REKLAMA

"Sejm obecnie jest zaprzeczeniem zasad i przyczyn po co jest"

Pierwsze Śniadanie w TOK-u
Data emisji:
2018-05-23 06:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
szósta 2 5 i 1 5 sekund na zegarach Piotr Maślak i pierwsze śniadanie w toku nie widziałem o świcie w tramwaju, bo wracałem sobie luźną pozwala na przystankach jest u nas także bardzo się gdzieś może być i w tramwaju anonimowy słuchasz u swojej, który w przekleństwa mi nasz program wycinał pisze proszę cytować całego mejla, a nie filtrować, bo to pachnie peerelowską cenzurą zakładam, że pan drogi anonimie na PRL-u inaczej Zuzia się zna inny nie będę cytował w Rozwiń » całości bonus, bo tam kłamstw nieprawd i innych praw nie ma sensu takich informacji rozpowszechniać szóstą 2 6 na zegarach studia aż dwoje gości Marta Kożuchowska wody woda wiceprezes oddziału Warszawskiego stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia prezes fundacji edukacji prawnej życia i organizatorka nie udało się na 1 wdechu warszawskiej syrenki prawnej prosto obrazy dzień dobry dzień dobry weekend w Lesznie współorganizatorka współorganizatorka oraz adwokat Andrzej Gąsiorowski dzisiejszy gości tak jak rozumiem warszawskiej kafejki prawnej tak jest dzień dobry państwu no to pierwszym śniadaniu wiadomo, że świat dań jest ważniejsze niższe niż jakiś tam podwieczorki czy desery chciałbym zapytać rozmowę od takich bieżących wydarzeniach wiem pani sędzia jako sędzia oraz będzie tutaj rób uniki róże stosowała jak to ma w zwyczaju, ale jednak inny, czyli jak to 1 z nóg, kiedy pytam może 3 inne niż bezpośrednio związane z prawem czy też wy nam ona ma wolno więcej chętnych właśnie czy jako prawników państwa niepokoi albo przynajmniej zwraca jakąś szczególną wywoła jakąś szczególną czujność to co dzieli się w sejmie i wokół Sejmu jako tego jakże ważnego filaru trójpodziału władzy w Polsce, gdzie marszałek nie wpuszcza już nie chodzi mi o gości do protestujących w sejmie, ale ani ekspertów na komisje ogranicza liczby posiedzeń sejmowych do 3 i w zasadzie dowolnie inny decyduje o tym, że opozycja może mówić czy nie chce budować mur wokół Sejmu straż Marszałkowska zaczyna przypominać grą na pewno niepokoi nas ta sytuacja obywateli no bo oprócz tego, że jesteśmy prawnikami jesteśmy obywatelami i sytuacje, kiedy Sejm zaczyna przypominać oblężoną twierdzę, do której nie można się dostać jest zaprzeczeniem zasad i w ogóle przyczyny poco mamy ten Sejm właśnie to poco mamy z tej oto, żeby rozmawiać, żeby toczyć dialog, żeby w tym dialogu mogła uczestniczyć i opozycja i partia rządząca i przede wszystkim, żeby w tym dialogu mogą też uczestniczyć organizacje pozarządowe stowarzyszenia to co się dzieje teraz jest zaprzeczeniem tych wszystkich 1 ligi myślę, że niepokoi to każdego obywatela i ja nie wiem dokładnie co się dzieje w sejmie, bo dziennikarze bez stałych przepustek też mają zakaz wstępu do Sejmu panie mecenasie ja myślę w ten sposób, że w zeszłym też o tym, będziemy się w kafejce prawne, ale myślę, że my zmierzamy wprost takiej sytuacji, w której zachowamy sztafaż demokratycznego państwa prawnego, a tak naprawdę do tego państwa nie będzie to co to co się w tej chwili dzieje i w sejmie i w ustawodawstwie tym dotyczącym w szczególności o ustroju sądów wymiar sprawiedliwości na to wskazuje będziemy mieli lekko rum, a nie będziemy mieli rzeczywistego realizowania idei państwa prawa do trzeciej stronie dziś, że gazety wyborczej czytam, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i administracji i minister skierował do sądu w listopadzie Warszawa-Mokotów pismo, w którym domaga się, by sąd zawiesił zarząd fundacji obywatele RPA i wyznaczył zarządcę przymusowego co to oznacza o waszym zdaniem ja nie jestem nie czuje się specjalistą w sprawach dotyczących stowarzyszeń fundacji All, czyli przepraszam no może wyjaśnia po prostu chodzi o to, żeby przejąć władzę nad fundacją obywatele RP, która protestuje przeciwko obozowi władzy, wprowadzając tam zarządcę przymusowego wyznaczonego przez ministra spraw wewnętrznych, a następnie zlikwidować te organizacje to jest ruch społeczny protestujący przeciwko temu co robią to słowo nawiązujące do nie poszło nie posłuszeństwo wobec PiS, ale we wszystkich sytuacjach, kiedy łamane jest prawo, gdy złamana konstytucja i taki zarzut stawia się tej organizacji jazdy cały czas mam nadzieję, że dzięki właśnie temu, że sprawa trafiła do sądu o to będzie postępowanie transparentne i ktoś oceni czy sędzia oceni czy takie działania fundacji faktycznie mogą skutkować jej rozwiązaniem tyle mogę powiedzieć ja dziwię się, że ministerstwo zdecydowało się na taki krok tak szybko, żeby takie postępowanie podatkowe dziś, bo wydaje mi się, że w świetle tych zmian, które ostatnio zostały wprowadzone w ja poczekałbym jednak, żeby nie budziła wątpliwości w takim kontekście wydaje się wydaje się oczywiste, że kontekstem jest na pełne polityczne i ach, nie wiem czy w takiej warstwie praktycznej czy to pomoże, a nie obóz po obecnemu obozowi rządowemu ja nawet gdybym za takie działania się zabiera zrobią to później, bo w tej chwili ten całokształt okoliczności jakich się dzieje jest niepokojący to jest złe słowo jest oczywisty poproś mnie bardziej niepokoić to nie jest jakiś początek trend czy za chwilę inne stowarzyszenia inne fundacje nie zostaną postawione w podobnej sytuacji to myślę, że jest najbardziej niepokojące dla obywateli innych no dobrze to mamy jeszcze z sytuacji w sądzie w Suwałkach, gdzie oto 1 z sędziów uniewinnia postępowań na czele umarza postępowanie przeciwko działaczom kodu sędzia Ciaszkiewicz znajduje się niż państwo sytuację chwilę potem drugi sędzia tamtego sądu pan sędzia Jacek są wójt zostaje wezwany do Ministerstwa Sprawiedliwości rozmawia wraca uchyla wyrok i chwilę później zostaje prezesem sądu w Suwałkach no to jest ciąg zdarzeń innym Chwierut marzy mi od razu do nas słuchaczy proszę mi nie zarzucać z ludu myślowych o tym wydarzeniu nastąpiły niemal wszędzie w Kodniu bardzo szybko nowa co 3 dni i też są na pewno sytuacją bardzo niepokojącą dla giełdy sędziemu stawiać zarzut, bo wróćmy do tych zarzutów dyscyplinarnych Jan nie znam bardzo szczegółowo sprawę, ale wiem, że 1 z zarzutów to jest to, że pan sędzia zaniechał podnoszenia swoich kwalifikacji ani Szyszkiewicz tak, a drugi, że zbyt późno podjął czynności na następny dzień na następny dzień także w domyśle, że wnioski możemy wyciągnąć sami je wcześniej nie słyszałam tego rodzaju, że za przepraszam wyjaśnimy słuchaczom zbyt późno podjął czynności w 1 z prowadzonych przez siebie strach mianowicie przesłuchał w charakterze świadka tak tak z dniem osobę zatrzymaną dzień po jej zatrzymaniu dokładnie tak to były przerażone sądowe w postępowaniu przygotowawczym one powinny być dokonane niezwłocznie no ale wykonanie tego w w ciągu 2 4 godzin to myślę, że zmienia się w trybie bez ludzi z działania bezzwłocznego no to jest pierwsza taka sytuacja, że SN sędzia, który wydał orzeczenie, które może być kontrowersyjna przede wszystkim może nie podobać się komuś zostaje postawiony w sytuacji postępowania dyscyplinarnego myślę, że to jest sygnał dla całego środowiska sędziowskiego po jak niebezpieczne mogą być takie sytuacje, ponieważ jest to bezpośrednie wpływanie na niezawisłość to może doprowadzić do sytuacji, że każdy sędzia, który zmierzy się jakoś trudno kontrowersyjną sprawą zada sobie pytanie co robić i czy nie zostanę postawiony w takiej sytuacji jako sędzia Ciaszkiewicz i te są olbrzymie niebezpieczeństwo dla wymiaru sprawiedliwości czy i w jaki sposób państwa zdaniem da się w ogóle załóżmy, że w piątek wchodzi na ekrany Han solo to jest kolejna odsłona przygód bohatera 1 z bohatera Gwiezdnych wojnach to na chwilę przenieść się świat fantastyki wcześniej czy później cenowy dla PZPR pokazuje każda partia traci władzę w Polsce załóżmy, że kiedy w prawo i sprawiedliwość straci władzę w Polsce czy państwo zdaniem aż się odkręcić i jak wszystkie takie sytuacje, które dzisiaj w grę nie budzą wątpliwości większości prawników, które dotyczą nieprzestrzegania konstytucji rząd nie ja myślę sobie, że nie opozycja bardzo szeroko rozumiana ludowa do prawa w zasadzie już dzisiaj powinna mieć czytelny program, który by opisywał co zrobić, żeby przywrócić w Polsce demokratyczne państwo prawa jest Fundacja prof. Osiatyńskiego, która zbiera wszystkie te przypadki dokumentuje precyzyjnie akty prawne o to, żeby były dokładnie aleja życia powiedzieć, bo to jest tak te można mówić o tym, rozmawiać z Londynu rozmawiali myślę, że można trochę na to spojrzeć jak na teorie doktryny szoku, czyli doprowadzono sztucznie jakiegoś kryzysu w wymiarze sprawiedliwości wywołano kampanię billboardową właśnie o to, żeby uzasadnić, że ten kryzys jest czy był faktycznie został wywołany no to już kwestia dyskusyjna i mamy teraz taką sytuację, że w tej sytuacji takiego kryzysu wprowadzono szereg radykalnych zmian, których pewnie w normalnej sytuacji nie dałoby się wprowadzić co dalej nie wiem myślę, że to jest świetny moment właśnie, żeby rozwiązać porozmawiać o tym czy wszystkie wcześniejsze rozwiązania były dobre, bo być może nie moja rola konstytucyjna powinna zostać przekazana do Sądu Najwyższego, że nie powinien być to Trybunał Konstytucyjny może możemy wprowadzić wiele zmian, które będą procentowały lepszym działaniem tych instytucji przypomnę też o roli stowarzyszeń sędziowskich Stowarzyszenie sędziów polskich Iustitia przygotowało swój projekt ustawy o krajowej radzie sądownictwa być może będzie można wrócić do tego projektu, ale myślę, że te są olbrzymim olbrzymia praca olbrzymia ilość aktów ustawodawczych i staniemy przed wyzwaniem sytuacje takie jak choćby z Tomaszem komendą głośny pokazują, że jednak gdzieś tam w całym wymiarze sprawiedliwości i prokuratura i sądy i adwokatura były różnego rodzaju nie wiem takie patologie to może za mocne słowa jakichś różnego rodzaju niedociągnięcia nieprawidłowości, które wymagałyby naprawy Ależ oczywiście tylko wracając do tej sprawy również w stanach Zjednoczonych, gdzie system odejść najbardziej idealne zdarzają się takie sytuacje, że po iluś latach okazuje się, że ktoś został niesłusznie skazany w tej sprawie jest ważna to jak bardzo technika nauka poszła do przodu udało się zakwestionować wcześniejsze opinie, które m. in. zadecydowało o tym, że ta osoba została skazana w przypadku pana komendy to nie wchodzi chyba tylko technika jednak w akcję powiedział w ten sposób, że jej tutaj trochę w opozycji nawet do pani sędzi myślę, że Polski wymiar sprawiedliwości pisałem o tym, też niejednokrotnie nie wymagał żadnych znaczących reform to co w tej chwili musi zrobić opozycja to mieć w programach o znacznej mierze przywrócenia tego co było jednak z pewnymi korektami z takimi korektami powierzono szerokim tego słowa znaczeniu społecznym to znaczy, żeby on, żeby trochę przywrócić ducha prawa trochę mniej kłaść nacisk na literę prawa, bo to było konieczne tego ludzie potrzebowali realiach dobra zmiana in to w jakiejś mierze zaoferowała natomiast w takiej mierze, która w 1 jest pewnego rodzaju forum fantazją o systemie prawa niestety musimy kończyć warszawska Gazeta prawna dzisiaj o godzinie osiemnastej centrum kultury państwo miasto przy ulica Andersa 2 9 0 zapraszamy państwa serdecznie spotkanie otwarte prosto oprawie będą opowiadali adwokat Andrzej Gąsiorowski Marta Kożuchowska wojewoda sędzia dziękuję państwu za wizytę dziękujemy państwu, żebyśmy informacji dziękuję w imieniu swoim Agaty Sułkowski Adam Maciejewski zostają naszych pań pewnie na chwilę jeszcze coś suszy się co kilka minut po piątej pierwsze śniadanie w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PIERWSZE ŚNIADANIE W TOK-U

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA