REKLAMA

Powstał Komitet Obrony Sprawiedliwości. "Chcemy monitorować przypadki nacisków ze strony władzy"

Analizy
Data emisji:
2018-06-06 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
22:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kłania się państwo raz jeszcze Karolina Lewicka analizy i nasz kolejny temat, który dotyczy komitetu obrony sprawiedliwości powołanego w dwudziestą dziewiątą rocznicę wyborów 19 8 9 roku nasi goście to Maria Richard c k była prawniczka inicjatorka grupy wolne sądy dzień w grę w Chinach rywali sędzia Małgorzata klucz jak była prezes Sądu Okręgowego w Warszawie kłaniam się dzień dobry witam państwa komitet obrony sprawiedliwości w skrócie Kos TOZ jest 8 organizacji Rozwiń » obywatelskich inicjaty w z sal zaangażowanych obrony praworządności w Polsce m. in . Stowarzyszenie imienia prof. Zbigniewa hołdy Stowarzyszenie sędziów polskich Iustitia inicjatywa Obywatelska wolne sądy Helsińska Fundacja praw człowieka archiwum Osiatyńskiego, dlaczego taki komitet obrony sprawiedliwości jeszcze dodam tylko te 3, których pani wymieniła bliźni będzie cała ósemka, czyli Instytut prawa społeczeństwa Inpris stowarzyszeniu sędziów Themis stowarzyszeniu prokuratorów lex Super omnia, gdy tam wszyscy to wszyscy tak i to słono to są organizacje, które inne, które są w Sydney postanowiły założyć Kos kosę i konsolach, czyli komitet obrony sprawiedliwości impulsem do tego było Edge uznanie wspólne uznanie, że mamy do czynienia z zagrożeniem wartości, które są dla nas bardzo ważne dla nas, bo to są wszystko organizacje prawnicze, czyli zagrożenie niezawisłości sędziów niezależności sądów i niezależności innych zawodów prawniczych to było to był dla nas impuls takie zagrożenie wynika ze zmiany wprawie wprowadzony przez ostatnie 2 lata i ma tutaj namyśli zmiany w ustawie o sądach powszechnych, w których o Trybunale Konstytucyjnym w ustawie o Prokuraturze Krajowej rady sądownictwa Sądzie Najwyższym, a co państwo daje takie Zrzeszenie się w komitecie obrony sprawiedliwości sądu służy ona organizację, która oczywiście sprzeciwiają się tym zmianom od wszystkich organizacji tak od wielu miesięcy są relatywnie działają tak i teatr do organizacji są aktywne na w nas w różnych płaszczyznach wokół porzuca tematu praworządności wszystkie natomiast to inicjatywa po pierwsze z inicjatywą wspólnoty co jest ważne było niezwykle ważny jest ukazują obraz z głosem tak tak to taka Solidarność między zawodami prawniczymi jest bardzo ważna, ale to co mamy z tym robić bardzo konkretne rzeczy Institute IKO został powołany w bardzo konkretnym celu po pierwsze chcemy monitorować przypadki wywierania nacisków na sędziów prokuratorów adwokatów radców prawnych mówi o naciskach, czyli mówiąc szerzej niż tych samych postępowań dyscyplinarnych, które są dla nas ZUS są niebezpieczne są zagrożeniem mówi o ogólny naciskach ze strony władz ustawodawczej w postępowaniach dyscyplinarnych wg nowych procedur tak jest zaraz zaraz do tego wrócimy po pierwsze chcemy monitorować te rzeczy dzieją się w całej Polsce chcemy zbierać informacje także one były w 1 miejscu także można było z nich korzystać i udostępniać chcemy, żeby chcemy po prostu zbierać chcemy zapewniać osobom, które są tym naciskom poddawane bądź z odrębnym postępowaniem dyscyplinarnym chcemy im zapewnić obronę profesjonalną obronę, ale też wsparcie moralne jest bardzo ważne, zwłaszcza w stosunku do sędziów, których którzy, których mu, dla których jest to zagrożenie, gdy najważniejsze zasady, które się wiąże z wykonywaniem zawodu sędziego 3 z niezawisłością to wsparcie RM, które może być przeciwwagą dla nacisku dla efektu mrożącego, który ten deszcz może może mieć naciski mogą mieć te i inne my chcemy też informować opinię publiczną tych przypadkach chcemy, żeby było wiadomo co się dzieje w Choszcznie byliśmy bardzo zgodni co do tego, że potrzebna jest taka inicjatywa, ponieważ występowało wiele przypadków w naszej ocenie jestem przedstawicielem stowarzyszenia sędziów Themis z tych dni niektóre wskazywały, że jest to potrzebne przede wszystkim, żeby wspierać w 1 miejscu i uświadamiać innych i być, żeby to było bardzo jawne transparentne co się dzieje no właśnie taki ogląd sytuacji całość działa dokładnie tak ma pani rację w gminnym to narastało tak naprawdę z uchwaleniem ustaw jest ze zmianami, które w ogóle obejmowały sączy i były wdrażane w sądach zaczną przypadków, które dotyczyły chociażby sędziom małym sądzie to były takie 2 głośne sprawy jeszcze zanim nastąpiły zmiany ustawy o sądach powszechnych w sprawach, które jest 1 ze stron był pan minister, jaki na sali sądowej sędziemu, który nie był sędzią referentem groził postępowaniem dyscyplinarnym co wydaje się absolutnie niedopuszczalne w cywilizowanym państwem wicelider sprawił, że wiceminister sprawiedliwości, po którego strony jest to inicjatywa do cieni wszczęcia postępowania dyscyplinarnego używa tego typu argumentów co prawda pan wiceminister się wycofał z tego, ale jednak takie słowa padły i żona pada już za zaistniały przestrzeni publicznej później mieliśmy do czynienia z takim zdarzeniem dotyczącym Sędzikowski Janusz k Janus, która została cofnięta z delegacji na skutek prawdopodobnie tego wciąż pan minister w uzasadnieniu zawarł zupełnie inną informację, że jest nieudolna mówiąc tak w skrócie jego o to się toczy postępowanie na ochronę dóbr osobistych z jej powództwa inna, ale jednak był związany personalnie poprzez sprawę, którą ona prowadziła grzywny, którą wymierzyła później proszę popatrzyć na straż pożarna na Zbigniewa Ziobry tak to nowość dotycząca pana ministra Zbigniewa Ziobry jeszcze wtedy nie był panem nie był ministrem pełnić funkcji później mamy do czynienia ze zmianami Siergiej zmiany dotyczące sądownictwa powszechnego, bo to w tej chwili staram się przedstawić te, które spowodowały, że wpły w na obsadę najważniejszych stanowisk funkcyjnych w sądzie ma minister sprawiedliwości, czyli de facto przedstawiciel władzy wykonawczej i właściwie to można powiedzieć wszyscy o tym, mówią bardzo szeroko dzisiaj prawo w Gazecie padły takie stwory sformułowanie, że w Polsce doszło do zachwiania trójpodziału władzy, ponieważ właśnie przedstawiciel władzy wykonawczej ma wpływ na sądy, które istotnie swojskiej definicji konstytucyjnej są niezależne mają być niezależne i wpływać może właśnie przez to na tę niezawisłość sędziowską to są różne metody nie tylko metody nacisku, czyli metody, które ma ocierają się od grasz postępowania przecież zgodnego z prawem dyscyplinarne postępowanie ma swoje uregulowanie tylko w przepisach tylko to są różnego rodzaju formy wpływania na ludzi także poprzez pozytywne zdarzenia proces jest taki marchewka dokładnie poprzez oferowanie różnego rodzaju stanowisk, które też są zależne od ministra sprawiedliwości możemy też zaobserwować takie zjawisko właśnie, kiedy sędzia zachowuje się niepokorne tutaj przykładem, iż jest pan sędzia z Tyszkiewicz też wobec niego całe szczęście umorzono postępowanie, a to bzdura, ale w pomoc de facto wcale nie oznacza, że to postępowanie jest umorzonej, żeby go do tego postępowania nikt już wrócić nie będzie można go będzie można ten miecz Damoklesa będzie sobie wiszą nad panem sędzią przez 5 lat dodaje, że tak, bo przepisy mówią właśnie do znowelizowanej ustawy, że w terminie 5 lat może żądać minister sprawiedliwości wznowienia postępowania o tym, oczywiście ona jest uwarunkowane jakimiś szczególnymi sytuacjami, ale jednak taka możliwość jest, ale ta sytuacja, która następowała w tym przypadku jest kumulacją pewnych takich zdarzeń, z którym mieliśmy też do czynienia my sędziowie wiemy o tym i pamiętam chociażby w stanie wojennym, ponieważ sędziego Czeszki wicie jest taki przebieg zdarzeń wpływa pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości, że należy zbadać to sprawy, które on występuje jako sędzia referent na skutek tego prezes sądu podejmuje decyzję przedstawienia tym kolegą na skutek tego Kolegium składa wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, ale jeszcze obok tego pojawia się n p . przegląd jego referatu jego spraw, które one, który był poddawany kontroli wydziału dróg i II instancji i na skutek tego, by znalazły się tam kilka spraw, który był przedmiotem kontroli ich przedmiotem badania i w których stwierdzono, że są nieprawidłowości przypomina mi to zdarzenie ze stanu wojennego to było bardzo słynne zdarzenie, kiedy sędzia, która mu przywróciła do pracy w wydziale pracy wydawały się zupełnie banalna sprawa robotników Ursusa następnego dnia po rozmowie z prezesem ówczesnego sądu poród następnego dnia miała zarządza nią wizytacje swojego referatu to są takie mechanizmy, które jest fakt, że zraził się za akcje za reakcję aktorzy też zauważyć, że w znowelizowanym OSP wpły w na to kto zostanie sędzią wizytatorem dobrze przeprowadzić taką lustrację referatu no właśnie minister sprawiedliwości wystarczy odpowiednio osoby bez jego zgody nie może zostać powołany taki wizytator także to jest taki pewien ciąg zdarzeń i pewne mechanizmy, które powoduje, że właśnie z sondy utraciły ten swoją niezależność przypisaną w konstytucji zagwarantowaną tymi przepisami, a sędziowie no mają zagrożoną tą wartość, którą jest wartością niezwykła dla społeczeństwa i dla obywatela to jest niezawisłość Małgorzata Klimczak Maria Richard i własnymi dostają za chwilę informacje Radia TOK FM słyszy się po informacjach w analizach nadal Maria Richard GE była prawniczka inicjatorka grupy wolne sądy raz jeszcze dzień dobry dobry wieczór sędzia Małgorzata Kryszak była prezes Sądu Okręgowego w Warszawie kłania się pani sędzia rozmawiano o komitecie obrony sprawiedliwości w skrócie Kos jeszcze nie wiemy czy to jest ona czy on ich intrygować nazwanego osób w nos chęć Kos el len inne, choć oczywiście o taką organizację, która zrzeszała sędziów prokuratorów z form organizacji Obywatelskiej inicjatywy za angażowane w obronę praworządności w Polsce, która chce trzymać pieczę nad tym co dzieje się na swoich polskich sądach w zawodach prawniczych, która chce tę sytuację monitorować się dziś grać wszystkie informacje potem woda będzie niezwykle ważne dni to zapytam tak my to sporo rzutów rozmawiałyśmy przed informacjami o tym co dzieje się teraz w Polskim sądownictwie, kiedy te zmiany już są wprowadzone na mocy jedno ustawy w niektóre jeszcze przed nami ustawa o Sądzie Najwyższym obowiązuje od kwietnia, ale pewne rozwiązania będą wchodzić w życie teraz na początku lipca to czy dużo takich sygnałów, że już dzieją się rzeczy niepokojące jest to, o czym mówiłam już weszły w życie, gdy jest to, o czym mówiłam wcześniej i my mamy tak jak i stowarzyszenia głównie informacje, że dzieje się także w innych ośrodkach i właśnie chodzi o to nam, żeby te informacje zebrać w 1 miejscu i 3 3, bo one były jawne, żeby społeczeństwo mogło samo ocenić co się dzieje tak naprawdę Polska i na jaką skalę i dla tego potrzeby rozumie, że chodzi też o to pani sędzi, że przeprasza, że przerywam, że czasem jest także, jaka sprawa jakiejś sędzina, którego zostanie zawarta presja odbije się szerokim echem przedostanie się do mediów dowiemy się o tym, inne być może my przez to, że ta sprawa stanie się publiczna to te restrykcje wobec sędziego zostaną odroczone zmniejszona albo nie zostaną podjęte, ale będzie też się tego się pewnie państwo spodziewają szereg sytuacji, które w punkcie stanął w jakimś zakątku Polski, a będą miały miejsce tylko, że nikt się o nich nie dowie krótsze i włoskiej społeczności lokalnej właśnie o to nam chodzi, żeby jednak ta informacja była pełna i mogła zostać rzetelnie oceniona w jakim to się odbywa kontekście takie rzeczy się zdarzają i dlaczego dochodzi do takich sytuacji my mamy nadzieję, że będzie jednak dzięki temu, że zagwarantowane pewne będzie spójności jawność działania będzie tego jak najmniej Italii w tym pokładamy nadzieje, ale uważamy, że należy się społeczeństwu taka wiedza i mam nadzieję, że możemy będziemy mogli niedługo porozumienie rozwiązać i nie będzie potrzebny rozumiem, że państwo nie chce, żeby komitet obrony sprawiedliwości działał tak długo jak komitet obrony robotników haracz założony 7 8 wyrok usłyszała od 4 czerwca, że to państwo na wzór właśnie nowy ruch obrony obok nich nie złożymy go z Serbią z najlepszych no czy chcemy czerpać z najlepszych nie tylko e-sąd, ale także welon prokuratura tam podobno te mechanizmy są Łódź, a ich bardzo dobrze widoczne wśród samych na mechanizmy negatywne tak przystąpiło tutaj do nas Stowarzyszenie lex Super omnia KUL i tam rzeczywiście z tego co uzyskaliśmy informację ja staram się rzeczywiście stworzyć jedność ja powiedziałabym, nawiązując do tego w Sao naszego skrótu może jeszcze do tego jabłko sok głos jako pewnego rodzaju już inne odniesienia, ale mówiąc serio to prokuraturze to, że zbierają też informacji Stowarzyszenie zbiera o incydentach, które dotyczą ich i będzie się też dzieliło w ramach komitetu obrony sprawiedliwości z takim wstępie informacji, którą nam trener przekazali dotykają nawet postępowanie karne prowadzone inne wobec nich za wypowiedzi medialne dotykają i za każdym razem, kiedy wypowiadają się publicznie muszą się tłumaczyć się pod groźbą wszczęcia postępowania dyscyplinarne Zajdel razem tylko wtedy, kiedy wypowiada się nie prawo jest myślę, że wtedy, kiedy się wyprawy wypowiadają nie pomyśli osób zarządzających prokuraturą do ZUS nie ma pełnej wiedzy na ten temat, ale tak wynika z tego wstępnego opracowania, że to dotyczy najczęściej właśnie członków stowarzyszenia lex Super omnia dotyka ich tak różnych prokuratur ofiarnych pewnie prokuratorów dotyka ich także inne n p . takie działanie, o którym oni w swoich informacjach piszą, że właśnie punkowe prokuratorzy dostał bardzo dużo pracy, ale są przenoszeni do innych prokuratur bez żadnego z rybnej na stanowiska się, że bez żadnego uzasadnienia w normalnym zakładzie pracy także, jeżeli się zmienia człowiekowi stanowisko to chociażby do zasady wynikające z tego prawa pracy wymagają pewnego rodzaju uzasadnienia no z porozumienia zmieniającego, a uzasadnienia w cywilizowanej każdej jednostce ta dotyka to tych ludzi właśnie tak takie decyzje są przenoszeni z dnia na dzień zupełnie inne stanowiska oczywiście niższe, ale państwo chcą mu, aby nagłaśniać się te incydenty i pokazywać całość tej sytuacji w starciu, gdzie na DK będzie platformą Miś wydaje, że moim pierwszym czytaniem umów dotyczących zbierania informacji pytanie jak będziemy zbierać informacji w bo rozumiem, że czekają was na sygnały tak natomiast głównym, choć musimy pamiętać, że środowisko sędziów jest środowiskiem dosyć hermetycznym to jest to tylko 10  000 zloty tak, ale jest to trochę jest trochę cecha tej niezawisłości sędziowie tradycyjnie też w Polsce troszkę trzymali się z boku trzymają się z boku i teraz mu to jest także dzieją się różne rzeczy w różnych sądach niewielkich sądach i nie zawsze są w Warszawie wiemy co się dzieje w warszawskim sądzie, ale 1 z rzeczy, które się dzieją w niewielkich sądach małych sądach rejonowych w niewielkich miastach one być czasem w tym sądzie zostają nie wychodzi albo albo tylko lokalnie lokalna społeczność wie o tym co się dzieje natomiast dzięki temu, że do przystąpienia wszystkich do porozumienia przystąpiły mróz stowarzyszenia sędziowskie, które do, których członkowie DM nikt w sumie jest to mieści kilka tysięcy wprowadzać jakieś 30 % 30 proc zdaniem sędziów oraz wszystkich w Polsce i oni są z różnych sądów bardzo różnych ośrodków, więc bardzo chcemy, żeby dzięki nim dzięki tym, że właśnie żarliwość i informacyjne taki, żeby też ci sędziowie, gdy informacje na przekazywali mediom to oczywiście tak chcemy chcemy stworzyć dla współpracują z archiwum Osiatyńskiego których, którego celem też jest archiwizowanie my i zmian wprawie i represji dlatego archiwum jest dla nas bardzo naturalnym partnerem i ma też takie narzędzie internetowe prosto do zbierania i tych informacji i też udostępnienia tych informacji także bony były dla wszystkich łatwo dostępne na pewno będziemy wszystko też tłumaczyć na angielski, dlatego że gdy Europa mówi ogólnie Europa bardzo interesuje się tym co coś co się dzieje w Polsce i takie raporty konkretne bardzo mówiąc o konkretnych form nacisku konkretnych represje i skali tych zjawisk są dumni są bardzo ważną informacją za granicą, bo o tym co się dzieje także formacje kolor cena hurtowa też państwo będą tak będzie przygotować oczywiście o tym co się dzieje ogólnie w Polsce mówi się dużo natomiast bardzo brakuje konkretnych informacji trwa od Wilka co jakiś mówię o tym, że niezawisłość sędziowska jest zagrożona podajemy przykład 01 02 . cel osiągnąć jest niezawisłość zagrożona to robić wszystko nic prawda natomiast chodzi o konkretne przykłady, bo obok, bo to jest istota tych już zagrożenia musimy się posługiwać konkretnymi przykładami, żebym się wykazać żona rzeczywiście zagrożony a czego się państwo obawiają w najbliższych miesiącach to może wyglądać, jakie są największe obawy największe zagrożenie ryzyka do obawiamy się przede wszystkim rzeczywiście mnie tego co następowało na nie następuje na skutek zmian personalnych prosta, bo u nas doszło do przejęcia sądów poprzez powoływanie na funkcje prezesów sądów osób tak jak powiedziałam bezpośrednio zależnych od ministra sprawiedliwości nawet w sądach o powszechnej się już stało natomiast oczywiście obawiamy się tego co się będzie działo przy zmianie Sądu Najwyższego i powoływaniu tej Izby dyscyplinarnej, która będzie Izbą szczególny szczególnych prawach i zasadach działającą obawiamy się postępowania w postępowaniu dyscyplinarnym, który z zasady i mówi do wielu przedstawicieli polskiego prawa to są postępowania praktycznie akwizycyjne sędzia ma mniej praw w tym postępowaniu niż oskarżony w postępowaniu karnym i to dosyć powiedzieć szczerze, że tego się obawiamy, ponieważ nie zostało to przecież powołane, by z powodu Toma służyć czemuś prawda innym jeszcze tego nie wiemy czemu ty przykłady znamy wskazują drogę budzą nasz niepokój i stąd jest taka inicjatywę zresztą, że zawsze zawsze fakt najlepiej mówią za siebie i społeczeństwo, które jest społeczeństwo tych bardzo rozwinięty i jedno znacznie ocenić, jeżeli mają dostęp do tych informacji równo ludzie normalni dziennikarze to potrafią je wykorzystać prawda i przedstawić je tak jak należy się to społeczeństwo, bo ta jawność Swarzędz były to postępowanie dyscyplinarne powołani do reorganizacji Sądu Najwyższego, która przed nami są Stali to być nasze poważne obawy co do przyszłości polskiego sądownictwa Sąd Najwyższy takiej formie dodał tylko rzeczywiście tych organizacji pieszej nawet nie wszystkie możliwe, że wszystkie, ale nie chcę tego w stanie stwierdzić z całą pewnością el Sol poniedziałek podpisała taki apel do komisji Europejskiej Belg, jeżeli chodzi właśnie o czystkę kadrową w Sądzie Najwyższym komisja Europejska skierowała skargę Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie do ustawy o Sądzie Najwyższym, która tak jak w przypadku Puszczy i wycinki mogłaby zablokować te zmiany personalne tak jest to ostatnia mchu deska ratunku chwil życia powiedział Sąd Najwyższy był gwarancją niezawisłości sędziowskiej, bo on wydawał dość statyczny orzeczenia, które im w tym tkwi w kształcie, jaki został ukształtowany był tym gwarantem tej chwili zostanie ukształtowany prawdopodobnie zupełnie nową musimy pamiętać, że 40 % sędziów w tej obecnego Sądu Najwyższego straci stanowisko na skutek przepisów Sąd Najwyższy na miejscu zioła oczywiście zasługa pana prezydenta z prośbą o możliwość dalszego orzekania tak jest im jest do docelowo Sąd Najwyższy w tej chwili ma mieć umów zgodnie z nowym przepisem 1 2 0 sędziów, czyli grzane z dużo więcej będą nowi sędziowie wskazani przez nową krajową radę sądownictwa oraz upolitycznioną krajową radą sądownictwa też ta izba dyscyplinarna w tej izbie i w ogóle pojawi się nowa instytucja ławnika Sądu Najwyższego ławnika ławnicy będą wybierani przez Senat będą sądzić, że sędzia tak to te Deum w składach Chełm jest 2 sędziów oraz 1 1 ławnik to jest to jest ich o 800 zł Indianie przecież ten czynnik społeczny w postępowaniach jest ważne toczy się na ten temat od lat dyskusja, ale nie na tym poziomie sądu w Sądzie Rejonowym, kiedy mówimy o faktach kiedyś zastanawiam się na poziomie faktów rozpoznaniu sprawy Sąd Najwyższy sądom prawo ławnik nie ma szans ławnik nie muszę z prawnikiem płatnik musi mieć wykształcenie średnie i w wieku między doświadczenie na ligowy mecz z radnych w bardzo skomplikowany wielobarwny rzuconych gałęzi w halnym prawo musi znać drogi, a ta niezawisłość sędziowska, która o, których tyle mówi to jest gwarantem państwa prawa w ogóle i prawa i poszanowania praw obywateli, ponieważ tylko niezawisły sędzia jest w stanie ochronić obywatela przed państwem, które ma czasami potrafi nadużywać swoich władz i to jest istotą tej problemów i teraz tak sędziowie są odważni chcemy, żeby byli odważni, ale efekt mrożący, którą daje etat, w którym nowe przepisy i nowe możliwości naciskania na sędziów dają te mogą tej odwagi sędziów pozbawiać bardzo tego nie chcemy, bo my chcemy, żeby ci sędziowie byli odważni Maria Richard bibuła prawniczka inicjatorka grupy wolne sądy sędzia Małgorzata książek była prezes Sądu Okręgowego w Warszawie bardzo panie dziękuję za wizytę w analizach państwa zapraszam do informacji Radia TOK FM po informacjach rzecz jasna wracamy nasz gość będzie prof. Anna Kola z uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu obywatele nauki także, a rozmawiać będziemy o tym w teście studentów na UW przeciwko konstytucji dla nauki firmowanej przez pierwszą Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA