REKLAMA

Jan III Sobieski królem Polski

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-05-21 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
49:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM Anną czasem rzeczy dzieją się jednak po drugich i wówczas pierwsze na drugi wpływa więcej być może drugi bez pierwszego i w ogóle do skutku, by nie doszło tym razem szło to tak jesteśmy we Lwowie w roku pańskim 1 60 0 siedemdziesiątym czwartym za oknami Pałacu Arcybiskupiego zapada zmrok Polski monarcha w wieku zaledwie w Chrystusowym dogorywa zapalenie żołądka powalił Michała Korybuta Wiśniowieckiego nieudolnego syna swego wielkiego ojca do śmierci bez Rozwiń » wyboru rozwiązuje problemów, a zwłaszcza 1 z dość kluczowe, czyli jak skutecznie usunąć stronę nieudacznika, który tak się wystraszył tureckiej potęgi, że z TPN oddał Osmanów 2 województwa i część Kalinowszczyzny, a dodatkowo zobowiązał się opłacać pokój w corocznym haraczem bagatela 2 2  000 talarów Sejm warunków tego upokarzającego Polskę traktatu w Buczaczu nie przyjął część szlachty zawiązała przeciwko królowi Konfederacja no ale Wiśniowiecki zachował się porządnie po prostu wziął i umarł dokładnie 10 listopada tymczasem jedenastego po mroźnym już o brzasku śnieżnej zadymce Hetman Jan Sobieski osobiście prowadzi wojsko koronne tureckie oddziały brawurowa szarża husarii panika w obozie wroga próba ewakuacyjna drugi brzeg Dniestru most osławiony okiem polskiej artylerii zrywa się pod ciężarem uciekających klęska Turków nielicznym udaje się dotrzeć z dotrzeć do Kamieńca Podolskiego Sobieski triumfuje będą go i przyjaciele wrogowie nazywali odtąd Lwem, choć ziemskim to zwycięstwo w dzień po śmierci Wiśniowieckiego porzuci Sobieskiego na zachwycony języki braci szlacheckiej i utoruje prawnukowie Stanisława Żółkiewskiego drogę do tronu w mowie otwierającej rząd powie, a więc poświęceń i ofiaruje najdroższej ojczyźnie moje ciało już się cieszą mienie i kre w swoją pragnę oddać się całkowicie na utrzymanie czcił gorzej na obronę chrześcijaństwa całego na obsługę tego istotnego przedłużenia mianowicie naszej wspólnej matki i Korony polskiej na Sobieskiego głos oddaje 3 4 5 0 szlachcic ów jest 2 1 maja 1 60 0 siedemdziesiątego czwartego roku Radia TOK FM z nami jest dr Anna Milewska muzeum Pałacu króla Jana trzeciego Sobieskiego w Wilanowie dobry wieczór pani doktor wieczór no to jak sama nazwa wskazuje placówki, które jest zatrudniona rzeczy będzie o Janie trzecim Sobieskim urodzony 1 600 20 09. roku zmarł w 1 80 0 dziewięćdziesiątym szóstym od 1 60 0 siedemdziesiątego czwartego c i Samsel bardzo ładnie 19 70 czwarty gazet mieli więcej wolnych chwil król Polski koronowany dopiero 2 lata później, bo były ważniejsze sprawy w momencie, który zeznał Ewy brany niższe koronacja po matce spokrewniony z rodem z Żółkiewskiego czy miejsce Hetmanem wielkim koronnym Stanisławem żółkiewskim był jego prawnukiem no i ten kult przodka niewątpliwie miał dla niego charakter formacyjny podobno pierwsze zdanie połaci śnieg czegoś nauczył w dzieciństwie to było teksty Horacego jak słodko i zaszczyt nie jest już za ojczyznę, bo ten właśnie napis wyryty na nagrobku Hetmana, ale powiedzmy sobie szczerze ród zacny ale gdyby nie miałem inne ten system wyboru władców elekcyjnych to sobie znak one raczej nie miałby szans no oczywiście nie miałby szans, że w Rzeczpospolitej ustrój był absolutnie wyjątkowe oczywiście mam takie przykłady w ówczesnej Europie, gdzie wybierano władców elekcyjnych był tron cesarski za każdym razem, kiedy umierał władcy z dynastii Habsburgów na tor musi się zabrać lektorzy wygrać kolejne okazje stwarza tylko przyjęło się tak przez setki lat, że zbierano graczy przedstawicieli rodu Habsburgów i wygrali tylko elektorzy typ elektr było średnio było wiadomo od razu dać elektorzy, więc ten wybór był był przewidywalny w ramach w ramach dynastii Habsburgów wybierano dożów weneckich Rzeczpospolita wenecka, a nawet określenie Rzeczpospolita testery misji mamy Netia najjaśniejsza pokazuje nam pewne związki z Rzeczpospolitą obojga narodów także wybierano znana tron, ale taki ustrój, w którym cała Szlachta może zagrać na 1 miejscu w UE 1 z holu i może decydować województwami poprzez swoich senatorów poprze swoich przedstawicieli czasami go przez swoje szable czasami zdarzało się także były też jej pospolite ruszenie po prostu na molo ZN k ten ustrój tych wolnej i ta możliwość wolnej elekcji akcji wilkiem, ale w elekcji męża, gdy jest wyjątkowa wyjątkowy ustrój i wyjątkowa szansa dla przedstawicieli, a na znaczących rodów Rzeczypospolitej, ale też oczywiście dla kandydatów z zagranicy, więc to była pewna korzyść dla takich Piastów dla przedstawicieli rodów polskich, ale to była też okazja do tego, żeby inne mocarstwa europejskie mogły z la osada swoich kandydatów na tronie Rzeczypospolitej Jan Sobieski był dość dobrze jak na tamte czasy wyedukowany, bo od edukacji zarówno jego brata Marka bardzo wału ojciec Jakub Sobieski był on ona dokonywana wg instrukcji, które radny Jakub Sobieski i zapisał uczono się zatem języków obcych imponujące, bo Sobieski miał znać biegle łacinę francuski niemiecki oraz podstawy tureckiego włoskiego i greki, a w wieku 50 lat zaczął się nawet uczyć hiszpańskiego Annę ukończył Kolegium nowodworskim w Krakowie i do UE szczególna instytucja szczególna placówka edukacyjna tak to była placówka, która miała kształcić targnięcia się wyżej na takim poziomie trojga gimnazja, ale przed Uniwersyteckim elity, że w Rzeczypospolitej rzeczywiście tam spotkał Sobieski bardzo wielu bardzo wiele osób, które nie później przyszło mu brać udział w tym życiu politycznym Rzeczpospolita była taka Kuźnia Kuźnia polityczna kraju, ale też zapisał się do Akademii krakowskiej już jak na ten wyższy poziom myślę, że uformowało go uformowały go też ten Grand Tour tamta podróż po Europie, gdzie nie tylko teoretycznie, ale też w praktyce można było oglądać jak prowadzone działania wojenne proszę pamiętać też czy są ostatnie lata wojny trzydziestoletniej jego zdaniem brał udział aktywne 1 z największych na jej największego konfliktu Europejskiego wieku wieku siedemnastego, więc sąd mógł w praktyce oglądasz jak wyglądało Otóż okazuje się takich rubieżach wschodnich, bo wówczas Rzeczpospolitej, że ten konflikt w centrum Europy nas nie zaangażował tak tak nas w początkach rzeczka, ale już na tę samą końcówkę Rzeczpospolita z, a ogień z wolą grać w ramach szlachetnej na początku myśleliśmy były przez przez lisowczyków ale, ale już na koniec dnia nie braliśmy udział w tym konflikcie natomiast Sobieski razem ze swoim bratem bardzo wiele się nauczyć jak wygląda organizacja wojska jak wygląda współdziałanie poszczególnych formacji wojskowych jak wygląda zaopatrzenie twierdz dokonano by mógł uczyć jak największych od największych wodzów Inków oglądać również że, aby to tylko nie taki nie tylko brakiem zainteresowania wojskowe albo po prostu go oglądać jak funkcjonują 2 rezerw państwa niemieckie jak to wygląda w Niderlandach jak wygrana we Francji, gdzie podpatrywać jak wyglądają rezydencji LT nie tylko największe Książąt władców, ale również po prostu taki już na 1 z najbardziej Wilanowa arystokratów, więc z tego taka taka podróż ukształtowała to, aby nie było wielkie Jakub Sobieski w UE przygotowała instrukcję dla synów i bardzo przemyślał i edukację, ale taki Grand Tour taka podróż w Europie w AWS był Polak była popularna i była właściwie dla każdego on STS czy znak Matović mówią Rzeczpospolitej czy za arystokratów jeśli mówimy o o przedstawicielach innych krajów to to tu było obowiązkowe trzeba było po prostu od nas nauczyć się praktycznie trzeba było zdobyć obycie chciałby się nauczyć języków trzeba było poznać niektóre osoby, które w przyszłości też zaczął odgrywać się ważną rolę w poszczególnych państwach UE miasto to ukształtowało takich młodych mężczyzn, którzy później mieliśmy mowa się polityką i wojskowością z tej wielkiej podróży po Europie wraca do kraju w 1 800 czterdziestym ósmy roku to jest to rok dość istotny naszej historiografii oczywiście wybuchu powstania Chmielnickiego tu chrzest bojowy przejdzie pod Zborowem, ale jeszcze kończący okres jego wykształcenia i zainteresowań też niezwykle rozległe geografia matematyka astronomia inż. Jana czytający książki zamawiających w całej Europie posiadający kilka bibliotek zatrudniająca profesjonalnych bibliotekarzy, którzy zajmowali się obsługą tychże księgozbiorów tak to też nie w niezwykle wyjątkowe, że on po tak nie przejechał sobie tylko tej wielkiej Europy i ją tak nie ogląda tego wszystkiego, bo tak tata nakazało już ta to oglądać naprawdę był tym zainteresowanej zainteresowaniem o bardzo bardzo szerokie i a krąg osób, które styl potem się stykał, który zatrudnia kry mi się otaczać się przyjaźń z kim korespondował pokazuje, że ta zainteresowania podtrzymywał przez następne dziesięciolecia, że nie rozstawał się z książką nie rozstawał się z piły oraz, że bardzo bardzo chętnie to, czego się tego, czego czegoś nauczyło Air przekładał różni się n p . przy budowie swojej rezydencji, że doradzał, że znam się ciągle się radzić także miał taki głód tyle głód wiedzy głód informacji, ale też się głód takie spotykania się ciekawymi postaciami po powstaniu Chmielnickiego na Polskę spada potop szwedzki market Real i są tak tak już potopu mają w miejsce 2 istotne wydarzenia polityczne i osobiste lub polityczne to zdrada, jakiej dopuścił się Sobieski importer i do dziś ta kwestia jest tylko dużym znakiem zapytania, jeżeli chodzi jego wierność ojczyźnie i album królowi, a rzecz druga natomiast od postaw wysięk w 1 80 0 pięćdziesiąty piątym roku im się zakochał się nie od razu poślubił, bo będzie miała jego wybranka jeszcze innego bogatszego Ireneusza tak po drodze jeszcze w gminach króciutko rysowali spełnia właśnie od powstania Chmielnickiego, a i w walkach na na Ukrainie walka z kozakami, a zginął jego brat Marek to jest ten dał rozkaz milickiego zresztą na miejscu była kilkoma tysiącami danych ideologią chwały po bitwie pod Batohem zostali przez Tatarów RX 10 900 Marek po starszym bratem i cała rodzina test z marką Sobieski w tym starszym synu, a szczególnie matka to już Jakub Jakub już nie żył nałoży wszystkie nadzieje wiązała właśnie znakiem śmierci Marka dery to jest ogromny cios dla rodziny jest ogromny cios dla matki jak jest trochę to można dość brutalnie zabrzmieć beneficjentem tej śmierci brata on staje się głównym spadkobiercą rodzinę Żółtowskich Daniłowicz ów, ale to on przejmuje później po śmierci matki przejmie dobra dobrach Sobieskich, lecz bardzo majętny człowiek będzie majętny człowiek będzie majętnym człowiekiem i dni, ale wspomniał o tym, że powiedzieli, że on był kształcony na takiego jak i był młodszym synem takim może syn był najczęściej albo oddawane jest on miał karierę taką ścieżkę albo kariery kościelnej albo kariery wojskowej starszy przyjmował dobra zarządzał tymi dobrami miał się piąć się po szczeblach kariery urzędniczej Rzeczypospolitej w byłym trenerem tak miało być traktatem natomiast ten młodszy musiał sobie dziś znaleźć jakąś jakość miejsce w przypadku osoby z Jana Sobieskiego po śmierci tej tragedii Marka jak dołączą się te 2 szczeble kariery on ma być on jest dziedzicem narodów, ale też ma się piąć się pan po szczeblach kariery wojskowej no i ta kariera wojskowa ma taki wielki zakręt właśnie na początku potopu szwedzkiego, kiedy Sobieski jej jako 1 z ceną może nie jest dla mnie za stan pierwszy rzut oka, ale jako 1 za raz pierwszy składa 1 cel w nos składa hołd królowi szwedzkiemu i przez kilka miesięcy, a więc nie służył królowi szwedzkiemu w, próbując zwerbować Polski oddział Anna z 12 lat jest tak taki cios w Toronto z biografii napisanej przez Cezarego Wójcika tak właśnie tak oględnie reżyser napisał próbowała jakoś wybrnąć z tego epizodu w życiu życie Jana Sobieskiego każe nam bardzo dużo się nauczył szklarni Szacki to 1 z najnowocześniejszych armii ta armia, która miała też ze zebrała doświadczenia właśnie za walkę w czasie wojny trzydziestoletniej w żarze zająć się tam dużo nauczył całe szczęście, że po tej nauce wsi przed 1 2 kg właściwa strona 2 miliard dół 1 8 50 jak tylko, że wrak radiowóz już w Ad-Dausze ten moment kiedy, kiedy coraz więcej Gardner szlachtę coraz więcej oddziałów wraca za sam królem Kazimierzem wrócił już ta runda Rzeczypospolitej c ze Śląska coraz więcej osób wraca pod Komenda pod komendę Jana Kazimierza zwrócił również Sobieski i będzie wiernie już służył Janowi Kazimierzowi, ale coraz wierni dzięki temu, że właśnie zakocha się z dworca Ludwiki Marii królowej w twarz Marysieńka, która została wydana w 100 0 siedemdziesiątym ósmy roku za Jana sobie pana zamojskiego zamojski nie zdradził kraj Jana Kazimierza Zamość był 1 z nielicznych twierdz Kraśnik, która miała gra trwała aż EBI Krystyny zamojskiego niezwykle bogatym człowiekiem żadnej z najzamożniejszych ludzi w Rzeczypospolitej i lubili królowa znalazła swojej 2 sale el wyposażoną i dograł uczciwą chwilę tak zdecydowani oczywiście w ten sposób chciałaby bliżej związać się sobie pana zamojskiego SLD z dworem zamojski inni nie przejawia w jakiej więc przeciwnicy swego ojca i a przy już zupełnie przyzwoicie swego dziadka nieprzyjazny jakichś wielkich zainteresowani karierą polityczną czy gitara był sobie panem rządu pana na swoich włościach włości miał dużo pieniędzy miał dużo chętniej wydawał, a i tak specjalnie nie chciał się tam polityka włączyć im Ludwika Maria, która budowała to Stronnictwo warstwy tak bardzo chciała właśnie rządowi może przez żonę jakoś bliżej zwiąże go dworem w przypadku Sobieskiego to lato było zbyt mały pan dla Wedla, ale my Marii Kazimiery i UBS, a ona również nie był łagodnie godną Ala no kandydatką drewna na dane żart absolutnie w momencie, kiedy żyła jeszcze Teofila Sobieska, a to może stworzyć jak nie miałoby racji, gdy to ona na pewno się na coś takiego nie zgodziła Czaban mięta jest, że Maria Kazimiera pochodziła naprawdę z takiego pośredniego narodu francuskiego, które dzięki temu, że jako malutka dziewczynka dostała się do, ale na tym Dwór dziki Marina to miała szans jakiekolwiek kariery w MON na wyjście, a może bez pozwala na Jana Sobieskiego nie zgodziłaby się na to małżeństwo w tym roku 1 80 0 pięćdziesiątym piątym, kiedy baraż poznaje i zakochuje, ale mimo późniejszego małżeństwa Marysieńki romansu romans na na boku był utrzymywany znamy to głównie z korespondencji tej wspaniałej tej wspaniałej zachowanej na szczęście korespondencji, ale głównie zachował się listy Ks Jana Sobieskiego, a piękne jest dla wnętrza pięknie pięknie pisał pokazywał swoją grą na ogromne uczucie oczywiście początkowo kochankowie musieli się ukryć VAT w związku z tym, iż zgodnie z Zakliczyna zdobyła tajemnica poliszynela, ale korespondencja mieście zachowują ten teren ten swój język trochę takich takich kodów wczorajsze Lado także tak się nie chroni ich zachowują, bo zachowują pozory jednak dzięki tej korespondencji wiemy jak to uczucie narastało jedno i wiemy i to była też za matoła, a cóż też kompletnego skandalu lider śmierci zamojskiego tajny ślub no tak troszeczkę dłużej trwa miesiąc chęć Borys oznacza aż 1 kwietnia ani w UE 14 maja ślubowali, ale to nie zmienia faktu 5 tygodni do Rzeczypospolitej tao tao nawet już tyle oficjalny ślub był 3 miesiące później po to, był skandal Tor-Tor to coś nie mieściło w głowie, że jeszcze i jeszcze dobrze niebyły odprawiane egzekwuje na tę ciałem zmarłego, a już rajd ruszy kolejne małżeństwo kilka dni po tym, tajnym ślubie PL obejmuje Sobieskim pierwsze urzędem, czyli widać pewne taką zbieżność te muszą uważać na dożynkach zapłaciła zbieżność Jarka, ale tutaj tylko tego związku z żar z powiązaniem Sobieskiego z dworem dworem Królewskim w kolejnych latach od 10 grudnia tego roku, a będzie uzyskiwał kolejne dostojeństwa bardzo niechętnie będzie przyjmował będzie je przyjmował również w atmosferze skandalu, a AB przejmie laskę Marszałkowską czy zostanie marszałkiem wielkim koronnym 1 z najważniejszych jeśli nie najważniejszych urzędników Rzeczypospolitej, a dlatego, że ta godność zostanie odebrana jego mentora owi Jerzemu Lubomirskiemu Timothy ego się bardzo dużo uczą ta wykryta we wspominał, że zawdzięcza mu życie o uratowanie życia tak pod Beresteczkiem także była to niezwykle trudna, a przejmował tę godność atmosferze straszliwe niechęci ze strony szlachty Szlachta szczególnie ta bita Szlachta pamiętała pana najróżniejsze zwycięstwa i do Gniezna do dokonania Lubomirskiego w związku z tym Sobieski na porządku straszliwie niepopularny Jacques przyjmuje całą tę laskę Marszałkowską takie masaże lub miejskiemu sąd sejmowy SZ sąd sejmowy odebrał to godność i przekazało miasto gniewu przekazał to z dyskiem wiele osób w ogóle nie uznało u nich uznawało Sobieskiego za marszałka wielkiego koronnego nie przyjeżdżał przez wiele lat na Sejm to się obawiał tej szlachty był bardzo bardzo niepopularnego przyjmuje, że po śmierci Czarnieckiego przyjmuje buławę polną koronną też odebrana wcześnie lub miejskiemu wcześniej wszyscy uznają tę tezę tę godność uważają, że właśnie jest tak blisko związany z dworem, ale tnie się tak naprawdę po szczeblach kariery kosztem właśnie Lubomirskiego są strasznie to było tt tt latarek kosz Lubomirskiego i walki wewnętrznej w Polsce w latach 6 5 cieszą się teraz króciutko króciutko, bo po po ślubie to jest bardzo trudny okres w życiu ułożyć Sobieskiego i też znamy go dobrze znam wiem co czuł wiemy jak ja się jak się tu dzięki temu zachowała się korespondencja on był młody może Angel praktycznie z granulatem Rokosz ciągle musiał być w polu ciągle przemieszczane ciągle gonią no, a PLL lot wraz z nią łączność takowego listy zapewniały zapewniały łączności wiemy dokładnie, że był to dla niego bardzo bardzo trudny okres czasu także czasami jak wyobrażano i tak mówimy Sobieski piął się po szczeblach kariery to ziarno prawdy jak by mieć świadomość, że te pierwsze szczeble kariery było dla niego niezwykle trudne i przyjmował je w bardzo bardzo trudnym czasie, a potem jak jeszcze w przegrało mecz był obwiniany za za klęskę wojsk koronnych pod mątwami to już w ogóle jego popularność w kraju była tak niewielka, że co to właściwie to mógł być już koniec kariery, a rolę, ale hl wina szwadron 19 9 3 i wielkie zwycięstwo faktów było zupełnie złe zupełnie inna sytuacja w ale jest mamy rak 8 3 edycji mamy kilka kilka lat, kiedy z sobą wszystko już po kilku latach Sobieski cały czas jest przeciwnikiem dworu z przeciwnikiem Wiśniowieckiego jest też przewodnicy przywódca MTK Stronnictwa malkontentów i to wszystko to Stronnictwo wraz z żoną bardzo skłócone z królem Izraela lista miejsc, a prowadzi prawie otwartą wojnę przeciwko 2 × to doprowadza do tego, że ten kraj skłócone potwornie skłócone ze sobą tercet nie lękali się przeciwko w przeciwko malkontentom są także zajęci walką między Sołą żar nie wiedzą tego zagrożenia tureckiego i nawet rok 1 80 0 siedemdziesiąty drugi nawet o poddanie kamienice nawet zajęcia ogromnych połaci połaci Ukrainy Podola nie przynoszę od żywienia i nie przynosi to dopiero dopiero rok właśnie się 30 0 osiemdziesiąty trzeci kiedy, kiedy już naprawdę jesteśmy na skraju wojny wojny domowej udaje się na scenie beatyfikacyjnym wiosną siedemdziesiątego trzeciego roku pogodzić obie strony udaje się wreszcie Sobieskiemu uzyskać pieniądze na wojsko, bo dotychczas zrywano sejmy i robiono wszystko, żeby nie uchwalić podatków na nas wojna na wojsko albo organiści obawiali się, że to wzmocni tylko pozycja Hetmana, a bardzo słabej pozycji króla dopiero 70 3 rok przyniósł zmianę tej sytuacji dopiero w osiemdziesiątym trzecim zebrały zagra wreszcie było pieniądze można było zabrać wojsko i można było rozpocząć działania wojenne można było wystawić armię, która mogła stawić czoła armii armii tureckiej 60 2 roku Sobieski ma kilka tysięcy żołnierzy, a może gorliczan położna słynne słynne wyprą słynna wyprawa naciągu, kiedy mas dosłownie garstka garstka żołnierzy udają się rozbić 3 potężne jak formacje tatarskiej odbić od wiec dziesiątki tysięcy KE rządy zjazd ludzi, ale 80 przecina ona regularną armię 10 03 . roku nawet na południe idą Litwini korzystam tradycyjnie w opozycji wobec bliskiego Hetman wielki litewski wyznań w partii no bo 1 z głównych przeciwników Sobieskiego nie zrobił wszystko, żeby nie nie podnieść kary naczyń doprowadzi do wzmocnienia potęgi Machete Hetmana koronnego aleśmy się tym trzecim te waśnie są złagodzone wojska litewskie wojska koronne i tam na południe no i ich już bardzo zimową porą jak zauważa armii tureckiej Kato barze regularna zima daleko na północy dziś jak najbardziej znane nazwisko znają się z tego sprawę sądowi strzałem z całą noc trzymał dla tych dla tych oddziałów którymi gdzieś tam z północnej Afryki czy z Bałkanów czy gen Dołęga to było straszliwe aż dech, gdy ogłaszano warunki, tak więc wykorzystał pogodę wykorzystał osłabienia wykorzystał świetnie przygotowana armia jest z taką, ale zdeterminowaną do tego, żeby wszedł wreszcie zakończyć tę kampanię wojenną, gdy jest ogromne zwycięstwo, bo naprawdę pod Chocimiem zarówno w okopach jakichś zawodach nie jest tu Ałan LM została nas, że zginęła bardzo duża część tej armii Anders rząd ma 30  000, ponieważ Lech jest od ronda Arifovicia 3 5  00 0 żołnierza i kilku tysiącom udało się przedostać do oceny także naprawdę niewiele z tego el nie udało się jak odzyskać potem wszystkich terenów, które zostały zajęte przez DM przesłałem imperium osmańskie osiemdziesiąty drugim roku, ale było to ogromne zwycięstwo, które bardzo bardzo osłabiło osłabiło Turcję i dawało, jakby notatki w edukacji założeń jest szansa na pokonanie tej armii osmańskiej armii, która w latach 9 0 przeżywała okres swojej świetności, która praktycznie na wszystkich frontach wygrywała i wydawało się, że ten sport armia kamieni niepokonana aż chce się jeździć po prostu nie uda zatrzymać takiej takiej armii, że nie uda się Lu Bel tego Sojuszu z Tatarami kozakami rozerwać, ale chodzi pokazał, że limit jest możliwe pokonanie takiej armii w polu trzeba płacić podatki na drzewach w hali i wyszaleć szansę wodza zaraz po bitwie pod Chocimiem armia litewska wycofała się, więc już nie można było kontynuować nie działa zresztą to była już naprawdę zima i w tamtych czasach rzadko prowadzono kampanię zimą szczególnie, kiedy była ogromna ilość po prostu Kawalerii jazdy na konie potrzebują co bardziej zdecydowanie więcej wymagają niższe niż ludzie, więc prowadzenie kampanii wojennej gdzieś tam na stepach zimą było bardzo bardzo trudne w związku z tym działania wojenne przerwano jednak niż Rzeczpospolita miała już zaraz zaraz po to, pojedzie pod Chocimiem coś innego na głowie nagle się bezkrólewie w ulewie tym razem z ciałem króla, bo poprzednie bezkrólewie, bo bardzo dziwna, bo to u króla abdykował w sobotę szokiem dla dla szlachty jak można zrezygnować z tronu wspaniałej Rzeczypospolitej tutaj jest ciałem króla przeprowadzono całą noc całą procedurę, ale ich już, że właśnie w maju 1 80 0 osiemdziesiątego czwartego roku zabrał się Sejm, żeby wybrać wybrać króla, ale z Indii takie proste przyłożenie Chocim równa się Korona nie właściciel Vettel znowu tak jak mówimy azyl bielskiej piął się po szczeblach kariery na dach jak i rodzinnej chyba już właściwie zwycięzca podchodzi między zapewniła mu zapewniła mu koronę nie to niebyła takie proste na Rzeczpospolita w ciągu tych kilku miesięcy po co mam takiego porozumienia z 10 03 . roku Sejm pacyfikacji innego nie zapomniała też swoich waśni nie zapomniała głębokich podziałów nie przestały istnieć najróżniejsze frakcje polityczne, a jednak, bo kraje ościenne nie przestała być zainteresowane tym, że posadzić swojego kandydata na tronie Rzeczypospolitej tradycyjnie na tron Rzeczpospolitej wysłała swojego kandydata, a w 2 habsburskiego i zawsze praktycznie na każdej elekcji mieli rozmawiać reprezentanta takim bardzo ważny dla reprezentantki zresztą był rok też się przez 6 9 anten dokonał książę Karol lotaryński na dokonuje ważnych wyprzedza trochę wypadki w roku 1 30 0 osiemdziesiątego trzeciego Central tradycyjnie można powiedzieć tradycyjnie Filip Wilhelm Enej górskiej czy może być kandydat do francuskiej kandydat Habsburg z kibicami jeszcze del Taro syn wysyłało złe zgłaszał właśnie mniejsze, bo im szanse powodzenia ale, ale to było skautingu w złym spośród kogo wybierać przysiągł dziewiątym roku była taka sytuacja, że były tak zażarte walki pomiędzy 2 kandydatami kandydatem brodzika czternastego i kandydatem KDH z Polski męża tak trochę jak Deus ex machina wyskoczyła ta propozycja, żeby to właśnie zebrać Piasta i właściwie z godziny na godzinę zostało też miał tężnia zaszli tak widzi, że pod tężniami i TUW przepaść 7 czwartym roku też troszeczkę tak było on nie był tym głównym kandydatem zwracano uwagę na to nawet na mam zachowane w pamiętnikach Vegi w takich relacjach, że należy, że tak oficjalnie krok to taka Albin w te tak nie zgłasza, ale jest silna partia, która jednak jednak chce Sobieskiego Sobieskiego na tronie Sobieski bardzo dużo nauczył się podczas elekcji sześćdziesiątym dziewiątym roku i wszystkie Jan błędy, które popełnił w roku sześćdziesiątym dziewiątym tych stara się unikać w roku siedemdziesiątym czwartym doskonale wykorzystał swoje urzędy jako o jako marszałek wielki koronne panował nad polem relaksacyjnym na pole elekcyjne nie powinna być wojska czasami zdarzało się także, że chodzi o pospolite ruszenie szlachty tam się brakami albo czasami nawet z bronią palną ostrzeliwała senatorów, ale nie powinno być prawo ani powinna być dyskusja powinna być rozmowa to niby zgłaszani kandydaci jedynie wojsko takie może być na polu elekcyjnym to jest wojsko prowadzona przez marszałka Ameryki Kornak, którym po Sobieskim wojsko wojsko to jest gracz Hetmana sinic okolice mogą być obsadzane przez wojska i i dał wojskowym stanęło pod Warszawą w odpowiedniej ilości od odległości od pola elekcyjnego, ale stanęło nawet mocno obsadzona, żeby broń Boże bacowie nie wprowadzili za dużo swojego wojska, żeby nie doszło do jakiejś rozróby na pole elekcyjne jest pod tym względem takim logistycznym, bo to bardzo dobrze przygotowanym Luter bardzo dobrze przygotowane jeśli chodzi o zgłoszenie kandydata, ale zgłosił wojewoda ruski Stanisław Jabłonowski 1 z głównych współpracowników sławę Sobieskiego na jak zobaczą tak różne województwa zobaczyła ten kandydat w niedzielny finał nie wiadomo czym za dość duże szanse do internetu asy tak uznał oraz do tego filii Akademii kont w uszach chciałem mieć ten nie wygrał ten nie wygra to może właśnie Sobieskim się uda, bo tradycyjnie był uznawany za tego nie znika francuskiego w Nysie udała, ale to nie było takiej nie było takie takie oczywiste kilka lat kilka dni, ale było potrzebne do tego żeby, żeby ta kandydatura się na bieg byłby tak tak, żeby się do 1, a osoby z maślanki zgromadzonej na trawie zgromadzeni na polu elekcyjnym oswoili się z tą kandydaturą i zgodzili się na, a na takiego kandydata także 2 1 maja dokładnie mamy nawet taki sam układ dni lekcja zaczęła się dziewiętnastego w sobotę w niedzielę wszyscy poszli jak pan Bóg przekazał do kościoła pomodlić się, a 20 01 . wrócili na pole elekcyjne i to był poniedziałek dzisiaj mamy też poniedziałek 20 01 . nic nam dokładnie w rocznicę wyborów daru króla nie wszyscy jak ważny okrągłą miał krąg nie jadam w piątki na Chrystusie unika gry, ale prawdę rocznice jest dokładnie jak dzisiaj, gdy handel analizowany, gdyby nie tylko wiem, że on dokładnie taki taki sam montaż ich boli go szanowali test octavia 3 Sobieski założył koronę inne, kiedy myślimy Sobieski to myślimy oczywiście Wiedeń odsiecz odsiecz wiedeńska anteny w wielki triumf to za chwilę będziemy mówić, ale inni, jeżeli spojrzymy na sprawy wewnętrzne to z tymi Sobieski niezbyt dobrze sobie poradził, a może, a może nie miał instrumentów, żeby sobie dobrze poradzić, bo to jest cenne czas, kiedy ta złota demokracja szlachecka zaczyna się degenerować właściwie zaczyna się tworzyć coś w rodzaju oligarchii, a magnackich, kiedy każdy ciągnie kołdrę swoją stronę mówi, kiedy ta władza Centralna jest coraz słabsza, gdy państwowość Polska się rozpada, a ich bliskich osób sprawę, że trzeba kraj reformować się tylko siły politycznej na to nie starczało no właśnie teraz mówimy o tym, że Sobieski jest tak wielki inni płacą wielkim wodzem, ale bardziej doceniane na na Zachodzie, bo jest pamiętane właśnie listy głównie przez swoje zwycięstwa militarne do nas już tam być Europa nie wie co się działo wewnątrz Rzeczpospolitej jak jedno niestety klęski można powiedzieć takie polityczne podnosił, że w ramach samej samej Rzeczpospolitej tak ten kryzys państwa rozpoczął się wcześnie rozpoczął się właśnie ta okazja w połowie w połowie wieku przez UE powstanie kozackie, która też rozbiło od wewnątrz rodzinne struktury Rzeczpospolitej pogłębił się w latach sześćdziesiątych właśnie ten Rokosz Lubomirskiego pokazał pokazał bardzo bardzo głębokie głębokie podziały w narodzie Szlacheckim i pokazał jak niewielkie możliwości ma Dwór królewski w reformowaniu, bo już Jan Kazimierz szczególni niezwykle ambitna Ludwika Maria chcieli przeprowadzić się karze nagany szereg reform chcieli, a do zarzucenia no właśnie liberum veto chcieli, żeby uchwała sejmowa były przeprawy podejmowane większością 2 3 głosów, żeby selekcja odbywała się go Wiesenthal Rage, czyli zażycia oaza życia króla Belgii, ale to wszystko tu wszystko w narodzie Szlacheckim było odbierane jako element odpadną takiego dążenia do absolutnej zmowy absolutyzmu na wzór roku młodzika czternastego nas sur la Habsburgów na zużyte carów rozwali ktoś z nas kształtowało po wojnie 30 lat wszystko, tak więc broniono rzędzie od obronią dlatego bardzo mocno Csaba widać też, że Sobieski miał z czasów GM panowania willi niemieckiego miał, a raczej doświadczenia bycia w opozycji niż rządzenia i przeprowadzania przetargu badania reform i na jego główną siłą, a za czasów Wiśniowieckiego było to, żeby Hetmanem to też spowodowało, że pan, że on nie tak szybko chciał się koronować, bo musiałby oddać władzę nad wojskiem na to niechętnie rok dlatego stąd też koronacja dopiero po siedemdziesiątym szóstym roku kim poza tym też Szlachta tworzyła wojsko, więc trudno było przeprowadzać reformy nie mając przeciwko szlachcie nie mając wsparcia wojska, które też fakt otworzyła nowy syn był brak ich Sobieski mówi się, że na pewno nie miało właśnie dobrej ręki również domem to się od 1 z ostatnich prerogaty w która, która umili władca mianowicie do rozdawnictwa urzędów i w jego i jego próby tworzenia Stronnictwa Stronnictwa dworskiego poprzez rozdawnictwo nie da urzędów no niestety nie udało się, bo tych, których chciał pozyskać tych, którym dał najwyższe urzędy zarówno na Litwie kilkoro nie nieestetycznie i tak stanęli w opozycji do eldorado władcy na, a potem jeszcze 1 rzecz, która bardzo się nie podała szlachcic, która również powodowała notatki takie są już lepiej oligarchy magnacki przeciwko Sobieskiemu to oczywiście próba zapewnienia tronu Jakubowi i jest zdominowany tam znaleźć najstarszemu najstarszemu synowi Jakubowi to jest naturalne, że ojciec zapewni stron synowie to jest jej rzeźba już takie było obsesyjne wyprawy na Mołdawię, żeby tam coś pozyskać jakieś Księstwo dla syna tak tak na również Prusa Henger książęcej na dno dno dno staram się jakoś się mniej lub jakoś trudno znaleźć miejsce w Europie plaża nie będzie jeśli dług w dzieje tak to nie było to niebyła następca namiary na miarę swego wielkiego, a c Jana Jana Trzeciaka ani Toscana polityczne ani będzie miał taki talent walec też nie miało takiej zdolności militarnej w dziele sowiecki przeżywał również jakieś tam prezydent zawsze te zwycięstwa na polu udawało mu, a jednak tą miłość Szlachta pytał o to poparcie to poparcie szlachty nie oligarchii magnackie, bo właśnie oni uważali, że nie z 1 z nich nie został podwyższony, ale Ależ tak za bardzo się nie wywyższa tak w żaden wiśnie wielkiego było optymalne, bo on grał w dobre nazwisko świetne pochodzenie dla dobrego ojca, który już dawno nie żył wali niech teraz o 1 w Sienie w trakcie zawału do głowy żona też cichutka spokojna bogobojny Ano po prostu idealna para oni mogli rządzić każdy, kto wchodził i próbował próbował wzmocnić się Naeem, a państwo byłby przeciwnikiem oligarchia magnacka wręcz Chantal Jouanno może być rzuciła się na Sobieskiego podzielcie deski, kiedy zdawali sobie sprawę, że jego pozycja bardzo okazale się umocniła się Europie, że stał się bardzo sławny stał się znany żal, że wojsko wojsko uwierzyła, że właśnie no można zrobić wielkie wielkie dokonania pod jego wodzą Austria natomiast ani się bardzo obawiali jako wzmocnienia z Sobieskiego jestem bardziej są w latach osiemdziesiątych na początku lat dziewięćdziesiątych torpedowali różne tam próby reform i zrywali sejmy ta końcówka jest naprawdę Żabiniec smutna Sobieski walczy o ten a ten tron dla Jakuba próbuje zepsuł go wzmocnić jakoś nam przyzwyczaić szlachtę do tej do tej kandydatury przygotować syna, ale na to silnych jak każda z lekcji faulować kolejne przywileje szlachcie z jej rad, że zostaje wybrany, więc gdzieś tutaj znowu na monarchię dziedziczną Wiktorię wiedeńską muszą teraz panią zapytać należało iść pod Wiedeń czy trzeba było siedzieć w domu klient o tej spytali o pół wsi basen miejski nie miałbym w prasie pamiętaj to jest tak na pewno politycznie ta wyprawa nie była przygotowana militarnie, owszem, politycznie jak zwykle nie byli politycznie grajek jak Paul zobaczymy jak Tomasz szerszym kontekście el 7 3 80 0 siedemdziesiąty szóstym roku został zawarty pokój Żuraw nie kończący wojnę z Turcją, ale nie zyskaliśmy wszystkich terytoriów nie zyskać przede wszystkim Podola nie zgadza się z Kamieńca Podolskiego Ber i bardzo silna była cały czas w Rzeczpospolitej jedno z każdej części Ukrainy bardzo silna była wyższa pospolite partia dążąca do tego, żeby wrócić na tamte tereny, żeby odzyskać kamienicę to jest pierwsza, więc jest grupa osób, która bardzo chce powrotu tam ich kontynuacji walk imperium osmańskim druga sprawa to on zawiedzione nadzieje Sojuszu z Francją Szwecją, a zyska on -li ta strona ta polityka Bałtycka Sobieski grobu tak wiernemu sojusznikowi armii takim gminom w strażnikiem praw francuskiej Ren popierało port zresztą dostawał też pieniądze od kół króla Ludwika czternastego to trzeba też powiedzieć, ale który był tak zapatrzone stonkę TomTom orientacji prorosyjskiej en, a jest zawiedziony, ponieważ Hall Ludwik czternaste Jan zawiera Sojusz Rose land Brandenburgii on gościem Brandenburgii miała być prowadzona właśnie ta polityka polityka Bałtycka Sobieskiego ten Sojusz z Francją miał z Francją Strabag tradycyjnie sojuszniczką imperium osmańskiego miał również ten Sojusz wolno utorować Rzeczypospolitej drogę do bardziej korzystnego pokoju do nocy kiwanie się i Francja nie pomogła nam ani nad Bałtykiem ani nie pomogła nam z nim w cieniu nowych pozycji czy nad nim zmęczeni stanowiska imperium osmańskiego wobec nas to co nam pozostaje jedynym sojusznikiem kina pozostaje w ZUS daje nam UE pozostaje nam Habsburgowie cicha droga wiele samą zagrożeni Verdun monarchia z dróg ska jest także żona, więc możemy patrzeć tak można było popatrzeć podczas wakacji popatrzeć co się stanie jeśli ma on kryterium zaatakuje rdza atakuje Habsburgów można i czekać, jakie będą konsekwencje gdzieś się rzeczywiście Habsburgowie zatrzymają to tę armię czy niezatrzymanie się można było też, iż pod Wiedeń spróbować z innymi, aby docenić tylko Polacy poszli pod Wiedeń policzanie dotarła, więc nie tylko Polacy, a patronat nad zmianami w Węgrowie FAI Th przywędrowały na przyszły całe Bałkany chętni i tak narzekają, ale szły też posiłki posiłki jest w Saksonii posiłki z Bawarii posiłki z Frankonii Enei już pół Europy poszło po czy pod Wiedeń 2 3 walczy z imperium osmańskim to on to niebyła też jednostkowych decyzji IAAF Sobieskiego Sojusz został zawarty na Sejmie, ale także tak nie było możliwości Rzeczypospolitej 1 30 0 osiemdziesiątym trzecim roku, żeby władca podjął decyzję o wojnie i deszcze w wojnie prowadzonej poza granicami Rzeczpospolitej takich prerogatyw władcy nie mieli już od bardzo bardzo bardzo dawna za każdym razem wyprowadzenie wojska poza granice kraju musiało odbywać się za zgodą Sejmu dostała nie jest jednostkowa taka decyzja osobista indywidualna Sobieskiego to zła decyzja Sejmu Rzeczypospolitej, że mamy Sojusz zawieramy Sojusz z Austrią istnieje, a my będziemy zaatakowani go nie było wiadomo wiosną po osiemdziesiątego trzeciego roku czy ta armia, która zbiera się pod Adrianopolem potem pójdzie na Rzeczpospolitą Giuliano Delia i zaczyna Kraków czy na Wiedeń, więc graliśmy trochę czy oni będą pomagać nam czym im bajek, że łatwiej toczyć wojny na cudzym terytorium niż na swoim swoich działań, jeżeli padnie Wiedeń to może za chwilę będziemy mieli drugą właśnie pod Krakowem Sobieski miał doświadczenia ze współpracy z armią habsburską wojskami habsburskimi choćby w czasie potopu naczelny może niewiele wiemy o nich pamiętamy, ale już w momencie, kiedy naprawdę było bardzo ciężko Rzeczpospolita, kiedy atakowali nas cel LO z południa jako tani lot, bo od północy od północy Szwecji, ale i rozdzielali włości już był przecież pomysł na rozbioru Rzeczypospolitej to właśnie tymi wojskami, które nam pomogą pływaczka habsburskie kra podeszły bardzo daleko daleko na północ ich pod Toruniem wojska z wyższym standardzie zyski stała razem z wojskami habsburskimi walczył o odebraniem na terenie miasta z rąk szwedzkich także tak tak decyzja to nie jest tylko w Bonn tak obarcza ma poszliśmy pod Wiedeń, a potem oni na rozebrali to trzeba byłoby się sam mówi tej daleko zresztą pewnym dalekowzroczności, żeby wiedzieć co stanie się 90 lat wojny, ale z drugiej strony inni awansie byli tacy w mam wrażenie w politycznie bardziej przebiegli w 2 w tamtym czasie, bo to Turcja siedemnastym wieku ona cały czas oczywiście robi wrażenie, ale te procesy odśrodkowe już rozpoczynają tam w Jantarze, czyli ta ochrona złóż ta elita wojskowa, ale wyższy tacy policjanci całego kraju w śledztwach, których słucha ani żądzą imperium zaczynają się buntować zwierzę i właściwie to państwo staje się już w, dlatego że wykonawca i nagle na glinianych nogach AZS UEK oni są zakładnikami janczarów jedynym sposobem na to, żeby janczarów jakoś dyscyplinować jest opowiadanie kolejnych wojen tak naprawdę to masz na Wiedeń jest też próbą nam rozładować dnia napięć wewnętrznych które, z którymi boryka się imperium osmańskie i Węgrzech ma wrażenie w tamtym czasie kalkulowali w ten sposób, że syn idzie się z nimi, a zabierzemy winnej, jeżeli oni pokonają Habsburgów no to doskonale, bo Habsburgowie na noc nastał czas cenę próbują się zasadzić najeżdżali Nieee no to powiedz, że wiek, które strona zawsze się słabiej jednak druga mam noszę wyciągniemy kasztany z ogniem ponad dobę podróży pamiętać, że Węgry jako to potężna królestwo węgierskie 1 z największych państ w europejskich przestało istnieć 1 500 20 06 . roku także Węgrzy nie mieli tej swojej państwowości niemieckiego państwa już naprawdę bardzo długi czas byli podzieleni nam, ale kilka terytoriów lekarz zespołu inaczej zarządzane, czyli siedmio gród takim krzykiem lenno z Siedmiogrodu wyrwać się m. in . a Stefan Batory na czas musimy tak skrócić albo żar wydobywający więcej w Węgrzech część terytorium w granicach w granicach Turcji części niezależny siedmio gród część pod panowaniem habsburskiej każda z tych cząstek myśli o tym, żeby się wybić na niepodległość i próbuje właśnie lawirować pomiędzy sułtanem, a Habsburgami z pomocą polską bez pomocy polskiej jak go tam jak jak można takie państwo miałam, kiedy 2 siebie przeciwników to co może też, że zajdę korzystają może rzucać skorzystają, ale samo wyzwalanie jak terytorium Węgier tego potężnego terytorium Węgier jeszcze w granicach 1 500 20 06 . roku to trwało jeszcze naprawdę wiele wiele lat zakończyło się dopiero tak naprawdę spoko rozłożone w Karłowicach są, w którym też byliśmy beneficjentem tego pokoju, ponieważ wreszcie już po śmierci Sobieskiego, ale odzyskaliśmy Podole odzyskaliśmy Kamieniec Podolski to jeszcze na koniec pani dr John my jak patrzymy na to obrazy upamiętniające Sobieskiego no to turniej człowiek w Chełchach w gminie z czasem postury takiej słuszne wiecznie w polu realnych gonił ciągle sam z szablą w kręgu, a tymczasem to był przypadek bardzo chorowity w sali cierpią na syfilis hak duża część swych myślach zarażali się rano w domu małżonka na wyrażoną przez swojego pierwszego ma żadnych szans, by do ruszenia, ale na razie ma się z tlenkiem rtęci cel wiadomo miało opłakane skutki, bo będą potem my nie czekał na zapalenie nerek niewydolność krążenia na obrzęki ciała uwaga bóle zębów Kataru gorączki dochodzę oby za każdą jej cel biegunka krew w stolcu sześćdziesiąty siódmym roku jeszcze spadów konia z konia w połowie lat osiemdziesiątych zaczął wyraźnie nie domagać no i właściwe 10 04. roku zacznę od lekarza przewidywać rychłe śmierć Sobieskiego ostatecznie umiera 9 marsz został on jednak się czyta te wszystkie opisy opisy chorób to włos jeży na głowie też zestawami jak to możliwe, że nie mając tyle chorób i czas na analizie złoża uranu z łóżka i tak długo tak długo żyli jak to możliwe, że Marysieńka nam tak chorą na definicję na działalność oraz w latach sześćdziesiątych wiedziała, że jest nas oraz willi powietrza do Francji, lecz jak kanał urodziła jeszcze kilkanaścioro dzieci oczywiście tylko tam czwórka dożyła wieku dorosłego, ale jak ona przeżyła atlety w ciąży zupełnie inny poziom 2 się medycynę teatr lalki, które ani myśleli, że ich lepszą do ich domu dobijały także oni musieli, więc mimo tych wszystkich swoich chorób tarczycy on bił żonę bardzo silne właśnie silne, że lepszy zwyciężał w tartakach oraz John najróżniejsze dolegliwości się tam jeszcze opisują najróżniejsze guzy rak jelita dało to to wszystko jest lista one bardzo, że bardzo szczegółowo o tym, o czym opisywał kamica nerkowa itd najróżniejsze musiałbyś niestety Hani silne, że dożył takiego wieku jest parter rok 1 80 0 dziewięćdziesiątym szósty w podobny załamał się tej ostatniej doby, a jak donoszą, a źródła przestał czuć zapach swoich ulubionych kwiatów to był czerwiec jedenasty dzień czerwca Sobieski zmarł w odwodzie zdaję bardzo dziękuję pani dr Anna Żmijewska muzeum Pałacu króla 1 3 Sobieskiego w Wilanowie u naszych gości przed dwudziestą trzecią raz jeszcze dziękuję za wizytę w naszym studiu państwa zapraszamy informacji Radia TOK FM wracam oczywiście po informacjach naszym gościem będzie prof. Grzegorz Kołodko będzie mówić o nowej książce pana profesora czy Chiny zbawią świat Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA