REKLAMA

"Za wprowadzanie w życie wyroku TSUE będą odpowiadały osoby, które doprowadziły Polskę przed Trybunał"

Analizy
Data emisji:
2018-05-15 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie, a ze mną studiują Krzysztof Ścibor z Greenpeace Polska dzień dobry dzień dobry Greenpeace Polska to 1 z organizacji, które dzisiaj zorganizowały konferencję i wezwały ministra Kowalczyka, czyli nowego już po ministrze z 6 c ministra środowiska do realizacji wyroku Trybunału w sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Puszczy Białowieskiej w i pewnie są one powiedz, że jesteście skuteczni, bo pan minister w UE zamierza Rozwiń » wykonać ten wyrok to od razu uspokajam jak twierdzi rzecznik Ministerstwa Środowiska decyzje, o których usłyszeliśmy zaraz po konferencji ekologów to zapadły dużo wcześniej, więc to nie wasza zasługa, ale otwórzmy ten dzień już bez tego entuzjazmu radości tylko po prostu, jakie były wasze zarzuty dla Eli co to znaczy wykonać wyrok Trybunału wydawało się czymś co trzeba było przestać wycinać drzewa to wystarczyło w Trybunał 4 tygodnie temu 4 tygodnie temu zapadł wyrok jest twierdził, że tzw. decyzję o 5 1 wydana przez dyrektora generalnego lasów państwowych oraz jej aneks do planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Białowieża czym dokumenty, które kłamią prawo unijne one są niezgodne z prawem unijnym nieznany sposób z prawem unijnym zostały nie został uchwalony i tak go przegonimy decyzję wydał dyrektor lasów państwowych w ich tyle wydać dyrektor generalny pozwala na wycinkę tych Ola wyzwala pozwalała na wycinkę wszystkich drzew we wszystkich klasach wiekowych klasy, czyli tak ten tak tak naprawdę nic nie zwracał uwagi na to, że przez stare drzewostany starczyć czasu cieczy czy Nowaczyk raz taka, która wyrosła sama czy taka którą, którą posadzili ludzie po to, żeby, żeby ją później wycinać pozwala po prostu na 1 Nemeth nacięcie w tym w nią wierzyć nic nie ma zbiornika słynnego piłkarza ssaki oczywiście był był gdzieś tam na początku pretekst później ten detekcji zmieniał mowa była o względach bezpieczeństwa, ale tak kornika kornik fali dostęp do komendy dyrektor lasów państwowych wydał już byłem, bo my już teraz, gdy w gminie nikt nie ma wydał taką decyzję i drugi dokument zdobył aneks do dnia po obejrzeniu pierwszych analiz danych z Ukrainy wydał z kolei Lasak struktur, który został zatwierdzony przez ministra Jana szyszkę i on z kolei na zwiększał i ilość drzewa, która z dumą mogła zostać wycięta z nadleśnictw Białowieża w 1 z 3 miejskich w urzędach dokumenty zostały uznane przez Trybunał za niezgodne z prawem unijnym łamiące dyrektywy siedliskowej zgodnie z naszą czy to ochrony no i wydawało się, że zaprzestanie wycinki Puszczy to już jest realizacja tego wyroku z twarzy, zanim mnie głód całe ciasto cały czas te te dokumenty były obowiązywały tak naprawdę w każdej chwili można było na podstawie tych tych dokumentów wznowić działalność, które z tymi śmieciami w 20 1 7 roku głównie inni, a ponieważ, ponieważ Trybunał jasno wskazywał na to, że te 2 dokumenty są niezgodne z prawem do oczekiwaliśmy od pana ministra, że dosyć prosta sprawa, jaką jest po prostu w Danii po to, po nim decyzje administracyjne tak odpisanie 1 1 dokumentu mówiącego o tym, że uchylamy te niezgodne z prawem decyzje będą już dosyć szybko zostanie wprowadzony minę minął miesiąc i nic takiego się nie wydarzyło stąd nasza dzisiejsza konferencja i przypomnienia panu ministrowi o tym, że Polska powinna wykonywać wyrok powinna jej dostosować polskie prawo i na i decyzji, które zostały przez polskich urzędników podjęte do do obowiązującego u nas prawa prawo ani chwili wydaje się, że właśnie co się wydarzyło Wojak dzisiaj ogłosił rzecznik resortu środowiska Aleksander Brzózka pan minister Kowalczyk wydał polecenie, by uchylono decyzję szefa lasów dyrektora lasów państwowych w nie tę decyzję 5 1 pan mówi, że to być może jest w czasie konferencji umożliwiono mu konkurencja wcześniej zorganizować to szybciej by został dokument uchwalony dnia ja, a im Janki ani nawet mówić tylko wiemy o tym, że, że to jest efekt po prostu winien nie w konferencji nasienie pracy gum Greenpeace czy innych organizacji, a tak naprawdę dużej presji społecznej, bo bardzo duża część społeczeństwa, a nie zadowoliła się tak naprawdę tym co się wydarzyło w Luksemburgu miesiąc temu tylko cały czas tego oczekiwała konkretnych działań konkretnych decyzji od mocno od pana ministra i cieszę się że, że przynajmniej ten 1 krok 1 z kilku kolegów, którzy powinni zostać podjęte zostały został dzięki tej presji społecznej wykonany nią my zorganizowaliśmy ją w tym momencie to jest jakiś taki symboliczny z gminami miesięcznicę tragedii jest natomiast na to miasto 3 3 i liczyliśmy na to czekaliśmy na czekaliśmy na dane na działanie pana pana ministra niestety do tej pory przez przez te 4 tygodnie pani minister mówił dużo o powołaniu jakiegoś tajemniczego zespołu ekspertów, który wypracuje jakieś tej tajemniczej rekomendacje nic o tym, wyroku nie ma wyrok Trybunału sprawiedliwości tego z Polski nie oczekiwał, że będzie jak kupców, jaki się jakiś zespół i powtarzał tak naprawdę bardzo często skompromitowane zupełnie tezy swojego skompromitowanego poprzednika w szale jeszcze wracając w nasze wyższe do tego zespołu zespół też ma być powołany, toteż się głośno nagle, że rzecznik resortu środowiska w tym tygodniu jeszcze i tutaj czytamy w depeszy Popławskiej na podstawie planu ochrony lasu, który będzie zresztą opracowany z reguły mandat tego zespołu, w który zostanie powołany zaraz to będą nowe rekomendacje i nowe decyzje jak rozumiem nowe decyzje szefa lasów państwowych, dlaczego pan mówi tajemniczo zespołu pan minister mówi o tym, zespole od miesiąca nie dowiedzieliśmy się, kto ma wchodzić w skład tego zespołu, jakiej zasadzie mają być dobrani go i jego o in uczestnicy na jakiej podstawie ten zespół ma wypracowywać wypracowywać swoje rekomendacje od września decyzja, a przede wszystkim z lasów państwowych też została wypracowana przez jaki zespół nie poprzednią decyzję starosty oraz podjęcie przez przynależność państwową no właśnie nie wiem tak naprawdę to co chcemy powiedzieć to to, że nikt nie ma co tracić czasu nie ma co tracić też część podatników pieniądze podatników, dlatego że że gotowy dobre rozwiązania dla Puszczy pozwalający ją w ości chronić leżą na stole plan zadań ochronnych dla obszaru natura 2 00 0 Puszcza Puszcza Białowieska to jest tam zaniechany Note za dokument to jest dokument który, który jest opracowywany dla każdego obszaru, który nie jest w sieci natura 2 00 0, czyli takie sieci unijnej ta ochrony ochrony ochrony siedlisk eksperci, którzy znają się na Puszczy Białowieskiej na z naturalnych opracowali opracowali różnego rodzaju wytyczne co może być wydane co nie może być wydane pod jakimi one, ale zaraz razem z hal mówi UE, z czym dla to obowiązuje cały czas to jest ten dokument, z którym sprzeczny był aneks, a przez pana ministra podpisany przez pana ministra Jana szyszkę i decyzje pisze 1 dyrektor generalna, ale czy cała Puszcza Biała gwiazda jest obszarem natura Tour na nas natura 2 000 zł jeszcze raz wracam do pytania, o co w tym wszystkim chodzi czy teraz pana zdaniem zespół tajemniczy zespół pana ministra będzie próbował znaleźć jakiś sposób, żeby rozpocząć nową wycinkę ale, unikając kolejnego procesu w Trybunale czy nowo inaczej nie rozumiem my też tego nie rozumiem to znaczy to jest to jest naszym zdaniem taka zasłona Dymna jakieś przeciąganie przeciąganie pewnych działań w czasie prawdę mówiąc nijak się patrzymy na to kto my nie wiemy, kto został tylko do tego zespołu zaproszony wiemy tylko, że n p. ze 1 40 naukowców, którzy podpisali niedawno list, w którym wzywają do ogłoszenia całej Puszczy parkiem Narodowym został do tego zespołu zaproszony 1 naukowiec z z kilkunastu naukowców, którzy wcześniej też też pisali taką ta kie pismo naprawdę uznanych naukowców z całej polskiej sceny z ważnych uczelni, którzy napisali takie takie pismo też do ministra wzywające do zaprzestania wycinki również 1 naukowiec ten sam także mamy czynienia z jakąś taką sytuację, w której trener zgodził się nauczą zezwolenia osoby które, a to w meczach było pewnie pana profesora zapytać ile nie wiem tego, a może pan podać nazwisko tak pan Bogdan Jaroszewicz jest to to jest także to się obawiamy, że w tym zespole są te same osoby, które doradzały panu ministrowi Szyszce działania, które doprowadziły nas przed Trybunał sprawiedliwości, które doprowadziły do kompromitacji kompromitacji tego podejścia do Kowalskiego do ochrony Puszczy nie wiemy co chce zrobić ten zespół naszym zdaniem, jeżeli taki zespół miałby miał być sensownie istnieć to poniesie też na tym jak chronić Puszczę, a obawiamy się, że to zespół, który właśnie będzie miała na celu wymyślenie jak eksploatować Puszczy tak, aby było to nieco mniej niezgodne z sprawdź inne z prawem Unii tak jak powiedziałem jest to zadań ochronnych jest replika migracyjny dla obiektu UNESCO, który również mówi, gdzie indziej nie można się nigdzie, gdzie ewentualnie te odnoszą się z żądaniami owym czasie działań biznesowych tak tak wkręcał czas jest cały czas czeka na nasze na naszych narodów zintegrowane plany plany dla Puszczy Białowieskiej, który nadal nie powstał, ale jest jest wreszcie plik ustaw przygotowany przez zespół powołany przez Lecha Kaczyńskiego prezydenta Kaczyńskiego 10 lat temu, który mówi Jakub tworzyć parki narodowe na terenie całej Puszczy jak zrobić tak, aby mieszkańcy okolic mieszkańcy gmin puszczańskich na tym zyskali na tym gospodarczo gospodarze zyskali ten dokument został przekazany przez kancelarię prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Ministerstwa Środowiska ministra środowiska, bo wtedy Jan Szyszko i leży sobie tam w szufladzie nikt z nich dowiedzieć, dlaczego te dodatkowe stawy nie mogą zostać zostać wprowadzone dla dobra przyrody mieszkańców w nocy rzeczywiście dużo znaków zapytania będzie próbowali je rozwikłać bez udziału MF organizacji ekologicznych może uda się wreszcie wreszcie kiedyś z udziałem pod przedstawicieli Ministerstwa Środowiska przez całą obecność Jana szyszki im nie było takiej możliwości może za nowego ministra Kowalczyka w auto się uda i zrozumiemy powody, dla których pewne działania są podejmowane dla niektórych innych nie i też, dlaczego to wszystko odbywa się w jakiej takiej dziwnej tajemnicy tak samo było przy tym aneksie do planu zagospodarowania lasu to wszystko nic nie chciał przyznać, kto właściwie ten aneks stworzył, kto jest w jego posiadaniu teraz mam wrażenie, że tajemnica jest podobna, dlaczego tak się dzieje co to jest do ukrycia skoro wszystko jest zdaniem rządu w porządku w co o tym, będziemy jeszcze się temu będziemy się jeszcze przyglądać w Greenpeace WWF grające w dzika Polska kogoś pominąłem pracownię na rzecz wszystkich istot tak jest to są organizacje, które wzywają do realizacji wyroku Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej w warto zapamiętać nazwy, żeby wiesz kogo potem krytykować albo chwalić bardzo dziękuje Krzysztof Ścibor z Greenpeace Polska do państwa moim gościem w wyżej dziękuję bardzo ciasne informacje, że kończymy analizy po nich kultura osobista Patrycja Wanat, która cały czas jest w Cannes i rozmawia w US gwiazda mi tego festiwalu, a przede wszystkim ogląda filmy w audycji analizy przygotowali Maciej Jarząb imię to strzelecki realizował Adam Szurlej mówią państwo do usłyszenia do jutra czas na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 20% rabatu, wybierz pakiet i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA