REKLAMA

O prawie i polityce w procedurze praworządności w Komisji Europejskiej

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-05-21 21:00
Prowadzący:
Czas trwania:
44:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z Radia TOK FM Magda z nami jest już, że mecenas Michał Walkiewicz inicjatywa wolne sądy dobry wieczór panie mecenasie dobry wieczór będziemy rozmawiać o unijnej procedurze kontroli praworządności, która wzięła się z komunikatu komisji Europejskiej z marca 20 1 4 roku nowe ramy Unii Europejskiej nasze 3 umocnienia praworządności inne miała być takim środkiem pomiędzy pewnymi miękkimi działaniami, które może uruchomić komisja Europejska Bruksela wobec państwa Rozwiń » członkowskiego, a w słynnym artykułem w siódmym zwany mnie od dziś nie od 2 lat ceny bronią atomową, która służy do odstraszania ani do tego, żeby na któreś państwo tę broń nuklearną spuszczać się ta procedura praworządności została uruchomiona wobec Polski w styczniu 20 16 roku zdaniem pana mecenasa, który śledzi wszystko na bieżące w Warszawie w Brukseli jak to wygląda teraz moim zdaniem w ogóle ta procedura zostało uruchomione nieco późno, dlatego że działania destrukcyjne w stosunku do polskiego wymiaru sprawiedliwości rozpoczęły się od już w zasadzie od jesieni 20 15 roku wiemy w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego i reakcjach komisji Europejskiej była w mojej ocenie nieco spóźniony ale, chociaż w trakcie kolejnych noweli usta w tzw. naprawczych w Trybunale Konstytucyjnym to wciąż się toczyło tak i LO ta może w ogóle powiedzmy na czym polega ta procedura może nie nie wszyscy powtarzamy odmieniamy art. 7 wielokrotnie przez różne przypadki, a przy byliśmy może na czym ta procedura polega Otóż zgodnie z art. 7 traktatu Unii Europejskiej komisja może wystosować do rady Europejskiej wniosek o stwierdzenie ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości, które są zapisane w art. 2 traktatu Unii Europejskiej w tym art. 2 zapisane są to podstawowe wartości, które podziela cała Unia Europejska wśród nich jest oczywiście kwestia praworządności w tym niezależności sądów niezawisłości sędziów i niezależności ich od władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej, czyli zasada praworządności opierać na takim założeniu, że w danym systemie obowiązują rządy prawa ani n p. kwestie polityczne są decydujące nie ma n p. korupcji, jeżeli następuje podważenia, bo przekreślenie dorobku Ania rządów prawa to wtedy pojawia się to systemowe zagrożenie praworządności krzyżem pamiętajmy, że taka sytuacja nie miała jeszcze precedensu nie było takiej sytuacji w historii Unii Europejskiej po raz pierwszy to eksploruje emitent postanowienia traktatu i rzeczywiście w przypadku Polski komisja wystosowała takie zalecenia w stosunku do do rządu polskiego, a te ostatnie zalecenia pochodzą z grudnia 20 1 7 roku i w komisji wówczas 2 3 miesiące na wypełnienie tych zaleceń te zalecenia do dnia dzisiejszego nie zostały w zasadzie żadnym elemencie spełnią one powołane pojawiła się tzw. Biała księga, która raczej rozzłościła niż uspokoiła Brukselę czy państwa członkowskie także do państw członkowskich została rozesłana były też, że kolejne nowele i nadal są procedowane ustaw sądowniczych, które jednak nie satysfakcjonują Brukseli to jest ciekawe, żebyśmy się przyjrzeli tym nowelą do tego, że te nowele wedle zapowiedzi strony polskiej mają wychodzić naprzeciw mnie w tych negocjacjach Unii Europejskiej komisji Europejskiej natomiast jak spojrzymy na zalecenia komisji Europejskiej z grudnia 20 17 roku tam jest 5 punktów to żaden z tych punktów nie jest wypełniony to w skrócie jest mowa o tym, że ustawa o Sądzie Najwyższym nie obniża wiek emerytalny nie narusza zasadę nieusuwalności sędziów kadencyjność prezesa pierwszego prezesa Sądu Najwyższego zmiany w krajowej radzie sądownictwa, które prowadzą do upolitycznienia krajowej rady sądownictwa zmiany w muzeach w sądach powszechnych sądów powszechnych, a dla przewodzenia krajowi niezależność Trybunał uznał za winnego i ostatnie też dość kluczowe, zważywszy na tę słynną już akcję billboardową inne sprawiedliwe sądy no chyba się nazywała rzeczy powstrzymanie się od dyskredytować Ania sędziów, bo jak wiemy jest to pewna elitarna kasta, która się o samorządzie i którą należy rozliczyć się za wszelkie zło, które po osiemdziesiątym dziewiątym roku uczyniła niektórzy nawet wcześniej poczynając od ostatniego punktu no to sami sobie możemy odpowiedzieć się jak wygląda realizacja tych zaleceń oczywiście nie nie zanotowaliśmy nie zaobserwowaliśmy powstrzymania się od cen tego typu działań wręcz jest eskalacja zarówno świadczeń dotyczących funkcjonowania sądów właśnie te wszelkie komentarze dotyczące kas nowości dotyczące komunistycznych konotacji obecnych sędziów i sądów przywdziała nikt nie znam wcieli pamiętajmy, że średnia wieku sędziów w sądach powszechnych jest około 4 1 lat, więc trudno od tych ludzi w jakikolwiek sposób czy trudno tych ludzi w jakikolwiek sposób nawet biologiczni posądza się konotacje czasami komunistycznymi albo się pan panie mecenasie, żeby po raz pierwszy teraz eksploruje możliwości traktatu w zakresie art. 7, ale to nie jest tak dumny, że ten problem wcześniej nie występowało, ponieważ on pojawił się, jeżeli chodzi o kwestie praworządności po raz pierwszy w 200 0 roku, kiedy w Austrii została sformułowana koalicja z udziałem tej skrajnie prawicowej partii Jorga Haidera, a i wtedy niektóre kraje Unii Europejskiej ograniczył kontakty dyplomatyczne z tym krajem potem była Francja w inne, których rząd przyjął program likwidacji romskich obozowisk i tutaj też były ostre protesty i parlamentu Europejskiego i unijny komisarz d s. sprawiedliwości i potem były Węgry i tak naprawdę ta nasza procedura kontroli praworządności powstała w odpowiedzi na ten kazus węgierski no właśnie tylko, że pamiętajmy, że cały system zarówno system prawny system funkcjonowania politycznego Unii Europejskiej polega na inny dialogu w dużej mierze ten dialog w tych wszystkich przypadkach, o których pani wspomniała był prowadzony w dni na ten dialog druga strona reagowała, czyli dialog odnosił skutek w przypadku naszych cały czas pamiętajmy w cudzysłowie reforma wymiaru sprawiedliwości ten dialog nie odniósł żadnych skutków wręcz przeciwnie cały czas ten walec niszczący i niezależności polskiego sądownictwa toczył się naprzód i to dosyć dużą prędkością dniem i nocą jak wiemy, więc stąd wyrzucą stąd też powstał na jedno osób powstała wręcz konieczność, aby Unia Europejska zareagowała i aby wykorzystała ten art. 7 sławetny traktatu Unii Europejskiej, który mówi o tym, że istnieje, że trzeba reagować wówczas, kiedy istnieje poważne zagrożenie naruszenia podstawowych wartości traktatowych nie sprawdziłam daty termin tego przełomu 20 15 20 16 roku dotąd dość szybko ucieka NES pamięć takie terminem i daty dniowe inne, bo to jest pan powiedział panie mecenasie, że komisja Europejska trochę była spóźniona to był styczeń 20 1 6 roku źli chorzy procedury praworządności przypomnijmy, że prawo sprawiedliwość realnie zaczął rządzić w połowie listopada 20 1 5 roku, czyli to jest kwestia, a tak naprawdę kilku tygodni inne Frans Timmermans pierwszy wiceprzewodniczący komisji Europejskiej pod koniec 20 15 roku, a zatem raptem po kilku tygodniach rządów prawa sprawiedliwości wysłał 2 listy do szefów polskiego MSZ i MON-u 2 3 grudnia w sprawie Trybunału Konstytucyjnego 30 grudnia w sprawie mediów publicznych innych i do początku stycznia po prostu kocha obaj ministrowie na te pisma nie odpowiedzieli wówczas została uruchomiona tzw. debata orientacyjna autorem była reakcją NATO destrukcję ze strony polskiej winnej potem 13 stycznia pierwszy etap procedury, czyli ocena czy istnieją wyraźne przesłanki wskazujące na systemowe zagrożenie dla branżowych gość ja i mówiłem o tym, opóźnieniu w stosunku do szóstego formalnego uruchomienia procedury, które tak naprawdę miało miejsce w grudniu ubiegłego roku, ponieważ wcześniej to, o czym pani mówiła Ano to toczyły się toczą się ten dialog na wysokościach Jeziorany za co półroczne zalecenia i 20 1 6 grudzień 20 1 6 lipiec 20 1 7 i w końcu grudzień 20 17, o czym mówiliśmy przed chwilą tak jest natomiast zgodnie z art. 7 cena w momencie, kiedy jest inny w ocenie komisji Europejskiej ryzyko ryzyko naruszenia podstawowych nie wartości unijnych określonych w art. 2 to wówczas skierowany wniosek do rady Europejskiej ten wniosek został ranny został skierowany i teraz w zasadzie już komisja Europejska swoją pracę wykonała teraz wszystko zależy od rady Europejskiej i William chciał powiedzieć, że mnie to postępowanie z art. 7 jest takim stricte politycznym postępowaniem pamiętajmy o tym, że tutaj wyniki tego postępowania zależy w dużej mierze od różnych uwarunkowań politycznych, ale jak wiadomo w przy 2 8 krajach za chwilę 2 7, ale jeszcze na razie 2 8 krajach Unii Europejskiej te konfiguracje polityczne są bardzo ważne, a ich interesy poszczególnych państw szczególnych grup państ w są bardzo ważne to nawet jak spojrzymy na inne grupy państw, które są w tej chwili zwolennikami kontynuowania procedury za art. 7 i te, które się dość neutralnie jak na razie wypowiadają to widzimy, że są to większość tych państw, które są za wysoko od 18 19 państw w tej chwili tak, że tak się szacuje, które są za kontynuowanie etosu to raczej kraje zachodniej Europy dzieli nas narazić się odwróciło tak i na 0 - 9 krajów, które deklaruje chcę jak na razie neutralność, a potencjalnie jest gotowe gotowe w jakiś tam sposób wspierać ma dziś negocjować wsparcie dla dla rządu polskiego, że osiągane negocjacji budżetowych oczywiście to są kraje na kraje KDR lub po prostu fakty Litwa Łotwa to są Słowacja Czechy Rumunia Bułgaria zdaje się, że Malta do tego grona dołącza inna i tu tak jak powiedziałem jest to gra interesów politycznych stref wpływów i t d. natomiast warto jest powiedzieć, że Unia Europejska jako taka poza tym inne postępowanie z art. 7 po posiada też inne instrumenty inne możliwości wpływania na inne w sytuacji, w której naruszany jest system praworządności zaraz powiemy o tych innych możliwościach niektóre z nich zostały już uruchomione na rozstrzygnięcie w niektórych sprawach był już czekamy chociażby owo słynne pytanie irlandzki sektor się czy na pewno za chwilę pan powie, ale chciałabym jeszcze pozmywać chwilę o tym, politycznym narzędziem nie prawnym, ale właśnie politycznym, bo Polska prawo i sprawiedliwość usiłowało te kwestie polityczne rozgrywać się chociażby między 2 panami między szefem komisji Europejskiej, a wiceszefem komisji Europejskiej, czyli między Junckerem Timmermansem inne była to różnica zwana napięciem albo różnicę wrażliwości i Anna Timmermans dość zasadniczy jeśli chodzi o kwestie praworządności junkers, który być może miałby ochotę swe pewnych kwestiach być bardziej pobłażliwe jak się wydaje pan pierwszy wiceprzewodniczący komisji Europejskiej Frans Timmermans fiesty zwolennikiem takiego na jednoznacznego twardego kursu idącego w kierunku ochrony praworządności on wyznaje taki najem taki punkt widzenia, że dekompozycja prawo czynności w Polsce czy jakimkolwiek innym kraju członkowskim może spowodować daleko idące skutki właśnie mające huczne śluby będące skutkujące dekompozycja tego systemu praworządności w innych krajach winna, a nawet w większości krajów Unii Europejskiej to może zachwiać całym systemem spójności, a Unii Europejskiej natomiast Claude Jung Jean-Claude Junckerem też przewodniczący komisji Europejskiej jest politykiem, który w przyszłym roku kończy karierę w przyszłym roku w marcu będziemy mieli szczyt w Sofii, który podczas, którego przewodniczącym Junckerem będzie ogłaszał zakończenie kariery ją, by chciał Ion nie kryje się z tym, by chciał w tym momencie na ogłosić, że Europa jest w stanie uporządkowanym nie ma żadnych konfliktów i one jako polis dostać się nie chrześcijańską w dobrym stanie, ale je stać w taki jest świetlana przyszłość w nagłych dlatego on nie ukrywa, że dąży do kompromisu przy czym Frans Timmermans wyraźnie powiedział coś się na ostatni hołd na ostatniej konferencji wyraźnie podkreślił, że nie ma kompromisu w zakresie praworządności albo mamy praworządność, a i nie mamy, a wartości Unii Europejskiej określone w traktacie w art. 2 mówią o tym, że kraje członkowskie muszą spełniać walor praworządności w jak spojrzymy na retorykę polityków prawa i sprawiedliwość mini auto widać, że cały atak został skierowany w ciągu ostatnich kilku miesięcy, kiedy to rząd prawa sprawiedliwości prowadzi już dialog z Brukselą właśnie w kierunku, a trasę Timmermansa to on jest obrażany przez polityków prawa i sprawiedliwości UE Jean-Claude Juncker nie mam wrażenie, że właśnie ten przekaz jest przez Warszawę kierowane do szefa komisji Europejskiej taka próba manewrowania, bo obejścia, a Fransa Timmermansa dochodzi do moich informacji jej męża obaj panowie ściśle współpracującej jest także Jean-Claude Juncker podejmuje jakieś decyzje, a bez negocjowania uzgadniania tychże decyzji jest Hans Timmermans oczywiście jest także Frans Timmermans jest osobą w komisji Europejskiej odpowiedzialna za procedowanie spra w dotyczących praworządności i nie może być nim nie możesz nie istnieć w ramach komisji Europejskiej, które z rządem przecież tak jest swoistym rządem Europejski nie może istnieć dwoistość zdań i stanowisk to, że jest byłym przewodniczącym mówi jedno, a wiceprzewodniczącym mówił drugie oczywiście są pewne niuanse są też niuanse polityczne, bo pamiętajmy, że Frans Timmermans jest socjalistą natomiast, że Anka odcinka jest przedstawicielem Europejskiej partii ludowej największego ugrupowania parlamentarnego i stąd też jest jest przewodniczącym komisji jej i oczywiście pewne różnice zdań co do przyszłości do tego jak należy prowadzić postępowanie z artykułu silnego między nimi istnieją i w końcu nie ma nie ma żadnych wątpliwości, że tak powiedziałem wcześniej przewodniczący Janke dąży do zawarcia jakiegoś kompromisu przynajmniej w tej sferze publicznej tak deklaruje, że nawet do zawarcia kompromisu jest bardzo też łagodzi retoryczna ogłaszali mówiąc o tym, że fantastycznie się rozmawia ostatnio podkreślał, że mają bardzo dobre stosunki z premierem Mateuszem Morawieckim naprawdę, że jestem optymistą to przyszłość, jaka jest bardziej skłonny przez różowe okulary patrzeć na poczynania polskich władz w zakresie nazwijmy to łagodzenia skutków dokonanych wcześniej w tej reformy wymiaru sprawiedliwości, a czy nie jest kluczowe w obu przypadkach obu panów to, że kadencja komisji Europejskiej dobiega końca i Niemcy to jest jeszcze rok, ale oczywiście oto wszyscy będą się przygotowywać do wyborów Dune, a my parlament Europejski i teraz widać, że Polski rząd grana zwłokę mówi o tym, m. in. Konrad Szymański i że nie zależy nam na tym, żeby to było szybko chodzi o to, żeby uczciwie ten spór rozwiązać tak deklarował wzeszłym tygodniu natomiast Frans Timmermans sprawiał wrażenie, jakby zaczął się spieszyć, bo bezwzględnie tak te uwikłania uwarunkowania polityczne mają mającej znaczenie przyszłoroczne wybory na pewno wpływają na stanowiska polityków natomiast stanowisko polskiego rządu, który gra na czas inny jest w mojej ocenie absolutnie podyktowane tym, aby jak pani powiedziała, cytując pana ministra Szymańskiego, aby sprawę rzetelnie rozwiązać tylko jest podyktowane tym, aby czas grał na korzyść na korzyść znani gracze zaś na korzyść z prawa i sprawiedliwości po to, aby wprowadzić te wszystkie zmiany, aby do sądów weszli sędziowie, którzy są nominowani przez partie, aby Sąd Najwyższy obsadzić je zgodnie z ustawą z 8 grudnia 20 1 7 roku większość swoich sędziów, którzy siedzą Linda my i jest ten kluczowy termin, kiedy auto w ciągu 3 miesięcy od momentu wejścia ustawy w życie stało się to 3 kwietnia mówi Motyl ustawia w Sądzie Najwyższym inny ci, którzy ukończyli 60 5 rok życia mają odejść stan spoczynku bądź też poprosić pana prezydenta o to by mogli dalej orzekać o tym, że 13 2 7 sędziów, bo taki takie pismo wysłał ich ponad 100 spójrzmy na arytmetykę mamy w tej chwili na 8 9 sędziów Sądu Najwyższego, ponieważ jest kilkanaście wakatów po w ostatnim okresie ostatnich 2 lat nie byli w zasadzie powoływanie żadni sędziowie, ponieważ resort sprawiedliwości czekał na wprowadzenie w życie ustaw, które umożliwią mu w w nominowani już sędziów swoich mów mów my inne otwarcie w związku z tym mamy 8 9 sędziów sędziów, którzy mogą odejść w związku z wiekiem emerytalnym jest 4 8 13 tak jak pani powiedziała złożyło wnioski no, więc możemy liczyć co najmniej 40 sędziów pewnie odejdzie zostanie 4 8 5 0 sędziów Sądu Najwyższego, a zgodnie z nowym regulaminem uchwalonym przez pana prezydenta będziemy mieli 1 2 0 sędziów w Sądzie Najwyższym, więc łatwo policzyć, że 7 0 co najmniej sędziów będzie nowych z nadania nowej politycznej krajowej rady sądownictwa leczy się znajdą, bo trudno było znaleźć chętnych do krajowej rady sądownictwa Janusz ogon kandydatów to raczej nie było 18 18 Karolina Wróbel z sił NATO spojrzeć w ten sposób kandydatami do Sądu Najwyższego mogą być również prokuratorzy, którzy 10 lat wykonują swój zawód w związku z tym przypuszczam, że to będzie 1 bardzo Ulatowski Zbigniewa Ziobry trakcyjna oferta dla wielu osób, które będą mogły bardzo krótkim przy w zasadzie nie miałby na to szans w normalnym systemie promocji, gdzie do Sądu Najwyższego powinni trafiać ludzie o najwyższych kwalifikacjach, a w ten sposób trafią ludzie, którzy nigdy w życiu nie nie mogliby sobie na to pozwolić szczególnie w tak młodym wieku, aby trafić do Sądu Najwyższego nic nie sądzę, żeby mieli problemy z ich znalezieniem chętnych zaciągu po puczu teraz panie mecenasie inną niż wskazuje na art. 7 drogą od zaczęliśmy już mówić słynne pytanie prejudycjalne irlandzkiej sędzi mamy poszukiwanego przez polską policję Arthura c, który jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej jest Irlandii tam go złapią Irlandia powinna go odesłać do kraju na podstawie Europejskiego nakazu aresztowania, ale jego obrońcy podnieśli kwestię praworządności w Polsce w tym sędzia odroczyła proces, żeby zapoznać z faktami jak już zapoznała stwierdziła, że irlandzki wysoki Trybunał jest zmuszony uznać, że w Polsce narusza zasadę praworządności, a Warszawa postępuje wbre w traktatowi o Unii Europejskiej stąd pojawiło się pytanie do innych Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Polska w praworządnym krajem i czy Arthur c kim się go oddać świat tutaj nad Wisłę będzie miał gwarancję sprawiedliwego procesu właśnie inne pytanie prejudycjalne taką instytucją, która pozwala sądom w krajach członkowskich w sytuacji, kiedy mają wątpliwości co do m. in. niezależności sądownictwa w poszczególnych krajach rem dają im uprawnienie do zapytania się Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej co na ten temat sądzi czy podziela zdanie czy też nie takie pytanie pani sędzia do analiz wyższego sądu na Irlandii skierowała do Trybunału sprawiedliwości w Luksemburgu i 1 czerwca będziemy mieli rozprawę to będzie niezwykle ważna sprawa dla oceny stanu praworządności w Polsce i oceny stanu niezależności sądownictwa niezawisłości sędziowskiej i wyrok pewnie zapadnie w ciągu kolejnych tygodni zatem możemy się spodziewać, że jeszcze przed kolejnym posiedzeniem rady Europejskiej i innych danin d s. ogólnych będziemy mieli rozstrzygnięcie orzeczenie Trybunał sprawiedliwości, które w innych ustosunkuje się do pytania prejudycjalnego i wtedy myślę, że w zależności od tego czy się jak rozstrzygnie Trybunał sprawiedliwości jeśli Trybunał sprawiedliwości powie, że w Polsce instrumentalnie zostały naruszone zasady niezależności sądownictwa i że pan, na który w tej chwili jest w areszcie w Irlandii i oczekuje na ewentualną ekstradycję nie może być przewieziony do Polski, ponieważ nie będzie tu miał gwarancji sprawiedliwego procesu goto, ale takie orzeczenie wywarł oby nieprawdopodobne wrażenie myślę, że znacznie tom to była dobra ludzi wraz z polskim sprawiła, że prawdziwa broń atomowa, a dlatego, że ja uważam, że w innych znacznie większe znaczenie czy znacznie większego na rolę w tym całym procesie powstrzymania naruszania praworządności w Polsce może odegrać właśnie Trybunał sprawiedliwości znacznie większą niż sama komisja Europejska rada Europejska w toku postępowania z art. 7, czyli orzeczenia Trybunału z Cushman tutaj na sprawę Puszczy Białowieskiej to nam najbardziej obrazuje czym pokazuje moc orzeczeń, ale łączy się udało mówi Olga Długosz Woźniak w każdym razie finalnie wycinka Puszczy została zatrzymana i inny podobnie orzeczenia Trybunału mogą wpłynąć na ukształtowanie mnie dalszego funkcjonowania tych zmodyfikowanych ustaw przez przez PiS jeśli Trybunał będzie na podążał w tym kierunku, w którym podąża do tej pory, czyli jednak ochrony praworządności w krajach członkowskich to możemy liczyć, że takie orzeczenie może powstrzymać dewastacji dewastacje praworządności i niezależności sądownictwa w Polsce ale w jaki sposób Trybunał sprawiedliwości w Luksemburgu stwierdza, że Arthur c musi pozostać w areszcie irlandzkiemu jak rozumiem sądzony przez sąd irlandzki czy pomoc będzie tam oczekiwał na lepszą przyszłość polskiego wymiaru sprawiedliwości na 1 z nich jeśli nie jeśli nie Trybunał sprawiedliwości rzeczy, że w Polsce nie ma warunków do sprawiedliwego procesu to ich i lampki wymiar sprawiedliwości będzie musiał go wypuścić, a Polska prokuratura będzie musiała go dalej poszukiwać nie będzie mogła skorzystać z tego instrumentu, który funkcjonuje od wielu lat, czyli Europejskiego nakazu aresztowania, który jest wspaniałym dla organów ścigania instrumentem, który pozwala bardzo łatwy sposób przekazywać sobie osoby podejrzane pomiędzy policją prokuraturą sądami pańscy członkowie ich, ale znacznie ważniejszym sygnałem są znacznie ważniejszym skutkiem będzie uzasadnienie takiego orzeczenia, bo w uzasadnieniu takiego orzeczenia oczywiście jeśli Trybunał się decyduję na takie stanowisko będzie powiedziane jak się ma system praworządności w Polsce jak się ma system niezależności sądownictwa no dobrze, ale nadal nie wiemy, jakie będą skutki bowiem, jakie będą skutki dla Arthura c podejrzany wyjął z graczy polityczną wyrywkowo o udział w zorganizowanej grupie przestępczej całych swoich adwokatów poranka, że stadnina w kwestii praworządności ni Ka i toczy ma gwarancję sprawiedliwego procesu, ale i, jakie może mieć konsekwencje to orzeczenie dotyczące tej konkretnej sprawy dla całego polskiego wymiaru sprawiedliwości to znaczy rozumiem, ale i jego orzecznictwo orzecznictwo naszych sądów jest postawiony pod znakiem zapytania nie jesteśmy wiarygodni tak, ale być może inne kraje nie będą honorować wyroków, które zapadają przed polskimi sądami, ale jak może to powstrzymać się dewastacje polskiego wymiaru sprawiedliwości znaczy jak władze będą musiały zareagować na takie orzeczenie potencjalne orzeczenie w tej sprawie może być takim kamyczki, które uruchomi na lawinę innych orzeczeń w tego typu sprawach, ponieważ już czekają kolejne wnioski kolejne pytanie prejudycjalne, które pewnie zostaną skierowane do Trybunału sprawiedliwości już takich sprawach ani nie wiemy jakich sprawach natomiast wielka Brytania sygnalizuje, że kilka takich wniosków trzymają niejako w zamrażarce czekając, jakie będzie, że rozstrzygnięcie w sprawie sprawie irlandzkiej jestem przekonany, że w bardzo wielu krajach no adwokaci nie będą mieli żadnych wątpliwości czy też nie będą się powstrzymywali namawianie sądów przy składaniu wniosków do sądów, aby pytały się Trybunału w Luksemburgu o stan praworządności w Polsce to będzie dotyczyć wszelkich spraw, bo to będzie dotyczyć spra w majątkowych dotyczących biznesu dotyczących transferów pieniężnych i spraw rodzinnych związanych z opieką nad dziećmi, a zatem to może dotknąć absolutnie bardzo bardzo szeroką sferę potencjalnie zainteresowanych i w tym sensie mówię o uruchomieniu pewnej inne lawiny, która wpłynie bardzo znacząco na stan tej zasady, która jest 1 z podstawowych zasad spójności systemowej prawa unijnego, czyli wzajemnego zaufania, bo sądy krajów członkowskich polegają na wzajemnym zaufaniu, że w każdym z krajów członkowskich przestrzegasz tych samych zasad i te same zasady są respektowane w stosunku do drugiej strony w nowych szans polskich władz mogą z szoferem dynamiczna osób, choć Arthur c dopuścili to dobrze będzie mógł dalej ścigać może kiedyś się uda to jest taki jak ran ne jest wyrokiem, który zapadł w lutym tego roku w sprawie sędziów portugalskich win, które teoretycznie jest to, że orzeczenie, które nie ma bezpośredniego wpływu na żadne ich sprawy dotyczące Polski czy innych krajów, ale chodziło o 0 oraz na marginesach chodziło nie sędziowie portugalscy po złożyli złożyli taki wniosek, którego w, którym kwestionowali stan niezależności swojego sądownictwa w związku z obniżeniem im z zarobków trybuna z możliwości stwierdził, że nie nastąpiło obniżenie ich stanu niezależności związku z obniżeniem wynagrodzeń natomiast jednocześnie w uzasadnieniu inny powiedział stwierdził Trybunał, że kraje, że Grzegorz Europejska ma kompetencje do oceny czy prawo krajowe nie podważy tych samych cenić tak jest i tym samym Trybunał sprawiedliwości jest uprawniony do wkraczania w tym sferę oceny czy w danym kraju członkowskim są zachowane czynne sale spełniają unijne standardy i to jest zresztą nikt rewolucyjny wyrok, a od kilkudziesięciu lat nie było tak rewolucyjnego wyroku, który kształtuje nowy nowy instrument w zasadzie pozwalający Trybunałowi sprawiedliwości wkraczać w dostają stare ocen dotyczącą wspólnej sprawie nie niezależność sądownictwa, ale gmina rozwija się zapytać o sferę realną ani symboliczną, ponieważ komisja Europejska uważa, że jesteśmy krajem praworządnym uważa tak Frans Timmermans wzrusza ramionami mówimy będziemy wiązać się kwestie budżetowe z praworządnością w danym kraju, ale i cóż nas to nie dotyczy jesteśmy przecież praworządnym krajem w tutaj może Trybunał orzec, że nasze sądy nie spełniają unijnego kryterium niezawisłości może nastąpić kolejny wzruszenie ramionami w jaki sposób takie orzeczenie może zmobilizować się władze do konkretnego działania naprawczego albo do wycofania się z działaniami dewastujące samo orzeczenie w tej sprawie oczywiście nie będzie takim instrumentem, który bezpośrednio, ale zmienił czy też postępowanie władzy ustawodawczej w Polsce, ale będzie miał ogromny wpły w na stan negocjacji pomiędzy komisją Europejską, a rządem Polski to bezwzględnie skupieni na oczy całej Unii Europejskiej znowu na Polsce, bo to będzie ogromny taki dzwon alarmowy, że coś złego się dzieje w 1 z kluczowych państw członkowskich UE pamiętajmy, że Polska jest dużym krajem członkowskim to co się tutaj dzieje nie pozostaje bez znaczenia tutaj bardzo dużo biznesu kapitału z krajów członkowskich jest ulokowany ten kapitał z kolei prowadzi interesy dla ich interesów w sensie prawnym, czyli n p. dla wyroków, które uzyskują w sądach polskich, które będą realizowane w innych krajach członkowskich takie orzeczenie może być kluczowe dlatego żona podważa możliwość realizacji wyroków polskich winnych krajach członkowskich, ale pamiętajmy, że na podstawie takiego potencjalnego orzeczenia Trybunału sprawiedliwości mogą w kolejnych sprawach Kopań tym, że kolejne sprawy toczą się, a mogło się również toczyć inne ESM może to orzeczenie mieć wpły w na orzeczenia innych sprawach, bo pamięta, że jest złożona w zeszłym roku w grudniu zeszłego roku skarga komisji Europejskiej właśnie do Trybunału tak coraz większą od chemii tak na podstawie art. 2 5 8 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej nie to jest taka procedura naruszenia owa, kiedy komisja może złożyć wniosek do Trybunału o skargę do Trybunału o 1 w związku z naruszeniem któregoś z postanowień traktatowych i komisja złożyła taką US skargę w związku z ustawą prawo o ustroju sądów powszechnych tam zakwestionowała zróżnicowanie wieku emerytalnego został także znowelizowane, ale tam jest jeszcze drugi element mianowicie zagrożeń zresztą oryginalna i w ich władza ministra sprawiedliwości chodzi o możliwość przedłużenia mandatu to jest oczywiście na w skali poważnych problemów i polskiego wymiaru sprawiedliwości obecnych i naruszeń jego niezawisłości niezależności co to jest nieistotny problem natomiast może nie nieistotne, ale mam mniej istotny, ale inni kolejne orzeczenie właśnie sprawie tej skargi może już nawiązywać zarówno do orzeczenia dotyczącego sędziów portugalskich, jaki orzeczenia potencjalnego w sprawie pytania prejudycjalnego sędzi Donny Lee za chwilę też pamięta my może też być skierowana skarga dotycząca ustawy o mnie o Sądzie Najwyższym Gorzowa tutaj trzeba się bardzo spieszyć, bo jak wiemy ustawa weszła w życie 3 kwietnia, o czym mówiliśmy tego 3 lipca są też było tym terminem kluczowym dla Timmermansa sędziowie przechodzą po ukończeniu 6 0 do piątego roku życia stan spoczynku, a na dno i jak rozumiem czasu jest niewiele do 3 lipca i dodam jeszcze, że ta ustawa została już dwukrotnie znowelizowana w tzw. międzyczasie ta ustawa została znowelizowana, ale w razie nie znaczącym zakresie pamiętajmy, że 1 z zaleceń komisji była likwidacja skargi nadzwyczajnej, która została wprowadzona ustawą z o Sądzie Najwyższym z 8 grudnia zeszłego roku i ta instytucja nie jest likwidowana jest nieznacznie zmodyfikowanym powiedział, że zakresowo ona jest możliwe składanie skarg jest wręcz rozszerzona, a nie zawężona, dlatego że w tej nowelizacji ustawodawca odnosi się do art. 2 polskiej konstytucji, który mówi o demokratycznym państwie prawa i w zasadzie sprawiedliwości społecznej to jest tak szeroki zakres, do którego można wrzucić praktycznie wszystko zatem skargę nadzwyczajną, która miała być zlikwidowana wręcz rozszerzonej chodzi o możliwość możliwość stosowania i wracam do tego, że ustawa o Sądzie Najwyższym zawiera tak daleko idące naruszenia wartości traktat każde oczywiste oczywiste, że to jest oczywista oczywistość że, gdyby skarga została złożona z przez komisję Europejską do Trybunału sprawiedliwości to niema żadnych wątpliwości, że Trybunał orzekłby, że tutaj z naruszeniami mamy do czynienia chociażby spójrzmy na Renie usuwane zasady nieusuwalności sędziów jak i na zasady kadencyjności dla sfery naszego prezesa to mnie bardzo nie narusza tylko właśnie tego, o czym daniu działa czas ten czas jest bardzo ważny bo, żeby zatrzymać tę destrukcyjną, a rolę ustawy o Sądzie Najwyższym i wymiany sędziów Sądu Najwyższego mamy czas do 3 lipca, bo po 3 lipca zacznie się wymiana i kreowanie nowych izb Izby dyscyplinarnej Izby komisji kontroli nadzwyczajnej spra w publicznych będzie taki sam szuka tak jak z krajową radą sądownictwa, że właściwie tyle rekomendacji komisji Europejskiej w grudniu ubiegłego roku w dno są nieprzystające do rzeczywistości, ponieważ wymiana tych sędziów już dokonała skrócono kadencję tym, którzy w krajowej radzie sądownictwa zasiadali wybraną przez polityków sędziów, którzy teraz krajowej radzie sądownictwa zasiadają też metodą faktów dokonanych PiS jest przekonany, że zwycięża, bo wino ma przecież, gdybyśmy mieli wypełnić rekomendacje w grudniu ubiegłego roku to musielibyśmy się cofnąć w 2 i pół roku ich też komisja Europejska zdaje sobie sprawę, że to nie wszystko jest cel tak takie proste i możliwe, że da odwrócić bieg rzeki, które już swoje przepłynęła Więcek rozumiem, jeżeli ta skarga nie wpłynęłaby w ciągu najbliższych kilkunastu dni do Trybunału sprawiedliwości w Luksemburgu to właściwie potem jest już po wiecie no właśnie ten czas, w którym pani wcześniej wspomniałam ma tutaj najistotniejsze znaczenie ale, żeby zatrzymać się zatrzymać się temu wymianę sędziów w Sądzie Najwyższym to jedyne jedyne co mogłoby to uczynić nocą byłoby postanowienie o zabezpieczeniu podobne do postanowienia, które zostało wydane w sprawie Puszczy z tym, że tak jak w przypadku Puszczy Trybunał sprawiedliwości nakazał zakaz wycinki, a i tak ten zakaz był namawiany to tutaj w przypadku, gdyby Trybunał orzekł, że wstrzymuje wejście w życie wymiany sędziów, czyli wygaśnie wygasania mandatów sędziów po 6 0 w piątym roku życia i wymianę sędziów i powoływanie nowych sędziów przez tę upolityczniona krajowa rada sądownictwa no to mieliby ci sędziowie bardzo mocny mandat do tego, żeby trwać na swoich stanowiskach i nie ustępować nie ulegać temu naciskowi prawnym usiłował mnie usiłowano naciskowi ze strony ze strony rządzących tutaj Panny dr Bogdanowicz z uniwersytetu Warszawskiego przedstawił bardzo szeroko niedawno tę koncepcję uzyskania zabezpieczenia i tu rzeczywiście tak jak pani powiedziała wniosek o uzyskanie takiego zabezpieczenia powinien być złożony w ciągu dosłownie najbliższych dni, ponieważ co najmniej miesiąc jest potrzebny na wypełnienie procedury, która pozwalałaby Trybunałowi sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu na orzeczenie takiego zabezpieczenia wstrzymującego wejście w życie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym czy oprócz pytanie o innych sądów innych państw członkowskich i skarg komisji Europejskiej na kolejny akt prawny do Trybunału w Luksemburgu są już jakieś inne drogi działania myślę, że ktoś się, że to jest dosyć szeroki Arsenał, a ponieważ, gdybyśmy jeszcze zmian szczególnie się skupiam na na w tych postępowaniach prawnych przed Trybunałem sprawiedliwości mierzą one mogą w mojej ocenie realnie zatrzymać się w destrukcję polskiego wymiaru sprawiedliwości, gdyby którykolwiek z nich zadziała którekolwiek z 300 skarg czy pytań prejudycjalnych mielibyśmy jakiś orzeczenie Trybunał sprawiedliwości, który by mu po prostu stwierdził w oczywisty stan rzeczy jak z jakim mamy do czynienia w Polsce pan prezes Trybunału sprawiedliwości w zeszłym roku powiedział Lenarczyk powiedział coś takiego no dajcie tylko możliwość Trybunałowi osądzenia tego co jest w Polsce jedno w tej chwili Trybunał sprawiedliwości uzyskał taką możliwość może się wypowiedzieć na temat tego co z czym mamy do czynienia w Polsce, więc mam nadzieję że dostrzeże jej instrumentalną systemową destrukcję polskiego wymiaru sprawiedliwości nie znajdzie odzwierciedlenie w którymś z orzeczeń Trybunału pamiętam taką wypowiedź byłego premiera Włodzimierza Cimoszewicza o tym jak komisja nam uruchomić ma procedura art. 7 i były premier mówił, że nasza sytuacja jest cel takiego kogoś komu prokurator postawił zarzuty niby jeszcze nie rogale już problem rozumiem że, gdyby zapadły takie orzeczenia Trybunału w Luksemburgu to mielibyśmy nie tylko problem, ale wyrok w no tak to by tom to byłby ten walor praktyczny, bo jak Iran jeśli komisja Europejska dalej będzie kontynuować postępowanie to polityczna postępowanie z art. 7 no to tam, o czym doskonale gra w FIM doskonale widać ma świadomość Polski rząd mną ciężko będzie dotrzeć do złotego brzegu, który byłby jakąś realną sankcją w stosunku do polskiego rządu, ponieważ mamy tam po 4 5 4 5 członków rady Europejskiej może stwierdzić realne zagrożenie czy poważne zagrożenie naruszenia wartości traktatowych czynie to potrzeba jest 6 państw Unii Europejskiej, które byłyby w stanie zablokować się taką procedurę kraje bałtyckie i ale tutaj już właśnie taką taką koalicję z budową będzie trudno budować, chociaż jest to możliwe do zbudowania no ale powiedzmy że, że takie postanowienie komisji jej postanowienia rady, gdy zapadło to już na kolejnym etapie jeśli chodziłoby o realnych sankcji potrzebna jest jednomyślności tutaj względy polityczne raczej wskazują na to, że taki jedno umyślność i rada Europejska w sprawie Polski nie uzyska, a zatem nie będzie realnych sankcji i z tego sobie zdaje sprawy Polski rząd wygra celowo na czas, ponieważ czas gra na ich korzyść każdy tydzień każdy miesiąc przybliża twórców tej do formy wymiar sprawiedliwości do osiągnięcia swoich celów, a mianowicie do obsadzenia zarówno sądów powszechnych jak największą liczbą sędziów, jaki Sądu Najwyższego z większością sędziów szczególnie tutaj wrócimy do nauczycieli zwróćmy uwagę na obsadzenie 2 izb Izby dyscyplinarnej Izby kontroli nadzwyczajnej spra w publicznych izba dyscyplinarna ma służyć dyscyplinowaniu niesfornych sędziów i innych prawników, którzy nie orzekają po linii nie władzy, tudzież nie wypowiadają się po linii obecnej władzy, a izba kontroli nadzwyczajnej spra w publicznych ma służyć zatwierdzeniu wyniku wyborów m. in . i rozdzielaniu finansów dla partii politycznych co jest bardzo istotne dla całego systemu na funkcjonowanie systemu politycznego w Polsce jeszcze dla porządku dodam, że w tym tygodniu wchodzi w życie pakiet nowelizacji ustaw sądowych, o których mówiliśmy dość krytycznie w tej audycji 1 z nich zakłada publikacja zaległych rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego, a miejsce między 20 03. a od 3 0 maja prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska powinna wydać takie zarządzenie o ogłoszeniu będziemy niewiele to zmienia, ponieważ ta nowela w innych poucza nas o tym, że to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego są zawieszone w ciasnej próżni one już niczego nie dotyczą niczego nie mogą granic nie wpływają mówi się, że to jest największa Groteska, jaką ja widziałem w w takim w ustawach ustrojowych państwa się czegoś takiego z czymś takim nie możemy, nic więc nie ma żadnego znaczenia Szanowni pań ma znaczenie to jest jedno, ale to jest pewnego rodzaju granie na nosie zarówno komisji Europejskiej, jaki polskiemu społeczeństwu równie dobrze można byłoby sobie te orzeczenia drukować na koszulce i więcej tak, dlatego że w samej ustawie, które bardzo krótka, ale stwierdza się, że opublikowane zostaną nie wyrok nie orzeczenia tego rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego niezgodne z przepisami ustawy o Trybunale Konstytucyjnym zatem sam ustawodawca, mówi że będzie publikował coś co jest niezgodne z prawem to już jest aberracją daleko do Wsoli niespotykaną w inny naszym systemie prawnym, a jednocześnie publikuje on te rozstrzygnięcia należy im wolno nie nadaje im żadnego znaczenia prawnego w bardzo dziękuję panie mecenasie Michał Wawrzecki i 3 adwokat inicjatywa wolne sądy unoszą się przed dwudziestą drugą dziękuję bardzo dobra noc państwa zapraszamy informacji Radia TOK FM wracamy oczywiście po informacjach Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA