REKLAMA

Guz: Mamy brak polityki migracyjnej - jako związek zawodowy zwróciliśmy się z apelem do rządu

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-06-04 09:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
12:58 min.
Udostępnij:

Mamy brak polityki migracyjnej - jako związek zawodowy zwróciliśmy się z apelem do rządu. Około 2 mln imigrantów jest w Polsce. Dbamy o to, żeby pracowali na tych samych warunkach jak Polacy. Dbamy, żeby nie byli oszukiwani

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 5 to jest magazynek Legię Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pan Jan guz przewodniczący OPZZ dzień dobry pozdrawiam serdecznie panie przewodniczący związki zawodowe cieszą się, że rząd właściwie premier podpisał już rozporządzenie w sprawie programu dobry start, czyli 300 zł dla rodziców we wrześniu związki zawodowe są odzwierciedleniem tego co myśli na ten temat polskie społeczeństwo oczywiście z 1 Rozwiń » strony dobrze, że kolejne pieniądze powędrują do najmłodszych do rodzin do dzieci i obronę były dobrze wydane natomiast z całości planów, które są przygotowane nie jest najlepiej dobrze by było, żeby trafiały do tych najbardziej potrzebujących dobrze, żebyśmy widzieli to w całości polityki rodzinnej i powiązań jest 500 plus z wieloma świadczeniami i zasiłkami teraz rozpoczynamy czy kontynuujemy dyskusję na temat progów dochodowych do różnego rodzaju zasiłków świadczeń, ale jest zbyt hojny, a związki zawodowe chciałyby, żeby każdy z prac, uzyskując dochody mógł utrzymać swoją rodzinę, bo praca powinna być tym źródłem głównym dochodu i bogacenie się ani różnego rodzaju świadczenia zasiłki skoro taki mamy system niewydolny ani inny potrzebne są pieniądze trzeba tak zaprogramować, by były celowo i właściwie spożytkowane w Chile są rozdawane wszystkim to nie są celowo właściwych tak ze względu na to, że są grupy, które potrzebują więcej i chciałbym, żeby było więcej, żeby w pełni zaspokajały wszystkie potrzeby, które mają dzieciaki chciałbym, żeby jej świetlice nie były przeładowane chciałbym, żeby były przedszkole chciałbym, żeby każdy uczeń w szkole miał zabezpieczone podręczniki i wszelkiego rodzaju przybory, które są potrzebne, bo to nie tylko podręczniki Kopacz na palce o tyle istotne w VW chciałbym, ale dla nich zrobić 3 może wziąć odpowiedzialność za żyje, ale jest dzisiaj do władzy i programy, jakie snują co oni wiedzą jak wszyscy oni zatrudniają związkowców jako doradców oni w ogóle związkowców nie chcą słuchać, że rząd nie chce słuchać, więc mieliśmy niedawno Kongres ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych minął od 1 0 ministrów wysłane zaproszenia nic nie pojawił nie boją się nie było prezesa nie było dyspozycji jej związku z tym nie chcą rozmawiać z 1 strony niby ja się z mają złe w związku z deklarują, że jadą do ludzi aż ich ponad 60 0 lub zawodowy, który chce rozmawiać z mam przygotowany inny program działania, a oczekiwanie jazda rząd powinien w związku z tym, jaki jest dialog społeczny w radzie jest związek zawodowy jest dobry najlepszy z najlepszych, bo jest za ich największy i ma umocowanie w dialogu społecznego i reprezentuje wszystkie grupy zawodowe to było teraz OPZZ drodzy państwo Słuchajcie no ale jak tu rządzą nie chce rozmawiać, a przynajmniej rozmowę z rady dialogu społecznym dialog społeczny jest ułomny, ale nie wychodzi pan zrobi póki co nie kielich na ten moment chcemy naprawiać dialog społeczny sugerujemy proponujemy inicjujemy nowe formy chcemy, żeby to było za usuwanie, żeby była wzajemności jest, żeby był rozpatrywany wszystkie propozycje zgłaszane stron, gdyby religia rozpaczy, by był taką sferą wolności w wolnych rozmów rozpatrywanie różnych inicjaty w, bo to tylko zbliży nas doprowadzi do sukcesu, ale tak jest nie jest w nich na dzień dzisiejszy dialog jest ułomny, ale mogę powiedzieć wprost, że celem jest nieskuteczny 1 aktora w wykorzystywanej przez władzę nie rozpatrywane te jednak wykorzystywany przez władze to wykorzystywane przez władzę w taki sposób, że tylko tracą władzę mówi jest właściwie ani rozpatrywane są wnioski partnerów społecznych OPZZ zgłosił n p. propozycję dialogu społecznym, by wydłużyć urlop do 3 2 dni, jeżeli pracownik miał więcej czasu szczególnie, kiedy ty automatyzacja technologie wchodzą nowe, by ograniczyć także prace osób opiekujących się dziećmi nie jest wskaźnikach makroekonomicznych wiele propozycji, by nie było takiego fiskalizmu kwota wolna koszty uzyskania przychodu płaca minimalna wynagrodzenia, aby zbliżały się do innych europejskich nic i półki są główne propozycje także te emerytalne i prawo do emerytury ze względu na staż pracy 3 5 4 0 Bd przypominał to długo bardzo dobra propozycja nie jest rozpatrywany w związku z tym, że dialog jak pan powiedział ułomny, a co z tą propozycją podatku solidarnościowego rząd chce, żeby mówić o tym, daninę na dobrze wiemy, że chodzi o podatek ten z przeznaczeniem dla osób płac pliku celowy podatek cenne dla żony kosz na pokrycie kosztów związanych z osobami niepełnosprawnymi w Progresja podatkowa powinna być większa najwięcej powinny być kijem w stawek podatkowych uważamy, że ci mniej podoba się kontrpropozycję niech żona Point House, bo za nią nie idzie nic poza tym, że pieniądze na wrażliwość na spokojnie zobaczymy na co już na paliwo wprowadzali różne opodatkowanie oskładkowanie, który miał liczne drogi przepraszam, ale wracamy do tematu oczywiście te pieniądze wpłyną do budżetu i dobrze, że je będzie w kolej na stawkach będą oczywiście ci, którzy zarabiają dużo mają dużo innych możliwości, by uniknąć tych danin czy tych podatków, ale za tym Polnej n p. obniżenie podatku dla osób o najniższych dochodach z pracy z wynagrodzeń, żeby nie było 1,5 1 000 00 0 biednych pracujących żonglują musieli biec po zasiłki rząd ma wiele dodatkowych pieniądzach do budżetu, a pan chciał pozbawić ich budżetach pieniędzy nie chciałbym pozbawiać chciałbym nakręcać koniunkturę nakręca koniunkturę skoro dziś jest możliwe 500 plus ona powinna być dziś większe, bo inflacja zżarła przez 3 lata dzisiaj skoro są zasiłki, cośmy przez chwilę wspomnieli z czasem na podręczniki oraz skumulowana z 4 lat mojej drużynie 4 lat Lotos, ale to już jest ze 3 lata w to też jest komu lubimy i popatrzmy na to jak to wygląda oczywiście cieszę się w wyniku działania związków zawodowych ogólnopolskie porozumienie z różnicą, że wzrosły wynagrodzenia płacy minimalnej tam dużo mówią ja chcę konkretnych odpowiedzi czy pan lubi konkret czy pan popiera w tym gronie solidarnościową, którą trzeba nazwać podatkiem popieramy dodatkowy próg dochodowy czy chciałby pan by ustanowić kolejny ruch tańsze nawet ci, którzy mają większe dochody powinien nosić Marvin John Leahy i takie OPZZ miał takie parowozy 4 pojedynki no oczywiście to musi wyjść z dyskusji niepublicznej wspólnie podjętej w związku z tym ja uważam, że ci wszyscy, którzy zarabiają więcej niż dzień nie płacę minimalną to powinni być więcej opodatkowani, ale z drugiej strony chciałbym przesunąć te pieniądze do tych, którzy mają najniższe dochody w związku z tym, żeby to nie szło znów na premie dla ministrów na bliżej nieokreślone wydatki, na które nie mamy wpływu ja chciałbym, żeby to było adresowane tak kolejny komponent dochodowy powinien być tylko w Katarze on powinien być tak adresowany jest adresowany do trzeciej grupy osób, które mają potrzeby daninę solidarnościowa, czyli podatek lub była przedmiotem dyskusji w radzie dialogu społecznego nie nie była ona jest jechać ja rozumiem, że powinien być, bo to jest istotny wpływ ma na życie obywateli społeczeństwa na dochody z Kusym to jest jak najbardziej temat, który powinien być omawiany nas na ty dajesz się na ten moment nie ma ja rozumiem, że on wspólnie wraz z wszystkimi wskaźnikami makroekonomicznymi jej, bo dyskutujemy nad budżetem w roku 20 1 9 ta dyskusja została zapoczątkowana, a związki zawodowe zyskują teraz nowych członków związki zawodowe cały czas zyskują nowych część odchodzi na emeryturę część radnych przychodzi także w opozycję bilans jest dodatnia w domu teraz wszyscy mówią o tej dobrej sytuacji na rynku pracy, czyli niskim bezrobociu z drugiej strony oczywiście brakujących pracownikach w wielu segmentach innych to tak ogólnie jakość i gospodarki ale jaki jest dobrze to może właśnie stąd dla związków zawodowych, żeby teraz jak najwięcej członków pojawiają się dlatego teraz mówimy o potrzebie wzrostu wynagrodzeń nasz Kongres obradował hasłem Polska potrzebuje wzrostu wynagrodzeń takie wynagrodzenie należy je nie tak po prostu to po prostu wynagrodzenia rosną, bo wiemy, że jesteśmy w ogonie Europejskiej dochodów tłumaczyli jak wynagrodzenia rosną to prezent mówi Polska potrzebuje wyższego nie to w wyniku naszych działań i panie redaktorze z Lechem w zasięgu działania opozycja to w wyniku działań jej nie zawłaszcza sobie tego wszystkich związków zawodowych, ale też w wyniku błędów pracodawców bo gdyby tworzyli dobre miejsca pracy jeszcze 5 lat temu to nie wyemigrował z zagranicy za chlebem 2 i pół 1 000 00 0 osób dziś nie wyjeżdżali, by za pracą za granicą myślę o Zachodzie Europy tylko tutaj tworzyli być miejsca pracy i stało się to co się stało pracowników brakuje trzeba więcej płacić pisze dziennik Gazeta prawna pisze rząd otwiera się na imigrantów pozwolenia na prace będą wydawane na 5 lat chce w ogóle o pracy osób spoza Polski rząd rozmawia ze związkami zawodowymi oczywiście wytknęliśmy rządowi, bo mamy brak polityki migracyjnej oczywiście o około 2 1 000 00 0 osób imigrantów jest w Polsce my szczególnie dbamy, żeby pracowali na takich samych warunkach się Polacy winni byli oszukiwani okłamywani, by nie tworzy ono tutaj nic wiec pracy różnego rodzaju, by były ubezpieczenia społeczne ubezpieczenia zdrowotne, gdy warunki pracy były zabezpieczone na wysokim poziomie w związku z tym współpracujemy i współ stworzyliśmy związek zawodowy pracowników ukraińskich w Polsce, bo tej tak grupa jest największa, żeby organizowali się i walczyli o prawa godne do zatrudnienia do wynagrodzenia nie byli okłamywani oszukiwani, bo to będzie stwarzało dancing ekonomicznej dancing socjalnej w zatrudnieniu będą wykorzystywać, czyli polityki związane z otwieraniem naszego rynku pracy związki zawodowe będą popierały rynków jeśli będzie brakowało pracowników brakuje bowiem w pierwszej kolejności walczymy o wzrost wynagrodzenia czy wcześniej powiedziałem w Polska potrzebuje wzrostu wynagrodzeń mamy jeszcze daleko do standardów Europejskiej, by uzyskiwać tanie wynagrodzeń i na razie z pieczenia wchodzą dla na bezrobociu proszę zwrócić uwagę, że 5 pół 1 000 00 0 osób mamy w nieczynnych zawodowo z pustynnym mamy w kraju, a także duże pokłady siły roboczej, a tylko nie umiemy tego wykorzystać dla rodzin tych pracowników zza wschodniej czy ze wschodnim za ze Wschodu czy nie znaczy my nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać chcemy tylko, żeby były równe prawa chcemy na równych prawach jest to zrozumiałe w czasach, gdy chcemy, żeby te 5 i pół 1 000 000 polskich pracowników także znalazło pracę godną pracę i godne wynagrodzenie jak go przewodniczący OPZZ bardzo dziękuję za rozmowę pozdrawiam serdecznie i informacji w radiu TOK FM poinformować jak druga część magazynowa TGE ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA