REKLAMA

Komisja weryfikacyjna była pierwszym organem, który zwrócił uwagę na potrzeby lokatorów - Beata Siemieniako w rozmowie z Agnieszką Lichnerowicz.

Światopodgląd
Data emisji:
2018-06-08 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
od świąt lub pod blond zdobycz w 2 Agnieszka Lichnerowicz zgodnie z zapowiedzią państwo gościem jest Beata siemienia jako prawniczka w działaczka lokatorska autorka też książki poświęconej temu nie tylko warszawskiej reprywatyzacji, ale w ogóle sprawom lokatorskim dzień dobry dzień dobry dziś się przed warszawskim Wojewódzkim Sądem Administracyjnym przepraszam wcześniejsze przejęzyczył Wojewódzkim Sądem Administracyjnym dla nowo stanęła niejako komisja weryfikacyjna Rozwiń » tak mogę powiedzieć jak było, gdybym mogła panią prosić o podsumowanie w zasadzie, bo już od skargi na komisję weryfikacyjną ta komisja nadzoru komisji Patryka jakiego, która weryfikuje przeszła decyzja reprywatyzacyjna w Warszawie dokładnie tak dzisiaj przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie spotyka spotkała się po po pierwsze, komisja weryfikacyjna, która wydawała zaskarżone decyzje skarżący, którym byli różni beneficjenci reprywatyzacji między Maciejem osoby, które są uznane za Legią feralnych wątków i również rozwojowej Maciejem MKS dokładny i również warszawski ratusz i w Gnieźnie to była walka trochę próba starcia znaczy nie wyda żadnego, ale między komisją weryfikacyjną, a w warszawskim ratuszem, a osobami na rzecz, których wydawano decyzje reprywatyzacyjne nie rozwiąże ci ludzie nazywani biznesmenami czy w, a oni de facto podważali legalność tej komisji śledczej jej decyzji o może tak bardziej niejasna znana treść skarg i też dzisiaj na rozprawie albo od godziny dziewiątej rano to była sprawa dotycząca gimnazjum na twardej tego słynnego dwujęzycznego gimnazjum, które zostało na skutek reprywatyzacji zlikwidowane przeniesione winne miejsce, ale muszę brać od nas się raczej likwidacją i rent mogliśmy się spodziewać tego, że zostaną zreformowane właśnie zarzuty, które Maciejem jego pełnomocnik Joanny informowali względem decyzji komisji, ale do tego nie doszło, więc nie do końca, jakie jakich argumentów u użyto natomiast nie doszło, dlatego że pełnomocnik komisji weryfikacyjnej prof. Kamil Zaradkiewicz złożył wniosek o połączenie 1 sędzi ze składu, orzekając o podium 1 SA w swoim innego sędziego również przy kolejnych sprawach ale jaka jest ustalone czy w jak należy rozumieć, żebym to działanie nową komisja weryfikacyjna walczy do końca jak widać dlatego też skorzysta korzysta ze wszystkich przysługujących środków, gdyż grają na argumenty prawne no, dlatego że zdaniem komisji nie znamy też straż i dlaczego dlaczego w komisjach dokładnie chce wyłączenia wyłączenia sędzi o różnych sędziów ze składu orzekającego, dlatego że prof. Zaradkiewicz nie uzasadnił to dosłownie dzisiaj wniosku, ale przedstawiciele napisze bez większych szans nie miał wglądu ale, żeby informacje przekazywane przez agencje są takie, że wcześniej n p. w pani sędzia uczestniczyła w jakiś decyzjach związanych z tematem o fotel dostać się ciekawe zagadnienie, bo generalnie w postępowaniu administracyjnym przed sądami administracyjnymi mamy jasno określone przypadki, w jakich dochodzi do wyłączenia sędziego n p . jest małżonkiem jakiegoś tam osoby, która jest zaangażowana w proces widział był świadkiem wcześniej pełnomocnikiem i t d. bądź też, jeżeli zachodzi podejrzenie co do tego że, w czym jest w sprawie bezstronne tę stronę, jeżeli dobrze rozumiem bardzo rzadkim opieranie na tym, że ktoś sam prywatyzował był uczestnikiem tej sprawy tylko, że prof. Zaradkiewicz nie zgadza się z poprzednimi wyrokami tego sędziego w krajach i to w zasadzie jest wg mojej wiedzy niespotykana dotąd inni podstawa wyłączenia, dlatego że zazwyczaj podstawą wyłączenia nie mogą być merytoryczne rozstrzygnięcia to, że aż po prostu nie zgadzam z jakim sędzią tylko dlatego z trójki takie zewnętrzne przeszkody, które uniemożliwiają orzekanie, ale nie wiemy jeszcze coś co co sąd zadecyduje czy sędziowie się wyłączenia, bo rozprawa została odroczona, bo dodajmy, że Patryk, jaki już zapowiedział, że jeżeli Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że wszystko z porządku w sprawie reprywatyzacji uchyli decyzję komisji weryfikacji weryfikacja my to po prostu pokaże po czyjej stronie stoi moim zdaniem to jest taka zła jest pełno słabość Patryka, jakiego dlatego, że te argumenty jakoś argumentować, że właśnie miałby, gdyby k no tak dobrze wg firmy Exact audio tak, żeby miał jakieś argumenty merytoryczne to niech sobie na te argumenty merytoryczne natomiast zakładanie, jeżeli się ze mną nie zgodzić się to jesteście z mafii to po prostu szantaż sędziów teraz jesteśmy w takiej sytuacji politycznej, że ci sędziowie w zasadzie jakikolwiek wyrok nie wydawało to zostać wg bardzo ostro krytykowani przez ruch ze strony Patryk, jaki powie, że to jest mafia reprywatyzacyjna, że sędziowie są w 1 klinice z biznesem reprywatyzacyjnym natomiast, jeżeli będzie przeciwna decyzja to z kolei osoby, które uważają, że komisja weryfikacyjna jest niezgodna ze snem praworządności również będą krytykować także to zobaczymy jak to się wszystko potoczy, ale na pewno takich słów nie można zakładać, bo zakładamy mimo wszystko przez sąd Administracyjny jeszcze nie zostały zreformowane takie sądy powszechne, że jeżeli nie jest tak to musimy uszanować to, że w tirze Patryk, jaki jest w stanie wykazać w prawidłowej swojej decyzji to niech idzie i średnich niesie bije na merytoryczne argumenty, ale niech nie stawia takich założeń przed tylko dlatego, żeby się postawić w wyższej lepszej pozycji jeszcze pewnie znaleźć pretekst do dalszych reform sądownictwa, a jeszcze pytanie moje dotyczy tego, jaka była w miasto w tym wszystkim, bo również skargi składają miasta Grozny najczęściej czy często dotyczyło to kar finansowych, które spadły chociażby na prezydent Gronkiewicz-Waltz, która odmawiała stawiania się przed komisją, ale rozumiem, że w ogóle miasto uważa, że między ma problem z przyjmowaniem tych nieruchomości, które komisja weryfikacyjna GM oddaje miastu, bo uchyla wcześniejszy brak jest ogromny problem, ale jeżeli chodzi o za chwilę na to pytanie powiem, ale jeżeli chodzi o udział miasta w tych posiedzeniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, o którym o, których rozmawiamy to z tego co wiem miasto zaskarżyło tylko uzasadnienia decyzji komisji nie zaskarżył merytorycznego rozstrzygnięcia w innych natomiast, jeżeli chodzi o teraz rolę miasta, które próbuje przejąć nieruchomości, które komisja zwraca mu wytrwać w słowie, bo jeszcze nie było żadnej prawomocnej i efekt zakończonego postępowania po kontroli sądowej sądowoadministracyjnej żadna decyzja komisji weryfikacyjnej nie jest prawomocna, ale więcej wracamy do tego momentu, kiedy komisja wydaje decyzję nakazuje miastu przyjęcie tej kamienicy i miasto nie przyjmuje wzór jest dużo tłumaczy miasto, dlaczego tak się dzieje, a guma 1 z argumentów jest to, że przepisy tak skonstruowane, że miasto zobowiązuje zobowiązane do przyjęcia, ale n p. taki pan Marek Mn nie jest zobowiązany, żeby oddać, by złożyć taki konflikt, że miasto chce wziąć, ale to jest dosyć trudne lokatorzy z kolei się bardzo niepokoją, że Nou łatwo było dawać wzrost trudno jest sporo nie wiadomo czyje to jest wydaje mi się, że tak naprawdę źródło problemu to jest niejasne to są niejasne przepisy, a te przepisy wprowadziły sama komisja weryfikacyjna, bo to jest ta nowelizacja ustawy na podstawie wręcz jako misję jest komisja mogła uniknąć tego konfliktu tylko te przepisy po prostu, które wprowadziła są niewystarczające jest do tego się tworzy konflikt miasto faktycznie nie przejmuje, chociaż powinno przejąć, ale miasto też mógł bronić się jest ułatwi urzędnikom, że do rozwiązania tych wszystkich problemów niezbędna jest ustawa reprywatyzacyjna jest tutaj zdecydowałam kilka minut temu fragment rozmowy ministra Gowina w Polsat News, który powiedział, że na razie tej ustawy nie będzie trzeba ją odłożyć na przyszłość, a w ogóle to on uważa, że przecież nie ma takiego dużego problemu jak rosną, dlatego że jesteśmy państwem prawa twierdzi minister Gowin i obowiązują wyroki sądowe każdy, kto uważa, że jest prawowitym spadkobiercą niesprawiedliwie bezprawnie skonfiskowanego przez komunistów mienia może się odzyskanie tego majątku ubiegać w ilu się ubiega i tam długo rozmawialiśmy też już kilka na początku roku miesiąc temu, gdzie pani zostać już wtedy podejrzewała, że tej ustawy to on nie będzie tak zgodnie z zapowiedziami Patryka jakiego, że już w zasadzie jest dobre sygnały pojawiały się od dłuższego czasu sugerujące, że w rytuał ten projekt ustawy zostanie zamrożony w specjalnym to teraz nie dziwi no można podejrzewać no ale to raczej logistykę miał przeczucie, że być może ten projekt zostanie od grzane zakończenie kolokwialnie mówiąc przed wyborami samorządowymi, bo reprywatyzacja w temat reprywatyzacji w Warszawie jest w istotnym tematem kampanii prezydenckiej no Lennon jest żałosne to nie dziwi, ale chciałabym zwrócić uwagę na jeszcze jedno działanie miasta, który jest bardzo niepokojące mianowicie chodzi o odszkodowania zadośćuczynienia dla lokatorów właśnie zapadły pierwsze decyzje odchodzących na Agrykoli wyrażali emocje budziła pewne jest komisja weryfikacyjna podjęła decyzję, żeby uporządkować słuchaczy słuchaczką to jest odszkodowania, które płaci miasto, ale z budżetu, który jest stworzony przez komisję weryfikacyjną, który bierze się z tych pieniędzy, by od uzyskanych od beneficjentów reprywatyzacji, którzy którą, którzy niesłusznie otrzymali z prywatyzowane budynki pies nie jest to z budżetu miasta ARM i na razie kilka decyzji padło m. in. dla córki Jolanty brzeskiej zadośćuczynienie w wysokości 100  000 zł i inna decyzja, o które które dotyczą odszkodowań przede wszystkim różnice w czynszu między tym czymś narzuconym przez nowego właściciela i cieszą, które wcześniej było pod pozorem do miasta znajdą się stało od tych wszystkich decyzji miasto złożyło sprzeciwem co oznacza, że decyzję, żeby porównują teraz sprawą zajmie się sąd miał ich argumenty miasta miasto uważa, że na Majdanie z zupełnie nietrafione miasto mianowicie uważa, że sposób w jaki komisja chce dawać odszkodowania nie jest dobre, dlatego że daje możliwość ubiegania się odszkodowanie tylko wąskiej grupie lokatorów, ale wszystkim lokatorom jest w punkt, bo komisja weryfikacyjna przyzna odszkodowanie tylko on tym lokatorom, którzy mieszkali w kamienicach wedle komisji nielegalnie przejętych, a ci lokatorzy, którzy mieszkają w granicach od uzyskanych no powiedzmy prawomocnie przez byłych właścicieli, którzy potem mogli stosować równie brutalne metody podnosi czynsze czy nawet jedno dziś na granicy prawa w pożarze nikt ich wyraźnie wskazał nam nękali lokatorów no to na odszkodowanie nie mogą liczyć bez pani doktor spał nie zgadzam i pamiętam, że już od umów tuż po uchwaleniu ustawy o komisji tutaj rozmawialiśmy rozmawiałyśmy o tym, że to jest zasadnicza wada tej konstrukcji odszkodowań do lokatorów tylko, że przypomnimy ta ustawa z 9 marca 20 1 7 roku już wtedy mówiliśmy o tym, że jest problem z tym, że nie wszyscy dostaną może to jest nierówne system jest bardzo dużo lokatorów, którzy zostaną w tym pominięci to jesteś dobry moment com PL, żeby podsumować działanie komisji Krystyna rok i do tej pory wydała decyzje dotyczące pół procenta wszystkich wydanych decyzji reprywatyzacyjnych po roku moim zdaniem to i tak jest dużo tylko, że tych decyzji po prostu strach złość, że w dużej mierze opiera na remis testach prowadzonych przez prokuraturę w tonie także sama, ale deszcze wróćmy do, dlaczego uważa pani, że miasto, które się u nie chce płacić tych odszkodowań, dlaczego uważa pani, że to nie jest żadne argumenty spóźniony był czas, kiedy była ustawa uchwalana miasto mogło od razu powiedzieć zaproponować coś innego teraz miasto w momencie, w którym ma wypłacić nieduże moim zdaniem kwoty, bo kwota zadośćuczynienia dla Magdy brzeskiej z urn to 100  000 to nie wydaje się zbyt wygórowaną sumą, która jest wyższa niż to jest niż rok był religii tak inne to znaczyłoby, że niezależność, że w budżetach filiżankę to albinos jest niższa zdecydowanie dominują od kilku tysięcy do kilkudziesięciu do osób to różnica w tych częściach jest sytuacja, w której komisja wydaje decyzje bardzo wyczekiwane przez lokatorów spełnienie 1 spełnia 1 z postulatów ruchu lokatorskiego miasto się budzi czy po 1 , 5 roku mówi jednak ten system, który 1,5 roku w myśl temu wymyślili co jest złe i my proponujemy inne zdanie jest czas odpowiedni na taką dyskusję to nie jest odpowiednia atmosfera do tego, żeby dyskutować czy walka trwała ustawy na razie nie ma nie ma komisja weryfikacyjna pracuje, chociaż cały czas byłem na przyglądamy się efektywności też sprawdzianom testom prawdy dodajmy, że to żadna decyzja komisji weryfikacyjnej nie jest decyzją prawomocną, ale lokatorzy wiem, że dzisiaj zebrali się przed wojewódzkim sądem jednak cały czas aktywnie AM patrzą na ręce wszystkim tę instytucję komisja jest pierwszym organem wprawdzie nowo powołane miał liczne wątpliwości co do natury konstytucyjnej, ale pierwszym organem, który zwrócił uwagę na potrzeby lokatorów bada się jako prawniczka działaczka lokatorska, bo państwo gościem bardzo dziękuję dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA