REKLAMA

Kolekcja króla Stanisława Augusta w dialogu ze współczesnością, czyli co pozostało z idei oświecenia?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-05-15 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
24:05 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z Radia TOK FM, gdy Tomasz Sobieszczański przy mikrofonie zaczynamy już na dobre wieczór Radia TOK FM w studiu Łukasz Ronduda dzień dobry dobry wieczór właściwie mam dobry wieczór i Tomasz Szerszeń dobry wzór kuratorzy wystawy czym jest oświecenia, której wernisaż już w piątek najbliższy w muzeum sztuki nowoczesnej w Warszawie, gdzie 2 z trojga kuratorów dziś gościmy tak, że uda jeszcze z nami współpracuje z radością maczugami artystka ma on polskiego pochodzenia Rozwiń » mieszkający na stałe banki w Anglii, która razem z nami na interpretuje własne zbiory gabinetu rycin biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, starając się właśnie wspólnie z nami dokonać takiej odniesieniami do współczesności inni są pytania o oświecenie dzisiaj no właśnie czytam w materiale prasowym, że to wystawa pomyślana jest jako dialog między wiekiem świateł, a współczesnością między rysunkami rycinami ze zbiorów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Stanisława kostki Potockiego, a ich interpretacjami wykonanymi przez współczesnych artystów ten może dodam, że tak, ale przede wszystkim przede wszystkim stosu zbiory jednak oparliśmy się na nalot na zbiorach króla Stanisława Augusta to znaczy kostka Potocki jest bardziej w tle są to taka to jednak na marginesie tak na wystawę z darów sponsorowana właśnie kodeki dialog między no właśnie w najstarszej części euro kolekcji gabinet rycin kolekcją królewską Kocurek, czyli rysunków i nie pracami właśnie artystów przez specjalnie zaproszonych do do zinterpretowania, jakby tych prac, więc wszystko, żeby taką grą o w znak, że stale przyglądać się w nowym, ale być może tak naprawdę aż 1 i aż 18 wiek w 20 01 . tak naprawdę i to jest gdzieś tam 1 z naszych też tak naprawdę ciągle jesteśmy w sferze tych samych odniesień i być może świece i w jakim sensie trwa jako taki jako taka rano, a oczy nie myślimy na całym świecie trudno w ogóle mówić też mamy takich bokiem także w Polsce nie ma języka takiego w ogóle to 40 0 kina kojarzy nam się z jakąś taką szkolną Rameau to w ich z drugiej strony jesteśmy zanurzeni po prostu w naszym codziennym życiu w dziedzictwie oświecenia tak, chociaż w Polsce problem za oczywiste dowody dominuje ten paradygmat romantyczny te symbole bal zawsze inaczej spojrzeć nazwać zachowa się pojawia jest w takim momencie, w którym mówi się dużo bardzo poważnym kryzysie wartości oświeceniowych na Zachodzie w ogóle i w Europie w stanach Zjednoczonych były pewne trendy o charakterze kulturowym politycznym wydają się iść w poprzek pewnym ideałom oświecenia mowa o na kryzysie demokracji często o właśnie w jakimś powrocie do czasów, które oświeceniowym, że pewnych ideałów i wartości oświeceniowych rozumiem, że wystawa też w jakim sensie podejmuje dialog z tego rodzaju tak nasz rodzimy Jazz jedno z powodów, dla których nam się leśnicy nie wydaje tak aktualne to znaczy to jest jakby taki moment, kiedy być może warto na nowo spojrzeć na powracają historie nowoczesności na sytuację, w której jesteśmy spróbować poszukać jakiegoś punktu odniesienia najdalej się da się, żeby najwięcej jak najlepiej zrozumieć co poprzez sztukę poprzez sztukę, ale też mogą mu tak przede wszystkim poprzez sztukę, a ja oczywiście, więc to jest jakiś taki punkt wyjścia dla nas na naj oczywiście chcemy chcemy dostrzegać wszystkie te wszystkie zagrożenia również chce my chcemy widzieć to siły oświecenia, które dziś pan bez wątpienia Lewisa w zderzak i zarządu da tek i idzie u nas też się bardzo ważne, bo to typ próba sięgnięcia do źródeł nowoczesności na tej podstawie ciasnym tak naprawdę jestem sobie sprawę, że na świat bardzo krótko zagrały nasze świecenia pojawia się dopiero taki pierwszy pierwsza przewaga tej sferze świeckiej nad sferą religijną, która w początku ów świata po prostu zdeterminowała życie człowieka pojawia się też sfera publiczna po raz pierwszy, który żebrze, o której tak było w przestrzeni właśnie demokracja czy Twitterze czy, które do tej pory determinuje nasze życie Night w wielkim stresie napięcie między tą sferą seksualną sferą świecką, które wciąż w Polsce na bardzo mocno też determinuje nasze życie czy też właśnie demokracji populizm też nie jest to po to, te ciągłe napięcie, które od właściwego osiemnastego wieku do terminu jest takie grupy nowoczesność i wydaje nam się, że sięgnięcie do takiego w tej obraz do tego momentu, kiedy się pierwszy raz pojawił ten konflikt, kiedy pierwszy raz się ustalić mówił jesteś bardzo istotne mam też przedstawiamy to jak w takim oświecenia jako właśnie epoka, która cały czas trwa cały czas się w jakimś sensie rozszerza w jakimś sensie coraz więcej tych nie wiem grup marginalizowanych zyskuje prawa coraz więcej jest na nic się takiego kierowania się raczej zwierze symbolicznie w odwrocie na pewno prawda, ale być może na jakiś wyrok innych frontach postępuje, więc jest taka ciekawa sytuacja też do tego to jest taki rodzaj przesłania do przesłania oświeceniowe, które przez inne no znaczną część 3 swojej kulturowej ekspansji było odbierane jako właśnie coś takiego co ludzkość doprowadzić do jakiejś nowej nowela daje już nowego lepszego stadium co się wiąże właściwie z takim nieustającym pochodem ku lepszemu U2 ten pochód w jakim sensie został zatrzymany w dwudziestym wieku doświadczenie drugiej wojny światowej Holokaustu to były doświadczenia, które winno spowodowały daleko idącą rewizję w pewnych kręgach oczywiście kulturowych tego ideału oświeceniowego pojawił się taki kredyt jak krytyka ze strony szkoły frankfurckiej można łatwo, ale Adorno i chorób Alzheimera w dialektykę oświecenia pokazali nam pewne także aspekty takie tego projektu kulturowo cywilizacyjnego, które ich zdaniem na w jakim sensie no zapowiadały doświadczenie z 2 wojny światowej zagładę jako projekt nowoczesny właśnie para excela zna i teraz pytanie na ile właśnie to wszystko to cała niejasna szara sfera związana z recepcją oświecenia na Zachodzie też jakoś odzwierciedla w wystawie nudnawe wnętrze ma służyć też czas zdać sprawę, że właśnie o tej krytyce GM w Adorno i t d. i w ogóle po doświadczeniach wystawiać na badania nie mają szans raczej zbyt duży projekt leżaki wyszły z niego tak duży projekt raczej już się nad dziś mamy bowiem jego siła siła woli natomiast ciągle trwa właśnie koła, więc ta nowa rama która, która ciągle działa w naszym odczuciu, ale też ciekawy stojak w ogóle w taki może trochę na marginesie w ogóle źle dla nas ekipy Graczyka z Wandą oświecenie jest w obecnym tematy poruszane są takim świat autorefleksji dała do Belki szczecińskim takie spojrzenie na te ostatnie 6 lat na na fotelu siedział w Polsce na doświadczenie transformacji dla 2 płaszczyznach po pierwsze, mam wrażenie, że oświecenie nie jest takim punktem odniesienia choćby w PRL oczywiście w rolkach, bo budzi się zafałszowane przez taki kontekst ideologiczny, ale jednak jak się przegląda książki stenty po kilka historyków choćby Daszkiewicza też od podręcznik do oba w bardzo mocno bo, bo ten kontekst właśnie na maszcie czarnego czarnego marszu brać żadnych w mieście tak, by tych wszystkich takich insurekcji to wszystko oczywiście gdzieś tam zamarza w jakimś sensie ideologicznym, ale to dobra próba jakiejś odzyskania tego natomiast na oświecenie stało się czymś zbędnym mamy takie poczucie przez ostatnie 6 lat sesję 1 rzecz druga, dlaczego właściwie co Lotos gra bardzo, że pytanie na pewno po to na pewno być może to jest kwestia, że znał z weszliśmy w ten chocholi taniec romantyczny prawda barszcz, ale być może po prostu nie ma nie ma jesteśmy takim etapie jest samoświadomość na pewno teraz jest myśl dobra mama rezydent ma on, że dziś można pojeździć rowerem czy też, ale też na wolność genezę powieści my tego od konfliktu, który w Polsce determinuje kształt sfery publicznej daje rządowi na moich wyliczeń rządu powróci też wezwać możemy też zauważyć właśnie wtedy pojawienie się po raz pierwszy tego napięcia pomiędzy nie wiem koncepcja 2 narodów oraz, że z 1 strony Polska sarmacka tradycyjna katolicka z drugiej strony historia uniwersalna i oświecenia wprowadzane przez króla i bardziej kosmopolityczne sposób na linii tamten konflikt z trwa przez kolejne 20 0 lat w Polsce różni są aktorzy, ale ten to napięcie między takim właśnie raczej pozytywizmem romantyzmem wciąż się częścią wciąż bardzo mocno oddziaływuje, czyli zaś jest to klucz do rozumienia współczesności tego co się dokładnie w tym momencie nadziejami rozegrają dziś dawnej ojczyźnie z Cluj, który we wszystkich odpowiedziach tom jest dużo potrafi powiedzieć żona mówi też jak sama sytuacja, że lepszy, czas więc sprawę, że panowanie przez pana mensy smogu są też czas transformacji ktoś się kończy z rozbiorami potem jest transformacja staje w końcu jest kontynuowana, chociaż tego nikt nie powielana przez zaborców w jakim sensie próba na jakiś tam płaszczyznach natomiast mam takiej za główne dzwonek, bo na moment transformacji właśnie czas Stanisławy Stanisława Augusta aneksu to jest analogia w świat w też mamy podobny rozkład sił w podobnym gdzieś się bardziej niż w ręku tak też problemy z tą nowoczesnością w Polsce, że to nowoczesność wprowadzana wtedy przez króla, który w, jakim sensie rządził po w kuratelę on carycę też nie były do końca suwerenne nie miał władzy takich wykonawczych w pełni, bo w mógł się realizować właśnie w takim dziele modernizacyjnym tworzył sztuki kultury edukacji, ale wyższy to, że ta nowoczesność była wprowadzana w taki sposób nie suwerennym sprawiło, że nowy stała się tutaj w Polsce swego rodzaju traumą dla Suns znacznych kręgów społecznych powiedzmy szlacheckich także pojawienie się nowoczesność jako traumę też jest specyfiką polską i problemy z nowoczesnością w Limanowej nieprzepracowane teraz liczyć także dobrze zwrócić zobaczyć pewne źródła pewnych procesów, które naprawdę mają długie trwanie w Polsce to zaskakujące, że żyjemy wciąż czymś co są co ma korzenie jest aż 2 50 lat temu i niżby to przekroczyć wydaje się, że warto, by spojrzeć to jak lustro, które zresztą jest nas bardzo mocno obecna wystrzelić z Azji tak, żeby właśnie w nią coś zmienić powiedz jak już się pojawił temat ekspozycji co właściwie zobaczymy na tej wystawie będzie znacznie układ układ z decyzji prosty to znaczy będziemy mieli kilkanaście stołów taki bardzo duży wpły w na listę są taką o OZE w pewnym sensie Zulusów ta Hołota takimi wzorowanie się stało, w których są to widzimy w gabinecie rycin i stołów do układania do składania prac im będzie i teraz je każdorazowo będą tworzyły krytyki są brzmienia klasy, gdzie będą pewne pewne tematy będą się pojawiały nowe plus Andrzej Tomczak domeną przemieszane prace właśnie historyczna czy pracy z z kolekcji królewskiej z współczesnymi komentarzami które, który będzie jeszcze mniej Alana będą punktowo gdzieś tam komentowały TMT stare prace plus będzie właśnie z całą 1 ścianę muzeum tego pawilon nad Wisłą, bo może warto tu sprecyzować, że wystawa będzie miała miejsce w tym nowym pawilonie nad Wisłą to 1 wielka ściana będzie właśnie takim lustrzanym odbiciem generalnie rodzina ma takie wrażenie odbijania się współczesności oświeceniem też prace artystów, które nas, że z prawdą pokazujemy na wystawie są rysunkami zamawialiśmy prace rysunkowe, że byłem w, że stać to medium, które w oświeceniu było głównym jest ruchoma opisu świata rysunek jest prezydent miasta we frankach w samo wtedy bardzo wysoki kunszt jako właśnie medium artystyczne Nate generalnie stawiamy te współczesne rysunki z tymi rycinami oświeceniowym micie współczesnym z kim są jakąś wariację na jakimś prestiżem niż odniesieniem w oryginalnym w 2 w tej oryginalnej rycinę czy też są rodzajem jakiegoś odbicia takim i przechodzimy przez to odbicia rysunkowe w przestrzeni wystawy, żeby właśnie znaleźć pewną ciągłość w nas interesuje właśnie raczej podkreślenie pewnej ciągłości też na poziomie właśnie tego samego medium tych samych problemów z tamtej epoki naszych, że to, że to są wciąż wciąż się kontynuuje wciąż oświecenie w jakim sensie rozwija się w cudowny przykład przy wkładzie zbioru karykatur z czasów rewolucji francuskiej, które stanowiły element zbioru Kurskiego król zbierał karykatury z okresu rewolucji też dosyć niezwykłe, bo przecież to były rzeczy, które nie był uznawany za sztukę, gdyż pomocna często anty Królewskich są też jak pokazuje nowoczesnego KUL, ale n p. na nowych reguł gry jest bardzo duża wątku, który się odnoszone w Pecsu przedstawienia pokazujące marsz kobiet z słynne są słynny marsz kobiet na Wersalu prawda tuż przed podpisaniem deklaracji praw człowieka obywatela i dużo takich wątków, które jak patrzy na dzisiejszej perspektywy są aż uderzające, jakby uderzająco współczesny, bo w pewnym sensie możemy sprawę, że pewne rzeczy, które wtedy się pojawiać pewne problemy sztywne postawienie spra w zostało doprowadzone do końca szczegóły dziś ciągle się borykamy z pewnymi zagadnieniami w Senacie zdefiniowany zmienia się aktorzy z dnia z racji, ale pewne, że ciągle czegoś tam trwają biznes inwestorzy dosyć tak jest też przeglądamy w tych w tych rysunkach pisać prawdę czy coś was zaskoczyło już w momencie, kiedy mieliście tak gotowy zesta w rysunków artystów atrakcje zawsze, bo też zostawiliśmy nową dokonać trafnego wyboru prac i też złożyliśmy te dobra praca, jakby od dziś jako taki esej Freuda mocnym sensie wizualnym wizualny, ale oczywiście dostałyśmy też o wolną rękę w tych na nim staraliśmy się narzucić artysta ma z kimś bardzo mocnego o mecz my zostaliśmy na pełną wolność zna albo zaskakujące jak jednak tematy, bo dla nich interesujące inne pełnię był wielkim kluczem, a przeproszony boso czy tak klucza wyboru na 4 0 była żyw no właśnie ta technika, że to są artyści, którzy muszą się w tych powiedz mi tutaj w skrócie 1 8 wiecznej technice rysunku wyrażać muszą być w tym biegli po współczesnych artystów wsi już to rękodzieło tradycyjne plastyczna porzuciło na rzecz nowych mediów, że też był był głównym było to wersja się trudno znaleźć dobrych rysowników rezerwistów reszta stołu Marek krytyczni garść praktycznych drugą właśnie taką drugą turą kryterium było też broni się w czasie identyfikować z taką postawą oświeceniową wizją krytycznego myślenia, ale też odpowiedzialność za sferę publiczną się to co coś co kiedyś robić dziesiątych nazwała artystami krytycznymi tutaj właśnie w tej mediom rysunku w jaki sposób się wyrażał także wcześniej nie chodziło po prostu dobrych rysowników, którzy ten komedią ten koszt kunszt właśnie mógłby okazać dla samego siebie dla pewnej autonomii sztuki to właśnie łączy takie właśnie w osiemnastym wieku jeszcze ta koncepcja autonomii sztuki się wtedy się rodzinie, ale ściemy sięgamy do tych czasów które, które są tuż przed nią jeszcze w Polsce król Stanisław August nie wiem ustanawia teatry publiczne, ale jeszcze ma w planach dopiero muzeum sztuki sztuk pięknych okien pyta jego kolekcja powstaje takie w sumie kolekcja muzeum sztuki nowoczesnej w takim biegu w takim na bieżąco w reakcji na bardzo ważne wydarzenia, które się dzieją w sferze społecznej politycznej to nas to bardzo interesuje w tym podejściu właśnie króla Stanisława do sztuki, że w końcu się rodzi się też taka nowoczesna sfera sztuki sztuk pięknych czy powstaje środowisko artystyczne powstają jakieś instytucje sztuka mu uczestniczy w procesie modernizacyjnym właśnie w sterowanym przez króla ma bardzo ważne ważną rolę w tym procesie modernizacyjnym oczywiście trochę było związane z tym, że na winnych polach w tym królem nie miał jakiejś władzy, ale ta koncepcja budowy kolekcji, która uczestniczy w procesie modernizacyjnym kraju właśnie w stronę tych wartości oświeceniowych jest dla nas mało ważna i nie chcieliśmy n p. w muzeum sztuki nowoczesnej się do tego odnosimy także na naszej wystawie będzie można zobaczyć bardzo piękne rysunki czasem oświeceniowe, które są wspierane z Chicago od sądu są one najlepiej to jeszcze twórcy, którzy grali takim pierwszym pokoleniem już wykształconym przez króla przez malarię w takim czasie, gdyż pokoleń polskich artystów naprawdę Szmulewicz tak z drugiej strony wystawę z takim współczesnym rysunku politycznym, gdyż ich wybitni twórcy świadczy odpowiedź z Międzynarodowego biegu jak po obrączce inny przykład jeśli dodamy tam zobaczymy czyje prace z tych, którzy tych artystów współczesnych, które zaprosiliście do wyzwań chciałby wspomniany pogląd brąz Stein taki bardzo teraz wzięty artysta argentyńską brytyjski jest kameralna, która wraz francuską artystkę pra w z obozu regulowane w Biennale Wenecji w zlotemu zwyżka w marcu gra nominowana też od 2 zlotemu do nagrody Turnera jest Zbigniew Libera n p. ale też są młodsi artyści, więc mam mamy taki oczyścić jest tak bardzo duża, bo mogą też po dwunasty Ewa Juszkiewicz wśród Mikołaj Sobczak mamy też artystów świata z zza wschodniej granicy Szwed Olga Czyrny szefa, który stał koło artystką, która to gdzieś tam do dokumentu jest zmysłowy kupisz to transformacja w Rosji w Rosji, w której oświecenia nie było, w którym głośno mówił z faktem, choć sztuka Juliusza Osterwy się nie zdać się było absolutyzmu oświeconego i że brak zajęć doc. Tomasz Walat liście sprawnie działający powiedzmy państwo administracja 3 wysokich rat to właśnie będzie na poziomie emancypacji ludu i kulturę właśnie, ale coś co pozwoliło n p. podbić Polskę, więc normalne zresztą prace półkul zbiera też sylwety Katarzyny wielkiej czy też od obrysu, więc mamy też taki wątek FOT Robert Gates jest też podział efektywne prace w i izraelskiego artysty Royal znak, który komentuje Center, czyli bardzo międzynarodowy koncern Bosch w nocy nie jest o czym mówimy o dostęp do Sopotu wolisz mówimy o Polsce, ale oświecenie błyszczy się uniwersalnym my też chcieliśmy się zamykać się tylko w kręgu polskich artystów szliśmy dać też w las czekały, żeby zobaczyć co o tej kwestii mogą też artyści zagraniczni artyści czasami te interpretacje mogą być w kryzysie uproszczone, ale ty znasz ciekawe też wyższe to decyzja, żeby to było międzynarodowym artystów była ściśle związana z naturą tej kolekcji króla, który budował kolekcję też międzynarodową tak bardzo kosmopolityczne 7 PTE te problemy, które w Polsce Szczołek zatrzymanie ma też modernizować czy monitorować znalazł sens sprowadzał na szkodę różnego rodzaju artystów architektów, żeby tutaj dostarczać pewnej wiedzy, której nie było, żeby te, żeby budować to jakieś środowisko kosmopolityczna i uniwersalna też nas interesowała właśnie to oświecenia jako narzędzi w istocie uniwersalnym, że można się odnaleźć jakiś uniwersalnej historii niechęć banków polskich Jerzy Borowski czy też od razu nas raz spowodował bowiem konfliktu to, że jest pewna uniwersalna tożsamość i w bardzo Polska właśnie związana z katolicyzmem wtedy to zbitka Polak Konfederacja warszawska Fidesz pewną wizją tego dnia, w czym jest Polska właśnie w kontekście uniwersalnej historii, jaką ma rolę tak wiadomo, że ważną w takim ujęciu bardzo w 3 0, ale być może dodam jeszcze jako 1 rzecz propos tej kolekcji wszyscy się królewski Radosan Panek zbierał te rzeczy trybu to wg takiego prywatne archiwum trochę właśnie modernizacji to chyba archiwum pewnych pomysłów trochę, jakby rzeczy, które w, którym dziś cenił i Bateman ta śmierć miał przejść właśnie nad la dla ludzi miał stać się upubliczniane 7 miał bowiem służyć innym artystom prawda ale, żeby wykształcić kolejne pokolenia artystom naukowcom, ale w albo już jakaś forma w założeniu upublicznienie więc, więc to jest coś ciekawego wydarzy to też trochę nie wydarzyło się wydarza teraz na tę wieść uwidacznia raz jeszcze bardzo dziękuję przypomnijmy tylko jeszcze kiedy wernisaż wystawy i w jakim czasie ona będzie trwała, bo niedługo, więc trzeba się spieszyć tak stado otwieramy w piątek będzie trwała tylko miesiąc po mszy zapraszamy do muzeum nad Wisłą w muzeum sztuki nowoczesnej bardzo dziękuje Łukasz Ronduda dziękuję bardzo dziękuję i Tomasz Szerszeń dziękuję bardzo kuratora, że wystawy czym jest oświecenie byt państwa gośćmi no a teraz wkrótce informacja po informacjach wracamy do Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - TOMASZ STAWISZYŃSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA