REKLAMA

155 lat temu zaczęła się historia SPD. Jednej z najbardziej wpływowych partii w Europie

Światopodgląd
Data emisji:
2018-05-23 16:20
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
17:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
od świąt lub podglądu kart w 2 Agnieszka Lichnerowicz 3 od 2 3 maja 1 80 0 sześćdziesiątego trzeciego roku w Lipsku powstał powszechny niemiecki związek robotniczy i prawdopodobnie jest to 1 z najważniejszych, a być może najbardziej należałoby powiedzieć najbardziej symboliczny ich dat w powstawaniu Socjaldemokracji Europejskiej to zdaje się drugi związek zawodowy robotniczy, który powstał w Europie no a na bazie powszechnego niemieckiego związku robotniczego powstała Rozwiń » pierwsza partia robotnicza, czyli niemiecka Socjaldemokracja trochę o korzeniach tejże z Socjaldemokracji i przede wszystkim od dzisiejszych jej kłopotach porozmawiam z Michałem systemu dyrektorem ośrodka myśli społecznej imienia Ferdynanda Lassalle, a który w naszym studiu we Wrocławiu dzień dobry dzień dobry, gdyż idealnie pan jako gości jest idealny do rozmowy na ten temat, dlatego że nowy graliście na patrona ośrodka myśli społecznej właśnie la scala, który jest założycielem był współzałożycielem pierwszego powszechnego niemieckiego związku robotniczego w tym grupom w 2 słowach tym, którzy może są mniej zorientowani mogą powiedzieć, dlaczego właśnie la sal jest patronem takiego ośrodka analitycznego Fink tanku związanego z polską socjaldemokracją, czyli w zasadzie chyba z SLD po pierwsze, ośrodek myśli społecznej mienia oraz sala jest niezależna od podsta w od jakichkolwiek partii politycznej nie jesteśmy związani z żadną partią ja nie jestem członkiem żadnej partii politycznej natomiast Ferdynand Lassalle był przede wszystkim wrocławianinem tutaj się urodził tutaj został pochowany jego grób znajduje się na cmentarzu żydowskim we Wrocławiu jest to postać niezmiernie ważna w historii Międzynarodowego ruchu robotniczego, ponieważ on tak naprawdę założył pierwszą partię robotniczą, ponieważ ten powszechny związek robotniczy to była partia polityczna Ferdynand Lassalle uznał, że właśnie walka o prawa wyborcze robotników oraz 1 wal Ka ne frakcji takiej lewicowej pracowniczej frakcji w parlamencie to jest to narzędzie jak do poprawy warunków życia życia robotników czy antyaborcyjne był niejako w wodę mineralną rządzą parlamentaryzm tak to znaczy wtedy złośliwi twierdzą, że tak naprawdę jest jego marzeniem było dążenie do monarchii rasa luf, ponieważ Chiny to oczywiście półżartem pół serio on tym ma na to swoją partią zarządza w taki sposób bardzo to praktyczne był postacią niezwykle niezwykle barwną i dzięki pewnym swoim cechom charakteru takiej odwadze przebojowości tak moglibyśmy to z gminy określić w dzisiejszym językiem o potrafił zmobilizować się zmobilizować robotników i cieszył się autentycznym autorytetem wśród nich sam w swoich wspomnieniach w swoich artykułach pisał, że czasami odnoszę wrażenie, że uczestniczy w wydarzeniach religijnych, gdyż uczestniczył w wiecach i faktycznie było był bardzo szanowany nie tylko w niemieckim ruch robotniczy ma także polscy robotnicy śpiewali pieśni, gdzie właśnie mnie wspominano zasługi dla sala na tomie snuje 11 13 przypomniał słuchaczom nie mogliśmy tego on urodził się w 1 800 20 05 . roku, więc kiedy tworzył kiedyś działał to był taki też niezwykły moment dla ruchu robotniczego, bo przecież oni gniewem w poznał Marksa Engelsa czy gdzieś tam budowana czy domu taki moment, w którym rzeczywiście robotnicy będą coraz bardziej się o mocy po chwali, bo kolejne protesty czy kolejne zrywy nawet robotnicze takie nastroje momentami rewolucyjne elity w tym sensie byłby chyba jest istotne to co pan mówił, że jednak LaSalle uważa, że to wszystko czasowo w parlamencie tak z ewidentnie dla sal toczył różne spory m. in. m. in . z Karolem Marksem Fryderykiem MKS same aczkolwiek, gdy Engels poinformował Marksa o śmierci lasera przypomnijmy, że tak naprawdę nas tak, że Lassalle zmarł po raz w pojedynku o kobietę w Szwajcarii w roku po założeniu swojej swojej partii no to Marks mimo wszystko przyjął z wielkim smutkiem informację o 8 o śmierci na salach mówiąc tak by, pisząc odpowiadającej okresowi półżartem pół serio, że to była 1 z takich kolejnych niestosowności ze stron oraz sala, ponieważ na sali nie tylko różnił się wielu poglądach z Maksem, ale także denerwował maksa w swoim swoim stylem bycia, ale niewątpliwie niewątpliwie ta data i nazwisko oraz salę było przełomowe pod tym względem, że po raz pierwszy zorganizowano dla robotników z organizowaną siłę polityczną to był przełom to porządny niemiecki związek robotniczych, czyli taka pierwsza wersja jeszcze partii SPD powstał 1 5 5 lat temu dziś mamy rocznicę tej trasy zastanawiam trochę ironicznie mówiąc to taka krótka kolejna rozmowa z serii co z lewicą dziś, dlatego że Socjaldemokracja jest ewidentnie w kryzysie i nie tylko w Niemczech jest bardzo słaba, ale na te rozmowy toczą się w wielu krajach po tym, eksperymencie tzw. trzeciej drogi w latach dziewięćdziesiątych, czyli takiego policzmy racjonalnego racjonalnej lewicy, która mówiła no trochę tego rynku musi być, bo szukamy tych najbardziej optymalnych rozwiązań no jesteśmy w sytuacji, w której głos nazwijmy to klasy ludowej czy głos robotniczy to jest wydaje się nawet silniej przejmowany 3 3 czy bardziej w przejmowanym przez prawicę jako się anty systemową czy bardziej radykalną niż przez lewicę w związku z tym trwają walki frakcyjne na lewicy w wielu krajach i dziś pan właśnie inspirujący się Lassalle, odwołując się do ruchu jednak socjaldemokratycznego widzi przyszłość Socjaldemokracji czy lewica będzie szukała jednak nowych tożsamości czy definicja wydaje się, że to co stałe to to pewne wartości pewne cele, czyli bardziej demokratyczne bardziej sprawiedliwe społeczeństwo natomiast niewątpliwie Socjaldemokracja potrzebuje odnowy zapewne także proroczy programowej, zwłaszcza po tym, doświadczeniu trzeciej drogi, gdzie próbowano właśnie porze nić neoliberalną globalizację socjaldemokratycznym wartościami i co co skutkowało tak naprawdę pewną formą jednak takie intelektualne akt kapitulacji wobec wobec neoliberalizmu i je przyniosła konsekwencje w postaci odpływu ułomne wielu tradycyjnych wyborców socjaldemokraci, zwłaszcza tych z klasy pracującej w to wydaje się, że właśnie dzisiaj dzisiaj po pierwsze jest wyzwanie związane z organizacją jak organizować partie polityczne jak mobilizować wyborców w zmienionej strukturze komunikacji do mamy zanik partii masowych ludzie mamy osłabienie takich zbiorowych identyfikacji z partiami ludzie już nie identyfikuje się z partiami w oparciu o takie wielkie narracje klasowe etniczne bądź bądź religijne z i wreszcie ta kwestia kwestia programowa, czyli związana z tym jako Socjaldemokracja może dać odpowiedź na cele na ten kryzys kapitalizmu, a on, a twierdzę, że my obserwujemy pewien kryzys czy wyczerpanie się pewnej Formuły neoliberalnego kapitalizmu jest pytanie czy 3 jedyną alternatywą będzie prawicowy populista czy też Socjaldemokracja czy szerzej lewica zaprezentuje własne własne koncepcje i tutaj tak naprawdę tt tt tt sala jak bessą są te same Otóż re la Salle 1 5 5 lat temu on opowiadał się także nie tylko za demokrację polityczną, ale są także za demokracją ekonomiczną znaczy on widział organizacji świata pracy w statucie spółdzielni współ zarządzanych przez zarządzanych przez przez robotników i wydaje się, że dzisiaj mamy realne są z tej idei demokracji demokracja ekonomicznej, ale i bez Socjaldemokracja szuka tutaj nowych nowych narzędzi, by takim ciekawym ciekawym przykładem tych nowych poszukiwań czy poszukiwanie nowych rozwiązań starych problemów jest program partii pracy wczoraj mego Korwina różnica w końcu urodzi się dla pana takim inspirującym czy ciekawym politykiem, który już szukać ścieżek i całki wydaje się panu, że gdzieś dobrze czuje co należy robić wydają się, że żale te poszukiwania partii pracy w brytyjskiej Samsona o tyle samo o tyle ciekawe, że one starają się pójść nieco dalej na 3 że partia pracy Korwina nie chce dokonywać takich kosmetycznych korekt systemu, ale jednak tak ich reformę rewolucyjne tłumaczy Wisz w programie znalazły się w tych i postulaty właśnie związane z nowym z nowymi w formami własności czyli, czyli kwestie własności Komunalnej czy współ zarządzane przez pracowników samorządy lokalne jako alternatywę dla dla własności dla własności prywatnej znaczy, że wyzwaniem jest dzisiaj w w dobie takiej finanse realizacji kapitalizmu, czyli dominacji sektora finansowego na ten sektor finansowy także kontroluje wielkie korporacje godzi się tak naprawdę nie wiemy, kto jest właścicielem wielkich korporacji, bo są to często anonimowe fundusze inwestycyjne, które są nastawione na krótkoterminowe zyski co skutkuje tym że, że te firmy same z tym do czynienia nie nie tworzą wielkiej strategii nie tworzą poczucia bezpieczeństwa dla pracowników i wyzwaniem jest właśnie to jak jak wzmocnić pozycję pracowników także poprzez partycypację w zarządzaniu zarządzanie firmami, więc ten plan partii pracy jest jest ujemny wydaje się pod tym względem niezwykle ambitny natomiast wyzwaniem także dla Socjaldemokracji i tu także możemy wrócić do dolara salę w UE to jest kwestia pewnych narzędzi to znaczy zawsze państwo było na przestrzeni ostatnich ponad 10 0 lat takim narzędziem dla partii socjaldemokratycznej w realizowaniu własnych własnych postulatów i tutaj jest jest wielkie wyzwanie dotyczące tego czy dzisiejsze państwo, które w przez ostatnie 3 dekady było pozbawione w wyniku decyzji politycznych nie jakiś nadprzyrodzonych sił jak uważali tony Blair czy ciebie ty tatko wyniku bardzo konkretnych polityk służących służących kapitałowi Topa LTE uprawnienia państwa były były osłabione jest pytanie czy dzisiaj państwo wciąż może być skutecznym narzędziem jak ja uważam, że ciągle może być, że można je wzmacniać, ale niewątpliwie wyzwaniem jest także stworzenie narzędzi ponadnarodowych, aby n p. prowadzić skuteczną politykę redystrybucji czarować biznesmen fałszywy dylemat także czy suwerenność państwa powalczy Unia Europejska upraszczając wydają się, że tak na czym na pewno w aktualnym kontekście po polityczne ma jest w tej chwili także musimy szukać rozwiązania niewątpliwie na poziomie europejskim niewątpliwie program i europejskich inwestycji kwestia powiększenia budżetu zmiana funkcjonowania Europejskiego banku centralnego reforma strefy euro ustanowienie sta re ogólnoeuropejskich standardów socjalnych czy pracowniczych 3 czy jakieś formy Europejskiej płacy minimalnej to są wyzwania natomiast, jakby wciąż jedynym i jedynym jedyną przestrzenią demokratyczną, gdzie działa demokracja reprezentatywna reprezentacyjna, gdzie ludzie mają poczucie że, że to, że mają wpływ poprzez prób poprzez wybory to sam jednak państwa i państwa wciąż jednak dysponują dysponują tą siłę, więc wydają się, że tutaj trzeba po prostu, ale czy siły progresywne powinny balansować używać tych tych obu narzędzi nie porzucać 1 na rzecz drugiego tylko raczej tworzyć pewną formę synergii teście chciałam, żeby być tutaj byłby oczywiście ma każdy z tych wątków, o których pan porusza moglibyśmy pewnie rozmawiać godzinami to byłaby ciekawa dyskusja, chociaż nie nowa, ale jest jeszcze 1 wątek, który chciał mu też o krótką jakiś jakoś pana opinia czy komentarz poprosić dotyczący jedno lutego takiego rozdarcia wewnątrz lewicy wydaje się, że w tak wielu uważa, że dzisiaj lewicy bardzo trudno będzie bronić takich praw demokratycznych związanych z tożsamością w USA prawami człowieka z dniem płcią seksualnością i dążeniem do równości emancypacji z hasłami czysto ekonomiczne mi, czyli mówiąc w skrócie n p . w Polsce klasa pracująca powiedzmy jest uproszczeniem bardziej konserwatywna i nic mi no trudno w 1 partii lewicowej jednocześnie głosić im wsparcie dla takich samych praw dla kobiet czy dla Anny o gejów lesbijek, a z drugiej strony walczyć o prawa pracowników i wzmocnienie tych trafień to Jan Sowa ujął drewno po trupach kobiece łatwiej byłoby się dogadać się z klasą pracującą i czy pan też uważa, że to jest dramatyczne pytanie czy gdzieś dostrzega możliwość utrzymania Socjaldemokracji poparcia wśród ludzi powiedzmy w roboczy czy finansowo słabszych i ich walką o nich i jednocześnie pamiętanie o prawach człowieka uważam, że ten problem nie jest tak dramatycznej jak i jak w Polsce często jest przedstawiany tutaj także warto sięgnąć do historii socjaldemokracją tuż po raz Socjaldemokracji była partią robotników w większości większość mężczyzn, ale tą partią socjaldemokratyczną zawdzięczamy zawdzięczamy prawo wyborcze kobiet i emancypację kobiet to właśnie partie złożone z tych konserwatywnych robotników walczyły w wiele postulatów, lecz wprowadziły w życie wiele postulatów dotyczących emancypacji n p . n p. kobiet, więc wydaje mi, że tutaj kwestią jest forma komunikacji co znaczy pytanie jak my będziemy komunikować pewne postulaty na ile w takim procesie formowania apeli wyborczych czy przekazu będziemy w stanie łączyć łączyć te re te postulaty coś co jest najbardziej niebezpieczne dla Socjaldemokracji antagonizowanie tych tych 2 grup oraz oraz pewna stygmatyzacja ludzi, którzy być może nie do końca zgadzają się z naszymi poglądami tutaj wydają się, że kwestią zasadniczą jest także kwestia przywództwa i tutaj także możemy wrócić do Ferdynanda Lassalle, a który zdawał powołać tę partię także dzięki pewnym swoim umiejętnościom temu, że potrafi tak formułować swój polityczny przekaz, że trafią do serc i umysłów robotników wydaje się, że dzisiaj w tym takim mocno zindywidualizowanym społeczeństwie właśnie, że mamy wielość różnych tożsamości kwestia przywództwa czy lidera, który stanie opowiedzieć wiarygodną opowieść łącząca wiele postulatów i łączącą wiele wrażliwości jest niezwykle istotna dlatego ja n p. z bardzo dużym niepokojem obserwuje w środowiskach polskiej tej pozaparlamentarnej lewicy taki tak taką wielką niechęć do do kwestii przywództwa myślę, że to jest 1 z elementów samo marginalizacji się wielu środowisk polskiej lewicy, które odrzucają odrzucają pewną rzeczywistość polityczną zamiast próbować mnie dostosować się do niej swoje narzędzia na rzecz maksymalizacji wyniku wyborczego Otóż wydaje się, że po prostu ludzie przede wszystkim muszą zobaczyć, że lewica jest w stanie załatwiać ich sprawy, a nie można ich załatwiać się poza parlamentem dlatego wydają się, że tutaj jest potrzebne też PPP PPP sprawne dostosowanie się organizacyjne do rzeczywistości, a cała historia Europejskiej Socjaldemokracji to 1 5 0 lat jest historia dostosowywania się partii socjaldemokratycznych do zmieniających się realiów demokracji parlamentarnej czy już w uproszczeniu wierzy pan, że jeżeli nie jako Socjaldemokracja powróci do tych swoich wartości, które były u korzeni na początku to odzyska siłę i nie będzie jak to ostatnio pisał Łukasz MOL, powołując się na pikiety jego nie będzie tylko partią braminów, czyli wielkomiejskich wykształciuchów to po pierwsze musi wrócić do wartości po drugie musi odzyskać wiarygodność, która w wielu krajach została bardzo mocno nadszarpnięta implementacją neoliberalnych reform w latach dziewięćdziesiątych na początku lat dwutysięcznych i wreszcie potrzecie znalezienia nowych narzędzi funkcjonowania w totalnie nowych warunkach uprawiania polityki Michał Syska dyrektor ośrodka myśli społecznej imienia Lassalle były państwa gościem w rocznicę, bo 2 3 maja 1 80 0 sześćdziesiątego trzeciego roku 1 1 5 5 lat temu powstał powszechny niemiecki związek robotniczy dno, z którego potem wyłoniła się pierwsza partia robotnicza, więc niemiecka Socjaldemokracja Michał Syska, bo państwo gościem we Wrocławiu bardzo dziękuję i tyle co już dziś dla państwa z Mateuszem lutym przygotowaliśmy program realizował Adam Szulc informacja o nich jeszcze więcej sportu, a świerk lub pod blond billboardem Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA