REKLAMA

Na granicy w Terespolu... Sytuacja na przejściu granicznym

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2018-05-19 13:20
Czas trwania:
15:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
swój problem moja sprawa Anna Mitera Zabłocka kłania się państwo Nisko witam w programie twój problem moja sprawa dziękuję za wszystkie maile przesyłane na adres problem małpa tak kropkę FM i oczywiście za wpisy, które państwo zamieszczać na moim profilu na Facebooku profil nazywa się twój problem mają sprawami, a już dziś zaczniemy od Terespola i problemów, jakie obcy wielu już miesięcy spotykali na granicy cudzoziemcy głównie Czeczeni, którzy właśnie przez Rozwiń » przejście kolejowe w Terespolu próbowali wjechać do Polski twój problem moja sprawa w tym proszę państwa moimi gośćmi są pani Sylwia Spurek zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich witam pani rzecznik dziś dobrem oraz pan Marcin Sośniak naczelnik wydziału praw emigrantów i mniejszości narodowych w biurze rzecznika witam panie Marcinie Cinven będziemy rozmawiać proszę państwa o wizycie przedstawicieli biura Rzecznika Praw Obywatelskich na przejściu w Terespolu to jest przejścia, które już wielokrotnie na naszej antenie rozmawialiśmy przejście, na którym przez długie miesiące był problem ze przyjmowaniem wniosków o nadanie statusu uchodźcy osobom, które taki wniosek chciały złożyć Straż Graniczna tych wniosków nie przyjmowała nawet w sytuacjach tak oczywistych jak to, gdy ci ludzie mówili wprost, że byli w swoim kraju prześladowani i chcą starać się w Polsce Łazar państwo pojechaliście w w dniu 15 maja ponownie echem, bo pierwsza wizytacja była w 20 1 6 roku co zostaliście tam na miejscu w Terespolu czy umożliwiono fan ta kontrola, bo to była kontrola niezapowiedziana no tak rzecznik nataką unikalną kompetencję do przeprowadzania tego rodzaju kontroli wizytacji także bez zapowiedzi IEA więc, że zostaliśmy wpuszczeni i mogliśmy obserwować jak przebiegają przede wszystkim Atena eros pytania zmieniło się, że wiele różnych aspektach na pewno mniejsza liczba osób próbuje wjechać się do Polski dużo mniejsza niż raz w czasie naszej wizytacji sierpnia 20 16 i to jest pierwsza pierwsza okoliczność, która być może rzutuje na kolejne mianowicie to co już w tym momencie możemy zdradzić co jest taką na pewno pozytywną wiadomością wiele z osób, które próbowało wjechać się tego 15 maja do Polski wjechało mogło złożyć wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej no właśnie, bo w 20 1 6 roku państwa wizytacja potwierdziła, że na przejściu jest problem, że dochodzi do przypadków nie wpuszczania do Polski takich osób, które podczas odprawy zadeklarowały zamiar złożenia wniosku o oto, by udzielić im ochrony międzynarodowej w naszym kraju panie Marcinie no właśnie jak było w tym przypadku, bo tych osób na przejściu pojawia się mniej, a za chwilę porozmawiamy o tym, czym może być spowodowane natomiast powiedzmy czy chcemy w tym mnie w czasie tej kontroli tej wizytacji 15 maja rzeczywiście potwierdził jeszcze państwo, że zdarzają się wciąż przypadki, kiedy cudzoziemcy, kiedy cudzoziemcom odmawia się prawa do złożenia takiego wniosku tym razem nie było to tak ewidentne jak w 20 1 6 roku kiedyś jeszcze kilkanaście przypadków rozmów, które myśmy słyszeli też mieć okazję obserwować naszym zdaniem powinna zakończyć przyjęciem wniosku gaszenie zakończyło teraz te osoby, które w rozmowie z funkcją Straży Granicznej zgłaszały okoliczności opuszczenia kraju pochodzenia, które wskazywały właśnie ten przymusowy charakter migracji były wpuszczane i te wnioski je było ich przyjmowane 1 przypadek, który budzi naszą wątpliwość akurat tym razem zrobiliśmy coś, czego nie robi w 20 16 roku dzięki obecności pani rzeczniczki mogliśmy podjąć taką interwencję na miejscu w sprawie indywidualnej też zgłosiliśmy swoje wątpliwości co do przebiegu konsekwencji 1 z takich rozmów i w efekcie co też ciekawe i toteż ma trochę związek z tymże mniej osób stawia się na przejściu granicznym jest więcej czasu na to, żeby to, by przeprowadzić w tym konkretnym przypadku zostało powtórzone torów pytanie czy Panic dosięga w tym przypadku została przesłuchana przez juntę wszyscy prezydenci raz jeszcze i zakończą się dla nich dobrze, czyli została do Polski wpuszczono został w odniesieniu tych wniosek o ochronę międzynarodową istotne są liczbę prawda, bo skala tego co było wtedy, kiedy obserwowali jeszcze tę rozmowę inne rozpętania jak pan to moja rozmowy pograniczników z cudzoziemcami w 20 16 roku i skala tego co zobaczyliście na przejściu teraz jest na morzach licznie porównywalna tak jest zupełnie nieporównywalna wtedy było to prawie 50 0 osób teraz 3 2 co sprawia, że jest możliwość powtórzenia takiej rozmowy, czego byliśmy świadkami co sprawia, że są znacznie lepsze warunki oczekiwania na rozmowę, że rozmowy prowadzone są w nieco lepszych warunkach wtedy przypominane były prowadzone na korytarzu między holem głównym, a punktami odprawy paszportowej dziś możecie mieć zastrzeżeń mieć zastrzeżenia tropiciel w naszej notatce, ponieważ idealnie niestety nie jest, ale myślę, że na te warunki panują na tym przejściu to jest najlepsza sytuacja z możliwych do zrealizowania przez stronę graniczną, bo tutaj też jest także miała rozmawiać z przedstawicielami organizacji pozarządowych słyszałam wielokrotnie, że rzeczywiście liczba cudzoziemców, którzy stawią się tam na przejściu w Terespolu zdecydowanie drastycznie spadła, a wynika to po prostu z tego, że realnym takimi można powiedzieć, że akta innymi kanałami jedni drugim przekazywali informacje, że Polacy do Polski Eleni wpuszczają, że jest problem ze złożeniem wniosku o status uchodźcy po prostu nie stawiają się na granicę myślę, że to, dlaczego ta liczba spadła o wiele jest powodów i każdy powód jest poniekąd prawdziwe zjednoczy nas na to co pani redaktor powiedziała, że postępowanie Straży Granicznej, czyli niewpuszczanie odnowienie przyjmowania wniosków to co stoi w 20 1 6 roku rzeczywiście skutkowało tym, że cudzoziemcy wybierali inne kierunek próbowali przez Litwę część osób z tego co wiem, o czym się nie monitorujemy losów czy historię cudzoziemców to skutek sygnał, który zupełnie nieformalnie do nas docierają wiemy, że część zdecydowała się osiąść na Białorusi część wybrała inne państwa dawnego bloku wschodniego nie chcę wracać do kraju pochodzenia, gdzie starać się obecnie wiązać koniec końcem niestety są też takie sygnały te świadczą o tym, użyty został przymuszony do powrotu do kraju pochodzenia i tam n p. w ślad po nim zaginął mam nadzieję, że się te informacje nie będą potwierdzać, ale takie na pewno też do nas do nas docierają i co dalej to wszystko wpłynęło na to, że rzeczywiście dzisiaj mniej osób podejmuje te próby, ale też mniej osób podejmuje te próby codziennie to znaczy, że cudzoziemcy cały czas na Białorusi South cały czas pewnie mają zamiar złożyć wniosek albo próbować będą zużyte wniosek o Polsce, ale krócej podejmujących trud codziennych ani rzecznik tutaj musimy też zwrócić uwagę na jeszcze 1 aspekt mianowicie przedstawiciele rzecznika będzie przy 2 tak jakby stanowiskach przy, których te toczyły się rozmowy, czyli teraz pytania cudzoziemców natomiast było jeszcze jedno stanowisko jak tam wyglądała sytuacja tego do końca, a w tym momencie nie wiemy w Cannes naczelnika razem z panią Joanną osób Coe uczestniczyli obserwowali męki oczywiście wyłącznie w takiej, a w takiej roli biernej nie teraz pytania przed 2 na stanowiskach i uczestniczyła łącznie w tych spotkaniach 18 cudzoziemców natomiast nie wiemy do końca co działo się jak wyglądały rozpętania przed tym trzecim stanowisku w tym momencie nie poprosiliśmy o dokumenty dodatkowe, które umożliwią nam analiza tego, kto chciał wjechać, jakie powody były poddawane przynajmniej na podstawie tych notatek, które nowi jak od dawna sygnalizujemy nie są jak doskonałym narzędziem stąd postulujemy jednak wprowadzenie takiego obowiązkowego protokołowania ja natomiast przynajmniej na podstawie tych notatek oraz notatek z innych dni Jana Pawła statystyk pochodzących z innych dni będziemy mogli wyciągnąć się tam inne wnioski warto podkreślić walory pojawiają się tutaj tak e-mailem ani słowa pojawią się takie komentarze, że na tak przy tych 2 stanowiskach przy, których byli przedstawiciele rzecznika to rzeczywiście Straż Graniczna stanęła na wysokości zadania wszystkie wnioski przyjęła ostatecznie, a przy tym trzecim, gdzie prawnicy z biura rzecznika nie patrzyli nie słuchali nikt wniosku złożyć nie mógł nasza wizytacja jest 1 z narzędzi, które umożliwiają nam analiza sytuacji tej sprawy pojechaliśmy do Terespola po raz drugi w związku po pierwsze ze skargami, które wpływają do biura rzecznika i to jest ze pewna podstawa do naszego niepokoju i Alej i troski o tę sytuację, a po drugie w związku z apelem organizacji pozarządowych Helsińskiej fundacji praw człowieka stowarzyszenia interwencji prawnej i Amnesty International Paper tych organizacji pokazywał to co wynika także ze skarg, które do nas wpływają na określone osoby bezskutecznie próbują wjechać się na terytorium Polski właśnie przez przejście w Terespolu z zamiarem złożenia w Polsce wniosku o innych sam wpuszczane mimo tego, że jak twierdzą deklarują funkcjonariuszom Straży Granicznej zamiast ubiegania się ta o taką ochronę to jest podstawą w ogóle do naszej analizy i do tego, że inne poza tym co zaobserwowaliśmy tutaj zaraz przekażę głosy jeszcze panu naczelnikowi będzie mógł opowiedzieć co sam też zaobserwował będąc przy tym rozpętania to jest taka podstawa do tego, żebyśmy to bardziej kompleksowo nie tylko, opierając się na wizytacji i na obserwacji tych 2 stanowisk, ale przede wszystkim, bazując na skargę, którą otrzymujemy na tym co komunikują nam organizacje pozarządowe wyciągnęli po prostu jakiś wnioski już teraz wiemy po takich konsultacjach z zupełnie wstępny między nową koleżanką, która obserwowała drugie stanowisko, że nawet w ramach tej 1 jednostki 1 pokoju, w którym rozmowy trwają już są 2 różne taktyki już mamy zupełnie inna od ceny tak naprawdę sposobu prowadzenia tych rozmów i toteż jest ciekawa groźny, a różnica panie Marcin Polak Maciej różnica polega na tym, że tak opisywaliśmy trawka w notatce z 20 16 roku, gdzie tam przedstawić oczywiście subiektywne to podkreślam fakt, że to nasza subiektywna ocena nie może być inna teza ocena po prostu rozmowy 2 osób i ona będzie subiektywna zawsze jest wtedy widzieliśmy próbę takiego sugerowania ekonomicznego celu wjazdu cudzoziemca do Polski nawet w tej sytuacji, kiedy cudzoziemiec ten zgłaszały jakiś prześladowania czy obawy przed powrotem do kraju pochodzenia teraz n p . przed tym punkcie odpraw w tym punkcie kontroli, przy którym ja w tym dniu pracowały nie zatruwają takich insynuacji ja wręcz odwrotnie były stawiane pytania o obawy przed powrotem do kraju pochodzenia to o co rzecznik postuluje w swych wystąpieniach wtedy, kiedy prosi o wprowadzeniu protokołów prosi też to pytanie konkretnie dotycząca obawy przed powrotem do kraju pochodzenia wraz z ziemią koleżanka już ma trochę inne obserwacje u niej z tego co zdarza nam przekazać po wizytacji takie sugerowane mnie ekonomicznego celu wjazdu dalej gdzieś tam w tej rozmowie z pojawiały widzimy, że to te stoły były oddalone od siebie parametrów, a praktyka, jeżeli rzeczywiście te są to subiektywna ocena nasza taka była i będzie to jest oczywiście jest inna i praktyka jest inna nawet w obrębie 1 pokoju też będzie próbowali zrobić coś co będzie też niezwykle trudne wyjątkowa i porównać te historie cudzoziemców, które słyszeliśmy teraz przy tej wizytacji tych strat usłyszeliśmy w 20 1 6 roku równać oto, żeby zobaczyć czy te osoby, które wówczas nie wie o 20 1 3 roku przypadkiem nie przedstawiały takich samych historii tak samo zbudowany jest o tożsamość podobną narrację jako osoby, które przekraczały granice teraz, by zobaczyć czy my zmieniła się podejście Straży Granicznej był słyszany historii tak naprawdę z czego wynika ta różnica, że teraz wszystkie osoby, które słyszeliśmy mówił o uchodźczym celu sugerowały temu Kończyce swego przyjazdu do Polski wpuszczono wówczas nie chciałabym, żeby nie wyłącznie nasz tutaj udział nasza obecność miała powodować inne traktowanie musi zmienić system musimy wprowadzić do systemu nie gwarancji najlepiej ustawowe gwarancje albo przynajmniej dawna czarny pewne uszczegółowienie różnych kwestii, ale w formie w pewnych procedur obowiązujących do przepisów i autostrad z tego się nie obejdzie to tutaj nie możemy codziennie jeździć po prostu z wizytacji ją do różnych miejsc, gdzie dochodzi brak może dochodzić do naruszeń dziękuję pięknie pani Sylwia Spurek oraz pan Marcin Sośniak przedstawiciela biura Rzecznika Praw Obywatelskich Malina ściągasz dziękuję bardzo za rozmowę z działaniem na wycinkę proszę państwa Rzecznik Praw Obywatelskich cały czas tej sprawie się przyglądali wiem, że w tej chwili trwają analizy tego co udało się ustalić oraz dokumentów, które rzecznik wystąpił i niebawem mamy poznać wyniki tych analiz lub twój problem moja sprawa w tym, a na koniec tej części programu chciałam państwa zaprosić na stronę tokfm PL w naszych spotkań Stach na stronie mojego programu znajdziecie państwo niezwykłą rozmowę rozmowa o proteście osób niepełnosprawnych ich rodziców rozmowa z etykiem księdzem prof. Alfredem Wierzbickim też zastanawiam, dlaczego mój kościół się na nią pomija oczywiście doceniam bardzo widzi te kardynała mniejsza ale dlaczego biskupi, którzy znacznie była przy sprawach potrafią mówić głośno tutaj na ich sho w tego nie wiem myślę, że trzeba mieć uczył nas tego zresztą jak pan drugi w ostatnich dniach Miłosierdzia w tej wyobraźni Miłosierdzia niestety nie widzę ani po stronie państwa ani po stronie kościoła jeszcze raz podkreślę bardzo doceniam i byłem bardzo poruszony przyjściem kardynała Nycza i także w telewizji obserwowałem jego za słuchanie no ale co dalej cała rozmowa dostępna jest na stronie TOK FM PL w audycji twój problem moja sprawa, a już niebawem wracam z kolejnym temat Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA