REKLAMA

Przełomowy wyrok TSUE - 6 państw UE będzie musiało uznawać małżeństwa jednopłciowe

Światopodgląd
Data emisji:
2018-06-06 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
od, a świat lub pod blond do 2 Agnieszka Lichnerowicz bardzo serdecznie państwa zapraszam na światopogląd dziś program zaczniemy od właśnie historyczne jak mówią niektórzy decyzji czy orzeczenia Trybunału sprawiedliwości Unii w Europejskiej w Luksemburgu to wielkie świństwo to jest wielkie zwycięstwo ruchu praw obywatelskich piszą, że inni wielkie święto dla osób LGBT pisze z kolei kampania przeciw Homofobii już o tym jak bardzo historyczne Toma znaczenie i co w zasadzie Rozwiń » orzekł w wczoraj Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej rozmowa z dr. Pawłem Marcisz z katedry prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego finału panie doktorze dzień dobry właśnie znalazłem taki był uroczy tytuł mali i łobuzy uważa takim unijnym czy piszącym o Unii portalu sprawa 6 7 3 łamane na 16 min Love Story Unii Europejskiej w dużym skrócie zaraz to rozwiniemy, ale co orzekł Trybunał Trybunał orzekł w sprawie kary nie mieliśmy obywatela rumuńskiego ten, który w Brukseli zawarł małżeństwo z obywatelem Stanów zjednoczonych, a następnie chciał wrócić do Rumunii razem ze swoim małżonkiem i mówiło się je na podstawie prawa unijnego jego małżonek musi mieć prawo pobytu jako jego małżonek jako członek rodziny na co Rumunia twierdziła, że niekoniecznie, ponieważ Rumuni nie uznaje się małżeństw jednopłciowych czyli gdyby to była kobieta, gdybym wrócił z kobietą to nie byłoby problemu oraz handel z tym, że wrócił z mężem do Rumunii mówi niech dokładnie taki sprawa w Rumunii zaczęła się bardzo długo zawędrowała do rumuńskiego Trybunału Konstytucyjnego, który zadał pytanie prejudycjalne, czyli pytanie prawne do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej jak to jest i Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że UE Rumunia nie może w tym wypadku dyskryminować małżeńst w jednopłciowych, że na grunt, że na gruncie prawa rumuńskiego, owszem, małżeństwo może być wyłącznie różną płciowe można nie dopuszczać małżeńst w homoseksualnych, ale na gruncie prawa unijnego nie wolno kwestionować małżeństw zawartych w innych państwach członkowskich i te małżeństwa jednopłciowe w tym przypadku zawarte w Belgii muszą być traktowane tak samo jak wszelkie inne małżeństwa w rezultacie ten obywatel Stanów zjednoczonych musi być uznany za małżonka na potrzeby jego prawa pobytu w Rumunii i trzeba go wpuścić i umożliwić mu pobyt jak bardzo długo starcie 2, jakby wartości z 1 strony suwerenności państwa członkowskiego w tym wypadku Rumuni już do podejmowania takich decyzji, a z drugiej strony rozumiem, że swobody poruszania się, czyli 1 z tych fundamentalnych wartości Unii Europejskiej i te 2 wartości i się z Burym starły się poniekąd tak Trybunał wyznaczył między nimi wyraźnie granice i powiedział, że to jak będzie uregulowanie małżeństwa czy będą małżeństwa jednopłciowe czy nie to jest suwerenna decyzja Rumuni w tym wypadku czy Polski w naszym wypadku albo dodam, że przy okazji wszystkie media przypominają, że jest już 6 krajów w unii Europejskiej, która tego nie regulują jednak inne mają to małżeństwo teki związki partnerskie nie da się składa, że większość krajów to jest prawidłowość tych rozmowach nie bali z socjologiczną politologiczne to są kraje naszego regionu czytaj właśnie Polska Rumunia i taka Polska zresztą rząd Polski uczestniczył w tym postępowaniu po stronie Rumunii tak wiem więc, choć mówiliśmy ostrych imprezach, choć nie zostaną z 2 opasek na Trybunał wyznaczył granice ten sposób że, owszem, Rumunia czy Polska mogą sobie wyznaczyć na własny użytek jak chciał małżeństwo natomiast w momencie, kiedy następuje swobodne przemieszczanie się osób n p. powrót obywatela z innego państwa, w którym żył, czyli korzystał ze swobody przemieszczania się do Belgii to w tym zakresie swobody przemieszczania się musi znajdować zastosowanie prawo unijne, a co za tym idzie prawo unijne również zawiera zakaz dyskryminacji nie może nastąpić dyskryminacja musi być poszanowanie prawa do życia prywatnego tego małżeństwa i w rezultacie należy szanować małżeństwo prawnie zawarte z Belki jako inny w państwie członkowskim i pytają, dlaczego to jest historyczny, bo z tego opisu oprócz tego, że to jest zwycięstwo dla tej pary krę ci ludzie są ze sobą niż mężczyźni od kilkunastu lat i pewnie jest 6 par jest podobnej sytuacji, ale też bardzo go na niewielki odsetek osób czy Gajusz czy lesbijek, którzy z różnych powodów prawnych nie mogą właśnie sezonu z tego małżeństwa wiem, dlaczego to jest historyczne wedle pana z kilku co najmniej względów po to, orzeczenie przełomowe rzeczywiście pod kilkoma względami po pierwsze, rzeczywiście liczby są niskie, ale zasada jest ważna zasada, którą wystawiono jest taka, że państwo nie może odmówić skutków prawnych małżeństwa jednopłciowe go zawartego w tych szczególnych okolicznościach, kiedy ktoś żył w innym państwie członkowskim i tam zawarł małżeństwo państwo nie może odmówić skutków prawnych co do tej pory tylko w tym zakresie często potężne pnie muszą być spełnione 2 warunki małżeństwo musi być zawarty w innym państwie członkowskim i tam musiał żyć razem małżonkowie pogłębić swoje życie rodzinne to ujmuje Trybunał chodzi tylko o prawo do rezydencji nie żadne inne prawa czy noszeniem prawo do informacji w szpitalu na dolnych tego dnia jest drugi zgon zatruwa życie jest przełomowe, że tak nie jest to główny temat do życzenia, ale z jajem uwagę na marginesie wynika, że dotyczy to wszystkich praw, ponieważ państwo musi w zakresie prawa unijnego uznać skutki tego małżeństwa interesy zakres prawa unijnego jest wbrew pozorom bardzo szeroki, bo za każdym razem, kiedy temu małżonkowi jednopłciowe mu będzie mu utrudniać popyt to naruszamy jego uprawnienie pochodzący z prawa unijnego i jest każda taka sytuacja, że nie ma spadkobrania, a że nie ma możliwości zasięgnięcia informacji w szpitalu każda taka sytuacja godzi wprawo tylko małżonka do pobytu, więc każdy z Chorwacją będzie zakazana jako dyskryminacja sprzeczna z prawem unijnym, ponieważ każdy wiązałaby się z naruszeniem skutków prawnych małżeństwa zawartego za granicą też drugi wzgląd takiego to orzeczenie przełomowe 03 03 . może najbardziej ciekawy dla nas europejscy wpły w na mniej może dla szerokiej publiczności, ale jest taki, że prawo Unii nie jest powołany przeciwko własnemu państwu obywatela Rumunii wraca do Rumunii mimo to powołuje się na prawo unijne nie jest niezwykła konstrukcja, ale generalna zasada jest taka, że prawo unijne stosuje się w sytuacjach transgranicznych i dyskryminacja własnych obywateli jest dozwolona natomiast tutaj Trybunał powiedział, że sytuacja transgraniczna polega na tym, że Rumun wyjechał do Belgii i tam skorzystał z prawa unijnego, gdyby teraz utrudnić mu powrót do Rumunii to jego pobyt w Belgii stałby się mniej atrakcyjny, więc był ograniczony w sprawie pobytu chorych muszą złożyć wniosek bardzo teoretyczna żelazny teoretyczne, ale jego konsekwencje z bardzo praktyczne można pewnych okolicznościach powołać Ewunia przeci w własnemu państwu w i oczywiście mógł przeciwnicy takiego rozstrzygnięcia młyna mówią o tym, że Trybunał próbuje narzucić nowe definicje małżeństwa, jakby pod żadnym z tych tego nie Trybunał pozostał tu zupełnie neutralny co do definicji małżeństwa powiedział po prostu się wprawie unijnym nie ma ograniczenia nie, żeby małżeństwo musiało być małżeństwem już na pół chciałbym, czyli takie ograniczenia jest obecnie po rumuńskim czy Polski i powiedział, że tu małżeństwo zostało zgodnie z prawem zawarty w Belgii jej i Trybunał uczyniono już to umacnianiu unijnej definicji małżeństwa tylko powiedział szef musi poszanować małżeństwo zawarte w 1 z państw członkowskich nie możecie mówić, że takie małżeństwo nie ma skutków prawnych, a 2 no może ci krytycy chyba psioczyli ewolucję głaszcze dokonała równolegle, ale w orzecznictwie Europejskiego Trybunału praw człowieka to również zapominać, że mąż zatrzymamy rozmawiamy od decyzji o rozstrzygnięciu Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej, a teraz odnosi się pan do Trybunału praw człowieka, który w Strasburgu, który jest Trybunałem rady Europy tylko dlatego można Rosję skarżyć przegra w przednim prezydent Suwałk idzie się do Strasburga, a w fortecy niesamowita i ten Trybunał w ostatnich orzeczeniach od lat już dla nich odbijali GM wypracował takie rozumienie prawa do prywatności życia w rodzinie, która obejmuje jak najbardziej pary jednopłciowe i wskazywał, że pożycie tych par i pewna formalizacja tego pożycza jest chroniony na gruncie praw podstawowych praw człowieka na gruncie Europejskiej konwencji jej interesy Trybunał sprawiedliwości w tym orzeczeniu kod teraz omawiamy unijny Trybunał sprawiedliwości skorzystał z tego orzecznictwa jeszcze, że to orzeczenie albo wyglądałoby inaczej, bo zręcznie byłoby możliwe, gdyby nie wcześniejsze ewolucja orzecznictwa Europejskiego Trybunału praw człowieka nic tutaj aktywizm Trybunału naszego Trybunału unijnego głównie polega na tym, że zaakceptował to rozumienie prawd człowieka, który się wcześniej wypracowało w orzecznictwie ETPCz nagle musiał to zrobić nie może być tak, że nie będzie zgodnie z kartą praw podstawowych szanował tego rozwiniętego rozumienia praw człowieka na gruncie konwencji my to ostatnie pytanie byłoby co w zasadzie nikt oprócz tego, o czym mówimy czy dosłownie uznania prawa skarżącego skarżący osoby skarżącego mężczyzny tego konkretnego albo ludzi, którzy są w podobnej sytuacji, czyli jednak MMA tak zgrani jak kryzys małżeńst w osób z różnych krajów czy różnych narodowości, ale czy z tego wynika coś się karze i 3 osoby, które walczą o swoje prawa albo te, które wspierają walkę i choć te prawa mogą mieć nadzieję na, że to będzie jak kolejny krok w tej walce oprawa obywatelskie pisze kampania przeciwko Homofobii przypomina, że w Polsce żyje około 2  000 00 0 osób LGBT to jest ich liczba obywateli obywatele nie sposób ignorować oczyści się ignoruje, a dziś dla nich to coś więcej może oznaczać będzie też jakoś się na kolejną zwycięską bitwę albo dłuższym leżeniu w właśnie prawicy takiego, że to on doprowadził do tam każdy ma swoje w obie nią myślę, że niezależnie czy to nie będzie się wydobyć czy nie nie, że to nie wykroczy poza sytuacji jest pewien element zagraniczny, owszem to będzie ona przed gigantyczne znaczenie dla cudzoziemców obywateli innych państw członkowskich przyjeżdżających dla Polski, bo to nie tylko dotyczą oczywiście własnych obywateli, którzy przyjeżdżają możemy odnieść też obywateli innych państw członkowskich dzieje się n p. dwoje Brytyjczyków i dopóki wielką Brytanię mamy jeszcze przyjeżdża i są małżeństwem to muszą być traktowani Korycina, a to w tym sensie tak chętnie można to poszerzyć tę sytuację tych 10 jak najbardziej, ale sytuację czy rzeczywiście czysto wewnętrzne nie bardzo, bo nie mamy tutaj zaczepienia z prawa Unii Europejskiej, owszem, we wszystkich tych sytuacjach, kiedy do prawa skądinąd będzie się stosować jest to jasny sygnał, że tam w dal dyskryminacja nierówność małżeńska nie są wspierane im gen pszczoły sprzeczne z prawem unijnym ale o ile oczywiście jest to krok naprzód nie powinniśmy tego kroku przeceny czynnego, więc już podsumowującą ten fragment chyba najistotniejszy z tego orzeczenia, choć państwa członkowskie mają prawo decydowania czy chcą dopuścić możliwość zawierania małżeństw homoseksualnych te nie mogą naruszać swobody pobytu obywatela Unii na swoim terytorium, odmawiając wydania jego mającemu tę samą płeć współmałżonkowi będącemu obywatelem państwa nienależącego do Unii pochodnego prawa pobytu na swoim terytorium to wszystko właśnie tłumaczył państw dr Paweł Marcisz z katedry prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i bardzo za to dziękuję dziękuję w informacjach ADP, a świerk lub pod blond Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA