REKLAMA

RPO chce wprowadzić Kartę Praw Osób Bezdomnych. W Polsce ten problem dotyka 34 tys osób

Światopodgląd
Data emisji:
2018-05-22 15:00
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
11:53 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a światu podgląd itp dziś Agnieszka Lichnerowicz 3 bardzo serdecznie zapraszam państwa nasz światopogląd program zaczniemy dziś od inicjatywy, którą jej proponują i forsują 3 rzeczy przekonują do niej Rzecznik Praw Obywatelskich i jego współpracownicy też działacze aktywiści specjaliści d s. przeciwdziałania bezdomności to jest inicjatywa karty praw osób bezdomnych tak się to nazywa 1 z współpracowników czy pomysłodawcy wiadomo panu powiedzieć no ja jestem Rozwiń » członkiem komisji eksperckiej i ją też prowadzę organizację pozarządową, która zajmuje się wspieraniem osób bezdomnych LO i słyszą państwo Jakuba Wilka właśnie współzałożyciela prezesa ogólnopolskiej federacji na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności i tak jak wspomniał państwowość jest Jakub Wilczek też członkiem komisji ekspertów d s. przeciwdziałania bezdomności właśnie przy Rzeczniku Praw Obywatelskich ja mam przed sobą projekt tej karty praw osób doświadczających bezdomności zróbcie testy tłumaczenie czy zrobi liście, że państwo już na doświadczenia czy tekstach istniejących w innych miastach w Europie, a nie tylko w Europie tak naprawdę idea karty narodziła się w stanach Zjednoczonych jak wiele innych ciekawych pomysłów związanych z rozwiązywaniem problemu bezdomności natomiast kilka lat temu no faktycznie została dostrzeżona w Europie głównie ze względu na zjawiska związane z takim postrzeganiem bezdomności głównie przez pryzmat atrakcyjności przestrzeni publicznej w europejskich miastach nie doszło, gdyż wezwanie bezdomnych centrów dokładnie wyrzucanie bezdomnych z miejsc, w których które powinny wyglądać schludnie czysto prawie jak niewiele się w Europie się robi w tym celu, żeby ograniczyć zjawisko bezdomności pomagać ludziom wychodzenie z tej bezdomności natomiast bardzo aktywnie niektóre miasta to bezdomność raczej ich te osoby bezdomne zwalczają, więc mniej istnieje taka organizacja para z umową o zasięgu co w ogólnoeuropejskim sprawdza się właśnie krajowe organizacje zajmujące się problematyką bezdomności to jest szansa i ona opracowała taki jednolity tekst propozycje jednolitego tekstu do zastosowania w Europie, która gdzieś tam zawiera te najbardziej podstawowe prawa, które powinny dotyczyć osób bezdomnych i tak jak pani mówi w kilku miastach europejskich faktycznie ta karta zostały przyjęte największy wstyd miastu, a hiszpańska Barcelona rzeczywiście ostatnio coś pomiędzy po mieście rozmawia to co Barcelona jest inspiracją ale o czym pan mówił bardzo mnie uderzyło dla mnie osobiście jak pozytywnie, że właśnie z takim wstępie do tej karty jest wyraźnie za napisane wspólnie z innymi miastami europejskimi stoimy przed wyzwaniami związanymi z zapewnieniem wystarczającej liczby przystępnych cenowo mieszkań socjalnych, a nawet niezbędnej liczby miejsc noclegowych w schroniskach, tyle że się o wolność jest jest problem problem ogólnoeuropejski tak naprawdę na niemal wszystkie europejskie kraje członkowskie Unii Europejskiej nie mówi wzruszyło mnie w krajach dawnego związku Radzieckiego, ale kraje europejskie borykają się problem bezdomności, który narasta tak naprawdę do słowa to nie odczuły kryzysu 20 0 8 roku w Polsce narasta w Polsce tak naprawdę ostatnie badanie prowadzone przez ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej wykazało, że ten wzrost zahamował, ale jest inny czynnik, który nas bardzo niepokoi mianowicie gwałtownie wzrasta nam długość pozostawania w bezdomności w tej chwili około 2 5 % już osób bezdomnych przebywa bezdomności ponad 10 lat poprzednich badań w mocy tej o kilka procent niższy co pokazuje, że tak naprawdę pomagamy osobom bezdomnym natomiast nie mamy pomysłu na to jak z bezdomności wyprowadzać na radnych kandyduje z RPO owo też to liczba, którą pewnie pan bardzo dobrze zna, ale może nie wszyscy słuchacze w Polsce jest 30  00 0 osób bezdomnych 3 4  00 0 dokładnie wyszło w tym ostatnim badaniu w poprzednim 2 lata wcześniej było 3 6 lat mamy tutaj mamy niejako skazane to, że jest to zahamowanie, aczkolwiek tutaj należy bardzo zawsze przypominać o tym, że na doliczenie dotyczy tylko łącznie osób spełniających bardzo wąską definicję polskiej ustawy o pomocy społecznej definicja bezdomności natomiast w wielu krajach europejskich funkcjonuje tzw. definicja etos, która obejmuje nie tylko osoby, które fizycznie nie mają, gdzie mieszkać, ale też osoby w kryzysie mieszkaniowym, czyli n p. przebywające kontem muł i znajomych rodziny mieszkające w lokalach przeludnionych czy usług standardowych, których Polska ustawa z celem Polski system pomocy społecznej tak naprawdę w ogóle nie widzą, choć to, gdy raz pierwszy punkt tej karty nie zdążymy wszystkich omówić, ale znajdą państwo projekt tej karty choćby na stronie RPO orzecznika mówi najważniejszym prawem osoby w kryzysie bezdomności jest prawo wyjścia z bezdomności to jest oczywiste, ale też no nie ma się co oszukiwać obawiam się, że w Goethego tego punktu nie da się zrealizować szybko i całkowicie mówi ma 30 co najmniej 4 000 osób bezdomnych im jesteście drugi punkt, który mówi o dostępie do godnego tymczasowego schronienia to jest jakby oczywiste czy wg pana to jest kwestia finansowa głównie w Polsce, czyli po prostu braku pieniędzy na mieszkania, a czy różnego w różnych formach socjalne komunalne i t d . czy to jest coś więcej czy finansowo na pewno było pokazują to porażki z dotychczasowych programów związanych z rozwojem mieszkalnictwa w Polsce natomiast Polska od lat 8 0 min 80 jest permanentnym kryzysie mieszkaniowym tak naprawdę od słynnych 30 kilku lat brakuje nam fizycznie mieszka eksperci oceniają, że brakuje nam od 1,5 nawet 3  000 00 0 mieszkań i to w połączeniu z transformacją 8 10 10 . roku, kiedy przestawiliśmy się nad takim biznesowy sposób myślenia powoduje, że mieszkanie w Polsce jest traktowane jako dobro rzadkie przestało być prawem człowieka stał się towarem tak naprawdę i teraz to co pani pyta czy liczy chodzi tylko kwestię finansową czy coś więcej ja mówię, że chodzi o coś więcej, bo bardzo dużo ludzi jest przeświadczonych, że osobom bezdomnym po prostu mieszkanie się nie należy, że te osoby same sobie zasłużyły na służbowe i same, że tak powiem muszą już na tyle siły, żeby sobie z wyjściem z tej sytuacji poradzić co ma niesłuszne nie jest możliwe, bo z 1 strony bardzo daleki jestem od twierdzenia, że ktokolwiek zasłużył sobie na lądowanie w bezdomności to zawsze skomplikowanych system różnorodnych przyczyn, które gdzieś tam pewnie kończą się z tym co nam się najbardziej kojarzy bez maszyn, czyli alkoholem i spanie na dworcu, ale po drodze jest jeszcze mnóstwo mnóstwo innych problemów, które do tego prowadzą natomiast z drugiej strony osoba bezdomna, która przebywa w ich bezdomności tak jak mówiliśmy przed chwilą 1 0 lat już zmienia się po prostu jej w sposób funkcjonowania społeczeństwa o mocy po prostu nie radzi samodzielnym powrotem do Łask może do funkcjonowania społeczności, chcąc uczcić uwagę na takie 4 pkt 3 05 07 . i ósmy o czymś takim samym prawie do korzystania z przestrzeni publicznej, czyli co 2 wynika z diagnozy, że bezdomni nie mają takiego samego prawa do korzystania z przestrzeni publicznej jak ci z nas, którzy mają, gdzie mieszkać poza tym jest jeszcze mowa od razu podrzuca możliwość korzystania z adresu korespondencyjnego prawu prawie do usług ratujących życie znów wydawałoby się to oczywiste, że mają czy prawa do udziału w wyborach to są rozliczne prawa, które są ograniczone prawa obywatelskie bezdomnych tylko z tego powodu, że nie mają, gdzie mieszkać czy problem tak naprawdę polega na tym, że jest w większości przypadków tej karcie zapisane są nim prawa, które dotyczą nas wśród nas wszystkich wszystkich obywateli Rzeczypospolitej polskiej niezależnie od ich sytuacji mieszkaniowej PAX natomiast ze względu na tą sytuację mieszkaniową jak znajdują się osoby bezdomne czy wózki na brak adresu bardzo często napotykają na ściany w różnego rodzaju urzędach n p. możliwość korzystania z wyborów czy uczestnictwa w wyborach jest ograniczona z niego, że nie mają one nie mniej miejsca zameldowania to niedawno widziałem takiej i zmowę z 1 z urzędów miejskich z dużego miasta w Polsce, który odmawiał osobie bezdomnej od umowy odnowienia prawa jak wyglądają wasze nano brak adresu zameldowania, ale jeżeli chodzi o możliwość korzystania z przestrzeni publicznej oczywiście polskie prawo gwarantuje to każdemu dać, ale tak jak mówię są sytuacje takie, w których osoba bezdomna jest proszona o opuszczenie, jakiej przestrzeni było publicznej z wiadomych względów tak natomiast pytanie znowu pojawia się czy to, że osoba bezdomna no jest brudna i zachowuje się tak jak się zachowuje to jest ich wina czy wina tego, że od wielu wielu lat pozostaje w tej wiadomości bez dostępu do usług higienicznych tutaj warto przypomnieć kazus Chin miasta Warszawy, którego funkcjonuje w tej chwili już 2 łaźnie po ciężkich bojach o autorze drugą uruchomić, gdzie osoby bezdomne tak naprawdę nie mają się po prostu działamy tu nie chodzi o to, że nie chcą nie mają się działo mecz w i w tym momencie, kiedy mąż są przyzwyczajone do funkcjonowania taki sposób w brudzie no ale siłą rzeczy muszą wyglądać jak wyglądają, jeżeli pozostają poza placówkami pomocowymi aż do raz z 1 strony chcemy zagwarantować im to prawo do swobodnego poruszania się przestrzeni publicznej, ale też inne prawa m. in. dostęp do usług klinicznych, które MON zapobiegną temu, żeby go nie wpadały w taki stan w jakim jakiś czas się znajdują, a wszystko to bardzo słuchaczy zachęcam do sięgnięcia po te karty, bo to nie jest długi tekst, a wyższy daje domyślenia o jakie prawa w ogóle toczy się walka, bo właśnie chciał zapytać co teraz z tą kartą, bo to jest propozycja dla podmiotów samorządowych dla miast tak naprawdę dzieciaka Adam Bodnar nawet przez wprost mówi o tym, że ma nadzieję wpisać w walkę o te karty w kontekst kampanii samorządowej czy po prostu politycy będą przejmować, czyli rozumiem, że będziecie teraz lobbować, aby wszyscy będziemy lobbować, żeby kolejne miasta te karty przyjmowały czy trzeba podać swoje 2 takie bardzo podstawowe, że rzeczy z punktu widzenia prawnego wyjaśnić po pierwsze, karta jako taka nie tworzy żadnych nowych podmiotowych praw dla jakich wybranej grupy społeczne dachu nie będzie także wprowadzenie karty spowoduje, że osoby bezdomne uzyskają dodatkowe prawa, których inni obywatele nie mają tutaj chodzi tylko ich łącznie o podkreślenie tych praw, które każdy obywatel Rzeczypospolitej polskiej ma, a które niekoniecznie są wykonywane 3 czy osoby bezdomne mają możliwość ich sens korzystania natomiast druga kwestia prawna to jest to, że kartami praw osób bezdomnych nie jest nie wiem ustawą n p. która zostanie przez kogoś przyjęta w związku z tym będzie wdrażana we wszystkich miastach w Polsce jej wdrożenie przez miasto, a jest tak naprawdę dobrą wolą miasta określeniem jakiegoś kierunku polityki wobec osób bezdomnych wobec w ogóle rozwiązywania tego typu problemów społecznych zmieści teraz tak naprawdę nowe możliwości Rzecznika Praw Obywatelskich są tutaj mocno ograniczone, bo nie ma żadnych narzędzi wpływania na polskiej gminy dlatego to jedno jest bardzo istotna rola podmiotów pozarządowych organizacji i społeczników, którzy gdzieś tam z dobrej woli wspierają osoby znane już mogą pośrednio biorą też wyborców, bo było bardzo byśmy chcieli, aby karta praw osób bezdomnych wpisała się debaty przed wyborami lekko lokalnymi, które czekają nas jesienią bardzo dziękujemy rozmawialiśmy o karcie praw osób bezdomnych już jej Polski teksty istnieje teraz rozpoczyna się walka o to by kolejne miasta Domingo zajrzały rozważyła i politycy o nim pamiętali opowiadał państwu Jakub Wilczek współzałożyciel prezes ogólnopolskiej federacji na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności również członek komisji ekspertów d s. przeciwdziałania bezdomności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, gdzie właśnie ten tekst powstał rozmawialiśmy przez Skype bardzo dziękuję dziękuję również Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA