REKLAMA

Jak rząd realizuje porozumienie zawarte pomiędzy resortem zdrowia i rezydentami?

Połączenie
Data emisji:
2018-05-28 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
22:37 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
włączenie ich różni od gór 14 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studia Łukasz Jankowski wiceprzewodniczący porozumienia rezydentów dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu w pan też czują oszukane, bo tak mówi Damian Patecki dla Onetu, że czujecie się oszukani tym co rząd ostatecznie zapisuje w ustawach w związku z porozumieniem została podpisana w lutym narzuca się takie porównanie może kulinarne to znaczy czujemy się tak, jakbyśmy byli Rozwiń » w restauracji zamówili pomidorową ktoś podaje nam Rosoła, kiedy my protestujemy mówi przecież chcieliście zupę i to chyba trochę tak wygląda to znaczy zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia zapisy ustawy są w niektórych momentach niezgodne z treścią naszego porozumienia z duchem naszego porozumienia i to budzi nasze obawy te będą dalej od ducha zacznijmy minister stoi już od początku nie dotrzymał terminu zapisanego w porozumieniu do UE ma go maja ministerstwo zobowiązało się przedstawić radzie ministrów projekty ustaw to od nie stało się te projekty są w tej chwili w konsultacjach w konsultacjach społecznych, które właśnie się zakończyły w tej chwili projekt będzie poprawiany zatem mamy już w pewnym sensie obsługę kasową to też budzi nasz niepokój, dlatego że my walczyliśmy o to, żeby pieniądze do systemu ochrony zdrowia pieniądze dla naszych pacjentów wpłynęło już w 20 1 8 roku mówiliśmy, że to mają być 2 miliardy złotych, jeżeli dalej procedowanie zaproponowanych projektów ustaw będzie szło tak wolnym trybem jak mamy to z tym do czynienia w tej chwili to boimy się, że zapisy tych uchwał ustaw wejdą tak naprawdę w życiu napad w grudniu, a to będzie oznaczało, że w tym roku pieniędzy do systemu więcej nie uda się wylać i Rzym to co nam chodziło w porozumieniu tak naprawdę nie będzie dotrzymany, a nie chcemy, żeby w grudniu okazało się, że przez zmianę zapisów księgowych będzie można udowodnić, że 2 miliardy złotych więcej wpłynęły do systemu my chcieliśmy, żeby te pieniądze wpłynęły realnie, żeby spowodować skrócenie kolejek, żebyśmy widzieli zmniejszenie biurokracji, żeby po prostu standard opieki nad naszymi pacjentami się poprawił w tej chwili sposób prowadzenia i w wdrażania zapisów porozumienia jest tak wolny, że to budzi rzeczywiście nasze obawy czy pierwsza sprawa opóźnienie opóźnienie, którego faktycznie jest tak bardzo poważnym zarzutem w zasadzie można powiedzieć, że to co wynegocjowaliśmy to, bo taka akcja ratunkowa dla służby zdrowia, ale przecież może do tych szczegółów, w których następują rozbieżności co to jest przede wszystkim przez porozumienie rezydentów akcentował to opóźnienie już na samym początku procedowania tak naprawdę podważono zaufanie do naszych partnerów z Ministerstwa Zdrowia no bo to był ich pierwsze kroki sądziliśmy że, że te terminy zapisane w porozumieniu będą dotrzymane cieszy nas to, że ministerstwo zgodnie z duchem naszego porozumienia wprowadza w życie 6 % PKB w 20 2 4 roku, czyli że cały czas mówimy 1 głosem o tym, że musi być więcej pieniędzy w systemie to dobrze natomiast inne punkty porozumienia budzą poważne zastrzeżenia w ustawach przedstawionych w tej gminie znalazł się na fladze żaden zapis mówiący o tym, że klauzula opt-out ma zniknąć w przeciągu 1 0 lat o tym, mówiliśmy w porozumieniu ten nasz proces wypowiadania klauzul opt-out on służył m. in. temu, żeby tej klauzuli już dłużej nie było, żeby Polaków leczyli wypoczęci lekarze ani lekarze pracujący na kilku etatach i biegnący z 1 pracy do drugiej w tej chwili te zapisy naszego porozumienia nie znalazły się w ustawach nie wiemy, dlaczego będziemy tę sprawę wyjaśniać, a co jeszcze się nie znalazł, bo znalazło się nie tak zapisano dość niektóre zapisy pokazują, że strona ministerialna nie do końca zrozumiała czy też osoba, która odpowiadała za przedstawienie i za propozycję projektu ustawy nie do końca jest obeznana z uwarunkowań nie ma dniami środowiska mówię tutaj n p . o podwyżkach dla lekarzy specjalistów zapisy w ustawie są bardzo bardzo skomplikowane na tyle się n p . dla dziennikarza myślę, że ten projekt ustawy jest nie do przebrnięcia dla nas lekarzy zainteresowanych co do zasady tym tematem poświęciliśmy kilka dni, żeby wyobrazić sobie wbić zrealizować konkretnego lekarza, który miałby z danej podwyżki czy też znanych świadczeń skorzystać i tutaj o mamy wrażenie, że legislator poszedł bardziej w kierunku oszczędzania środków na podwyżki niż realnego i dobrego ich rozdysponowania przykład w zapisach ustawy znalazł się zapis, że podwyżki dot dotyczyć będą tylko tych lekarzy, którzy pracują w ośrodkach, które świadczą usługi całości dzienne i całodobowe to już wykluczone lekarzy, którzy pracują na przerwał latryny i opiece zdrowotnej mówiliśmy cały czas językiem problemu to znaczy kolejki do lekarzy specjalistów rosną i mówiliśmy o tym, że ci lekarze też powinni podwyżki w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej otrzymać tymczasem Legia osoba, która przygotowała projekt projekt ustawy nie odniosła się do tego w ogóle ci lekarze będą z podwyżek wyłączeni to nie rozwiązuje problemu, którym mówiliśmy określiliśmy sobie lekarza n p. onkologa, który pracuje u siebie centrum Onkologii dyżuruje w centrum Onkologii, a jednocześnie pracuje, dorabiając hospicjum naszym zdaniem taki lekarz powinien mieć prawo do podwyżek, bo nie wykonuje ona z punktu widzenia ustawodawcy tożsamych co do zasady świadczeń natomiast wg zapisów ustawy ten onkolog nie będzie mógł i dorabiać hospicjum, bo jest to też świadczenie całodobowe stacjonarne w związku z tym może się okazać, że w hospicjach n p. zabraknie lekarzy podobnie możemy sobie wyobrazić lekarza internistę, który pracuje dyżuruje u siebie, ale to nie były znane jest to rozumiem intencje ministerstwa i w lutym, kiedy rozmawialiśmy o zapisach porozumienia chodziło nam o to, żeby lekarz dyżurował u siebie, bo tam najlepiej zna personel najlepiej wie, jaki sprzęt ma do dyspozycji leki, żeby nie dochodziło do tzw. turystyki biurowej, czyli ja pracuję u siebie, ale dyżuruje w innym szpitalu, bo bardziej się to opłaca lekarze z innego szpitala przyjeżdżają do nas i ten duch porozumienia zostało odzwierciedlone tylko ministerstwo poszło stanowczo za daleko wpisując długą listę obostrzeń w tej chwili zastanawiamy się czemu to służy chyba tylko temu, żeby oszczędzić pieniądze i część specjalistów wyrugować po prostu z planu podwyżek, a nie tędy droga może się okazać, że lekarze pracujący w hospicjach będą one w dużej części rezygnować z tej pracy po to, żeby w swoim podstawowym miejscu uzyskać podwyżki w czymże okazać, że lekarze, którzy dorabiają w pogotowiu ratunkowym w tej chwili również nie zostaną tymi podwyżkami objęci, chyba że zrezygnuje w pracy po w pogotowiu, by ich lista wyłączeń jest tak długa, że możemy sobie wyobrazić, że na wkład lekarz, który wypisuje w hospicjum środki specjalnego załóg zaopatrzenia medycznego, czyli n p . mówiąc dosadnie pieluchomajtki również będzie wyłączony z podwyżek, bo taka klauzula, że nie można tego wypisywać, żeby nie łamać zakazu konkurencji taka klauzula również znalazła się w projekcie ustawy głośno o tym, mówimy protestujemy, bo to wypacza całą ideę idea była taka, żeby podnieść wynagrodzenia pracownikom medycznym, żeby rzeczywiście zlikwidować pewną turystyka dyżurował ale, żeby przede wszystkim zmniejszyć emigrację lekarzy, bo oto chodziło tymczasem UE zacznie się emigracja wewnętrzna to znaczy emigracja osób pracujących hospicja w hospicjach do szpitali będzie bardzo trudno znaleźć osoby, które będą chciały dyżurować w karetkach, bo to wyłączy je z podwyżek i tak właściwie jest robienie większego problemu niż pierwotnie się zapowiadało zdarzeń jak rozumiem zmiany miały coś poprawić w gruncie rzeczy to są jakieś kolejne obostrzenia, które utrudniają mu się wykonywanie tego samochodu dokładnie tak tutaj tutaj się zgadzamy my zaproponowaliśmy inny zapis rzeczywiście utrzymać ten zakaz wykonywania tożsamych świadczeń po torze, by lekarz, który dyżuruje w placówce x nie jest już do kolejnych imprez i dali tam dużo rolować ale, żeby pozwolić mu na to, żeby n p. pracował w hospicjum, czyli zapisać, że o zakazie wykonywania nie tożsamych świadczeń tylko świadczeń z tożsamym zakresem obowiązków, bo to jest co do zasady idea będzie taka sama natomiast wykonanie będzie diametralnie inna, bo onkologa dyżurują u siebie będzie mógł jeszcze pojechać do hospicjum i tam świadczyć pracę nie ma się co oszukiwać w Polsce jest w tej chwili za mało lekarzy dlatego zgodziliśmy się na to, żeby klauzula opt-out z nich miała w przeciągu 1 0 lat bowiem, że jeżeli, by nie zagra z innej ustawy weszły w tej chwili w życie i te wszystkie obostrzenia to naturalny sposób lekarze, chcąc otrzymać podwyżki doprowadzili do zapaści systemu w niektórych obszarach w karetkach w hospicjach to przede wszystkim w domach opieki długoterminowej również dosyć zastanawiająca jest ciągle nie rozumiem to właściwie taka taka w takie wybaczenie tej idei to znaczy, że to, że miała być więcej pieniędzy i to, że miało się rzeczy, choć rzeczywiście realnie lekarzom poprawić tego wszystkiego jak roznieść w ustawie nie ma, bo Pański kolega mówi też tak, że jest zacytuję jak się czytamy w rządowy projekt ustawy to te zapisy są tak mało precyzyjny, jakby ktoś chciał sprawę rozmyć wygląda na to, że w praktyce pieniędzy na ochronie zdrowa będzie mniej, choć pozornie na papierze wszystko niby się będzie zgodzą zapisy są tak niejednoznaczny jest tak dużo obostrzeń i wyłączeń, że tak jak mówię na prąd na kilka dni spędziliśmy ślęczą nad projektem, żeby dojść w ogóle do tego, o co tak naprawdę ustawodawcy w tym projekcie chodzi zginęła gdzieś idea chyba wrócił taki pęd do do oszczędzania pieniędzy na system ochrony zdrowia, czyli naszą porażką jest to, że nie udało nam się jednak przekonać rządzących, że nie można dłużej oszczędzać na ochronie zdrowia nie można oszczędzać na polskich pacjentach tylko trzeba pieniędzy do systemu wlać więcej, a nie udawać, że się to robi, a tak naprawdę próbować zapisami prawnymi wyłączyć dużą część lekarzy z tych podwyżek, bo zupełnie nie tędy droga 14 o 1 6 za chwilę informacje o informacje wrócimy do rozmowy o 14 2 4 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studia Łukasz Jankowski wiceprzewodniczący porozumienia rezydentów 3 nie rozmawiamy o o tym, właściwy do jakiego stopnia lekarze rezydenci czują się oszukani tym co proponują w tej chwili w Ministerstwo Zdrowia przed informacją nie powiedzieliśmy jak przedstawiają się kwestie dotyczące wzrostu nakładów na służby zdrowia, że w zasadzie te zapisy są niejasne i tych wzrostów może w ogóle nie by samorządy mogą być nawet dalsze oszczędności powiedzieliśmy o sytuacji nie specjalistów to teraz powiedzmy o rezydentach jak to się przedstawia w tych proponowanych rozwiązań i w lutym przed podpisaniem porozumienia myśmy mówili językiem problemu to znaczy największa rzesza lekarzy, którzy w tej chwili wyjeżdżają z kraju są lekarze specjaliści w świeżo po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego, czyli rozpędzeni wchodzący w tak naprawdę do systemu ochrony zdrowia i lekarze z ogromną wiedzą, których my Polacy tracimy i którzy jadą na głowie na zachód leczyć tam pacjentów z innych krajów dlatego rozmawialiśmy o takim można powiedzieć bonie edukacyjnym dla lekarzy rezydentów to znaczy, jeżeli rezydent zobowiąże się, że w przeciągu 2 z 5 kolejnych lat po skończeniu specjalizacji pozostanie w Polsce to będzie miało prawo do dodatku miesięcznego do pensji, czyli rezydencja zarobisz więcej, jeżeli zobowiąże się, że części tego czasu po specjalizacji przepracują w kraju, dlaczego 2 5 lat mówiliśmy, dlatego że przecież część prezydentów chciałaby wyjechać na stałe na stypendium potem wrócić to byłoby w pełni uzasadnione, że pytanie było 5 kolejnych lat czy 2 kolejne lata tylko, żeby dać też szansę, żeby prezydenci się o dokształcanie i jak to wyszło w tej chwili w projekcie ustawy o naszym zdaniem zostało to wypaczony zapis, mówi że trzeba będzie odpracować w wymiarze minimum 1 etatu i tylko w jednostkach, które tak naprawdę mają kontrakt z NFZ tam o tym nie rozmawialiśmy w lutym rozmawialiśmy o tym, że każdy lekarz, który zostanie w Polsce po specjalizacji to summa summarum jest dla systemu i zysk dla polskich pacjentów mamy ogromny niedobór lekarzy rozmawialiśmy też o tym, że zapisy minimum 1 etatu to zupełne nieporozumienie przecież nam chodziło o to, żeby lekarz pracował 1 etat nawet naszym hasłem było 1 lekarz 1 etat oraz o tym, rozmawialiśmy z ministrem zdrowia minister podziela nasze zdanie dziwimy się, że teraz w zapisach projektu ustawy jest zupełnie inaczej nie mówiąc już o tym, że część lekarzy specjalistów prezydenturze nie pracuje przecież na etatach w ślad patomorfolodzy opisują kolejne szkiełka pod mikroskopem zwykle robią to na umowach cywilnoprawnych umowa-zlecenie umowa o dzieło podobnie jest n p . z radiologami także ci lekarze tak naprawdę nie mogliby odpracować tego bonu edukacyjnego go dla nas zupełnie kuriozalna sytuacja, czyli rozumiem, że mogłoby dojść do sytuacji, w której lekarz o danej specjalności nie mógłby w zasadzie tego okresu przewidzianego ustawą pracować i co go za to spotkało w projekcie ustawy przewidziane są kary, jeżeli ktoś zdecyduje się, że weźmie taki bon edukacyjny, a potem nie odpracuje tego czasu 2 5 lat ma spłacić to zobowiązanie, które po powiedział przed tym przed końcem specjalizacji natomiast tutaj też ustawodawca w toku legislacji wprowadził zapis zupełnie kuriozalna, albowiem my mamy w raka rezydencji otrzymywać ten bon edukacyjny w formie netto natomiast zwracać mamy całą kwotę brutto, czyli de facto mamy dwukrotnie płacić podatek nie wiemy, dlaczego tak jest będziemy apelować, aby to było zmieniane nie apelowaliśmy również o to, żeby było mniej biurokracji zmniejszenie biurokracji skrócenie kolejek do Białej gwiazdy jestem medyczne, które miał szytą biurokracją z umową z na asystenta medycznego ciągle czekamy natomiast zapisy dotyczące tego bonu czy też dodatku edukacyjnego to tak naprawdę też zwiększanie biurokracji tam są zapisy o tym, że trzeba będzie założyć konto w systemie monitorowania kształcenia przez to konto przesyłać do wojewody wnioski tak naprawdę zamiast uproszczeń utrudniamy sobie życie na 3 ministerstwo w zasadzie tymi zapisami od utrudnia życie rezydentom wydaje mi się, że w tej chwili do rezydentów poszła taka informacja co prawda jest taki bon edukacyjny, ale jego otrzymanie jak również jego spłaty nie jest na tyle trudne, że rezydenci dobrze się zastanów czy ty taki bon edukacyjny chcesz wziąć, ale do społeczeństwa można przecież powiedzieć wprowadziliśmy bon edukacyjny zwiększyliśmy wynagrodzenia lekarzy rezydentów ładnie to wygląda na papierze natomiast praktyka będzie zupełnie inna dlatego protestujemy wzięliśmy udział w konsultacjach publicznych tych projektów nie mówimy głośno o tym, że nie tędy droga znowu to, o czym mówiliśmy, przed którym przed przerwą aż uważa, że lepiej było nie podpisywać tego porozumienia uważa, że dobrze się stało, że to porozumienie podpisaliśmy ja nadal wymienia podpisał pomimo tego, że widzę perturbacje z wprowadzeniem w życie, dlatego że sytuacja, która narastała wtedy w lutym ona mogła już zagrażać bezpieczeństwu pacjentów tam była sytuacja, gdzie otrzymywaliśmy wiele telefonów na plac oddziałów noworodkowych ja otrzymam takie telefony wprost słuchaj czy mamy dalej protestować czy nie, bo jesteśmy oddziałem noworodkowym, jeżeli wejdziemy do protestu klauzula opt-out to neonatologów zabraknie zagrożone będą dzieci myśmy każdorazowo mówi absolutnie takiego protestu nie możemy prowadzić nie będziemy prowadzić wydaje się, że sytuacja była krytyczna w niektórych ośrodkach być może łudziliśmy się, ale mieliśmy pełne prawo do tego, żeby się wtedy ugiąć, a zapisy porozumienia wydawały się i moim zdaniem są pewnym pewnym kompromisem pozostaje tylko dopilnować tego, że były wprowadzane w życie reformie w takiej jak wtedy się zgadzaliśmy, a nie w formie tak jak po 3 miesiącach jest ono proponowanych no tak, ale teraz pytanie co dalej no bo jeżeli jest tak, że w zasadzie wasze porozumienie zostało wypaczone nie doszło, ale co się szykuje na to są to, jakie macie możliwość wrócić do protestu to będzie trudna trzeba też powiedzieć uczciwie, że wciąż liczymy na to, że przez te konsultacje społeczne i przez nasz mocny wyrazisty głos ministerstwo zmieni te zapisy w projekcie ustawy o torze jest zaplanowane zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia i również jest w tym projekcie to jest pewien fakt za ten to nam się oczywiście udało czy będziemy dalej protestować i jakiej formie na niezadowolenie związane z wejściem z zaproponowaniem tych projektów, o których w tej chwili mówimy narasta niektórzy lekarze są sfrustrowani mówią wprost protestowaliśmy wyszliśmy nawet na ulice były przecież i była głodu budowaliśmy i nic to nie daje, więc idzie do nich komunikat lepiej wyjechać i dać sobie po prostu spokój niż tutaj w Polsce walczyć dalej my bardzo byśmy nie chcieli, żeby taki komunikat poszedł w eter my na pewno będziemy, jeżeli te zmiany nie zostaną wprowadzone w do projektu ustawy, o które my walczymy my będziemy mu eskalować nasze działania to z pewnością myślę, że za wcześnie jeszcze jest nowość na taką eskalację, bo jak się popatrzy na logikę protestów na dynamikę po rozmaitych procesów przez ten właśnie jedyny, z którym w Polsce mamy do czynienia to widać niestety kiedy druga strona jest głucha to w którymś momencie ludzie się przestaje chcieć wychodzić na ulicy widzieliśmy to przy protestach dotyczących ranni jak innych ustaw z sądowych tzw . czy to co się działo w ubiegłym roku w wakacje i co potem nie było powtórki mimo to mimo tego, że właściwie, jakby prąd domagaliśmy się weta w sprawach, które potem i tak zostało uprzątnięte mimo protestów nie było one wygasły protesty nauczycieli dotyczące reformy edukacji też, że przycichły wnosić, że ta reforma weszła w życie 3 u was będzie inaczej to prawda, że gotowość do protestu na tę chwilę jest mniejsza niż wtedy, kiedy żeśmy protestowali ta jest fakt oczywisty natomiast to zniechęcenie, które narasta również zniechęcenia do wychodzenia na ulice do protestowania wydaje się, że to jest pyrrusowe zwycięstwo ministerstwo i nawet jeżeli ministerstwo odtrąbić tutaj sukces wprowadziliśmy w życie ustawy wszystko było tak jak tak jak powinno być to efektem będzie nasilenie jeszcze emigracji lekarzy nasilenie zniechęcenia również wśród rezydentów wśród młodego pokolenia, więc pogorszenie jakości opieki, czyli pyrrusowe zwycięstwo czy będziemy dalej mieliśmy ładną tego, żeby jeszcze raz rozpocząć taki proces wszystko zależy od tego jak ta frustracja będzie narastała jak to zniechęcenie będzie narastało głosy w środowisku są lekarskim są bardzo podzielone ta część lekarzy, która nie załapie się przez te bardzo skomplikowane zapisy do dat na te podwyżki, o których ministerstwo mówiło na pewno będzie w trwała w silnym poczuciu niesprawiedliwości to lekarze, którzy w porównaniu do swoich kolegów, którzy nie zostaną wyłączeni mocą tej ustawy będą zarabiali sporo gorzej zatem ten ruch to nierówności zwykle doprowadzały do tego, że dochodziło do pewnych protestów i niezadowolenie związane z takim poczuciem niesprawiedliwości myślę, że tutaj i jest też wizja NATO że, że takie protesty będą trwały, choć to nie protest jest celem tym ważnym celem przecież jest to że, żebyśmy mogli leczyć w spokoju i w dobrych warunkach pacjentów, żeby pacjenci byli skuteczni dobrze leczenia nie trwali w kolejkach w wielomiesięcznych, bo to zupełnie nie o to chodzi w no właśnie, ale teraz tak pytanie jak w ogóle przebiegają czy jest jakaś wymiana z ministerstwem odnośnie tych zapisów odnośnie naszego poczucia rozczarowania tego, że właściwie to co było porozumienia zaczną się rozjeżdżać obie strony czytają je inaczej nie mam takie poczucie, że trwa w tej chwili trochę sondowania środowiska lekarskiego sondowania rezydentów na ile ministerstwo może sobie pozwolić w niedotrzymaniu literalnym idei porozumienia mam nadzieję, że przez to, że protestujemy ministerstwo zrozumienia, że nie tak się umawialiśmy natomiast mamy kontakt z Ministerstwem Zdrowia padają pytania, a jak wy rozumie liście ten punkt porozumienia tamten punkt porozumienia mam nadzieję, że w dialogu ani w proteście uda nam się wypracować rozwiązania satysfakcjonujące nas satysfakcjonują te rozwiązania, które były zapisane w porozumieniu mamy teraz poczucie krzywdy poczucie niesprawiedliwości związane z tym, że ktoś ma tutaj rozumie literalnie Ministerstwo Zdrowia to porozumienie próbuję przesunąć troszkę w stronę ku sobie zamiast pozostawić go jako kompromis na na środku między 2 stronami, ale różne rzeczy są konsultacje społeczne, czyli że w tym momencie jeszcze nie ma tego mogli jeszcze niema tej tego tej sytuacji jeśli zbiera tę opinię próbuje się o nich rzeczywiście rozmach niż nasza opinia została przesłana formalnie do Ministerstwa Zdrowia na piśmie mamy zapewnienie, że będzie wzięta pod uwagę dni natomiast zapewnienia to 1 myślę, że uwierzymy w tej chwili, jeżeli zobaczymy projekt rozwoju projektu ustawy ze zmianami, o którą która w tej chwili walczymy inaczej to w zasadzie z naszej strony głos wołającego na Puszczy ze strony ministerstwa wydaje się, że obietnice i tezy, które mogą nie znaleźć pokrycia troszkę sytuacja ktoś, którą mamy do czynienia teraz z porozumieniem nadszarpnęła nasze zaufanie do Ministerstwa Zdrowia, które w momencie podpisania porozumienia było naprawdę dużej chyba wszyscy widzieli, że myśmy zaufali panu ministrowi Szumowskiego chcieliby słuchać dalej w noc idealnie się stanie dalej z tymi porozumieniami na lato w najlepsze wejdzie w życie czy znowu będziemy mieli kolejny proces toczy się ten, który w przepchnął szef COS został zawieszony w czasie nawet trudno też się skończył, w czym proces opiekunów osób niepełnosprawnych w czy wrócimy do protestu lekarzy dentystów wszystko jak rozumiem otwarta, ale wydaje się, że uruchomienie takiej energii, jaką mieście wówczas może być trudne zgadzam się i zdajemy sobie oczywiście z tego sprawę natomiast narastanie niezadowolenia frustracji i na pewno będzie 1 z czynników, które może zdecydować o pogorszeniu sytuacji nie mówię o proteście tego myślę, że obie strony nie chcą dziękuję bardzo Łukasz Jankowski wiceprzewodniczący porozumienia rezydentów, bo państwo moim gościem dziękuję bardzo 14 3 3 zaś na informacje program przygotowała Elżbieta Majewska w realizował Kamil Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA