REKLAMA

Komu pomoże 7-godzinny dzień pracy?

Światopodgląd
Data emisji:
2018-05-16 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
10:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świerk lub podgląd itp ich Agnieszka Lichnerowicz bardzo serdecznie zapraszam państwa na światopogląd program zaczniemy dziś o tych propozycji skrócenia wymiaru czasu pracy propozycji ich tutaj w Polsce konkretnie składają partia razem, ale to jest taki postulat, który teraz pojawia się wielu krajach europejskich i w kilku co najmniej krajach te eksperymenty 3 czy takie próby są sukcesem jak na razie przeprowadzanym państwa gościem jest teraz Robert Lisicki z Konfederacji Rozwiń » Lewiatan Lewiatan dziś relief, czyli niejako głos ma czy opinia z organizacji, która zrzesza rannych pracodawców tak jest i ich na początek krótko zwięźle zaś czy przeci w przeciw przeci w przeci w temu i teraz, dlaczego ja mam przed sobą uzasadnienie i uważają przekonuje też słuchaczy już kilka razy rozmawiać uważa że, że jest bardzo ciekawe i całkiem przekonujące w dużej mierze i tutaj mają wiele źródeł wnioskodawcy przedstawiciele partii razem przekonują, że zwiększy skrócenie czasu pracy do 7 godzin spowoduje no oczywiście zwiększenie czasu, które pracownicy pracownicy mogą spędzać z rodziną na rozwoju osobistym jest kluczowe w ogóle dla funkcjonowania demokracji, żeby ludzie mieli czas w pozornym zwiększenie wydajności poza tym ochrony zdrowia to jest bardzo ważne ich argument mają tutaj w nas sporo badań, które pokazują jak praca w wymiarze 40 godzin i więcej powoduje, że one uszczerbek na naszym zdrowiu co trzeci wiąże się z kosztami GM i nieznaczne twierdzą zwiększenie liczby miejsc pracy, jakie są kontrargumenty na wstępie powiem, że takie wątki do historycznych zdarzeń w 2 00 3 2 lata 2 00 3 2 00 9 na poziomie unijnym była dyskutowana nowelizacja dyrektywy o czasie pracy czas pracy związane z bezpieczeństwem higieną pracy to są źródła unijne regulacji, ale muszę państwu przyznać, że przeżytych ponad 5 letnich negocjacji najwięcej argumenty dotyczyły ekonomii i konkurencyjności to w procesie kazał tak newralgiczny obszar prawie pracy nie udało się uczy się na poziomie unijnym dojść do porozumienia pojęć państwa członkowskie oceniały na regulację czasu pracy z perspektywy swojej gospodarki jak wysoko jest przykre, jeżeli nie oceniają z punktu widzenia dobrobytu i do rozwijania sprawców stwierdzono, że standard, który dyrektywa gwarantuje, czyli 8 godzin nadliczbowych przeciętnie 4 0 godzin tygodniowo jest standardem w cywilizowanym Podstolak tak natomiast była dyskusja co do reformy sposobu reformy tej dyrektywy okazało się, że każde państwo członkowskie ma inne spojrzenie na czas pracy dla tych co ZUS, żeby tę regulację czasu pracy podobny wpły w poszczególnych państwach charakteryzują się dużą też indywidualności natomiast, odnosząc się do tych argumentów my jesteśmy sceptyczni czy inaczej jest częścią argumentów przyjmujemy z dowolnym oraz ciekawe tak naprawdę na to jesteśmy sceptyczni co do idei od zmniejszenia normy czasu pracy do 7 godzinach doby 30 5 godzin tygodniowo sporu przyczyn tak naprawdę spełniony był to argument wydajności no tak, żeby ta wydajność była lepsza ona w tej chwili u nas w Polsce nie jest na poziomie porównywalnym z państwami zachodnimi i ty przywróciła jakich przykładów, że autorzy się odwołują się dobrze kojarzę to są przykłady między ze Szwecji natomiast tolerancyjnych tak, gdzie ta produktywność na tę chwilę jest o wiele wyższa niż w Polsce, a to zbyt do tego do tej produktywności na pewno nasi przedsiębiorcy musieliby zainwestować w bardzo bardzo duże pieniądze, żeby polepszyć Toma efektywne źle, ale przewrotny zdrajcy, że czas zmienić ten model oparty na taniej porad i o tej zwróćmy uwagę nasi przedsiębiorcy potrzebują tak naprawdę środków, czyli po prostu potrzebują finansowania jej porównać, jeżeli są dane, które porównujemy, jakimi środkami dysponuje przedsiębiorca niemiecki w kontekście tworzenia 1 stanowiska, a przedsiębiorca Polski to są kilkukrotnie mniejsza tak naprawdę środki pieniężne, więc nie da się przeskoczyć tego elementu możemy w drodze ewolucji dość takiego poziomu to niezaprzeczalne drugi element jest tak naprawdę tego, że we Francji wprowadzono reformę 3 5 1 6 zatrzymam bomba tym razem przekonuje drugi w tym uzasadnieniu pisze budżetu przyznaje, że to ciężko oszacować, ale że mogłoby to kosztować 4 miliard tylu, ale byłyby korzystne mniejsze wydatki na ochronę zdrowia i t d . i t d . więc może to by wymusiło pewne działania właśnie zwiększające efektywność pracy na pracodawcach tak to zawsze będzie argumenty jak mało jest dostępne w drzwiach gorzej opłacany niż Dolnoślązaków, którzy ta efektywność do końca, żeby z tego, że po wpadce w Polsce prace źle organizowano Czyż można dyskutować na temat efektywności organizacji pracy, ale w dużej mierze zależy od rana do know how nowoczesnych urządzeń od inwestycji oprócz inwestycji w Polsce nie jest też zadowalające druga sprawa taki prosty przykład, jeżeli ktoś w tej chwili w Polsce kupuje urządzenie to urządzenie miałoby bardzo drogo kosztować, a świat opracowanie ma być świadczona 8 godzin to szybciej się z widokiem pracodawcy szkielet, a co będzie świadczona 7 godzin w drodze ewolucji kiedyś dojdziemy do te efekty nasze produkty nasz adres uważamy, że to nie jest najlepszy ma w tej chwili, żeby sprawdzać toczy się do godziny jak jak bardzo wpłynie na gospodarkę bowiem, że to wpłynie do niej elementy Skonto wiecie to tak naprawdę, jeżeli popatrzymy sobie na to, że pracodawcy dziś zatrudniają osoby po 8 godzin dziennie zawsze potrzebują to nie jest czyjeś dobra Wola, że dopłaca Comes one jednak efekt, jaki miał we Francji, która negatywne efekty są panu Jurkowi szefowi młodym słuchaczom, dlatego że się patrzy na statystyki czy też tak bardzo silne że, choć statystyki w Chinach z mocy tymczasem do statystyk, ale powiedzmy sobie, że są różne, ale te, które badają pełnowymiarowe prace wskazują, że w Polsce nie jest tak źle w Polsce mamy 40 , 7 godzin tygodniowo 3 we Francji z 3 9 koło no to wagony Richardson 5 godzinna różnica co wynika z tego, że wnioskodawcy cytują badania, z których wynika, że Polacy pracują, bo sąd drugie miejsce w całej Unii, a piąta na świecie, jeżeli chodzi o dane Eurostatu są inne, bo to zależy oczywiście, dlatego że zwrot w Holandii pracują średnio nie, dlatego że pracują na mniejsze niż należy to wszystko jest Szanowni państwo kwestia tego co my badaliśmy, że padamy generalnie przeciętny czas pracy i nie badamy tego ile spełnia etatowiec pracuje, ale ktoś na pół etatu pracuje to wtedy mnożyć się wydłużać, bo natomiast Eurostat badał tę porównanie pełna etatowca czy Patryk Zaremba komentator i tutejszy tor bus Polska nie jest tak źle ocenia Marek, jeżeli weźmiemy w ogóle pod uwagę to zemsta to ten wysoki wynik liczby godzin po Polaków wynika z tego, że w Holandii wiele kobiet pracuje na obóz 3 4 lub pół etatu, bo łączy to z opieką nad dziećmi czy starszymi rodzi właśnie dochodzimy do kolejnego argumentu tak naprawdę pytanie, dlaczego w Polsce są z tak słabo rozwinięte pewne el formę godzenia życia zawodowego w dziedzinach w pracowni pana otaczano też od polityki są tu niegdyś wystarczająco wynagrodzenia po drugie, pewna pewna pewnie kultura naszej organizacji pracy natomiast natomiast właśnie Holendrzy rozwinęli kraje skandynawskie bardzo rozwinął się tak naprawdę kwestia in w pracę w niepełnym etacie moim zdaniem związkowcy zwracają uwagę na to, że jesteście to wymuszone jest w tej chwili, że nie wszyscy pracownicy chcieli pracować na ciężarowy etat ja jeszcze wrócą na wzrost kosztów, bo to jest najważniejsza sprawa często koszty rzeczywiście są tutaj jakoś orientacyjnie oszacowane zostały wróciła bieżni dziś zatrudniamy kogoś na 4 0 godzin tygodniowo mamy ograniczyć do 3 5 godzin to przypadku załogi, która ma ograniczone składający się z 6 osób do 30 5 godzin krzyż z 5 30 godzin musi uzupełnić, a pracodawca będzie musiał go zatrudnić tak naprawdę, żeby ich tymczasowo pielgrzyma kierowcy, że to jest przejściowe na liście, a teraz popatrzmy sobie na koszty, jakie są to związane po pierwsze nikt z państwa tworzy harmonogramy czasu pracy i zatrudnia osobę w praktyce tworzenie szczególnie tam, gdzie mamy pracę zmianową w produkcji do konta osób będzie kosztowała firmę bez 2 zdań po drugie, pojawiają się dodatkowe zwolnienia urlopy wypoczynkowe, który będzie wtedy znacznie proporcjonalnie więcej mamy to w przypadku załogi sześcio osobowe jednak, że jestem koszty są namacalną pewnie gdyby ktoś się wysilił mógłby stanieje obliczyć, ale Sajgon tak dobrze, a pan nie przekonują kontrargumenty to znaczy dotyczące zdrowia pracowników, bo też oczywiście wnioskodawcy przypominają o normalizacji umów śmieciowych outsourcingu FOT agencja pracy tymczasowej wypychaniu pracowników na fikcyjnym samozatrudnieniem rosnących na trasie związany ani, o czym w takim razie chcemy rozmawiać o tym, o czym rozmawiamy o czasie pracy czy innych zjawisk na rynku efekt jest taki, że Polski pracownik jest zestresowany w efekty są spada aktywność Obywatelska pogarsza się stan zdrowia obywatelki obywateli wzrasta liczba osób uzależnionych od dużych rozpada mówi ulegają więzi rodzinne społeczne to odpowiem w tym samym czasie wniosku za zadanie nie jest kluczowa, o czym my chcemy tak naprawdę rozmawiać, bo jeżeli chcemy paść odzew bliska na rynku pracy, które występują, który król Konfederacja Lewiatan także w indeksie negatywnie oceniała podnosiła, że trzeba wprowadzić pewne zmiany, a ich Państwową Inspekcję Pracy n p. uatrakcyjnić umowa o pracę albo wzmocnić państwową inspekcję, a więc może problem nie jest tak naprawdę czas pracy w ramach stosunku pracy czy tam, gdzie mam pracownika umowy o pracę, ale kwestia uatrakcyjnienia tego stosunku pracy, żeby więcej osób w Polsce mogą wykonywać w tej formule prace ten może się okazać, że tak naprawdę ten tydzień 40 godzinne i ośmiogodzinna norma dobowa nie jest aż tak zła po drugie w Monachium w badaniach, ale te badania GUS dotyczą tak naprawdę pracy przekraczający 4 0 godzin tygodniowo, dlatego że w był oczywiście są patologie rynku pracy, ale weźmy pozytywne i ktoś będzie na następną rozmowę, dlatego że n p. w obcym wnioskodawcy w 20 1 0 roku brytyjskie Fish tank ekonomiczny nie ekonomistą, gdyż zarekomendował przejścia na dwudziesto jedno godzinny tydzień pracy jego rozwiązanie wielu palących powiązanych ze sobą globalnych problemów przepracowania bezrobocia nadmiernej konsumpcji wysokiej emisji dwutlenku węgla w strukturalnych nierówności brak równowagi między życiem prywatnym, a pracą zawodową społeczną ku ogólnego dobrobytu społeczeństwa wzajemnej troski z konta argumenty do kosztów pracodawców tak, ale takie powtórzę nie chodzi tylko włącznie koszty pracodawca z tym problem w fazie ewolucji to ty oddaj głos ekonomistą, który nagle podnoszą to, że w tej chwili nie jesteśmy jeszcze gotowi na tego rodzaju rozwiązanie potrzebne na kilku kilkunastu lat tak naprawdę, żeby doprowadzi to nie bać kilkunastu lat od kilkudziesięciu doprowadzić naszą gospodarkę do poziomu żywią się porównywali do tzw. krajów starej Unii, a może to jest po prostu jednak konflikt między pracodawcą, a pracobiorca po prostu pijane, choć już w Montrealu, że z tą kwestią wielu elementów kwestia wysokości wynagrodzeń, które stopniowo wzrastają, bo ma dobrą koniunkturę gospodarczą biorąc pod uwagę wzrost PKB to ciągle udział płac nie gonił były jak we wzrost płac nie ograniczono wrócimy do tego Richard Lisicki czworga Konfederacja Lewiatan do państwa gościem bardzo dziękuję informacja ATA świat lub podgląd kart Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA