REKLAMA

Elektroniczne sprawozdania finansowe - jak uniknąć trudności w ich składaniu?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2018-06-04 12:40
Czas trwania:
14:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raporty gospodarcze, ale ludzie gospodarczym za mną studia adwokat Jan Mieszkowski łowiska z kancelarii kolos dzień dobry dzień dobry występ, który moment, że państwo sprawę do wyjaśnienia chodzi o ohydnych elektroniczne sprawozdania finansowe, które trzeba będzie właściwie składać się nowości tylko elektronicznie ale zanim pójdziemy krok dalej to pomysł w ogóle kogo dotyczy to zmiana, bo to nie jest tak, że każdego przedsiębiorcy w nie dotyczy ta zmiana tych Rozwiń » przedsiębiorców, którzy są zobowiązani do zgłaszania sprawozdań finansowych UE do krajowego rejestru sądowego, czyli przede wszystkim podmiotów wpisanych w krajowym rejestrze sądowym i powtórzmy może i jeszcze raz, że w tym momencie w łączną drogą składania tych sprawozdań jest droga elektroniczna, czyli w tym wypadku ustawodawca nie dał nam tej możliwości wyboru tak jak w przypadku n p. w deklaracji podatkowych, że możemy albo elektronicznie albo papierowo niż w tym momencie już tylko elektronicznie wnioski składane do tej pory tak jak do tej pory drodze papierowej będą po prostu przez sąd zwracane w dni musimy się do tego przystosować Ondrasek rozumianym rynku intencja jest taka, żeby było łatwiej, czyli mamy Rzym porządek popiera retro niż sobie przygotowujemy treść wysyłanych wszystko nam intuicja podpowiada, że tak powinno być łatwiej jak rozumiem co do zasady jest, ale niekoniecznie zawsze niekoniecznie w każdym przypadku tak to prawda mam zacznie może tego jak w ogóle przymus zaczną się rozeznać tym co powinniśmy zrobić, kiedy możemy złożyć wniosek bez płatnikiem wypłat nie ma też nie wszyscy będą mieli możliwość złożenia bezpłatnie tych dokumentów co do zasady, jeżeli jesteśmy członkiem organu reprezentacji i jak, czyli najczęściej członkiem zarządu albo wspólnikiem wrodzone uprawnionym do reprezentowania podmiotu albo z syndykiem lub likwidatorem spółki i uwaga dodatkowy warunek nasz numer PESEL jest ujawniony w krajowym rejestrze sądowym możemy złożyć dokumenty bezpłatnie i nie powinno to stanowić większego problemu, bo system udostępnione przez ministra sprawiedliwości jest dosyć przejrzyste prowadzi nas za rękę są podpowiedzi, jakie dokumenty, gdzie złożyć się, że jak się one do tego systemu, a w ogóle dostać się zarejestrować musimy naszym, bo po pierwsze musimy założyć konto w systemie kamerę znany, aby to zrobić musimy mieć albo podpis elektroniczny albo profil zaufany ePUAP i jeżeli nam uda się założyć konto właśnie w ten sposób to bez problemu powinniśmy te dokumenty złożyć ten system, jeżeli nie ma ani elektroniczne go ani pułapu KFS był mój mąż może raz jedenasty maluch Pawlak to musimy założyć na najwygodniej założyć profil zaufany ePUAP, bo jest to bezpłatny w przeciwieństwie do podpisu elektronicznego w jeździe rozumiem ten numer PESEL lub zaznaczyła pani bardzo wyraźnie, że ten numer PESEL, jeżeli jest ujawniony rozumiem, skąd znają się w momencie, kiedy nieujawnionego numeru PESEL tak i taka sytuacja dotyczy spółek, w których członkami zarządu są mu cudzoziemcy wyłącznie cudzoziemcy, bo ani najczęściej nie mają numeru PESEL w takiej sytuacji realne jest droga jest, owszem jest jest możliwe złożenie sprawozdania finansowego natomiast jest utrudnione, ponieważ żaden system jak na nie przypuszcza on osób, które nie są ujawnione z KRS nie in my jako członkowie reprezentacji nie mają numeru PESEL w natomiast właśnie tutaj najczęściej jest daje nam przedsiębiorcy mają one mają problem z rozróżnieniem mamy tak w tej chwili 2 systemy internetowe w realnej 1 to jest właśnie bez mężczyzn bezpłatna opcja, czyli składanie dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych tak się nazywa ta funkcjonalność systemu natomiast drugi system to jest system jest 2 4 w MON być może niektórym przedsiębiorcom znany, bo umożliwiają założenie na sp. z o. o . spółki e-commerce gotowej przez internet inie ich właśnie ci przedsiębiorcy, którzy taką spółkę zakładali już mają konto w tym systemie i ten system umożliwia też złożenie wniosku w SDE dołączeniem dokumentów finansowych i w tym mieście istotna rzecz w tym systemie i że jest możliwość powołania pełnomocnika do złożenia wniosku w systemie tym Adam Bondar pozorem dokumentów finansowych nie mamy możliwości nie o powołanie pełnomocnika co dla niektórych firm wyobrażam sobie też jest dosyć niekorzystny, ponieważ mamy sytuację często mamy sytuację, gdzie mam małe zarząd jest taki sam nie wiem z kilku kilkunastu spółkach w i w tej chwili taki prezes zarządu musi usiąść przed komputerami z 1 5 spółkach te sprawozdania finansowe złożyć w sposób elektroniczny był jego pełnomocnik, który wcześniej to załatwił wprost nie może zwolnić nie może tego ronda w liście swym kolejne partie schodów Szeląg z zarysowała pierwsza bariera jest brak numeru PESEL wyłożony jest miałyśmy druga bariera to, że trzeba się zorientować, który z tych systemów informatycznych będzie dla nas odpowiedni wręcz właściwie symbole niekorzystnie się, bo raczej nie będzie ani 1 zdania, które wiem, że na pewno zaraz padnie, czyli wraz z 2 4 do tez podaje dokumentów finansowych nie jest bezpłatny, owszem nie jest bezpłatny podlega wnioskowi nie na tych samych zasadach jak dotychczas, czyli w wysokości 1 40 zł, a dodatkowo dokumenty dołączone do takiego wniosku muszą być podpisane kwalifikowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym, który jak wiemy nie jest bezpłatny również tak to jest koszt rzędu kilkuset złotych rocznie także rzeczywiście ta opcja jest on nie mniej dogodna natomiast dla niektórych osób może się okazać jedyną tak także dla spółek, w których żadne z członków reprezentant, zawyżając członków organu uprawnionego do reprezentacji nie ma numeru PESEL albo i jeszcze taka sytuacja, w której ranni zaś nowy zarząd jest powołany czka nowy zarząd stary został odwołany albo zrezygnował, a nowy nie został jeszcze wpisanego w KRS na co jak wiemy trzeba czekać się nawet dwa -trzy miesiące to nowość, bo chciał wolno wybrać nową drugą stronę do tych problemów niż za chwilę wrócimy, ale no to może, jeżeli jest taka sytuacja, że nie ma numeru PESEL w mojej bazie jestem cudzoziemcem nie muszę go mieć na hale przecież mogę go mieć nowego zdobyć dokładnie faktor może powinnam po prostu się postać numer PESEL, a i, owszem jest to możliwe można we urzędzie gminy złożyć taki wniosek o nadanie numeru PESEL ewentualnie w w niektórych sytuacjach jest nadawane w sposób automatyczny z urzędu, jeżeli spełniamy warunki do zameldowania, jeżeli zamelduje się mamy n p. pobyt stały w zamelduje się w określonym miejscu od urzędu jest nadawany numer PESEL ewentualnie, że nic się na razie nie mam oby to z tego nie mieszka na stałe w Polsce mogę wystąpić też przez pełnomocnika może zaznaczyć, że nie muszą osobiście przez rzeczy, by złożyć taki wniosek, ale możemy powołać pełnomocnika, który w naszym imieniu, ale taki wniosek o nadanie numeru PESEL złoży w tym, że to olej oczywiście może trochę potrwać ma jak wiemy czasu na składanie sprawozdanie z coraz mniej w UE innego też może moja w umowie, jaka jest dzika na radarze, jeżeli nie ma możliwości z złożenia wniosku w ich zarejestrowania się w systemie może nie czekajmy na ostatni moment, bo wyobrażam sobie sytuacje, że system jak to każdy system informatyczny w pewnym momencie może przestać w Polsce działać będzie zbyt przeciążony w UE, a to na pewno też chwilę potrwa, zanim się zorientujemy, gdzie mamy założyć konto w jakie kroki podjąć się także, jeżeli mamy możliwość mamy wszystkie dokumenty w dajmy sobie trochę czasu, żeby inna spokojnie przez ten proces przejść tą 1 odpowiedź miałyśmy, czyli ewentualnie wystąpić numer PESEL no ale to też nie załatwisz tego od ręki, a drugą możliwość do 2 16 jest ingerencja właściwie to co się dzieje w firmie nowo skoro nie mamy członka zarządu, który mam numer PESEL to może powołany do was do zarządu osoba, która ma numer PESEL tylko dodać, że za chodzenie systemu po prostu tylnymi drzwiami zupełnie nie taka powinna być intencja nie to powinno chodzić ustawodawcy tak dokładnie tak takie państwo miało to już jest temu mamy możliwość na zawsze zmiany składu zarządu wspólnicy tak oczywiście w no natomiast czy nie zawsze wspólnicy chcą ingerować sposób zarządzania spółką w, a poza tym Moreno tutaj też system, mimo że musimy jeszcze zdążyć ten nr 2 nowe osoby z tym numerem PESEL KRS ujawni się, zanim złożymy dokumenty finansowe co ma również trwa od dna w PRL na czym to co do zasady, oceniając te regulacje o nic one miały na celu jak wynika z uzasadnienia w odciążeniu sądów rejestrowych, bo zwróćmy uwagę, że w tym systemie automatycznym nel, czyli w tym dodano w tym bezpłatnym w UE w ogóle nie jest wszczynane postępowanie rejestrowe i w ogóle cała procedura przekazania dokumentów do tej bazy danych do tego repozytorium odbywa się tam bez ingerencji jest dobrem czynnika ludzkiego tak cynicznie, czyli referendarza w normalnym postępowaniu w tej sprawie wynika z uzasadnienia projektu mu w okresie od maja do września trafia do referendarzy w około 50 do 10 0 dziennie na 1 referendarza samo wpisywanie wzmianek o złożeniu sprawozdań finansowych, więc rzeczywiście no jest to nie ukrywając zmiana na na mało korzystam ze, że nie będzie to się już odbywać się w LM przez sąd rejestrowy tylko w sposób automatyczny, ale dojazd w takim razie zadam pytania z zawodu z drugiej strony czy przedsiębiorcy mają świadomość, że się pozmieniały te przepisy i że mogą, by być właśnie tym przypadkiem, gdzie to jest problematyczne sprawa nie jest także na system przeprowadzi za rękę przed i tam wszystko z porządku gorzej jednak jakieś tam problemy mogą wystąpić, czyli z naszych obserwacji wynika, że rzeczywiście taki klincz na wkład naszej kancelarii w ogóle są zupełnie zaskoczeni tym, że oni już nie mogą papierowo złożyć sprawozdania finansowego na wynajmie się, że tutaj zabrakło jednak tajnikach analizy Marleny informacyjnej, która by rzeczywiście przygotowała przedsiębiorców na to zmiany w UE i nim jakiś taki jasny sposób prowadziła, po którym powodzi osoby, które są zobowiązane do składania PIT-ów to jest ciekawe, bo jak Ministerstwo Finansów wiedziało, że chodzi o JPK czy deklaracje VAT-owskie no to kampania była naprawdę głośno na ten temat jak chocholi zaraz będzie chory Split paymentu też sporo o tym, mówię tutaj zmiana bardzo ważna jest dość nudno nie było informacji wstyd z usługą powszechnie talent tak także dla idei, jeżeli ktoś chce zorientować co się zmienia inni zagląda do przepisów o zmienionego to się o Monice dalej nic nie mnie jest bardzo lakoniczny dobrze wchodzi na stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości i w zasadzie informacje są tak mam wrażenie czasami wymieszane my myślimy, że mogą wprowadzać MON, bo nie wiadomo, który system jest płatny nie da się pojawi, że jest płatne raz jest bezpłatny raz jest wymagany podpis kwalifikowany podpis elektroniczny w tym systemie z 2 4 przypomnijmy w tym bezpłatnym nie jest wymagane, więc to wprowadza pewne zamieszanie, ale oczywiście dużo informacji w internecie czy na stronach o tematyce księgowej czy nocna w kancelarii prawnych chcemy także takich poradni zamieściliśmy na stronie Macieja kancelarii jak to zrobić krok po kroku no natomiast wydają się, że to nie powinna być rola ani Kancelaria nie księgowy, żeby informować w jaki sposób złożyć dokumenty finansowe tak to powinno wolałam zostać zakomunikowane jasno przesłania przez organy państwowe bardzo proszę państwa, jeżeli ktoś z państwa z tej sytuacji, że jeszcze niewiele działo tym, że ten nowy system wszedł w życie, że teraz trzeba tylko elektronicznie sprawozdania finansowe składać to nie to no to właśnie to pojazd ten moment, w którym naprawdę trzeba się tym inne zainteresować to co jest częścią minuta, więc jeżeli coś jeszcze dodać, że to to jest dobry moment jest wydaje mi się my istotna informacja do zdania, że one sprawozdania finansowego urzędu skarbowego składamy w dotychczasowy sposób, czyli w formie papierowej, czyli w tym roku do KRS elektronicznie do urzędu skarbowego papierowo natomiast w przypadku roku mamy kolejny etap reformy, iż ruch, jeżeli mamy jeszcze dosłownie kilka sekund możemy się przygotować na to, że w przyszłym te w przyszłym roku, czyli sprawozdania finansowe za rok 20 18 będą nie tylko wysyłane do KRS-u z po elektroniczne, ale menu też się one sporządzane w formie elektronicznej także w inny, ale nie mam nie będzie możliwości tak jak teraz jest jeszcze iść za fakt, że możemy dokumenty przekazać je w dokumenty sporządzane tak jak do tej pory w formie papierowej, a uprawnione osoby podpisują je z gminy i zeskanowany dokument dołączamy do tego systemu informatycznego walczyli w w formie załączników natomiast przyszłym roku już cały dokument będzie musiał zostać sporządzony w formie elektronicznej będzie musiał być przecieka przez każdą z osób uprawnionych podpisanym albo pod bezpiecznym e-podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym i w tej formie będzie przesłany do KRS -u, a stamtąd, ale w sposób automatyczny do urzędu skarbowego do centralnego rejestru danych podatkowych, czyli znowu uproszczenie systemu tak, ale jednak z komplikacją notuje teraz dla przedsiębiorców nowa trzeba się będzie przestawić dotąd na rozpoznawalność nowy nos tak to ma być podobny sposób jak to jak i odpłatne jak JPK sporządzane także te sprawozdania finansowe w sposób elektroniczny będą tworzone w Rogoźnie strony finansowej tylko elektronicznie do KRS-u to już jest prawo, które obowiązuje naprawdę żyli przez SP 10 nie orientował w temacie to już jest najwyższy czas, żeby rejestrować się rzeczywiście zainteresować bardzo dziękuję za spotkanie z bierzmy adwokat Anna Mieczkowska Łowicka w kancelarii Kolskiego moim państwa gośćmi dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA