REKLAMA

Czy słuch absolutny to słuch idealny?

Radiowa Akademia Nauk
Data emisji:
2018-06-09 14:00
Prowadzący:
Czas trwania:
22:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Karolina Głowacka przy mikrofonie, a w naszym studiu pani dr Sylwia Mańko maska z Instytutu muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry pani doktor dzień dobry państwo, a porozmawiamy o fenomenie słuchu absolutnego pani ma słuch absolutny i to bardzo trudne pytanie chcę mu w tym myślę, że kiedy chodziłem do szkoły muzycznej, ponieważ jestem absolwentką szkoły muzycznej drugiego stopnia to można powiedzieć, że miałam słuch absolutny i zwłaszcza tutaj słuch Rozwiń » absolutny bierne był był czymś co co mi pomagało zażyli rozwiązania, zanim Hanna Guła koniecznie możliwość odtworzenia dokładnie tutaj wchodzimy sobie sprawę specyfiki słuchu absolutnego jak również rodzajów tego słuchu i 1 z rodzaju słuchu absolutnego jest właśnie słuch absolutny bierny, który polega na umiejętności rozpoznawania wysokości muzycznych natomiast niekoniecznie przekłada się na umiejętności n p. śpiewania bez tzw. dźwięku odniesienia czy dzień mogła pani słyszeć jak ktoś śpiewa cierpieć okrutnie, bo słyszała pani, że fałszuje tutaj na delikatnym 1,5 dnia, a reszta publiczność mogła tego nie zauważyć n p . ale pani nie była w stanie tego odtworzyć dokładny plan natomiast jeszcze warto dodać, że ten rodzaj słuchu jest bardzo wrażliwe na barwę dźwięku i to oznacza, że było mi łatwiej rozpoznawać dźwięki fortepianu natomiast o wiele trudniej dźwięki n p . głosu ludzkiego Ano właśnie w oczy słuch absolutny słuch idealny to jest mylne określenie prawda i myślę, że w takim powszechnym rozumieniu słuch absolutny kojarzy nam się z doskonałym zdają się ładnie z perfekcyjnym słuchem mini nawet termin na angielski Perfect Pietrzyk tutaj jej troszeczkę właśnie narzuca taki TOK myślenia i myślę, że taki TOK myślenia również, że narzuca się przypadki kompozytorów wybitnych, którzy posiadali słuch absolutny niewątpliwie go na dzieci rano z rożnych jak Wolfgang Amadeusz Mozart i 1 zachowały się do dnia dzisiejszego, a Fisher, które reklamowały jego koncerty i właśnie na tych afiszach pojawiała się informacje, że będzie w stanie rozpoznawać wysokości muzyczne różnych instrumentów jako cudowne dziecko można, by powiedzieć, że to była taka reklama jego jego koncertów właśnie w tej reklamie wykorzystywana umiejętność absolutnego rozpoznawania wysokości muzeum czynne, czyli mówi pani, że posiadacze słuchu absolutnego mają pewne ograniczenia powiedzmy jeszcze raz, jakie to ograniczenie tak to jest ten wątek, który bardzo rzadko się mówi, bo zazwyczaj podkreśla się, że słuch absolutny to jest słuch absolutny doskonały i zupełnie nie zauważa się z VAT natomiast takie wady są i tak jak wspomniałam takim poważnym ograniczeniem jest ograniczenie dotyczące n p. barwy dźwięku fortepian perfekcyjnie słyszymy, że puchary już tam średnio o testach słuchowych, ale bardzo często wykorzystuje się tzw. tony proste, czyli to są dźwięki, w których z, których dźwięki prosto, w których ta barwa jest rzeczywiście noc cechą praktycznie niesłyszalny mu i w związku z tym jest wtedy łatwo jest w złapać osoby które, które posiadają właśnie ten bierny słuch absolutny no i oczywiście takim poważnym ograniczeniem jest to, że słuch absolutny jest ściśle związane ze strojem muzycznym co oznacza, że obecnie obowiązuje unormowane strój w takiej postaci, że wiemy, że rozdrażniony ubraniach grali tak tak oczywiście mówię o ustroju tzw. muzycznym w UE i obowiązuje nas od 19 3 9 roku strój unormowane to znaczy ara skreśla jest określony na innym nad częstotliwością określoną w wysokości 4 4 0 startów trzeba pamiętać o tym, że kiedyś tej normy nie było i przykładowo kompozytor, który miał słuch absolutny w okresie baroku, który podróżował miał do czynienia n p. w z organami w różnych częściach Niemiec mógł mieć rzeczywiście problem, ponieważ ten strój różnił się bardzo bardzo były znacznie nawet nawet o wartości 7 centów to taką jednostkę wprowadzam jest to czy Lis przykładowo zamiast zamiast zmuszać je wygra ktoś dźwięk Ga słyszy dźwięk cel n p . albo odwrotnie w ich teraz osoby, które posiadają słuch absolutny, który został właśnie nabyte w tym stroju unormowany nazwijmy to mogą mieć problem, kiedy wykonują muzykę na dawnych instrumentach, w których to ten strój się różni on jest właśnie nabyte czy wrodzony no to jest kolejne trudne pytanie idealnym badacze właściwie od końca dziewiętnastego wieku ścierają się i dyskutują na temat na temat tego czy słucha absolutne Novum jest warunkowane czynnikami genetycznymi czy też czy też wrodzonymi i myślę, że stan badań współczesnych pokazuje, że jest to przykład tzw. cechy, która jest uwarunkowana zarówno tych wynikami wrodzonymi, jaki w jakiej, że jak jej wina nabytymi środowiskowym niż zajęcia n p. predyspozycje, ale też ćwiczy się dokładnie i myślę, że taką na jej ciekawszą czy też najważniejszą teorią która, która obecnie dominuje w literaturze naukowej jest taka mówiąca o tym, że, aby nabyć słuch absolutny potrzebny jest odpowiedni trening w odpowiednim momencie życia i ten moment życia to jest ten określa się mianem mniej więcej szóstego jest to mniej więcej szósty rok życia, kiedy to dziecko jest naturalny sposób predysponowane do tego, aby postrzegać świat w sposób jednowymiarowy i zwraca uwagę na bezwzględną wysokość muzyczną, a nie na relacje między dźwiękami to jest coś co definiuje słuch absolutny do tego nie powiedział ładnie tak tak to jest większość osób, które nie ma słuchu absolutnego posługuje się tzw. suchym relatywnym oznacza to, że postrzegali skupia się na relacjach między dźwiękami stąd m. in . to określenie interwał muzyczny, który dotyczy właśnie tych skodyfikowanych relacji relacje między dźwiękami natomiast osoba posiadająca słuch absolutny nie potrzebuje tego dźwięku odniesienia, ponieważ korzysta z dworców wysokość, która są zakodowane w pamięci muzycznej z tym, że oczywiście to zakodowanie niewiele się z niczego prawda potrzebny jest odpowiedni trening i tutaj dochodzimy do drugiego punktu, czyli właśnie ten odpowiedni trening polegający na tym, że stopniowo wysokości muzyczne są nabywane zazwyczaj w procesie edukacji muzycznej i PIR myślę, że wiele jest metod takich skutecznych, które pozwalają na wykształcenie słuchu absolutnego, ale właśnie przed szóstym rokiem życia i tutaj jest takim przykładem są szkoły muzycznej Yamaha japoński, zwłaszcza w, których w, których słuch absolutny jest właśnie nabywanych drogą uczenia się, ale to w końcu jest zawsze dobry czy nie ma pani, mówi że jednak są jakieś kłopoty z interwałami n p. często to jak to w końcu nie wstyd zawsze warto mieć słucham rozumiem czym tak wracamy wracamy do wad słuchu absolutnego bardzo często osoby, które posiadają słuch absolutny zwracają uwagę tylko i wyłącznie na wysokość muzyczne i kiedy mają do zapisania tzw. dyktando muzyczne to będą skupiać się na wysokościach muzycznych, a zapominają o rytmie na Rzym dokładnie zapisują tylko w wysokości 9 zloty na pięciolinii, a zapominają o o wartościach rytmicznych inna rzecz to to również kwestia postrzegania harmonii, czyli współbrzmienie osoba, która posiada słuch absolutny będzie rozkładać na czynniki pierwsze dane spóźnienie, czyli przykładowo, kiedy słyszy razem zagrane dźwięki ca Ng no to nie powie, że to jest akord C-dur tylko musi wykonać bardziej skomplikowaną operację, czyli rozłoży na czynniki pierwsze co EG tak i później dopiero będzie w stanie określić, że jest to on akord, który n p . pełni jakąś funkcję w tonacji C-dur czy czas tonacji G-dur wchodzimy tutaj sprawy teorii muzyki, ale bez tego oczywiście ani rusz oczywiście, że nie rusza raz jestem przekonana, że wiele osób, które są teraz szkoła muzyczna czy rodzice dzieci, które są szkodliwe muzycznych słuchają z wypiekami na twarzy, żeby się dowiedzieć jak to wszystko dokładnie działa jest z nami pani dr Sylwia Mańko maska z Instytutu muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o fenomenie słuchu absolutnego za chwilę skrót informacji, a po skrócie informacji porozmawiamy o tym, że n p. istnieje również coś takiego jak pozorny słuch absolutny, ale za chwilę Karolina Głowacka przy mikrofonie wracamy do radiowej Akademii nauk, w której dzisiaj sprawę muzyczne rozmawiamy o słuchu absolutnym w naszym studio dr Sylwia Mańko maska dzień dobry panie doktorze zaś panowie z Instytutu muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego podobno istnieje coś takiego jak pozorny słuch absolutny jak to działa on w na różne rodzaje słuchu absolutnego zwrócił uwagę już w latach trzydziestych Albert, by GM opublikowało ono bardzo znane artykuł zatytułowany z mieszkańców Absolut pić i tam właśnie wyróżnił pozorny słuch absolutny wyróżnił go odróżni go od od słuchu absolutnego autentycznego, który to on dotyczy sfery pamięci muzycznej natomiast słuch absolutny pozorny jest to coś na zasadzie takiego oszukanego słuchu absolutnego, czyli przykładowo osoba, która ma pozory słuch absolutny znam mniej więcej swoje możliwości głosowe i wie, że n p. jest w stanie na swojej skali głosu wydobyć dźwięk przykładowo SO ta z małej, gdzie okna z małej i traktuje właśnie ten wzorzec, który tak naprawdę jej nie jest wzorcem z pamięci słuchowej tylko jest to przykładowo taka pamięć dotyczący napięcia mięśni krtani jako ten wzorzec odniesienia i takie osoby bardzo łatwo wyrwać była tak jest podczas testów, ponieważ taka osoba będzie sobie pośpiewać podczas testów, czyli będzie pomagać sobie głosem po to, aby złapać to kotwice, aby złapać ten wzorzec odniesienia dokładnie w ten, kto ma słuch absolutny prawdziwy ta nagła więziennych autentyczne tego nie potrzebuje słyszy już dokładnie jest w stanie jest to automatyczna podobnie jak rozpoznajemy kolory prawda wiemy od razu oraz kolor żółty czerwony tak osoba posiadająca słuch absolutny będzie w stanie mówimy tutaj oczywiście o pełnym słuchu absolutnego będzie w stanie bez problemu rozpoznać wszystkie dźwięki, które są n p. zagrane na fortepianie czy to białe czarne klawisza no jak to jest wtedy się siedzi na koncercie muzyki popularnej naprawdę się cierpi z Chin słyszę, że coś nowego myślę, że tutaj jej cierpienie to może zbyt zbyt poważne zmiany w ruchu natomiast rzeczywiście taka osoba może czuć dyskomfort jakoś nieprzyjemnie artystyczne dachem niejadalne szczerze myślę, że wszystko zależy oczywiście od wrażliwości słuchu i od tego w jak jak postrzegamy czy preferujemy taki dom dany rok taki właśnie rodzaj rodzaj muzyki także także tutaj i nie ma nie ma reguły natomiast taka osoba może odczuwać dyskomfort n p . w sytuacji, kiedy jest na koncercie muzyki dawnej w rolę i kiedy nie jest w stanie dokładnie określić wysokości muzyczne słyszane, ponieważ balansują one gdzieś pomiędzy prawda pomiędzy nie są one do kład nie przyporządkowane do wartości, które są znane danej osobie tylko tylko różnią się nieco podobnie jest spostrzeganie muzyki kultur pozaeuropejskich n p. wie co roku turach tradycyjnych, bo przecież w ten mu cały czas poruszamy się i mówimy o obszarze kultury zachodniej tzw . natomiast musimy pamiętać o tym, że istnieje wiele systemów muzycznych i wiele skal muzycznych DIN te badania, które do tej pory były prowadzone one głównie dotykają problematyki występowania słuchu absolutnego w tzw. kulturze zachodniej natomiast byłoby bardzo ciekawe rozszerzenie tego zagadnienia na inne kultury na kulturę pozaeuropejskie na kulturę tradycyjna kultura tradycyjna, choć cieszy mam wrażenie, że w tym, o czym pani mówi trochę też, że daleka Azja jest wciągnięta w ten zachodni tutaj bardzo duży cudzysłów stawiamy nie sposób myślenia o muzyce, czyli właśnie n p. Japończycy jak wyczytano panie w tekstach na temat słuchu absolutnego mają statystycznie częściej słuch absolutny z czego to znowu wynik no tak to są znowu różne koncepcje dotyczące tego, dlaczego jak oni akurat ten procent osób posiadających słuch absolutny jest jest tak duży z najnowszych badaniach, w których w, których porównywaliśmy występowanie słuchu absolutnego w różnych krajach wynika, że Japończycy rzeczywiście tutaj brylują w UE i testach słuchowych n p. diakoni, że 1 3 osób biorących udział w badaniach mówimy tutaj o muzykach profesjonalnych o o studentach Converse i konserwatorów muzycznych w właśnie aż 1 3 osób była w stanie perfekcyjnie rozwiązać test słuchowe natomiast w Polsce ten wynik to tylko 3 %, czyli ta dysproporcja jest bardzo duża, kiedy obniżone pośród całej populacji nie wierzę WTO wnoszą o wyższych szkołach i szkołach wyższych muzycznych to byłoby trudne przecież to jest jakby kolejny problem jak wyłapać osoby ze słuchem absolutnym, które nie są muzykami w retro to kolejny taki nierozwiązany nierozwiązany problem zarządzana, ale oczywiście gdzieś mogą być takie osoby ukryte w ME i wracając tutaj do do pytania dlaczego, bo one niewątpliwie Japonia jest krajem, w którym wczesna edukacja muzyczna jest na porządku dziennym dzięki metodom, które mają właśnie swoją prowincję które, które zostały ukształtowane na gruncie japońskim takie jak mam namyśli metody Yamaha czy metoda suzuki to kształcenie muzyczne we wczesnym etapie jest bardzo modne natomiast druga sprawa to jest to w jaki sposób re te dzieci są uczone i ich badania, które przeprowadził m. in . profesor ograniczy mija z takiej z nieba z uniwersytetów z dnia tata pokazują, że metody kształcenia słuchu w szkole muzycznej Yamaha są nastawione na nabywanie słuchu absolutnego mówiąc tutaj prostym językiem, kiedy dziecko uczy się grać na instrumencie zaczyna naukę od białych klawiszy, ponieważ jedno jest to naturalna taka droga do tego aby, aby wykształcić umiejętność gry na instrumencie i jakby stopniowo nabywa umiejętność rozpoznawania dźwięków zapamiętywania tych dźwięków, które odpowiadają białym tle wiszą klawisza, czyli są to tzw. dźwięki jak chroniczne, ale później dochodzą kolejne tonację ten stopień trudności z coraz to coraz większe i dochodzą dźwięki, które odpowiadają czarnym klawisz sąd przykładowo dźwięk Swiss re później zwiększy PiS i wreszcie dochodzimy do tego pełnego spektrum, bo musimy pamiętać o tym, że całą klawiaturę fortepianu jesteśmy w stanie sprowadzić tak naprawdę do 1 2 wzorców wysokości, ponieważ istnieje inny tzw. zjawisko tożsamości Octava owej, która polega na tym, że my postrzegamy dźwięki odległe oktawy, jaką jako tożsame i tym samym otrzymujemy taki zesta w 7 + 5, czyli de facto stopniowo dzieci w szkołach muzycznych japońskich są uczone inni nabywają słuch absolutny sposób taki naturalny, ponieważ ta metoda kształcenia słuchu jest nastawiona na słuch absolutny, ale w takim razie czy można stracić słuch absolutny jeśli przestaniemy być muzykami jeśli przestaniemy się ciągłe kształcić funkcjonować to świetna ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie kolejne pytanie, które gmina tak naprawdę nie nie znam nań odpowiedzi takiej stuprocentowej natomiast myślę, że ten temat będzie również podejmowane przez naukowców LM słyszałam n p. że Leszek Możdżer stracił słuch absolutny i Hells Bells taki otwarty sposób na ten temat na ten temat mówi wypowiada się w mediach natomiast Real, jakby tutaj nigdy w sposób naukowy in tym zagadnieniem się nie zajmowałam natomiast z tego co wiem są prowadzone dość poważne badania na temat tego jak zmieniają się te wzorce wysokości wraz z wiekiem, ponieważ okazuje się, że to standardy wzorce wysokości mogą n p. się obniżać, a czy jeśli jest się posiadaczem biernego słuchu absolutnego, czyli Docs kanale rozpoznają dźwięki, ale nie jesteśmy w stanie ich z siebie wyemitować to nie jest frustrujące Hess człowiek słyszy jak bardzo fałszuje nie jest to nie to to tutaj myślę, że żona ta sprawa słuchu muzycznego jest dosyć skomplikowana i nie ma tutaj 1 dobrej odpowiedzi to oczywiście są przerwy wszystko zależy od indywidualnego przypadku, a czy można nie wiedzieć o tym, że jest się posiadaczem słuchu absolutnego myślę, że wiele osób, zwłaszcza mam namyśli dzieci mogą nie mieć świadomości tego, że posiadają słucha absolutny, ponieważ na ten temat z synem w szkołach muzycznych raczej się nie mówi nam też jest taki nośny temat nośny temat, ale pytanie czy czy rzeczywiście w sposób taki profesjonalny podchodzi się do tego zagadnienia bo, ponieważ moim zdaniem na etapie rozpoczynania edukacji muzycznej, a te powinny być wprowadzane testy słuchowe, które nie będą w stanie złapać osoby ze słuchem absolutnym już na początku tej drogi edukacji muzycznej i te bardzo ważne, dlatego że GM moim zdaniem posiadanie słuchu absolutnego może ograniczyć rozwój słuchu relatywnego na wczesnym etapie edukacji muzycznej na wczesnym etapie kształcenia słuchu wymaga się dzieci bardzo proste rzeczy typu właśnie zaśpiewanie interwałów muzycznych czy zaśpiewanie dziś prostej melodii, ale ich dziecko jest w stanie polegać tylko właśnie słuchu absolutnym nierówne żarty, które zasłynęło są potrzebne temu dziecku raj w formie strony to, dlatego że nasz umysł jest tak skonstruowany, że łatwiej nam postrzegać relacje, gdybyśmy PL mówię tutaj w ogóle o konstrukcji naszego umysłu nie tylko postrzeganie muzyki, ale postrzeganie całego świata mamy taką naturalną tendencję do grupowania zjawisk natomiast słuch absolutny powoduje, że my się rozprasza my niejako i nie zagramy czy nie dogadać w orkiestrze toyotach inne myślę, że może nie aż tak natomiast natomiast to postrzeganie relacji jest bardzo ważne w momencie, kiedy wykonujemy zawód zawód muzyka no to skoro mówi pani o tym, że warto, aby wyłapywać te dzieci, które mają słuch absolutny to rozumiem, że trzeba, by jakoś inaczej pomyśleć o ich edukację czy się inne czy myśli się w polskich szkołach muzycznych w ogóle o tym, zagadnieniu przez siebie, że to pod uwagę 3 czy właśnie i co jakiś niem osobne ścieżki może inne ćwiczenia to byłoby idealnie, gdyby nauczyciele w szkołach muzycznych mieli możliwość wprowadzania osobnej ścieżki dla osób posiadających słuch absolutny no niestety to są pojedyncze przypadki musimy mieć świadomość tego, że PRL w grupie przykładowo 20 0 osób 200 uczniów szkoły szkoły podstawowe będą to on może 2 przypadki i teraz trudno będzie zorganizowanie specjalnej za zadanie oceniło natomiast niektórzy nauczyciele bardzo świadomie podchodzą do tego zagadnienia, ale i pamiętam jeszcze z czasów pisania mojego doktoratu kiedyś, kiedy prowadziłam badania przy szkołach muzycznych w Warszawie i również w podwarszawskich szkołach muzycznych spotkałam się z 1 z nauczycieli, którą opowiadał mi, że ma świadomość, że wśród jego uczniów są osoby posiadające słuch absolutny i w związku z tym stosuje różnego typu zabiegi po to, aby zmusić do tego, aby jednak słyszeli z w sposób relatywny przykładowo raz gra im dyktando w tonacji C-dur, po czym zmieniana ponad 1 dół, czyli na tonację, która jest o pół toru o pół tonu wyżej i to powoduje, że dziecko musi zacząć się transportować musi zacząć myśleć w sposób relatywny bardzo pani dziękuję pani dr Sylwia Mańko maska z Instytutu muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego opowiadała o fenomenie słuchu absolutnego dziękuję również analiza podziękuje i pani Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RADIOWA AKADEMIA NAUK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA