REKLAMA

Czy można odnaleźć piękno w przedmiotach codziennego użytku?

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2018-05-27 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
27:29 min.
Udostępnij:

Czym jest piękno? Jak możemy je definiować? Czy otacza nas na co dzień? Rozwiń »

Słowo piękno jest tak pojemne, tak szerokie, że może mieścić w sobie wiele różnych dziedzin nauki. Roger Scruton, jeden z autorów w serii Uniwersytetu Łódzkiego "Krótkie wprowadzenie", postanowił przybliżyć czytelnikom jego istotę z punktu widzenia filozofa.

W studio Radia TOK FM Hanna Zielińska spotkała się z tłumaczkami książki "Piękno" Agnieszką Rejniak-Majewską i Sylwią Krawczyk. Razem spróbują przedstawić pokrótce, czym według Scrutona, ale również innych autorów, może być ten estetyczny ideał. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Weekendowy poranek Radia TOK FM, przy mikrofonie Hanna Zielińska. A ta pora tygodnia i ta poradnia nastraja nas bardzo refleksyjnie i będziemy sobie oto teraz rozmawiać o pięknie. Będziemy rozmawiać o wartościach wyższych, przede mną kolejna książka serii "Krótkie wprowadzenie" książka wydawana przez University Press w Oksfordzie, a kowydawana czy też potem wydawana przez wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. To jest taka seria, nad którą Radia TOK FM ma patronat, każda książka jest krótkim wprowadzeniem do innej dziedziny akademickiej.  Rozwiń »
Tym razem w tytule jest hasło piękno, który jest tak szerokie tak pojemne, że właściwie nawet trudno powiedzieć ich nie zajrzał wśród tej książki uprzednio, jakiej dziedzinie może dotyczyć ta książka czy to jest filozofia czy to jest sztuka nel i jeszcze parę innych dziedzin może tutaj się, by pojawić no, więc dziś jest sobie na to wszystko sobie, by rozwiązać z nami, ale w studiu w Łodzi są tłumaczki tego tomu pani Sylwia Krawczyk psycholożka angielska dzień dobry dzień dobry i pani Agnieszka Rejniak Majewska historyk sztuki niestety dzień dobry dzień dobry no to prośba na początek, która z pań mogła Dynama przybliżyć wyjaśnić właściwie z jakiej dziedziny wiedzy May jest to przy zbliżenie do wszelkich aspektów piękna czy to jest książka o historii sztuki czy to jest książka raczej o estetyce z punktu widzenia filozofii wyrobiska Atom deklaruje na samym wstępie, że nie będzie pisał o pięknie z perspektywy filozofa co zgadza się z jego głównymi zainteresowanymi sam jest filozofem gadem wizażem, ale też z kompozytorem n p. ale też jest praktykiem sam Linda jako muzyk jego perspektywa jest perspektywa filozoficzna, aczkolwiek nie jest to omówienie streszczenie całej historii estetyki czy jakiś przewodniej koncepcji jest to pewna perspektywa autorska Skra to ono, w której on w przywołuje w zlotych w czołowych myślicieli począwszy od Platona przez ska Antoine, a przez brytyjskich, a estetyką takie jak David siłą Schillera Hegla i t d. natomiast jest to perspektywa jego własna, którą on w lata w odniesienia do literatury muzyki sztuk wizualnych architektury, którą też za namową jako teoretyk trochę do malarstwa jest to taki już dno w autorskiego przewodnik po zagadnieniach estetyki pytanie czy w ogóle możemy sobie wyobrazić przewodnik obiektywny w zagadnieniach estetyki przewodnik pisany nie autorskim językiem, bo ta dziedzina wydaje się wybitnie przypisana do narratora, którym przedstawia to z 1 strony można tak po można się zgodzić z taką tezą w Chinach, chociaż Eko estetyka menele bronić tego, że pewne kategorie pewne rozpoznania teoretyczna nam się takiej właściwie naukowy status niekoniecznie w sensie o potwierdzonych w empirycznie i definitywny ich już zamkniętych rozstrzygnięć, ale jednak te teorie, które były wypracowywane przynajmniej od osiemnastego wieku one stanowią taką tradycję w teoretyczną i filozoficzną o uznanej randze leży często o tym nie pamiętamy my i SKM próbuje myśleć w tak przystępny sposób, który jest, jakby otwarty na Czytelników niekoniecznie zainteresowanych historią sztuki tak bliżej czy właśnie niekoniecznie jest zły studiując filozofię wprowadzić te zagadnienia n p . bardzo przystępnie streszcza można, by tak rzec giganta, chociaż robi to ukradkiem tak, żebyśmy się nie zorientowali, że w jakiś wykład prowadzi wprowadza też takie zagadnienia na fundamentalne dla estetyki dotyczące relacji formy jej treści, toteż powołuje się oczywiście na innych autorów, którzy wcześniej się tymi problemami zajmowały -li także nie jest taka zupełnie jego lekarz tam prywatna refleksja ona jest ugruntowana w pewnej tradycji dosyć dosyć takiej znaczącej o Neill tutaj były potrzebne było pani wsparcie jako osoby, która zajmuje się estetyką i historią sztuki pani wsparcie dla tłumaczy Kinga Sylwia Krawczyk dres śląską angielską na czym polegała pani współpraca przy rekrutacji przy wydaniu tej książki to może ja od formatu w trendzie we wsi najpierw tak tak odpowiem oczywiście, by pomoc daje ze strony ze strony Agnieszki była ogromna energia ogromna wiedza pozwoliła nam my myślę dość się, by zgrabnie wykonać się wykonać swoją pracę, bo rzeczywiście są w mojej perspektywy tak z perspektywy listy była to bardzo bardzo bardzo ciekawa przygoda, żeby językowa po ponieważ, że nadwyżka zapisana w bardzo płynnie bogatym językiem natomiast wiedza wiedza daje ze strony zostaną Agnieszki po pozwoliła nam my, by zgrabnie to po ująć w słowach w, przygotowując się do rozmowy, by z paniami zorientowałam się, że ta książka opisywana jest jako takie wprowadzenie do piękna oczami konserwatysty czy też właśnie przedstawienie, by kategorii piękna oczami konserwatysty i w książce znalazłam faktycznie mnóstwo takich sformułowań, które zdumiały mnie inne właśnie tu funkcjonując w książce, która wydawałaby się zupełnie nie powinna mieć się takich sformułowań jak burżuazyjne stosunki społeczne wpisane w porządek natury czy nawet gdyby pojawia się, by jakiś tam takie, by odniesienia czy krytyka, aby do marksizmu jak to możliwe, że w książce, gdzie pojawiają się takie zagadnienia jak piękno urok jak doświadczanie pięknego takie nasze centralne doświadczenie życia jeszcze gdzieś tam w tle oprócz fenomenologii oprócz filozofów oprócz wielu wielu twórców dzieł sztuki pojawia się jeszcze walka klas to jest zagadnienie, które pojawia się w kontekście polemicznym oczywiście i ona się pojawia w zasadzie na marginesie, ale stratą jest w no na tyle odpowiedzialne myślowo, że uważa, że należy tę problem podjąć się tam polemiczne, by otworzyć w każdym razie odnieść do stanowiska z drugiej strony myślę, że to bardzo dobrze Annę zasadniczo można, by rzec że, że w ogóle samo samo zatytułowanie książki pilną uwagę jest takim gestem, który może wykonać chyba tylko konserwa z bardzo się w żagle wbre w ich w 2 and Heat not wybierz skracamy w sposób odważny, by w wskazuje na taką wartość ostateczna w zasadzie Echa w jego przekonaniu jest piękne prawda, chociaż się zastanawia i od samego początku jak ta wartość ma się do innych mówi na ostateczne fundamentalne wartości, czyli wartości moralnych do bram ne cie naszego pojęcia prawdy i zauważa to, że te wartości czasami z poczuciem piękna jest poszukiwaniem jakich przez przyjemności estetycznej wchodzą w konflikt natomiast właściwa perspektywa, jaką próbuje w tej książce rozwinąć jest taką perspektywą zmierzającą do pogodzenia tych wartości do wskazania tego, że możliwe jest w każdym razie takie życie, gdzie one nie będą stały ze sobą w sprzeczności i w zasadzie ta jego rozważania o piękno nie są stricte tylko jakimiś takimi formalnymi rozważaniami o tym co jest piękna co nie piękna powiedzmy tylko z rąk umyć auto w odpowiedzi na to pytanie co jest naturalne, bo nie chcę tutaj od lat 2 stycznia rozstrzygnąć tak natomiast jest to taka jak były w próbach poszukiwania lepszego życia dobrego życia, które zdaniem stracona bessy piękna jest niemożliwe, tak więc piękno jest tą wartością, której potrzebujemy, by nasze życie było pełniejsze, by było dobrym życiem po prostu z 1 strony on mówi o piękno w kategoriach takich właśnie ono wręcz absolutyzm etyczny, ale z drugiej strony to co mi się osobiście podoba, gdy wciąż będą to rząd zwraca uwagę na piękno wżyciu codziennym piękno, które wbiegły obecnej z naszych praktycznych w wyborach w związanych z takim potocznym życiem, czyli to nie jest warto śledzić od izolowana od codzienności tylko taka, która miałaby przenikać, jakby całe nasze życie i on tutaj zwraca uwagę na to że, że sądy dotyczące piękno one nie są wyłącznie związane z jakimiś artystycznymi dziedzinami, jakimi właśnie wyżej nami doświadczenie jest ważny, ale częstokroć podaje DDD decydujemy o tym w sposób estetyczny tak na wpół świadomie we władzach dokonujemy tych sądów estetycznych nawet nie zdając sobie z tego sprawy bycie poniekąd celem jego jego rozwalanie z tą uczulenia na motorze na świadomość tego jest Francuzem Enei, że tak i żebyśmy dokonywali lepszych wyborów, żebyśmy więcej uwagi poświęcali temu jak kształtujemy swoje otoczenie tutaj to dotyczy także właśnie architektury przestrzeni, ale też z Sharon wszystkiego czy Rooney, ale ludzi, by sztuki i by to do czego zachęca autor Roger z kratką to właśnie to inny postawienie tego doświadczenia piękna w centrum swoich ludzkich doświadczeń tak jakby to mogłoby w zasadzie zależeć od człowieka ale kiedy pomyślimy sobie o historii naszej kultury czy historii cywilizacji no to nietrudno sobie uświadomić, że nigdy wcześniej tak wiele by piękna człowiek nie miał wokół siebie dostępu do rakiet tak wielkiej ilości liczby piękna nie ma się przelicza piękno w sensie bez dostępu do dzieł sztuki dzisiaj mamy galerię dziś mamy muzea dostępu do pięknych przedmiotów nawet dostępu do pięknych krajobrazów, a przez to, że mamy dostęp do podróży ze względu na ostateczny faksem przeróżne arch. Waldemara tam na co dzień takiej równolegle z tym procesem z tym, że mamy coraz większy wachlarz wrażeń związanych z odczuciem piękna pojawia się pewne zagrożenie, o którym wspomina Roger z kratką, czyli rosnąca fala kiczu i profanacji i o ile Belki 3 inne wydają się dosyć niegroźną formę o tyle, kiedy nerek i filozof nastawieniu konserwatywnym zaczną mówić o profanacji no to już tutaj strzygę uszami się zastanawiam co się za tym kryje jak tutaj ocenić co jest profanacją piękna jeśli uznajemy faktycznie by piękno, za jaką się w sferę nienaruszalnego sacrum w przebija w tym pewnie taka postawa skroplonego niestety ukryć jej też, by przebić ja przez to jego krytyczny stosunek do całej współczesności do współczesnej sztuki, ale też w sferze kultury medialnej filmu ułożone w uważa, że właśnie fotografia właśnie była czymś College w 2 zaszkodziło sztuce walki zaszkodziła też naszemu poczuciu smaku nie są to poglądy pod swymi, jakbym była zdolna zimą stres nerwy i grono moich rodziców możemy źle się opowiedzieć znaczy przedstawić, bo to jest bardzo ciekawa dla mnie bardzo cieka w ten splot światopoglądu politycznego w gruncie rzeczy jest doznaniem piękna no cóż to jest jednak bardzo subiektywne odczucia, ale tutaj też już połączyłem 1 całość, tak więc Skra to nie jest krytyczne wobec współczesności myślę rząd jest przede wszystkim krytyczny tutaj wobec takiej komercjalizacji logo z pornografią naszą grę n p. pan w swej polowym przekład pornografii to jest może, by w dobrym narzędziem rozwiązywania, o co mu chodzi w, kiedy używa tego słowa profanacja fakt, że ona nie jest dla niego zarezerwowane wyłącznie do żony z religii sacrum religijnego natomiast wszystko co to od lat to co prowadzi do zniszczenia czegoś wyższego wyższych wartości i poczucia ludzkiej godności to on określa jako jako profanację odzież jest pewna pułapka, bo ta ludzka godność no przynajmniej w naszych warunkach obecnych społecznych kulturowych no na dodatek klucząc wytrychem do otwierania drzwi, które nie powinny być w ogóle dotykane tą kategorią politycy bardzo często odwiedza go na liście oczywiście one nadużywane natomiast to jest oparte w gruncie rzeczy na pewnym stosunku filozoficznym Teologicznym do ciała ludzkiego do człowieczeństwa w ogóle, w które z kratą łączy no nie tylko właśnie za kimś takim LM powiedzmy tradycyjnym porządkiem moralnym, ale także z poczuciem jednostkowo gości takiej wyjątkowości tego co jednostkowe w ocenie pozwala w konsekwencji, aby traktować człowieka w sposób instrumentalny jako przedmiotu tak nie pornografia uprzedmiotowienia, by ludzkiego ciała właśnie dlatego jestem przykładem negatywnym dla niego drodzy państwo na remont tutaj musimy sobie zrobić krótką przerwę, by za chwilę informacje w radiu TOK FM rozmawiamy o książce piękną jak się Here zada przerywam pani Agnieszce inny Agnieszce Renia Majewskiej za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, ale najpier w najpierw serwis informacyjny dzielny poranek Radia TOK FM przy mikrofonie Hanna Zielińska, a w studiu w Łodzi są z nami Sylwia Krawczyk psycholożka angielska i Agnieszka Rejniak Majewska historyk sztuki i estetykę mam pytanie do pani Sylwia Krawczyk, ale najpier w jeszcze pani Agnieszka Rejniak Majewska chciał dokończyć swoją wypowiedź sprzed informacji i tak może być mieszamy tak krótko do pełnych GM mówiłam wcześniej o tym, że przez Platona wino, choć w gruncie rzeczy o piękno jako jakiś oderwany przedmiot naszych doznań, a o pewną formę życia i on uważa że, że właśnie to docenianie wyższych wartości, które są wartościami w samo celowymi to łakomy są nie służą żadnemu cha pożyteczne popu pożytkowi praktycznemu jest właśnie takimi jak łącznym elementem naszego człowieczeństwa dlatego tak bardzo broni piękna, powołując się tutaj oczywiście na na autorów klasycznych począwszy od Kanta, którzy też podkreślali, że piękno to taka celowość bez celu to jest coś co no cóż taki bezinteresowny zachwyt to znaczy będę czekać kawa kategoria możemy być potem rozwinąć się bezinteresownego zainteresowania, a więc pozornie dość ciasno, bo jednak zainteresowanie, ale bezinteresowne na to pytanie do Sevilli Krawczyk głębokie tak słucham pani Agnieszki Bieniak Majewski się trochę czuję jak na zajęciach Unii akademickich i mam wrażenie, że być może słuchaczy mogą też mieć takie poczucie co może być bardzo miła może być nieco zaskakujące pani Sylwia Krawczyk w Groznym podchodziła do pracy nad tą książką po prostu jako tłumaczka Raków Loska angielska mecz bez tego całego zaplecza ogromu wiedzy i zaplecza teoretycznego, jakie ma pani Agnieszka Rejniak Majewska, więc pytanie do pani Sylwii są pani zdaniem czytelnik, który właśnie potrzebuję krótkiego wprowadzenia, który wchodzi w tę dziedzinę może wynieść z tej książki i czy jest coś takiego co pani szczególnie jako tłumacze c w trakcie prac nad tą książką zapadło w pamięci albo okazał taką dużą wartością poznawczą dobrze bardzo chętnie odwoływano na to pytanie, ale może zrobić tutaj taki króciutki Ber wstęp na prośbę, aby opowiadający o warsztacie BOR przywieźli tutaj, by ukrywać tego nie możemy zresztą tak też się dzielił się pracą wiedza Agnieszki jest stale mnie stać, żeby ogromna w tej dziedzinie i dzięki temu ta praca ta praca przy przebiegała gładko inne im się dość się dość efektywnie natomiast ja ze swej strony oczywiście zaczynające pracę na cele na taką książką tę wiedzę też się posiąść musiałam oczywiście jest dość często jest to wiedza, która dziś są przygotowaniami do wanny do wykonania do wykonania tego bez tego zadania jest dla mnie to był to był przemiły element poznawczy tańczy zapoznaje się z autorem z jego z jego poglądami w UE z jego oby postawą filozoficzną opiniami i tak właśnie wyglądała praca tak czy najpier w, ale najpierw, że takie zaplecze widzą we krwi, a później, a później, a później je później pióro, choć w zasadzie bardziej Health komputer się natomiast wracając do UE do pani do pani Hania to muszę powiedzieć, że to co by powiedział na początku, że ta praca była bardzo przyjemna pora poznanym językowym, dlatego że tam języka, które my posługuje się bez krat to jestem bardzo soczyste tak bardzo bardzo obawiać ciekawy rozdział do wanny i UE i to pobudza pobudza, aby wyobraźnie, a to co po myśli rzuciłam się najbardziej i tak najbardziej do mnie po przemówiła do STS to o tym, o czym my wspomniała, by Agnieszka przed chwilą to znaczy o upatrywali piękna tych naszych codziennych, ale sąd tak, czyli o, by ościeżnicy do drzwi tak tura Turek mecz w odpadach są na pytanie tak wybierającym, wybierając się do domu Evra się do zwykłą praktyczną tak, by zwykły praktycznym zadaniu, a jednak my też tutaj jakiś osąd słuch wydajemy tak są dotyczące dotyczący piękna piękno, po które kryją w sobie ogrody tak jak one są zaaranżowane nawet grządki warzywne tak mają UE mają swoją specyficzną budowę z harmonijnie, więc set to spojrzenie na to piękno codzienne czy też przepiękne naturalne czy też, że piękno tak w ogóle otaczające nas, ale nie tylko to ukryte, aby być może galerii tak czy przy 3 czy na półce w książce jest myślę bardzo bardzo ciekawy mecz ciekawym doznaniem i wszyscy, którzy decydują się stać się tę książkę będą mogli się o tym, przekonać tak zatrzymać na chwilę, bo do takiego nieustannego ćwiczenia odnajdywania piękna w otaczającym świecie faktycznie Road Rogers Crotone zachęcaj robi to również w ostatnim rozdziale, podsumowując swoją książkę, pisząc tak wszystko co powiedziałem na temat doświadczenia piękna oznacza, że ma ono racjonalną gruntowanie wzywa nas ono do odnajdywania znaczenia jego przedmiotach do przeprowadzania krytycznych porównań, a także do badania naszego życia i naszych uczuć w świetle tych odkryć sztuka przyroda i ludzkie formy wszystko to zachęca nas, by doświadczenie to umieścić w centrum naszego życia i teraz chcę zapytać o bywanie na, ale jak to zrobić skoro wszyscy mamy mniej więcej podobny dostęp do piękna to znaczy już sobie ustaliliśmy, że nie chodzi tylko o podziwianiu zamkniętych kolekcji dzieł sztuki nawet jeśli te kolekcje sztuki zamknięte są w otwartych galeriach to jednak należy jednak należy się do nich udać tylko o wydobywanie tego piękna w otaczającym świecie, a nie są teraz studio w Łodzi ja jestem studio w Warszawie rozglądał się coś takiego mogłoby być pięknego, a nawet jeśli znajdę i wydam osąd to co mi z tego, więc oto jest pytanie jak na to odpowiada Roger stratom myślę, że Czytelnicy muszą sami sprawdzono w powiatach jest dla nas pewna czy rzeczywiście czy rzeczywiście do końca to robi, ale trochę troski o tym, czemu służy pięknej czemu służy brzydota n p . to może jakaś jest tutaj odpowiedź od po co w ogóle szukać tego piękna po co się wysilać szukać w tym stole, przy którym panie siedzą w mikrofonie, do którego panie mówią jak i jaki to ma sens to co to za różnica na przedzie inżynier powinno tu działa tu nie działa Nobla, o czym rozmawiać, jakie kategorie estetyczne i Anna on przede wszystkim przekonuje nas do tego byśmy dokonywali uważnych wyborów, czyli jak mamy wybrać ten stół tym mikrofon to wybierzmy najładniejszy fakt, że w Chinach nie traktujmy rzeczy użytkowych jako tylko rzeczy użytkowe antyczną mapą taką błyskotliwą uwagę w pewnym miejscu, nawiązując do takiego menu modernistycznego credo, że forma powinna podążać za funkcją walk w volvo lub z tańszym Ion zauważa, że ja się pod projektuje notka budynki tak często funkcjonalizm stycznia to ona potem stracą pozwę funkcjonował n p . co się zmienia w żadnym układzie społecznym instytucjonalnym taki budynek przestaje być funkcjonalny, jeżeli będzie niezbyt ładny no to w ogóle należą do wyburzenia natomiast, jeżeli będziemy tworzyć rzeczy, które nie tylko jakby skoncentrowane są na swojej bezpośrednio użyteczności, ale jednocześnie mają właśnie wyzwalać nas takie pozytywne reakcje estetyczna to wtedy czynimy nasze życie i życie innych ludzi lepszymi to jest główny cel jak sądzę to to jest taka troska nie tylko o naszą osobistą przyjemność tak, bo jak wyrosną dostrzegamy gdzieś piękno to jest nam po prostu lepiej przyjemniej i to jest dobre natomiast chodzi też o to, żeby dbać o taką wspólną przestrzeń, ale wpły w także jest pewne przesłanie społeczne jak Sony mimo wszystko mowy właśnie konserwatywnego lasie zadawałam sobie z Platana w tym konserwatyzmie z tym mam bardzo specyficzny odcień on, że jest uczulony na to by jak kształtować jakiś taki wspólny świat w jest uczulony na na wspólne dobro to na taki komunikacyjny też wymianę piękna i pięknych przedmiotów, a co z tym bezinteresownym zainteresowaniem poza powiedziałyśmy ten wątek możemy spróbować rozwinąć no tak to jest właśnie powiązane z tym, o czym przed chwilą mówiłyśmy okazujemy czemuś tylko owo zainteresowanie nie cierpią z tego osobistego pożytku prawda mam przyjemność to doznanie nie jest pożytkiem nie po to, się chodzi właśnie praca w nocy z aresztu kobieta jak do różnych świąt, ale nie ma niczego złego w tej przyjemna, a brak danych niczego nie zawłaszcza omylny działamy na czyjąś niekorzyść możemy też dzielić tą przyjemnością, pokazując coś komuś innemu prawda wskazując, że o Zobacz co jest ładne domy się podoba może to być też się spodoba jest to też wg Skra to ona takie uwrażliwienie na rzeczy indywidualne paktu z innym spojrzeniem, które indywidualizuje nasze otoczenie prawne Anton cała takiej szerszy pas z poświęca, a może ktoś wybiera właśnie ten konkretny przedmiot, bo to też uprzednio w dawnym upodobania, a nic, więc to tam ta myśl łączy się też jest z tym dowartościowania do tego co indywidualne w człowieku z 1 strony na argumentuje, że to doznanie piękne duże uniwersalne, że to jest po ponad podziałami kulturowymi wszelakim, bo to jest coś co tkwi właściwie w każdej jednostce niezależnie od kontekstu wychowania i tradycji kulturowych w piękną może mieć różne formy, ale i wrażliwym instynkt piękno poczucie po poczucie piękna dążenie do 15 uniwersalne z drugiej strony zwraca uwagę na to, że to jest właśnie coś co pozwala nam wyrazić swoją indywidualność i rozpoznać import w działalność RM na zewnątrz nas myślę sobie tutaj Żak w UE organizuje trafiałaby do takich jak myślę sobie tutejszy tartan droga którą, którą obiera Abe autor, wskazując nam, że życie, w którym to doświadczamy piękna jest po prostu lepsza jest po prostu jest po prostu dobre i ja tutaj też jeszcze na miarę tego pierwszego bez tego PE poprzedniego pytania być może rzeczywiście tak, gdyż nie zwracali uwagę uwagi na tę po sądy estetyczne tak siedzimy rzeczywiście do tej z gazu mikrofon w c jest różny sprzęt ze mnie natomiast rzeczywiście to uwrażliwienie na piękno i jego świadomości i te były świadome wybory powodują, że życie życie staje się lepsze to nasze życie to dość ogółu, a my i myślę, że to jest właściwa droga ta książka w jakikolwiek sposób możesz się zdaniem pani przyczynić do rozwoju tej kompetencji, by postrzegania odkrywania wydobywania pięknej odczuwania go ostatecznie ne w kontakcie z otaczającym świecie i światem, bo jednak ona ma taki, by ciężar gatunkowy akademicki powiedziałabym to nie jest takie sobie zwykły czy Tadeusz Kurek zresztą każda z odsłon serii krótkie wprowadzenie tutaj dosyć spory ten ładunek teoretyczne czy ona jednocześnie może służyć jako takim zesta w myśl inspirujących zeszyt ćwiczeń do odczuwania piękna to może ja bez próby odpowiedzi o tyle myślę będzie mi łatwiej być na to pytanie, bo po to, rzeczywiście ta wiedza stron wchodziła w tłumaczenie książki była była no na pewno na pewno mniejsza, więc zdobywam ją także wiarę wiarę tutaj pracę z książką i rzeczywiście, aby rzeczywiście myślę sobie, że pomimo tego ładunku, którym organizm miała to forma tej książki i jej pewna lekkość tak powodują że, aby żona jest tym jest rzeczywiście bardzo przystępna, a i w UE i ten podział UE podział na nas na matematykę na pewnym przyglądanie się 1 5 różnych perspektyw jest bardzo bardzo tutaj myślę ciekawy i warte i Warta Poznań, ale pani Agnieszka Rezler Pancek ciekawe są bardzo ciekawe są takie krótkie rozważania na wkład dotyczące poszczególnych obrazów, gdzie właśnie skradzione rozważanego problem przedstawiania ludzkiego ciała mamy tu liderem produkcji niewielkie to projekt czarno-biały, ale one dają powiemy pewien obraz tego, o czym jest mowa o tak tak ilustrują to jest osobno, bo oczywiście są bardzo znany obraz medal wagą Żurek szansą na szefa rady zrujnowane przez ich przez historyków sztuki w różnych kontekstach i są też ono po prostu powszechnie znany w nią natomiast uwagi sklepy mają też są oryginalne świeże, mimo że wydawało się, że to już taki jest zużyty temat w pewnych w wielu miejscach są właśnie na takie bomby w Bystrej refleksję przytacza też innych autorów interesujących u nas nieznanych i myślę, że to jest lektura taka przyjemna, a jednocześnie znacznie mniej nużąca, bo ona nie ma charakteru takiego stricte porządkujące ego akademickiego tylko są to takie właśnie jego płynne refleksje ilustrowane wieloma przykładami w bardzo dziękuję za rozmowę z naszymi gośćmi w studiu w Łodzi były Sylwia Krawczyk filologia angielska dziękuję bardzo dziękuję pani Agnieszka Rejniak Majewska historyk sztuki niestety dziękuję bardzo dziękuję bardzo to jest cały czas weekendowy poranek Radia TOK FM my zapraszamy państwa do wysłuchania informacji Radia TOK FM, a w trakcie informacji można go wysłać do nas maila na adres de la Havas małpa to kropkę FM dla was małpa to krok FM, bo pod tym adresem właśnie dla państwa czekają egzemplarze książki piękna Rogera strata na książki, o której właśnie rozmawiałyśmy zapraszamy na informacje o
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA