REKLAMA

NSA: są już jasne wskazówki co do kompetencji GIODO ws. apostatów

Połączenie
Data emisji:
2018-05-22 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
20:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
włączenie ich różni od gór dziś 13 4 2 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studzi prof. Agnieszka Grzelak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień dobry pan dzień dobry państwu, aby zrównać się ciekawym aspekcie tzw . Giodo czyli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych za wsią z Asią problem z rozszyfrowaniem tego przy długiego skrótu zresztą skróty odnośnie rozmaitych funkcji instytucji, bo w naszych sprawach są dość ciekawym zjawiskiem Otóż Rozwiń » rzecz jest następująca główny inspektor Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych jego możliwości działania nie dotyczą zbiorów danych kościołów tak problem pojawia się, kiedy ktoś z Dolnego kościoła wychodzi i wówczas należy dodać owego zbioru danych już, jakby niezgodnie z prawem to znaczy tak doprecyzowując remont Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie może podejmować pewnych działań w odniesieniu do zbiorów danych gromadzonych przez kościoły związki wyznaniowe w odniesieniu do członków tych kościołów pewne działania może podejmować na czym można żądać wyjaśnień informacjom na szkodę może wydać wiążącej decyzji nakazującej chociażby usunięcie danych członka kościoła w mój problem polega na tym jak określić czy ktoś jest czy nie jest członkiem kościoła ten problem znany generalnemu inspektorowi od wielu wielu lat, bo też od wielu wielu lat są wydaje decyzje w tych sprawach, które potem były uchylane przez sąd Administracyjny trafiał do Naczelnego Sądu Administracyjnego tam zapadały orzeczenia od orzeczenia były różne my wyróżniliśmy w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich takie 3 linie orzecznicze 1 linia orzecznicza Naczelnego Sądu Administracyjnego mówiła, że Giodo powinien oceniać czy coś jest czy nie jest członkiem kościoła w świetle prawa cywilnego w oczy jak ktoś złożył wiążące oświadczenie zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, że nie jest członkiem kościoła to wystarczyło do tego, żeby Giodo stosowną decyzję nakazującą Kościołowi n p. usunięcie danych wydał drugą linią orzeczniczą mówiącą o tym, że hymn Giodo powinien oceniać sytuację wg przepisów kościelnych, czyli powinien przeanalizować przepisy kościelne ją ocenić czy ktoś dopełnił czy nie dopełnił stosownych procedur i ostatnia linia orzecznicza w tym tak właściwie można powiedzieć doprecyzowując Atu drugą i to była seria orzeczeń wydanych w lutym 20 1 6 roku polegała na tym, że NSA powiedziało, że jedynym aktem w stosunku do kościoła katolickiego, który Giodo może brać pod uwagę jest to akt chrztu z adnotacją o wystąpieniu z kościoła katolickiego to jedyny dokument, który Giodo może uwzględnić, który udowadnia, że dana osoba już nie jest członkiem kościoła katolickiego w mojej w tym kontekście pojawił się problem, czyli w zasadzie ten problem dotyczy całego to znaczy dotyczy faktu, że w, jaki sposób, że Giodo może interweniować w kwestii osób, które się wycofały są wspólnoty danego kościoła tak zobaczymy postrzegamy ten problem w biurze rzecznika postrzegamy ten problem przez Chełm pryzmat tych uprawnień organu ochrony danych osobowych i przez pryzmat uprawnienie każdej osoby każdego obywatela do uzyskania od decyzji wiążących decyzji administracyjnej ze strony organu państwowego i problem polega na tym, że na chwilę obecną jest pewna część osób jest także z tego prawa pozbawiona, dlatego że nie wnikając już się nią samą procedurę apostazji czy w relacji państwo-kościół czy te rozwiązania są słuszne czy nie słuszne należy nawet interpretując dekret ogólne konferencji Episkopatu Polski w sprawie wystąpień z kościoła oraz powrotu do wspólnoty kościoła katolickiego zauważyć, że po pierwsze, inne świadectwo chrztu nie nie mnie musi być wydana tam jest wyraźnie powiedziane żona może być wydana przez dokument, który może być wydane po drugie, sama procedura też taką dosyć uznaniowo procedurą, bo w pewnym momencie punkcie jest wyraźnie wskazano, że proboszcz musi nabyć pewne pewności moralnej, że dana osoba faktycznie co z tego kościoła wystąpić w związku z tym uznajemy, że film czy wskazywaliśmy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu w naszym wniosku skierowanym do NSA, że to nie jest wystarczający dokument jako jedyny wiążący dokument, który może być przez Giodo uwzględniony mamy cały szereg innych sytuacji mamy sytuację osób, które nigdy nie był członkiem żadnego kościoła jak one mają udowodnić, że mu niebyły członkiem kościoła co mają przedstawić Giodo, a ich dane n p. ze względów są przez ten kościół przetwarzane właśnie z klubu może przenieść tam dyskusje, które stało się tak na takim bardzo zaawansowanym prawniczym, gdzie poza nią na poziom pewnych konkretów konkretnych przypadków, że czy biuro Rzecznika Praw Obywatelskich spotkało się z takimi problemami ludzi, którzy czują, że coś z nimi z ich danymi dzieje czy mają tego dowody wręcz, iż to są właśnie dane, które zbierają kościoły, choć oni do tych kościół nie należy nie należą chcieliby coś z tym zrobić jak to jest czy są takie skargi najwięcej skarg mamy oczywiście od osób, które chcą wystąpić z kościoła katolickiego w alei, które z różnych względów nie mogą dopełnić tej procedury in, bo uważają, że jedni mówią, że ich tylko włącznie im prawo państwowe i nie chcą przestrzegać tej procedury określonej w dekretach kościelnych po prostu uważają, że wysłanie oświadczenia takiego zwykłego wystarczy zgodnie z kodeksem cywilnym uważają, że przepisy stanowiące o rozdziale państwo kościół powinny absolutnie być wystarczające Sęk w tym względzie to jest największa grupa skarg, jaką otrzymujemy mamy sporą liczbę skarg od wyznawców innych od świadków Jehowy, którzy z kolei mają problem polegający na tym, że nie otrzymują mam pewien dokument potwierdzający ich brak członkostwa, ale następnie, żeby usunąć swoje dane z różnych zbiorów przetwarzanych przez świadków Jehowy my zbór wymaga od nich dodatkowych informacji n p. podania numeru PESEL także oni z kolei zwracają się również w tym kontekście o ochronę w no i chyba mamy mniej pamiętam w tej chwili z głowy ile to jest Wojak uczestniczyła też skargi osób, które w inny nie wykonywały działania na rzecz kościoła nie są członkami kościoła i też ich dane są przetwarzane i po prostu chciałyby n p. usunąć te dane, żeby już po prostu nie były przetwarzane dalej także są takie 3 grupy nowość, że tacy ludzie mają jakieś kłopoty w związku z tym, że te dane są przetwarzane czy też to w ogóle nie jest przedmiotem analizy no bo w zasadzie to czym mamy kłopot z uczniem tej na rzecz mamy prawo pomocy dochód do wytwarzania dzisiaj tak może być dobre dane zniknęły tak właśnie właśnie właśnie dokładnie tak to znaczy genialny analizujemy czy ktoś ma z tego tytułu problemy my też w ogóle nie występujemy w stosunku do kościołów bo jakby badamy jedynie kwestia tego czy Giodo prawidłowo funkcjonuje i ciepły działa prawidłowo realizuje przepisy prawa i realną nas interesuje tylko na fakt czy generalny inspektor właściwie interpretuje przepisy i czy występuje wtedy, kiedy powinien w stosunku do winy tych kościołów ci ludzie się wskażą czy te skargi są mną właściwie rozpatrywane przez organ ochrony danych osobowych, jakie są wnioski płyną wnioski są takie, że po pierwsze, trwa to bardzo długo, ale to jest ogólny problem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym wiemy po prostu to te postępowania są prowadzone bardzo w sposób długotrwały no druga rzecz to jest tak raną która, jakby spowodowała wniosek rzecznika do NSA, że po prostu, nawet jeżeli Giodo zasadnie przyjmował, jakie stanowisko zaczynał działać wg określonej linii orzeczniczej sądów administracyjnych to nagle pojawiały się orzeczenia, które wracały tu można powiedzieć do góry nogami nakazywały wiodą zupełnie odmienne postępowanie w związku z tym rzecznik chciał uzyskać pewność prawną i AM już, pomijając kwestię, która to będzie linia orzecznicza liczyliśmy na to, że Naczelny Sąd Administracyjny wskaże przynajmniej 1 konkretną 1 konkretny sposób postępowania teraz możemy właśnie przez tego co wydarzyło się wczoraj tak czy, jaką decyzję podjął ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny naczelny sąd odmówił Administracyjny odmówił podjęcia uchwały to znaczy MON odmówiło wydania rozstrzygnięcia są w zakresie zagadnień prawnych, które zostały przedstawione przez rzecznika potwierdził, że nie istnieje rozbieżność w orzecznictwie sądów administracyjnych wskazał bowiem tuż po znanych jest oczywista nie zgodził się z nami w tym RM w tym zakresie powiedział, że zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego orzecznictwo sądów administracyjnych w chwili obecnej jest zbieżna z tym nie ma tych 3 liniach tych pań powiedziałem mu one były, ale poziom teraz jeśli nie teraz już ich nie ma, dlatego że jak wynikało z ustnego uzasadnienia w Tallinie z lutego 20 1 6 roku, czyli to, że trzeba żądać od członków kościoła katolickiego w aktach Stasi zna z adnotacją jest linią w tej chwili wiążącą dominującą do tego czasu sąd Administracyjny postępują dokładnie tak i wszystkie kolejne orzeczenia w tych sprawach są wydawane to też jest dla nas ważna informacja i też dla Giodo ważna informacja, bo wie jak ma dalej postępować tak jest to ważna wskazówka ze strony Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wyraźnie ma wyraźnie wskazał, że to jest ta dominująca interpretacja powiedział również w odniesieniu do osób, które nie są członkami kościoła ich dane są przetwarzane nie było do tej pory orzeczeń, które by wskazywał na jakieś rozbieżności w związku z tym też nie ma potrzeby odnoszenia się abstrakcyjnie do tego problemu także takie było rozstrzygnięcie wczorajszym jak ktoś ma do tego do tych problemów, o których wspomnieliśmy do tych skarg napływających do biura rzecznika to znaczy czy 3 n p. osoby, które będą dążyły do tego, żeby kościół usunął ich dane właśnie na podstawie tych przepisów cywilnych nie respektując procedury przewidzianej przez sam kościół Polski, które tzw. apostazję ciągle będą widzieli jak jak to się to co wczoraj zdecydował sąd się ma do ich roszczeń to niema innego wyjścia osoby te muszą, żeby dokonać skutecznej apostazji muszą do dołu dopełnić procedury wewnętrznej kościoła katolickiego uzyskać takie zaświadczenia przyczyną wypadku Giodo nie będzie mógł się zająć ich sprawami, ale proszę pamiętać, że za 3 dni wchodzi w oczy zaczynamy stosować rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych tam się stan prawny troszkę zmienia właśnie coś zmienić tak to słynne rondo, o którym teraz wszyscy są wiemy wszyscy musimy z 1 z przepisów zezwolił kościołom na inny stosowanie własnych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, o ile w chwili wejścia w życie, czyli w 20 16 roku kościoły takie przepisy powolnym posiadał no i teraz, jeżeli chodzi o kościół katolicki MMA nie chcę komentować tej kwestii czy kościół katolicki w 20 1 6 roku posiadał przepisy nie posiadał, ale niedawno wydano dekret dotyczący zasad przetwarzania ochrony danych osobowych i z tego dekretu jasno wynika, że kościół katolicki ma prawo do przetwarzania danych osobowych zarówno obecnych jak i byłych członków kościoła, a także na pewno nie będzie można żądać usunięcia danych ksiąg kościelnych oprócz tego kościół katolicki powołuje swojego inspektora kościelnego inspektora ochrony danych, który będzie rozpatrywał skargi w tym zakresie ewentualnie także, by ta sfera zostaje wyłączona spod stosowania RODO i Anna spod kompetencji nowego organu, jakim będzie prezes urzędu ochrony danych osobowych nie w ogóle ciekawe, dlaczego jest tak, że to jest wyłączone są zarówno spot z władzy można powiedzieć tak w cudzysłowie władzy Giodo jak i teraz wpływu urodą, dlaczego tak jest, dlaczego kościoły są takie szczególne tym, kto to jest oczywiście decyzja na szczeblu państw członkowskich Unii, która za padła dotyczy relacji pomiędzy państwami, a przede wszystkim kościołem katolickim było to jednak mniejszym zakresie dotyczy innych kościołów tutaj kościół katolicki poprzez zawieranie umów com com konkordatu z państwami członkowskimi zapewnił sobie szczególną pozycję w tym względzie autonomię w wewnętrzną i ambonie mieszanie się państwo d s. wewnętrznych kościoła i to znalazło swój wyraz w RODO państwa członkowskie w trakcie negocjacji zgodziły się na wprowadzenie takiego przepisu tak od siebie dodam, że szkoła to słówko to nie działa w drugą stronę co znaczy, że już mówimy o tym nie miesza się z 13 5 5 za mną studzi prof. Agnieszka Grzelak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich i 14 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio prof. Agnieszka Grzelak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich rozmawiamy o wczorajszej decyzji Naczelnego Sądu Administracyjnego odnośnie kompetencji Giodo w sprawie apostatów, bo tak to się ogólnie określającą tą sprawą i to z rejestru spra w powiedzieliśmy, że wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował, że w tej chwili sądy będą wymagały aktu chrztu jak to wystąpienia z kościoła katolickiego, by uznać prawa tych osób nie tylko sądy co generalny inspektor, żeby móc w ogóle podjąć działania czy wydać wiążącą decyzję MF danemu Kościołowi to musi mieć dokument w postaci aktu chrztu z adnotacją jest, że to będzie, że to jest bardzo ważna decyzja dla części tych osób, które uważają, że ich prawa jak do jednostek ich prawa obywateli tego kraju nie są przez wdrożenie przez Polskę respektowane szanowana odnośnie właśnie nie uczestniczenia w życiu religijnym nie przynależności do danego kościoła, choć oczywiście głównie kościół katolicki nie takiej niemocy w kwestii wycofania się ze statystyk z tak, aby być ujmowanym, jakkolwiek jakichkolwiek liczbach czy zbiorach danych kościelnych tak oczywiście oczami na względzie inne same te przepisy wewnętrzne kościoła katolickiego, które bardzo wyraźnie stanowią o tym, że ktoś raz został katolikiem tuż po zawsze jest katolikiem i tamten ta procedura apostazji to jest w zasadzie rozumiana jako taka chwilowa odłączenie się od kościoła z możliwością każdorazowego powrotu po wykazaniu aktu skruchy tak, że to nie jest takie całkowite zerwanie członkostwa jedne z kościołem katolickim ten akt skruchy powoduje, że można w każdej chwili łatwy sposób do kościoła katolickiego powrócić, a po drugie, mną też informacje na miarę akurat tego sama nie sprawdzałam ale gdy czytam to w 1 z dokumentów, przygotowując się do wczorajszej rozprawy, że kościół katolicki w danych statystycznych do Głównego Urzędu Statystycznego podaje liczbę wszystkich członków kościoła łącznie z postaciami także faktycznie te osoby nie są uwzględniane w statystykach jako już nie członkowie kościoła katolickiego, czyli de facto przez to bardzo taką dziwną formułę konkordatu i w pewnym sensie uszanowania tych wewnętrznych decyzji kościoła Konin i integralnych takich powiedziałbym samodzielnych autonomicznych mamy taką sytuację, że w zasadzie wyjść z drogi wyjścia z kościołami nie ma nie ma także ktoś wypisuje Lubogoszczy tego po prostu nie uznać no trudno mi oceniać nie jestem specjalistą prawa kościelnego, ale tata na lektura do kredytu właśnie dokładnie na to wskazuje także ze mną próbny jest procedura wystąpienia całkowitego jest w zasadzie niemożliwa jednak to jest po prostu chwilowa chwilowe odstępstwo od kościoła odłączenie się natomiast w razie wyrażenia woli powroty z każdej chwili możliwe czy jest wiem, że w zasadzie, gdyby chcieć tak naprawdę rozpocząć dyskusję o prawach tych osób chciałoby się cofnąć o typowo zacząć dyskutować z nową konkordat, czyli prawdopodobnie tak o konkordacie relacje państwo-kościół stanowią gwarancję wolności sumienia wyznania, która przewiduje też właśnie szczególne gwarancje dla uznanych kościołów związków wyznaniowych trzepak to jest kwestia relacji państwo-kościół oczywiście trudno wyobrazić taką rozmowę czy też mógł podjąć Czyż nawet Rzecznik Praw Obywatelskich, ale czy duże z tego rodzaju czy jest zbyt dużo takich skarg Gorzów już nigdy będąc zostawiwszy Salomon z samą kwestię mnie danych osobowych czy dużo takich sygnałów dotyczących właśnie tej sfery w Wałbrzychu rzecznika tak my mamy w inny szereg skarg dotyczących chociażby kwestii religii w szkołach tego w jaki sposób odbywają się lekcje religii to jest 1, ale również, jakbym obecności religii w ogóle są w placówkach oświatowych chociażby obowiązkowego uczestnictwa w rekolekcjach czy rząd wyświetlania określonych filmów dzieciom w szkole także tego typu skargi jak najbardziej trafiają do biura rzecznika w najgorszym razie ten kłopot na czym to jest jego zdaniem 1 z odprysków to co dotyczyła akurat kompetencji Giodo i kwestii apostatów itd itd tak West czy to się czuć się też przekładano rozumiem, że pani wspominała wcześniej o innych kościołach ale, ale ja jak często jest ten problem w przypadku innych grup ligi mamy obserwujemy problemy Lu świadków Jehowy natomiast mierzy, choć inne kościoły to nie otrzymywaliśmy skarg czy w zasadzie mówimy o kościele katolickim narodzie mówiono głównie o kościele katolickim tak i problemy są, ale tam innego rodzaju świadków Jehowy wraz z jeszcze na moment do samego do samych do samej kwestii danych osobowych w tej pani powiedziała za chwilę wejdzie ta procedura rok do re i może jeszcze warto odnotować są na takiego wnosi coś zmienia, żeby to mocno zaakcentować no to jest zupełnie nowy duży akt prawny jest rozporządzenie unijne, które będziemy stosować bezpośrednio tam jest szereg nowych tras, które nie są nam gwarantowanym w określonych sytuacjach podsta w prawnych, które muszą być spełnione, żeby dane mogły mogą być przetwarzane duży nacisk kładzie się na przesłankę zgody w ogóle do przetwarzania naprawa informacyjna, czyli o tym, że my musimy być poinformowani o tym, że nasze dane są przetwarzane w jakim celu te dane są przetwarzane także bardzo duża zmiana, która nie powinna nam przynieść wiele korzyści, o ile będzie prawidłowo stosowana, ale w tych relacjach z kościołem na to, że będzie jakoś obowiązywała czy tutaj znowu jest to wyłącznie na jest wyłączenie dla kościoła katolickiego to już w zasadzie jest pewne, bo już mamy akty wewnętrzne kościoła katolickiego nie słyszałam o tym, żeby inne kościoły przyjęły swoje akty prawne dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, więc nie wiem, jaka jest sytuacja innych kościołów, ale jeżeli takich aktów nie posiadają wówczas RODO będzie miało pełne zastosowanie dojdą do działań kościoła to jeszcze wracając na moment do samej na koniec do samej rozprawy wczorajszej będzie można bowiem klimat, bo ponoć było sporo publiczności są tak w umęczonym rozprawie uczestniczyli jako publiczność przedstawicielem różnych stowarzyszeń czy związków typu świecka Polska racjonalista PL mim oni po prostu przysłuchiwali się temu co się dzieje na rozprawie rozprawa była dosyć krótka przewodniczący składu po przedstawieniu przez 1 sędziego referenta sprawy oddał mi głos osobny przedstawiam stanowisko rzecznika przedstawiciel prokuratora przedstawił stanowisko prokuratora co w zasadzie podtrzymał pisemne stanowisko prokuratora następnie odbyło się ogłoszenie o ogłoszenie postanowienia nie było żadnych pytań czy jest on bardzo szybko bez żadnej dyskusji po prostu w taki koszt VAT jest wręcz uproszczonych procedur to taka procedura rock and Storage zameldował mu inną drogą morską zdziwiona szczerze powiedziawszy, że sędziowie nie mieli nawet 1 proc, a ja takiego można być dla przyzwoitości, zwłaszcza że była spora liczba publiczności, która się temu przesłuchiwała, która była zainteresowana sprawą dziękuję bardzo prof. Agnieszka Grzelak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich była ze mną studiują dziękuję bardzo 14 14 za chwilę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA