REKLAMA

Eksperci: Komisja Europejska może skorzystać z innego niż art. 7 instrumentu ws. sądów

A teraz na poważnie
Data emisji:
2018-05-15 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
28:50 min.
Udostępnij:

Komisja Europejska może powstrzymać przechodzenie sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Zdaniem RPO może zostać zastosowana podobna procedura do tej, która powstrzymała wycinkę w Puszczy Białowieskiej

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
5 minut po godzinie dwunastej poniesie państwo Mikołaj Lizut, a w studiu dr Maciej Taborowski katedra prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego w i członek rady archiwum Osiatyńskiego witam pana serdecznie im do państ w UE przeczytałem bardzo ciekawy Pański artykuł właśnie na stronie archiwum Wiktora Osiatyńskiego, który mówi, że Unia Europejska ma do dyspozycji nie tylko ten sławny art. 7 traktatu, który bada polską praworządność, który cały czas jak rozumiem Rozwiń » jest uruchomiony, ale ma jeszcze inne instrumenty, które mogą pozwolić Unii Europejskiej na przywracanie praworządności w Polsce tak to nazwijmy ogólnie i dodaje pan się powołuje na taki przykład portugalski natomiast ja nie wiem czy to jest to samo osiedle to o to chciałem zapytać w nowo do nas wszystkich bardzo dotarła informacja o o zakazie wycinki Puszczy Białowieskiej i to także Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej taki nakaz wydał czy to to samo w po części to samo, ale może zacznę od początku, jeżeli chodzi o ten art. 7 wynik ten sławny głośny art. 7 w o niszczenie został uruchomiony tak naprawdę komisja dopiero złożyła wniosek w do rady Unii Europejskiej, żeby rada stwierdziła ryzyko poważnego naruszenia praworządności w Polsce takie stwierdzenie jeszcze raz nie nastąpiło inny nie jest tak naprawdę procedowane po złożeniu wniosku rozpoczęła się w taka gra polityczna do między państwami członkowskimi polską komisją, ale wniosek został złożony, czyli z taktem artykuł został uruchomiony w tym sensie został został uruchomiony w natomiast trzeba sobie zdać sprawę po pierwsze, że nastąpiło to bardzo późno, bo komisja prowadziła przed artykułem śluby na podstawie swojego takiego komunikatu takie postępowanie w wobec Polski, które kończyły się zaleceniami w sprawie praworządności, które nie zostały wykonane w w zasadzie ten wniosek odzwierciedla te zalecenia ostatnio też w raz ze złożeniem wniosku w grudniu zostało wydane czwarty zalecenie, które termin minął nawet jego wykonanie nie zostało wykonane też tak naprawdę znajdujemy się w takim samym stanie rzeczy jak ja na początku, że jest to taka zabawa trochę w kotka i myszkę strona Polska no wy wykonuje pewne gesty, które można nazwać takimi protezami jak choćby ostatnia nowelizacja dno ostatniej nowelizacji nie zezwolił komisji Europejskiej to wczoraj komisarz Timmermans wyraźnie oświadczył także toczy się pewna pewna gra polityczna i to jest też procedura polityczna próba tutaj państwo członkowskie będą decydować o tym czy w czytam art. 2 jest naruszone czy nie jest naruszony także na dnie nic dziwnego, że wokół tego toczy się właśnie geopolitycznej dyplomatyczna trasy W -Z problem z art. 7 jest taki, że tak realnie rzecz biorąc z forum najprawdopodobniej okaże się martwy, ponieważ do uruchomienia jakieś kary za dla państwa, które narusza praworządność potrzebne jest jednomyślność tak dokładnie to znaczy my znajdujemy się ten wniosek dotyczy pierwszego etapu pierwszy etap w taki podział kończy się dopiero stwierdzeniem ryzyka naruszenia w praworządność czy innych wartości środków drugiego natomiast nie niesie za sobą żadnych konsekwencji praktycznie oprócz politycznych dyplomatycznych konsekwencji nie ma tam żadnej sankcji ten drugi etap, w którym pan redaktor mówi właśnie wymaga jednomyślności, która jest prawdopodobnie ze względów politycznych nieosiągalną w także myślę, że art. 7 jako instrument ochrony praworządności czy przywrócenia praworządności w Polsce może się okazać powszechne są te panie doktorze ale, posługując się tą analogią do Puszczy Białowieskiej to co zrobić no bo tutaj płonie las czy powiedzmy las jest wycinany podobnie dzieje się z polskim systemem sądownictwa zarówno z Sądem Najwyższym, jaki z ustawą o sądach powszechnych co zrobić żeby, żeby przestać ciąć tak w sprawie Puszczy Białowieskiej komisja wszczęła przeciwko Polsce postępowaniem jest taki art. 200 20 0 pięćdziesiątego ósmego traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wysoka procedura uchybienia w fakcie, jeżeli państwo narusza prawo unijne to komisja ma obowiązek ścigać to państwo za to naruszeniem to jest w przeciwieństwie do art. 7 proc, która sądowa także toczy się przed Trybunał sprawiedliwości byliśmy świadkiem, że bardzo szybko Trybunał potrafi wydać wyrok tutaj postępowanie miało charakter przyśpieszony i wstrzymać wycinkę w trakcie zostały wydane zarządzenie zabezpieczające, który miał właśnie zabezpieczyć Puszczy do czasu wydania wyroku w i tam było właśnie ta wątpliwość czy Polska przestrzega tych zarządzeń czy nie i co trzeba wyraźnie podkreślić Trybunał sprawiedliwości właśnie na przykładzie polskim wydał bardzo precedensowe orzeczenie właśnie te dotyczące kar za niewykonanie zarządzenia zabezpieczającego to jest pierwszy raz w historii jest coś takiego się stało i oparł się tutaj co może warto podkreślić, że albo przestanie się wycinać to albo zapłacić dokładnie tak 100  000 EUR za dzień Trybunał taką karą zagrodził, ale ważne jest, jakie przyczyny to zrobił tam Trybunał nawiązał właśnie do art. 2 i powiedział, że nieprzestrzeganie wyroków Trybunału sprawiedliwości narusza zasadę państwa prawa należy właśnie art. 2, czyli wywiódł, jakby te kary, która nie wynika wyraźnie traktatu z takiej skuteczności owej interpretacji traktatu upartej na początku na zasadzie państwo prawa, więc to jest też ważny sygnał, że Trybunał w swoim orzecznictwie potrafi elastycznie reagować na naruszenia ewentualnie praworządności to wychodziło taką praworządność unijną w domu skuteczność orzeczeń Trybunału sterowanie jest od punktu ważne pytanie tylko przez Trybunał sprawiedliwości może zajmować się polskimi sądami w pan twierdzi, że może, powołując się na Case Portugal taki właśnie przechodzą ze sprawy w Puszczy na sprawę na sprawę praworządności w Polsce i kwestii sądownictwa niezależności sądownictwa tutaj do takiego wyroku dotyczącego Portugalii, który został wydany w lutym była duża wątpliwość Unia Europejska czy komisja może w tej samej procedurze, w której skarżyła polskie zapuszcza skarży się również Polskę za naruszanie niezawisłości sądów w, dlaczego to wątpliwość była Otóż sądownictwo i organizacji sądownictwa należą do kompetencji wyłącznych państwa członkowskiego Czyż to nie jest kompetencja unijne, jakie sądy orzekają w 2, jakie standardy w tym zakresie, kto odwołuje prezesa sądu w albo kto go powołuje to jest kwestia państwo członków cały Górny zresztą argument ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z tym, że istnieje linia orzecznictwa Trybunału sprawiedliwości, który właśnie bazuje tak jak w sprawie tej Puszczy tak jak powiedział na takiej skuteczności systemu prawa unijnego i teraz, jeżeli państwo w ramach swoich kompetencji wyłącznych zrobić coś co narusza tę skuteczność to jednak prawo unijne na ten cel teren wchodzi wchodzi na teren tej Puszczy w 2 i może mnie i może ingerować na tym właśnie opiera się możliwość działania komisji przed Trybunał sprawiedliwości w odniesieniu do reform polskich sądów teraz należy oddzielić 2 rzeczy, bo komisja wszczęła już postępowanie przeciwko Polsce w tej procedurze tylko ścięła je właśnie na tle dyskryminacji ze względu na płeć sędziów w domu ta procedura w marcu została ostatecznie wszczęto też bardzo długo to trwałoby w zasadzie w październiku ubiegłego roku już można było ją ściąć w marcu jest to postępowanie zawisłe teraz przed Trybunałem dotyczy innych przejścia w stan spoczynku sędziów sądów powszechnych 3 kobiety w wieku 6 0 lat mężczyźni w wieku 6 5 lat zmieniło to się między czasie zmieniło co rusz wyciąga dywanik, jakby spod tej sprawy dokładnie przed Trybunał sprawiedliwości więc, że to zmiana dokonana w międzyczasie była potrzebna, żeby tak naprawdę w sprawę i na tym bardzo dobrze panie doktorze łączy i jakie punkty z Leszna najpier w Sąd Najwyższy i jakie punkty tej nowelizacji może zakwestionować komisja Europejska przed Trybunałem sprawiedliwości są tak naprawdę jest z łamaniem praworządności w taki, jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy po teraz są już czas leci to najważniejsza kwestia dotyczy odejścia około 30 % w sędziów Sądu Najwyższego w co będzie miało prawdopodobnie 3 lipca jak wiemy tam jest okres, w którym sędziowie, którzy ukończyli w międzyczasie sześćdziesiąty piąty rok życia powinni złożyć wniosek do prezydenta prezydent rząd decyduje arbitralnie psy jest co mogą one nie mogą dokładnie jest część sędziów się nie zdecydowała na złożenie takiego wniosku lub jakaś garstka sędziów ten wniosek złożyła wynik jest jeszcze niepewny w każdym razie no mechanizmy których, który tutaj będzie stosowany to jest taki, że jeżeli ci sędziowie 30 % sędziów odejdzie plus regulamin Sądu Najwyższego stworzony przez prezydenta przewiduje w powołanie przez nowo powołaną KRS tak sędziów do liczby 1 2 0 w no to mamy mamy takie ryzyko, że po pierwsze w sposób niekonstytucyjny prawdopodobnie funkcjonująca KRS będzie będzie nominować sędziów po drugie, zasada nieusuwalności sędziów jest naruszona, ponieważ w trakcie kadencji sędziego prawda jego kadencji skracano dobrocią inwentarza czy w takim razie komisja Europejska ma świadomość, że do 3 lipca miłośnicy w tej sprawie zrobić ja myślę, że ma pełną świadomość, że musi coś zrobić teraz razem z pana jeszcze pierwotnego pytania w, dlaczego nagle komisja i Trybunał sprawiedliwości mogło się tą sprawą zajmować po sprawie portugalskiej właśnie w lutym dotyczącej portugalski sędziów Trybunał wydał takie orzeczenie, z którego wynika, że taki art. 19 traktatu może mieć zastosowanie do organizacji sądownictwa państ w członkowskich niezależnie od tego czy sprawa ma element unijnej i teraz ta sprawa wszczęta przez komisję wcześniej dotyczyło dyskryminacji ze względu na płeć i tam jest dyrektywa i dlatego komisję Szczerba, bo był element unijnej prawo unijne może się tym zajmą, ale już tego elementu unijnego okazuje się właśnie potem rzucił portugalskiemu nie było do tej pory takiego orzeczenia orzeczenie portugalskiego wyczuł płac dla seniora jest dobrze zrozumiałem dotyczyło wynagrodzenia sędziów portugalskich tam były oszczędności wprowadzone z uwagi na w program oszczędnościowy w nałóg narzucony powiedzmy przez Unię Europejską w związku z kryzysem gospodarczym miast ten element nie jest do końca nie do końca istotne, bo Trybunał tak naprawdę nie na tym zna, jakby zaczepił ten element unijny w sprawie tylko na tym, że istnieją sądy krajowe, które są elementem jest skuteczności systemu unijnego, czyli razem z trybun i sprawiedliwości współpracują, żeby chronić prawa jednostek wynikający z prawa unijnego i z tego powodu one muszą zachować określone standardy, czyli właśnie muszą być m. in. niezależne w rozumieniu art. 1 9 i czterdziestego siódmego w 19 traktatu art. 3 1 karty praw podstawowych i właśnie ten standard niezależności wprowadzony w ten sposób do tej sprawy umożliwia przeniesienie tego na grunt Polski walczyli bez elementu unijnego tak jak mówiłem organizacja sądownictwa to jak sędziowie są powoływani jak, z jaką mają kadencji PiS państwo członków RN rzecz przełomowa wiadomość, bo na jej poznać się z niej wynika, tyle że Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej może skutecznie zatrzymać działanie, a nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym mógłby to zrobić, gdyby komisja wniosła stosowną skargę i teraz tak jak mówiłem do 3 lipca biegnie termin ich, więc został już mało czasu, żeby wnieść taką skargę należy najpier w wysłać list z zarzutami dać termin na wdrożenie potem wysłać opinię motywowano dać termin na wdrożenie i dopiero potem można wnieść skargę do Trybunału w sprawie jest handel komisja w zdąży jest szansa jeszcze myślę, że takim w takim czerwoną linią jest dziś w okolicach końca maja był punkt w świetle orzecznictwa Trybunału sprawiedliwości w tej sprawie wydaje się, że wystarczą po 2 tygodnie na każde pismo w ich wtedy przed 3 lipca można wnieść jeszcze skargę do 18 rozmowę wróciły do naszej rozmowy to po informacjach Radia TOK FM dr Maciej Taborowski z katedry prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, a także zdrady archiwum Wiktora Osiatyńskiego jest państwa i moim gościem, a teraz informacji w dr Maciej Taborowski z katedry prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, a także z rady archiwum Wiktora Osiatyńskiego jest państwa i moim gościem rozmawiamy o tym jak Unia Europejska może wpłynąć na Polskę w sprawie naruszenia praworządności chodzi konkretnie o nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym od już nie tylko sławetny art. 7 wchodzi tutaj w grę, ale jak w twierdzi pan doktor także komisja Europejska może zaskarżyć tę nowelizację do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, który może też na wniosek komisji natychmiast zatrzymać działanie tej ustawy i to jest rzeczywiście w świadomość w pewnym sensie rewelacyjna, ponieważ w przypadku Puszczy Białowieskiej widzieliśmy jak skuteczne są działania Europejskiego Trybunału wycinka Puszczy została zatrzymana w dodatku Polska znów spotkała się z taką groźbą, że każdy dzień naruszania tego nakazu spotka się z bardzo surową finansową karą rozumiem, że w tym wypadku też jest taka możliwość dojazdu do pana pytanie zasadnicze mianowicie czy w komisji Europejskiej i instytucjach unijnych rzeczywiście Wola polityczna i żeber w w Polsce zwalczać naruszenia praworządności mam takie wrażenie, że cały ten spór o Unii Europejskiej z polską to jest coraz większy zrzut dla Unii to jest po prostu jakaś taka sprawa co, do której w nikt nie chce się specjalnie angażować i zajmować, że z wypowiedzi polityków unijnych wynika że, że nawet małe ustępstwa ze strony polskiej mogą oni zawiedli nas zadowolić, ponieważ Unia ma znacznie poważniejsze problemy niż problem Polski praworządność no problem polskiej praworządności może nie być tak tak małym problemem dla dla całej Unii Europejskiej jak nam się wydaję przede wszystkim, dlatego że dotyczy sądownictwa niezawisłe niezależne sądownictwo odgrywano praktycznie kluczową rolę w systemie prawa unijnego także oczywiście, że w tych postępowaniach, o których mówimy polityka odgrywa bardzo dużą rolę, że to dla nas wolał, żeby oczywiście, że jest to, żeby rzucać zadziała polityczna jak widzimy komisja stawia i rada na razie stawia na negocjacje na dyskusje polityczne natomiast w pewnym momencie chyba będzie musiał przejść tym ten punkt taki, w którym w trzeba będzie sobie powiedzieć co co dalej i teraz mi to, o czym mówimy no to są oczywiście środki prawne tak to kwestia postępowania uchybienie owego, który może być prowadzone przez komisję i ono jest o tyle może się okazać niezbędnym, ponieważ dotyczy właśnie ta sprawa sądownictwa sądownictwo odgrywa kluczową rolę dla systemu prawa unijnego czyli jakby system unijny zasadza się na niezależnych sądach krajowych, jeżeli one nie są niezależne to cały system staje się dysfunkcyjne w związku, z czym komisja oprócz interesu politycznego Mateusz interes taki prawny bezpośrednią w, żeby nie, żeby taką skargę wszcząć, niemniej jest to skarga czy byłaby to skarga precedensowa w obarczona bardzo dużym ryzykiem prawda, że Trybunał rozstrzygnie inaczej niż komisja chciała także to też jest na pewno element rozważań komisji w tym względzie tak czy czy sąsiad na powodzenie czynie tak jak mówiliśmy przed przerwą wyrok portugalski daje komisji zielone światło, czyli wyraźnie Trybunał powiedział, że można może zajmować się od ceną standardów niezawisłości sądów państ w członkowskich jest bardzo zielone światło w 2 komisja na razie z tego nie skorzystała tak jak mówimy piłka jest w grze i przed 3 8 lipca jest jeszcze szansa na wniesienie takiej skargi wraz z właśnie z tym wnioskiem o zabezpieczenie ewentualnie w tak jak w przypadku Puszczy Białowieskiej rano, żeby nie stosować tej ustawy było w do odejścia sędziów którzy, którzy musieliby odejść 3 lipca no właśnie ten termin 3 lipca jest o tyle kluczowe, że trudno jest chronić puszczą Puszcza przed wycinką po wycince tych z NASA wycinka w przypadku sądów to jest właśnie 10 lipca wtedy odejdą z Sądu Najwyższego ci sędziowie, którzy na nie zostaną pozytywnie zweryfikowani przez prezydenta, a także ci, którzy przekroczyli sześćdziesiąty piąty rok życia dokładnie tak i tutaj oczywiście będzie to precedensowa sprawa, więc czy spełnione są przesłanki nowa trybuna dopiero zbada, ale właśnie ta kwestia, której pan redaktor, mówi że sędziowie odejdą stan spoczynku ich ponad grunt tak jak na Węgrzech sędziowie odeszli tak po obniżeniu wieku emerytalnego ich powrót do sądzenia jest praktycznie niemożliwy szkoda, bo nie wiadomo, kiedy miałoby to nastąpić na jakich warunkach ich stanowiska zostaną już zajęte prawda dobrze byłoby coś zrobić z tymi sędziami zostaną powołani także jest tutaj szansa na to, że tak jak w przypadku Puszczy gdzieś to zabezpieczenie to przesłanki tego zabezpieczenia są spełnione, aczkolwiek zgadzam się, aby spróbować to jest coś mówił po 1 tylko w ustawie normującej Polski system sprawiedliwości 3 ustawy o Sądzie Najwyższym, ale jest jeszcze 1 skarga dotycząca ustawy z dachu powszechnych to jest skarga do Trybunału sprawiedliwości, którą wnieśli innym Irlandczycy chodziło o tym, słynne nakaz Europy Europejski nakaz aresztowania i irlandzkich castingi i sędzia miała wątpliwość czy ten poszukiwany spotka się w Polsce w sprawie i ze sprawiedliwym wyrokiem procesy tak w Toni skarga to jest troszkę inna procedura to jest procedura ta edycja na SI, która polega na tym, że sąd krajowy, prowadząc właśnie sprawy tam była sprawa o wydanie podejrzanego w celu prowadzenia postępowania w Polsce, jeżeli ma wątpliwości co do wykładni prawa unijnego może zadać pytanie do Trybunału sprawiedliwości to pytanie prejudycjalne Trybunał odpowiada sądowi krajowemu, a ten rozstrzyga zgodnie z tą odpowiedzią prezesa jest trochę inna w inna procedura w i rzeczywiście to sprawa jest też zawisła przed Trybunałem dotyczyło Europejskiego nakazu aresztowania i pytanie jest takie w sumie podobne tak, bo dotyczy również Sądu Najwyższego dotyczy całości postępowania, które komisja prowadzi przeciwko Polsce też w ramach art. 7 w, a mianowicie irlandzka sędzia twierdzi, że te zmiany legislacyjne, które zostały wykonane w Polsce w ostatnich 2 latach zmierzający nowo do rozmontowania systemu zabezpieczeń w ramach państwa prawa w związku z tym mam wątpliwości czy ten podejrzany właśnie będzie miał sprawiedliwy proces wzrostu to się sprawa precedensowa ten sędzia irlandzki opiera się na takim orzeczeniu wcześniejszym sprawia rani Rosji to jest takie 2 węgierskie rumuńskie orzeczenie dotyczące w przepełnionych więzień i tam w tym orzeczeniu Trybunał sprawiedliwości powiedział, że jeżeli są wyraźne wskazówki tak jakieś informacje właśnie n p. opinia różnych międzynarodowych sądów albo organów świadczącą o tym, że naruszana jest godność ludzka poprzez przetrzymywanie więźniów w nieludzkich warunkach to wtedy wbrew zasadzie wzajemnego zaufania w ramach Unii Europejskiej ten sąd, który wysyła więźnia do tego systemu może sprawdzić jak czytam wszystko jest w porządku i obecnie się to odbywa także tam jest wysyłane takie zapytanie tam, gdzie ten osadzony będzie siedział w danym państwie i zależności od odpowiedzi czy to jest jak więzienie zagrożone zagrożone czy nie w Abu się wysyła albo się nie wysyła do tego państwa na rozumiem, że w tym konkretnym przypadku tego naszego poszukiwanego to Trybunał sprawiedliwości może odpowiedzieć w tym wypadku to jeśli chodzi o tych konkretnych Case czy może liczyć na sprawiedliwy proces czy nie, ale może to odpowiedź szerzej tutaj jest bardzo duże możliwości odpowiedzi w zależności od tego co Trybunał będzie chciał zrobić taką do odpowiedzi natomiast pierwszy pytanie w ogóle takie czy ten system stworzony na na gruncie ochrony godności ludzkiej, czyli prawa podstawowego może mieć zastosowanie tej sytuacji, która jest w Polsce tak my tego jeszcze nie wiemy sędzia irlandzka twierdzi, że tak zobaczymy co powie Trybunał druga rzecz jest taka, że tak naprawdę w tych dotychczasowych korzystnych orzeczeniach Trybunał nie oceniam tego co się dzieje w państwie, w którym jest problem tylko mówił sądowi krajowemu z jakich informacji może korzystać, jaki standard ryzyka, który ma ocenić to sąd krajowy decydował ani Trybunał sprawiedliwości w areszcie może być także Trybunał rzeczywiście zajmie się przyczyną pytania, czyli po łowie zajmie się tym art. 2 zajmie się tym co komisja w swoich zaleceniach ustaliło, bo sędzia elbląska polega właśnie tym wniosku komisji złożonym w trybie art. 7 i opinia komisji weneckiej i on powie czy jest takie rzeczy oczywiście jest takie ryzyko czy niema i ewentualnie do wskazówki jak to ryzyko w danej sprawie oceniać także to sprawa ma bardzo duże możliwości rozstrzygnięcia w zależności od tego jak Trybunał będzie chciał pójść daleko w to taki będzie rozstrzygnięcie to jest jeszcze jedno zastrzeżenie, że tutaj chodzi o to wzajemne zaufanie to jest niezwykle kluczowa zasada dla całej Unii Europejskiej dla rynku wewnętrznego i teraz w orzeczeniu Trybunału w tej sprawie, jeżeli rzeczywiście będzie tym najdalej idącym orzeczenie mówiące, że polskiemu systemowi prawnemu nie można ufać to będzie miało ono nieokreślone konsekwencje w całym systemie prawa unijnego, że będzie to bardzo niebezpieczne orzeczenie w praktyczny, jeżeli tak, by było oczywiście praktycznie można powiedzieć, że w pewnych aspektach zawiesia z państwa członkowskie będą mogły wtedy zawiesić właśnie współpracę z z polską z uwagi na brak wzajemnego zaufania przynieść efekt będzie gorszy tak naprawdę niż samego art. 7 w Alto tak jak mówię to przy orzeczeniu, które pójdzie najdalej w tej najdalszej z możliwych opcji w razie Trybunał rzeczywiście powie, że do polskiego systemu nie można mieć za brak zaufania wysyłał przekonania że, że aż tak daleko w tym orzeczeniu pójdzie dobrze państ w panie doktorze z chorą Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej jest takim skutecznym sądem to dlaczego komisja Europejska nie skarży Polski n p . jeśli chodzi o zdemolowanie Trybunału Konstytucyjnego zaprzysiężenie sędziów dublerów przez to jest ewidentne łamanie praworządności konstytucji, dlaczego sąd Europejski nie może w tej sprawie z zabrać przyznaje tak jak tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny Sąd Najwyższy krajową radę sądownictwa zmiany w Orzyszu reorganizacji sądów powszechnych to są sprawy, które leżą w kompetencji wyłącznych także do tej pory nie było tak naprawdę precedensu, żeby komisja czy Trybunał sprawności takimi sprawami się zajmował w to co robi komisja w ramach art. 7 to jak to jest właśnie ocena tego z perspektywy politycznej i tam jest to możliwe natomiast tej procedurze takiej prawnej przed Trybunałem musi być w sprawie element Unii na dachach wiemy jak bardzo ułomna ta procedura polityczna wymaga jedno jednomyślności i właściwie nie mamy już szans, ponieważ Polska jest dogadane n p . z Viktorem Orbánem, który stosuje podobne metody u siebie na Węgrzech, więc w tak to byłoby z jego strony samobójstwem, gdyby nas w tej sprawie nie poprze oczywiście tylko tutaj możliwe możliwość wniesienia sprawy do Trybunału nie zależy od słabej skuteczności procedury za art. 7 taktyką zależy od tego czy jest element unijne w sprawie czy niema w prawo unijne działa tylko wtedy, jeżeli jestem element unijnej tak jak mówię do lutego do tego wyroku porwać, jakiego nie było jasne nie było pewności, że rzeczywiście komisjach poza art. 7 mi tak może się zajmować takimi sprawami nadążać za ten precedens portugalski otwiera komisji Europejskiej droga do oskarżenia przed Trybunałem n p . za rozwiązaną waliza za kolejne nowelizacje z ustawy o Trybunale konsul w Trybunał Konstytucyjny nie jest jeszcze bardziej skomplikowaną kwestią była w tym orzeczeniu portugalski Trybunał uzależnił możliwość zajmowania się sprawą od tego czy sąd, którego sprawa dotyczy potencjalnie może stosować i dokonywać wykładni prawa unijnego w Joli, jeżeli chodzi o sądy powszechne Sąd Najwyższy nie ma żadnej wątpliwości, że to sądy są sądami rozumienia art. 2 6 7 to teoretycznie jak tutaj sprawa prosta przy Trybunale Konstytucyjnym oczywiście on zadał kiedyś pytanie prejudycjalne na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie opodatkowania e-booków było takie pytanie, więc on, jakby jest już dowód na to, że był kiedyś sądem rozumienia art. 2 6 7 Kozioł nie do końca jest powołanie takiej Sąd Najwyższy dostosowania ich wykładni prawa unijnego raczej zajmuje się właśnie ochroną konstytucji, a przynajmniej zajmować rozwojem tej instytucji kredytowej jest rzecz bardziej złożona jest złożona, ale nie wykluczam, że taka możliwość jest tylko takie mówi jest bardziej odległą od prawa unijnego, więc tutaj te wątpliwości są jeszcze większe niż w przypadku Sądu Najwyższego, ale teoretycznie taka możliwość jest jak jeszcze na koniec jestem państwu słuchaczom winny pewną zapowiedź Otóż archiwum Osiatyńskiego powołane właśnie w tym celu żeby, żeby monitorować wszelkie naruszenia praworządności łamanie konstytucji łamanie prawa w Polsce organizuje pierwszą swoją konferencje, ale odbędzie się jutro i co na tej konferencji będzie tak to konferencja odbędzie się jutro w austriackim forum kultury w Warszawie o godzinie piętnastej w i składa się z 2 części w pierwszym z pierwszej części jest panel dyskusyjny właśnie dotyczące tych kwestii, o których tutaj mówimy, czyli w postępowaniach komisji wobec polskiej praworządności, jakie są szanse właśnie też aspekty polityczne będą omówione aspekty prawne w i tutaj będzie uczestniczyła w tym panelu m. in . prof. Ewa Łętowska i prof. Lozano Perz, który zajmuje się na poziomie europejskim właśnie sprawami praworządności często siedemnastej jest sesja poświęcona populizmowi zjawisku populizmu populizmu i w tutaj wykład prof. Jana Wernera mile raz uniwersytetów Winston i potem komentarze pani prof. Moniki Płatek pana wysłać mat czaka i pana prof. Kieślowskiego to w tych właśnie kwestii pewność, że SLD przy PL archiwum Osiatyńskiego może okazać bardzo ważnym i skute są też Titanikiem przed decyzjami komisji Europejskiej właśnie w sprawie tych skarg przed Trybunałem sprawiedliwości Unii Europejskiej zobaczyły jak tu wszystko będzie wyglądało bardzo dziękuję za to spotkanie dr Maciej Taborowski z katedry prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, a także z rady archiwum Osiatyńskiego obu państwami moim gościem już za chwilę informacje Radia TOK FM, a po informacjach raport gospodarczy prosto z Katowic z Europejskiego Kongresu gospodarczego, na które zaprasza Aleksandra Zienkiewicz program przygotował Tomasz Gałka i Szczepan małżonek realizował Krzysztof Woźniak Mikołaj Lizut Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA