REKLAMA

UE chce chronić sygnalistów

Analizy
Data emisji:
2018-05-16 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kondycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie dzień dobry państwu dzisiejsza analiza zaczniemy od tematu związanego z łysych blogerami, czyli sygnalistami po polsku do tego, że Unia Europejska postanowiła już nie czekać tylko zaproponować przepisy chroniące sygnalistów chroniącej przed szykanami przed zwolnieniem z pracy przed tym wszystkim co im grozi, gdy zaczną ujawniać informacje na temat swojego pracodawcy w UE czy też rannej jakiejkolwiek organizacji, która w, Rozwiń » której odkryją nieprawidłowości w ja mówię, że chce komisja Europejska postanawia już nie czekać, dlatego że choć w Polsce tego typu przepisy innych byłych opracowywane częściowo przynajmniej takie szczątkowe wieści, ale nic się z tym nie dzieje mamy tylko my mieliśmy taką pewną propozycję mieliśmy krótką debatę w, więc czy komisja Europejska przygotowała sensowną propozycję jak ktoś będzie miał do rzeczywistości o tym, będziemy rozmawiać teraz naszym gościem dr Grzegorz Makowski dyrektor programu odpowiedzialne państwo w fundacji Batorego dzień dobry trochę się zmienia w imię funkcja jestem teraz absolwentem forum idei fundacji Batorego gratulacje Choiny do 0 tym co dalej doktoranci, ale wciąż jest pan zwolennikiem w ideowym państwa kres odpowiedzialny jest bardziej Wyszomirski oraz Anna w formule naszej rozmowy w dobrze jest zbyt lekko zdefiniowała sygnalistów czy w ogóle definicja tego kim jest majstersztyk kluczowa w nią myślę, że tak, zwłaszcza że w Polsce ja tylko jeśli zrobię mały krok w tył mu do tego wątpliwości zbyt długo powiedział, że były szczątkowe przepisy rozwiążą testy w nawiązaniu do ustaw do projektu ustawy o jawności życia publicznego, gdzie faktycznie się ten sygnalista pojawił, ale tamte przepisy, które zostały zaproponowała faktyczny błysk w bardzo szczątkowe poza tym nie miał nic wspólnego z sygnalistami bardzo dobrze, iż nie ma czego dotyczyły głównie sygnalizowania honor był właściwy, gdyż ta skupia się na korupcji właściwie to w definiował go już taki układ świadka jest na listę tak naprawdę sygnalista to jest osoba, która w dobrej wierze dobrowolnie w interesie publicznym faktycznie zgłasza informację o jakieś nieprawidłowości bądź ryzyko takie nieprawidłowości i to z grubsza odpowiada to co wcześniej powiedziałem definicji rady Europy OECD ONZ-etu i trzeba to wyraźnie odróżnić od osób, które są nie od nosicielami świadkami forma torami to są osoby, które działają z innych pobudek ich nie mnie nie motywują mnie motywuje interes publiczny to najczęściej prywatnym bądź też operacyjnie, że porcelany czy może sam moty w jest uchwalenie uważa się tak i 1 często jest motyw, a druga rzecz z miłością wspomnieć o takiej kwestii, że za ideą sygnalizowania tego symbolu Gusto i tak naprawdę prawo do swobody wypowiedzi to jest tak naprawdę bardzo stara instytucja w stanach ustawodawstwo dotyczące sygnalistów zostało przyjęte już w połowie dziewiętnastego wieku tzw. folk z kolei z akcji było ustawodawstwo przyjęte w czasie wojny domowej w stanach i przez obie strony respektowane, ponieważ wtedy dostawcy broni bardzo oszukiwali jednych drugich i nie to ustawodawstwo, które w stanach zaistniał szef działu w ogóle do trzynastego wieku i do takiej reguły takiej konstrukcji prawnej angielskiej zwanej Kuj tam, która mówiła, że obywatele PE w imieniu swoim i w imieniu króla, czyli tego dominującego państwa może pozwać inną osobę, która u, której uważa, że postępuje nieprawidłowo wbre w interesowi publicznemu czy ta historia pokazuje jak bardzo jest zakorzeniona w w takiej tradycji anglosaskiej myślenia o interesie publicznym Matyja w swoim imieniu w imieniu króla innego państwa zgłaszają poze w przeciwko osobie, która uważa, że oszukuje państwo i mnie w 2 jest za tym stoi sygnał jest druga już wiele mogą one już znużone, ale i ta swoboda swoboda wypowiedzi, ponieważ sygnalista tak naprawdę to jest osoba, która mówi opinii publicznej, że coś dzieje źle i opinia publiczna ma prawo dowiedzieć się, że coś się dzieje źle ze szkodą dla dla społeczeństwa, czyli połączenie bardzo wielu takich kategorii, z którymi mamy wciąż w Polsce kłopot, czyli 1 rzecz to jest ta wolność wypowiedzi druga rzecz to jest koncepcja dobra wspólnego, a trzecia rzecz to uznanie, że obywatel pojedyncza osoba ma prawa UE takie, jakby był trochę połączeniem sędziego z prokuratorem znaczy ma prawo sygnalizować, że jest jakiś kłopot i to, że to jest rzeczywiście mnie koncept, lecz czy nam być może trochę obcy albo nabijamy się z nią być, a ta dyrektywa, która się pojawiła faktycznie komisja to bardzo przyspieszyła, bo zabiegi o tę dyrektywę trwają już wiele lat, chociaż z mojej obserwacji wynika, że to jest bardzo szybki proces ja miałem okazję osobiście uczestniczyć w 2 dyrektywa, które w pracach na 2 dyrektywach, które nie doszły do skutku 1 do tej pory jest wałkowany, a trwa już 10 lat, a druga upadła właściwie na finiszu o w izbie, więc mecz analityka przyspieszyło prace się Julian Lis analityk Realu z ulic wiele innych afer, które po drodze zdarzały, ale dobrze gra zbliżymy się temu co komisja proponuje w TFI i w jaki sposób zamierza dzielić, żeby główna myśl tego projektu polega na tym, żeby sygnalistów ochronić czy też jak czytam między nim w Dzienniku Gazecie prawnej nałożyć nowe obowiązki na przedsiębiorców, w których jest taki akt z główny motyw to jest oczywiście ochrona sygnalistów i znów cieszy trudno byłoby te 40 parę stron jeszcze plus setki stron załączników to streścić, ale ona moim zdaniem bardzo dobrze odpowiada tej filozofii, która od września Międzyresortowa -li w jak ten remont jest mechanizm co oni proponują mu z grubsza rzecz ujmując oni proponują wszystkie elementy, które w taki dobre prawo ochrony sygnalistów powinna mieć co znaczy tworzyć definicję sygnalizowania tworzy środki ochrony z przed odwetem wobec sygnalistów znaczy taka osoba, która mieści się w w tych przepisach ma prawo do zgłoszenia ma prawo do zachowania anonimowości ma prawo do wykorzystania różnych kanałów wewnętrznych przede wszystkim wewnątrz organizacji jest właśnie bardzo nas odnaleźć na nogi, że sygnalista będzie miał prawo do ochrony ATA ochrona ma się opierać na tym co mu zaś zagwarantuje, iż pracodawca tak dokładną ich do nas to jest jeszcze 1 element filozofii, który kompletnie nieobecny w wnuczka w tej wspomnianej propozycji ministra Wójcika i rządu naszego znaczy to wychodzi z założenia, że to organizacja powinna startować wpłyną kultura wewnątrz wyznaczoną przez zasiedzenie z paradą nie jest obszerna lista mówisz tym miejscu pracy moim organizacji dzieje się źle i teraz to miejsce i 3 do organizacji będą musiały go ochronić przed szykanami nie jest sprzeczne, ponieważ z w interesie tych organizacji jest dbać o to, żeby ona wiedziała, że się coś nie dzieje źle, ponieważ i naprawić to, o czym w róż zakładamy, że organizacje są takie twory samouczące się udać się nie uczono tu rzeczywiście jest potrzebny prokurator zna Hajto, żeby ich tam na prostą, a tu jest filozofia taka, że organizacją sama siebie obserwować uczy się, bo inaczej i tak poniesie za to odpowiedzialny za oznakę myślenia obcy nam zupełnie obcym torze Monza zda niem na zimno niestety no ale trzeba to myślenie zmieniać myśmy z pod wpływem dyrektywy zmieni myślenie na różne tematy na temat równości płci na temat z na temat mobbingu na temat stosunków pracy więc, dlaczego mielibyśmy z czasem zmienić myślę teraz sygnalistów zjawił się bardzo cieszył, gdyby ta dyrektywa faktycznie doszło do końca i wygląda na to, że komisja jest bardzo zdeterminowana, bo to będzie początek faktycznie zmian wydają się świadomość owych, ale do końca sem von hektarowi na rzecz to jest definicja sygnalisty druga rzecz to są te środki zgłaszania informacji na temat żyć trzecia rzecz to jest środki ochrony właśnie przez prze do 2 TM 3 prac ochrony miejsca pracy zagwarantowanie prawa do odszkodowań zadośćuczynienia i to jest coś pomoże wspomnieli o o o obowiązkach faktycznie tam się pojawiają obowiązki nawet dosyć szczegółowo wyartykułowane nasz los należności na środkach ochrony czy komisja proponuje, żeby osoba, której sygnalistą i doznać o nieprawidłowościach była obejmowana taką ochroną co możemy być może porównać do ochrony związkowców czyny w tym momencie nie może być zwolniona zdegradowana nie może być obniżona pensja to miałoby tak działali przy tak gatunku to dyrektywa aż tak głęboko nie wchodzi w siłę wtedy poszczególne rozwiązania, ale w nocy nie jest aż tak dokładnie wyartykułowane, ale z grubsza no to już zależy od państ w jak ona to rozwiążą przez wiadomo czasami, że ochrona takiego miejsca pracy dla sygnalisty nie ma po prostu sensu tak, ale w tym momencie można zaproponować inne środki mamy stały rozdział na temat tzw. pośredników środków ochrony, czyli n p. zagwarantowania jakiegoś dochodu takiej osoby, która nie może już trwać w tej organizacji domaga się rozlało i musi odejść, kto miałby to państwo państwo pracodawcy w różne są konstrukcje na świecie no czekała z nowo słuchacze słuchaczki boję się dopiero oswaja z tą myślą, a pewnie państwo też są trochę w szoku proszę pisać analizy małpa to krótka FM to jest 1 rzecz, czyli próba ochrony takiej osoby, ale mówi pan komisja idzie jeszcze dalej ze swoimi propozycjami, bo tam jest też określone w jaki sposób IBF w ten jest miejscem być chroniony przez instytucje państwowe tak, by nie tylko przez pracodawcę przykład jedno z takich rozwiązań, które wydają się bardzo ciekawe wnętrze ta dyrektywa ma nałożyć obowiązek na stworzenie w ogóle specjalnych specjalnego trybu i obsługiwano takich zgłoszony sygnalistów to ma być także to jest taki zwykły zgłoszenia o tym, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa tylko państwa członkowskie będą musiały stworzyć specjalne tryby n p. będą musiały monitorować będą musiały sprawą zdawać nawet za tak rozumiem, dlaczego akurat ten typ zgłoszenia miałby być traktowany priorytetowo czy w jaki sposób ożywiają chodzi o priorytetowe w tym chodzi przede wszystkim o to tak naprawdę chodzi o to, żeby zapewnić poufność i to jest kolejny występ w kadrze, by się odbić od tej ustawy o jawności życia publicznego tam tez postawiono na głowie, bo tam sygnalistą jest ktoś, kto współpracuje z organami ścigania i ona automatycznie traci traci on z zabezpieczeniem jest w rzeczywistości ach, być anonimowi tak, bo jak powie prokuratorowi to pogrom termo obowiązek zawiadomić pracodawcę, że jest w nich sygnalista liga w schroniskach dla rezydentów wolnego słowa uczą, że ten projekt ustawy jasno, że zamarza z widownią zajść jak godzi w wale w rządowych szufladach, więc na razie możemy z nim nie trzymać, chociaż myślę możemy zastanawiać jak rząd będzie później wdraża dyrektywę leży ta dyrektywa wejdzie to ten projekt powinien pójść do kosza, bo Unia Lisak, ale jeśli już w rządzie pomysły na jawności pomysły na ochronę sygnalistów są takie ani inne to pytanie w jaki sposób to poszczególne rozdziały dyrektywy rząd przekuje później ustawy czy wręcz mechanizm całe szczęście jest pewien trud lali pluralizm w rządzie, ponieważ jesteś Ministerstwo Sprawiedliwości, który od dziś było 2 lata temu już ponad zainicjowała takie konsultacje litrom na sekundę refleksja na temat sygnalistów była po pierwsze bardzo zbieżne z tym co tu jest w dyrektywie zaproponowana po drugiej była bardzo dojrzała już powiedzieć, że byłem zdziwiony pozytywnie, a po drugie, my Fundacja Batorego już Helsińska Fundacja praw człowieka Instytut spra w publicznych i forum związków zawodowych przede wszystkim w myśmy zaproponowali obywatelski projekt ustawy o ochronie sygnalistów on jest na stronie sygnalista PL można kasuje się z nim zapoznać obejrzeć inne moje oko na występ pierwszej lekturze tak naprawdę stoi tej dyrektywy na 2 3 kwietnia się pojawiła, więc jeszcze trzeba trochę przetrawić, ale nam w 90 % pokrywa się jest z tym co miasto stawia w dyrektywach, więc w zarządzie drogi proszę bardzo obywatele organizacje położyła na stół projekt związany jest wzięcie ze sobą w sądzie się dostosować to już jest sporo napisano w pędzie we do tematu wracać, bo to jest bardzo ważny element element życia publicznego, zwłaszcza w czasie, kiedy nie możemy ufać władzy Państwowej nie możemy ufać sądom nie możemy ufać sobie nawzajem to tym bardziej że pojedynczy sygnalista może zmienić wyrok jest na koniec któryś z faktu, że to jest bardzo pozytywny przykład, ponieważ od wielu lat zajmuje takim orzecznictwem w chodzę z różnymi rzeczami i bardzo szczerze, że ja osobiście Fundacja Batorego była postu we wszystkich konsorcja wszystkich koalicja, która lobbowała za tą dyrektywą i zajął to wiele lat, ale dojazd i to jest naprawdę ogromny sukces, że komisja ta położona stół było wiele takich inicjatyw się kończy niczym pałac Atu mamy bardzo szybką ścieżkę i konkretny dobry dokument musi być bardzo przyjemne uczucie, więc rozważa też we włoszech mówił obywatel dr Grzegorz Maz Malkowski z forum idei fundacji Batorego bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Z Dostępem Premium TOK FM odsłuchasz każdy podcast - bez reklam. Słuchaj wygodniej w naszej aplikacji mobilnej z pakietem "Aplikacja i WWW"

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA