REKLAMA

Czy istnieją sprawiedliwe podatki? O daninie solidarnościowej

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-05-28 21:00
Prowadzący:
Czas trwania:
47:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM na znak jest już zapowiadana prof. Hanna Kosińska Akademia Leona Koźmińskiego dobry wieczór pani profesor dobry wieczór pani dobry wieczór państwu będziemy rozmawiać o podatkach o systemie podatkowym o to jak to wygląda w Polsce jak wygląda w Europie na świecie ale zanim o tym w ogóle podatkowym ma mówić będziemy to zacznijmy od najnowszego szczegół, czyli od daniny solidarnościowy, czyli od takiego pomysłu rządu Mateusza Morawieckiego, by pozyskać Rozwiń » pieniądze na pomoc innym osobom niepełnosprawnym one mają być beneficjentami tej zieleni solidarnościowe natomiast składać się mają na tych daniny najbogatsze Polacy pytani czy rzeczywiście innej bogaci Polacy i czy oni będą od daniny uiszczać, ponieważ dosłownie przed chwilą czytałam mnie artykuł poświęcony daninie solidarnościowej w tygodniku polityka, który jutro pojawi się na rynku nie na imprezę, bo przekaz jest taki tego tekstu, a żyć innym bogaci tej daniny solidarnościowej nie zapłacą zapłacą trochę mniej zamożni od najbogatszych tak, dlatego że już ustalono, że 80 % tych tzw. bogatych podatników to jak rozumiem policzono tych, których dochody roczne przekraczają 1 000 000 zł jest po prostu na podatku 19 %o wym tym liniowym przysługującym przedsiębiorca, czyli notuje progres nie da się zastosować chcieli nie możemy zrobić czegoś takiego, że 19 % + 4 punkty to 2 3 % będą płacili ci, którzy mają Maniowy to liniowy na szczęście 2 5  00 0 osób być może 2 5 tak tak to były różne są teraz dane, ale my, ponieważ ostatnie Anna badanie wskazywało na to, że ten 1 000 000 zł przekracza około 2 1  00 0 Polaków, ale to było kilka lat temu bodajże 3 albo 4 noce teraz spodziewam się, że jest ich trochę więcej 2 5  000 osób to dobry pomysł to danina solidarnościowa niż podobna Progresja podatkowa natomiast nie podoba mi się technicznie cała ta koncepcja przede wszystkim to jest danina nie podatek to znaczy innym podatek może być zaadresowany taka definicja klasyczna podatku to jest takie świadczenie, które jest o charakterze uogólnione nie możemy być adresowane nie mamy definicję podatku jest to publicznoprawne nieodpłatne przymusowe bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz skarbu państwa województwa powiatu lub gminy wynikające z ustawy podatkowej tak i literatura podobno Kowal do tego dodaję jeszcze ogólność podatku, a w ogóle się na to, że po pierwsze, wszyscy mamy płacić, a po drugie o tym jak podatki przeznaczyć to ma decydować parlament nasi wybrańcy nasi przedstawiciele to znaczy, jeżeli podatek jest celowe to przestaje być podatkiem staje się daniną to znaczy danina to jest pojęcie szerokie podatki opłaty to są wszystko daniny i Chin to ja bym to się nazbyt często para podatkiem mamy już takiej poradni para podatki zaadresowany na szkodę w 2 , 4 5 dochodów, choć my na fundusz pracy 3 0 , 1 % podstawy płacimy na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych nie mówimy o tym, że to są podatki mówimy, że to są para podatki prawda, czyli dla mnie to mnie jest to trochę inaczej ustanowiona tylko baza podatkowa, ale jest to jednak para podatek czy taki podatek, ale nie całkiem prawda nie spełnia 1 kryterium może nie tego z ord. pod. którą pani tu przytoczyłem, ale tej definicji naukowej a dlaczego się pani ta danina solidarnościowa nie podoba bez względu na to czy to jest podatek, czyli rzecz traktowana ogólnie czy danina, czyli w mająca jakiś konkretny cel, na który zostanie przeznaczona w tempie w tempie z ostatniej żony porządek, a właśnie w system podatkowy w Polsce chyba strasznie nie uporządkowane i jest to druga jednak wprowadzenia w dalszym ciągu chaosu do systemu podatkowego będzie porządny poda tek były wówczas, gdybyśmy powiedzieli wprost słup uczciwie od 0 do 8 5  00 0, choć ma 18 % od 8 5   000 do 1 000 00 0 płacimy 3 2 % od 3 0, a od 8 5  000 w nieskończoność płacimy 3 2 + 4 3 3 6 % tych mamy czytelny system podatkowy, w którym dodatkową względów społecznych nieustannie się tak popularyzując los czy sytuacji życiową grup społecznych z 1 strony szczęśliwi ludzie, którym się powodzi materialnie bardzo, a z drugiej strony ci ludzie, którzy go przez los zostali pokrzywdzeni często mają również bardzo złe warunki materialne też podatek przestaje być jutra, czyli uważa pani, że ta danina solidarnościowym taki charakter antagonizuje on i tak jest atak konferencja natychmiast podczas trwania tego protestu, który zakończył się tak jak w niedzielę o 40 dniach, kiedy Mateusz Morawiecki wystąpił z taką koncepcją wystąpiły również matki i osób niepełnosprawnych powiedziały, że zachęcają do niepłacenia tego podatku, że sprzeciwiają się temu podatkowi tej daninie, że uważają, że to jest to w zabieraniu 1, żeby dać się drugimi i że to właśnie buduje pewnego rodzaju łączy tworzy pewnego rodzaju napięcia społeczne tak tak uważam, że on może mieć cechy minivanów podatków para podatków wydajemy go fiskalnie, ale nie ma cechy tej neutralności bardzo pożądanej podatki pośrednie działać w tle one powinny być niezauważalne niemalże w tym sensie, że powinny nie powinny one powodować podejmowanie jakichkolwiek decyzji, czyli nic co każdy wiedziała, kto jest wręcz bluźnierczo podatek ma być wklej niezauważalny przecież my wszyscy po prostu co miesiąc ubolewamy nad tym, że jakaś część naszego dochodu idzie na państwo nie sądzę, żebyśmy wszyscy co miesiąc ubolewa i szklane wieko narzekał na podatki tak, bo to jest takie łatwe jest to pochyłe drzewo, na które łatwo skakali wroga co nam przeszkadza podatki przeszkadzają, chociaż podatki Generali Foundation niż w zawsze mówią tak, żeby te są bardzo niska, nawet jeżeli są niskie do tego pewnie też będziemy się podatki w Polsce wcale nie są tak tak wysokie mury w tle narzekają ci, którzy te podatki płacą i pewnie wiedzą, że nie płacą n p. właściciele firmy przedsiębiorstwa ponieważ, jeżeli ktoś jest na etacie to nie zdaje sobie sprawę widzi te kwoty w różnych oddziałuje na rękę i nie wie jak tata mnie zastanawia się nad tym jeszcze, jaka ta kwota gminnej jest przez naczelną na pełne rozmaitego rodzaju cenne natomiast przedsiębiorcy, którzy płacą ten podatek przy robią przele w to narzekają wszyscy narzekają, ale oni w większości przypadków są właśnie na owej liniowej stawce 19 m na Dojlidach oni mają niską stawkę opodatkowania przecież, gdy drzewo wszystkie kraje ościenne płacą wyższe w sumie podatkiem działalności gospodarczej poza tym dodatkowo wprowadzono jednak jeszcze tą Super obniżoną 15 %ową stawkę dla mikroprzedsiębiorstw naprawdę ręką na sercu nie powinniśmy w Polsce mówić o fiskalizm je w stosunku do przedsiębiorczości Poznań 1, gdy 1 5 19 proc prawie 2 3 1 5 naszego dochodu przeznaczono na podatek to naprawdę tak mało mówi pani działalność gospodarczą, jeżeli my nie wiemy co to jest mało co 3 3 Suduł Shaw ekonomista nie potrafi powiedzieć nie przejmując już kryterium trzymało przy dużo jak dzisiaj jest zatem nawet takie pytanie moim studentom, którą stawkę uważali, by za wysoką, która byłaby uważana za stawkę niską okazuje się, że każdy ma inny pomysł na ten temat jakie, więc zastosować kryterium czy wysoko przejęli Nisko opodatkowujemy w dużej mierze to jest jednak bardzo intuicyjne, że są to wybory bardzo intuicyjne wybory, ale do, czego się porównujemy to, czego się porównujemy to jest fiskalne obciążenie podatkami porównane z innymi krajami, a o podobnym stopniu rozwoju i możemy sobie wybrać takie o podobnym stopniu rozwoju może przyjąć kryterium kraje, które wchodziły w 20 04 roku do Unii, czyli te choroby zawodowej w roku prawda nie możemy też kraje będą porównywalne co do wielkości tempo wzrostu PKB czy problemów aktualnie, który mamy z bezrobociem tak grali tak tak wiele kryteriów możemy przyjąć i my wypadamy tutaj gdzieś tak pośrodku tabeli jeśli chodzi o to obciążeniem mamy tylko strukturę tego opodatkowania niezbyt fortunne obu natomiast jeśli chodzi o wysokość obciążeń już są dane za 20 1 7 rok to ona jest choćby seta wysokość obciążenia globu był w stosunku do PKB bomb w stosunku do czegoś trzeba takiego stałego odnieść nominalną wielkość podatków tych z 3 9 , 6 to jest mniej niż było to n p . w roku 20 06 nie było, kiedy było jeszcze 4 1 % PiS padły te obciążenia ten fiskalizm państwa spada a gdy porównujemy się do innych krajów jak już powiedziane to my nie jesteśmy tak Nisko fiskalnie innym Chodak państwem jak Bułgaria Rumunia Litwa Łotwa, bo oni są jeszcze niżej, ale daleko nam dom n p . Norwegii, która ma ponad 50 proc na euro 5 września, ale w ogóle do rewanżowej Kinga jak EIT plus tylko proszę zwrócić uwagę, że nie chodzi jednak nie mówię o byt o dochodach prawda ambony skoro mierzymy to w stosunku do PKB to wynagrodzenie są częścią tego PKB czy jest to już jest z można, by powiedzieć w jaki sposób wyrażona w rzeczy, jaka część wypracowanego bogactwa jest pobierana w postaci owych danin nowych podatków do tak trzeba jednak wczytać powiedziała pani profesor, że to bardzo często jest to wybór intuicyjne w 2 i większymi stawkami podatkowymi będziemy na inne będzie mi, jakie stawki podatkowe będziemy nakładać na społeczeństwo to dlaczego zdecydowano się w pewnym momencie na tak ani na inny system podatkowy, bo wulgaryzm ująć oczywiście mówi się tak, jeżeli będziemy cisnąć przedsiębiorców, a dużymi wysokimi podatkami to ten rozwój gospodarczy nie będzie tak jak należy, ponieważ w kieszeniach przedsiębiorców zostanie mniej pieniędzy będą mieli mniej inwestycji nie będziemy się rozwijać tak jak trzeba z drugiej strony jeśli te podatki są, jakie są uważam, że są za małe to mówimy, jeżeli zbyt niskie podatki będą płacić przedsiębiorcy nie odnotowały być może nie będziemy mieli szansę na to, żeby zmniejszać te nierówności między bogatszymi i biedniejszymi i Nelsona last but tak daleko szukać będą coraz bogatsza biedni albo tak samo biedni albo jeszcze biedniejsi, ale ten rozdźwięk będzie znaczące, a jak wiemy z rozmaitych badań prowadzonych w ostatnich latach nierówności, a finansowe są szkodliwe dla wszystkich i dla tych najbogatszych dla tych najbiedniejszych to po prostu nie jest korzystne społecznie źle jest duża przepaść między najbogatszymi, a najbiedniejszymi Danuta dialektu pani ruszyły 2 bardzo ważnej kwestii pierwsza to impreza, która nie bardzo w praktyce się sprawdza, bo ja nawet próbowałam policzyć niektóre rzeczy na ten temat czy rzeczywiście jest prawdą że, gdy podnosimy podatki dla przedsiębiorców to oni mówią zgodnie z tą Krzywą Laffera, którą znamy z ekonomii zaczynają wycofywać z dotychczasowej skali produkcji zwalniają ludzie nie chcą inwestować, czyli krótko, mówiąc że gdy podnosimy stawkę podatków to dochody budżetowe najpier w rosła potem gwałtownie spadają taka jest ta uogólniona taka koncepcja ja sprawdziłem w ciągu 12 lat we wszystkich krajach Unii Europejskiej czy coś takiego się zadziało Indie jest także podatki, gdy rosną to rosną wpływy budżetowe pakt maleją to maleją wpływy od budżetowe krótko mówiąc ani razu w ciągu tych kilkunastu lat w żadnym kraju nie zauważyłam czegoś takiego, że maleje skala wpływów podatkowych wszystko do PKB liczony tak, gdy rosną podatki albo odwrotnie zmalały podatki wielu krajów w krajach czy to oznacza, że powinny wzrosnąć wpływy zgodnie z tą tezą powinny wzrosnąć nie zmalały wpływy, że państwa jak grzyby nie ja chciałam przez to powiedzieć, że czasem teoria mocno nas rozczarowują okazuje się, że ona tak elegancko buduje jakiś model, a druga bardzo rzeczywistość w przestrzeni to wcale nie tak chyba wcale nie tak jak jest prostsze niż ten model krótko mówiąc rosną stawki rosną podatki rosną podatki rosną wpływy przez 1 2 lat nie przekroczono nie znaleziono tego punktu, który pani prosiła budżetowe, które tego co do tego, które rosną wpływy maleć, a jeżeli, gdyż nie pojawił się on jest jak ten nosorożec nie działa tak mnie jednak w wielkiej Brytanii ten czas nie słyszeli nie widział to dlaczego politycy nie decydują się, który zawsze brakuje pieniędzy w budżecie na podwyżkę podatków można wnioskować, że Edmund w takim razie jest wyłącznie decyzja podyktowana kwestiami wyborczymi, bo podnoszenie podatków jest po prostu niepopularne politycznie wyborczą Ależ oczywiście, że tak, by nie tylko niepopularnej jest zabójcza dla zabójczyni milimetr słupa rtęci jeszcze coś takiego, o czym rzadko mówimy wspominały, iż ma o tym, podatki powinny być akceptowane ja powiedziałem, zważywszy na doraźny tak jak one muszą być akceptują rejonach spodziewam, że im bardziej neutralne tym lepiej im bardziej działają w tle Francuzi mówią taką ładną rzecz najęta przez podatek to stary podatek ten, z którym się oswoiliśmy jak zaczynamy coś robić w tych podatkach coś zmieniać zręczności straszna dyskusja przywołujemy przykłady z piekła rodem można powiedzieć jak to zniszczymy wszystko im wszystkim przy pomocy podatków, ale godzimy od lat już jesteśmy przyzwyczajeni, bo z pojawieniem i jest dobrze i okazuje się, że też wystarcza na redystrybucję skromniejszą bardziej rozbudowaną oczywiście, że jak mamy ambicję, żeby to dos tres redystrybucji prowadzić na szerszą skalę większym zakresie osiągamy 1 bardzo ważnej do po oprócz społecznego efekt, bo tym społecznym ten sport jest oczywisty pomagamy ludziom kupują mniej zaradny prawda ogólnym ich los jest łatwiejszy i życie jest bardzo interesujące, bo mają może na wyjście do kina możemy ją na zakup książki może na wyjazd nad morze i tak da i to często spot społeczny aspekt redystrybucji, ale ich ekonomicznej jeszcze aspekty redystrybucji on mówi także, jeżeli nie te środki pobrane skierujemy do gospodarst w domowych o niskich dochodach na pewno będziemy mieli efekt ten popyt to by ten impuls na gospodarkę brzydko Mniszek lub kota dla gospodarki prawda, dlatego że na pewno biedne gospodarstwa nie będą oszczędzały tych środków tylko będą wydawały wszystkie będą wydawały stąd to zdziwienie, które teraz czasem tutaj wypowiada się również w aż jakieś sumienie przy popycie wewnętrznym o tym, że to napędza naszą gospodarkę mówisz, ale jak, ale zdziwienie typu IKZE takie, że o jak wzrosły dochody budżetu będą pewni, że wzrok wzory kupujący, korzystając z usług dokładnie, bo ludzie korzystali z góry dystrybucja dała ten rezultat bo, choć pompowano 2 3 miliardy złotych rocznie no właśnie ci programu 500 plus w kieszeniach Polaków te pieniądze wracają dokładnie wracają i fitness to zdziwienie, że budżet tak dobrze się ma to jest właśnie pochodna, by tej koncepcji redystrybucji dokonywanej w kraju, gdzie popyt konsumpcyjny w wielu gospodarstwach w dużym stopniu niezaspokojony na takie bardzo podstawowe dobrej usługi chciałbym zapytać ten wątek akcji do wolności w nim systemu podatkowego, bo myślę rząd jest bardzo ściśle związane z tym jak oceniamy sprawność efektywność naszego państwa czy drogi są takie, że da się po nich jeździć, lecz do lekarza się mogą mówić tu jest już kanoniczny przykład służby zdrowia wszyscy płacimy na służbę zdrowia mało, kto z tej służby zdrowia, a na ogół korzysta bony duża część z nas decyduje się jak, nawet jeżeli niekoniecznie nas stać mnie gdzieś wykupić jakiś pakiet w przychodni prywatnej albo umówić na prywatne listy do lekarza no bo czas oczekiwania w publicznej służbie zdrowia jest znaczący, więc jeżeli płacimy wszyscy na służbę zdrowia nie może się dobić do lekarza tego państwowego to potem myślimy sobie na tak płacimy podatki nic z tego nie mam nowo może skala redystrybucji akurat w tym przywołany w dziale gospodarki narodowej, czyli o zdrowiu powinna być większa jest przekonana, że powinna być większa, ale też tu nie chodzi o moje przekonanie tylko twarde statystyki, które pokazują, że w roku 20 1 6 4 , 4 % PKB środków publicznych adresowanych do zdrowia oznacza sytuuje nas na samym końcu tabeli sporządzonej przez OECD 3 przez Eurostat, czyli w unii Europejskiej nad samym końcu tabeli wydatków publicznych co jeść bezy z bardzo zaniedbaliśmy uważam, że i jest to odczucie w pełni uzasadnione, bo przez wiele lat nominalnie środki na ochronę zdrowia rosły, ale nie rosły w proporcji do PKB one ustabilizowały się na tym z niskim poziomie to dla takiego dużego kraju jak Polska moim zdaniem jest zła laurka to jest rzeczywistość to wszyscy się zgadzało każdy ekspert powie, że nakłady na służbę zdrowia są niewystarczające, ale nie myślą w skali makro tylko w skali mikro, bo chce cały czas pytać o te akceptację systemu podatkowego tego, że mam takie poczucie, że takie pewne to pewnie po trzecie mają w swoim wspomnieniu przez panią mieszkańcy Norwegii, którzy godzą się na te podatki w bardzo wysokie, bo wiedzą, że wyjdzie na dobre cele przed podatki są przez państwo dobrze wydatkowane te pieniądze są przez państwo dobrze wydatkowane teraz wracam do mojej skali mikro Miś, choć służby zdrowia oczywiście przeciętny podatnik, od którego inny pensji jest odprowadzana składka na zdrowie albo, który płaci składkę na zdrowie, przelewając określoną kwotę na Elbrus co miesiąc nie myśli o tym, że nakłady w skali globalnej są zbyt małe i dlatego nie może dostać się do lekarza tylko myśl o tym, że co miesiąc przeznacza określoną kwotę do służby zdrowia mówił może i nie może tego lekarza skorzystać myśli sobie, gdybym ja tak co miesiąc 300 zł którymi odprowadzają albo, które płacą za odłożył na konto to oczywiście przecież mógłbym z tego lekarza skorzystać raz 02 03 . prywatni nie oczyścili zastanawia się też w tej perspektywie poważnej choroby że, gdyby przytrafiła nam się nie daj Boże białaczka atak albo jakaś inna okropna choroba, której leczenie bardzo dużo kosztuje to nawet, gdybyśmy te 300 zł co miesiąc odkładali to po prostu na leczenie nam by nie starczyło w reprywatyzacji Tal, gdybyśmy chcieli taką okropną chorobę wyleczyć i teraz myślę o tym czy jest w Polsce akceptacja dla podatków czy jej nie ma jednak najpierw po takie pytanie zatem czy to już było badane czy nie było badane, w czym znowu intuicyjnie myślimy jałowy w zasadzie to odpytuje na ten temat znowu studentów czy znajomych i raczej powiedziałabym, że brak jest i akceptuje nie ma twardych danych nie większe niż nie przepytał wg odpowiednich zasad metodologicznych społeczeństwa akceptuje to podatki czy nie akceptuję czy ma poczucie żona są słusznie wydawane i ja raczej znam tych danych, które mówią w ogóle o znajomości systemu podatkowego, który z pewnością nie bardzo 60 % pokazują naszą wiedzę ekonomiczną Polaków jest niż rak na dojazdy natomiast jej nie znam takich badań może powinnam jeszcze poszperać w tych, które co do ZUS publikuje, ale nie znam takich badań, które mówiły o akceptacji do systemu podatkowego te badania, które znamy one raczej odnosiły się do ucieczki przed podatkami i 3, a akceptujesz inni tzw. cwaniactwo podatkowym, czyli na szukanie rajów podatkowych radna rzuciła tylko do tych metod uchylania się przed podatkami jest klaster zauważył ich tu tak jak i szara strefa to jest i nie ogranicza się na żebra zaoferowanie usługi to są wszystko oszustwa, ale też te obszary, gdzie właściwie to on ciągle jeszcze nie wiem nie ma wyroku odpowiedniej instytucji sądu administracyjnego czy też działania w picie w czasie akcji cieczy w picie one są pozorne czy nie prawda nie mamy jeszcze nie wiemy czy będzie to zakwalifikowane jako ucieczka przed podatkami, czyli tzw. obejście prawa podatkowego albo jeszcze inaczej uchylanie się przed podatkami czy to będzie zakwalifikowany z legalnym zaczęły nielegalne jeszcze tego nie wiemy niestety to krótko mówiąc ale jaki był wynik tychże badań, bo podejrzewam, że jest akceptacja dla pewnego rodzaju cwaniactwo komediowego bardzo niska, bo niska cena nie z deklaracją pewnie tak deklaratywnie bardzo niska deklaratywnie potępiane, ale każdy kombinuje jak może na każdym Bożym fason na dniach Generali z mojej strony, a każdy chce płacić niższe podatki niż wyższa co takie ludzkie takie naturalne chcemy zachować uchronić jak najszybciej w większą część naszego dochodu nie chce się dzienniczek w ogóle to mamy taką skłonność wszyscy jego ludzie egoistyczną ubrać oczywiście pieniądze na ludzi którzy, których los skrzywdził, ale tu ktoś ma dać to jest nasz jesienny hit już samo wykazały badania, które podobno partia rządząca w trakcie tego protestu osób niepełnosprawnych ich opiekunów zleciła wzięły poparcie jest właśnie na tym poziomie deklaratywnym dla żądań, które na osoby niepełnosprawne składały natomiast kiedy pojawiają się pytania szczegółowe z czyjej kieszeni na te 500 zł co miesiąc dla osób niepełnosprawnych no to właśnie w zaczęło się kręcenie głową w ów, kto kogo to uderzyć się ewentualnymi obciążeniami na rzecz wie pani właśnie tak pomyślałam jak zobaczyłam go nie znamy jeszcze treści tego projektu ustawy o tym, podatku są z Solidarnością obrączek, choć tak nazywa to pomyślałam sobie jak się ucieszyli ci wszyscy, którzy mają dochód nie 1 000 00 0 tylko 9 90  00 0 do Konina tylko o zwykłe ogrodowe jak ja jestem on, który poniesie ciężar nie jest zbyt dotyczy to Progresja powinna być porządna no bo czym jest, jeżeli będziemy mówili w kategoriach kary talent czym gorszy jest ten co zarabiała ponad 1 000 000 zlotego co zarobi 9 9 9 skończyli seta tu nie ma sensu to budowa takiej skali podatkowej nie ma sensu po prostu to teraz o taką generalną ocenę systemu podatkowego w Polsce zapyta pani profesor, jakie są jego zalet niż jakiekolwiek są i jakie są one dla tych pewnie nie brakuje tam soi z nie mówi pani o tym, non stop wyjdzie suchy tej wypowiedzi właściwie ocena tego systemu, który jest jego największą wadą jest to, że przyjęliśmy dominujące podatki pośrednie wielokrotnie o tym, mówiłam podatki pośrednie mają to do siebie taka jest ich natura, że obciążają najsilniej gospodarstwa najbiedniejsze, bo już minimum podatków pośrednich można nie płacić VAT akcyzy można nie płacił stoczni wydawać, kto nie wydaje pieniędzy Deng, który może oszczędzić, by stać go na te oszczędności do tych tu obciążenia gospodarst w Nate zamożniejsze są najniższe Litwini Mars co dyskutować tak było jest nim będzie tak musi być, bo taka jest natura tego rodzaju podatków jak łatwo jak z i zadaje pytań logiczne, gdyż student to co zrobić, żeby odwrócić tę niekorzystną linię obciążenia niesprawiedliwą odmówiono w Wilnie piękne no to jest przecież PIT i turysta właśnie Bogdan naszego systemu podatkowego, że on jest i nie jest systemem progresywnym oni z LG 5 7 % podatników linię aut praktycznie do 3 % niecały podatników 3 niecałe 3 % podatników postrzega go jako progresywny, bo płaci 3 2 % od nadwyżki ponad 8 5  000 z hakiem prawda rocznik, więc co się dzieje, gdy mamy taki system podatkowy słaba Progresja nie ma programu sesji to od wrotna linia trendu jest w przypadku silnie działających w podatku VAT akcyza no Money niesprawiedliwy system podatkowy i tu jest logiczne to jest logiczne 3 1 żelazna logika, jeżeli w kraju jest system podatkowy składający się głównie z 2 składników prawda ten VAT akcyza i budowa dróg największe dochody do przypraw docenta zimny Moore 40 % ten, kto tak w tym roku 60 % 4 6 6 miliardów planowanych wpływów w budżecie na ten rok VAT to jest 2 7 0 miliardów z akcyzy PIT CIT to razem 1 ma rok ponad 50 drugi gdzieś tak około 30 no to zdecydowanie mniej w budżecie państwa jest z tego tytułu to nie znaczy oczywiście, że to są całkowity obciążenia to z podatkiem PIT, bo resztę tych obciążeń w inny jest ewidencjonowana we wpływach podatkowych jednostek samorządu terytorialnego i w owej nieszczęsnej składce w wysokości 7 , 7 5 podstawy, która idzie na zdrowie to, gdyby teraz pani profesor z objęła stanowisko za Mateusza Morawieckiego i miała pełni władzy w Polsce i mogła stworzyć system podatkowy od zera, który obowiązywałby od 1 stycznia 20 19 roku tak, bo on wyglądał najgorzej co po może się zdarzyć podatnikom to gwałtowne zmiany ja wiem, że niektórzy z nich rewolucja to już wiem nie rewolucja ogłosiły, abym mógł on wyrok pół roku jak będziemy obniżać stawki VAT nie gwałtownie, żeby nie spowodować perturbacji w ślad jego krytycy rozdzielić jak mogę teraz pytają polityków prawa sprawiedliwości o obniżkę podatku VAT z 2 3 to od 2 2 %, które jeszcze pamiętamy sprzed dobrych kilku lat, kiedy to stawkę podatku VAT przepisu Platforma Obywatelska, ponieważ ta generacja my jesteśmy bardzo rozsądni będą dane o stabilność budżetu państwa nie możemy takich rzeczy robić no to jest prawo oczywiście działający zawsze będziecie go w przyszłości żyć co rządzą są odpowiedzialni za ten grób, w którym musi się pojawić za deficyt jest zawsze będą tak mówili zmieni się władza będzie następny rok to samo mówili będą się bronili przed oddaniem czegokolwiek z tego fiskalizmu, który już jest ustabilizowany a jaka jest optymalna stawka podatku VAT od pani profesor takie stawki pani chciała dojść w jakim czasie o dość tej, którą komisja Europejska Unia Europejska ustaliła jako maksymalną na czym minimalną stawkę i ona wynosić 15 % podstawowa 5 % ta obniżona jak dodatkowo w każdej klasie, a moglibyśmy do tego dojść, żeby wiedzieli, że średnio o karierze, a jeżeli się właśnie, że ten budżet ma nie przerwali to równocześnie trzeba budować progresję podatku dochodowym albo cię, żeby zrównoważyć siłę zarówno marże odsetkowe tak i wtedy trzeba po prostu zrobić bardzo staranną symulacje mieć dostęp do rozkładu dochodów, żeby złotówka stracona na VAT jest były zrealizuje złotówki pauza robiono tak jeszcze 1 rzecz w tym zrobiłem to jest bardzo niepopularna teza, którą jest teraz powiedzieć mianowicie zbliżała dym jednocześnie stopniowo stawkę obniżoną stawką preferencyjną do stawki podstawowej, ale nie, dlatego że nie dostrzegam problemów społecznych związanych z niskimi cenami na wiele produktów, gdyż stawka obniżona gospodarstwa domowe i ceny się dostosowują w długim czasie, jeżeli byśmy również zbliżali stawkę podstawową obniżono do podstawowej w długim czasie moim zdaniem jakichś istotnych perturbacji dochodowych dla gospodarst w domowych biedniejszych nie będzie, ale po co pan poseł robić własne jeśli taką żabę, która wiadomo, że będzie strasznie oprotestowana ze wszystkich stron, ponieważ tyle lat obserwacji kłopotów zwartymi interpretacji komu wolno konie mnie wolno płacić stawek obniżonych to obśmiewa nie tych stawek obniżonych rakiety spoko Empik com dane zrodziło we mnie przekonanie, że mimo nikt nie wy brniemy z tego x tych komplikacji bratu, jeżeli kiedyś nie powiemy twardo tak idziemy w stronę 1 z Kafki ustawa zmniejszy się około 1 3 albo połowę, jeżeli wreszcie dojedziemy do takiej konkluzji czy nie jest na zabawki dla dzieci innych wad na ubranka inny znane marki narty tak wiele Ukrainka żywnościowe na kawę inne, ale na mleko innym jest na kawę z lekkim niewiadomą schowały się właśnie go przecież dowcipy na ten temat krążą jak strasznie komplikować niż my coś co można przynajmniej by zacząć próbować upraszczać moje intencje jest taka jak nie kopnie my tego wielkiego kamienia jak nie ruszymy w stronę światła to będziemy do końca tkwili w takiej komplikacji z surowców nie możemy poradzić na to fizycznie się z UE i Chin w kierunku światła się w nim państwo w UE, a co spółka z podatkami pani profesor dla najbogatszych, bo pamięta pani pewnie z kampanii 20 1 5 roku propozycje partii razem, która mówiła Anna najbogatszych opodatkuje MEN na poziomie no i 7 5 % i wtedy wszyscy się burzyli się w ogóle jakiś taki nos socjalizm w OFE to będzie uzupełnienie taka teza nr 3 zlotego pani pytania, jakbym widziała ten przyszłościowy nasz system podatkowy myślę, że trzeba wreszcie pogodzić z faktem, że nie tylko polskie społeczeństwo w ogóle ludzie postrzegają system podatkowy z punktu widzenia sta WEK, kto żyje w Polsce zrobiłaby takiej tezy, że mamy wreszcie w całej Europie PIT jest zbudowany stawki PIT wg zasady nieopodatkowania rzeźni wg szczebli w ogóle nie stawki ogólne tylko usta Progresja nie ogólna przepraszam goście bloga to znaczy to znaczy, że nie ma także 18 % płacimy do 8 5  00 0, a 3 2 % powyżej 8 5  000, a w nim tylko płacimy powyżej 8 5  0 3 2 % 1  0 8 5  000 naszego dochodu płacimy 19 % to musi oznaczać 1 4, a dopiero co zarobimy więcej powyżej 8 5  000 to wtedy to jest opodatkowany ta nadwyżka opodatkowana 3 2 % tak dokładnie to może być 3 2 gr prawda należy o VAT tylko Anię 3 2 % całych 8 5 tys do rzeczy cenzury to znaczy ja chcę odpowiedzieć na pani pytanie w taki sposób mnie też ludziom wytłumaczyć niektórych rzeczy był to nic nie obchodzi oni chcą tylko mało płacić, więc czym my mamy zmuszać przeciętnego Kowalskiego do tego, żeby zaznajamia się z rodzajami skal podatkowych jak budować szczeble podatkowe ten przekaz musi być prosty jasny masz taką stawkę już rząd Niemiec Lotos są progi i 3 i rodzaje programów może płacić się zainteresuje do tych jawnie nie jest tylko w szatni jestem tego pewne czy siedzeń interesy, bo niektórzy mówią to zbyt skomplikowane nie chce się w okrytym Sejmowi wszystko jedno skoro jest, jakie jest ja uważam, że te trzeba się pogodzić z z rzeczywistością taką, jaką jest, jaka jest nie zmieniać, jeżeli ludzie nie chcą tak naprawdę wiedzieć jak to działa tu przemawiali my do nich przy pomocy czytelnej i wysokości stawek podatkowych, czyli powiedzieć człowiekowi ludziom, że będą płacili 7 5 % podatku dla najbogatszych to to jest można powiedzieć samobójstwo polityczne albo to komunikat jest prosty 3 4 twoich pieniędzy będziesz musiał oddać państwu tak tak nikt nie myśli o budowie obudowie progresji podatkowej jak ona jest to jest już powyżej 50 proc dzisiaj moi studenci tak, choć już po dniu, czyli 50 % stawka podatku to jest groźnie było już za dużo to już za dużo co dopiero 7 5 straty, więc można budować to zrozumienie dla systemu podatkowego maksymalnie upraszczając nie tylko VAT jak tutaj przed chwilą wspomniałem można również budować w taki sposób ten system, gdy progresji, żeby winny stawek jak co nam przeszkadza wiele stawek ustanowić wiele stawek i czytelnie te stawki mają być pokazane n p. 5 7 8 12 14 i płyt oczywiście po odwilży układy, dlaczego nie prawda, a w, którym miejscu będzie próg podatkowy to już jest druga sprawa oni tego nie muszą wiedzieć nie chodzi tu o to, żeby oszukać oczywiście tego podatnika tylko, żeby wyjść na to co jest tylko w sposób czytelny jasny zrozumiały, ale i, że dobrze zrozumiałam to pani profesor proponuje taki system podatkowy, który będzie miał widełki tak silna i ME bardzo wiele stawek podatkowych powiedz mi, że zarabiasz między 10 0 0 2 000 to płacisz 18 % jak zarabiasz, więc tam do 5 000 to płaci się 20 % jak powyżej 10  1 2 2 % tak jak powyżej 50  00 0 to 3 2 % modeli w powyżej 100  00 0 to 40 % tak to nie miałby wyglądać tak tak tylko śnieżnym czy w końcu doszlibyśmy do tych 7 5 % dla najbogatszych i nogi dla mnie nie, bo jak już powiedziałem, jeżeli komunikujemy się ze społeczeństwem językiem stawka tych lat, a resztę zachwyt, ale i całej konstrukcji podatków, gdy wróg w komunikatach pomijamy, bo po są za pracę w głowę podatnikowi, który nie chce się tym zajmować, jeżeli komunikujemy się przy pomocy stawki to nie powinniśmy go przestraszyć na śmierć taką stawką możemy to zebrać, ustanawiając odpowiednie dla taksówkarzy ski i bronić się zbierzemy to możemy to czy nie powiem, ale zamierzamy oczywiście, że artykuł czy ktoś inny będzie inaczej, gdy ciężar rozłożony troszkę inaczej nie będzie takiej luki, że do 8 5  000 płaci się cały czas 18 % tam pojawi się jakaś Progresja typowych może 1 punkt procentowy więcej w druku, w czym w drugim miejscu może 2 i pół punktu procentowego więcej to jest w stanie zrekompensować właśnie ten sposób komunikowania się z podatnikiem jest w stanie jeszcze ciągle w ZUS zapytać jak pani profesor mógł otrzymywać jedno przez chwilę rozmawialiśmy jako spółkę podatku, który należy obniżać jak pani profesor podobają się jak pani ocenia te zmiany w Warcie pod polegający na uszczelnianiu to był bardzo różne są opinie, że to wcale tak bardzo nie został ten system uszczelniony zależeć, kto liczy toczył mijają i jest rachunek w sumie dosyć prosty, który w ryzach proponowaliśmy jest jeszcze 4 utworami w takiej książce, którą napisaliśmy ucieczka przed podatkami i kontrola podatkowa pan na do końca sierpnia wydawnictwo na tę książkę wydać, a to będzie podręcznik jak uciec przed podatkami, a wręcz odwrotnie wręcz odwrotnie tam się pokazuje oczywiście te mechanizmy ucieczki przed podatkami niemożna można jedno trzeba pokazać jak to się drogi prawda, ale naszą intencją jest nie instruktaż jak Kuczek podżeganie do przodu gra młodego chorego tylko gminom wręcz odwrotnie, gdy idzie kontrola skarbowa, w których miejscach źle identyfikuje problem albo trudno im poradzić sobie z rozwiązaniem problemu albo w ogóle nie da się tego, że ich już prowadzić n p. szara strefa zawsze zdjęła z klientem dzień uznania dla ludzkiej musimy się z tym pogodzić natomiast nikt nie zrezygnuje z walki z szarą strefą trzeba próbować ograniczyć się ograniczać się za wszelką cenę, bo szara strefa jest demoralizujące dla społeczeństwa, jeżeli znamy już i obśmiewa właściwie to powiedzenie u nas w budownictwie bać się nie przyjmują to znaczy, że z co robimy budujemy niesprawiedliwy system podatkowy, który nie zgadza połowicznie tak inni muszą uczciwie płacić, dlatego że gdzieś tam dwa -trzy dni przy jego zresztą nie dotyczy to głupota jest uczciwa legalna działalność dlatego szara niż czarna strefa gospodarcza tylko, że nic co któraś transakcja jest tylko opodatkowana VAT tym na wiele z tych transakcji szczególnie w małym biznesie być może jest nieopodatkowany jak pana mini zmierzyć ten obszar strefy wiem, że GUS i tak globalnie szacuje wysokość strefy szarej na około 20 % PKB, ale pewności, że dużo dużo dużo, ale nie mam pewności czy to jest 2 3 2 3 3 może 17 nie wiemy o PKB to są przecież wielkie liczby tu mówimy bardzo wielkich liczbach wyszliśmy od książki, a my mamy dojść do uszczelniania, więc 3 panie i 3 ten czy to jest efekt uszczelniania czy wzrostu gospodarczego tak brzmi ta dyskusja, która toczy się w tej chwili w mediach i tylko nikt go oczywiście jest, robiąc takie badanie niesłychanie proste, a mianowicie w bardzo długim okresie czasu odniosłam VAT do wartości dodanej, którą GUS i zawsze publikuje i okazało się, że uzyskujemy nawet w roku wszyscy nas w tym, iż siedemnastym jeszcze niższa o udziały z VAT -u w PKB niż te, które mieliśmy w najlepszym roku, gdyż siódmy 20 0 7, czyli jeszcze nie dosięga byliśmy w tej wydajności, która była kiedyś kiedyś przedkryzysowe i która została zepsuta czym mogą zostać zepsuta, bo na wiele sposobów i też wiele sposobów, które z gmin służyły psuciu systemu podatkowego opisujemy w jakim stopniu tylko oczywiście w książce, gdyby nie wzrost gospodarczy oczywiście nie poprawił mu nie poprawiłaby się tak wydaje im aż nie poprawiłaby się i nie potrafi oddzielić w tym wyliczeniu, jaki odsetek rosnących opłat piąty 15 16 1 7 zlotych wzrostu gospodarczego, a dla firm to jest efekt użycia nie należy jest to efekt uszczelniania dlatego to dla nas wszakże bezsprzecznie nijak ja nie wiem okrycie warto policzyć może na użytek polityki byłoby, ale i ekonomisty to w sumie nie interesuje prawda ważny jest fiskalna wydajność i sprawiedliwość tego systemu, żeby wszyscy wiedzieli, że ten podatek jest nieuchronny i rozłożony sprawili lanie ci sprytniejsi nie płacą, a ci, którzy są uczciwi czekaliście brak żądni płacą podatki wszystkie nie tak może nie tak nie działa nowoczesne państwo w pewien, iż takie zarzuty, że państwo bardzo on precyzyjnie ściąga podatki z tych średniaków natomiast w ogóle sobie nie radzi albo niech sobie poradzić, bo wydajemy na rozmaite preferencje podatkowe z tymi, którzy rzeczywiście zarabiają krocie na oczy mówi pani o gminie działalności gospodarczej tylko o równym podłożu w firmach także tych były małe średnie przedsiębiorstwa płacą, a te giganty buty może niekoniecznie zawsze marki duże koszty, która uniemożliwia płacenie podatków no to jest pytanie od techniki ucieczki przed podatkami oczywiście, że do rozpoznanych jest wiele metod, ale trzeba wspomnieć, że w opodatkowaniu działalności gospodarczej pojawił się teraz nowe takie zapisy, które m. in . z Raby wójt kwalifikują jako nielegalne działania, które występują z powodu pozornych działań kiedyś kiedyś takie pozorne działania przedsiębiorstwa czy jakimś sensie pozorna takie transakcje, które tylko służyły niepłaceniu podatków były traktowane jako optymalizacja agresywną optymalizację to jest eufemizm prawda płotek nera rat leasingowych w Chinach właśnie, więc tym jest coraz trudniej coraz cięższe czasy przychodzą dla tych, którzy unikają przy uciekają przed podatkami, więc jest tutaj na pewno ten efekt uszczelniania, ale ja porównuję ją właściwie to uszczelnianie podatków i to upowszechnianie się uczciwości płacenia danin z uciekającym horyzontem myśli zbliżamy do tego, ale nic o nich dobitnie nigdy nie dobiegnie na zawsze będziemy mieli ten obszar podatków, których nam ucieka muszę myśleć po prostu z tym pogodzić warto iść tą stronę warto jeśli cały czas pilnować pilnować żeby, żebyśmy mieli odbiór systemu podatkowego przy mnie w tym Max w aspekcie obciąży zostawmy wydatki postanowiłyśmy kości Get ME szyby przynajmniej w tym nas w aspekcie ciężarów podatkowych, żeby przeciętny Kowalski miał to wrażenie płace tak samo różne podatki jak każdy inny czy przedsiębiorca czy bank miałby to być dochód osobisty tego przeciętnego Kowalskiego bardzo dziękuję pani prof. Hanna Kuźmińska Akademii Leona Koźmińskiego był nasz gość przed dwudziestą drugą dziękuje za występ w studiu im dziękuję bardzo jak państwo zapraszamy informacja Radia TOK FM ma po informacjach oczywiście wracamy do Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA