REKLAMA

"W Europie trwa kontrrewolucja do rewolty "Maja '68". To wtedy zaczął się rozpad na lewicy" mówi prof. A. Leder

Światopodgląd
Data emisji:
2018-06-07 15:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a światu podgląd kardynał Glemp i Agnieszka Lichnerowicz bardzo serdecznie zapraszam państwa nasz światopogląd i od razu z wielką przyjemnością przedstawiamy pierwszego państwa gościa prof. Andrzej Leder profesor z Instytutu filozofii socjologii Polskiej Akademii Nauk też siły oczywiście filozof psychoterapeuta dzień dobry panie profesorze w dobrych ani dzień dobry państwu umawialiśmy się na tę rozmowę jakiś czas temu i umówiliśmy się, że będziemy rozmawiać o w Rozwiń » maju osiemdziesiątego ósmego roku, czyli o protestach, które przetoczyły się mu przez Francję głównie ba, ale nie tylko, ale naturalnie ostatnie dni spowodują, że nie co będziemy zmuszeni zmodyfikować naszą rozmowę to znaczy jest pan jednak osobą uczestniczącą czy wspierającą protest na Uniwersytecie warszawskim, więc chciałam, żebyśmy w drugiej części naszej rozmowy był w opowiedzieli trochę słuchaczom, o co walczyć z jakiej perspektywy ponadto patrzy jednak wspierającą to znaczy tam walczą to znaczy studenci i pracownicy mają one Arkonki tam protestują stale tworzą jak nazywają to przestrzeń wolności my tylko ich wspiera wrócimy do tego zacznijmy jednak od maja 3 10 08 . roku gminy mija właśnie 60 lat od tych wydarzeń i wydaje mi się, że to jest taki film dla mnie bardzo ciekawy moment też na refleksję nie tylko nad przeszłością, ale i teraźniejszością już wielokrotnie państwo pewnie słyszeliście jakieś rozmowy analizujące rzeczy czy wspominkowy 1 przypomnę, że toczy się nie tylko my już działa, ale nawet niektórzy mówią, że to się zaczęło wiele lat wcześniej, ale w dużej mierze maj był takim na takim najważniejszym momentem tych protestów studenci potem wspierani przez związki zawodowe zaczęli zajmować nie tylko uniwersytety, ale ulice i protestować przeciwko mnie zbyt krótko pan prof. Review patriarchalny zmowy i brak reakcji to bardzo skostniałe muszę rachityczne modelowi społeczeństwa, którą był związany z rządami generała de Gaulle, a w, których prezentował dużym stopniu taką konserwatywną, choć już nie faszystowską Francję i inni też władze takiego konserwatywnego tradycjonalistycznego mieszczaństwa wystarczy powiedzieć o tym, że we Francji prawa kobiet i do początku lat siedemdziesiątych w zasadzie był niesłychanie ograniczonej oczywiście nie tylko z dużo mniej tych praw było niższe w Polsce peerelowski co najmniej formalnie zapisanych, ale niż w Polsce okresu międzywojennego nazwę wsi, ale teraz często robi taka konkluzja, gdy się podsumowuje tamte wydarzenia, że politycznie nic nie osiągnęli, a nawet ich oponenci polityczni wygrali wybory generał de Gaulle triumfował w wyborach natomiast my się z 10 08. były braki przewrotem kulturowym to znaczy bardzo dużo zmieniło się nie tylko dosłownie rozumianej kulturze, ale właśnie w tym, o czym pan profesor mówi a, przyglądając się ostatnim właśnie wspomnienia z tamtych lat mam wrażenie, że ma 60 ósmy jest krytykowany zarówno sprawę, jaki z lewej strony z prawej n p. mam fragment rozmowy z prof. Inga w innym z ostatnim 1 z ostatnich plusów minusów, który mówi o tym, że samorealizacja indywidualizm 1 z głównych tematów i kontrkultury zyskały komercyjne opakowanie, czyli w dużej mierze z maszyn tego ósmego wzmocnił kapitalizm jako Bóg uczynił go takim totalnie zindywidualizowane i podobne głosy słychać z lewej strony to znaczy, że maj był przegraną właśnie, dlatego że nie zmienił kapitalizm jak pan się do tego odnosić, gdy jeszcze tutaj zacytuję kogoś, kto jest po prostu z wewnątrz wydarzeń mianowicie filozofa francuskiego kina Barbara, który uczestniczył w tych wszystkich wydarzeniach był 1 z 1 z ważnych postaci intelektualnego życia wówczas i który do dzisiaj pozostał filozofem badającym co najmniej myśmy są i on w wykładzie na Uniwersytecie warszawskim zresztą parę lat temu z odmową taką bardzo ciekawą myśl mianowicie powiedział coś takiego wydawało nam się, że obalamy władze mieszczaństwa, ale otworzyliśmy drzwi się per kapitalizmu inną Włosi i chyba to jest prawda inny tylko pytanie jak się mu rozumie sens tego przewrotu IZ i impet i spór chyba toczy się właśnie oto to znaczy czy uważa się, że to była jednoznacznie złe częściowo złe częściowo dobre dobre to do tego można mieć różne jest bardzo ważna uważam że pewne właśnie, że to było częściowo dobre częściowo zła na pewno ma 6 8 to była ogromna przewrót kulturowy i rozmów rozmowy z innym uczestnikiem, który wówczas był studentem, a teraz też jest profesorem filozofii Anny odnajduje takiej takiej taki klimat poczucia, że wszystko da się zmienić, że nie tylko da się zmienić prawo, ale da się zmienić podstawowe reguły kultury, że ich poczucie takiej sprawdź kości i mocy było ogromne i w związku z tym też pozytywnym aspektem był protest przeciwko hierarchicznym modelowi społeczeństwa francuskie społeczeństwo było niesłychanie hierarchiczne on z rządu dzisiaj jest dość hierarchiczny i i ten atak młodzieży był atakiem przeciwko takiej tradycyjnej patriarchalnej, ale też takiej opartej na władzę nad taborów różnego rodzaju myślę, że dla Polaków będą bardzo reprezentatywny będzie tutaj cykl filmów żandarmi, ponieważ on tam pokazuje mi, że to jest komedia tylko tym właśnie niesłychanie hierarchiczna stosunek zwykłego policjanta do komisarza komisarza do ministra, gdy obywatela do policjanta to to była to ten ten rodzaj ciągłego ustawiania się jakiejś hierarchii był bardzo charakterystyczne dla tego społeczeństwa, czyli w Gazecie udało się rozbić tę hierarchiczną wspólnotę, ale nie zbudować nowej wspólnoty talentu Igora Chojny jednostka, ponieważ i ceny to ta rewolta odbywała się w dużym stopniu w zimie kompletnie utopii nie rozumianego lewicowego projektu ma nic nie na darmo w tym hasłem były były hasła z czerwonej książeczki hasłami były hasła z czerwonej książeczki Mao abstrahując od wielkiego aktora ważne jest Och, jak gaz, rezygnując z Dominikiem w 1 akcję braki to druga no właśnie tnt to, ale wydaje się, że to, że abstrahując od tego co naprawdę działo się w Chinach co było raczej straszne to w były to wyrażał przede wszystkim taką kompletne oderwanie od rzeczywistości tych obcych szczególnie właśnie ruchu studenckiego, bo jednocześnie trzeba o tym, pamiętać we Francji po tym, jak Franz studenci zaczęli zajmować uniwersytety po całym terenie te zamieszki wlały się na ulice była bardzo się dużo przemocy policji związki zawodowe, które reprezentował w dużym stopniu partię komunistyczną i były bardzo potężne sią do dzisiaj są we Francji w serze ten ogłosił strajk generalny i to był zrobiło się naprawdę na poważnie to znaczy wyglądało na to, że po prostu może dojść do obalenia kapitalizmu dotychczasowej władzy politycznej kapitalizmu to właśnie m. in. myślę, że problem polega na tym, że przywódcy i związków zawodowych i ruchu studenckiego nie mieli tak naprawdę pomysłu co oni właściwie zrobią, jeżeli ta władza polityczna wezmą na dodatek generał de Gaulle a kto poleciał do Nadrenii, gdzie stała francuska armia okupacyjna i po prostu zaczął się przygotować wzywać do wprowadzenia stanu wyjątkowego dajmy się, że to niezdecydowanie i połączone z zagrożeniem właśnie na interwencję wojskową spowodowało, że serze Thatcher związek zawodowy Wygaś strajk i studenci zostali SA i toteż wyraża to z różnicy celów, jaka była pomiędzy ruchem robotniczym tradycyjnego przemysłowego proletariatu, a ruchem studenckim, który ruch robotniczy w gruncie rzeczy walczył o prawa socjalne nie miał pomysłu na wzięcie władze traktują musieliby wprowadzać coś w rodzaju związku Radzieckiego, a nie chcieli tego robić ruch studencki walczył o zmiany typu kultury stosunków międzyludzkich praw ludzkich i t d. tak dalekich i te ten rozzie w bardzo szybko doprowadził do tego, że te działacze tego ruchu studenckiego już w latach siedemdziesiątych będąc pewnego rodzaju awangardę kulturową to znaczy mimo przegranej w maju osiemdziesiątego ósmego oni byli najbardziej aktywną najbardziej intelektualnie zaawansowaną grupą i zaczęli obejmować właśnie władze w instytucjach kultury przede wszystkim i powoli zaczęli stawać się elitą, ale ich hasła szczególnie po tym, jak siedemdziesiątych latach ukazał się ich ekipy nagła czy nie wyszła prawda o związku Radzieckim dowiedzieli się na inne ludzie w Europie zachodniej tym czym był mało i zmieni przed łódzkim siedemdziesiąty piąty rok Kambodża pola śmierci to wszystko spowodowało, że tak naprawdę oni przeszli na idee i indywidualnych praw człowieka czyni doprowadzili do tego, że zwyciężył w gruncie rzeczy modeli indywidualizm czy bardzo sprzyjający hiper kapitalizm to jest arcyciekawe dlatego, że to się idealnie pokrywać z tymi dyskusjami dzisiejszymi na lewicy, dlaczego lewicy nie udaje się połączyć z 1 strony tych haseł właśnie związanych z obroną praw mniejszości z taką emancypację Mielniczenko obie mniejszości seksualnych narodowych z tymi hasłami socjalnymi prawdopodobnie bardziej skierowanych skierowanymi do ludzi pracujących tzw. klasy ludowej chciałyśmy do tego wrócić i właśnie spróbowali to połączyć z momentem dziś jak bardzo by historycy będą potem opisywać przeszłość, w którym takie daty takie co wzór sześćdziesiąty ósmy tom 2 000 innym, od którego będą liczyć brexitu czytam Trumpowi, że po informacjach prof. Andrzej Leder jest państwo gościem za kilka minut wróćmy do rozmów, a świat zupełnie blond lub też Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest cały czas prof. Andrzej Leder filozof psychoterapeuta związane z Instytutem filozofii socjologii Polskiej Akademii Nauk rozmawia jeszcze przy okazji czy w związku z 60 rocznicą tzw. mają się 10 08 . roku, czyli tą rewoltą, która oczyszcza miałam trochę różne wymiary w różnych miejscach świata i pewnie bardziej skupiamy na tym francuski armaty francuskie opowieści no ale ona wydaje się szczególnie ciekawa w związku z tymi dyskusjami, które toczymy dziś w Europie dotyczącym próbującym zrobić coś się w zasadzie dzieje z czego wynikają te antysystemowe sfrustrowany głosy wielu ludzi prowadzące do zwycięstwa do partii nie tylko antysystemowy, choć często szowinistyczne niech bardzo nacjonalistycznych i mówił pan profesorowi w pierwszej części naszej rozmowy, że w zasadzie gdzieś w tym sześćdziesiątym ósmym może szukać początku tego w niego rozmawiają między tym co dziś nazywamy lewicą socjalną lewicą kulturową, czyli rozjechały się właśnie te perspektywy dla indywidualistów trzeba tych młodych, którzy walczyli w z kulturą hierarchiczną ICAO socjalnego wspólnotowego klasy Robotniczej no panie profesorze co to jest moment dzisiaj czy to jest kontr 60 ósmy 3 % pensji często się trochę tak o tym, opowiada, że zdemontować to co przysiągł mu osób zostało zbudowane albo naprawić to co zostało wtedy popsute jakimś stopniu tak to, że siedemdziesiątych latach lewicowe projekty wspólnotowe zostały w gruncie rzeczy zarzucony zostały wręcz skompromitowany przez te zbrodnie reżimów komunistycznych spowodowało to coś takiego, że duża część tej lewicy neon, który jeszcze w sześćdziesiątym ósmym roku właśnie miałam tożsamość lewicową zwróciła się w kierunku właśnie indywidualistyczny rozumianych praw człowieka, który bardzo dobrze się łączyły z duchem lewicy kulturowej czy obrony praw mniejszości obrony tożsamości różnego rodzaju tym wszystkim co znamy właśnie jako to co się nazywa lewicą kulturową, ale to co się dokonało w szczególności na początku lat osiemdziesiątych to Anna k przyjęcie takiego połączenia ruchu praw człowieka z prawami racjonalności gospodarczej to znaczy nic z tego nic nowego i Żydem racjonalności Zachodu okazałoby się i okazało się to połączenie tego, że musimy być wszyscy niesłychanie neoliberalnej racjonalnie gospodarczej tutaj stróżem był bank światowy i jednocześnie musimy przestrzegać prawa mniejszości i t d. tak, ale taki liberalizm itu itu taki ktoś nazwał ogólnie rzecz biorąc liberalni Otóż to połączenie w ogóle nie jest oczywiste natomiast ono stało się w pewnym sensie oczywistością epoka Clintona to reprezentuje w sposób najbardziej na trzecie drogach haki wtedy właśnie dawne partie lewicy odchodzą od swoich projektów wspólnotowych o tym, 2 walki właśnie społeczny sprawy, a zacznę się zamieść przede wszystkim sprawami kulturowymi jednocześnie dokonuje się ogromny transfer pracy po prostu dach do Kreek krajów globalnego południa to znaczy praca jest wyprowadzana z z północy Bagdadu zwanej Zachodem i ty i w tej sytuacji nagle ogromna masa ludzi, które dawniej była reprezentowana przez partie lewicowe po pierwsze, znalazła się bez reprezentacji politycznej, a po drugie, znalazła się niesłychanie kryzysowej sytuacji musi konkurować z pracownikami nie jest bank Lady Jasiu z Indii w Chinach czy Polsat, a 50 latach jeszcze była Polska jest dziś też trochę je z idei i dla tych ludzi i odpowiedzią była kre w z globalizacją precz z tymi wszystkimi mniejszościami wszyscy na zapomnienie, a tej większości, która jest aktualnie w krytycznej sytuacji jedynym sposobem na to jest powrót do dawnego modelu społeczeństwa Tell, czyli tego co Zygmunt Bauman nazwał retro utopia w, czyli pewnego rodzaju wizja, że możemy wrócić do takiego modelu państwa Narodowego z pewnego rodzaju wspólnotą, która z tym państwem się wiąże również wspólnotą wartości, ale to oznacza również powroty do dawnych hierarchii do dawnych z modeli relacji również między mężczyznami kobietami czy w ogóle dawnego sposobu myślenia o tym kto jest ważny w społeczeństwie co jest ważne w społeczeństwie i t d. i t d. to wydaje mi się, że do tego właśnie Dariusz Gawin z godności wystarczy, że rewolucja tak naprawdę spora rewolucja kulturowa, która nie jest nowy pomysł czy jakaś nowa era nowe spojrzenie tylko bunt przeciwko temu co się tym ósmym dokładniej i to zresztą prof. Legutko wypowiadał jeszcze dziewięćdziesiątych latach, mimo że różnorodność nie jest żadną wartością, a co skądinąd dość śmieszne minister Waszczykowski wypowiadał, mówiąc że nie będą nam ekolodzy czy tam już niepojęta oglądam ten los wegetarianie cykliści ta narzucać modelu kulturowego i w tym sensie oczywiście tak to jest pewnego rodzaju kontrrewolucja przeciwko tym wartościom i ona jest głęboko zakorzenione, ponieważ właśnie na pracownicze klasy Europie został kompletnie porzucone przez swoich dawnych reprezentantów politycznych, którzy Stali się to w Ameryce frank opisał w gruncie rzeczy reprezentantami takiej globalnej klasy kreatywnej eter dawne partie liberalne lewicowe typu Socjaldemokratyczna partia pracy dostały się w gruncie rzeczy partyjność w ramach tej trzeciej drogi takiego wielkomiejskiego mieszczaństwa, które jest liberalna obyczajowo, a jednocześnie całkowicie skupiony na swoim indywidualnym sukcesie i rent i ci ludzie po prostu zaczęli szukać z powrotem takiego jak kogoś, kto wyrazi ich społeczne interesy najlepiej wyrażają to z aktualnie ruchy populistyczne, które są przede wszystkim antyglobalistów czym to co widzimy we włoszech dzisiaj jak w końcu PiS czy 3 czy Orman to właśnie i coś takiego się dzieje i myślę, że rzeczywiście ten nasza epoka będzie rozumiana jako pewnego rodzaju kontrrewolucja wobec tej rewolucji kulturowej, którą przyniósł 60 ósmy, czyli nie kolejny etat, o ile udało się doprowadzić do jakiejś emancypacji sześćdziesiątym ósmym kulturowej to teraz wydaje się, że w idealnym życiu kolejny etap to byłoby odbudowanie tej wspólnoty i emancypacja socjalna czy jak to się na fakt, że to jest niezwykle trudne, bo to naprawdę tak naprawdę musiałoby dotyczyć całego globalnego południa, dopóki będzie można produkować globalnym południu za tak śmieszne pieniądze jak za jakiś aktualnie produkuje to żaden silny ruch, który go mówiący o wielkiej wspólnocie n p . ludzi pracy nie będzie miał szans bo, bo będzie reprezentował tylko o pracowników północy i którzy i tak będą musieli konkurować z tym z tymi pracownikami marna południa, więc to jest tak trudne, że w tym sensie lewica nie ma dobrego projektu wspólnotowego, kto byłby odpowiedzią na tę sytuację to znaczy tą sytuacją, w której globalny kapitalizm wyprowadził produkcji alter globalizacji EFG budują taką opowieść już od wielu wielu lat, ale na razie ona, ponieważ ona jest nie uważają, iż nie politycznie ją jest bardzo trudno zastosować to znaczy można oczywiście w jaki w pewnym regionie Meksyku czy jakiś czas po swojemu tak właśnie w myśl o tym, spróbować stworzyć jakiś samorządne Republiki jednak określić, ale to jednak jest trochę wykorzystanie sytuacji peryferyjność tego, że po nikomu się nie chce ich zniszczyć natomiast już n p. cały cały projekt brazylijski jak widać, w którym mowa w alter globaliści łącznic w tym co się stało w Brazylii z wyborem lewicowego prezydenta i potem reformami, które wprowadzą ogromne nadzieje no już jak widać to się rozsypuje to znaczy, że ten projekt jest bardzo silnie atakowany prawdopodobnie się kończy i i lewica ma z tym ogromny problem lewicy nie ma dobrej aktualnie teorii, która by poznać la powiedzieć musimy zrobić tak to ich zdobyć władzę polityczną oto, żeby to tu uzyskać ja osobiście myślę, że to wymaga przywrócenia myślenia, które nazwał mnie internacjonał mistyczne, ale bez Moskwy tutaj jako przyjazne dla wodorowego próbuje nie wiem jak z forów worki sako łatwo je na znaczek w mniej pewnie Warufakis pewnie by ta, aczkolwiek myślę, że w ogóle pewien rodzaj Sojuszu między takimi ludźmi jak Warufakis, czyli w reprezentację pewnego wspólnego myślenia pracowniczego i Ulrich Egger, która jest reprezentacją takiej powiedziałbym lewicującej klasy średniej mówi jest konieczny, żeby zrównoważyć ten rodzaj siły, która na, która realizuje tą retro utopii w Arce to ciekawa impreza mam nadzieję, że w czyny wrócimy do tego przypomnę państwu, że nie jest taka książka, którą napisał pan prof. Sonata FIS, która jako szczęście, bo odnosi się do tego, o czym rozmawialiśmy, a na koniec chciałabym wam jeszcze słowo o proteście na uniwersytetach niestety mamy mało czasu, ale w dużej mierze w Gazecie wyborczej i opublikowana i została nim w pana wystąpienie, z czym na Uniwersytecie warszawskim i dobrze mają podobne tony, które słyszy to by nas w rozmowie z tak naprawdę, że ten protest jest też walką z budującą się od dawną hierarchię tak samo w całej Polsce, jaki w, jaki sposób na Uniwersytecie to bardzo uprościła, ale w dużej mierze mówi pan, że ktoś wpisuje w ten klimat w kraju ta propozycja ministra Gowina ustawa tzw. Gowina ta usta, ale chcę tego zacząć jest niejednoznaczna tam są rów również sprawy, które są rozwiązywane sensownie i na pewno w dam przykład syty i uregulowanie sytuacji doktorantów, ale i w ogóle środowiskową akademickiej wymaga zmian to bez 2 zdań, ale właśnie wydaje mi się, że ta reforma podobnie wielu innych sprawach, wykorzystując to, więc rodzaj skostnienia i pasywności różnych środowisk przeprowadzona bardzo niepokojące zmiany mijam powiedział, że te 2 najważniejsze, o których mówiłem, a może 3 do ma jeszcze 1 powiem to są takie po pierwsze, inne stworzenie ciał, które są zewnętrzne wobec Grecji wynieść ze swojej rady, które będą miały bardzo istotny wpły w na obsadzenie rektora i w ogóle różnego rodzaju decyzje również finansowe jest tam, gdzie rada ma być wybierana przez Senat, więc niby jest jeszcze pozostawienie samorządności, ale sam Senat wobec bardzo silnych nacisków politycznych chociażby dotyczące granic i t d. nie może nie być wystarczająco o mającym oparcie rozbicie struktury wydziałowej Instytutu owej i oddanie pełnej władzy rektorowi nad strukturą Uniwersytetu powoduje, że naturalnie istniejące środowiska i ich ciała kolegialne którymi są rady wydziałów instytutów utracą tak naprawdę wpły w na decyzje i jest 1 spraw, czyli walka o samorządność to jest też uderzające, że państwo doczytać się jak pięknie pan łączy ten protest z protestem w osiemdziesiątym pierwszym roku i to jest bardzo uderzająca, mówi że w jakiejś mierze to jest bardzo podobna walka, jaką wtedy to oczywiście z ustawą wprowadzono po sześćdziesiątym ósmy roku, czyli walką o samorządność przeciwko autorytaryzm owi na odwrót tak trzecia kwestia groźną treść co pan powiedzieć co się wiąże drugą stronę placu są uniwersytety to znaczy czy one mają tylko właśnie szkolić i naukowy się rozwija czy mają też jakąś rolę społeczną i to jest kluczowa sprawa również dotyczące właśnie hierarchii nierówności, dlatego że ta ustawa niesłychanie promuje bardzo silne ośrodki naukowe, które mają konkurować z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i dlatego n p. one się podoba wielu przewodnikom, bo oni chcieliby uzyskiwać środki na swoje badania, które mają być konkurencyjny do badań w Niemczech Francji Chang, ale problem polega na tym, że Uniwersytet spełnienie tylko realne nauk czysto naukową, ale również jest miejscem, w którym tworzy się pewnego rodzaju elita kulturowa dla dla regionu dla pewnego miasta 3 pewnej społeczności lokalnej niezależnie od wszystkich dyskusji na temat elity to jak to jest bardzo potrzebne dla regionów dla ludzi w tych regionach dla zdolnych ludzi w tych rejonach taki Uniwersytet w Lesznie wyjechali albo zostawali w tych miastach i jest jest miejscem które, które jest ma ogromną funkcję społecznością i kulturotwórczą Otóż ta ustawa powoduje, że mniejsze uniwersytety, które nie mają tak aktualnie stworzonych kryteriach badania nauki mocnej pozycji mogą utracić środki co ostatecznie będzie prowadziło do ich obumierania i zamykania to by oznaczało, że Polska w erze podział na Polskę, a i Polskę tam BC i t d . nie tylko się na nie zmniejszy, mimo że takie było hasła partii rządzącej, ale wręcz rząd się pogłębi to znaczy, że rzeczywiście będzie także albo się jedzie do Warszawy, żeby studiować Krakowa albo po prostu zostaje się w miejscu, gdzie nie ma w ogóle żadnych możliwości rozwoju i rozwoju intelektualnego i ich w tym sensie wydaje mi się, że ona również właśnie buduje ten model hierarchiczne prof. Andrzej Leder z Instytutu filozofii socjologii Polskiej Akademii Nauk państwa gościem protest na Uniwersytecie warszawskim trwa plus Google różne jednostki uniwersytety wyrażają jakieś wsparcie zobaczymy czy będzie rozwijał bardzo dziękuję pani profesorze dziękuję bardzo różni, a światu podgląd itp dziś Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA