REKLAMA

Biennale Warszawa. Nowa instytucja teatralna, badawcza, podejmująca działania społeczne

A teraz na poważnie
Data emisji:
2018-05-18 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
24:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Mikołaj Lizut witam państwa, a w studiu gość Paweł Wodziński dyrektor Biennale Warszawa witam serdecznie w dzień w chciałbym zacząć od skrzyżowania z instytucji, której pan przewodzi Biennale Warszawa to jest instytucja, która powstała na tym co co co kiedyś nazywało się teatr scena prezentacje, dlaczego Bierhalle tak to scena prezentacje z początkiem roku 20 1 7 stracił swoją siedzibę w fabryce Norblina ze względu na koszt przebudowy rozbudowy tego całego kompleksu i Rozwiń » raz mu po powstaniu problem co tak naprawdę zrobić w jaki sposób toastu, które to ten organizm zagospodarować miasto Warszawa w połowie poprzedniego roku 20 1 7 rozpisało konkurs, zmieniając jednocześnie formuła funkcjonowania tej instytucji i umieszczając w dokumentach konkursowych zapis o tym, że ta instytucja oprócz realizowania stałego programu będzie też odpowiedzialność powinna być odpowiedzialna za stworzenie interdyscyplinarnego wydarzeniu o charakterze Biennale w tak zostało sformułowane w tych dokumentach czy wydarzenia dwuletnie wydarzenie w dwuletnie czy te wydarzenia, które ma jakiś finał co 2 lata temu w myśl postanowili trochę rozszerzyć formułę albo mówiąc precyzyjniej spakować się trochę nie tyle skupiać się na organizowaniu 1 wydarzenia co 2 lata i pracować 2 lata na jakiś problem i go podsumowywać potem po tych 2 latach, czyli pracujemy zaczęliśmy to prace z końcem poprzedniego roku aktywnie działamy od stycznia, czyli kilka miesięcy i w dość mocno się, ale już skutecznie widziałem 1 wasz spektakl, czyli łączący miłość z muzeum sztuki nowoczesnej w Warszawie niezwykle ciekawa realizacja na podstawie tekstów politycznych tekstów opowiadających jakoś tam o nowej prawicy 3 czy neoliberalnym współczesnym świecie w wyroku z zabrzmiało to trochę jak manifest to jest tak tak to spektakl, który już, w którym się przy przyglądamy w jaki sposób doszłoby wie jak to się stało, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy przy co się złożyło na to, że powstał powstał taki nurt jak alternatywna prawica czy też mogę czy też radykalna prawica, dlaczego temu SK, skąd on się wyłonił jakiś czas idee polityczne, jaki ideologii jak i jaki język i złożyły się miała na to co na ten cały kod NATO całe zjawisko to właśnie tym spektaklem Anny państwa grupa zabrała głos w dyskursie publicznym w Polsce dla niemal bez przenośni to znaczy tutaj nie ma w no to jest to są wprost teksty polityczne przeniesione do to teatr tak ten warto chyba wspomnieć, że żaden spektakl jest częścią większego projektu, który realizujemy muzeum sztuki nowoczesnej na ulicy Pańskiej, które jest ono poświęcone zjawisku przemocy przemocy systemowej przemocy związanej z porządkiem ekonomicznym, czyli z kapitalizmem, ale także z jakimiś nurtami politycznymi, które są zbudowane na przemocy proponują przemoc jako jedno z 0 z rozwiązań, więc siłą rzeczy zajęliśmy się koszty te buty temat tematyką przemocy politycznych stąd też, że w butach taki wybór tekstów i to jest w to jest zabranie głosu w debacie ty jesteś pierwszy przypadek, kiedy my zabieramy zabieramy głos w debacie publicznej co to dla nas rzecz myślę też o panu zależy ich jako dyrektor teatru polskiego w Bydgoszczy wcześniej w Poznaniu robił pan teatr zaangażowany w reż też mu, żeby być jeszcze precyzyjną precyzyjniejszy to w grudniu i w październiku pokazaliśmy też w Warszawie to był taki w zasadzie przed tak 2 spektakle, z których 1 dotyczył pracy w błąd Leys tekst współczesny wyreżyserowany przez przez Bartka Frąckowiaka drugi to była rekonstrukcja pierwszego zjazdu Solidarności cieszą nas czeka się złą Solidarność nowy projekt i tam też korzystać z materiałów dokumentalnych pokazujących Solidarność jako projekt lewicowy jako projekt emancypacyjne jako projekt wspólnotowy trochę w innym sensie uczynił oparty na takim jak most zdefiniowane pojęcie narodu, ale raczej na na Jakub Wróbel w taki totalny demokratyzacji był pożar i horyzontalnej demokratyzacji życia politycznego ekonomicznego, więc to też to też jest głos w debacie czy albumu jeśli nawet nie tyle odbyła się historyczna czy tożsamościowej, ale też mógł w takiej debacie o przyszłości uciekł z liści zastanawiamy nad jakimiś wariantami modelami alternatywami oto mamy też parę przykładów historycznych od, których można, by się odbicie, które można było pod kątem przyszłości zanalizować zobaczy 3 czy 3 3 czy coś z tego wynika dla współczesności to patrząc na nową kuratorów poszczególnych wydarzeń w po podczas Biennale Warszawa to nietrudno odnieść wrażenie, że w oczy, gdzie bije nasze serce zrobić teraz takie nazwiska jak Przemysław Wielgosz powiedzmy redaktor naczelny remont płatnik czy nasz kolega Edwin Bendyk to jest projekt lewicowy to jest projekt lewicowy budowane przez ich grupa jest brak stałych współpracowników teatru w Bydgoszczy, ale też, z którymi współpracujemy jako zespół od lat będąc czy dzieci ludzie ten zespół jest częścią tego całego organizmu, by nie było byliśmy kilka lat różne różne rzeczy mu projekty artystyczne, ale też inne wydawnicze i dyskusji pewne w tym gronie są też inny w tym gronie kuratorskim są też takie osoby jak Joanna Krakowska Kacper Pobłocki krzyczy Jan Sowa jest też Agata Siwiak, która zaczyna właśnie projekt społeczny trochę inaczej pomyślany niż niższe niż kluby też jest też będący głosem w debacie pomyślanych trochę inaczej już tak zrobione w mieście w różnych miejscach tego miasta, które nie są tak wcale oczywiste, więc tak, jakby zastanawiamy się na ile taki demokratyczny emancypacyjne język jest jest możliwe opcje czy powinno budować ten przekaz w jaki sposób w jaki sposób też dyskutować o tych wartościach jestem ciekaw czym się różni taka zaangażowana grupa artystyczna od takiego tradycyjnego mieszczańskiego teatru czy powiedzmy szczerze instytucji kultury czy pan widzi taką różnicę nie wiem to zacząłbym być może w takiej instytucji kultury, która nie pomyślano w taki sposób jak ta nasza to nasza instytucja jest jednak eksperymentalna pod pewnym względem tajemniczy nie ma w stosunku do brzegu teatrów repertuarowych i wymaga takich rzeczy dużo mniejsze o identyfikacji prawda to znaczy trudno jest zaangażować artystom aktorom czy ciel czy przetwórcą, jeżeli nianię w niedzielą tego pomysłu z wami to prawda, ale też instytucje mistrz Polski malutką instytucją to ponad jedno ma obie instytucje warszawskich jest naprawdę drogi inka i teatry repertuarowe duże zwykle mają posiadają zespół artystyczny złożony z kilkudziesięciu aktorów wielkiego pionu technicznego to jest kilkadziesiąt czasami nawet powyżej liczy około 100 bądź nawet powyżej 100 osób w 1 budynku są wielkie budynki w holu centrum miasta ma odgrywają bardzo wąska z punktu widzenia wypędzono z w stosunku do narzędzi pracy w handlu Chin dosyć jasno miasto Warszawa opisało tą naszą misję to nasze zadanie, bo zarówno w dokumentach jak i jaki później w rozmowach, kiedy te to ta ta ta wizja, bo doprecyzowano dla wszystkich było jasne, że z tą instytucją, która ma łączyć kilka obszarów w oczy ma łączyć działania artystyczne z działaniami badawczymi dyskursów najmniej, a nawet aktywisty ćmy, mimo że ta to zadanie tej instytucji inne niż oddanie Tatr izba z jakichś oczywistych też powodów domniemane sceny nie mamy też galerię nie mamy miejsca jesteśmy trochę taką instytucją romantyczną bezdomną i bezdomnym domem produkcyjnym, więc my robimy wyłącznie te rzeczy, które jakoś się w niewielkich działają punktowo nie prowadzimy repertuaru stałego nie może tych wydarzeń jest dosyć dużo, ale one są zawsze wokół pewnych tematów zbywanej nieruchomości nie nie wokół miejsca pracujemy w różnych miejscach i pewnie będziemy tak pracować też z racji nauczyć ograniczeń wrócimy do naszej rozmowy Tusk poinformował szef Radia TOK FM Paweł Wodziński dyrektor Biennale Warszawa jest państwa i moim gościem, a Wodziński dyrektor Biennale Warszawa nowej instytucji, która powstała w oparciu o teatr scena prezentacje jest czymś zupełnie innym nabrała zupełnie nowego życia ma nowy program jest to instytucja teatralna, ale nie tylko nie tylko jest też instytucją badawczą jest instytucją też aktywisty trzymało się, podejmując rozmaite działania społeczne i środków działania dyskursu w grze to bardzo łatwo znaleźć się też na naszej stronie członek społeczności owych profilach one dotyczą to są zarówno projekty seminaryjne wykładowe też są dyskusje 3 czy prezentacje w zasadzie w tej chwili robimy 3 takie cykle cykl Solidarność 2 0 i Jana sowy, który dotyczy rozmaitych projektów demokratycznych począwszy od małych jakichś zjawisk codziennych do do projektu nie wymogi związane z municypalni z morałem z jakimś ekonomicznym i projektami demokratycznym kooperatywy ami staram się zobaczyć co co COS co z tego dziedzictwa Solidarności dzisiaj wynik cieszymy się na moment z powrócić do państwa spektaklu światowa wojna domowa, bo wydaje się, że to jest spektakl niezwykle ważny szczególnie dla mojej generacji wychowanej w takim przeświadczeniu, że jeśli czegoś nie masz to jest twoja wina, bo to jest trochę opowieścią o nas znaczy to jest spektakl złożony z bardzo wielu tekstów, w które składają się na współczesne i liberalną, a prawicowy świat mam nadzieję, że ten spektakl jeszcze gracze, gdzie były gracz w czerwcu 20 09. 30 czerwca wzrost i zastanawiam się czy na nie jest tak, że ten ten paradygmat współczesnej Polski i współczesnego świata nasza grupa nie próbuje jakoś wrócić odwrócić czy zakwestionować to jest na pewno wynik doświadczeń pewnego pokolenia czy krzyż to co prawda raczej pokolenia, które całe swoje dorosłe życie po swojego większość osób spędziło tu albo już po transformacji ustrojowej obok obozy brak realizacji praw do wielkości ostatnie lata PRL -u i i pierwsze lata po 80 do nas w ogóle doświadczenia i tam jest kilka tekstów, które były takie w dół rząd, fundując w ogóle całą tą cały ten projekt polityczny cel, czyli tekst Margaret patrzę, czyli tekst Garsoniera Huntingtona MAK, który w zasadzie uformowały też nasze myślenie o świecie o Polsce też, bo bardzo bardzo żywa ryba z gumy Witold Mrozek recenzent gazety wyborczej zwrócił uwagę, pisząc o tym, spektaklu, że w zasadzie tak, by tam nie ma tekstów polskich, ale te wszystkie teksty czy te wszystkie zdania my też kojarzymy pamiętamy z Polski wypowiedź jak powiedział on z UE na basen to aż aż połową Oriany Fallaci wszak w jej, ale też pamiętamy z polskich ciułaczy, ale też inne poprzez Polski za pośredniczący przez polskich polityków, którzy też bardzo często używali tych słów oto dowód to był kanon w w pewnym momencie Jaś sam jak i układałem to tak, że sam w naprawdę zastanawiałem jak to jest możliwe, żebyśmy nie za nie zauważyli różne rzeczy, które w tych tekstach są, w które dopiero teraz po po iluś tam w latach ich znaczenie ich sens do nas dociera jakoś Super moce, ale jedynie powszechne wrażenie od strony widowni to spektakl jest niezwykle zabawny i strasznie śmierdzi, ale wychodzi się z niego spaść na smakiem może także w Indiach baliśmy się wszyscy nabrać tak też taki przezroczysty jak w rozliczaniu zauważyliśmy, kiedy to w no tak wdaje się, że rzecznych oczywiste rzeczy zostały pominięte w ciągu tych 3 0 lat od dziś myślę, że uwierzyli, że może uwierzyć, że takie przestawienie wektorów może ktoś mówi n p . że trzeba być, że rzecz, że państwo opiekuńcze oczy, że jakiś rodzaj, więc solidaryzmu społecznego jest rzeczą niewłaściwą ktoś uwierzy w sensie z drugiej strony wierzyliśmy, że nie zemściła 3 czy ta kara wymierzona arogancja jest wartością czasu słabość 3 3 3 i nieumiejętność poradzenia sobie z tym do nowej sytuacji zwadą, bo takie nastąpiło przez pewne przed przestawienia zdaje się, że rzecz, że teraz moment, żeby trochę dokonać podsumowania, by pokazać co co to naprawdę znaczą kolejne zdanie mają tekstów on, że jestem tak stadionów oznaczyć fragment oczywiście te teksty Oriany Fallaci z nim też związana pewna historia Polska tam zestaw słynne chowany w Gazecie Karol Bachleda słynny tekst o ataku 11 września i też ta historia z Orionu Fallaci ma też swoją polską mama kontynuację w 20 06 roku, kiedy toczy się proces przeciwko jak nie fala czy też w Polsce powstał list poparcia bardzo wiele osób, które to są istotne byłyby dla nas tylko opinia jest istotą pisał ten list wiele osób pisało tekst w obronie Oriany Fallaci dziś w 2 czytamy ten tekst to widzimy jego teksty i rasistowski charakter on dużo, bo dużo mocniej uderza nas już niższy niż wtedy są też tak dobry przykład tego jak przeoczyliśmy pewne rzeczy albo nie dostrzegaliśmy pewne rzeczy albo zbyt łatwo może podejmować na własnym ciekawe sam czy w kontekście Pańskiego spektaklu z światową wojna domowa w oczy czy czuje on zaniepokojenie współczesną polską, a nie wydają się, żeby Polska była jakiś innej sytuacji niż większość krajów przynajmniej europejskich czy 3 jest o tyle inne, że to tutaj dochodów w u władzy prawica tak jak w wielu innych krajach Europy na krawędziach Wiesława wolna, ale na drzwiach tancerze łódzkich hal jak ostrzegła przed, ale też zjawiska tłum na narastająca tendencja rad czy radykalizmu prawicowego nacjonalizmu ona jest widoczna też w krajach, które w, których nie rządzi radykalna prawica nie gra w Niemczech za 1 z głów z ważniejszych sił opozycyjnych jest zatem Algarve jest dla niej miłą wrażliwą na scenę monet jest to są zjawiska, które nie są zaskakujące i one są reakcją na na 1 co na to co co co co funduje mu globalizacja to jest jakaś reakcja to zaś odruch obronny przed przed tymi procesami które, których nie nad tym nie jesteśmy w stanie zapanować, które są trochę pomnik pomnik gmach obok nas jakoś nas angażują, ale my nie mamy nad nimi kontroli nie ma kontroli nad gniewem transferami finansował finansowymi mamy kontrolę nad nim nad ruchami emigracyjnymi to są takie kwestie, które stwarzają uzupełniono nową sytuację bardzo często na tej bazie jakich frustracji niezadowolenia z 1 strony próby ochrony własnych pozycji wyrastają ruchy prawicowe, które mają dość proste recepty kolejny wasz spektakl kolejny spektakl Biennale warzy w w ramach Biennale Warszawa powodem z lewej i Bartka Frąckowiaka poniekąd to jest taki deptak tak przynajmniej toczy tam razem z Pańskiej spektakl spektakl, który jest poświęcony zjawisku współczesnego niewolnictwa w tym angielskim tytule jest to może nawet jeszcze precyzyjniej od jeszcze pracuję oddaję ten tytuł charakter tego zjawiska Wenus słowo mogę nauczyć jak też nowoczesne i niewolnic nie chodzi tylko, że ono jest dziś tylko żona przybiera też określoną formę, ale i to jest spektakl, który opisuje w 2 czy to dotyczy 2 sytuacji znanych spra w dotyczy 2 sytuacji związanych z polską pierwsza to historyczna set, by Hilton to to historyczna sprawa obozów pracy w Apulii zlewni dwu lat 2 00 0 lub 4 2 00 6 to jest sprawa, która została zakończona wyrokami sąd Polski wydał wydał wyrok, więc też rum udało nam się zdobyć dostęp do tych do akt tej sprawy więc, więc wiemy mniej więcej coś tam wydarzyło druga sprawa dotyczy sprawy sądowej, która jest w toku i która w którym, która się toczy od jesieni zeszłego roku dotyczy pracy przymusowej w restauracjach warszawskich w 1 z tych w 1 z tych przypadków mieliśmy do czynienia z Polakami, którzy pracowali w we włoszech w tym drugim przypadku to są obcokrajowcy to są migranci najczęściej są to Ukraińcy, którzy którzy, którzy pracują, że te 2 sytuacje są cicho bądź lustrzane dziś pokazujemy pokazujemy w Polaków jako przedmiot handlu i pracy przymusowej handlu ludźmi pracy przymusowej, a z drugiej strony ludzi którzy, którzy jednak organizują go, ale oczywiście też, że ten plan ten spektakl nie tylko dotyczy tych 2 konkretnych rynkach tych 2 konkretnych przypadków też jakość jest umową błotnik szerszą perspektywę, choć pokazuje też co znaczy dzisiaj praca przymusowa co znaczy dzisiaj niewolnictwo, jaki jak to jest płynne kogo dotyczy może się z nim, że może się zdarzyć w zasadzie każdemu w każdej chwili, że te zmiany na rynku pracy, że te mechanizmy związane z pracą są tak stają się tak mu uciążliwe tak jakieś twarde tak trudne, że w zasadzie jest zjawisko to zjawisko to po to, bywa dość dość szerokie z reżyser tego spektaklu Bartek Frąckowiak znalazł dane o tym, się WB zaczęła prace nad spektaklem dane tuż za naszą tuszę zwani też srebro indeks tak czy Global small World Index, w którym z, którego wynika, że w Polsce pracuje przymusowo bądź w stanie niewolnictwa 1 80  00 0 osób i to nie mówimy nie mówimy tutaj o ludziach, którzy nie dostają niskie stawki za duża zaś za prace i choć taki rodzaj wyzysku tu chodzi o prace pod przymusem pracy wpływy z MON powołany jakiś mechanizm fikcyjnego długu zabieranie paszportu czy zapowiedział teatr bene Warszawa i trochę przełamuje tę czwartą ścianę w stronę publicystyki manifestu politycznego stron tematów publicznych tak to z ten wymóg ten termin publicystyka nie jest wytworem krytyki teatralnej, która bardzo często przeciwstawia się sztukę wysoką publicystyce i w gruncie rzeczy próbuje też zostać zaaklimatyzować tych twórców czy ten typ to te instytucje, które się zajmują debatą publiczną, przed którą uważają że, że nie tylko estetyka tak jest altruizm przede wszystkim także, dlatego że publicystyka zawsze jest raźniej, a przez jakieś doraźne, ale ona jest jakby istotna, bo dotyczy kwestii publiczne i też dobrze po politycznych, ale w takim sensie my nie jesteśmy partią polityczną nie zajmujemy nie kandyduję bez żadnych wyborach zajmujemy tematami długu dług publiczny politycznym, czyli politycznymi też IT i wydaje się, że rząd to jest jakiś Supeł istotne, żeby stać w ziemi nogami, a nie tylko kogoś futbol dziś artystycznie, że jednak ten kontakt z rzeczywistością którą, która nas otacza Super ważne, zwłaszcza teraz Kuba, kiedy wiele osób wielkość formułuje swoje opinie jak zmienia swoje poglądy jakoś próbuje ogarnąć te zmiany, która ze swojej mamy do czynienia bardzo dziękuję panu za to spotkanie Paweł Wodziński dyrektor Biennale Warszawa był państwa i moim gościem już za chwilę informacje Radia TOK FM, a po nich raport gospodarczy, na które zaprasza Aleksandra Dziady kie WICZ program przygotowało Szczepan Maziarz Arek Mikołaj Lizut do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA