REKLAMA

Niewolnicy w Polsce. Premiera spektaklu "Modern Slavery"

Światopodgląd
Data emisji:
2018-05-18 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat lub podgląd itp Agnieszka Lichnerowicz wielką przyjemnością przedstawię państwu gości studia są Natalia Sielewicz kuratorka muzeum sztuki z nowoczesnej dzień dobry w Chinach i Bartek Frąckowiak reżyser i zastępca dyrektora Biennale Warszawa dzięki dobrym i też autorzy spektaklu, który można obejrzeć w najbliższy weekend m. in. apotem się okaże, ale dla tych państwa, które to za interesuje informacja taka w czasie szybko orientować, dlatego że spektakl jest Rozwiń » będzie jutro jeszcze pokazywane i pojutrze i to jest spektakl w modelu z najwolniej, czyli współczesne nowoczesne niewolnictwo, zanim przejdziemy do do samego spektaklu to pomysł jeszcze może trochę o samym pomyśle Biennale Warszawa w kontekście tego spektaklu no bo to nie jest taki klasyczny teatr tylko samego początku gdzieś jak rozumiem wasz pomysł jest taki, żeby to grzyby takie sztuki teatralne były też wynikiem 3 2 badań społecznych, żeby to był taki teatr, który wchodzi czy taka hybryda różną zwraca się walka w latach znowu jest założenie samej instytucji Biennale Warszawa jest właśnie takie, żeby projekty i programy łączyły w sobie 3 obszary czy 3 rodzaje aktywności aktywności, a artystyczną artyzm aktywność badawczą bądź badawczą teoretyczną i aktywów i aktywność od aktywistek na polityczną w zasadzie tak tak tak należałoby to określić to znaczy, żebyśmy nie mieli do czynienia tylko i wyłącznie z projektami i mają czysto artystycznymi bądź tylko włącznie badawczymi bądź Tychy włącznie aktywisty wszech miar, żeby te 3 rodzaje działalności wzajemnie ze sobą współgrały wzmacniały się nasz wypracowały no i ten projekt modernistycznej wzory jest częścią też takiego szerszego działania we współpracy z muzeum sztuki nowoczesnej w ramach departamentu obecności, którym nikt, o którym nas szmat czasu standardem przemocy mówiąc bardzo skrótowo w tym programie dwumiesięcznym chodzi o to, żeby opowiedzieć ma powołała się przeanalizować nowe formy przemocy, które pojawiają się na skutek, a w aktualnej fazy globalnego kapitalizmu czy staramy się, by wyłapywać te w tej nowej formy, które rzeczywiście, jakby niemal dosłownie widoczna, bo są nieopisane albo są nieobecne w debacie publicznej w w Polsce no i też to jest w 17 drugi jest taki staramy się robić swoje prospekty muszą Ekonomiczno politycznych zmian ekonomii politycznej to znaczy zależna na tym, żeby nie rozmawiać o tym z takiej mnichem w mglisty sposób to koszt rzeczy się umieszczać także konkretnych wpływów konkretnie w perspektywie politycznej i ekonomiczne w zastanowią się nawet czy mała model z lewej czy ta sztuka, której mówimy o 30 go nazwać jak bardzo urazie kogo się choćby władz reportażem teatralnym albo teatrem śledczym w mentalności wydaje się, że w murze bardziej trafnym sformułowaniem głowy i działanie teatralne proszą żonę w polu to na czym nam zależało od samego początku to, żeby mimo wszystko uciec od bezpośredniej publicystyki, którą możemy obserwować konsumować w prasie w mediach telewizji i po przetestować formę ucieleśnienia performance słup praktyk teatralnych w instytucji sztuki wizualnego jest muzeum sztuki nowoczesnej i w trakcie samego procesu twórczego pro w procesie badawczym stworzyć pewną mozaikę narzędzi zarówno teatralnych badawczy stricte badawczych aktywisty licznych wizualnych Joanny, uciekając jednak od Formuły cieczy gatunku teatru dokumentalnego, ponieważ wydaje się, że to nie jest tak dokumentalny, mimo iż opiera się na na badania w aktach sprawy dotyczące tych 2 konkretnych Case w handlu ludźmi w Polsce właśnie rozmarza gdzieś punktem wyjścia jest raport Global z Life Index szokującym mają 4 0 ponad 40  000 000 na świecie z ponad 40  000 00 0 niewolników był 2 5  000 000 to są niewolnicy w wyniku pracy przymusowej 15  000 00 0 jak czytamy na stronie są niewolnice niewolnice najczęściej przymusowo w związku z tym, że został przymuszony do małżeństwa to co być może wielu Polaków może szokować albo zaskoczyć to jest to, że ten raport ujawnia, że w Polsce 20 16 roku żyło ponad 1 80  000 nowoczesnych niewolników prawie pół procenta populacji Polski to jak jak twierdzą autorzy raportu Global Select z Life Index to są niewolnicy w i doznał w jakiś punkt wyjścia z klubu punkt wejścia w życie później też spotkaliśmy się z rozmaitymi formami krytyki tego raportu, bo to jest tak to nie są twarde dane to nie jest tak to 1 8 5  000 niezidentyfikowanych ofiar nie wiem przez nas Trade czy przez nich Straż Graniczną aż przez policję to jest także to to są szacunkowe dane, które wnikają jeśli z algorytmu Statystycznego po prostu które, która to organizacja czy twój film Foundation przyjmuje no, niemniej jednak Polska w tym raporcie z 20 16 rok znajduje się na bardzo wysokie dwudziestej czwartej pozycji jest, nawet jeżeli powie swojemu można, by kwestionować czysto 8 7 000 nie wiem czy nie stoczy 5 3 do zmian będzie zmierzał pozwy o 3 0 0 zlote, niemniej jednak jest także w proporcji do mniej więcej tak jak się zgadza, tym bardziej są inne re, a raport też przez Departament stanu z salą z wydawane, na który już po pod potwierdzają tę szczególną pozycję Polski Polska jest też szczególna, dlatego że występuje w podróż w potrójnej roli to znaczy jako kraj werbunku jako kraj docelowy jako kraj tranzytowy, przez który biegnie bardzo istotne szlak przemytu po prostu ludzi ze Wschodu w związku z tym no też stoi w 2 ze względu NATO Polska ma na tak szczególną pozycję, bo bez punktów, gdyby pierwsze miejsce w unii Europejskiej i drugie miejsce w Europie i jak po Macedonii razem przed Albanią przed Ukrainą, tak więc więc udało się tak trudno go skrócić kąt intuicyjna sytuacja złotego wyszliśmy, zadając sobie pytanie no dobrze to znaczy tak wyglądają te dane szpecą też szacunki natomiast to jest tak pierwszy nieobecna w debacie publicznej było w gruncie rzeczy nawet ludzie, którzy zajmują tematyką pracy i tematyką ekonomiczną, z którymi rozmawialiśmy w tym zjawisku nic nie wiedzieli wczoraj w porcie przy dość, że ani w raporcie anioła, by takiej skali tego zjawiska w w Polsce, a nie były specjalnie o tematyce handlu i mieć pracę przymusową pauzę, bo to jakiś facet go też o tym, że mówimy dosłownie niewolnictwo nie mówimy o gali w GM MW aktualnie wyników prac nad nim to porozumiemy niewolnictwo nie chodzi o to, że to nie jest niewolnictwo prostują w muzyce życia w Kartuzach wraz z jakim mówił też na religię o pół płacenie poniżej stawki minimalnej dziś nie ma w niej nie mówimy w ogóle wszystkich formach i nieformalnych umów mówiła o sytuacji, w której osoby pracujące nie otrzymują swojego wynagrodzenia w co w ogóle bądź otrzymują i dużo mniej niż to było nie mógł ustalone umówione i nie mogą odejść z miejsca pracy na skutek różnych form przymusu on nie zawsze musi być taki bezpośredni sens zmiany zaś musi być osoba zamknięta po prostu w obozie pracy za płotem i pilnowana przez PKP, choć takie sytuacje też zdarzają niekiedy to jest to jest szantaż fikcyjny fikcyjnym długie niekiedy zabieg zabieranie dokumentów niekiedy to jest przemocy psychicznej manipulacji manipulacja manipulacja psychologiczna jest uzyskiwanie jak też krytycznego położenia danej osoby i niewiedzy nie widzę, że tron własnego statusu niekiedy prawnego w w kraju bardzo czas pozostawania dotyczy osób cudzoziemców zastraszania i t d. tak aby zanim przejdziemy jeszcze żeby, choć trochę opowiedzieć o wynikach waszych prac, czyli o fakcie, czyli samej sztuce to chciałam zapytać w Asseco autorów jak czytamy autorów konceptu w el Bartek Frąckowiak reżyser daje tej sztuki i Natalia Sielewicz lubię to słowo dramatu Mrożka chyba pierwszy raz z Anderlechtu już Hurt Locker w Chinach wciąż też wyglądała praca w domu używam tego słowa śledczych tutaj Bartek Frąckowiak wcześniej podkreślał, że rząd dotąd toalety punkt sztuki w ramach Biennale to jest połączenie sztuki aktywizmu w LM też, że na takiej refleksji politycznej, więc na czym polega praca nad tą sztuką jak ona powstawała lub, a on właściwie po lekturze Glabas Life Index zaczęliśmy szukać dodatkowych źródeł i przy taśmach z raportu fora dotyczące sytuacji migrantów w Polsce odbyliśmy szereg konsultacji z ekspertami z ludźmi, którzy zajmują się tym naukowo m. in. z ośrodkiem badań nad migracjami przy UW ze stowarzyszeniem interwencji prawnej dla stratą, a z dziennikarzami śledczymi z później nastąpiła ta bardziej detektywistyczna praca i spotkania z policją ze Strażą Graniczną, bo się staraliśmy się poszerzać nasze kompetencje czy czy zasięg źródeł o o kolejny krąg na każdym etapie prace, a jednocześnie nie byliśmy też do końca odseparowanie od myślenia o takim stricte teatralnym czy muzealny myśleniem o ikonografii EMP wizualne niewolnictwo antropologicznej ikonografię i niewolnictwa służy bardzo szybko okazało się, że nie chcemy robić spektaklu zrób coś metafory zawał, który by właściwie posługiwał się dość surrealistycznym impresja na temat niewolnictwa kozie głów chcą podzielić się tą wiedzą i zadaliśmy sobie pytanie, jakie kompetencje my jako Brand działaczy kultury posiadamy po to, żeby wesprzeć ten dyskurs wesprzeć specjalistów oczywiście nie nie było to tak późno jak teraz ta opisuje los jest faktycznie okazało się że, że pewne narzędzia, które są charakterystyczne dla naszej pracy ujawniają niekiedy subtelności, a o, których nie przeczytaliśmy oczka w reportażach czy Anną czy mogliśmy powodować pewne, jakie kolarze zderzenia między naszym Tool kitem, a tu Kitano Szkota strat czy nim Stowarzyszenie interwencji praw w studiu solą Renata Joselewicza Bartek Frąckowiak autorzy most Modern style w roli sztuki, którą w ramach Biennale Warszawa będzie można obejrzeć jeszcze jutro i w niedziele bilety są darmowe, ale jeszcze wrócimy po informacjach do tej rozmowy i też do tego właściwie co są co wynika to znaczy ja jako widz w oprócz tego, że ta sztuka jest momentami wstrząsające, więc wyższe Arms poruszono też wyższą poruszona tym, że nie są bardzo wiedziałam Maciek Mielcarz to coś zrobić jakoś zareagować, kiedy ktoś pokazuje niesprawiedliwość i zbroi, a co można, więc po informacjach o, a świerk lub podglądu kart w 2 Agnieszka Lichnerowicz państwa gośćmi cały czas są Natalia Sielewicz z muzeum sztuki nowoczesnej Bartek Frąckowiak Biennale Biennale Warszawa współautorzy sztuki Modern z Leigh w roli sztuki o no właśnie obecny nowoczesnym niewolnictwem mówiliśmy o punkcie wyjścia w waszym, czyli raporcie ONZ Global Life Index Index szczęście, że te dane są bardzo szacunkowe ale jakby nie było pewnie dla wielu słuchaczy to będzie zaskoczeniem w Polsce żyją dziesiątki tysięcy opóźnienie może nawet jak wynika z raportu więcej nowoczesnych niewolników i właśnie sztuka Modern złej woli jest noc taką trzeba im refleksjom faszyzmu, jakby ten klub ośrodek takich celów, które są wyznał, iż jest kilka to znaczy pierwszy cel jest bardzo prosty to znaczy hala to zjawisko niewidoczne nieobecna w debacie z niewidoczną właśnie tych 2 poziomach wręczano paniom nie jest Uros tak cenione ani ono nie jest widoczna też grupy udział w takim codziennym czarna kula czarnym polu to znacznie chodząc po Warszawie po prostu tego nie widzimy albo nie mamy narzędzi poznawczych żeby, żeby ten rodzaj trudno dostrzec fikcyjny dług lub zabraniem mieniem prawda to są 2 alkomaty i w związku z tym pierwszym celem było usługą uwidocznienie tego tego tematu postawienie tego to, żeby w tej perspektywie to znaczy mówimy o niewolnictwie mówimy o handlu ludźmi mówimy o pracy przymusowej, a nie mówimy po prostu każdy rodzaj wyzysku pracowniczego czy też użycie tych pojęć po prostu w kontekście 2 bardzo konkretnych przypadków, gdy w gipsie, a my tak to głupie pierwszy odbyło się pierwsze co drugi był taki, żeby przeanalizować to zjawisko, żeby opisać, żeby pokazać, jakie mechanizmy są z tym zjawiskiem powiązane zarówno tym lokalnym gruncie polskim Janina w kontekście globalnym, bo mechanizmy są powtarzalne są zgodne z Gorzowa mechanizm generowania fikcyjnego długu jest mechanizmem, który z nich ma ludzi zarówno w Polsce na ulicy Wilanowskiej Jagi w Indiach w stanie Maharasztra i w tym sensie to nie jest to nie jest zjawisko zręby lokalnej i zrujnowane tylko jest to powód część szerszego po prostu element systemowego mechanizmu w dobrze i ich tak jak kiedyś mówiliśmy, że bank, przygotowując tę sztukę wykonaliście kawał mu takiej żywności raczej 3 badawczej sprawcy oprócz tego, że spotykaliście się z ludźmi, którzy znają się na tym, iż to skupić się na 2 sprawach w 2 1 dotyczyła, a może państwo słyszeliście było trochę w mediach o tym, było tu w Warszawie Pm Group PLC duetu przestępczego układ, przez którego dom przewinęły się setki co najmniej Ukraińców, którzy byli leasingowa ani do warszawskich kilkudziesięciu tak w warszawskich restauracji, a druga sprawa dotyczy z kolei Polaków tysięcy Polaków, którzy byli niewolnikami we własnym w puli to było na początku lat dwutysięcznych to obrazy soczyście opowieścią 3 polskim bezrobociu tą reformą Stal i powiedzmy szczerze mnie do prób udało nam się mną zdobyć dostęp do wszystkich dokumentów szyld związanych z tymi sprawami niż to po co warto na to jest przede wszystkim chyba zależało nam na materiałach źródłowych, które nie są za pośredniczą one przez złe komentarze bada czy ma jakiś inny tekst kultury na pewno trzeba powiedzieć sobie szczerze, że włączyła się też taka potrzeba fetysz suchych dokumentów sądowych, żeby zmierzyć się nawet z tym materiałem i dodał że, przyglądając mu szkody raporty policyjne z początku lat dwutysięcznych zmarł z komend, a inni głównych policji w małych miasteczek w Polsce, gdzie zgłaszało się to ofiary kampusu w gminnym o puli tych obozów, w których tak tak jakby to tylko samo to świadectwo to jest jakaś niesamowita opowieść o naszym społeczeństwie w tamtym czasie, by to jak organy ścigania identyfikował tą zbrodnią właśnie niejako handlu z niego oszustwo jak mało innych wprowadzenie w błąd czyli jakby to są wszystkie symptomy handlu ludźmi natomiast mknie po chodzą ubrani nie budują takiej świadomości czegoś nie nie buduje świadomość e -handlu jako zbrodni, która wg polskiego prawa i zbrodni w i faktycznie euforia dla mnie była poruszającą lekturą z tego względu, że złodzieje chcieli się historia tych kampus UAM na plantacjach pomidorów karczochów oliwek słonecznej Apulii na południu Włoch tytuł do Rolniczego zaplecza Europy, gdzie da mu zorganizowana grupa przestępcza z Podkarpacia wysyłała na setki transportów w gałę przez przeszło kilka dobrych lat na plantacji patrolowane już przez bardzo trans narodową grupa podanie należeli zarówno Polacy Ukraińcy Algierczyk, a inni są również jak w soczewce odbija taką specyfikę na czym właściwie zaburza pewien stereotyp czy schemat o państwa globalnego południa i Zachodzie tym, kto zniewala, kto jest zniewolony może dodam tylko, bo nie wiem czy będzie szansa NATO w drugą część programu że, gdyby Forlan jest wyjątkowo istotna, ponieważ ten materiał, o którym opowiadamy już w samej końcówce spektakl, pokazując jak miejsce Polaków, a z wczesnych lat dwutysięcznych przyjęli teraz na terenie wchodzi uchodźcy z ze szlaku subsaharyjskiej go z niebywałej i to właściwie Wiśle opowiada o pewnym kontinuum niewolnictwa, który można wpisać zarówno pańszczyzna w Polsce zarówno nie wiem, a obozy warunki pracy w sadach pod Grójcem zarówno obozy co prawda plantacje dla Polaków chodzi we wczesnych latach dwutysięcznych diet strukturalne bezrobocie było gigantyczne ludzie po prostu rzucali wszystko i wy wyjeżdżali, kiedy czytali ogłoszenie w prasie o możliwości zarobku 5 EUR za godzinę co oczywiście było fikcją i że właśnie tą, którą teraz dostarcza jak to zbiera warzywa owoce, kto produkuje żywność GM, która trafia później do tych restauracji, więc mamy liczną Wolin 0 za sprawą Mirosława KO, który może chcesz mieć w Berlinie konsekrował nazwały te są też polskiej transformacji o oczyszczeniu o o współczesnej globalizacji, ale bardzo nie jest dla mnie ważne, żeby jednak niż zapach morza i jeszcze to tylko raz było najbardziej wstrząsające historie o tym, że jeszcze by ujawniali w błoto osobie wysłać mogą zobaczyć wszystko w samym spektaklu, ale nie wiem może czuć się też tam wiele rzeczy wstrząsających natomiast to co dla mnie było wstrząsające to było albo kwestia doskonałej organizacji, gdzie takiego bardzo zimnego i sposobu zarządzania ich do Itaki logistyki też zarówno w przypadku przypadków po brzegi w przypadku tej sprawy tej lokalnej warszawski Mirosława kara, choć pewnie przypadków ludzie te zniszczone jeszcze bardziej widoczna to mieliśmy okazję przyznać już fragmenty rozmów z podsłuchów i to w jaki sposób sami sprawcy rozmawiali ze sobą i przygotowywali się na przyjęcie kolejnych transportów Polaków, gdyż żadne to ta manipulacja której, którą stosowali, bo bardzo świadoma oni dokładnie wiedzieli czy n p . że określali transportu 4 Transpol dość ryzykowne czy nie jest ryzykowne w zależności od tego co ci ludzie wiedzieli o warunkach, w których będą pracować w zależności od tego jak nie wiem ktoś, kto transportową tych ludzi jak i wzdęcia szykował ich n p. nie wiem na położenie społeczno-ekonomiczna w związku z tym metody na miejscu były dostosowane do ich bydgoszczanki profilowania osób, które są w oko w w kolejnych transportach, więc za wydatek ten rodzaj właśnie tych, kiedy ty też inne i logistyki, jeżeli perfekcyjnej organizacji realizowany przy ktoś przez ludzi, którzy pozbyli nie mają wykształcenia i inteligentni tak dalej znalazł wspólnocie w przez główny ruch SA Łódź to się już tak cały system w ogóle nie wie o fałszowanie dokumentów tworzenia takich fikcyjnych umów pieczątek i wiem to no to po prostu naprawdę perfekcyjnie zorganizowane przedsięwzięcie więc, że wiele rzeczy, które się dowiedzieliście się w samej z równym z tarasu nie możecie powiedzieć o tym, także w szczególności papieża sprowadza się ochrona danych osobowych zarówno w przypadku w Łomży jak w przypadku w przypadku tej sprawy Mirosław Baka mówimy o zarówno sprawca wyjął przy po krzywdzonego to tu, którzy w, których pewnie można spotkać się mogą liczyć na spektakl mogą się pojawić w dużo, bo wreszcie z wieloma z nich rozmawia szliśmy spotykaliśmy się no, więc oczywiste także po prostu nie nie można pewnych rzeczy ujawniać też pewne sytuacje kursu pozwalają na zidentyfikowanie człowieka zależy, jaka ciekawa historia to nie wystarczy nie wymazanie nazwiska 3 czworga na zdjęciu tylko też czas zdawać sobie sprawę, że żaden z krajów też różne sytuacje w Polsce mogą identyfikować identyfikować ludzi, a druga sprawa jest taka jeśli chodzi o w wodzie to jest także to sprawa zakończona, ale się zakończyła po prostu prawomocnym wyrokiem przeszłość przez wszystkie możliwe apelacje najtęższe nic im prawie najprawdopodobniej nie wydarzy natomiast jeśli chodzi o sprawy Mirosława kanu to jesteśmy w takim momencie, że przed Wielkanocą prokuratura Skry skierowała akt oskarżenia do sądu aktualnie to sprawa w na etapie postępowania sądowego, które w zasadzie dopiero co się zaczęło, tak więc no, więc jest wielu, że okoliczności związanych z kwestionuje ujawniania informacji z postępowania przygotowawczego czuliśmy dostęp do do Charleston komuchy też dużo bardziej prokurator z takich zwyżek Bond z fantazją odmówiły one dostępne tydzień, ale prokurator odmówił dostępu do spotkaliśmy się z nim biegać pływać, gdyż przekonywać rozmawiać z nim nie jest natomiast to dość powiedzieć to młodzież, bo od o tyle nie ogólnie nie nietypowa prośba zazwyczaj nikt na etapie postępowania przygotowawczego nie zwraca się o udostępnienie akt co teoretycznie jest możliwe, żeby prokurator udostępnia tak to nie tylko pokrzywdzonymi i oskarżonym natomiast na ogół tegoż nieprawdę kuje też były różne względy związane ze specyfiką tego tego śledztwa jest już w zakresie osoba, której poszukiwano też i t d . w związku z tym dochodziły dodatkowe dodatkowe czynniki nalega chwilę później dostaliśmy zgodę sądu kiedyś sprawa trafiła do sądu i tym samym chciałbym przedłożyć wam zaproszenie na kolejną audycję, bo chciałbym jednak porozmawiać o tym, obcym co powinniśmy zrobić to znaczy, bo boli go jednak po obejrzeniu to pytanie się w głowie kołacze mam przestać chodzić do restauracji, bo zwolniłby takiego rozwiązania tak, gdyż ceny indywidualnej od dróg powiedziała, że to oczywiście wszyscy powinniśmy etycznie postępować, ale dziś jednak wszyscy razem też moglibyśmy coś zrobić, ale to może rzeczywiście zachęcał słuchaczy do obejrzenia spektaklu Michała pro dziewiętnastej w niedzielę o dziewiętnastej w Warszawie w muzeum sztuki nowoczesnej bilety są darmowe ranny i wrócimy do tej rozmowy za kilka czy kilkanaście dni porozmawiała w takim razie o tym, MCI jak można temu próbować przeciwdziałać robót w zasadzie co robić, ale dziś to na tyle państwo gośćmi byli Bartek Frąckowiak Natalia Sielewicz współautorzy Modern z lewej i sztuki o, której by były rozmawialiśmy bardzo wam dziękuję ci dziękuję bardzo dam radę taka forma patronat nad Biennale Warszawa, a program dziś przygotowaliśmy z Małgorzatą Połczyńską program realizował Krzysztof Woźniak informacja po nich jeszcze więcej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA