REKLAMA

W mniejszych miejscowościach nie powinno być Mieszkania plus?

Światopodgląd
Data emisji:
2018-05-25 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
podgląd itp Agnieszka Lichnerowicz się bardzo serdecznie zapraszam państwa na światopogląd światopogląd zaczniemy dziś od widziałem refleksji nad rozwojem RM również przestrzennym Polski, czyli refleksji nad małymi średnimi miastami dlatego też państwa gośćmi są teraz prof. Przemysław Leszczyński z Instytutu geografii i przestrzennego zagospodarowania oraz komitetu nauk demograficznych Polskiej Akademii Nauk dzień dobry panie profesorze, kiedy Panicz dobry państwu i Rozwiń » Łukasz Drozda urbanista politolog ze szkoły głównej handlowej autor książki 2 00 0 instrukcja obsługi polskiej organizacji w 20 01 . wieku dzień dobry w łeb w taki przeproszą grozę przydługi wstęp ale, żeby wprowadzić nas przypomnę, że już taki projekt mieszkanie plus projekt, z którym Polski rząd bardzo się wzmaga były duże obietnice na razie z różnych powodów wychodzi to średnio, choć już jutro w Białej Podlaskiej mają już być przekazane lokale, które zostały powiedzmy ukończony w ramach projektu mieszkanie plus MO ją o mały bieg różne odsłony różne pomysły rozumiem, że teraz trwają prace też na kolejną koncepcją, która miałaby bardziej skupiać się na dopłatach GM publicznych państwowych do czynszów wybudowanych w ramach mieszkania plus w mieszkaniach budowanych razem z deweloperami nie w każdym razie, o ile w myślach siedzimy konsensus jest, że mieszkania są potrzebne o tyle cały czas jeszcze rząd sobie nie nie mnie nie poradził, jakie zbudować i bardzo krytycznie w ogóle wobec tego projektu pomysł mieszkania plus jest forum obywatelskiego rozwoju, który przygotował raport bardzo bardzo jak powiedział krytyczne i oprócz tego, że tam oczywiście jest napisane, że państwo nie powinno budować mieszkań tylko pełnić rolę bezstronnego regulatora ARM to powiedzmy kwestia filozoficzna, chociaż może obok, których stan chciałby się odnieść, bo w tego elementu czy tego fragmentu, stojąc w raporcie for no cóż z tego wynika, że w inny pomysł, że państwo wspiera budowę mieszkań jest bardzo niebezpieczne, bo nawet może w ogóle zatrzymać rozwój albo w spowolnić rozwój w kraju państwo nie powinno się do tego mieszać jak będziemy się bogacić będzie PKB rosło mieszkań będzie więcej i w końcu dostosujemy do tej średniej 4 3 5 mieszkań w 1000 mieszkańców jest to bzdura do kwadratu absolutnie koniecznie powinny się uważać, by mówić tego rodzaju stwierdzeń nieważności trudno powiedzieć, kiedy zaczął się deregulacja polityki mieszkaniowej w Polsce to nie jest nawet z osiągnięć trzeciej RP może rok osiemdziesiąty trzeci, kiedy w Polsce skasowano normatyw mieszkaniowej i deregulacja zaczęła postępować polityki mieszkaniowej wyraźnie już wówczas już tamtych tamtej epoce z naprawdę na początku polskiej transformacji nawet gdy ją rozmyć go proces, który trwał w las Vegas było grą jest zaś polityka mieszkaniowa nie działa nie zaspokaja w Polsce nie zaspokaja pod potrzeby mieszkaniowe w tych bolesnych zmian ani wozu i będziemy bogatsi tym będzie się naturalnie w ramach wolnorynkowych procesów więcej mieszkań budować go dziwnym trafem te wolnorynkowej procesy chociażby wdrażane nawet przez Polskę ludową jeszcze, że już wówczas opierano się na budownictwie indywidualnym coraz większym stopniu to wszystkie te rozwiązania kompletnie nie zadziałały inne działają do dzisiaj wszystkie programy realizowane przez sektor publiczny skupiają się na partnerstwie publiczno-prywatnym w mniejszym czy większym stopniu na jego i chore nic z tego nie przyniosły skutku natomiast odwrót od mieszkalnictwa publicznego jest wyraźny pomimo pewnych takich niemrawych prób w latach dziewięćdziesiątych wprowadzania pewnych rozwiązań mieszanych na nieskutecznej nie nie nie ma, ale przez państwo wytaczając stopy zwrotu również troszkę zależą zaś, że stał przed chwilą słyszeliśmy Łukasz Drozd to jak Toszka również dorzuca, że nadal jest samodzielna podległa no tak od teza, że państwo śnie kończymy niepewność czy zamiast to może wejścia osobne państwo w takim zaczyna od 8 oraz polować od osi organizujemy w państwa sposób notowane są instytucje no, żeby n p. Otóż dotyka konkretnie, ale też tej sprawy w Żabnie następowałaby rotacyjna któż to co w tej chwili jest problemem jest to, że zwiększa się przepaść Otóż w przepaść pomiędzy tym najwyżej rozwinięte i generacjami w postaci Warszawy Trójmiasta Poznania Wrocławia, zwłaszcza dno, a gdzieś w tym niższymi szczeblami chcieli zasadniczej i sąsiednie miasta małe miasta obszary peryferyjne no tak no i z tego co coś co pani powiedziała na polityka mieszkań jest bardzo ważna bardzo ważna z 2 powodów po pierwsze, dlatego, że my w Polsce i nie mamy dobrych wskaźników wskaźników mieszkaniowych w stosunku do rządowego są z umowy w stosunku do mieszkańców są niskie standardy mieszkaniowe jest 1 2, a druga sprawa jest jest jest poważniejsza Otóż chodzi o to, że wskutek braku pewnych zachęt, które by mogły zatrzymać ludzi na miejscu ci ludzie wyjeżdżają i nie tylko wyjeżdżają z obszarów wiejskich z radną, że mogą być korzystali w tych obszarach kraju, ale właśnie z tych 7 z tych mniejszych miast i bez skutku problem może to zasługa wzrostu niech pan profesor właśnie powiedział coś zupełnie odwrotnego niż twierdzą autorzy raportu for, ponieważ oni mówią, że program zamiast wspierać rozwój polskiej gospodarki może go hamować, a to, dlatego że znaczna część mieszkań jest planowana w małych miejscowościach, w których Polacy wyjeżdżają i w których płace są relatywnie niskie zamiast w dużych aglomeracjach, które stanowią magnes dla migracji wewnętrznych siłą napędową współczesnych gospodarek są duże aglomeracje, które głębokie rynki pracy wysokie zagęszczenie aktywności gospodarczej i dyfuzja innowacji podnoszą produktywność przedsiębiorstw obawiam się, że z tego raportu Global troszkę troszkę przebrzmiała pewna nie zrozumiałeś nawet ignorancja tego, że naród Polska jest jest tylko krajem opartym na aglomeracjach tylko są inne miasta są miasta różnego rzędu są obszary wiejskie są miejscowości wiejskie i Polska nie jest krajem, który może być wyłącznie oparty na Barana rozwoju samych aglomeracji tych największych to jest to jest czysty, dlaczego miałby Nobla, dlatego że mamy miasta różnej wielkości, że mamy to wszystko jakoś przesadnie rozłożone i mamy różne potrzeby na różnych w tych różnych w tych ośrodkach, bo nie można mówić, że już trzeba wszystkich przeszedł do dla nas, bo tam jest wyższa efektywność większa większa teraz o tym, tak ważna nie na brak co proszę pojechać do mórz albo do Tarnowa i zapytać się, dlaczego tak ludzie wyjeżdżają, dlatego że mamy z pracy, dlatego że rozwój sporo cennych chodzi o to, że największe aglomeracje wysysają zasoby zostają najlepsi Adam Przygodzki ludzkie wysysają firmy w usługach wyższego rzędu i t d. i radna się pokazać czy też bardzo niebezpiecznego syn cała polityka rozwoju na świecie walczyli to są również kraje wysoko rozwinięta tradycjach gospodarki wolnorynkowej dłuższych niż Polska wielka Brytania Niemcy Niemcy prowadzą wręcz potyka Domaradzki wprost zapisane w dokumentach strategicznych państwa, że należy n p . o to, żeby była praca atrakcyjna praca dla młodych ludzi należności, chociaż pewne urzędy do niższych szczebli hierarchicznych kilka dni wszystko musi być w Berlinie czy wcześniej, bo on, ale tych również mniejszych ośrodkach jak Hamburg Monachium Bednarek prof. Przemysław Cieszyński oraz Łukasz Drozd nie bardzo zobowiązana do stwierdzenia tej dyfuzji innowacyjności takie podkreślanie tego złości rozwój następuje tylko w miastach duży, ponieważ tak dużych, którzy właśnie te szczególnie istotne SN nie do końca jest prawda pogląd, gdyż można zapytać czym jest miasto w miastach, jakiej formie na moim ulubionym przykładem przeciwstawiających się tej tezie, że tylko miasta i właśnie takie duże tradycyjnie rozumiane te wielkie aglomeracje mają obyć się koncentrować największy rozwój jest przypadek Doliny Krzemowej, który z takim wielkim między miejscem i nie ma nic wspólnego z miastem tradycyjnej formie jest takim wielkim Nita Przedmieściem i tym miastem, które absolutnie przeczy tym historiom była też do tego właśnie takie wielkie ośrodki Warszawa czy miasto tradycyjne o jakość tam z przewidywanej strukturze zrozumiałej ma koncentrować rozwój poza tym nawet wedle większości tych prognoz o tym jak ma się rozwijać demograficznie, która część polskiej nawy wskazuje na to, że Rzeszów jest takim drugim ośrodkiem w Polsce, które ma nie nie ulec jakiś jej znaczącej populacji, a większość zdecydowana miast w Polsce ma się z tym zmagać Warszawa Rzeszów są wydawane karty i wyjątki na zarzut nie jest miastem, które by pasował do stereotypowo rozumianego wizerunku wielkiego ośrodka i globalnego o niewidomych i populacji jest miasto będzie 200  00 0 mieszkań do ich uzupełnienia uzupełnione wypowiedź tuż obok niego przypomną słuchaczom, że prof. Przemysław Wyszyński jest współautorem raportu, z którego wynika, że z 1 2 2 mniejsze i średnie miasta w Polsce pewną umierają mordu tak to można tak to można obrazowo obrazowo nazwać to umieranie polega na tym, że ludzie stamtąd wyjeżdżają w stopniu i to grozi podstawom rozwojowym tych miast baza ekonomiczna się zmniejsza zmniejsza się podatki różne inne rzeczy i te miasta nie stać na utrzymanie n p. infrastruktury dostał tych miastach zbudowane na ileś tam tysięcy mieszkańców i też tak to tutaj pan pan Łukasz lotną sprawy tego co działo w przyszłości autobiograficzne są nieubłagane i ratusz zarówno prognozy GUS Saski Crescent prosiaczka przeszacowane, dlatego że ustawiając trudności zameldowana elitą, która faktycznie jest w Polsce, ale również mają prognozy jednak jednoznacznie pokazują, że kierunek będzie będzie 1 jeśli będzie bez większej migracji zagranicznych, że nie będzie kradzież niestety w Lublinie w tej chwili już około 8 2 % polskich się w Lubinie są to główne obszary wiejskie także mniejsze miasta, ale za chwilę i dusze, czyli tych miejscowościach jak n p. dużych dużych miastach jak Łódź, że te miasta doszło w lutym czy i jasna chodzi o to żeby, żeby nie wszyscy je wyjeżdżali tam, gdzie są najwyższe zarobki, bo to miasto sobie poradzą i bessy udział w poziomie rozwoju Warszawa czy poradzi przez PARP są poradzi, ale chodzi o to, żeby wesprzeć niższe szczeble, zwłaszcza średnie miasta, dlaczego dlatego, że bardzo mało zatrzymam znamy się z pytaniem, dlaczego zachęcimy słuchaczach słuchaczy do do drugiej części naszej rozmowy po informacjach, gdyż od razu zapowiem, że to wszystko panie panie są co co mówić tylko odpowiedź domyślam się byłaby taka no ale ludzie wyjeżdżają, bo nie chcą mieszkać, bo nie ma pracy więc, jaki sens jest budować mieszkania skoro ludzie nie chcą mieszkać natomiast mieszkań brakuje wzdycha rosnących pochodzących z niektórych w aglomeracjach, do których ludzie przyjeżdżają i do rozmów są właśnie argument forum odpowiedzialnego rozwoju, który mówi, że mieszkanie plus to jest błędne szkodliwe dla rozwoju Polski właśnie, dlatego że za bardzo inwestuje w tych średnich mniejszych miastach więcej już po informacjach państwa gośćmi są prof. Przemysław Leszczyński i Łukasz Drozda pracę, a świerk lub podgląd itp dziś Agnieszka Lichnerowicz 3 państwa gośćmi są prof. Przemysław Wyszyński z Instytutu geografii przestrzennego zagospodarowania z komitetu nauk demograficznych Polskiej Akademii Nauk oraz Łukasz Drozda urbanista politolog ze szkoły głównej handlowej autor książki 2 00 0 instrukcja obsługi polskiej organizacji 20 01 . wieku przypomnę państwu rozmawiamy o argumentach zmierzymy się z argumentami z raportu forum odpowiedzialnego rozwoju, a to z przyczynek do ucha do dyskusji o tym, ani jak ratować i czy ratować mniejsze i średnie miasta FR w Polsce w dużej mierze raport for jest bardzo krytyczny wobec programu mieszkanie plus, dlatego że za dużo ich zdaniem inżynier edycji planowanych jest małe i średnich miastach wynika z najnowszej analizy fundacji for, że ponad 60 % mieszkań planowanych do budowy w ramach socjalnego filaru programu 50 0 plus plus będzie zlokalizowany w miastach liczących mniej niż 100  00 0 mieszkańców najwięcej będzie w tych miastach od 2 0 do 50  000 mieszkańców tymczasem przekonuje, choć jest to błędem, bo ludzie wyjeżdżają z małych średnich miast, więc po co tam budować mieszkania skoro mieszkają są potrzebne w tych miastach czy w tych aglomeracjach, do których ludzie przyjeżdżają, bo tam jest rozwój, bo tam są miejsca pracy, jaki jest sens budować mieszkania miejsca, których pracy nie ma i dlatego ludzie stamtąd wyjeżdżają wprowadzaliśmy się z, tak więc bagażowego co mówię no tak to jest sposób szczeniak uwzględnia tylko kwestie ekonomiczne, a ignoruje kompletnie sprawy terytorialne sprawy przestrzeń dla rozwoju Regionalnego Otóż tak na www w ostatnim swoim zdaniu w wypowiedziach, dlaczego mówisz jest teraz 7 miast do 3 lat, dlatego że mamy bardzo wielki skarb Narodowy w postaci politycznego systemu osadniczego i tutaj wszelkie badania na mówią, że jeśli system osadniczy są zrównoważone w tym sensie, że jest duże miasto jest średnie miasto są równomiernie rozłożone nogi rozłożone w przestrzeni na terytorium jakiegoś obszaru kraju n p . czy regionu to wtedy są najwyższe właśnie efekt synergii nie ma negatywnych sprzężeń zwrotnych co to ma 1 EUR wyższe efekt synergii negatywna energia z LZS Sipiory 2 + 2 jest 5, czyli jeśli mamy 4 ośrodki to jeśli zwiążemy się dobrze się 1 0 transportową jeśli będą powiązania funkcjonalne na zasadzie kooperacji na zasadzie współpracy na zasadzie funkcji pewnych komplementów czarnych to uzyskamy wyższy wzrost niż w przypadku odrębnych tych wykrytych tych ośrodków i trasach, a więc to wszystko zaczniemy w Polsce polityk w Polsce od regionalnej niezależnie od od rządów tutaj absolutnie ta sprawa z awansu do ekspertów jest pies jest pies jest jasne i staramy się jednak ten system polityczny cios próbował równoważyć po to, żeby nie było z dużych przerostów, bo jeśli chcieli się równoważyć do takiego mówi pan ten system bieg po policję jako słońce też czym polega na tym, że w sumie wspierać po prostu małe średnie miasta i tak oczywiście może być czasami także, że ktoś inny element tego systemu jest jedno jest na innej pozycji, ale generalnie chodzi o to, że system, w którym ośrodki miejskie mogą w ośrodkach miejskich wytwarza się rozwój i są zrównoważone jeśli są relacje hierarchiczny sieciowe różne inne to wtedy ten rozwój z bardziej efektywny jest dużo badań na ten temat z Japonii zostaną oznaczone z Niemiec jak powiedziałem Niemcy wręcz prowadzą politykę taką, żeby Berlin albo inne wielkie miasta, żeby za bardzo mnie odskoczyły dlatego, dlatego że również od średnich miastach też mieszkają ludzie dla tegoż miasta są co ważne muszą do kosztów jeszcze powrócić Otóż w tym w tym raporcie jak zrozumiałem no jest taka tendencja tak atak taka chęć, żeby żaby jak najwięcej tych ludzi przyjechało do tych największych miast wtedy będzie jeszcze jeszcze większy rozwój, a koszty koszty czy chcemy stać czy chcemy stać się w lipcowych korkach czy chcemy mniej czasu ja liczyłem takie bliskie tego kraju dojazd do pracy do Dover do sporu, że pewne zaległości to jest koszt roczny uwaga powyżej 20  000 000 zł rocznie, ale znamy zgadza się z małych miast do prac nóżka od 50 km dalej tak tak, że to samo, pisząc tematów już jest nowa droga jest wszystko co już od dziś to nie tylko kwestia korków dużych miast oraz, ale również dojazdów złym, że pan poza ośrodkami stanie jest pewna naturalna granica taka psychologiczna też taka biologiczna fizyczna związana z czasem modeli można dojeżdżać powietrzne 2 godziny jedno sądy dość długo, a są takie coraz częstsze przypadki w Polsce, bo te są rujnujące rysujący dla życia społecznego dla życia rodzinnego fajnych rzeczy, a także koszty koszty jak powiedziano dojazd do pracy, ale koszty środowiskowe trzeba więcej dróg co więcej w motoryzacji tak, by Nowy Staw hodowlany jest naprawdę zastanawiając zaskakujące są wnioski te znalazły się słowa krytyki potrafią sobie poza torem żużlowym zatem pytanie co to ma znaczyć rozbudowane większych miast czy to ma polegać na urbanistyce Łanowej, czyli najczęściej stosowanej w tej chwili metodzie ich rozrastanie się polskich miast urbanistyką Łanowa testy 1 już niemal ze funkcjonujące w tej chwili 7 w języku naukowym pojęcie odnoszące się do sytuacji, gdy dawne działki rolne, które miał kompletnie nieprzystosowane do tego kształt są zabudowywane mieszkaniówkę tak, gdzie n p. osiedle, które ma 1 budynek przyporządkowane do drogi po 1 stronie powtarza się ten budynek 13 40 lat mam takie osiedle 40 budynków teraz 1 z drugim to jest duży problem polskich przedmieść bardzo wielu miejscach i Europejskiego szanować tych 1 6 ze specyficznych usług najbardziej specyficznie najbardziej typowych polskich elit organizacyjnych w ostatnią walkę, z czym jest co jest z istot ne i co, dlaczego tak to ta teza jest list tak na mało inteligentna i oba światy nie tak, gdy wypowiadamy most, lekceważąc to po prostu Polacy przeważnie mieszkają w mniejszych ośrodkach ośrodki miejskie rezystory 100  00 0 mieszkańców testy 10 nie dochodzi z lekkim okładem w Polsce nadal zdecydowana mniejszość polskim i orteza formułowane są możliwe jest 1 3 polskich firm mniej więcej tak, ale też bagatelizuje z kolei mieszkańców tych fal dużych szron, ale z kolei teza to za chorych Forest mniej więcej taka nazwa tam 2 3 Polski, ale i my to taka zajmijmy się tym co koncentruję raz na Super, ale to jest po pierwsze, raczej wzrasta nie rozwój, a po drugie z bardzo specyficznie rozumianej dotyczące tylko pewnej części obywateli ignorujący większość populacji Polski, a więc Kasia bardzo dziękuję ten wątek dotyczący pustych ławek, bo też bardzo ważna kwestia Otóż jeśli do tej ustawy mieszkaniowej wrócili to może warto ów wątek poruszyć związany właśnie z lokalizacją lekarzem zgadzamy się, że polityka mieszkaniowa jest w Polsce potrzebna, a pomysł diabeł tkwi szczegółach i to co w tej ustawie jeszcze troszkę brakuje należałoby zdecydowanie wzmocnić, bo to jest kwestia lokalizacji szczegółowej ich mieszka Gogola, który można to bardzo im Reymonta jest środowisko również urbanistyczne geograficzne i z architektem czy jest zgodne, że ustawa może, że ustawa może, że ostatni będzie zapobiegać lokalizowaniu tych inwestycji z dala od po pierwsze, istniejącej zabudowy, a więc mówimy rozproszeniu poza obszarami uzbrojonymi poza obszarami dobrze skomunikowanym z obowiązkami, mówi że bojaźń mamy jedno pytanie, które bardzo zależy, żeby pan zadać czy w takim razie, bo to jest ważny argument są bardzo przekonujący, ale też może powiedzieć no ale jak ja co zrobić to znaczy też miasto po prostu wiele z tych mniejszych średnich miast no już zaczyna mu przymierać umierać pokażmy, że kurczy się ludzie wyjeżdżają nie ma atrakcyjnych miejsc pracy Nate same, napędzając się koło nie ma połączeń transportowych, ponieważ nie opłaca i czy mieszkanie plus to jest jak dobry krok czy popieracie ten pomysł, żeby właśnie w tych ośrodkach budować mieszkania pod tą cokolwiek przełamie w tym procesie miast orzekania to jest jest tak, że młody człowiek, który myśli o swojej przyszłości swojej karierze o swoich planach zawodowych założenia rodziny urodzenie dzieci tak dalej, a one bierze pod uwagę szereg różnego rodzaju urządzeń uwarunkowań naiwny mógł liczyć jeśli policzy, że z jakich względów relacje pomiędzy Latochy może niższą pensją w tym mieście, a koszty zakupu mieszkania no jednak jest lepszy świat Warszawa dnia zostanie, więc mechanizm oczywiście najważniejsze są tak miejsca pracy miejsca pracy miejsca pracy miejsca pracy, a to jest problem i wysłano taką oto tak oto musieliśmy też zacząć mówić o reindustrializacji o usługach wyższego rzędu, a w nich o funkcję zacnych, ale to może innym razem BOŚ bank podał się kończy tak ten standard na pewno najważniejsze są miejsca pracy, ale ważne niż te kierunki myślenia i nic nie będzie o to chodzi, o którym pan jednak wskazał to jest to, żeby właśnie tak jak robią, więc zastanowić jak administracja może, lokując różnego rodzaju urzędy wspierać czy byłby jak by wzmacniać te miasta Gdańsk z realizacją dostała dużą dyskusję, którzy twierdzą, że to w zasadzie z niej nierealne dziś zaś, którzy twierdzą, że parowozowni w Zawadzie run Down cała Unia Europejska od bardzo wielu już lat wdraża politykę EBC zacznie Otóż mamy takich fałszywe przeświadczenie, że rzezie, że przemysł to jest beret to jest niemal zgodził się nie zdarzy to nie jest przyszłość nieprawda, ale musimy kupić ubranie musimy kupić szklankę mikrofon i to wszystko po tych studiów jest produkcja jest przemysł trzeba się smuci się zmienia po prostu je produkuje różne inne rzeczy i ty również w Polsce struktura czym jest kompletnie inne niż właściwie dzisiaj dobrze będzie w takim razie czy bank pobiera w podoba się pan uważa pan, że to jest myślenie w dobrym kierunku, że tak duża część mieszkań jest właśnie w ramach tego programu mieszkanie plus, który wiesza zaznacza jednak przed sobą czas jeszcze się sypie jest się nie wiadomo czy powstanie, ale rozmawiamy teoretycznie, żeby też dyskutować o kierunkach myślenia czy to dobry pomysł, żeby one ból tych małych średnich miastach no bo on właściwie jak ratować te miasta i czy mieszkanie plus to jest dobry dobry instrument do tego NATO co pan poseł po powiedziano są potrzebne są mieszkania, bo sam także przed nim być tanie mieszkania z Sołą mogą być czynnikiem, który będzie przyciągać ludzi albo wczesnym dla przyciągać decydować o tym, że nie pozostawia w miejscowościach, z których pochodzą tych mniejszych miejscowościach fabrycznie mniej atrakcyjnych niż wielkie miasto z wyższymi pensjami to problem jest taki, że jeżeli posłużyć się taką filozofię Alastor z Puszczy wszystko na wolny rynek i ich to ta niewidzialna ręka stawia te osiedla deweloperskie grodzone po całym kraju z UE to nie rozwiązuje problemu, zwłaszcza mniejszych miast, ponieważ deweloper posługuje się jednak logiką zysku na większy zysk większą stopę zwrotu z inwestycji od niej się w przypadku budowania większych miastach rzeczywisty mieszkania są drogie no bo metr kwadratowy w Warszawie tam może spokojnie kosztować 8 30  000 nawet niekoniecznie najbardziej centralnej lokalizacji natomiast jest w przypadku innych miast i nieruchomości są drogie teraz problem jest taki, że tego typu, a po korporacje nie budują w mniejszych miastach budownictwo w mniejszych miastach i budują kolej nie może deweloperzy nie budują w miastach kilkudziesięciotysięcznych 3 3 miastach nie nieco ponad stutysięczny tak naprawdę aktywność polskich deweloperów rozwija się w paru największych miastach w Polsce ta liczba jest nawet mniejsza niż miast wojewódzkich, a więc sam program mieszkanie prostymi osobiście nie podoba z różnych względów, ale jednak jego dobrą stronę jest to, że pozwala wprowadzić i 8 lat intelektualnie stymulujący rynek mieszkaniowy w innych miejscach niż tylko w tych, których się opłaca największy deweloper w Polsce, a wreszcie na koniec gość naprawdę w końcu musimy kończyć, ale co byście panowie dorzucili, jeżeli chodzi o ratowanie tych tych mniejszych firm miasto co mówił pan prof. Tudor reindustrializacja rola administracji jest jeszcze kluczowe mogą się wydarzyć się transport to znaczy do pop Velvet sama pochodzę z małego średniego miasta i tam po prostu bez samochodu jest dramatycznie trudno n p. Warszawy dojechać, czyli 3 dworzec, ale nigdy nie było kolei dworzec autobusowy przy centrum handlowym ulica wreszcie istotne oczywiście transport jest bardzo ważna sprawa, bo bez takich obiektów stos coś co łączy te środki zasadnicze dużych miastach średnie miasta na ważne, żeby on też był też był racjonalnie zaplanowany, żeby on był nakierowany na potrzeby, zwłaszcza wewnętrzna obsługiwana przez mieszkańców jest kwestia lobbystą wrócą do systemu politycznego Otóż chodzi o to, żeby tworzyć wspólną sieć między tymi środkami, a wtedy właśnie efekt synergii, o których mówiłem tych brak tych negatywnych sprzężeń zwrotnych będzie będzie dążyć będziemy już w klasie w lofty zaplanował zaplanować transport po wyborach także się Polska ma chirurgiczną układ osadniczy właściwie, gdyby chcieć skorzystać z Ginger ich okrągłych, lecz ostatnio nowe także rosyjscy nosili wszędzie jest tak małe mówić tylko o tym, żeby się w Polsce wschodniej wydm i częściowo na Pomorzu zachodnim są takie plamy i złomem złom w tej strukturze, gdzie rzeczywiście duże miasto otoczone mniejszymi ośrodkami ten Orzełek wściekli uruchamia logiczna sieć Enei, gdyby zachować ten układ to rzeczywiście to suwalskich naszym Narodowym skarbem NATO można też logicznie planować trasy łącznie rozwój od wzrostu Zhu z Rosji ilościowe, a rozwój jest jakościowo ŁKS Drozda urbanista politolog ze szkoły głównej handlowej autor książki 2 000 instrukcja obsługi polskiej organizacji jest pierwszym wieku prof. Przemysław Wyszyński z Instytutu geografii przestrzennego zagospodarowania oraz komitetu nauk demograficznych Polskiej Akademii Nauk byli państwo gośćmi bardzo bardzo dziękuję członkom wzrost ogółem tragicznego w znacznym wdzięku braliśmy go z raportu o losie ponad 100 polskich małych dającego do myślenia dającego prowokuje, zmuszając zmuszającego dążyć do działania działanie bardzo bałem dziękuję dziękujemy dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA