REKLAMA

Goście: dr Anna Czarczyńska, Adam Jasser, dr Jakub Borowski

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-05-29 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
27:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest druga część magazynu lek. Maciej Głogowski dzień dobry w Chambery, w którym kinową i proszę bardzo pomógł mojej lewej goście przedstawiają się sami skoro tak proszę bardzo by Adam Jasser dzień dobry występ Anna Tarczyńska Chiellini obrońca dał Jakub Borowski Putin dobry, ale fajnie wyszło to co zaczynamy od czego od nich Śląska skończymy z tym państwo inicjatywą w ich dużą unijny budżet celem koperty narodowe w ramach nowego Rozwiń » unijnego budżetu nalata 2 1 2 7 komisja będzie pokazywała dzisiaj język mamy poznać kolejne szczegółowe, ale z informacji, które już teraz ceny mamy wynika, że z nowym unijnym grzać się Polska, choć byłaby wielkim beneficjentem wspólnotowych pieniędzy, choć jednak w porównaniu z do obecnej perspektywy miałaby z Polic na politykę spójności przeszło 20 % pieniędzy mniej czy to wpłynie na nasz wzrost gospodarczy to też pytają pana prezesa Borysa nie uzyskają taką mieszaną odpowiedź powiedział pan Filip Wittelsbach, choć rzeczywiście to w dni do tak, chociaż oszacować Tobiasz od wczoraj decyzję na tym myślę po tym, jak poznaliśmy te dane przed tą propozycją wstępną nazwać to bardzo tu, dlatego że muszę poczekać na to, jakie będą cięcia w ramach poszczególnych funduszy na co będzie relatywnie mniej na co będzie tylko trochę mniej to po pierwsze po drugie inna w możemy oszacować, korzystając z wyników analiz prowadzonych w dotyczących wpływu poprzedniej perspektywy finansowej na wzrost gospodarczy takie analizy były one były to były solidne i opracowania, które uwzględniały nie tylko efekt popytowy tych funduszy, bo te środki napływają są wydawane to ważna jest też artysty efekt podażowy Maciej Konopka wpływają w skali całej gospodarki na produktywność doły znowu bardzo różne szacunki chodzi o tempo wzrostu PKB 0 północy do 0 9 z tego co pamiętam takie takie liczby Międzyrzecz pojawiały rocznie o tyle o tyle ta poprzednia perspektywa finansowa podbijała Zofia ta, która w tej chwili trwa to jednak dodać, że ta, która zasili golf czy kochanek, więc to to do takich takie ptaki takie były prezes dostępne dostępne są szacunki innych i teraz jest oczywiście pytanie, jaki będzie cięcie przy założeniu takiej bardzo upraszczające podkreślam to nie jest czas na studia mądrzejszy, który był kruszył kopii, o którym walczył do upadłości, ale jeżeli przyjąć, że oddziaływanie na gospodarkę będzie zbliżony struktura tych funduszy Babina to są takie cięcie gdzieś w dłuższej perspektywie zabrałby nam, że 2 % PKB, bo szacunek, który dotyczył długofalowego wpływu na poziom PKB w Puławach poprzedniej perspektywy 1 × widziałem 8 % w nowe drzwi 1 4 to mniej więcej tyle przede wszystkim założeniach upraszczających bardzo mocno podkreślano, że Balaton przyciska, żeby podać liczby to ja nie podał taką taką liczbę z tymi wszystkimi zastrzeżeniami, ale to nie koniec, dlatego że zobaczyła list wykładane nie wiemy czy my nie wiemy czy ta propozycja komisji Europejskiej uwzględnia opłaty, które wielka Brytania będzie ponosił za dostęp do wspólnego rynku podejrzewał, że nie usterka, która zdobędzie jeszcze przedmiotem negocjacji to zasili budżet Unii jest tak będzie to oczywiście pieniędzy w budżecie będzie trochę więcej czy to opozycja po prostu bardzo taka restrykcyjna od dziś raczej będziemy się odbijać w górę niż u nich do, ale i tutaj mamy drugie piętro w kolejce, bo te środki jeśli one będą ustawią się też inne kraje w szczególności kraje południa wydaje się, że dzisiaj mamy do czynienia z przesunięciem priorytetów właśnie w tym kierunku, a jeszcze dodatkowo sytuacja we włoszech dzisiaj bardzo nam dziękuję bardzo komplikuje sytuację, ponieważ mój scenariusz jest taki, że w trakcie tych negocjacji w tę płatnicy netto dochód budżetu Unii będą starali się Włochy obłaskawić i ich przekonać, żeby go w 2 już porzucili te pomysły o wyjściu ze strefy euro czy jakiś konfrontacji z NES Unię Europejską ich dzieci teraz w związku z tym jest wydanie takich jak Polska w tym się odnajdzie będzie negocjować ponadto ma wpływ oczywiście opoz . Czyżby siła negocjacyjna inny, ale jeszcze dodatkowy problem, bo jeżeli będziemy naciskać n p. wielką Brytanię udziały w grupie krajów naciskali go taniej, żeby zapłaciła jak najwięcej zarostu wspólnego rynku przecież wielka Brytania jest naszym głównym partnerem i t d . tak, tak więc jest to bardzo złożona sprawa bardzo trudno pojąć, jakim jest wpływ na wzrost gospodarczy, ale dociśnięty przez pana elektoratowi antycypując ten docisk na oczach Boga Ależ jest 1 nagraną w Kowarach to by chciał jednak możliwe, więc liczba dni bez najważniejszych w górach areszt lub inne zawędrował on jak rośnie dość krótko na to pytanie odpowiedzieć pan Artur Borowski, ale lubi pan Komorowski postawił jakąś tragedię postawiono inaczej pytanie, dlatego że bywanie w oczy będziemy im mniejszy wzrost gospodarczy stymulują wzrost spowolni z pewnością wiele czynników natomiast wzrost gospodarczy generalnie z przyjmiemy jednak zależy od nas nasz ranking oraz dalszej perspektywie wykorzystywaliśmy różnie one czasami były prorozwojowe, czyli budowały na ataki takie zaplecze perpetuum Mobile to głównie w infrastrukturze i pozwalały potem rozwijać na części gospodarki na częściowo były też wykorzystywana w sposób takim kursowy to znaczy wtedy, kiedy były wydawane był popyt inwestycyjny potem spadał praktycznie do zera takie przysłowiowe zbudowanie czegoś co potem ruch w nich udział ma też nie komplikujemy tylko wyjaśniamy to bym zrozumiał dobrze to on do czego zmierzam to jest 1 z czynników wzrostu jeśli zapewnimy sobie inne czynniki wzrostu, a ten wykorzystano optymalnie UE, a do tej optymalną ości wykorzystaniu można mieć zastrzeżenia w poprzednich perspektywach to w tym momencie ten wzrost nie będzie mniejszy, czyli EMA z moich na czym ma takie wrażenie, że to wystarczający impuls po prostu kroplówka zewnętrzna będzie trochę mniejsza natomiast pełnić tam nie przeszkadza w tym momencie sięgać po inne środki mamy tu się koncentrujemy tylko na funduszach płynnościowych, które są w kopertach dla narodowych tylko związane ze sparingów, czyli przy pozostałych warunkach jest 1 noc chciałam, żeby była zrekompensować jak jest natomiast pewna, że jest bardzo i wiele innych rozdziałów, w których możemy bardziej intensywnie pracują to, o czym tutaj już kiedyś mówiąc czy chociażby były fundusze na badanie rozwój czy wszystkie inne tory są związane z taką nowoczesną gospodarką chociażby związane z cyfryzacją Reiss po to, fundusze możemy sięgać naprawdę bez obręczy, że tylko mamy moce absorpcja netto, gdyby się bardziej martwiła trzymam mocno funkcyjne do innych funduszy, a nie cel jesteśmy skazani na tego typu środki i ich dobrze i teraz pan prezes Jasser i musi pomóc sobie z tym poradzić moje pytanie nie zmieniam, ale usłyszał pan już 2 odpowiedzi pana Grabowskiego pani rektor czeczeńskiej pieniądze w nowej perspektywie unijnej mniejszy potencjalnie czy to ma wpły w na gospodarkę będzie miał do czynienia nie ma to znaczy w dół zarówno to co pan dr Borowski powiedział na temat na jakiś taki już takiego szacunku wpływu wydaje mi się prawidłowe jest także to co pani doktor powiedziała o tym, że to niekoniecznie z dnia nie kończą się, iż aż tak wielki wpły w, bo zależy od wielu innych czynników, jeżeli one lepiej zadziałają no to wtedy tamto się to jakoś zrekompensuje natomiast jeśli patrzymy na wzrost gospodarczy no tutaj zawsze ileś tam różnych czynników i teraz należy się zastanowić czy to jest jedyny spośród wielu innych czynników, które stwarza ryzyka rosnące dla polskiej gospodarki czy to jest raczej 1 z kolejnych ryzyk pojawiających się dla wzrostu gospodarczego niektóre dialogi z mężem no trudno jest uniknąć wrażenia, że ta skala ryzyk dla polskiej gospodarki narasta, więc z mojego punktu widzenia może być efekt wręcz odwrotny to znaczy, że samo to jest niewielkie, ale dłużej niż na niewielki, ale w połączeniu z innymi ryzykami czy to fiskalnymi 3 plus bonus brygadzista inny no n p. spowolnienie inwestycji prywatnych czy niechęć kapitału prywatnego do inwestowania, którą jakoś tam wyraźnie widać czy różnego rodzaju programem nerwy państwowe, które mogą się nie okazać tak efektywne jak dzisiejsze spotkanie znamy wzrostu ewentualne stóp procentowych w stanach Zjednoczonych spowolnienie w Europie, który doznał pan zwanym pies jest 1 z tamtych ryzykiem, ale wszystkie zaczynają świecić na żółto jeszcze gorzej jest ono nie na czerwono, ale jak je wszystkie kumuluje my na to może być ten efekt, że akurat brak tych środków może odegrać proporcjonalnie większą negatywną rolę niż samo to wyłączenie tych środków i tu zgadza się z tym zgadzamy ryzyko kumulacji zdarzeń negatywnych, a taka lista lista potencjalnych czynników negatywnych dla wzrostu w Polsce w rozporządzeniu najbliższych lat ona rośnie co wydłuża tych zagrożeń globalnych jest sporo po pierwsze, widzimy spowolnienie w strefie euro jest tylko pytanie czy to jest spowolnienie w charakterze przejściowym co wielu ekonomistów wciąż zdaje się mu uwierzyć, ale prezes Borys z mówieniem, a nie bagatelizował oczywiście, ale my też nie przesadzał FOT Adam Matysz mnie bramki bardzo ogólny dramatyzmu dramat dramat turystów rocznie zrozumiano to już tylko niektórzy skoro pan już w krawacie prezes SM rozpoczął ten wątek to proszę bardzo jej na ile poważnie traktujemy sygnały o spowolnieniu na Zachodzie Europy co się dzieje w traktuję poważnie, dlatego że w ważnym źródłem tego spowolnienia w najbliższych kwartałach może być wyhamowanie światowego handlu on się w tej chwili dokonuje to znaczy wskaźniki koniunktury obrazujące tempo wzrostu nowych zamówień w eksporcie najważniejsze gospodarek generalnie się obniżyły i obniżył się jeszcze bez żadnego wpływu taryf, które są negocjowane jak wiemy, bo na razie taryfy zostały zapowiedziane i tzw. wojna handlowa no powiedz ser się powoli rozkręca, ale na razie to jeszcze nie uderzył bezpośrednio zamówienia, więc mamy do czynienia z takim zachowaniem się, choć światowy handel to jest główne zagrożenie NATO nakładają się oczywiście inne czynniki wzrostu procentowych w stanach, który z definicji musi przyhamować trochę zła, bo taki jest jego cel to taki cel tych podwyżek po to, żeby tę politykę pieniężną znormalizować popyt trochę przyhamować dłuższej perspektywie na torach nakładają się w konflikt o charakterze geopolitycznym na Izrael Iran Syria i z potencjalnym wpływem na wzrost cen surowców energetycznych co może mieć negatywny wpły w na wzrost gospodarczy w krótkiej perspektywie, więc jeżeli to wszystko razem się skumuluje no to wtedy rzeczywiście nie będziemy już rozmawiać o środkach unijnych tylko będziemy rozmawiać o tych innych tych w jakiej w, jaki sposób Polska gospodarka może sobie z tą burzą podać Skoda i myślę, że nasi przedsiębiorcy jeszcze tak bardzo nie dysponują często angażują zewnętrznych pomocy morzem po dywagować, bo to jest taka perspektywa, której nie do końca chyba łapiemy na poziomie, a on po prostu firm w Polsce natomiast na poziomie firm w Polsce już też zaczną się na syndrom pości w ciągu ostatniego pół roku zaczynają te wskaźniki optymizmu przedsiębiorców spadać i wszystkie sektory poza budownictwem wykazują pan AM takim zmianę tendencji to jest niebezpieczne, dlatego że NASA na budownictwie w myśl o tym, przegrzanie no to wiemy, że między budownictwo było takim elementem przegrzewania gospodarki, a pozostałe rzeczy po prostu nam lecą na tytułowe no chyba też w budownictwie jest pogorszenie lub nowych szlaków radzi, bo Soski dla portfela zamówień on się od kilku miesięcy wyraźnie, by szybko obniża także ja tylko przypomina tu na rozwiązanie to jest w tej samej drużynie jeśli chodzi o kwestię wpływu budownictwa, że opieranie nadziei na długotrwały wzrost gospodarczy na budownictwie jest zniesienie stanu pierwotnego brzmienia jazzowa słyszę, że budownictwo Szymona no to ruszyła budownictwo to jest jednorazowy wysiłek oczywiście część budownictwa po pół wpływa na jakość życia ma wtórne efekty pozytywne dla gospodarki, ale to nie są inwestycje w moce produkcyjne tak walecznej dwugłos, czyli rzeczy którymi następnie można handlować sprzedawać jej budować zamożność kraju, więc inwestycje kluczowe to są te, które powodują długofalowy rozwój i przekazywanie wartości dodanej w gospodarce w unii Europejskiej w Polsce no tu mamy tak no nie za niezrealizowaną wysłuchamy informacji na taką propozycję danych, które anty systemową wysłuchamy informacji w naszym studiu tańca z rana czeczeńska Akademia Leona Koźmińskiego bardzo dziękuję panu Adam Jasser minister kancelarii premiera Donalda Tuska oraz były prezes urzędu ochrony konkurencji konsumentów Uniwersytet warszawski i w naszym klubie także pan dr Jakub Borowski główny ekonomista banku Credit agricole szkoła główna handlowa informacje Radia TOK FM po informacjach trzecią część magazynowa Kani i ekonomia kapitał gospodarka dziewiąta 4 5 Maciej Głogowski to jest trzecia część magazynu dekadzie w naszym studiu dziś pani Anna Czerwińska pana Damian serii pan Jakub Borowski patrzą na rynek walutowy w tej chwili euro 4 zł 30 gr frank 3 3 7 USD 3 zł 7 1 i funt 4 zł 9 2 gr przypomnę w części pierwszej magazynu hali ich części drugi rozmawialiśmy o unijnym budżecie o tym czy jeśli będzie mniejsze wspólnie na polską gospodarkę państwo nasi goście dołożyli tych potencjalnych czynników, które mogą wpływać na to co dzieje się z gospodarką także polską dołożyli tych ryzyk dużo więcej m. in. padały tutaj temat Włoch przez swoje kilkanaście ostatnich miejsc sporo miejsca poświęciliśmy rozmową o przyszłości rządów we włoszech już wydawało się, że ten Super populistyczny rząd powstanie teraz wydaje się, że jakiś powstanie, ale może będą jeszcze wybory czy Kuba Włochy jest po pierwsze i dlaczego uzasadniona gospodarczo politycznie lub 3 wpływa zdecydowanie na rynki i właściwie co nam o tym, myśleć pan prezes Jasser to na pewno nakłada się to ona na to, że mamy spowolnienie to test ten wstrząs globalne związane z handlem i teraz niepewność co do Włoch rzeczywiście było także rynki już trochę uspokojony co do przyszłości strefy euro pojawiły się zdawanie znana nie widziany silny wzrost pojawiły się inwestycje pewna stabilizacja no tak to bywa ono jak mówią Anglicy tydzień to długi czas w polityce jej w ciągu tygodnia wydarzyło się tutaj jest coś się coś taki wstrząs, który w UE, które notują strefy euro znowu jakiś znak zapytania się boją, ale warto sobie tutaj też wyraźnie powiedzieć, że to nie jest analogiczna sytuacja wreszcie tej sprzed kilku lat, kiedy dyrektor sportowy nosiła jakimś strasznym nominałem, kiedy ileś tam gospodarek czy krajów Unii było w kryzysie, więc to to jest na tym etapie ciągle jeszcze kryzys przede wszystkim wewnątrz włoskich pojawia się cała taka linia, że to Unia teraz ma straszny kłopot, że Bruksela naciska na ziemi ta to co robię wagę wtedy jest taka fabularna trochę opowieść przed sezonem, ale i tych aglomeracji i Ola i coś co jakiś ziarno prawdy w tym jest, ale przede wszystkim na to jest kwestia jak Włosi po raz kolejny podchodzą do nierozwiązanych problemów swojej gospodarce jak tylko przypomnę 1 rzecz Włochy nie miały być w strefie euro to panda Sojuszowi stażysta bardzo bardzo ważne, żeby o tym, pamiętać, bo te wszystkie słabości, które dzisiaj wychodzą jeśli chodzi o włoską gospodarkę i było widać także w czasie, kiedy powstawało jak Francja Niemcy ani te kraje północy nie chciały Włochy w strefie euro ani Włochy ani Hiszpania straszy euro nie miały się znaleźć, tym bardziej że Grecja w UE i Włochy jako całe Włochy jak ja to wtedy relacjonował jako dziennikarz Reutera we Frankfurcie całe Włochy po prostu stanęły na głowie, żeby do tej strefy euro wejść, bo wszyscy są poniekąd słusznie uważali, że to jest jakiś element cywilizacyjny, że jeżeli się nie wchodzi do strefy euro to, że jest w tej drugiej lidze nazwijmy to bardzo Włochów założycieli Unii bycie w drugiej lidze nie było propozycja specjalnie atrakcyjną w związku z tym tam istniał szeroki konsensus i politycznej i społeczne, że trzeba zrobić absolutnie wszystko, żeby do tej strefy euro wejść w i 5 i dzisiaj jak odbierze to czkawką odbiło się w czasie tego wielkiego kryzysu ta Czkawka powraca, bo cały czas nierozwiązane są pewne strukturalne problemy w tej gospodarce i populiści ci, którzy zagrali w badaniu ma tys recept owej zaznaczają tylko, że przedstawimy wybrane wypowiedzi i że ma to nie zorientowali się, że tak naprawdę po parcia wśród szerokiego społeczeństwa kwestia wyjścia ze strefy euro nie ma z tych samych względów jest z moich zła bardzo sprzeczne sygnały wiele się zaczął niepokoić prezydent zainterweniował zrobi się typowy, że tak powiem włoski trochę bałagan nie ma szans czarnych Włochów, ale politycznie to i tak ta historia takiego wygląda politycznego bałaganu we włoszech jest najem i powiem tak mało nie oczyści się temu przygląda Unia wolałaby pewną stabilność i pracowanie z jakimkolwiek sądem włoskim na rzecz ustabilizowania tej sytuacji powrotu Włoch na ścieżkę wzrostu gospodarczego, ale na koniec Włosi muszą też, że ten problem rozwiązać tutaj ostrzeżeniem jest zarówno Brexit dla Włochów w pasie, jakie są konsekwencje próbowania wyje ze struktur wychodzenie ze strefy euro 2 dla was byłoby procesem bardzo bolesnym i wydaje się, że część tych pań dziś na to, że to jest jeszcze bardziej bolesne dla Unii, ale myślę, że się mylą Biesy to też przetestowali próbowali szantażować strefy euro o swoim potencjalnym wyjściem ze strefy euro i to Grecy zapłacił olbrzymią cenę za to na koniec potulnie zrobili wszystko tak jak jak i jak jak strefa euro od nich oczekiwano, więc tu trzeba ten jest obserwować nie będzie Mn nie będzie takiej sytuacji, żeby ona, że rynki finansowe nie reagowały i żeby nie było turbulencji na rynku musi być, bo to jest ten pat to jest mieli temperatury w bardzo istotne będzie też wskazywał, jaka jest tutaj ocena nie, ale to jeszcze nie jest to ten stan podgorączkowy to nie jest to nie jest gorączka, ponieważ ciężko przepraszam czy wzrost to kolejna żółta lampka to też dla nas popłyniemy jest też model oderwani od Unii Europejskiej to co osłabia Unię Europejską sobie również nas niestety akurat brak stabilności politycznej we włoszech bardzo osłabia Unię Europejską w perspektywie, dlatego że nie może już do przodu te propozycje, które były związane z przebudową strefy euro, które opierały się na planach francusko-niemiecki ich bardzo mocno też układ zakładał, że jednak dojdzie do pewnego włączenia Hiszpanii i Włocha w tym momencie do Włoch nam się po prostu, kto je rozjeżdżają to co Włosi robili przed wejściem euro od 3 przed powstaniem wspólnoty walutowej dług głównie też no przepraszam napędzanie gospodarki poprzez deprecjację swojej waluty w związku z tym eksport, który był konkurencyjny przez permanentnie rosną na obniżanie wartości lira włoskiego Air no bardzo Włochom pasował jako metoda na wzrost gospodarczy to się skończyło rzeczywiście w momencie, kiedy my waluty zostały usztywnione i jest to ostatnia rzecz zaczyna się już tak bym okres letni zaczyna się, a we włoszech mamy sytuację bardzo nie przy niesprzyjającym do wyboru mamy parę miesięcy używa pan taki scenariusz się malarzem z liści natomiast możemy się spodziewać kolejnej fali migracyjnej, która będzie bardzo też napędzała niestety dyskurs polityczny podejrzewam, że Europa nie będzie w stanie wystarczającego mocno zareagować w sposób solidarny częściowy, bo też nie ma przygotowanego takich zmian, ale planu tu wracamy do tego, o czym pan dr Borowski mówi to znaczy że, tym bardziej te środki unijne przyszłe mamy we Wrzeszczu jak i siłę ich układanki z Włochami generalnie cała ta układanka też nie jest korzystna w kontekście my naszej perspektywy w Unii Europejskiej jeśli chodzi o wzrost na rynku na rynkach finansowych widać ostrych wymian, mówi że rzeczywiście bardzo widać coraz to jest czynnik, który po pierwsze w długach podbija rentowności włoskich obligacji carowi podraża koszty pożyczek przez podnosi oprocentowanie obligacji, więc sprawia, że jeżeli będą kolejne emisje to one będą musiały generować wyższe koszty obsługi długu publicznego i te zmiany są bardzo znaczące i bardzo szybkie w ostatnich w ostatnich dniach rynek, o czym inwestorzy na razie przynajmniej obstawiają tak się wydaje obstawiają scenariusz, w którym będą przyspieszone wybory rząd techniczny, który w tej chwili powstaje nie zyska poparcie w parlamencie będą przyspieszone wybory pewnie we wrześniu w wyniku tych przyspieszonych wyborów ugrupowania koalicyjne, które 3 liga Północna i ruch 5 gwiazd w sumie zwiększą stan posiadania no i w takim scenariuszu te napięcia na niekoniecznie muszą ustąpić albo, że warto sięgnąć aż do przyczyn tego co to co się dzieje we włoszech no to rozwój ten kontekst, gdy ich przyczyny są 2 ekonomiści mają tendencję do wskazywania przyczyn charakterze ekonomicznym socjologowie pewnie przy tym charakterze społecznym 2 wyłożyć 1 to jest brak wzrostu gospodarczego w zasadzie od zakończenia globalnego kryzysu w wykazach światowego kryzysu ten wzrost byłby on barwy oczu nawet na poziom sprzed Pałacu, a ząb to widać wyraźne oznaki orzekać pomiędzy gospodarką niemiecką gospodarką włoską, więc można powiedzieć, że Włosi mogą czuć się rozczarowani w inny tą ostatnią dekadą bardzo nam też słuszne społeczne kryzys migracyjny wielu Włochów ma poczucie zostali z tym z sali i że Włoch i otrzymują odpowiedniego wsparcia w związku z tym, iż ten głos przyniesiony przez tę koalicję tak to w wskazujący na potrzebę czy cel taki tłum postaci łożenia na nowo stosunków z Unią Europejską być może wyjścia ze strefy euro one zyskało duże poparcie zestaw patrzymy na rozkład poparcia w krajach strefy euro dla euro to Włochy są na dole tej tabeli mają najniższy odsetek populacji, która uznaje, że to euro jest korzystne dla dla kraju nie są z Włoch wyszły strefy euro to dla ruchu będzie dla Włochów dla Włoch, gdzie będzie zbyt kosztowne sądzę, że to co przed nami to w 2 to przeciąganie liny to będą negocjacje to będzie próba wyrwania tego polskiego to tu jak najwięcej próba wynegocjowania i ich w sumie ten ten rząd pomoże potem powtarza i Szymon Woźniak, a w zasadzie tę batalię znaczy zostają strefy euro, ale jednocześnie dostajemy znacznie więcej pieniędzy na na rozwiązywanie problemów, które chcą sprzedać na kryzys polityczny w w całej wspólnocie na hamowanie wspólnoty na na problemy dla wspólnoty mimo całej umowy to znaczy ZL to się wpisuje Adams 8 wpisuje w to, o czym tu pan pan doktor już wcześniej mówił, czyli zmianę priorytetów UE nie ulega wątpliwości, że są problemy na południu nie ulega wątpliwości, że problem ten problem migracji jest 1 z największych wyzwań i że uderza szczególnie mocno właśnie w 2 i Grecji Unia, jeżeli no ma pokazać, że rzezie że, że jest dalej jakąś wartością i ma skutecznie mu ma jakąś wartość dla obywateli na to musi się zająć tymi problemami w związku z tym mam jakieś wspólne środki ma jakieś polityki do polityki będą coraz bardziej no właśnie nakierowane na południe i to tym bardziej w sytuacji, kiedy pretekst, żeby się mnie interesować wschodnią częścią Unii został przed pustą wschodnią część Unii dostarczone nadawcy znaczy to co się dzieje w Polsce w sferze szeroko pojętego przestrzegania zasad praworządności to co się dzieje na Węgrzech to powoduje, że to nie jest tak, że ktoś zaraz nas będzie okładał pałką pogłowie tylko po prostu pewna, że lato to droga do róbcie sobie co tam chcecie, ale my mamy ważniejsze rzeczy takie jak Włochy migracja, tym bardziej że mam też droga Mario Balotelli zgromadziło się liczy ogółem bawcie się bawcie się jak ja ja wam przejdzie to do opowiadanej idę, więc to nie jest takie to jest przeciąganie liny tylko, że ta 1 strona ma jeździć do unijnych umieściła już z nami tutaj nikt nie będzie przeciągał doczekamy, że ZUS Włochom jak najlepiej w 10 wniosków doszliśmy na koniec dzisiejszego wydania magazynu jak Węgrzy już na tych rynkach WIG 2 0 na minusie 8 9 w tej chwili 2 1 9 8 punktów indeks szerokiego rynku WIG traci 60 tych bardzo nas wszystkich przyczyn, które zostały, mimo że czeka nas gorące lato na rynkach finansowych tu nie ma żadnych wątpliwości w sport powiedział pan dr Jakub zaznaczono też prezydent Stanów zjednoczonych na pewno pan Jakub Borowski główny ekonomista banku Credit agricole zabijają Turowa zabrzanie się do kolejnego w garnizonie w Azji i podejmuje wyzwanie zapraszam panie Cranacha gdyńska Akademia Leona Koźmińskiego realizuje ponad miastem Uniwersytet warszawski Sylwester w kancelarii premiera Tuska mistyczną tylko dodać, że zarówno pan Adam Jasser pan Jakub Borowski byli członkami rady gospodarczej 1 rady gospodarczej przy 1 premierze Tusku tak było kiedyś tak dynamicznie także duża, że ukryliśmy tę informację o dobry czas w taktowny magazyny karierę nie kończymy w inny wydawca audycji bez karabinu Polska dała Szkotka audycja realizowana Maciejewski teraz Alicja Owczarek Cezary łasiczka Maciej Głogowski usłyszenia ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA