REKLAMA

"Na wybory samorządowe PiS kieruje swoje główne siły na wschód Polski"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2018-06-08 17:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
piątkowy dzień dobry państwu Karolina Lewicka i państwa oraz mój gość się Sławomir Sosnowski marszałek województwa lubelskiego w Lublinie właśnie w naszym studiu kłania się panie marszałku dzień dobry dzień dobry witam panie witam państwa zaczniemy naszą rozmowę od zagadki cytat powinniśmy bronić Polaków przed powrotem Platformy Obywatelskiej polskiego Stronnictwa Ludowego do władzy, kto powiedział panie marszałku świeży cytat no myślę, że ktoś z obecnej opcji Rozwiń » rządzącej brawo premier Mateusz Morawiecki podczas debaty nad wotum nieufności c wotum nieufności dla minister Rafalskiej wicepremier w Beaty Szydło inny, bo premier argumentował, że wzrost gospodarczy musi służyć wszystkim grupom społecznym, a za waszych czasów nie służył i co pan taką obronę przed po PSL przed wyborami do samorządu myślę, że ordynacja i zmiana ordynacji wyborczej w kodeksie wyborczym dobitnie potwierdza słowa premiera, który wypowiedział właśnie, bo myślę, że słuchacze powinni wiedzieć, a niektórzy na pewno wiedzą to, że z dniem pierwszego posiedzenia Sejmu następnej kadencji wchodzą w życie przepisy dotyczące sposobu powoływania przede wszystkim Państwowej Komisji Wyborczej, skąd jej składu te zmiany również będą od 1 stycznia dziewiętnastego roku, kiedy wejdą w życie regulacje odnoszące się do niektórych uprawnień komisarzy wyborczych, którzy będą tak w zasadzie zarządzać wyborami, bo będą określać dokonywać zmian w podziałach wojewódzcy czy powiatów gmin na okręgi wyborcze ustalać liczbę mandatów w tych okręgach, więc to będzie należało wyłącznie do uprawnień komisarzy wyborczych natomiast, jeżeli chodzi o ten największy pakiet zmian, które w kodeksie wyborczym chodzi to ZUS oczywiście z dniem 1 stycznia b r . i to są zmiany, które nowo w sposób dobitny wskazują na to, że ja, żeby ich już sobie pomóc tak doznają ja wiem, ale ja tych rozwiązań n p. kwestia kamer oczywiście jest już nierealny trzonowe nasz dom nowelizować na razie tylko to jest dobitny dowód na to, że PiS nie jest przygotowany do przeprowadzenia sprawnego przeprowadzenia wyborów właśnie przykład tych kamer wycofuje się z tych ustaleń tych zapisów, czyli nowelizuje już swój kodeks wyborczy, który przyjmował wcześniej, więc ja, a czas oczywiście do wyborów skraca się już w tej chwili w tempie dość szybkim myślę, że takiego takiego takiej ordynacji wyborczej ja w swojej długiej już kadencji samorządowej nie pamiętam i pasażerom rok 20 1 4 panie marszałku, kiedy po liczono wyniki wyborów samorządowych na piechotę ze względu na to, że zawiódł system informatyczny to była rzeczywiście gigantyczna wpadka Państwowej Komisji Wyborczej, która potem w całości podała się do dymisji od nas chciałbym zapytać o swoje tak, ale w systemie systemy zawodzą również w WIG najczęściej nie zawodzą, ale zdarzają się przypadki, że zawodzą i tutaj natomiast nie podważa to wiarygodności wyborów w moim odczuciu Tonic, że ten czas został wydłużony ale w jakich zostały zaliczone efekt książeczki także państwo przydało kilka punktów procentowych, bo to był rzeczywiście oszałamiające wyniki wówczas dla PSL-u, ale zapytam tak, ale ale, ale tego PSL sobie nie wywalczył nie wymusił tylko było to dość często może pan także jasne, jakie straty państwo przewidują ile województw przejdzie w ręce prawa sprawiedliwości, bo ostatnio, kiedy pytano o to Grzegorza Schetynę to powiedział na 8 w górę to będzie wynik, który w nową, który chce, by chciał utrzymać, czyli 8 bądź więcej województw Platforma Obywatelska chciałaby utrzymać, bo zdaje sobie doskonale sprawę, że 15 ma to miejsce teraz jest niemożliwa ja myślę, że PiS główne swoje siły kieruje na wschód Polski i zaczynając od województwa małopolskiego Podkarpaciu dzisiaj w regionach już mat w regionie mato władze wchodzi w grę województwo moje lubelskie i Podlasie to są te województwa, na które PiS kieruje skieruje na pewno całą dobę swoją wyborczą i będzie robił wszystko, żeby tutaj zdobyć jak największą ilość mandatów, a najchętniej samodzielnie rządzić no ale już myślę, że od uwag myślę, że rok dozuje Krzysztof Hetman, czyli lider państwa w regionie, że państwo zdobędą 20 % notą na samodzielne rządy raczej nie ma szans wnętrza głowy państwa doprosić dokonali zdobyliśmy 2 3 % poprzednich wyborach ja nie ma ja ja sądzę, że nie robiliśmy nic takiego, żeby te wyniki nam się obniżyły na pewno będziemy walczyć o utrzymanie tego wyniku, który otrzymaliśmy w poprzednich wyborach natomiast myślę, że społeczeństwo doceni naszą pracę na rzecz regionu i nasze wysiłki i ocenić w sposób obiektywny natomiast mam wątpliwości poważne co do samej procedury przeprowadzenia wyborów, bo na temat znaku x można, by dzisiaj napisać pracę doktorską co najmniej, bo czegoś takiego jeszcze ja nie widziałem żadnej ordynacji wyborczej takich możliwości, jakie stwarza ten kodeks wyborczy eksperci rzeczywiście stawiam duży znak zapytania przy tych rozwiązaniach dotyczących ich zależeć to będzie tak panie marszałku, że dzień po wyborach, kiedy wyniki nie będą satysfakcjonować sad satysfakcjonujące dla opozycji opozycja wyjdzie i zrobi tak samo jak prawo sprawiedliwość 20 14, czyli powierzy wyboru sfałszowany mam nadzieję, że nie będziemy do tego zmuszeni nie będziemy musieli tego robić w każdym bądź razie nie rozumiem dlaczego, dlaczego odchodzi się w tej ordynacji wyborczej również w przypadku komisarzy wyborczych od wymogu bycia sędzią myślę, że dojrzał nasze społeczeństwo do tego żeby, żeby utrzymać obsadę sędziowską wyborów i zaufanie to w większości jest noc zdecydowane PiS robi tutaj wyraźną zmianę obniżając, jakby status również sędziego, więc i w to wszystko od delty każdą zmianę można, by analizować i mówić na niekorzyść inna możliwości stwarzania manipulacji tymi wyborami i to się nie da tego ukryć to jest ewidentne w pani marszałek ono obejrzałem, a pewnie pan oglądał konferencję komisji Europejskiej, która była poświęcona polityce wspólnej polityce rolnej pan usłyszał, że będzie wprawdzie niewiele mniej na dopłaty bezpośrednie, ale dużo mniej tak przynajmniej jest w projekcie, który przedstawiła komisja Europejska inne na pozostałą część na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich to co pan pomyślał ubolewam nad tym, dlatego że jest sam jestem rolnikiem prowadzę gospodarstwo rolne o sprawie zawsze, więc natomiast pomyślałem o tym, że będzie to również obietnica wyborcza składana przez PiS przed wyborami, które nic nie będzie w stanie spełnić te dopłaty bezpośrednie dla lasu taki sam jak Niemcowi Francuza ara mówił o wyrównywaniu dopłat bezpośrednich w tej chwili, żeby wyrównać dopłaty bezpośrednie czar będzie zmniejszyć drugi filar, a drugi filar to będzie trzeba zrobić mniej Wodociągów nie i kanalizacji na wsiach mniej infrastrukturę mniej pomocy na rzeczy unowocześniania polskiego rolnictwa i wprowadzania innowacyjności rolnicy się zdenerwują, kiedy w 20 15 20 16 to był trzon tych tych 2 zarządcy rozmawiałam z politykami, a polskie Stronnictwa Ludowego pytałam, a my jak to będzie z uzyskiwaniem wsi z rąk prawa sprawiedliwości do usłyszałam, że rolnicy muszą poczuć w kieszeni Anny skutki rządów prawa sprawiedliwości dopiero wtedy inne będą wracać do ludowców trudno powiedzieć ja myślę, że jest to w poprzek polityce komisarza Hogana, który wyraźnie dobitnie mówił również, że Unii Europejskiej zależy na dobrych towarowych gospodarstwach rodzinnych, które będą produkowały zdrową żywność, bo na tej zdrowej żywności trzeba opierać całą gospodarkę żywnościową Unii Europejskiej eksportową dzisiaj jest to bardzo ważne, jeżeli chodzi o eksport naszych produktów zarówno z Polski, jaki z Unii Europejskiej na zewnętrzne granice, więc tak jak powiedziałem, że można będzie przesuwać nie wiem co PiS zrobi w tym w takiej sytuacji, ale różnicować gospodarstwa w zależności od wielkości te dopłaty bezpośrednie i komu zechce PiS pomagać to się okaże jak tutaj pomysłów niech się, by podsuwać prawda, ale będzie to trudny orzech do zgryzienia do zgryzienia, ale na pewno jestem RM tego pewien, że PiS z tej obietnicy wyborczej niestety nie będzie mógł spełnić, jaki to będzie miało skutek trudno przewidzieć dzisiaj Polska wieś jest jednak dużym tempie zmian przeobrażeń i strukturalnych i mentalności owych również dzisiaj na polskiej wsi, a szczególnie w okolicach miast miasteczek dużych miast następuje również zwiększać gęstość zaludnienia są takie się trzeba tutaj naprawdę wiele aspektów i funkcjonalności brać pod uwagę pytałam o to by pod dlatego panie marszałku, ponieważ z wczoraj prezes polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz zorganizował konferencję, na której wezwał rząd do podjęcia działań w celu zmiany podziału środków z budżetu Unii przeznaczonych na rolnictwo rzecz jasna, bo przyjęcie zgoda na warunki zaproponowane przez komisję będzie zdradą polskiej wsi polskich rolników i ponieważ PSL już przelicza to wszystko na miliardy miliardy euro mówi i 5 miliardów euro mniej dla polskiej wsi wyspy pomyślałam, że to będzie główna oś narracyjna tej kampanii samorządowej w bitwie o elektorat wiejski czy ten rezerwuar, który jeszcze do wykorzystania przez prawo sprawiedliwość i do pozyskania jestem proszę jestem i pochodzę z województwa, gdzie rolnictwo jest doświadczane dzisiaj w bardzo dotkliwy sposób przez również różnego rodzaju klęski w tym również przez afrykański pomór świń wybuchają kolejne ogniska w dużych produkcyjnych gospodarstwach PiS sobie z tym kompletnie nie radzi, a trzeba dzisiaj wyraźnie powiedzieć, że jest za to w całości odpowiedzialny i od tej odpowiedzialności tej odpowiedzialności unika widać to w wielu aspektach zwalczania tej tej choroby pan minister Krzysztof Jurgiel zamknął się w zaciszu swego gabinetu i nie chce wysłuchać mądrych rad rolników, którzy chcą mu pomóc w zwalczaniu tej choroby, a on przerzuca na nich odpowiedzialność i w żaden sposób nie wspiera tych gospodarstw, więc jeśli ma wyglądać podobnie program rozwoju obszarów wiejskich wspomagania wsi i w ten sposób to myślę, że rolnicy jednak zrozumieją i odwrócą się od tej opcji politycznej, a świadomość dzisiaj nasi szczególnie tych, którzy produkują żywność tych, którzy planują mają wizję rozwoju swoich gospodarst w jest na tyle wysoka tylko jest ich po prostu coraz mniej natomiast dzisiaj na wsi na obszarach wiejskich mieszka dużo społeczeństwa, którzy odeszli od rolnictwa i rolnictwem się już dzisiaj nie zajmują drugą rękę państwo poczuli państwo, bo ostatnio, gdy premier podpisał rozporządzenie, które zmniejszy także panu uposażenie z pensją 20 % wczoraj Senat przyjął Annę projekt, który obniża od tą samą liczbę procentową do uposażenia posłom senatorom inny natomiast samorząd samorządowcy nie bardzo się żalą na to, że postępuje centralizacja bardzo wiele kompetencji do tej pory w gestii samorządu mogą państwo odbiera pani, która przydaje bez finansowania mowa n p. reformie edukacji na państwo foa w swoim programie samorządowym proponują dalszą decentralizację kraju na wszystkich szczeblach samorządu z likwidacją urzędowo urzędu wojewody włącznie czy to dobry pomysł przecież z przedstawicie rządów staranie się przydaje myślę, że wiele tutaj nieporozumienie wynika stąd, że utrzymaliśmy, że nie doprowadziliśmy tej reformy samorządowej do końca, bo ja też opowiada się przeciwko dwuwładzy w regionach niech ten jeśli wojewoda marszałek wojewoda nie może marszałka nie widzi też będzie wojewoda ma historycznie nazwę trwalszą prawne nie chce niech ten włodarz nazywa się wojewoda, ale nie odbędzie wybierany tak jak jest wybierany marszałek i nie chodzi i powinniśmy pracować nad tym, że bez względu na to, jakie będą wybrane władze regionalne one powinny pracować z rządem też, jaki będzie jakikolwiek był nie byłby nie wybrany i to powinniśmy uszanować, bo demokracje Zdeb demokrację trzeba uszanować natomiast nie wolno ich bojkotować, a ten bojkot był już pokazany od i 3 w przypadku niezadowolenia z wyborów w 20 1 4 roku PiS -u i 4 i tego robić nie można tutaj robisz krzywdę demokracji krzywdę umacniane i przez te wszystkie lata samorządności w Polsce budowanej samorządności w dorobku tej samorządności, więc ja oczywiście opowiadam się za 1 przedstawicielu regionu, który byłby partnerem dla rządu jakikolwiek rząd, by nie był jaka by to nie była opcja polityczna czy koalicja na poziomie krajowym i w ten sposób uważam, że cywilizacja nasza Europejska i przykłady takie mamy takich państ w przecież z Unii Europejskiej i nie tylko powinniśmy również budować ramy tej władzy ciągle chcemy więcej ciągle ta dwuwładza ciągle te nieporozumienia między myślę, że w ten sposób można byłoby te nieporozumienia zażegnać być bardziej czytelnym dla wyborców i muszę wystawić trojga panie marszałku pozostawia Sławomir Sosnowski marszałek województwa lubelskiego polskie Stronnictwo ludowe goście wywiadu politycznego w piątek prezes dziękuję panie marszałku za wizję to już zupełnie udaremniły ukradł pozdrawiamy również Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA