REKLAMA

Centralny Port Komunikacyjny. Wild: Wsłuchiwanie się w głos mieszkańców to nasz obowiązek

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-05-25 09:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
15:58 min.
Udostępnij:

Maciej Głogowski w Magazynie EKG pytał Mikołaja Wilda o protesty mieszkańców Baranowa dot. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. - Wsłuchiwanie się w głos mieszkańców to nasz obowiązek. Mieszkańcy mają świadomość, że zostali potraktowani korzystniej niż przy innych inwestycjach publicznych – przekonywał pełnomocnik rządu ds. CPK.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 5 to jest magazynek kadzie Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pan Mikołaj Wild pełnomocnik rządu d s. budowy centralnego portu komunikacyjnego dzień dobry panie ministrze dzień dobry pan dzień dobry państwa co pan zrobi jeśli to referendum, o którym słyszeliśmy także przed chwilą w informacjach wśród mieszkańców gminy Baranów okaże się złe dla projektu cpk mieszkańcy bezwolnie przesłał do projektu cpk Rozwiń » było to byłoby, gdybyśmy przestali rozmawiać, bo tak jak w miało to miejsce na ostatnim spotkaniu tak będzie to miało miejsce również w 2 00 0 wg kolejnych spotkań w tym celu uruchamiamy 4 czerwca w Baranowie punkt konsultacyjny, aby pozostawać w dialogu z mieszkańcami dla nas kluczowe jest to, aby to inwestycje przeprowadzić w przy możliwym uwzględnieniu interesów mieszkańców nie możemy kierować się wyłącznie głosy mieszkańców wybieramy lokalizacje dla lotniska, ponieważ poszukujemy lotniska idealnego miejsca lotniska z punktu widzenia interesów wszystkich mieszkańców Polski natomiast sposób przeprowadzenia tej inwestycji w tym zakresie wsłuchiwanie się wsłuchiwanie się w głos mieszkańców traktujemy za swój obowiązek ten był pan w tym tygodniu na spotkaniu z mieszkańcami wsłuchiwał się pan w głosy w to spotkanie było w mojej ocenie jest znacznie spokojniejsze znacznie znacznie bardziej otwarte i znacznie bardziej pełne zrozumienie wynika z przekazów medialnych zdaje sobie sprawę, że media żywią się tym co jest radykalne tym co jest głośne natomiast spotkanie trwało od godziny osiemnastej do można powiedzieć do późnych godzin nocnych, bo niemal niemal do dwunastej i głosy, z którym się spod z spotkałam uważam za bardzo wartościowa i tak jak wcześniej, że byliśmy pod uwagę uwagi, które kierowane były do nas od mieszkańców Baranowa dzięki temu ustawa stała się lepsza tak teraz tym przekonany, że dalszy uwzględnianie głosu mieszkańców będzie dobra dla projektu mimo to po kolei panie ministrze pan, mówi że media lubią jak dzisiaj dzieje dachy, ale i ja nie tylko wsłuchiwałem się wraz z mediami one także miałem okazję rozmawiać z osobami, które były na to spotkanie z mieszkańcami i nawet jeśli nie możemy zostawić na boku emocje, które na pewno były i Alana nie są tutaj najważniejsze to znaczy racjonowanie tych emocji na to mieszkańcy przynajmniej ci, z którymi rozmowy narzekali, że nie miał pan zbyt wielu konkretnych odpowiedzi n p . o terminach od pytań konkretnych usłyszał pan podobno mnóstwo rzeczywiście poziom poziom dyskusji to jest dobry znak był w mojej ocenie bardzo merytoryczne i te pytania o były niekiedy bardzo konkretne odnoszące się do sytuacji bardzo bardzo konkretnych konkretnych Ostróda umożliwić osobom, które mieszkają pracują na terenie tej gminy, by nie zadawał konkretnych pytań w swojej sprawie rzeczywiście rzeczywiście niestety miała w tym etapie inwestycji to my jesteśmy obecni nie jesteśmy w stanie ustalić nie byliśmy w stanie również na, przygotowując ustawę rozstrzygnięcie wszystkich szczegółowych kwestii właśnie dlatego dialog jest tak istotny, abyśmy mogli wypracować taką formułę, która będzie najbardziej satysfakcjonująca dla mieszkańców poruszamy się w ramach określonych już teraz poruszam się w ramach określonych przez specustawę o pokaz na PL podczas spotkania z mieszkańcami Baranowa zaprezentowana została lokalizacja, która od szarych, które zgodnie ze znanych zgodnie z ustawą jeśli ustawa zostanie podpisana przez prezydenta będzie rekomendowany do przedłożenia radzie ministrów, ponieważ pierwszy etap inwestycji to jest przyjęciu przez radę ministrów rozporządzenia, który określi obszar maksymalny czas inwestycji i pan tremę duże obszary jak rozumiem pokazał mieszkańcom na mapie, ale to nie jest jeszcze konkretnie obszar, na którym na pewno znajdzie się lotnisko tylko dużo większym, a 3 możemy odpowiedzieć naszym słuchaczom i mieszkańcom, kiedy konkretnie może on być dzień, w którym rząd przyjdzie powie drodzy państwo teraz od tego momentu musi zacząć się wyprowadzać ze swoich posesji tego jeszcze nie możemy powiedzieć możemy określić z punktu widzenia procedowanie natomiast w dole, czyli z punktu widzenia kolejnych kolejnych etapów inwestycji, ponieważ teraz kolejnym etapem inwestycji będzie wskazanie już teraz nie przez radę ministrów tylko przez wojewodę 2 i obszarów w 2 lokalizacje, na których będą prowadzone bardzo konkretnym bardzo precyzyjne badania środowiskowe z tych 2 lokalizacji będzie wybrana w wyniku badań środowiskowych będzie wybrana 1 lokalizacja w równolegle będą trwały będą trwały negocjacje z mieszkańcami dotyczące nabywania ziemi w drodze umowy kupna w drodze umowy to znaczy, że zaraz go i tak naprawdę moment, w którym zachód zajdą zmiany nieodwracalne, czyli własność gruntów przejdzie na nas od państwa to moment, który nastąpi dopiero po zakończeniu badań środowiskowych i dopiero i mogła to może być to jest moment, który nastąpi może chodzić nie wcześniej niż w 20 20 roku wówczas my wcześniej wg naszych obliczeń nastąpi wydanie decyzji lokalizacyjnej i wówczas tak jak przy innych to finał Four dwudziestym roku nastąpi, by nie jest określenie lokalizacji tak jasne panie ministrze pan powiedział kilka minut temu o tym, że ważne jest dialogi prowadziliście państwo także ten dialog na etapie budowania tej ustawy, która czeka na podpis pana prezydenta proszę nie pomylić jeśli się proszą mnie poprawić jeśli się pomylę projekt ustawy wpłyną do Sejmu 2 7 kwietnia, a ustawa została skierowana do podpisu panu prezydentowi 17 maja ona była bardzo szybko procedowana ile dni mieli mieszkańcy na zgłoszenie uwag do projektu ustawy o cpk po w tym momencie trudno jest trudna jest odpowiedzieć dokładną datę natomiast nie uwierzyli, że 3 dni z KUL w naszych drzwi dla rywali z mocą mego deklarowaliśmy przedkładając, przedkładając są mieszkańcy Baranowa tu ustawy, że jesteśmy otwarci jesteśmy otwarci na dialog nawet po oficjalnym zakończeniu rządowego etapu procedowania, ponieważ mieszkańcy zostali włączeni jeszcze przed zakończeniem rządowego etapu procedowania tej ustawy natomiast to co wydaje się istotne do fakt, że pomimo tego, że komisja wspólna z rządu samorządu terytorialnego pozytywnie zaopiniowała ten projekt niż uwagi, które zgłosili mieszkańcy, które dotyczyły ich szczególnej sytuacji, zwłaszcza rolnego charakteru wynagrodzenia lub został zwolniony z Andrychowa otrzymał to w teraz o teraz musiałby odnieść się do dzisiaj wydaje też też poprawić ruch może ja czegoś nie wiem, ale wydaje mi się, że mieszkańcy przedstawili 3 1 konkretnych postulatów do ustawy uwzględniono 2 to są nieprawdziwe dane, a on to są dane, które są po to, są dane, które są prawdopodobne tutaj oczywiście mamy tutaj oczywiście mamy do czynienia z Ireną z sytuacją, w której musimy wyważyć 2 2 interesy już teraz i tego mieszkańcy mają świadomość to było wyraźne podczas spotkania w Baranowie mieszkańcy mają świadomość wysoko potraktowani w sposób korzystniejszy niż przy innych inwestycjach publicznych to zresztą są bardziej korzystne są w ustawa jest korzystniejsza ustawa przewiduje większy udział społeczności przy przeprowadzeniu inwestycji niż ma to miejsce przy innych specustawa ustawa przewiduje również szerszy katalog świadczeń, które mieszkańcy mogą uzyskać natomiast zarówno w uwagach, które dostaliśmy jak i w podczas ostatniego spotkania były formułowane oczekiwania, które mówiąc kolokwialnie wywracał syn cały system podatkowy i n p . to jest 1 z przykładów było formułowane oczekiwanie, żeby pieniądze, które zostają zostanę zostaną nabyte w zamian za w zamian za nieruchomości nie musiały tak jak w przypadku każdego innego obywatela Rzeczpospolitej być przeznaczone nam zakup nowej nieruchomości, aby być zwolnione z podatku tylko aby osoby, które osoby, które sprzedadzą ziemię mogły nimi dysponować w sposób całkowicie nieograniczonych zwolniono od od podatku my to tutaj oczywiście natykam się na problem w imię, czego to uprzywilejowanie może powinno się sięgać aż tak daleko możemy wysłać list przewożone w Polsce jest to tylko, skąd zresztą wątek, bo sytuacja rzeczywiście jest korzystniejsza sytuacja mieszkańców, że teren inwestycji Baranów jest korzystniejsza niż sytuacja innych mieszkańców terenów, na których przeprowadzane są instytucje publiczne pytanie jak daleko możemy się posunąć, żeby już zadawać pytania o równość wobec prawa może tak daleko na ile ingerujemy w życie ludzi, którzy wybrali miejsce do swojego mieszkania i pracę ma interes mówimy o interes państwa ponad wasze interesy musimy was przenieść, gdzie indziej dziwi się tam ludzie mają takie oczekiwania, a 3 i muszę powiedzieć, że nigdy nie traktowałem nigdy nie traktowałem tutaj o tych relacji jak o relacje, w których urzędnik urzędnik przychodzi mówi i wasz interes jest nic nie jest dla nas nieistotne chcemy się kierować w zakresie w jakim to jest możliwe, ponieważ inwestycja zostaje w interesie wszystkich terminarz każda inwestycja ma powstać pełni szczęścia czujemy, że rozumiemy czytając tę ustawę o centralnym porcie komunikacyjnym my w rozdziale o odszkodowaniach za wywłaszczenie, że jeżeli celem i jadł był mieszkańcem, a pan spółką celową, która buduje port lotniczy i prowadziliśmy rozmowy na temat odszkodowania za działkę, którą ja muszę zwolnić n p . do internautów, jeżeli się nie dogadamy to ostatecznie poznamy 1 2 0 dniach wojewoda wydaje decyzję o wysokości tego odszkodowania, a od niego można się odwołać tylko do ministra, czyli tak naprawdę wszystko odbywa się na relacje obywateli rząd, a sąd sytuacja jest sytuacja jest następująca off pewną istotną nowością tej ustawy jest wprowadzenie negocjacji i prawa do nabywania nieruchomości potrzebnych na inwestycje potrzebnych do realizacji inwestycji do budowy portu Solidarność już w okresie przed decyzją lokalizacyjną, czyli przed tym okresem, który w ustawie określono jako postępowanie odszkodowawcze już wcześniej mogą być toczone rozmowy już wcześniej nieruchomości mogą być nabywane imamy nadzieję, że liczba nieruchomości nabywanych w tym w tym trybie będzie sięgała być może nawet 90 %, ale Islandia to natomiast, jeżeli nie to tak jak we wszystkich innych specustawa we wszystkich innych zarówno przy realizacji inwestycji drogowych przy realizacji inwestycji kolejowych przy ich realizacji innych inwestycji publicznych jest określony pewien ściśle wreszcie jest ustalony ten ściśle określony tryb i wówczas rzeczywiście na negocjacje jest 1 20 dni, a potem o zgodę ma albo minister sądzi o w naczep i kontrola sądowa na odnosi się wówczas do wysokości do wysokości odszkodowania natomiast w momencie w momencie wpisu ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii własnościowych w spór i negocjacje dotyczą wartości wartości należnego odszkodowania pan minister zdanie znów dała znać, że tych pytań tutaj wiele czasu ograniczone musimy, więc bardzo przyspieszyć teraz, więc strony jest to będę starał się zadawać krótkie pytanie, że także o krótkie odpowiedzi, czyli ta ustawa, a co z przedsiębiorcami, bo mówimy ciągle mieszkańcach i oni są niezwykle ważne, jeżeli ja na terenie, który państwo chcą przeznaczyć pod budowę centralnego portu komunikacyjnego prowadzę zakład wulkanizacji morski to co z rynku w tak dlatego podczas spotkania z co proponowałem abyśmy, że w ramach konsultacji społecznych wyodrębnienie pewnej grupy, które powinny mieć swojego przedstawiciela, ponieważ tego rodzaju problemy nie można Ros nie można rozstrzygać na spotkaniu, w którym bierze udział 50 0 osób, ponieważ takie spotkania zapewniają mu prawo do informacji, ale nie są obecnie Alles są dosyć trudne jeśli chodzi o podejmowaniu decyzji zależy nam na tym, aby decyzje były podejmowane z maksymalnym poszanowaniem interesów także przedsiębiorców natomiast ostateczna formuła musi być dopasowana do tego, czego oni naprawdę oczekują oni oczekują możliwości przeniesienia swojej działalności psiego swobodnego przekwalifikowania czy też pewnych działań czy też pewnych działań kompensacyjnych na terenie samej gminy tego na takie pytania nie jesteśmy w stanie dzisiaj odpowiedzieć i wówczas, gdy będziemy w stanie odpowiedzieć wówczas w łączności z mieszkańcami wypracujemy takie rozwiązanie, aby obydwie strony był zadowolony jeszcze nie ma rodzina n p . dla mnie jako prowadzącego jakiś warsztat co ze mną będzie, jeżeli okaże się, że na terenie, który dzisiaj mogę mam w terenie, w którym się mam swój zakład powstanie port lotniczy MAK dom to ja rozumiem zdarza się głodować w innym zaś więcej powiem, gdybyśmy podjęli dzisiaj zza biurka takiej nazwie byłyby one z krzywdą dla mieszkańca nic się czy ta ustawa, ale możemy przyznać wpływa na życie ludzi rodzin i gospodarkę ta ustawa zapewnia korzystniejsza metoda korzystniejszy sposób procedowania tej imprezy w wyrobie i przeprowadzenia tej inwestycji niż to by było, gdyby jej, gdyby ustawy nie było innymi słowy ustawa jest korzystniejsza niż jej brat z punktu widzenia mieszkańca pytano to, dlatego że przeczytałem i projekt ustawy i oceny skutków regulacji, którą pan się podpisał jako minister odpowiedzialny za tę ocenę skutków regulacji nie mogą zrozumieć, dlaczego napisano w ocenie skutków regulacji, że projekt ustawy o centralnym porcie komunikacyjnym nie zawiera przepisów, które będą miały bezpośredni wpły w na gospodarkę i przedsiębiorczość w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz narodzinach obywateli gospodarstwo domowe przed szkłem spotkania z obywatelami wzmaga tylko o rodzinach tylko w gospodarstwach domowych ma absolutny wpły w tak można oczywiście mogę napisać oczywiście tutaj wchodzimy w specyfikę postępowania legislacyjnego ocena skutków regulacji odnosi się do regulacji, które są zawarte w ustawie innymi słowy nawet włożyła zdanie mówiąc otworzyłem narzędzia oczywiście tak jak ustawa przepraszam za za takie porównanie ustawa o handlu bronią może wpłynąć na życie ludzi n p. w ten sposób, że może podwyższyć liczbę przestępst w związanych z użyciem broni natomiast sama bezpośrednio na rzecz rodzin nie wpływa Stawowy niezdolną kłamcą bez, chociaż więc, żeby nasz Brand ten nie skończyła pan Mikołaj Wild pełnomocnik rządu d s . centralnego portu komunikacyjnego dziękuję bardzo dziękuję bardzo wszystkie będą ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA