REKLAMA

Opresyjna architektura. O związkach natury i architektury mówi prof. Marta Leśniakowska.

OFF Czarek
Data emisji:
2018-05-30 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
35:57 min.
Udostępnij:

Prof. Marta Leśniakowska z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, współautorka książki „Drzewa” z cyklu „Architektura jest najważniejsza” zastanawia się na tym, czy da się tworzyć architekturę, która nie będzie opresyjna wobec natury. Przytacza historyczne przykłady rozwiązań, w których architekci po raz pierwszy nie karczowali drzew, tylko wykorzystywali je w swoich pracach. Podkreśla, że np. w Danii uważa się, że dach, który nie jest wykorzystany do nasadzeń, to przestrzeń zmarnowana. Uważa, że powinniśmy tworzyć relację natura-kultura nie na zasadzie opozycji, tylko współpracy. Jednak to trudne, bo choć o tym zapominamy, to o drzewa trzeba również codziennie dbać, wcale nie mniej niż o zwierzęta w naszych domach.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w ich z Cezary łasiczka program Owczarek witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie prof. Marta Leśniak Koska Instytut sztuki Polskiej Akademii Nauk o podatkach historii teorii sztuki architektury fotografii dziewiętnastego dwudziestego szósty pierwszego 2 i pewnie 2 0 02 . w jeszcze troszkę i tak jest dziś wzorem bardziej miła z cyklu takiej kolekcji architektura jest najważniejsza mamy kolejny czwarty tom zatytułowany drzewa przypominam pierwszy to były Rozwiń » rozmowy potem architektki potem rozmowy drugie i tym razem drzewa eseje o relacji drze w zieleni z architekturą wielu interesujących autorów m. in. pani prof. Marta Szpakowska tak, ale także Olga Tokarczuk także Piotr Wróbel w m. in . czy Małgorzata Omilanowska inni co to panią łączy z drzewami pani profesor jest nowym rzeczywiście w im pytanie jest prowokacyjne ponieważ, zajmując się architekturą kulturą wizualną i różnymi aspektami związanymi ze tego rodzaju zagadnieniami oczywiście także wina w polu naszych badań i moich badań jest problematyka drze w czy natury, ponieważ jest to 1 z najtrwalszych związków, jakie zna ludzkość poczynając od szosy biblijnych mitów o ne pierwszym domu zbudowanym przez Adama po wypędzeniu z raju, który był ukształtowany przy pomocy gałęzi związanych z formę szałasu i to jest ta legendarna pierwsza biblijna budowla, która rozpoczyna z historią architektury przynajmniej w kręgu cywilizacji zachodniej MD związek między architekturą ambitny drzewem czy szerzej mówiąc naturą jest oczywiście tematem, który możemy śledzić od 7 bardzo dawnych momentów poczynając od celu właśnie tekstów biblijnych czy mitologicznych inny w pewnym momencie w swoim tekście przytaczam drugi taki mit związany z relacji między architekturą, a drzewem mianowicie znaną scenę ze Żnina Odysei Homera, który opisuje moment, w którym Odys buduje swój dom, wycinając czy ścinając, bo pień pozostał zakorzeniony w ziemi, ścinając stare drzewo oliwne i na tym dniu odbudowuje całą strukturę domu osadzając swoją małżeńską łożnicy małżeńskie łoże jako miejsce prokreacji, której jestem takim Eko kosmosem kosmicznym elementem całego tego założenia co było zresztą 1 z tych ważnych punktów odurzających Odysa w tym co później nie znamy z SLD tekstu od od zalotników, którzy tego ta nie znali tej tej tajemnicy łożnicy małżeński czy się już tak droga dostawy podłogi boi się, gdyby nie musiał po nocach Asi no tak to bardzo zdziwiona była drewniana podłoga, która była osadzona na tym dniu figura fallusa oczywiście oś kosmiczna wszystkie tego rodzaju wątki tutaj się od razu pojawiają i w tych 2 w tych 2 obrazach tych 2 koncertach z 1 strony w tym koncercie biblijnym mówiącym o tym jak pierwszy człowiek Adam budował ten pierwszy szałas potu, żeby uczynić ochronę dla siebie i Ewy i ten drugi dom paradygmat etyczny, którym jest w domu Odysa itd to są początki tego trendu trwającego od dzisiejszego dnia dyskursu o relacjach między architekturą, a drzewem czy im nań nietrudno zgadnąć, że były to związki dość trudne w gruncie rzeczy, ponieważ zdominowany tak nieźle zdominowane posyp postawa Europa Center czy na imię i antropolodzy antyczne narzucała pewne sposoby rozumienia tej relacji natura kultura czy psy w pewnym momencie w teatrze i architektury pojawiły się takie 2 nie konkurują ze sobą, ale koncepty 2 konkurujące ze sobą opozycyjne idee dotyczące właśnie geneza architektury z UE na pytanie, skąd się bierze architektura jedni jak litrów już odpowiadali, że architektura ma swoją genezę w naszym ciele w ciele człowieka tutaj Wit również wskazał tego paradygmatu etycznego młodego zdrowego białego mężczyzny wpisanego w koło i Kwadrat, którego idealne proporcje są wyznacznikiem tej budowy kreowania przestrzeni planu i formy architektonicznej, a drugi koncert wyprowadzone właśnie z takiego jest takiego biologii z mu mówił, że architektura jest częścią natury jest wyprowadzona właśnie z tej pierwszej pierwotnie chaty Adama i z tych związków powodujących, że przy pomocy u drze w konstruujemy budowle i od tego się do tego wyprowadzamy dzieje architektury w pewnym momencie w osiemnastym wieku, ponieważ ta koncepcja Vitrum wiejska antylopa centrum czynna była dominująca w pewnym momencie w osiemnastym wieku w ramach poszukiwania różnych nowych idei powrócono właśnie do tej do tej idei Biała dialogi zmoczy dzisiaj można było powiedzieć ekologicznego nurtu genezę architektury i wtedy w mniej więcej w okolice rewolucji francuskiej pojawiła się cała seria takich konceptów m. in . takiego teoretyka francuskiego loży era, który wytworzył taką Ren ner taką teorią on pierwotnej chacie i jako źródle architektury w ogóle, która wywodzi się właśnie z tego bez tego z tego pierwszego gestu polegającego na związaniu gałęzi drze w i czworga i utworzeniu w ten sposób tej osłony na z tego później wyprowadzano różne inne bardzo ciekawe pomysły n p. genezę LG gotyku, czyli architektury ostro Łukowej, która miała być efektem właśnie Tychy Tychy takich czysto wizualny praktycznej echem w inny, ale efektów tego wiązania gałęzi i utworzenia tego mostu łukowego tunelu jak sobie pójdziemy do jakiegoś parku i przyjrzymy się dokładnie takiej długiej alei drzew to zobaczymy żona w sposób naturalny się samemu badać jakość albo jadąc drogą genów, kto przy, której jeszcze nie wycięto drzew w całym obserwujemy współcześnie w sposób dramatyczny to właśnie widzimy, skąd się ta idea wzięła, dlaczego w tym osiemnastym wieku wymyślono sobie tę genezę ostro Łukowej gotyckiej architektury w prowadzonej właśnie z tego z tego związku z Anną z drzewa, ale cała ta historia ma także swoje drugie mroczne oblicze, na którym ja się przede wszystkim skupiłam, przyglądając się problematyce relacji między architekturą, a drzewem i nie z punktu widzenia właśnie takiego sentymentalnego od pory tylko z punktu widzenia tego, kto tutaj rządzi w tym związku TL no w takim tradycyjnym ujęciu uważa on uważa się i to jest taki stereotyp, że tą dominującą stroną jest architektura, której natura ma być podporządkowana TIL tutaj obserwujemy bardzo interesujące różne kwestie z inną, kiedy zapytamy no dobrze, a co będzie, jeżeli my uznamy, że architektura jest podległa naturze, że tutaj te relacje układają się innym i w inną stronę co zrobić, kiedy mamy sytuację, sprowadzając rzecz do czystej praxis architektoniczno budowlanej, kiedy mamy do da parcele działkę porośniętą drzewami albo jakimś 1 pięknym Starym drzewem i chcemy na tej działce zbudować dom jak rozwiązać ten problem czy postępować tak jak postąpił Odys, czyli ściąć, zostawiając korzenie i odbudowują Stanimir Odys eks minister Odys czy też może czy też może spróbować nawiązać jakieś bliższe relacje między architektoniczną formą jako kreacją kulturową, a na, którą ich wytworzyć z tego ten trzeci element tak też te tego ścisłego związku jest, gdy w i tutaj mamy do czynienia z bardzo ciekawymi pomysłami, ale o tych pomysłach pani profesor w informacjach Tajfun 2 przy drodze Marta Szpakowska Instytut sztuki Polskiej Akademii Nauk badaczka historii do dziś sztuki architektury fotografii dzisiaj rozmawiamy na czwartym tomie cyklu architektura jest najważniejsza drzewa to eseje o relacjach pomiędzy architekturą, a drzewami informacje dziesiąty 20 już za kilka minut wracam po informacjach i prof. Marta Szpakowska jest studio rozmawiamy o kolejnym czwartym już tomie w cyklu architektura jest najważniejsza drzewa czy ich relacje zieleni architektury drzew to wszystko przez pryzmat różnych autorów autor m. in. pani prof. Marta Szpakowska przed informacjami mówiliśmy o w o takiej symbiozie z się do sławnej nie tylko sobie, że ideologicznej sektora medycznego teoretyczne tylko tego już w praktyce Otóż mamy drzewo i teraz czyny ministra ody SA wyciąć i wina jego zgliszcza, ale zbudować sobie w Choroszczy mogli wykorzystać jeszcze bezczelnie deski z sprzedać tak silny czy też no właśnie jak można odbudować drzewo albo modrzewi budowę na wasze to jest 1 z tych wątków, który bardzo modne miejsce 1 z takich dobrych przykładów na to jak i w jaki sposób może architekt jego inwestor wejść w takie bezpośrednie relacje z drzewem niekoniecznie, posługując się tą brutalną metodą siekiery piły mechanicznej my mamy w swojej historii architektury kilka bardzo dobrych takich przykładów tego rodzaju rodzaju rozwiązania już nie wspominając z tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli ten słynny dom Odysa, ale mnie w dziewiętnastowiecznej architekturze mamy do czynienia z bardzo ciekawym przykładem takiej właśnie symbiozy, która została zrobiona z w słynnym Pałacu kryształowym, czyli gigantycznej skali obiekcie z zaprojektowanym i nie przez architekta, ale przez twórcę konstruktora oranżerii w dziewiętnastym wieku PAX tona, który na potrzeby wielkiej wystawie światowej w 1 80 0 pięćdziesiątym pierwszym roku w Londynie na terenach hali parku, czyli terenach zadrzewionych starodrzewiem zbudował tę niezwykłą rekonstrukcję całkowicie przeszkloną, która miała pomieścić i pomieściła ten wielki pierwszy nowoczesny spektakl był kulturowo handlowały marketingowy drewnem tak stan jest tutaj szczególnie ważną postacią w tej EMC w tej budowaniu tych relacji między architekturą, a drzewem, ponieważ nie był architektem w dosłownym tego słowa znaczeniu natomiast zbył twórcą konstruktorem oranżerii oraz żeli, które po, których historie obserwujemy w kulturze zachodniej Europejskiej nie więcej od końca szesnastego siedemnastym wieku, kiedy wybucha manię kolekcjonowania wszystkiego co tylko się da kolekcjonować 400 ten nowy model posiadacza, który się wyłania w ciągu 1 7 tego wieku i wśród różnych artefaktów, które się gromadzi się od różnych ciekawostek muszle jakiś okazy przyrodnicze okazy materialnej kultury różne tego rodzaju zjawiska również kolekcjonuje się rośliny to wszystko jest oczywiście podbudowane takim mnie takim problemem kolonializmu oczywiście, ponieważ przywożono te egzotyczne gatunki roślin do Europy jedno i one musiały tutaj w naszych warunkach klimatycznych, zwłaszcza w północnej Europie na terenie Wielkiej Brytanii musiały tutaj jakoś przeżyć i do tego celu utworzono oranżeria, w których gromadzą notę najróżniejsze interesujące obiekty cenne eksponaty roślinne i od tego się zaczęła ta pasja budowania Anny oranżerii, które stopniowo z obszaru takiego arystokratyczna rezydencja innego wchodziły w przestrzeń publiczną do parków publicznych i t d. i z tego dumny z tej tradycji w dziewiętnastym wieku rozwija się właśnie ta historia związana z relacjami drzewo, gdy drzewa architektura, ponieważ tak to jako twórca takich leje oranżerii, gdy mają do dyspozycji teren trudny do zagospodarowania ze względu na te stare drzewa wcale tych drze w przynajmniej większości nie wyciął tylko pozostawił i jedno i jeszcze tam jakieś 2 3 3 pozostałe mniejsze drzewa, które po prostu budował tą szklaną konstrukcją, tworząc właśnie taką, by taką budowlę oranżerię pawilon wystawowy i równocześnie, pokazując w, jaki sposób to stare drzewo wytwarza to wnętrze tę relację między naturą, a kulturą w i tego rodzaju pomysł został przechwycony później przez architektów, którzy postanowili w różny sposób ten pomysł, by wykorzystywać w m. in. właśnie taką słynną budowlą, choć oczywiście w skali miniatury com w stosunku do tego co zrobił tak samo był słynny pawilon ze Split nowo zaprojektowane w 19 2 5 roku przez le Corbusiera przy okazji kolejnej wielkiej wystawy światowej, czyli na wystawy paryskiej 1 9 2 5 Otóż kontuzje na obrzeżach terenów wystawowych, a dla porządku warto wiedzieć, że te tereny wystawowe zostały zlokalizowane w samym centrum Paryża dokładnie tam, gdzie stoi wieża Eiffla, która zresztą powstała z okazji wcześniejszej 1 z 3 z wcześniejszych edycji baby wystawia sobie z Aluprofem 0 przyp et co Kadyrow, które powstało również z powodu złego człowieka z powodu z powodu wysta w światowych krótko mówiąc to on ten kręgosłup paryski, który jeszcze ciągniemy się od lokat 0 poprzez wieża Eiffla i na ceny i innych przeze mnie przez następne aleje to jest właśnie ten teren, który był przeznaczony od dziewiętnastego wieku na tereny, na których organizowano wystawy 19 2 5 roku ten teren został m. in. nowo zagospodarowany cień w tym pawilonem przez le Corbusiera, który w, którego to projekt został no Mann powiedzieć, że skrytykowany tobym to nic powiedzieć został o przemiany jest on oskarżony o wielkiej wiary został uznany za coś zupełnie niesłychanego, ponieważ kontuzje zaproponował skrajnie radykalny turystyczny mnie duży nieduży taki pawilonem budkę właściwie pozbawioną kompletnie dekoracji, która nie dość, że była pierwszym turystycznym budynkiem manifestem buddyzmu w architekturze też to pojęcie, które kontuzje wprowadza do innych do języka architektury jako styl również architektoniczne, ale jeszcze w dodatku ma tam kilka bardzo mnie ważnych takich, które ma żadnych rozwiązań w stosunku do tego aż co będzie później robiła z tym nowoczesna architektura w dwudziestym wieku i m. in. karbu zje dysponując w tym zagrzybionym terenem wpadł na pomysł, żeby tego drzewa, które tam rośnie, a nie wycinać tylko cały ten pawilon został na nich rany na wyleczony na ten na to drzewo i w ten sposób wytworzyła się taka bardzo ciekawa, ale czeka tak bardzo ciekawe rozwiązanie przestrzenne, ale również semantyczne, ponieważ to drzewo nie dość, że jest żywym drzewem to jeszcze w dodatku wytwarzają taki archetyp liczne motyw kolumny drzewo jako kolumna, który jest początkiem Kol no i porządku architektonicznego od czasów najdawniejszych i tego rodzaju pomysły przechwycili oczywiście architekcie nowocześni, którzy tę relację między naturą, a architekturą czy naturą kulturą niekoniecznie osadzali na takim twardym modernistycznym na porządku, że model ma to co stare jest, gdy gorsza od tego co nowe i że natura ma być podporządkowana mnie kulturze, czyli ten teren takim modernistyczny specyficzne modernistyczny teolog, gdy taka patologia naturalna używana jest stosowana przez kulturę modernistyczna i w ciągu dwudziestego wieku, a dzisiaj dwudziesta pierwsza wiecznej architekturze obserwujemy taką eksplozję tego rodzaju rozwiązań używa się tych relacji między budynkiem, a drzewem właśnie taki sposób jak to zrobił m. in. Kor bus zje mamy taki bardzo dobry przykład w Polsce 2 są takie bardzo dobre przykłady 1 i dotyczy niestety nie zrealizowanego obiektu, który został zaprojektowany w 1 z najważniejszych dekad w historii dwudziestowiecznej architektury w Polsce, a zwłaszcza w powojennej, czyli w latach w latach na przełomie lat pod koniec lat pięćdziesiątych przez zespół Jerzego Sołtana architektów artystów rzeźbiarzy, którzy pracowali w powołanym przez Sołtana w zakładzie nie architektoniczną badawczym na warszawskiej Akademii sztuk pięknych to było centrum Cottbus liryzmu w Polsce najważniejsze miejsce, skąd ty emanował te różne radykalnie nowoczesne pomysły hity w tym zorganizują i w tym środowisku powstała właśnie powstał projekt niezrealizowane ze względów politycznych na pawilon Polski, który miał być zrealizowany w Brukseli na wystawie na kolejnym Expo, czyli na Expo w 19 5 0 ósmy roku Otóż są to on i jego i jego współpracownicy zaprojektowali właśnie tego rodzaju rozwiązanie, które kontuzje przetestował te pawilony z założenia architektura tempo oraz nauk leki oparte na rozwiązaniach takich właśnie przypominających trochę konstrukcja namiotu w tym było nawet leczony na drzewo, które stanowiło właśnie taką taką taki element budujący ten związek natura kultura niestety ten pawilon nie może jest 1 z najważniejszych projektów, jaki w ogóle powstał w tamtym czasie chyba na skalę międzynarodową, ponieważ jest zawarty tam są różne ciekawe elementy związane właśnie z także lisy mnożą muzyką wprowadzenie wątku się muzycznego czy taki plan Toys i różne od zawierające w Lipnie nie specjalnie zaprojektowana tak skomponowana muzyka na eksperymentalna to jest pięćdziesiąty ósmy rok to jest ta eksplozja nowoczesności, która szczególne znaczenie miała w Polskiej kulturze po końcu socrealizmu, kiedy ten trener ruchu oporu modernistów w UB przetrwał przeżył przez te mroczne lata socrealizmu, więc cała ta historia sięga 1 czworga w kółko niż planowałem w tym innych miał grać chyba do tego nie do nich w krótko mówiąc relacja między architekturą, a drzewem została tutaj na w pełni wykorzystany w ale mamy również inny przykład, który do widzenia człowieka z punktu widzenia rozwoju i zadowolona ze zmianami kursów tak sobie spokojnie wykorzystałem Astoria AZS AWF lekarz banda idiotów przyszła rzeczywisty wadą jego jedyną muzycy grali pod nosem et no tak zajmuje pan taką pozycję, którą ja również podzielam, że w tym w tych związkach między drzewem architekturą w gruncie rzeczy ciągle obserwujemy ten cenny ton to rasizm gatunkowo rasie z gatunkowych, które narzuca naturze drzewu ze strony architektury mnie to co ona do powiedzenia ilekroć go ciągnie od niemal cały, na które jest przedmiotem architekt en człowiek jest podmiotem co więcej architektura jest tutaj formą opresyjną w stosunku do natury z punktu widzenia drzewa drzewo ma marne szanse na nas na taką pozytywną relację, aczkolwiek jak widać z tej z tych 2 przynajmniej przykładów jest jeszcze 1 bardzo, ale kolejny to po informacje o dalsze moje ulubione FF prof. Marta Sieczkowska jest studio my rozmawiamy o książce drzewa eseje o relacji między drzewami architekturą informacji o dziesiątej 40 po informacjach wracamy i prof. Marta Szpakowska Instytut sztuki Polskiej Akademii Nauk w jest państwo i byłem gościem jest także 1 z autorek blef zbiorze esejów z relacji drze w zieleni z architekturą co jest drzewa czwarty tom serii Stoch, która jest najważniejsza i rozmawialiśmy o praktycznym zastosowaniu tej relacji mówiliśmy o projektach zrealizowanych w Zjednoczonym królestwie we Francji w Paryżu, ale także o 1 niezrealizowane w Polsce i 1 z pani ulubionym zrealizowany tak zrealizowane, ale niestety już się prawie nie istnieje w każdym razie nie nie istnieje w tej formie w jaki jeszcze parę lat temu miałam okazję go sfotografować z całą premedytacją zamieściłam to zdjęcie w przy swoim tekście niedaleko Warszawy w Zegrzu rynku już powstał w latach sześćdziesiątych taki nieduży ośrodek wypoczynkowy PTTK, który został zrealizowany przez 1 z Barceloną innych ciekawych architektów oni trza i reprezentuje taki poziom wody niż stołeczny nowy regionalizm mówiąc generalnie używa naturalnych materiałów i t d . i m. in . głównym elementem tego medium nie tego założenia było potężne drzewo i 3 nie pamiętam prawdę mówiąc, jakiego gatunku, ale ono było bardzo duże stary, które wyrastało poprzez dach kryty gontem razem z Kamiennej mi elementami pod podmurówkę krajobrazem to było inne w czasach, kiedy jeszcze zagra zalew Zegrzyński nie istniał to wszystko razem komponowało się bardzo malownicza i bardzo mnie pięknie i ten czarny to rozwiązanie jest dobrym właśnie przykładem na to jak ta ciągłość w długim takim jest takim trwaniu tego motywu architektura drzewo oparta na tej na tym koncepcja, żeby to drzewo wprowadzać do wnętrza domu w jaki sposób ono mogło może być tym rozwiązywane i używane no niestety wtedy kiedy robiłam to zdjęcie to już widać było, że to drzewa długo nie pożyje, a dach już jest lekko uszkodzone, więc prawdopodobnie przy jakich przeci w kolejnym remoncie po prostu je unicestwiono nawet nie zostawiają z tego pnia, który tam mógłby funkcjonować jako ta żywa kolumna tak jak to one albo martwa jak Homer mnie przewidział, ponieważ te motywy z takim naturalnym i tniemy drzewa, który jest wprowadzany do wnętrza architektonicznego jest oczywiście często wybierają wykorzystywane, budując właśnie ten archetyp licznym moty w archaicznej mocnych kolumny jako wywodzące się z tego pnia drzew, kiedy przyjrzymy się we współczesnym rozwiązaniom architektonicznym na gruncie tego Eko kry Eko krytyki tak tych wszystkich wątków związanych z ekologią w z nartami, które odwołują się właśnie do tego do tych relacji na tura kultura, ale u unikająca w każdym razie, minimalizując tę opresyjną funkcji architektury, która zawsze rządzi naturą to współczesny współczesna architektura ma tego rodzaju przykładów bardzo wiele i my mierzyli sobie przypomnimy idei Korbus z Jarocką z ogrodami na dachach, które dlatego były płaskie, ponieważ miały być przedłużeniem przestrzeni naturalnej i miały być właśnie żywymi ogrodami na użytek mieszkańców netto tego od rodzaju rozwiązania są niezwykle w tej chwili popularne zarówno w wielką wiele mieszkaniowych rozwiązaniach n p . Skandynawia w Danii uważa się, że mnie dach, który nie jest użytkowy, w którym się nie sadzi ekologicznych roślin hoduje się pszczół ptaków i t d. jest przestrzenią właściwie zmarnowano ich i lód i można zobaczyć jak ci współcześni architekci, zwłaszcza z tego nurtu młodego ci najmłodsi mnie wyczulenie szczególnie w obliczu tych wszystkich kataklizmów, które nas nie stanie dotykają i tego od takiego no trochę egzaltowane go ekologii zło, ale jednak dającego dobre efekty dla dla nas dla naszej wspólnej przestrzeni, że tego typu rozwiązania rzeczywiście inny mają sens no i Chińczycy też to praktykują sadzi się w takich wielkich strukturach architektonicznych wysokościowca drzewa na oko w pole do kolejnych kondygnacjach co oczywiście jest możliwe z technologicznego punktu widzenia, aczkolwiek wymaga oczywiście odpowiedniej opieki nie mniej takiego nastawienia pozytywnego do tych rozwiązań w naszą różnie to nieprawda, że są jednak już bardzo ekstremalne że, choć jej wykorzystanie umów, bo jesteśmy przyzwyczajeni do mniej wymagających roślin także takich nośnik, który bardzo łatwo można wymienić wymienić tam tak, więc jeżeli coś się nie uda mówią ciągle o roślinach doniczkowych wewnątrz oraz roślin, które nie sprawiają nam kłód pod każdą da okropna moda za zadrzewienia w cudzysłowie wszystkiego co tylko się da ewentualnie inne i iglakami, ponieważ te drzewa iglaste po prostu nie tracą liści i są i są z tego punktu widzenia higieniczne mówiąc w cudzysłowie wraz z wykorzystaniem drzewa jako część architektoniczna to oznacza właśnie także do troszczenia się to drzewo to, bo to nie jest duża donica otrzymała od nich seks można wynieść na zewnątrz latem, a 1 jesieni Przyjdź z powrotem albo wszcząć Koszalin z alabastru od razu struktura, której potrzeby nas interesują nie tylko dlatego, żeby to wyglądało nasze, żeby żyło tak aby, żeby się rozwijała WOŚP, więc to jest takie wyzwanie to co to jest myślenie zupełnie inny architekturze oczywiście o to trzeba dbać tak jak architektury jak wszystko co nas otacza wymaga opieki i my jesteśmy tymi, którzy mają taką opiekę roztaczać nad Ren nad naturą, budując tę relację natura kultura nie na zasadzie opozycji, ale na zasadzie współpracy i nic nie nie pod budowę Anny takim takim tako egzaltacją ekologiczną, która często nas on różny sposób dotyka irytuje i czujemy się, jakby opresja nowa nie przestają przez to są przez ten sentymentalizm ekologiczny tu chodzi po prostu wyważenie tych proporcji i znalezienie kompromisu między jedno, a drugą stroną i współczesna technologia architektoniczna nam to doskonale ułatwia to jest tylko kwestia ust nastawienia i każdego z nas do tego do tego jak my do tego problemu będziemy podchodzić poza tym to pewnie znacznie podnosi koszty teraz trzeba by zaprojektować coś drgnęło, lecz trzeba po pierwsze, wziąć kogoś, kto inaczej myśli aktywistek Kathleen oczywiście nie tylko z stworzyć prostopadłościanu wybudować sieć nad rozwiązaniami także do danych WWF Dzięcioł nie wylatywały n p. 3, a w no tak, ale myślę, że ci, którzy taką architekturę projektują i są dobrze przygotowani do tego rodzaju realizacja sobie świetnie z tym poradzą gorzej jest z tą drugą stroną tej tezy 1 tej rozmowy, czyli z użytkownikami czy oni są w stanie docenić taki dom i taką przestrzeń n p . w wielką mieszkaniowym bloku, w którym na tarasie rosną drzewa i da, które trzeba tak samo oddać jako jako kota psa i nie jest swoich sąsiadów są to mało chyba od aut, zwłaszcza kiedy się wspina na to, że owo rosnące na dwunastym piętrze należy do osoby leżą właśnie kod na drzewo piesek działo wiadome wykorzystuje itp no tak to to 4 8 zlotym szkolą to pan zmierza w kierunku od wciągnięcia nas od tego co zechcą nas tutaj będzie interesowało, czyli w doszukuje się pan tutaj negatywów ujawnili normalnie pozytywów zaleje nas wziąć pod uwagę, bo w dążeniu panie profesorze, że Brzoza z tekturą to czasem jest tak jak właśnie ze zwierzakami niż, że bierzemy je, bo są o jakie śliczne moja już taka Kuleczka woda już okazję wykonać trzeba karmić nie wiem jeszcze pić, choć są kolebką cała w sejmie, że się już Kuleczka przestaje być fajna i podobnie czasem bywa z architekturą, że robimy sobie coś było nas zachwyca, gdyż pokazuje, że trzeba to latem chłodzić zimą ogrzewać podgrzewa podlewać malować czy coś tam coś taniego gazu się kurde, no ładnie wyglądać ma już na to nie stać, więc może to zburzyć i wybudować dom w stylu polskim, a wszelkie Stonehenge Emerald krytykę, ale też wymaga dokładnie takiej samej opieki jak każdy inny dom prawdziwy Polak w tę relację z drzewami inaczej rozumie mają chronić przerobić nadesłali tak wyłożyć zdradza zrobić rusztowanie na betonowe potworki wyłożyć ogród 3 kostką Bauma posadzić iglaki wzdłuż płotu, które nie tracą liście innym trzeba sprzątać i załatwione problemy, a to trzeba mu wezwania z Vistalem w życiu chyba no i jak co zrobić łatwo jak zawsze jak wszędzie przez nie podoba solidna FIZ-ów łatwo FR my zaś w, a panienki swoje ulubione drzewo tak je gdzieś rosnące, które są pani bliższe niż inne drzewa, gdzie środki no ja lubię generalnie woli pani z 8 mnie tym aż tak daleko od jesieni poznałam Hallem, ale lubię stare dęby stare i tak mam go niedaleko siebie Bieniasz mieszka mniej więcej w okolicy budowy nowego do owej linii metra i tam właśnie obserwuje z troską o los bardzo ładnego starego tak na oko ma 3 5 0 lat dąb, który jest na mniej więcej w pobliże tej nowej linii metra, ale mam nadzieję, że nic się specjalnie nie dzieje, a nawet 3 inne obserwuje z niepokojem różne działania, które mają miejsce w inny w obrębie takich starych drze w rosnących na na terenach miasta różnych starych, ale i, które lubią być w ramach tzw. higieny przycinane, ale tak są czasami niefortunnie przycinane, że po prostu nie wytrzymują tej przycinki nadmiernej troski tak i wysychają poza tym domknąć to jest odwieczny problem, zwłaszcza w UE w dużych miastach żyje się tym inne relacje wodne zmieniają itd trzeba po prostu kończą swój wiek biologiczny ze względu na niesprzyjające warunki wodne n p. ale to już jest problematyka, którą powitano, o których powinni wiele kompetentni, a przede wszystkim w ogóle kompetentnie wypowiadać się na specjaliści od aut do ogrodów bardzo pani dziękuję pani prof. Jarugi nie bardzo dziękuję prof. Marta Szpakowska Instytut sztuki Polskiej Akademii Nauk badaczka historii teorii sztuki architektury fotografii 19 ego dwudziestego 20 01 . wieku była państwa i moim gościem rozmawialiśmy o książce drzewa, czyli zbiór esejów o relacji drzewa czy drzew zieleni i architektury to był to czwarty z cyklu architektura jest najważniejsza książka wydana przez wydawnictwo RM diet i rozmawialiśmy o Eko krytyce i kultury czeka muszę odstać w nas coś nazwaliśmy to, więc pewnie można w informacje już dziękujemy dziękuję pani profesor informację, że kilka minut o godzinie jedenasty po informacjach wracamy do programu off Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA