REKLAMA

Czy w Polsce istnieje problem stosowania tortur?

Połączenie
Data emisji:
2018-05-23 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
włączenie ich różni od dziur 13 4 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studia goście dr Justyna Jóźwiak dinozaury i Rafał Kulasa z krajowego mechanizmu prewencji biura Rzecznika Praw Obywatelskich inż. Nałęcz różne są źli no właśnie w kontekście dziesięciolecia istnienia polskiego krajowego mechanizmu prewencji tortur może zresztą zaraz powiedzieć co to za inicjatywa jak to działa właśnie o tym problemie czy o torturach, które rzekomo w Polsce się nie stosuje, Rozwiń » który w zasadzie nie ma, ale jeżeli przypomnimy sobie sprawy Igora Stachowiaka no cóż wiemy, że są w samochodzie czy inaczej się nazywają, chociaż można może się znać o tym co się tak nowością, jaką zdarzyło zaznacza tak zabawną uwagę na wstępie państwo na swoich stronach Czyż Rzecznik Praw Obywatelskich na swoich stronach pisze o braku odpowiedzi ministra sprawiedliwości na wystąpienie w sprawie prawa do obrońcy chodzi tutaj o to by powstało prawo w Polsce, które zobowiązuje do tego, żeby osoba zatrzymana miała kontakt z adwokatem co może zaś wytłumaczą w jaki sposób ukrócić takie praktyki właśnie to co wydarzyło się we Wrocławiu i tylko zdanie jest zastanawiająca obszernie udokumentowaną wystąpieniu rzecznik wskazał na przykłady stosowania przez policjantów tortur w tym wobec nieletnich świadków sprawców wykroczeń w najgłośniejsza była sprawa Igora Stachowiaka, który poniósł śmierć wskutek torturowania na wrocławskim komisariacie policji w 20 1 6 roku no wszakże prokuratura w Poznaniu stwierdziła, że tanie wskutek torturowania zabawnie do końca wiadomo dlaczego tak orzekli biegli myślę panie redaktorze, że o tym dlaczego pan Igor Stachowiak zakończył swoje życie na komisariacie dowiemy się dopiero w momencie, kiedy zapadnie wyrok skazujący natomiast tutaj bardzo ważną uwagę pan w cieniu mianowicie mamy taką wielką potrzebę i o tym, Rzecznik Praw Obywatelskich mówił wielokrotnie chodzi o narrację o pokazanie nam wszystkim, że to co dziś na polskich komisariatach to nie jest przekroczenie uprawnień to nie jest znęcanie się, że to nie jest stosowanie gróźb karalnych czy tylko mówimy o torturowanie zatrzymanych nie ma tej definicji tortur w Polskim kodeksie karnym, ale jest prawie polskim jest w konwencję z rent w sprawie zakazu stosowania tortur, które zgodnie z polską konstytucją stanowi część naszego porządku prawnego, więc w tym momencie tylko wyłącznie Wola sędziów prokuratorów czy konwencje zechcą stosować czy będą nazywać rzeczy po imieniu to są tortury tortury to jest takie bardzo ekstremalne zachowanie umyślne zachowanie, którego dopuszcza się funkcjonariusz państwowy lub osoba, która działa co najmniej za przyzwoleniem za milczącą zgodą funkcjonariusza państwowego, które powoduje u człowieka cierpienie fizyczne psychiczne w określonym celu to może być chęć uzyskania od osoby torturowane lub od osoby trzeciej zeznania pewnego wyznania świadczenia to może być chęć zastraszenia, ale to może być też znęcanie się z powodu dyskryminacji powiedz mi osoba, która jest poddawana tor torze ma pewne cechy rasowe prawda pewną orientację seksualną pewnie światopogląd i chcemy w, stosując określone metody chcemy właśnie na ten na ten na ten obszar aktywności człowieka wpłynąć to są właśnie tortury z tym, że takie mówione nie są zdefiniowane w kodeksie karnym i tutaj Polski na sprawiedliwości ma ona ma pewien problem problem właśnie jest taki, że definicja tortur ta, którą przytoczył mój kolega przed chwilą znajduje się w konwencji ONZ dotyczące przyp k konwencja ze przeciwko torturom natomiast nie ma samego takiego przestępstwa, a w kodeksie karnym naszym polskim ustawodawstwie, toteż powoduje, że nie ma odpowiednika, że dla tych osób, które torturują, która w przemoc są próbą władze próbują uzyskać jakieś informacje z naszych badań właśnie z tego wystąpienia, o którym pan wspomniał wcześniej wynika, że przeciętna kara wobec osoby, które stosowała tortury na komisariacie to jest około 1 , 5 roku pozbawienia wolności to jest stanowczo za mało zgranie adekwatna do wagi przestępstwa w innych krajach taka kara wynosi n p. 8 lat albo 1 0 lat remont Stowarzyszenie przeciwko torturom mówi o karze mnie musi ślad czy rozumiem, że po pierwsze mamy to słabo oblężone, a po drugie, nawet w tych sytuacjach, w których sprawa jest 8 1 10 0 dni stosujemy takich karier powinniśmy nasze prawo nie chroni ofiar tortur nie nie gwarantuje on w rzeczywistej ochrony przed tego typu zachowaniami jeszcze chciałbym zwrócić państwu uwagę na wschód na 1 bardzo ważną rzecz z punktu widzenia właśnie narracji świadomości społecznej, czyli kształtowania takich posta w sprzeciwu wobec tego typu zachowań my nie wiemy jak na dobrą sprawę ile ilu funkcjonariuszy w danym roku został skazany za tortury dlaczego, ponieważ to wystąpienie, o którym pan, mówi że w sprawie zapewnienia prawnika od momentu zatrzymania pokazuje tylko włącznie pewien przykład sięga do art. 2 4 6 kodeksu karnego, który mówi o znęcaniu się funkcjonariusza publicznego nad na świat kina ze sobą zatrzyma, ale torturą tortury mogą być kwalifikowane przez organy ścigania sądy i są kwalifikowane również na podstawie innych przepisów kodeksu karnego n p . art. 2 4 7 § 3 kodeksu karnego mówi o tym, że, kto znęca się psychicznie fizycznie nad sobą prawnie pozbawioną wolności, jeżeli funkcjonariusz publiczny wyraża milcząc milczącą zgodę, czyli zjazdem i przeciwdziałać tego typu zjawiskom to dopuszcza się tego typu przestępstwa, więc wyobraźmy sobie teoretycznie sytuacji w zakładzie karnym, gdzie więźniowie z jakich powodów znęcają się nad nad współ osadzony za przyzwoleniem funkcjonariusze służby więziennej zgodnie z definicją właśnie prawa Międzynarodowego mówimy tutaj o torturach Polski sąd zastosuje wtedy to kwalifikacje art. 2 4 7 kolejny artykuł, który może mówić o torturach to jest art. 2 3 1 kodeksu karnego, czyli przekroczenie uprawnień i taką wstępną kwalifikację prawną miał właśnie sprawa świętej pamięci Igora Stachowiaka oczywiście te przepisy późniejsze łączy art. 2 3 1 zbiegł z art. 2 4 6 i t d . i t d . natomiast na proste prozaiczne pytanie ile zawiadomień o stosowaniu tortur wpłynęło do organów ścigania jak zostało rozpoznane nie wiemy nie wiemy, ponieważ nie mamy takiego przestępstwa, ponieważ wszystkie tego typu zachowania, które mogą, ale nie muszą być torturami są rozrzucone w różnych przepisach kodeksu stąd jak gdyby obraz problemu nam się troszeczkę rozmywa to co jest ważne wiem, że do tortur dochodzi w wiemy, że dochodzi na polskich komisariatach wiemy, że systematycznie co roku parę wyroków sądów w Polsce uprawomocnienie się to pokazuje, że jednak te istnieją pewne warunki, które przyzwalają na stosowaniu tortur czy one mnie faktycznie mają miejsce to już jest kwestia sądów prokuratur naszym zadaniem jako krajowego mechanizmu prewencji tortur skazywanie, że istnieje ryzyko orzekł, że warunki procedury policyjne pozwalają na zaistnienie tego typu zdarzeń Nalepa naprawdę myśli, że prokuratura w Polsce się będą zajmowały takimi sprawami za sprawą Igora Stachowiaka pokazuje to bardzo wprost co się wtedy dzieje i jak myślę, że jest mimo wszystko bardzo pozytywnie nastawiony do prokuratur zaś są zdania na wejście mają taki obowiązek to jest, więc jest pierwsza rzecz, ale popatrzmy na na tę 4 2 przypadki skazań funkcjonariuszy jako na sukces wymiaru sprawiedliwości tak wielkim to w przedziale czasowym kosztów mówi tutaj o lata 2 00 8 2 0 1 6 w zaroślach 1 0 lat, które uprawomocniły natomiast na każde skazanie jest sukcesem prokuratora i sędziego i teraz pytanie czy tych spraw mogą być, więc czy czy dysponujemy takimi procedurami taką mentalnością taką takimi zasobami, które pozwolą nam na zwiększanie ich wykrywalności pewnej świadomości społecznej i przede wszystkim na zakup bieganie tego typu sytuacje no chyba mamy na to odpowiedź w badaniach i samych policjantów w rozmowie z adwokatami prawda to nie jest jakaś wiedza tajemna oni jednak o tym, mówią, że go do takich sytuacji dochodzi mamy problem mamy na pewno problem, który wymaga myślę, że pewnej refleksji ze strony władz przede wszystkim woli politycznej żeby, żeby rekomendowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich rozwiązania wdrażać w życie po to, istniejemy tylko pytanie czy czy znajdzie się partner, który zechce z naszych rad korzystać duże, jakie są sukcesy samego mechanizmu prewencji w nurt moment monet kilka sukcesów jednak przez 1 0 lat myślę, że on z można je podzielić na pewne sukcesy takie rany czy zmiany wprawie jest wielokrotnie panu przy innych spotkaniach o tym, opowiadałam, ale myślę, że on na takim ważnym sukcesem i dużo też wyzwaniem jednocześnie na przyszłość dla nas i zwiększenie świadomości społecznej na temat tego samego zjawiska tortur nieludzkiego poniżającego traktowania pan powiedział ważną rzecz adwokaci wiedzą prokuratorzy wiedzą wszyscy się policjanci w roli obrońcy wiedzą i nic się z tym nie robi nic się nic nie zapobiega się temu nie myślisz o tym co należy zrobić, by w przyszłości do takich sytuacji dochodziło euro jest duża ciemna liczba tego typu zdarzeń dlatego, że to to co mój kolega prezentował wystąpienie generalne, gdy tylko wycinek rzeczywistości natomiast jest nie wiem ile jest przy płatków, które nie trafią do organów ścigania brudzi się po prostu boją zgłaszać takich rzeczy często jest także nie wiedzą, że byli ofiarami tortur, a często funkcjonariusz, który przysłuchuje nie wie o tym, że właśnie już torturuje ani przesłuchuje więc, by świadomość społeczna jest niewielka naszym zdaniem z naszych obserwacji LM tak wynika zarówno wśród całego społeczeństwa i poszczególnych grup zawodowych inni celem krajowego mechanizmu prewencji tortur jest m. in. edukacja i NATO chcemy postawić teraz w przyszłości, ponieważ 1 0 lat, które minęło któryś z cenami skupiał się przede wszystkim na przeprowadzenie wizytacji prewencyjnych w różnych miejscach detencji identyfikowania różnych problemów, a on także zapytam inaczej jak państwo, dlaczego tak jest, że w Polsce ten problem czy do rozwinął do tego stopnia, że na dobrą sprawę trochę nie wiemy, z której strony to gry 6 1 4 2 wskazania ważną rolę bardzo mało to wszyscy Hamasu z tego zdają sprawę dzisiaj, więc coś takiego stało to znaczy, że liczba pasów historycznie no to można pojeździć na kraj wychodzący z systemu autorytarnego Unii Leszno takie rzeczy wyczulony wydaje mi się, że tutaj system polityczny system czy to jest system totalitarny czy demokratyczne nie ma znaczenia tortury mogą się pojawić w każdych okolicznościach tak na dobro sprawy w każdym społeczeństwie, ale i to też pokazuje rannym po pokazują badania jest literatura fachowa Rzym w różnych regionach świata to się zdarza, a on często spotykamy się z takim odbiorem, gdy mówimy o torturach, że Turcja Rosjan akta taki stan prawda wszyscy są zaskoczeni, kiedy mówi nam myśleć no ale jest Lublin jest trasą Siedlce jest Ostrów, gdzie do takiej sytuacji właśnie dochodziło na naszym tutaj podwórku prawie się pod naszym okiem, więc on okoliczności są to wtedy był w różnych sytuacjach pozwalają na występowanie tego typu zachowań natomiast ważne jest, żeby Tomek zapobiegać, by się działo niestety mamy takie powiedzenie, że ma Polak mądry poszkodowani to pokazuje sprawa pana Igora Stachowiaka prawda albo n p. ostatnio głośna sprawa pana Tomasza komendę, a do tego wrócimy po informacjach do Warszawy tłumaczy, dlaczego do tego doszło elit tu całą cały mechanizm zaobserwować 13 17 1 3 lat 2 2 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studzi dr Justyna Jóźwiak i Rafał Kulas oraz biura Rzecznika Praw Obywatelskich przed informacjami wspomniała pani nazwisko Tomasza komendy, którzy przypomnijmy spędził w więzieniu 1 8 lat nie skazany za przestępstwo, którego nie popełnił jakiś wiąże z torturami trochę się wiąże nawet, a nawet powiedziałem, że dużo, a mianowicie San Juan oglądając wywiady z panem Tomaszem komentują, że słuchając, słuchając tego cumują wielokrotnie, a także dziennikarze wielokrotnie podkreślał, że MON Tomasz komendy tylko raz przyznał się, a do tej zbrodni, a mianowicie podczas przesłuchania policyjnego właśnie na komisariacie policji, ale i pamiętam jak mówił w reportażu o tym, że pan ma być tak bardzo, że przyznałby się do zabicia papieża, a i to świetnie pokazuje do czego prowadzą tortura, czego mogą prowadzić do tego, że niewinny człowiek przyznaje się do zbrodni, które nie popełnił, gdzie je w tym samym czasie, gdy działa się zbrodnia, ale on był zupełnie w innym miejscu w towarzystwie innych osób nie odsuną na alibi, a mimo tego przyznać, że ten od tej zbrodni, żeby przestać cierpieć, a on, ale czy to nie jest dowód na to, że mamy do czynienia jednak kłopotem dużo większą niż sama tylko Komenda to co tam się może wydarzyć, bo jeżeli prokuratura chciała w to wyznania wierzyć e-sąd jest niepodważalna co z czym mamy do czynienia, ale myślę, że gość wydolnością systemu to wizja myślę, że to to jest doskonały przykład, żeby ta ale, żeby prześledzić tę niewydolność systemu i prokuraturze prokuratorzy i sędziowie niestety nie pochyli się nad tą sprawą odpowiedź nie była wtedy myśli duża presja społeczna, żeby wyjaśnić to sprawa dotyczy mocno działa ona na to, żeby osiągnąć więcej, ale wynik jak najszybciej, aby zaspokoić swoich przełożonych wykazać się ze skutkiem jakimś prawda, więc najsłynniejszym nieraz wiele przyczyn, a gdy, które prowadzą do tego że, że jest przyzwolenie na stosowanie tego typu Mann zachowań tortur zapotrzebowanie można w morze i tak myślę panie redaktorze to jest dobry przykład do tego, żeby pokazać, że problem torturach to nie jest jakiś abstrakcyjny wyimaginowany twór tylko to jest coś co dzieje się tu teraz dotyczy tak naprawdę nas wszystkich i sprawa pana Tomasza komendy pokazuje, że tak naprawdę każde zdarzenie można wykreować każdy lekarzem dowód za pomocą tortur można zalegalizować to przecież idzie i teraz pytał go na początku sukcesy kram PE ja ja myślę, że w takim moim bardzo osobistym odczuciu największy największym sukcesem mechanizm na przestrzeni lat jest właśnie to, że pan jako jego przedstawiciele mediów w ogóle media w Polsce zaczęło używać słowa tortury nie rozmawiam już na temat bicia Tomasza komendy nie rozmawiamy na temat przekroczenia uprawnień przez policjantów tylko rozmawiamy na temat tortur, jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że źle się, żebyśmy nie rozmawiają na podwyższenie istnieli, bo ten film, który trafił do mediów ostatecznym tak wstrząsające, że trudno to inaczej nazwać złem autor tego filmu pan redaktor Bojanowski, a który na naszej konferencji powiedział o tym, że rok czasu zajmował się tym tematem, a dopiero przy spotkaniu z nami, a on dowiedział się, że to są tortury i choć samo słowo prawdy są narrację terytorialnym na takie wyzwanie rzucone na znośnym Spółdzielczy nie miał odwagi może po prostu nie ma takiej świadomości, że należy, że tortury to w Polsce właśnie we Wrocławiu prawda w czyje rozumiem, że to jest także do spółki sobie nie otworzymy tej ścieżki myślenia póki czegoś nie nazwiemy to nie istnieje naprawdę nic nam się, że to jest ten test tak jak kolega powiedział duży sukces, że to słowo jednak się pojawią w przestrzeni też jej realne i etyki społecznej zaczyna to jest to nie jest to, czego oczekuję oczekują czegoś więcej, a chcielibyśmy z tą myślą prewencji tortur dotrzeć absolutnie do każdego, żeby każdy miał świadomość tego, że może się to przydarzyć właśnie jemu w rząd wiedział jak się ochronić je kiedyś kiedyś przeczytam, że ten najkrótszą drogą z punktu ADO punktu braster nie zmienia to prosta są pośrednicy zachęty, żeby przenosić na nasze pole działania nękają nas cała idea prewencyjnej z prewencji tortur oraz społeczeństwa wszystkie grupy zawodowe to właśnie media do tej istotną rolę niż odkryć no dobrze, ale czy w takim razie dobrze robi męża portret Jana to przypadki tortur jak mysz to myślenie o torturach wsadzamy tylko w kontekście organów ścigania kontaktują się z wymiarem sprawiedliwości może tu są wyższe myto nie musi być tylko tam można nie musi być tylko kontakt z służbami mundurowymi może to są one wszystkie środki o środki detencji nie jest on jest tak dobry czy dotyczy wszystkich ośrodków detencji i definicja tortur, do której Arendt na początku mówiliśmy o nim mówi oczywiście przede wszystkim o funkcjonariuszach publicznych, ale także każdym innym w każdej innej osobie, która występuje w charakterze urzędnika a, czyli o VAT natomiast tego nie ma w naszym polskim prawie rok Gdańsk to jest bardzo trudno to kogoś się ukarać, a które ewidentnie to funkcjonariuszem publicznym nie jest n p. mówimy tutaj o wychowawczych placówka realizacji albo pracownika do rejestru domów pomocy społecznej prawda szpitale psychiatryczne to jest też poważne Glenn poważna i bardzo taka delikatna Targu i grupa ludzi którymi trzeba się NFZ szczególnie zaopiekować, ponieważ nikt nie wierzy, bo są chorzy pacjenci z demencją osoby starsze z demencją ostatnio usłyszeliśmy w domu pomocy społecznej w prywatnym, a pytaliśmy o to jak ci pacjenci mogą one przydać się poskarżyć na co z i personalną powiedział, że oni skarżyli się skarżą, ale my takim nie wierzą, bo są pacjenci, którzy mają do mensy główne oni nie wiedzą w jakim świecie żyją to nas ogromnie przeraziło takie podejście numer, gdy to jak mamy się dowiedzieć co w tym się z potrzebami albo co im przeszkadza niech oni mają się poskarżyć się z przydarzyło mi się echem tragicznego myślę panie redaktorze to jest też od dziesięcioleci powierzenie Rzecznikowi Praw Obywatelskich funkcjonariuszy tego mechanizmu prewencji tortur to jest taki dobry moment na uzmysłowienie sobie jakoś jako społeczeństwo, że tak naprawdę wyzwanie eliminacji tortur dotyczy nas wszystkich nie dotyczy instytucji publicznej, jaką skrywa mechanizm prewencyjny tego dotyczy zarówno funkcjonariuszy służb porządkowych publicznego dziennikarzy nauczycieli o tym, przypomina wprost właśnie Popka, czyli ten protokół fakultatywny do konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur, który powołuje naszą instytucję mówiąc o tym, że prewencja to jest przede wszystkim edukacja i taki system owo połączenie różnych działań edukacyjnych legislacyjnych sądowych i innych należnościach celnych mają w związku z tym budżetem skuteczne mechanizmy chroniące osoby zatrzymane przed torturami prawda, że to on w Oslo apeluje Rzecznik Praw Obywatelskich my możemy się tutaj oczywiście powiedzieć to nas wszystkich dotyczy ale kiedy nie ma reakcji ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości no to lipa to właściwie wtedy wszyscy możemy się powiedzieć, że nas dotyczy, ale co z tego to jest właśnie wyzwanie, z którym się myśli jako kraj jako obywatele zmierzyć imam nadzieję, że nasze polskie władze również przypomną sobie o zobowiązania, które wynikają właśnie słupka to, czyli od dialogu to jest zadanie i wyzwanie to jest zobowiązanie, które w, którym wszyscy jako kraj podjęliśmy nie wystarczy ustanowić mechanizm prewencyjny nie wystarczy dać mu mandat prawny do tego, żeby wszedł do miejsc pozbawienia wolności trzeba znani są prowadzić dialog po to, żeby rekomendacji i rozwiązania międzynarodowe wdrażać i my opieramy się przede wszystkim na standardy wypracowane w Genewie standardem w organizacji narodów Zjednoczonych na bazie tych doświadczeń na bazie doświadczeń ekspercki staram się podpowiedzi co można zrobić, żeby do tortur nie dochodziło, żeby właśnie taka sprawa jak tortury dotyczący Igora Stachowiaka sprawa Tomasza komendy, żeby nikt się nie wydarzyło czy władze będą słuchać mechanizm to już jest pytanie nie donos no tak jak wrócę do tego pytania, które pan tak na samym wstępie ładnie odbił mówiąc już zaczęliśmy w ogóle są rozmowy, że co spowodowało śmierć Igora Stachowiaka to się dość pewnie się do mnie należy wpisać się jednak wprost na swoich stronach, że Igor Stachowiak poniósł śmierć wskutek torturowany na wrocławskim komisariacie czy jak rozumiem Rzecznik Praw Obywatelskich nie daje wiarę prokuraturze, która umorzyła śledztwo w kwestii spowodowania śmierci nieumyślnego i oczywiście w kwestii przekraczania uprawnień nasze dalej to tam jest już akt oskarżenia, a być może to jest także Rzecznik Praw Obywatelskich oraz krajowy mechanizm prewencji tortur z organami niezależnymi znaczyła Targ prokuratura sądy mogą sobie nazywać ocenia się prawda pewne pewne sytuacje tak na tym samym, bazując na naszym doświadczeniu i naszej wiedzy eksperckiej sporządzamy własna opinia i ani nazywam rent, a nazywamy to naszym anty torturom językiem, że tak się wyrażę wiosną nasze stanowisko w wielu sprawach jest różna niż stanowisko rządu albo stanowisko innych ran instytucji mówi nam wizytujących przeprowadzających kontrole wielokrotnie spotykamy się z takimi sytuacjami, że jedziemy do zakładu karnego widzimy różne naruszenia, a i Jima później Anna sprawozdania z kontroli sędziego, który tych naruszeń nie opisuje ich w ogóle nie widzi, a z naszej perspektywy były one bardzo bardzo poważne i my o tym piszemy mimo tego, że sędzia n p. ma inne zdanie jesteśmy działamy trochę niezależnie chcielibyśmy to niezależność bardzo też podkreślić, bo dzięki temu właśnie możemy możemy odważnie pewne rzeczy nas nazywać tak jak to jest jakby cały czas pytanie jak jednak wrócą rozegrano pytania o to co się udało, bo trochę mnie nie zadowala to, że udało się wprowadzić do dyskursu o pojęcie tortur to tak trochę mało schludnym w, a jeżeli chodzi o takie prawne już tak powiem osiągnięcia, które EUR w ciągu 10 lat udało się zrealizować no to choćby nie wiem myślę sobie godzina z celu dla nieletnich przy przebywających w 2 placówkach resocjalizacyjnych, kiedy 10 lat temu zaczynaliśmy pracę to więźniowie mieli w prawie w kodeksie karnym wykonawczym taką takie prawo natomiast nieletni nie w związku z tym dochodziło do tego, że n p. przez 3 miesiące Alicji, ale ci podopieczni nie opuszczali budynku udało się teraz już w rozporządzeniu taki takie prawo zagwarantować, a on mu cały czas mówimy o tym, aby ten, a jako bardzo konieczne jest badanie lekarskie, a przy przyjęciu każdej osoby dowody takiego się jakiegokolwiek miejsca detencji podróży, by lekarz mógł obejrzeć to osoba, ale jej zbadać ją, a także ewentualnie odnotować obrażenia, które powstały w wyniku przemocy albo jakiegoś nieludzkiego traktowania, bo tortur jesteś taki moment, kiedy ten pacjent, tym bardziej z nim mógłby powiedzieć lekarzowi coś tak naprawdę wydarzyło prawdę i mógłby jakoś zareagować na to, że ktoś był ofiarą przemocy albo ofiarą tortur, a im na każdej wizytacji rozmawiamy z traktorami i pomimo że w niektórych miejscach nie ma takiego obowiązku tych badań lekarskich to udaje nam się przekonać dyrektorów, aby do swojej codziennej praktyki właśnie wprowadził nawet konieczność przeprowadzenia badań rozchodzą się w ogóle warto też wspomnieć o zmianie rozporządzenia załącznika do rozporządzenia, które organizuje policja jest dziecko to są takie miejsca, gdzie nieletni podejrzani o popełnienie czynu karalnego jest umieszczanie ich troszeczkę tymczasowe areszty policyjny przepisy, które regulowały funkcjonowanie tego typu miejsce mówiła o tym, że nieletni może mieć konto z adwokatem, ale tylko włącznie po uzyskaniu zgody policjanta prowadzącego śledztwo kierownika tej Izby lub sędziego my uznaliśmy, że stopy rażące naruszenie prawa do obrony, że tutaj absolutnie osoby trzecie nie mogą ingerować w swobodę właśnie komunikowania się z obrońcą też z punktu widzenia prewencji tortur i po wystąpieniu pana rzecznika nie przepisy zostały zmienione dzięki Andrzeja mam takie wrażenie często słucham teraz, że w te instytucje co, do których które nie są związane ze służbami mundurowymi jakoś łatwiej poddają się wszelkim takim reformatorskim przedsięwzięciom to różnie też bez VAT trudno tak generalnie generalnie odpowiedzi na to pytanie natomiast być może są chętni się do dialogu, ponieważ MEN zaś przekonujemy, że jesteśmy tam po to, żeby robić coś przeciwko tym dyrektorom jesteśmy tam po to, żeby ich wesprzeć jakoś pomóc podpowiedzieć coś nie żaden dyrektor niszczą grzyby na treningu placówki wydarzyła się jakaś tragiczna sytuacja, z której później będzie musiał się przez kilka następnych lat, tłumacząc między mną, a ponieważ my tutaj w tym obszarze przymocowana działamy, więc wyższym staramy się podpowiadać zrównać z pozoru wydawałoby się, że komendant też, by nie chciała jak rozumiem dzięki jej przychylnej prokuraturze, która w razie czego co może to ma szansę pozwolić na pewne sprawy cynicznie takich należy, że trudno nam to styl życia pracuje w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich zamrożone 1 odpowiedź prawda dziękuję bardzo dr Justyna Jóźwiak i Rafał kula z krajowego mechanizmu prewencji biura Rzecznika Praw Obywatelskich z mostu do 13 3 7 za chwilę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA