglibyście zobaczyć czy Janczy byłyśmy na kolana pana próbowała się do niego, choć przemienić przytulić, żeby sprawdzić to jakby tak instynktownie jako dzieci nawet dziś może coś jest nie tak tak znajoma poszła, ale oczywiście Andriej nie wie na kolano pierwsza reakcja moja to była taka wizja, że to jest niemożliwe po prostu boi, dlatego że dla mnie to jest nie do pomyślenia zachowanie jakiegokolwiek mężczyzny abstrahując od już od duchownego księdza, ale w ogóle no to co usłyszałem no jak to mówią na wsi nie mieści się w głowie natomiast nie da, ale jest bloger jest to po prostu nie do dnia do pomyślenia nim w ogóle no wiem co na ten temat powiedzieć, że społeczeństwo jest podzielone bardzo linia podziału przechodzi od stopnia zaangażowania w życie religijne wsi oraz wiek ludzie starsi mają większy stopień więzienia to większy stopień dystansowania się do tego co z lotu tutaj chodzi u nas natomiast młodzi ludzie bardziej są radykalnie nastawieni do tego, czyli oni twierdzą, że to jest prawda, że to jest tak było ja jeszcze raz powtarzam ja nie byłem ani świadkiem ani nigdy w mojej działalności mojej już po spotkaniu z księdzem nie było żadnych oznak, że coś takiego może mieć miejsce, w jakich to był czas ten mnożnik wg mnie bardzo wspomniałem bardzo dobry człowiek jakich mógł się po prostu mało teraz spotyka przede wszystkim gospodarza, bo bardzo mocno nie boimy się, że to jest grubymi nićmi szyte to wszystko czyni wierzy w Aninie nie wiesz najprawdopodobniej zwrócił uwagę dziecko, któremu nikt nie zwracał uwagi, bo wszyscy obawiają się mogło rodzina bardzo bogata, żeby nie było jakichś ksiądz zwrócił uwagę i to wszystko na tym interesie stał dom moje osobiste zdanie także nie mam pojęcia nie mam pojęcia jak to mogło się stać jak mogło być jak to mogło do czego mogło dojść dowiedziałam się niedawno, bo po prostu no chyba w tamtym tygodniu pewnie nie było całych klas, ale to był dla pani szok tak tak dla mnie, tak więc tym bardziej, że PiS prawdopodobnie tak złych obliczeń osobistych to jest 12 lat temu ksiądz, gdyby jakiś takie rzeczy były też bym dawno ujawniły to nie jest molestowanie to nie jest rzecz, która się objawia się natychmiastowo i w tym momencie pojawi się coś pojawiło, tym bardziej że nazwisko jest związana kiedyś pracowałam po nie miał takiego sygnału imię, bo jest to z rybami wraz z dnia podziemnych oraz podstawowych pytań nie n p. to on nie dotykał mnie element egoistyczna, że sierżant kolega z ławki, więc widziałam jak nieraz dochodzi do kolegi jak siedzimy razem obok mnie tak rozmawialiśmy już ze starszymi kolegami ogólnie i to też się zdarzało po prostu więcej tego nie ukrywam, że ktoś wiedział o mnie uogólnienia dotyczyło to, że miałem styczność z nim wywiad o tym, głośno rozmawiam po prostu, żeby się ludzie o tym, wiedzieli, że państwa tak jak wspominałam ksiądz z lipy w tym tygodniu usłyszał 4 zarzuty, a niewykluczone, że usłyszy kolejne na razie zgodnie z decyzją sądu na 3 miesiące trafił do aresztu swój problem mój sprawa, a na koniec jeszcze u mnie historia z maila od słuchaczki z północy Polski, która napisała mi, że dostała pismo z ZUS -u o emeryturze w wysokości 1 3 4 zł takie pismo dostała ze stanem konta ubezpieczonego, a jest mamą wychowującą niepełnosprawnego dorosłego syna i bardzo się tym przejęłam, bo mówiąc krótko wpadła w panikę z czego będzie rzecz ZUS tłumaczy, że niepotrzebnie, bo te 1 3 4 zł to jedynie prognozy państwo przewidziało bowiem dla takich osób jak nasza słuchaczka kwotę gwarantowaną wyjaśnia Małgorzata Korba rzecznik ZUS w Lublinie w nowym systemie emerytury wlicza się ze zgromadzonych składek emerytalnych, a więc, jeżeli ktoś pracował bardzo krótką formę całym swoim życiu n p. kilka lat niskimi składkami od jego emerytura będzie oczywiście proporcjonalna do zgromadzonego kapitału na emeryturę, czyli może się okazać, że dostanie pismo z ZUS -u, w którym ta prognozowana emerytura wynosi 10 0 200 300 zł n p. taka emerytura dla osoby, które przed całym swoim życiu zawodowym przepracowały kilka miesięcy może się okazać nawet jeszcze niższa może wynieść kilkadziesiąt albo kilkanaście złotych, ale dla osób, które powinny zgromadzić co prawda niewiele składek, bo w ciągu swego życia niedużo zarabiały albo miały przerwy w ubezpieczeniu, ale jest zawarta w przepisach pewna gwarancja, jeżeli taka osoba ma odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy to bez względu na to ile składek zgromadziła i jak hojny jak niska chodzi jej emerytura taką emeryturę podwyższamy do kwoty gwarantowanej w tym momencie od marca kwota gwarantowana wynosi 10 2 9 zł i 80 gr brutto i do tej kwoty podwyższamy emeryturę osobom, które mają odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy w przypadku kobiet to jest 2 0 lat okresów składkowych i nieskładkowych w przypadku mężczyzn 2 5 lat okresów składkowych nieskładkowych jak to wygląda w przypadku opiekunów osób niepełnosprawnych rodziców, którzy przez sen na praktycznie całe życie opiekują się dziećmi dla nich m. in . jest tak gwarancja, bo w przypadku, kiedy ktoś pobiera świadczenie pielęgnacyjne specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, czyli chodzi o takie świadczenia wypłacone z pomocy społecznej z pomocy rodzinnej dla osób, które opiekują się osobami niesamodzielnymi jeśli ktoś pobiera takie świadczenie to ośrodek pomocy społecznej opłaca składki emerytalne i rentowe za takiego opiekuna pobierającego świadczenie do momentu, gdy taka osoba będzie miała okres ubezpieczenia wynoszące 2 0 lat dla kobiet 2 5 lat dla mężczyzn, czyli do momentu, gdy dla takiej osoby będzie już zgromadzony ten staż ubezpieczeniowy pozwalający na przyznanie emerytury przynajmniej minimalnej wysokości niektórzy właśnie dostają listy ZUS-u prawda, w których jest ta prognoza zwana emerytura czy to jest kwota, która rzeczywiście będzie nam się należała czy też może być także dostaniemy więcej, że nie powinniśmy się tym co dostajemy ZUS-u co masz czasami przeraża przeraża przejmować ta informacja o stanie konta zawiera informacje o prognozie przyszłej emerytury na podstawie tych składek, które już mamy odprowadzane w ZUS-ie, ale i zawiera taką prognozę symulację ile składek moglibyśmy jeszcze odprowadzić w przyszłości, jaka emerytura z tego wynikała, ale ta symulacja nie uwzględnia składek zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym to po pierwsze, i po drugie jest to tylko prognoza, więc jeżeli taka emerytura nawet w prognozie dochodzi bardzo niska, ale osoba, która dostała taką propozycję wieża będzie miała 2 0 bądź 2 5 lat wymaganego stażu ubezpieczeniowego to może być pewna, że w momencie ukończenia wieku emerytalnego będzie mogła liczyć na emerytury minimalnej wysokości gwarantowanej przez ustawę o takiej informacji nie są zawarte w informacji ostanie konta przesyłanej co roku do ubezpieczonych z tego względu, że my nie jesteśmy w stanie przewidzieć czasie ta osoba w przyszłości będzie miała wymagany staż ubezpieczeniowy czy nie jest tak naprawdę dokładna informacja o tym jak wysoka będzie emerytura będzie się znajdowała w decyzji o przyznaniu emerytury proszę państwa 10 2 9 zł kwoty gwarantowanej to oczywiście niedużą, ale jednak zdecydowanie więcej niż 1 3 4 zł, czyli kwota, która znalazła się na piśmie, które dostała słuchaczka z Osą to wszystko na dziś zapraszam na mój profil na Facebooku twój problem moja sprawa można też do mnie pisać na adres problem mało patolog kropkę FM, a już teraz u nas informacji Radia TOK FM swój problem mój sprawa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA