REKLAMA

Kraków i Katowice jako miasta kreatywne. Co to znaczy?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2018-05-21 12:40
Czas trwania:
14:51 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarczy 12 4 1 Aleksandra Predenkiewicz raport gospodarczy Radia TOK FM tradycyjnie zaczynamy od przeglądu rynkowego euro kosztuje teraz 4 zł i 2 9 gr w dolara po 3 zł i 6 5 gr frank również po 3 6 5, a brytyjski funt teraz kosztuje 4 zł 90 gr w dziele na plusie WIG 2 0 zyskuje teraz 1 i 5 7 % i indeksy WIG, czyli indeks szerokiego rynku teraz 1 i 13 % w górę dzisiaj nie ma handlu na giełdzie nie w Niemczech, ale publikacje danych oczywiście są one i tak nasz Główny Rozwiń » Urząd Statystyczny dzisiaj nie opublikował informację o produkcji przemysłowej w kwietniu i produkcji budowlanej 2 bardzo ważne działy naszej gospodarki zatem warto śledzić co się dzieje na ich w 1 z drugim miejscu produkcja rzeczywiście rośnie w przemyśle wzrost o 9 3 % jak się patrzy w strukturach grupy rzeczywiście widać duże ożywienie w przetwórstwie przemysłowym, bo zarówno te działy, które produkują na eksport jak te produkują i budowę można u nas Polski rynek wiedział rzeczywiście miały wyraźne wzrosty w kwietniu, jeżeli chodzi o produkcję budowlaną tutaj wzrost oprawie 20 % 19 , 7 m zakrzyknął popatrzy struktury do butelek trochę widać, że znają rzeczywiście ruszać w końcu inwestycje prywatne, ale te publiczne no właśnie była wysoka baza wreszcie tych inwestycji publicznych, bo nastąpił właśnie w pierwszym kwartale w modny tego roku, a wnioskują też ekonomiści potem, że rzeczywiście wznosi się teraz dużo budynków, ale jest trochę mniejszy ruch, jeżeli chodzi n p . o inwestycje drogowe cały czas rosną dodatkowo ceny produkcji firmy budowlane cały czas skarżą się, że mają mało pracowników za mało, żeby móc wykonywać wszystkie kontrakty, więc tutaj te negatywne sygnały mniej już pokazują się, ale jak na razie przynajmniej w kwietniu rzeczywiście produkcja budowlana bardzo mocne słowa po raport gospodarczy, a teraz raporcie gospodarczym zmieniamy temat będziemy rozmawiać o kreatywności i o myśleniu kreatywnym o miastach i o tym czy miasto mogło być kreatywnym lot to znaczy z mostu, gdy pan prof. Sławomir Ratajski sekretarz generalny Polski komitet d s. UNESCO dzień dobry dzień dobry witam serdecznie ich kreatywność miast, czyli właściwie co to jest idea była aż jedno i jesteśmy jednak w epoce postindustrialnej w w momencie budowania społeczeństwa wiedzy, czyli colom mówimy o powszechnej kreatywności obywateli po to, żeby w ogóle mówić o gospodarce i celu i generalnie o rozwoju, a jak już mówimy o rozwoju to mówimy o kreatywność jak mówimy o rozwoju i kreatywności to mówimy o zrównoważonym rozwoju, czyli jesteśmy już w Wilnie SKO notował, że podeszliśmy do tego co jesteśmy kluczem i dlaczego właśnie ją UNESCO zajmuje się tym wiedzą kreatywnością miast w Polsce mamy kreatywne miasta tak na szczęście mamy, ponieważ na tę ideę właśnie poszukiwania nowości przyszłości rozwoju takiego w perspektywie podnoszenia poziomu życia ludzkiego, czyli podnoszenia wiedziałby jak naprawdę uczestnictwa obywatelskiego w życiu społecznym tej tej kwoty aktywność od kreatywności zależy od tego w jaki sposób to miasto będzie przychylny mieszkańcom lub nie ich nie mówimy o kreatywności w tej chwili zasadzie no, które powinny być we wszystkich miastach, ale tylko 3 miasta zdecydowały się na to, że przedstawi swoją aplikację wstąpić do sieci miast kreatywnych i UNESCO, a jej tę wspaniałą działalność rozpoczął Kraków 20 13 roku jako miasto literatury Katowice 20 1 5 eco-miasto muzyki i 2 lata później w 20 1 7 Łódź jako miasto filmu i widzimy, że te wszystkie podstawowe jedno mają korzenie w kulturze, więc kultura podstawą rozwoju no tak jak się okazuje mówimy o kreatywności to tym kreatywność bardzo silnie łączymy składniki, którą i to w takim szerokim znaczeniu to nie znaczy, że nie mówimy o jej artystycznych i środowiskach o działalności artystycznej i ludzie od razu powiem bezpośrednio jest to związane z edukacją, ale właśnie to rzeczywiście, bo to niech dostanie się wydaje niektórym osobom że, gdzie gospodarka taka realna jest dumny, ale właśnie to produkcja przemysłowa, której wspominałam nic ich czymś czy budownictwo rynek pracy a gdzie kultura no właśnie odchodzi się bardzo ze sobą łączy wszystko miesza się i bez kultury bez edukacji no nic tak nie jest możliwe to taki szybki inteligentny rozwój, gdyż nie chodzi o to, żeby te miasta się rozrastały w jakiś dziki sposób tylko, żeby byli ludzie, którzy potrafią odpowiedzialnie zbudować choćby nie wiem strategiczny plan zagospodarowania miast, żeby wszystkim mieszkańców tych miastach żyło się lepiej związku z tym kultura gospodarka Lotos to ściśle ze sobą sprzężone, chociaż może to nie jest tak intuicyjne lekarze właśnie, kiedy mówi pani, że wszystkim, że owo żyło się lepiej mówi pani o inkluzywności szli włączeniu wszystkich grup społecznych, a jeżeli wszystkie grupy społeczne to również różnorodność, bo każda grupa Neo odznacza się swoim własnym swoją własną specyfiką różnorodność różnego typu mówimy głównie różnorodności kulturowej, ponieważ współczesne miasta są zróżnicowane kulturowo, a my tworzymy miasto dla wszystkich tworzymy przestrzeń publiczną dla wszystkich tworzymy, gdy albo obejmujemy koncepcją rozwoju miasta te epoki historyczne, które pozostawiły swoje ślady wmieście, więc te rejony historyczna to w tej Kraków w tym rzecz oczywista prawda cała z całe Stare Miasto krakowskie teraz poszerzono Kazimierz i t d. w no wiadomo jej o oddziale w Katowicach, o czym mówimy mówił lewica to bardzo widać ktokolwiek był w Katowicach 10 lat temu i był teraz niedawno to muszę zauważyć różnice, bo rzeczywiście to jest miasto w Europie, które pięknie korzysta z tej z tego swojego dzielnicowego, a górniczego wykorzystywanie tych wszystkich szybów, które zostały po kopalniach, których już nie działają w 1 jest muzeum winnym jest cała koncertowa im dni to jest ten zakres tego nie rozgrywającego potrwa wykorzystano właśnie mówimy o dziedzictwie niematerialnym w tym momencie, ale mówimy o dziedzictwie również niematerialnym, a więc element całym zespole zjawisk, które wywodzi się z komunikacji międzyludzkiej, bo z tego procesu budowania wspólnoty oczywiście język różnego typu zwyczaje performatywne i t d . i t d . to wszystko tak jak zwyczaje górnicze jest włączony do koncepcji rozwoju współczesnych miast dziedzictwo kulturalne i materialne niematerialne, ale również ci to otoczenie przyrodnicze również wszystkie inne warunki, które wpływają na to, że miasto jest inne, że miasto ma być również przyjazne dla jej mieszkańców koncepcja rozwoju właśnie przestrzeń publiczną i oczywiście film w Łodzi to wszyscy wiedzą szkoła łódzka i ogromny przemysł filmowy i przechodzimy do przepisów kreatywnych zbudowanych na kulturze nauce jest najdynamiczniej rozwijające się gałąź gospodarki na świecie no jak to osiągnąć już pan wspomniał o Katowicach o Krakowie Łodzi, która stawia na film, ale przecież to są 3 miasta jak rozumiem jak tak dobrze zastanowić to w tych polskich naszych innych miastach też, by się znalazł coś takiego co można, by właśnie mógłbym potem kreatywność raz, że podciągnąć odważy to właśnie zainwestować, żeby się tym pochwalić oczywiście jest to pomysł na rozwój miasta pomysł na miasto pomysł, wokół którego buduje się społeczeństwo integruje się społeczeństwo zintegrowane społeczeństwo obywatelskie to największa siła tak naprawdę jest możliwe, żeby społeczeństwo było rzeczywiście zintegrowany no robi z umów czy też możliwe, a co nie można zakładać, że nie jest możliwe są bardzo, że jest możliwe oczywiście też mieć pomysł na to integracji, że mamy cel rozsądne, bo są różne cele i w różny sposób można integrować społeczeństwo chociaż, określając cele negatywne apetyty mamy cele polityki po pozytywnej i do tej i UNESCO dzięki współpracy z angielskim jest specjalistą czasem lancii o określiło 7 takich dziedzin literatura muzyka film sztuki wizualne dizajn rzemiosło i sztuka ludowa oraz uwaga gaz stronom nie na jak gastronomia może wysłać jeszcze obszarem, na którym 3 dziedzinach, które można budować rozwój na wiedzy o tym, Chińczycy, którzy bardzo lubią różnorodność kulinarną najlepiej w mieście jest związany z produkcją rolną na wizytę możemy sobie wyobrazić rozwój sieci GSM w restauracji i rozwój turystyki gastronomicznej nie mówiąc co innego typu ogień i turystyki, którą w wypadku Krakowa no wiadomo banalny, że to jest turystyka kulturalna, a turystyka to inna bardzo szybko rozwijające się gałąź gospodarcza w dobie społeczeństwa wiedzy, który w, którego podstawą jest wymiana myśli przede wszystkim poszukiwanie nowych form dostarczania wiedzy, a turystyka jest również formą edukacji prawda, bo nie bezpośrednio edukacją spotkanie z dziedzictwem jest bezpośrednia edukacja to jest wszystko to są wszystko tak jest sytuacje, które dynamizuje ją wymianę międzynarodową wymianę również 3, jeżeli mówimy o sieci miast kreatywnych w obrębie tych 1 80 miast kreatywnych, które obecnie są na liście na całym świecie Australii nowej Zelandii Stanów zjednoczonych Wielkiej Brytanii Francji tak dalej w te wszystkie miasta no oczywiście Chiny Japonia musimy możemy zmieniać i Islandię PS wraz z gniazda dzięki tej siedziby zmieniają się swoją wiedzą swoimi praktykami, czyli tym samym stymulują, czyli wpływ dynamizm ujął to myślenie o rozwoju w inny za każdym razem, czyli ten kreatywny sposób, czyli jak rozumiem to właśnie dlatego już nas się tym zajmuje, żeby no no bo tak, jakby każdy sam ze sobą jeszcze sam dla siebie działało to dodać dobrze, bo wiele lokalnych społeczności jest lepiej, ale jeżeli syn robi coś we współpracy z innymi to można 1 drugiego napędzi 1 drugiego może coś podpowiedzieć Jurek razem się działo się też się tak powiem więcej niż wynosi jego zmian stąd właśnie jest wszystko pod egidą UNESCO w taki UNESCO, a przede wszystkim wspiera wymianę międzynarodową czy współpracę międzynarodową mówiąc inaczej, szukając współpracy międzynarodowej, która wynika z uznania dla różnorodności akceptacji bioróżnorodności w budowanie Platformy dialogu, czyli tym samym dochodzenia do pokojowego rozwiązywania konfliktów, ponieważ głównym zadaniem UNESCO jest przede wszystkim budowanie pokoju czy warunków pokoju i tutaj wina jej w płaszczyźnie kultury najwięcej jest tych różnego typu możliwości oczywiście kultura to nie jest tylko dodatek tylko teraz widzimy, że to jest źródło kreatywności innowacyjności Voyage mówimy również zrówna się, że to zrównoważy odnosi w stosunku do nauk, czyli nauki ich chociażby podstawowe z muszlą współpracować z naukami humanistycznymi o tym, się coraz częściej mówi w ujęciu w, jeżeli mówimy o rozwoju oznacza przynajmniej to właśnie w UNESCO opowiedziana po raz pierwszy zrównoważony rozwój mówimy o rozwoju nie tylko ekonomicznym środowiskowym czy gospodarczym czy społecznym, ale mówimy o rozwoju, które z przeciwnikiem tym motywem kulturowym, czyli dach dziedzictwo materialne i niematerialne i lokalnych społeczności ach te powinny być wzięte pod uwagę po to, właśnie lokalna społeczność jest beneficjentem i ona określać cele rozwoju w Leighton pięknie opowiada o tej myśli o tej idei jak rozumiemy to jest właściwie dopiero początek, bo za chwilę po jedenasty 17 czerwca, bo to niecały miesiąc został do tego momentu inny Kraków Katowice Rybnik Rakowice jak to się już często zaczną natychmiast Włochy mówić wspólnie ze sobą z komendy, działając będą gościć inne tegoroczne spotkanie sieci miast kreatywnych i UNESCO maszyny za to spotkanie no i prezes oblali, że do tych 2 miast, które dysponują już świetną infrastrukturę, bo otworzyły się na wymianę międzynarodową i kwalifikowaną turystykę tzw. Kongresową można powiedzieć, że tak w mówi trochę mało, ale to jest tez otwarcie drzwi dla ludzi kreatywnych z innych regionów świata z innych państw, których zawsze coś w niosą i tym razem wniesie ich 4 5 0 delegatów z prawie 20 0 miast na całym świecie to są również prezydenci miast osoby odpowiedzialne za grę opracowywanie planów rozwojowych, czyli do co zrobić nowego, żeby uatrakcyjnić mieszkanie w danym mieście, żeby ta przestrzeń publiczna była oczywiście nie tylko dla turystów, ale przede wszystkim dla mieszkańców, żeby posadzić wszelkiego typu wszelkie typy infrastruktury łącznie z gastronomii, o których mówiliśmy, czyli restauracji infrastruktura kulturalna i teatr tego typu rozwiązania, które będą pobudzać i uprzyjemnia życie oczywiście jest wyobrazić sobie, że tych 4 50 Super delegatów będzie dyskutowało o najnowszych rozwiązaniach, które zastosowały miasta w Australii Stanach Zjednoczonych Wielkiej Brytanii miasta europejskie baśnie, poszukując chociażby związków przestrzeni historycznej psy tymi obszarami modernizowany mi, czyli jak budować, żeby ta historia była tam obecna ani niszczyć tej historii jak budować, żeby człowiek czuje się związany z miejscem związany zarówno w sensie fizycznym, jaki mentalnie, żeby on chciał dlatego miejsce pracować, żeby on chciał to miejsce sobie urządzić lecz, żeby on chciał w tym miejscu się rozwijać Kongres miast kreatywnych sieć miast kreatywnych UNESCO w Katowicach i Krakowie, czyli w Cracovii cenach 11 1 7 czerwca w radiu TOK FM jest partnerem medialnym tego wydarzenia serdecznie na niego zapraszamy o idei nie o tym, czym są miasta kreatywny jak tworzyć, żeby rzeczywiście te miasta były bardziej przyjazne dla mieszkańców, ale państwo mi państwo bardzo dziękuję pan prof. Sławomir Ratajski sekretarz generalny Polski komitet d s. UNESCO bardzo dziękuję raz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA