REKLAMA

1000 lat państwa Izrael w niecałą godzinę. O biblijnych początkach narodu wybranego mówi dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano.

OFF Czarek
Data emisji:
2018-05-15 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
38:48 min.
Udostępnij:

Dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano – dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, z Zakładu Historii Starożytnej – wyjaśnia zawiłości początków państwowości Królestwa Izraela; wskazuje, jak susza wpłynęła na tamtejszą organizację społeczną i jak powstawanie sanktuariów Jahwe pozwoliło na złączenie zupełnie różnych ludów. Rozwiń »

W rozmowie z Cezarym Łasiczką wyjaśnia, jakie terytorium zostało w Biblii przypisane narodowi wybranemu. Jak się to ma do współczesnych terenów i podziałów administracyjnych? Jaki status miała Jerozolima wtedy i jaki obecnie? O tym wszystkim w audycji OFF Czarek. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary Łasiczka, program OFF Czarek, dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie w 70-lecie powstania państwa Izrael. I z tego powodu pomyślałem sobie, że w programie OFF Czarek przyjrzymy się historycznie tej różnicy, czyli od Abrahama do współczesności, do przyszłości. Dzisiaj pierwszy odcinek, tak bardzo, bardzo, dawno temu, dużo dawniej niż 70 lat. W studiu dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano, dyrektor Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład historii starożytnej, dzień dobry, witam serdecznie, dzień dobry. Przed naszym programem przejrzałem sobie twórczość takiego profesora historii z Tel Awiwu, Szlomo Sanda, jedna z jego książek to "Kiedy i jak wynaleziono ziemię Izraela. Od ziemi świętej do ojczyzny". Poprzednia jego praca o tym, jak wynaleziono naród żydowski. W swoich pracach prof. Szlomo Sand przygląda się czemuś, co w ogóle bliskie jest różnym narodom świata dzisiaj, czyli takiej interpretacji historii, która by pokazać miała, że dany naród ma pewne moralne prawo, historyczne prawo, jakiś inny rodzaj prawa do tego, aby być na danym obszarze z jakiś tam powodów. Rozwiń »
Spojrzymy na historie, choć to 7 0 lecie współczesnego państwa jak spojrzymy na historię, która jest już podpisana na kartach Biblii i innych tekstów ważnych dla judaizmu to coś się, jaki obraz z tego?

Jeśli chodzi o legitymację nowe wyłania się następująco obraz mianowicie, że Biblia powstała dla kilku przyczyn na 1 z nich jest legitymizacja posiadania ziemi zawsze to jest 1 z głównych wątków obecnych w nas na kartach Biblii własne oczy, kto ma prawo zamieszkiwać to poranne i dlaczego my to znaczy taka jest takie przesłanie tego tekstu poza oczywiście byłem to logiczne mi moralnymi etycznymi nauczania ami, które są tam obecne natomiast wydaje się, że duże znaczenie dla formowania się literatury biblijnej miała polemika prowadzona zarówno wewnątrz wspólnoty judaizm i czy żydowskich, jakiej polemiki prowadzone z obcymi przez sąsiednie miejsca mieszkańcami 

Nie chce nazwać ich narodami, ponieważ pojęcie naród chyba jest w nie powinna być używana dla tak odległej przeszłości tutaj się zgadzam ze Szlomo Sanda może wspólnota żydowska i wspólnota narodowa państwo Izrael to są rzeczy tak byty nieporównywalne do tych wspólnot starożytność i średniowiecznych, które było oparte na innego rodzaju poczuciu więzi tak to jakby z dużo już literatury powstało myślę, że Benedykt Anderson jego wspólnoty wyobrażone to jest taka książka też opublikowana do materiału biblijnego, że gdzieś tam także to tworzyło

Wczoraj pewnie będzie nieco słabszy słyszeli o różnych zamieszkach i o państwach muzułmańskich, które potępiają przeniesienie ambasady Stanów zjednoczonych stylowi do Jerozolimy i nawiązując tego co pan powiedział o napisaniu Biblii, aby wiadomo było, kto może i dlaczego my Jerozolima nigdy niebyła częścią tego daru, który podmiot liryczny biegi dostał od Boga, czyli niebo częścią Kaananu

Nie, była częścią Kaananu natomiast czy Jerozolimy ma to specjalny i i jest w tym od pewnego rodzaju zagadka to znaczy narodowi wybranemu jak mówi Biblia zostało przy obiecane terytorium leżące na zachód od morza martwego i Doliny Jordanu, które do Londynu obszar było charakter zwane w lot dla różnych tekstów inaczej no i rozgrywać tam znajduje po prostu jest parzona, gdyż nie jest wymieniona nie znaczy, że ona nie była w intencji wskazana myślę, że kluczem tutaj do Jerozolimy jest jej status ambiwalentny to znaczy stolica Królestwa Judy, a potem stolica, a właściwie nie stolica, ale marzanny 1 z ważniejszych kulturalnych miejsc w prowincji, choć w czasach paryskich to jest jakby coś co wpłynęło na status Jerozolimy z UE w literaturze biblijnej, która jako miasto związana z Davidem Cameronem Dawid miał w tej mitologicznej narracji biblijnej zdobyć miasto należące do ich budżetów to jest grupa lot ludzi, o których nic poza biblijnymi ziomkami nie wiemy co wydaje się, że może być to prawie jak Amazonki to znaczy to jest prostu mitologia może powiedzieć, że byli tam jacyś obcy którzy, które są pokonało i Dawid stworzył tam w stolicy wielkiego państwa przypominam, że opowieść o Davidzie wydaje się w tej chwili być wyłącznie w sporze mitologii literatury i fantazji, a nie jest to postać jego wielkie państwo kontrolerzy ZUS, że zgodnie z dna nie powinno zależeć na półce historia tak tylko raczej mitologia, czyli droższymi prześledzić czy może skonfrontować teksty biblijne i inne teksty późniejsze i skonfrontować to, że przez nie odkryciami archeologicznymi czy z z badaniami tekstu z grabieżą tekstu to jakaś historia wyłania nam się z tej konfrontacji, jeżeli umowa rozwiąże pytanie tak jak było tu poznał przy golach jak dzisiaj wiemy, że było po odcięciu religijnych, ale nie dali jasno propaganda, że obecna, ale duch to pytanie czy one na jakie pytania testowe historykowi czy, żeby otworzył dzieje tak jak ona się toczyły czy też, żeby scharakteryzował wielkie źródła, jakim jest Biblia hebrajska podział co z tego wynika, nawet jeżeli mogę robić to pierwsza to z radością o tym, się zajmuje nie jestem biblistą, który zajmuje się interpretowaniem Teologicznym albo jakoś nas na obrzeżach teologii tekstu biblijnego Olko zajmuje się historią i tu mogę nieco powiedzieć, że zbadanie własnych i IT, które się aktualnie toczy się w nauce i Izrael jako wspólnota to jest nazwa zarzucona najwcześniej nasz najwcześniej spośród tych, które potem charakteryzują wspólnoty Judei czeków Izraelitów Hebrajczyków Żydów do tej pory uważano, że nasz tramwaj stoi wcześniejszym doświadczeniem jest tzw . stara Izraela czy stara marne ta afera o nas tylko gest, który wystawił w taką inskrypcje oswoić zwycięstwo w datowanym na 1 200 dziewiąty rok przed naszą erą, w którym wymienia różne miasta, które podbił w Palestynie i wśród nich podbił również Izrael mówiąc Izrael jest z zniszczony i nie ma w nim nasienia są determinanty wam wskazujące, że Izrael to jest grupa ludzi ani miasto w związku z tym, gdzie się na obszarach Palestyny dokładnie wiemy, gdzie znajdowała się w końcu trzynastego wieku to wspólnota tak nazywana przenoszą się przed naszą niedawną muzeum berlińskim zostało odnalezione kartusze kilka Kartuz, bo takich mrozach wielkich jak berlińskie są do tej pory kartony z materiałem archeologicznym mnie nie do końca opracowanym na jest ona tknięta się na takie kartusze datowane na wczesne 1 4 wiek to jest niemal stulecie wcześniej niż ten zabytek marne taka, na którym w nieco innej ortografia pojawia się ta sama nazwa Izraela i chyba też dotyczy obszaru w Polsce, więc myślę, że bezpiecznie można powiedzieć, że na podstawie Stelli marna ta hala oraz wcześniejszych kartusz egipskich może być, że od końca pewnie już piętnastego wieku n p. Palestyny istniała jakaś grupa ludzi, która się określała mianem Izrael i tyle wiemy nie wiemy co było wspólnotowe kulturowe religijne określenie innych naszych nazwa jest religijna, bo Izrael to znaczy ma 1 el to znaczy Bobuch w związku z tym jest to ukute od Boga, ale to nie znaczy, że wspólnota łączy się przynależnością do do jakiej grupy religijnej w nie wiemy, ponieważ nie ma o Izraelu wzmianki w dużym korpusem, którą dysponujemy, czyli w korpusie amarone niskim, czyli el korespondencji, którą prowadził faraona wraz z królami zarówno kanadyjskich małych państewek jak i większych państw to w tym korpusie, który opisuje nam politykę połowy czternastego wieku w Palestynie nie ma wzmianki o Izraelu NATO, jeżeli tylko frontowe 10 2 informacja może być, że Izrael tam pewnie jest, ale nie odgrywa dużej roli politycznej tak nie wzmiankuje się o Izraelu i tyle mówią nam te to wśród kanon to jest inna nazwa, która od poświadczone dość wcześnie i jest to termin bardzo szeroki oznaczający tak naprawdę obszar od gazu do prawie ugasić to znaczy ciałach inicjał Wybrzeże śródziemnomorskie na o odcinku między gazą, a on, a północną północno-wschodnią banan to jest kanon, o czym świadczy jeszcze późniejsza tradycja, za którą referuje nam Augustyn, mówiąc że tam Kartagińczyków Rzym ustrojone pochodzi, czyli w kolonii fenickiej ludzie na wsi jak mówią pos w swoim języku to nie mówią językiem aramejskim to znaczy jeszcze ten w chojnickiej w wersji nawet w kolonii Kartagina jest pamiętane, że tak nazywa to jest kanadyjski, czyli Kanadyjczycy to jest ogólna nazwa dla jakich grup językowych może w jakiej wspólnocie kulturowej mieszkającej na Wybrzeżu śródziemnomorskim no właśnie, w której części znajduje się również później dzisiejsze państwo Izrael dzisiejsze państwo w Libanie dzisiejsza Jordania i co dalej czy dalej mamy informacje o państwa kanadyjskich to są małe królestwo o bardzo zróżnicowane ludności niewielkie miasta otoczone niewielkim terytorium, które trwają z różnym niektóre miasta trwają długo, bo sięgają aż do dziesiątego wieku tak jak n p . Magie do, która jest miastem bardzo ważnym w Palestynie czy harcom na północy, która zostaje wcześniej zburzone początku dwunastego wieku, kiedy przez całą cały bliski wschód przewodziła się inwazji ludów morza w słowo inwazja może nie najlepsza, bo to był atak nielicznych, ale bardzo skuteczne wojowników, którzy ponieśli, czyli sporo drze w i ewidentnie zmienili grozi relacje się siłą w Palestynie od razu wodami morza osiedlili się głównie fiesty dni, którzy w gazie, a szkalowanie i aż do tych wielkich Wybrzeże w miastach Wybrzeża stworzyli państwo mieszając się ludnością lokalną i tutaj suspens i powrócił po informacjach do wsi informacje za 2 minuty od dziesiąty 20 proc to emitowany Łukasz Niesiołowski-Spano dyrektor Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego z państwa moi goście wraca my po informacjach dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano dyrektor Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego jest państwa i moim gościem 7 0 rocznica państwowości Izraela, a my przyglądamy się praw po, która prowadzi ją tego terenu czy mamy Active jakość przestrzeni z mamą kanonem rozważanie to też pewnie różni w zależności od źródeł, ale mniej więcej od 2 × do obejmuje całą Polskę na dzisiejszą niż państwo Izrael Liban także te mieszkają różni różne ludy różne ludy, które się organizują małe jesteśmy w końcu drugiego mniej Tysiąclecia przed naszą erą organizują się małe Królestwa terytorium to jest stołeczne miasto otoczone miał murami oraz przyległe terytorium o prąd był w promieniu od 3 0 do kilkunastu kilometrów kwadratowych taras były w promieniu 3 takich takim żyli w takie niewielkie jest wielkości małych polskich gmin, na których mieszka niewiele ludności to jest terytorium z punktu widzenia starożytnego bliskiego Wschodu peryferyjne nie jest specjalnie atrakcyjne gospodarczo poza Wybrzeżem, przez który przychodzi ważny szlak komunikacyjny ziemia niespecjalnie urodzajna głównie, dlatego że mało opadów nie na całym terytorium w kanale jest wystarczająco dużo wody deszczowej, która pozwala na uprawy, a gospodarka starożytna stoi rolnictwem Nolte, a i tak się da wchodzimy w pierś tysiąclecie, w którym to zaszło już ważne wydarzenie, które pewnie trzeba dotować jako proces od trzynastego do jedenastego wieku, czyli wyłonienia się ludu nie wspólnoty politycznej tylko pewnego sposobu funkcjonowania pewnego sposobu gospodarowania, który stanie się może na końcu zaczynam od późniejszego państwa Izrael natomiast, że na razie mówimy o zjawisku gospodarczym mianowicie wraz z kryzysem gospodarczym wynikającym z narastającej suszy to jest susza, która przed dewastacją nie trwała przez kilka przez takie czy kilkadziesiąt lat niektórzy mówią, że to jest ponad 1 , 5 stulecia oznacza, że do różne obszary UW wypada cały zaprzęg z terenu, które nadawały do gospodarki rolnej trzeba było schodzić coraz niżej w dolinę nie tylko tam było dość wilgoci w pewna grupa ludzi wymyśliła sposób jak zastępować Otóż osiedlali się nie w miastach czynie nie we wsiach w dole Dolina tylko na szczytach wzniesień, ponieważ opat na nią bandyta miał patentowania wymyśli sposób zagospodarować 4 deficycie wody nasz na szczytach wzniesień Otóż stworzono tak samo system teraz chowania, czyli takich małych murków budowanych w poprzek stoku wzniesienia, które z pozwalał że, gdy spadała woda deszczowa to woda w półki one nadzieję, że już woda wypłukuje on sam Globe zatrzymywała się na tych murkach, tworząc takie stopnie jak bez środkową struktura wzniesienia na tych stopniach wzniesienia dawało się bardzo dobrze uprawiać, ponieważ to jest bardzo taka wynika również grzebała bardzo drobnymi, ale bolesna takim lampom na podstawie skał wapiennych utrzymuje bardzo długo wielkość, a więc, że jeszcze się nie wypłucze zatrzyma nadać murku to daje się długo utrzymywać na tym i zdatność do upraw drugim Wellness w myśl, którego urządzeniem powietrzne, które było fundamentalnie nowe to były kute w skale cysterny pomieszczenia na wykład w skale na to, żeby przechowywać tam woda poniesie spada deszcz sporego bardzo dużo to podpada rzadko po problemie jak magazynować Otóż wymyślono ten sposób kucia w skale cystern, które są w stanie proszą o każdy z państwa, jakie zaszły w pomieszczeniu nie jest to hala Fabryczna to można wyobrazić, że jest tego rodzaju cysterny pomieszczenie w 20 m ² 4 m wysokości całość była zapełniona wodą to jest tego rodzaju zasób, który pozwala w momencie suszy nawadniać pola tak, żeby dało się uprawiać to są 2 nowe w 2 innowacje technologiczne, które pozwoliło, jakiej grupie ludzi przetrwać na czymś co nazywamy Pogórza fatimskim, ale również na obszarze późniejsze Judy oraz Galilei czy na obszarach mało urodzajnych Czyżby ludzie, którzy niezależnie od kultury kanadyjski tworzą własny typ osadnictwa ich poza technologią nic nie łączy byli różni, ale wszyscy oni byli pochodzenia lokalnego niema tam żadnych umów dowodów archeologicznych na to, że to ludność pochodzi z zewnątrz to, że są Kanadyjczycy, którzy go zmienić tryb życia i to jest ważna tak my nie widzimy wśród tej ludności żadnej ważnej dużej imigracji to są ludzie lokalni, którzy zmienili tylko tryb życia na bardzo proste, żeby nie być ubogi taki egalitaryzm etyczne małe wioski kilka domów żadnej ostentacji nie stać ich na to wydarzenie, które prze MO, że historię polityczną przełom 02 01. Tysiąclecia przed naszą erą to jest wyprawa faraona Szeszonka, który wbił mi zostało zapisane pod imieniem szyszak 900 20 05 . roku wyprawił się do Palestyny, żeby podporządkować sobie to tereny to taki łabędzi śpie w egipskiej polityki imperialnej armii aż członka przed wędrowała przez Palestyna, ale nie utrzymała przyczółka i oddali, a nasz zniszczyli się wycofać i to co zrobili żołnierze radzieccy to jest zmiana rewolucyjna, ponieważ wszystkie miejsca, przez które o wyprawie sianka wiemy bardzo dużo, ponieważ mamy pełną listę chyba pełno, bo tam jest to 1 50 to po nie mów miejsc, które armia zdobyła, więc możemy od portu szlak armii odtworzyć bardzo regularnie wiemy w jakim kierunku targnie się udała po co ona pełna rekonstrukcja możliwa, bo po tej wyprawie największe potęgi polityczna, czyli właśnie miasto Magie do miast to aż do aut i Aszkelon na Wybrzeżu gazowa bez szans to są wielkie kanadyjski ośrodki, które zostały złupione zniszczone i upadłych albo wpadły w bardzo daleko idący prezes i to jest moment, w którym pojawia się ruch w wśród tych mieszkańców tych wyrażono w tej biedoty takiej góralskiej, która wykorzystuje okazje i zatrzymało 5 to co zostało po przebyciu Egipcjan i z tego uprawnienia powstało królestwo Izraela jesteśmy w końcu dziesiątego wieku na obszarze tzw . Pogórza ukraińskiego, gdzie najpierw wodzowie dowódcy armii dowódcy pewnie rodzaju pospolitego ruszenia otrzymują tytuł królewski aż po to, my jesteśmy już na początku dziewiątego wieku o Marii, czyli dowódca armii izraelskiej zakłada stolicę Somalii i w utworze wszystkie instytucje, które możemy nazwać już państwem monarchią pełnym pełnym znaczeniu tego słowa, więc jeżeli mówimy o królestwie izraelskim to nasza rodzina przełomie 10 09 . wieku, a zwłaszcza na początku dziewiątego wieku te postoje są Maria to królestwo Izraela takie mniej więcej jak już opisuje Biblia ale, ale coś co jak gdyby w, jaki sposób myślimy o jednolitość tego organizmu, jakby oczy czy to nie myślimy o jednolitość w tym sensie, że to okres wyzwala to jest ludność, która jest pod władzą egzekwowano przy pomocy jej jednostek wojskowych na tym terenie czy pochodzeniu ważne czy utrzymamy jak i jakie leki spoiwo religijne czy mamy spoiwo umowa oraz językowe nie mamy spoiwa kulturowego nie mamy spoiwa językowego ludności jest dowolna król jest zainteresowane, żeby mieć jak najwięcej poddanych, którzy będą płacić podatki jest jednak spoiwo religijna, która jest może o tyle zaskakujące do tej pory się o tym, tak nie myślał Otóż w przekazach do biblijnej dowiadujemy się, że poza Somalią, która jest stolicą król miał jakieś królewskie sanktuaria, gdzie mówisz o w kranach królestwo Izraela od 2 o dano na północy i Bethel na południu podobnie jak w wskazówką o roli tego sanktuarium jest wzmianka z Stelli Maris to jest duże pamięta upamiętniający wydarzenia militarne kamieni z inskrypcją naszych, który był królem Abu mniej więcej z już po powrocie 80 0 pięćdziesiątym przed naszą erą, które pisze o sanktuarium, które należało do Izraelczyków Izraelitów on nie przejął i podporządkował swoje ubóstwo i tu czuję ten element spoistości czy z kluczowych funkcji religii dos do podporządkowania co jakiś terenów Otóż wydaje się że w Somalii istnieje kult Boga opiekuna dynastii Jahwe jest Bogiem, który opiekuje się z dynastią najpierw o Mariego i Chaba potem jechał jego jest na taczkę bóstwo dynastyczne królowie, żeby podporządkować sobie jakieś obszary albo właściwie, żeby zapewnić sobie wierność podbitych terenów instalują tam sanktuaria, w których ma być składowany kult Jahwe i w ten sposób mają być w obronie szkół złożone Jahwe jest kultem złożonym ofiara złożona Bogu, który sprzyja temu królowi czy dzisiaj składam tam ofiary znaczy podporządkowuje się temu królowi, bo chce dla niego jak najlepiej, udając ofiarę po temu Bogu wydaje się, że w ten sposób i zainstalowano kilka sanktuariów Beata lin Dan wiemy z Biblii zapewne w transie danie, czyli właśnie to, z którym walczy nasza była kolejnym, a czwartym, o którym wiemy pośrednio była Jerozolima, czyli poza obszarem własnym królestwo Izraela zamontowano przerwa jest tworzono sanktuarium, gdzie oddawano kult Jahwe w, żeby mieszkańcy lokalni odkładają to ofiary dowodzili ta może są wiernymi poddanymi królestwo królestwo Izraela to jest z innej porze z innej strony bardzo istotne, bo to jest wytłumaczenie, które nam wyjaśnia, dlaczego w Jerozolimie, która potem będzie stolicą IOD jest pamięć o tym, że jak pojazd z Izraela to nie jest Jahwe z Jude to nie jest Jahwe Judy nigdzie nie ma takiego sformułowania Otóż w Jerozolimie jest kult obcego władcy władcy od Boga Otóż właśnie, dlatego że pierwotnie został on zainstalowany w razem z jakimiś pewnie kategorią wicekróla jakiegoś urzędnika, który w imieniu Królestwa Izraela w imieniu klubu z Somalii miał sprawować kontrolę nad takim obszarem wokół Jerozolimy, a o, a kult Jahwe jest kultem upewnienia się, że ta ludność poddana będzie lojalna wobec Królestwa Izraela i udach powstanie z czasem jako osobne państwo nadzór nad prawdziwą niepodległość wybił się dopiero na początku ósmego wieku może pod koniec dziewiątego raczej w myśl, że ósmy, ale długo pozostaje wasalem Izraela czy małe państewko na południu nieznaczące w stosunku do Izraela, bo Izrael o wieku dziewiątym stał się wielkim państwem o wielkim potencjale głównie dzięki rabunkową natomiast judo była zawsze prowincjonalna mała wieś połowa jej terytorium to spostrzeżenia i mniej, ale ta podległość polityczna i Judy wobec Izraela była cały czas póki istniała Królestwa to widać ten system zależności od wielkiej hegemon Izrael i Juda podległa, która od, której rodziły się kompleksów wobec tego większego brata w wrócimy do naszej rozmowy po informacje Radia TOK FM informacje o 11 40 już za kilka minut dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano dyrektor Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego z państwa mają dość dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano dyrektor Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego jest państwa mają gościem czy ich antyczna historia państwa Izrael czy będziemy już ósmy bieg to usłyszał nasz człowiek przed naszą erą żołnierzom to jest koniec, dlatego że królestwo Izraela zostaje zniszczona w roku 700 20 02 . przez Asyryjczyków i przestaje istnieć są Maria zostaje zburzona część elit królewski to, gdy rodzina królewska elita dworska jacy rzemieślnicy zostają na pewno wywiezieni w głąb Syrii i ślad po nich zaginął w pozostaje w nas w Palestynie państwo i Judy ze stolicą w Jerozolimie, która przyzna zostaje w rekonstrukcji historycznej wygląda mnie tylko, że przy ułożyło się do upadku królestwo izraelskie o to, że później z jego upadku cieszyło to jest królestwo, które zyskały nieco na w siódmym wieku na dominacji asyryjskiej w regionie mówimy o tym, okresie jako PAX Osyry, jaka to jest taki 80 lat mniej więcej między 700 pierwszym rokiem, a latami trzydziestym jej siódmego wieku, kiedy w Palestynie nie toczy się żadna wojna i region ten rozwija się niebywale dobrze ekonomicznie liczba ludności bardzo rośnie i to jest moment prosperity Królestwa Judy, która korzysta na tym, że nie jest w taki w łączonym w sieć gospodarczą Asyryjczyków Asyryjczycy znikają w zasadzie niezauważeni przez Palestynę po roku 80 0 czterdziestym głównie, dlatego że mają problemy wewnątrz Syrii na Wschodzie w jej miejsce pojawiają się Egipcjanie którzy, którzy w związku ze szwadronem sama tych ziem, które próbuje odtworzyć się nie wielkiej wagi to wszystkim Zjednoczone Egipt no i tutaj pojawia się Egipcjanie, które stają się nowymi sega nowym hegemonem na obszarze Palestyny polityczna historia podlega podlegało podległości wobec Egiptu nie trwa długo głównie, dlatego że pod koniec wieku siódmego w pawilonie władzę przejmują HDI przed z najbardziej znanym królem jest nas Michał Doliński, czyli Nabuchodonozora drugim, który pokonuje doszczętnie oscyluje w pościg kupowano je Egipcjan i zajmuje terytoria całego dawnego imperium asyryjskiego w tym Palestyna roku 50 0 dziewięćdziesiątym siódmym po raz pierwszy w wojsko Bogdański wchodzą do Jerozolimy, a w 50 0 osiemdziesiątym szóstym ją niszczą, niszcząc świątynie i kończy, kładąc kres walkom królestwo Judy jako podmiotu politycznego i to jest ich koniec historii w znaczeniu istnienia monarchii, a była izraelska potem Jurajska i tych podmiotów politycznych nie ma wyjątkowość ludności gdańskiej polega na tym, że wśród wielu deportowanych z obszaru Palestyny do Mezopotamii tej ludności udało się zachować odrębność to jest rzeczywiście fenomen większość tego rodzaju przesiedlonych traciła swoją odrębność i stawiała się w ludność lokalną głów, dlatego że przybyć przesiedlono do Mezopotamii zatrzymanym być dobre miejsce, gdzie jest i łatwego spod Arkadii duże centra kulturowe, więc to atrakcyjne natomiast Judei przed sądem zachowali jakąś odrębność oczywiście w niewielkim stopniu to nie jest to jest cała masa tych deportowanych po nie będzie już Babilończycy ta dokonali deportacji z Jerozolimy i z okolic i terytoria Judy uznaje się, że zostały zdeponowane i straciły mniej więcej 80 % ludności 3 na dzień 10 8 mieszkańców zniknęło, więc to pokazuje skalę zniszczeń wiele ośrodków miejskich wsi zostało zniszczonych nigdy nie potem nie były z ponownie za zasiedlony natomiast dotyczące zachowań i odrębność dzięki pewnego pewnym nowości religijnej mianowicie uznano, że Bóg nie jest wyłącznie bowiem w świątyni, bo tego można pokonać, ale jest bowiem transcendentny, że jest ma mechanizm podkreślania swojej odrębności od otoczenia i tym mechanizmem jest znak obrzezania, które w Palestynie był czymś banalnym tak w Palestynie ludzie obrzezanie to byli wszyscy Libijczycy Egipcjanie również u oraz praktykowali obrzezania, więc argument, że Bóg to duże, że obrzezanie jest znakiem przymierza jest bez sensu wymyślanie tego w Palestynie, bo wtedy przymierza dotyczyłoby wszystkich, a nie żadnego naszego ludu wybranego natomiast w Babilonie, kiedy obrzezanie nie jest praktykowane nagle ludność Brzoza nareszcie się czuje odrębna i wtedy wyobrażamy sobie, że ukuto to pojęcie przymierza z Bogiem, którego znakiem jest obrzezanie i to jest widomy znak, który pozwolił tym londyńczykom co chować odrębność mojej elementy kultu, które też zostały w dół nowy sposób jako zdefiniowane 500 30 09 . rok pojawiają się Persowie w Babilonie przejmują władzę nad całym państwem nowo Babiloński im i rozkazuje ją potomkom jurajskich przesiedleńców, aby powrócić do Palestyny proces jest tu dla nas nieoczywiste nie wiemy dokładnie jak to wyglądało w końcu szóstego wieku zapewne w Jerozolimie pojawią się pierwsi osadnicy w morze jest jakieś miejsca kultu tak później mówią natomiast na dobre podmiotowość polityczna, ale i do cieków odtworzy się w połowie piątego wieku zapanowania króla perskiego atak serca za pierwszego, który rozkazał powstaniem prowincji o nazwie jest chód, którą rei, która będzie miała stolice w zasadzie 2 1 osobę co będzie Jerozolima o odbudowie Jerozolimie i budowę muru wokół miasta czytamy w księdze dachy miasta także bardzo interesujące głównie, dlatego że zapewne jest to pierwszy tekst typu pamiętnik Karskiego jak państwo będą czytali pan redaktor od pana lektura księgi Zachariasza to duża jej część pisana jest w pierwszej osobie liczby pojedynczej to jakby to rzeczywiście bohater nam pisał, że co robią to tamto i to wydaje się prawdopodobne połowa piątego wieku odtwarza się w ramach imperium perskiego podmiot polityczny po nazwie prowincja Yahoo od z Jerozolimą jako centrum religijną polityczną i z jakimś drugim miejscem odległym od 2 km na południa, a obecnie znajduje się tam Ramat Rachel to jest miejsce, które było ewidentnie centrum administracji morskiej wydaje się nam, że tam stacjonował jakiś oddział na pewno jakiś urzędnik perski, który zbierał należne po królowej Polski są podatki, a Scott dyskoteki nie może typowy, ale album, ale może nietypowy pomysł żeby zaproponować części ludności jakieś terytorium przeniesienie się na inne terytorium ich potomkowie Brytyjczyków, aby przenieść się da tereny gdzieś, gdzie n p. tam, gdzie kiedyś mieszkali wydaje się, że to 8 BM moim zdaniem polityka właśnie takim się, że tam, gdzie kiedyś mieszkają tam kiedyś mieszkała cała masa ludzi i też takie to może przeniesiemy was tam jest wreszcie mieszkali kiedyś z lat temu inni minimum jedno 50 to nie jest daleko jeszcze pamiętają o tym, głównie chodzi chyba o to, że państwo perskie będzie od 500 20 05. 3 1 4 lat po jej zajęciu Babilonu parasoli zdobywają Egipt to, że to jest państwo, które będzie prowadzić ustawiczne wojny ekspansję polityczną jest oczywista to głównie wynika z tego nie to jest państwo, które ma nieograniczone zapędy imperialne alkotest państwo, które realizuje pewien takim udział w kosmologii ćmy scenariusz boskiego czy wszystko cały obszar podlegający królowi polskiemu to jest obszar kultury powiedzmy takie porządkowania terytorialnie podlegające władzy króla perskiego n p. Scytowie, o których pisze Herodot albo Grecja to jest teren, gdzie gdzie jest gdzie rządzi chaos albo bogowie zła jest królowie Percy muszą prowadzić ekspansję, żeby nakładać na tę obszary chaosu kulturowe i kagańca i tak naprawdę kulturowa czy takie, by zdobywać i podporządkować Bogu w Bogu, który lubi po pożarze szykuje świat, jeżeli państwo chce prowadzić kampanie chce n p. wysłać wojsko n p . do Egiptu to musi podrożeć ze mieć niebywale skrupulatnie przygotowana improwizacja jeszcze się wyprawia 100  00 0 żołnierza Persowie taką armię mogli wystawiać to pod lodem musiało się znajdować miejsca, gdzie będzie składowane i czekało na to armie pożywienia Palestyna jest pusto i tam prawie nie ma ludności, a do Egiptu nie da się dojść inaczej niż przez Palestynę w związku z tym przesiedlenie mieszkańców potomków deportowanych z Babilonu do Palestyny ma strategiczne cele to nie dlatego, żeby tymi dajcie komuś zrobić przyjemność, bo raczej się nie przynosi nie robiło jak czytamy w księdze Ezdrasza to ludność z oporami, bo również w nawet wbre w sobie zgodziła się powrócić do Palestyny natomiast oni są potrzebni państwu polskiemu dlatego, żeby pracować na roli właśnie w tych miejscach wiodących na linii frontu, żeby tam były spichlerze dobrze ale jaki jest sens w przesiedleniu potomków kogoś, kto tam był jakimś okresie czasowym skoro właśnie można przesiedlić każdego każdego tak to do jutra zmienia ważnego taka mi mityczna mitologiczna narracja, dlaczego akurat oni byli atrakcyjniejsi nikt nie wie, dlaczego byli atrakcyjniejsi do tego, żeby wydaje się, że ziemia n p. na terenie Palestyny został w większości upaństwowiona to znaczy w królowie Percy uznali, że ziemia jest ich i mogą dysponować dowolnie oni akurat postanowili dać kapłanom ze świątyni w Somalii, czyli w gali zimna północ oraz w Jerozolimie i kapłani zarządzać ziemią królewską natomiast, dlaczego mieszkańcy potomkowie może jest dość niewinnie takie jest średnio o KRS sensowne może być także, że oni jakoś tam znają realia tak w Boże po 2 pokoleniach się zna realia raczej słabo tym niemniej można podzielić się upomnieć w bagno może tak powiem z tego co robił Cyrus, czyli pierwszy władca Perskiej, które teraz to imperium odtworzył widać taką chęć, aby odkręcania niektóre rzeczy, które zrobili Babilończycy i może przywrócenie legalnych administratorów w tym również królów w na stolicę, która została przez Babilończyków zburzone może jest elementem takiego ideologicznego planu tak widzimy Cyrusa, który ma być takim właśnie ten, który odtwarza porządek, ale nie wydają się, że w specjalnym jako słabość do idei czy kucharz na pewno do Boga, który chyba niewiele wiedział, choć jak twierdzi tradycja biblijna z dofinansował odtworzenie świątyni w Jerozolimie, która ma łączyć funkcje centrum zbierania podatków to jako taka została stworzona dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano dyrektor Instytutu historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, bo państwo mają goście bardzo dziękuję dziękuję państwu niewygodnych niestety nie dotarliśmy do tak blisko jak chcieliśmy, a trzecia chciałbym, ale powiedzieć o 1000 lat w 100 0 lat kruszyw niecała godzinka w, a tutaj gimnazjum liceum matura to proszę bardzo bardzo panu dziękuję dziękuję informacje Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie jedenasty po informacjach wracamy do programu off
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA