REKLAMA

"Małżonek to także partner tej samej płci" - ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-06-07 21:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
23:04 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM dwudzieste pierwsze 3 7 2 szósty Paweł Knut prawnik z kampanii przeciwko Homofobii dobry wieczór dobry wieczór 5 czerwca 20 1 8 roku w tym czy 2 dni temu Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej wczoraj Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że w rozumieniu przepisów prawa Unii dotyczących swobody przemieszczania się obywateli Unii członków rodziny pojęcie współmałżonek jest neutralny pod względem płci i tym samym może obejmować Rozwiń » współmałżonków tej samej płci z i teraz to jest bardzo ważne sprawdź, zanim wrócimy do tegoż roku zacznijmy może od 20 1 2 roku, kiedy obywatel Rumunii i obywatel Stanów zjednoczonych, którzy zawarli z WIG jest związek małżeński 20 10 roku obraz zdarzeń w wersji dokładni i stołów do Rumunii i po prostu też Amerykanin uciekł z amerykańskim obywatelem obywatelstwo mówi Tosza przedłużenie tam pobytu dla kociej spoza Unii Europejskiej mostek i nawet hostess i 7 Rumunia mówi co wtedy Rumunia mówi niestety nie możemy przedłużyć tego pobytu z tego względu, że nie uznajemy twoje podsta w do tego, aby przetrwać dłużej na terytorium Rumunii, a więc faktu, że pozostaje pani jako obywatel Unii Europejskiej jako obywatel Stanów zjednoczonych w związku małżeńskim z obywatelem Rumunii jest w sytuacji, gdyby ten obywatel Rumunii pan Adrianek Koman zawarł związek małżeński z kobietą i wówczas było problemu natomiast uwagi na to, że ten związek małżeński został zawarty jest obywatelem jest osobą tej samej płci Romaniak działamy trochę inny sposób definiujemy sobie instytucję małżeństwa naszym prawem wewnętrznym i niestety jak małżonkowie tej samej płci wtedy fińskich nie mieści się cała sprawa tak naprawdę dotyczyła trochę takiego sporu o to jak on definicję małżeństwa na poziomie przepisów prawa unijnego konkretnie na 8 przepisów dyrektywy dotyczącej swobodnego przemieszczania się należy rozumieć a gdyby sytuację można także obywatel Rumunii z obywatelem polskim zawarli w Brukseli związek małżeński to jak ze temat, by nie było, dlatego że obywatele Unii Europejskiej mają swobodę przy prezesie to jest bardzo specyficzna, bo sprawa dotycząca bardzo specyficznego stanu faktycznego, w którym musimy mieć do czynienia z obywatelem Unii Europejskiej i cudzoziemców tzw. obywatelem państwa trzeciego, a dlaczego, dlaczego akurat nad rękoma nie pękły nutą stwierdzili, że to oni będą się sądzić tak i będą tuż przy tak złe musieli przejść przez poszczególne instancje sądu w Rumunii tak najpierw psów skierowali sprawę do organu administracji, który ma mówił później sprawa trafiła do e-sądu rumuńskiego i finalnie ona trafiła do rumuńskiego Trybunału Konstytucyjnego z tego względu, że obaj panowie uznali, że te przepisy rumuńskie kodeksu cywilnego, który co ciekawe wprost wskazują wykluczają możliwość uznania małżeństw tej samej płci w Rumunii znajdzie przepis niekonstytucyjny sprawa trafiła do rumuńskiego Trybunału Konstytucyjnego ani nie zna pan szczegółów w konstytucji rumuński jest napisane, że małżeństwo związkiem kobiety mężczyzny to poczekamy przyznam szczerze to trzeba byłoby zweryfikować w Gruzji na stronie w ostatnim czasie pojawiło się po dane o referendum, które miało na celu doprowadzenie do zmiany konstytucji natomiast przetną się rzeczą byłoby się też 1 Chorwacja, która albo grzywny albo 2 lata temu już nie pamięta właśnie taki zapis walczyła, żeby wyraźnie tak napisano natomiast w kontekście tego rumuńskiego obrońcy cywilnego art. 2 7 7 wyraźnie przewiduje, że zakazany zawiera nie może przez osoby tej samej płci i małżeństwa te nie podlegają uznaniu w Rumunii od, a więc sprawa trafia do Trybunału Konstytucyjnego Trybunał Konstytucyjny musi on ME staje przy tak naprawdę takim dylematem musi ustalić w jaki sposób należy definiować pojęcie małżonka w tej dyrektywie, o której ARM to odkrycie wspomnieliśmy to ta dyrektywa, która reguluje swobody przemieszczania się obywateli Unii Europejskiej UE w związku z tym decyduje się na skierowanie pytania prejudycjalnego do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej poszła z tym uznał, a w odpowiedzi na pytanie w jaki sposób należytą instytucje małżonka wprawie unijnym rozumieć każdego biletu trwał przy 20 1 2 Rokita 20 18 lub postępowania mają od siebie niestety trwają z uwagi na to, że mamy do czynienia z wymaganym, który jest dość obciążony ilością spra w podobnie wygląda sytuacja z postępowaniem przed europejskim żona i praw człowieka w Strasburgu trzeba czekać niejednokrotnie wiele wiele lat, zanim od momentu wpłynięcia sprawy do Trybunału poznamy jego rozstrzygnięcia, czyli albo liczyć z tego wyroku Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika jakieś bezpośrednie działanie, które musi państwo rumuńskie podjąć w państwo rumuńskie do tej pory powinno przyznawać prawo do pobytu na terytorium Rumunii w takich sytuacjach znakomicie do czynienia w przypadku małżeństwa pana Komańcza razem usiądziemy do gminy na razie jej prawo pobytu nie mówimy o tym, kluczowym pojęciu współmałżonka tak, bo Hell muszę pamiętać o tym, że ten wyrok nie oznacza, że Rumunia w tym momencie musi uznawać małżeństwa tej samej płci musi wprowadzić w swoim prawie krajowym tego rodzaju instytucje nie nie ma takiego obowiązku państwa członkowskie Europejskiej nadal mają swobodę regulowania tej kwestii jak Unia Europejska w nie reguluje obszaru życia rodzinnego również orzecznictwo Europejskiego Trybunału praw człowieka, ale podróżowanie w ramach małżeństwa jest jednak w życie rodzin tak zgadza się i wbrew dlatego uważam, że ten wyrok jest ważny, bo on tak naprawdę w największej mierze dotyczy tych 6 państw Unii Europejskiej, które nadal nie przewidują żadnej możliwości sformalizowania żadnych możliwości prawnego rozpoznania związku łączącego 2 osoby tej samej płci i to jest oczywiście taki kamyczek do Campo kamyczków dorzucamy do koszyczka, który finalnie myślę, że w przyszłości doprowadzi do tego, że te państwa zaczną uznawać tego rodzaju instytucje w chwili obecnej za ograniczone do uznawania w bardzo bardzo wąskim zakażenia groźne zaskoczyły ściana się i powiatu nowy właśnie przez, żebyśmy nie przeskoczyli tego momentu, który pewnie przychodzi słać do głowy czy państwo nie mogłoby, próbując uniknąć uznania związku małżeńskiego właśnie na kluczowego, próbując szczególnie chętnie mogłoby w ten sposób zmieniać swoich przepisów związanych z przemieszczaniem się, że ułatwiłoby to albo umożliwiłoby rozwiązywanie tego typu problematycznych sytuacjach pana, że narkomana i pana ojcem Eltona, a jednocześnie nie musiałoby wprowadzać zapisu o dopuszczalności związków jednopłciowych myślę, że pewnie musielibyśmy się przyjrzeć się prawo rumuńskie mój temat okoliczności, które decydują możliwości przyznania prawa pobytu w tym pobytu stałego, chociaż może przyznać, że to byłaby trochę taka zabawa w kotka mieszka plus, jeżeli uwzględnimy sytuację, w której mamy już bardzo wyraźnie wyrok Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej, który dotyczy konkretnie tej kwestii musimy też pamiętać, że w innych sprawach, jeżeli inni skarżący, by ją również chcieli w ten sposób doprowadzić do tego, aby obywatel państwa trzeciego mógł przebywać w Rumunii Rumunia starały się za pomocą różnych wybiegów unikać ich rozpoznania tego związku komorze Swan mamy ścieżkę, która po raz kolejny zadziała to tak, ale też nie mógł Trump mówi się o pojęciu współmałżonka jako neutralnego pozwala budzić tym samym może jest możliwość obejmowania swojego występu ci też w treść wyroku, ale dotyczy tego konkretnego przypadku, których nie zgadza się na język wyobrażam sobie, że cieszy, że sytuacja w Polsce i dwuinstancyjne na inne procedura przyznawania komuś się pobytu tak w prawo pobytu w i wyobraź sobie żona jest jeszcze bardziej znany jest na wtorek w wymiarze jest uznaniowa tańczy od decyzji urzędnika można się odwołać instancja loty II instancji uszło wyobraźmy sobie przez jakiś powodów, choć takich głosów, że się jednak tego typu parę traktuje ulgowo to znaczy przyznaje się prawo pobytu dzięki temu nie zmieniliśmy nic w naszym prawie nie wprowadziliśmy reformę może marzy się do kluczowych dla mamy problem z głowy i co wtedy robić, bo sprawiedliwości tak to sprawy mam załatwioną tak myślę, że Trybunał sprawiedliwości potraktowałby to sprawy jako pewien wybieg jako próba uniknięcia załatwienia tej sprawy w dna w sposób, jakby był jasny otwarty bez odwoływania się do różnego rodzaju form Eli trochę jest już za późno Trybunał już orzekł sprawa jest wyjaśniana i we wszystkich innych podobnych sytuacjach te rozstrzygnięcia Trybunał sprawdza się europejskie będą podobne to samo dotyczy zmian, które mogą albo już toczą się przeciwko Polsce, ale w analogicznych Stanach faktycznych, a nożyce nie jest to analogia, ale sytuacja podobna pod pewnymi względami wyobraź sobie coś zacząć mówi się kilkakrotnie w radiu TOK FM, że media posadzone rośliny ktoś idzie do urzędu po zaświadczenie ostanie cywilnym tak, iż sytuacja jest o tyle w trudne, że jeśli ktoś chce zawrzeć związek za granicą małżeństwa jednopłciowe to w Polsce utrudniają wydawanie takich zaświadczeń i czy ten wyrok, który teraz powinni zmienić taką sytuację tę sytuację dajmy się, że w tym w 2 w sytuacje są ze sobą nieco niepowiązane może być także to wydanie zaświadczenia jest kimś takim pierwszym krokiem na drodze do sformalizowania związku, a za granicą natomiast nie wiem czy jest potrzeba do odwoływania się już do dyrektywy dotyczącej swobodnego przemieszczania się, bo sytuacja odmowy wydania zaświadczenia część gmin w ogóle nie powinna mieć miejsca, aby Laura ma natomiast za każdym razem, kiedy wracasz nas kręci klientki to od grupy prawdy informują o tym, że napotkali problemy i za każdym razem, kiedy przez łamy do urzędów naczelnego pisma o tym, że taka sytuacja powinna być miejscem małżeństwa cywilnego wycofał się z tego i nie spotkałem się przez taką sytuacją, a może nie mamy o nich wiedzę, ale nie spotka się tak stać w kampanii przeciw Homofobii, żeby komuś skutecznie odmówiono wydania zaświadczenia nie trzeba w ogóle podawać żadnego w powodu, dla którego takie zaświadczenie chce się uzyskać w tych sprawach z gry, w których pojawiały się problemy najczęściej, bo także 2 osoby wśród tego samego dnia do tego samego okienka i na drugiej występowała takie zaświadczenie i urzędnika, bo urzędniczka, która obsługiwała sprawę zaczyna przypuszczać, że te wydanie tych zaświadczeń jest jakiś sposób powiązane prawdopodobnie zakończy ością chęci zawarcia związku z zagranicą natomiast w takiej sytuacji ani, że nikt nie zniżkę nie ma prawa odmówić wydania takiego zaświadczenia musiałam też rząd w oczy się państwa czy wznawiają chcieliby zobaczyć twarz takie urzędnika urzędnik, który wpada w tutaj natomiast, że oto obszerny spis praw do jakich słów wkracza tak czy wchodzi w taką rolę, który jak rozumiem nie ma, że jest urzędnikiem, który ma wydać zaświadczenie, o ile wcześniej stara się myśleć globalnie w ramach Unii Europejskiej Zamość and tych 2 obywateli z kwitkiem pojadą gdzieś dobro kraju wróciła do Polski jeszcze większym problemem mogę powiedzieć, że ma anegdoty o 1 z takich spra w ponadto czasie w takim mieście średniej wielkości na Zachodzie Polski 2 Klindt zwrócił się do grupy prawnej kampanie przeci w Homofobii dokładnie w taki problem, z czym nam zaświadczenie zostało wydane, ale po zadaniu bardzo wiele nieprzyjemnych pytań dotyczących życia prywatnego przez przez urzędniczkę i rysować się w tej sprawie na przesłanie do urzędów stanu cywilnego pismo, w którym opisaliśmy tę sytuację zapytaliśmy w jakiej podstawie w sumie ta procedura uzyskiwania zaświadczenia wyglądała tak tani inaczej otrzymaliśmy odpowiedź w Sony przełożonego w tamtych urzędniczki, które wynikało, że rzeczywiście taka stacja miała miejsca nie powinna mieć miejsca powagi panowie zostali przeproszenie za to zachowanie urzędniczka, która zadawała tego rodzaju pytania i tworzyła piętrzyła problemy dała przed wydaniem takiego świadczenia została pouczona o tym, aby w przyszłości tego rodzaju rzeczy nie robiła z uwagi na to, że ten nie powiela nie ma prawa w ogóle do tego, aby te rzeczy wypytywać wszyscy po turystów historia o auto w zasobie wiedzy tak, by o w zasobie wiedzy, o którym ma kadra urzędnicza z 1 strony od 3 pewnych przekonaniach czasami po prostu przesądach autystyczne rechotem historii o stanie prawnym tak może ulec zmianie jak widzimy, ale skoro już mamy pana w studiu to bardzo ciekawi nas opinia pana temat tego, że Sąd Najwyższy, o czym informowaliśmy anteny dziś odroczył ogłoszenie wyroku w sprawie drukarza z Łodzi mówi tak drukarza z Łodzią 2 przy pomysłach ciąży chodzi o odmowę wykonania usługi w Gazecie walc z co co w takim razie może pan powiedzieć o tym, momencie, w którym jesteśmy tu i teraz czyli kiedy Sąd Najwyższy odroczył ogłoszenie to decyzja Sądu Najwyższego o odroczeniu publikacji rozstrzygnięcia motywowana była w dzisiejszym tym, że sprawa jest po prostu Zawiła skomplikowana pojawia się w niej bardzo wiele zagadnień skład orzekający, który tę sprawę rozpoznaje potrzebuje trochę czasu, aby móc spokojnie naradzić się, aby móc spokojnie przygotować rozstrzygnięcie myślę, że nie jest to sytuacja, która powinna nas w jakikolwiek sposób niepokoić tak się czasem dzieje procedura karna przewiduje tego rodzaju możliwość pozostać bierni skorzystali i muszę przyznać, że rzeczywiście ta sprawa jest sprawa zawiera bardzo wiele wątków, które są skomplikowane zarówno na poziomie oceny tego jak naprawdę wygląda przebieg tej sprawy jak interpretować oświadczenia woli stron w ramach n p. w tej korespondencji mailowej, która była prowadzona przez fundację, która chciała wykonać rola pana drukarzem, który tego rola po te niszowe drukować w Chinach są one wraz z tą jednak osiągnąć w rozmiarze to jest wbrew wybijają z w skrócie wbrew jego przekonania, że mnie, że nasza praca tak ładnie wybrzmiało w Lesznie odmawia wykonania roladki z otrzymanej grafiki nie przyczyniamy się do promocji ruchów, choć bycie naszą pracę zgadza się kolejnym takim dużym brązowym problemem jest wykładnia tego przepisu, który stanowi tak naprawdę podstawę do uznania drukarza za winnego, a więc art. 1 3 8, który tak czy art. 1 3 8 kodeksu wykroczeń, który zakazuje odmowy świadczenia usługi w sytuacji, kiedy ta odmowa ma charakter nieuzasadniony trzeci bardzo taki duży węzłowe problemy, które się te pojawiają test taka konieczność, a między różnymi bardzo ważnymi wartościami, które są chronione na poziomie konstytucji, bo z 1 strony refundacja, która działa między nimi oraz przeciwdziałania słupek chwilę podnosi w tej sprawie, że musimy szanować zasadę równego traktowania m. in. ze względu na orientację seksualną, ale takie m. in. z tego powodu nie możemy poznać sytuację, w której ktoś z wagi na swoje uprzedzenia wobec osób posiadających określone w Itace zesłano odmawia świadczenia usługi szczegóły są takie doświadczenie ma charakter masowy z drugiej strony drukarz odwołuje się do takich ważnych wartości jak swoboda sumienia Szabó swoboda wyznania, ale również takich ważnych wartości jak swoboda prowadzenia działalności gospodarczej czy swoboda tzw. kontraktowania, więc wyboru stroną umowy, więc mamy tutaj taką konstelację bardzo różnych bardzo różnych bardzo ważnych wartości, gdy one są wartościami, które są nie więcej, kto z wartościami na tym samym poziomie i sąd musi rozstrzygnąć w prasie w jaki sposób w tej konkretnej sprawy wprowadzić rozgraniczenie, gdzie należy ustawić granica pomiędzy tymi wartościami, którym z tych wartości należy przyznać pierwszeństwo w inny problem, który dla mnie n p . w bardzo prostego postępowania jest to czy w ogóle takie zachowanie polegające na odmowie świadczenia z uwagi na niechęć wobec osób LGBT jest wyrazem korzystania z wolności sumienia czy i jest ona w ogóle chroniona przez tego rodzaju wolność mamy w Polsce klauzulę sumienia zgadza się natomiast te klauzule sumienia są bardzo ostrożnie przez ustawodawcę wpisywane do bardzo konkretnych przepisów n p. mogą z nich skorzystać lekarze w bardzo określonych sytuacjach mogą z nich korzystać osoby, które nie chcą świadczyć służby wojskowej kilka lat temu Trybunał Konstytucyjny wydał taki bardzo ważny wyrok ZUS dotyczącym myślę, że to było ważne w momencie, kiedy była obowiązkowa służba wojskowa w atakach podaje konkretne przykłady, kiedy pojawia się w systemie prawa możliwość odwołania do tzw. klauzuli sumienia i odmowy pean pewnego zachowania kilka lat temu Trybunał Konstytucyjny wyda taki bardzo ważny wyrok w sprawie właśnie wtedy czuła klauzuli sumienia lekarza w cudzysłowie i Trybunał kasacyjny uznał, że tak naprawdę wystarczy to, że w głowę swoboda sumienia zabezpiecza na poziomie konstytucyjnym to oznacza, że każdy z nas ma prawo do odwoływania się do soboty zmienia też w drogę rozstrzygnięcia bardzo szeroko na temat tego rozstrzygnięcia wydane zostaną przekazane odrębnych niektórzy sędziowie Trybunału kościelnego powiedzieli, że tynk to generalny zakotwiczenie swobody sumienia w tym w konstytucji nie wystarczą do tego, aby móc na nią powoływać potrzebujemy się tych konkretnych przepisów na poziomie ustawowym, które stanowią pean taki portal stanowią to miejsce stawia to uprawnienie, które uprawniają do tego aby, aby powołać się nad tą i swobody Sobali zastanowimy się pan, że skoro pan zaangażowany cały proces po 1 stronie, ale spoza Gorzowa w lesie miałbym takie myśli czasami próbował znaleźć takie analogiczne sytuacje, kiedy do rzeczonego drukarza ktoś, kto musiał przyjść, żeby on w mógł się mu postąpić identycznie postąpił, ale byłaby to w play nie wiem jak to teraz u nich byłaby zgoda na to, że miał prawo odmówić usługi, kto może w nią naziści tutaj sytuacja o tyle prosta, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z danych bez wniosku ma wykonanie rola, po który zawiera treści, które naruszają przepisy polskiego prawa, a jako z nim powiązane z emfazą rektora to łatwe, ale przekonany, że są, którzy za pomocą tego wydruku na w tym wydruku 3 g się treści, które n p. na błędy najczęściej wtedy jak najbardziej może wyznaczać rozprawy trochę bardziej skomplikowany przykład może to będzie odpowiedź na tak pojawił się w stanowisku pisemne stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, który nomen omen dotyczy właśnie art. 1 3 8 kodeksu wykroczeń po wszczęciu postępowania w sprawie drukarza i pozostał po wydaniu wyroku prokurator generalny z zdawał się na to, aby skontrolować konstytucyjność art. 1 3 8 jego zgodność z konstytucją skierował w tej sprawie wniosek do Trybunału kasacyjnego w tej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich zdecydował się na zajęcie stanowiska Rzecznik Praw Obywatelskich poda taki przykład, który jego zdaniem uzasadniałby odmowę świadczenia mamy do czynienia z drukarzem, który jest członkiem kościoła Adwentystów dnia siódmego i który do tego zwraca się osoba, która chciałaby, aby to świadczenie zostało wykonane w sobotę tak, aby w dniu, w którym ta osoba nie pracuje to być może taki przykład, który czeka, który jest już na granicy tego co uznajemy za za uzasadnioną i nieuzasadnioną odmowę świadczenia to nie jest prosta sprawa musimy też pamiętać o tym, że to sprawa jest dotyczą oczywiście MSZ w regulaminie działania firmy nie można za zastrzec termin wtedy będziemy bronić się szeroko rozumianego uczniów zastrzec sobie pewne rzeczy regulamin działania firmy taki, któremu odmówiono tak odległe rywalami moglibyśmy się to powoła zresztą też trochę też Case Tomka jest by, gdyby ktoś, kto wykonuje usługi poligraficzne napisał sobie, że mamy tu Europa to jest nasza misja takie wartości reprezentuje ma taki wspierany znowu byłoby to okoliczność, aby komplikowała sprawę utrudniałaby możliwość jego 2 gr nic w tej sprawie zresztą było także spot Kania, który pracował drukarz na początku w regulaminie posiadała żadnych zapisów, które wręcz, który pozwalałby przypuszczać, że ta Drukarnia kieruje się pewnymi wartościami nie było tak nie było tak zapisał się dopiero po w toku postępowania i to właśnie od kiedy mówiłem o tym, że, gdy tak, aby się dużo różnych wątpliwości również dotyczących stanu faktycznego tej sprawy sąd pierwszej II instancji musiał ustalić, w którym momencie ten regulamin się pojawił i jakie to ma znaczenie dla tego postępowania mogą później się tłumaczyć ten sposób, że myśmy zawsze o tym, mówili to była nasza misja chcieliśmy drukować tylko tak jak inne rzeczy a, a dyrektorami z rezer w złota oczywiście, że tak naprawdę to na ile tego rodzaju świadczenia będą wiarygodne, ale w tej sprawie nie ma żadnych dowodów, które przodują za to, że w dniu wykonania tego rola po taki regulamin obowiązywał albo aby w środowisku panowała opinia, że to jest Drukarnia, która kieruje się w swojej działalności pewnymi wartościami to coś co może też ciekawe to, że na stronie drukarni byłem i te zawarte umieszczone opublikowane wcześniejsze realizacje to co jest w ciekawe to, że były tam m. in. również realizację dla firm produkujących kobiecą bieliznę, które przedstawiają kobiety ubrane n p. stroje kąpielowe i znowu, odwołując się do pisma Świętego, który zawiera przepisy te dotyczące regulujące kwestie, jakby właśnie tę ubioru w nią tego na ile taki ubiór jest nieprzyzwoity i na ile może on stać w kolizji z pewnymi wartościami, które źle doznają chrześcijanie euro to jest to co pan wszystko to jest to również może wpływać na to jak ocenia wiarygodność i drukarza, który mówi jak kieruje się w swojej pracy nad pewnymi wartościami jak, zestawiając mazdę zanik mają wydać opinię na temat tych wszystkich rzeczy Bożeną w tej sprawie te wydruki zostały dołączone ten drugi był na stronie publikowane jeszcze przed odmową wydania, a więc za każdym razem sąd będzie musiał oceniać tylko pokazuje jak zdarzeń okoliczności jak ona od grudnia rozstrzygnięcie tej sprawy i Paweł Knut prawnik z kampanii przeci w Homofobii był naszym gościem bardzo dziękuję za rozmowę w dziękuję dwudziesty druga roku informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA