REKLAMA

Czy okupujący uniwersytety mają rację?

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2018-06-09 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
31:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
musimy bowiem to weekendowy poranek, gdy to bunt od ósma 2 2 Karolina Głowacka przy mikrofonie w naszym studio goście dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano dzień dobry dzień dobry historyk Uniwersytet warszawski również z obywateli nauki jest z nami również pan dr Adam Ostolski dzień dobry dzień dobry Instytut socjologii UW oraz krytyka polityczna porozmawiamy oczywiście o zamieszaniu wokół ustawy o szkolnictwie wyższym od 30 maja ustawa o szkolnictwie wyższym zwana przez resort Rozwiń » Jarosława Gowina konstytucję dla nauki przechodzi przez komisję sejmową w ostatni wtorek startuje protest w siedzibie rektora Uniwersytetu Warszawskiego zajęty zostaje balkon wywieszone transparenty i jest wykład prof. Macieja Gdula nigdzie mówi on m. in. chcą, żeby Uniwersytet był rozpoznawalną marką nie chcą Uniwersytetu krytycznego myślenia to jest koniec Uniwersytetu, jaki znaliśmy strajku nie popiera jednak ani samorząd uczelniany ani parlament studentów UW specjalne oświadczenie wydał przedstawicielki zarządu samorządu studentów ani Senat uczelni również nieodpłatnie popiera główny zarzut protestujących to groźba pozbawienia autonomii napisali w oświadczeniu dostępnym na stronie niepodległa nauka Kruka PL cytuje ustawę 2 0 pozbawi większość studentów i pracowników wpływu na los uczelni oraz przyczyni się do zwiększenia politycznych nacisków na działalność badawczą i dydaktyczną autonomia Uniwersytetu zostanie sprowadzona do autonomii rektorów, a wpły w partyjnej polityki na życie uczelni będą wzmacniane przez nowo utworzone oraz gen radę uczelni ponad połowa osób w jego składzie pochodzić będzie spoza środowiska akademickiego pytał o tę sprawę Piotrem Kraśko Jarosława Gowina u nas na antenie Radia TOK FM zapytał w jaki sposób pan minister mógłby uspokoić protestujących posłuchajmy co odpowiedział najchętniej uspokoił ten Miś, cytując słowa wypowiedziane podczas posiedzenia sejmowej komisji przez rektora Uniwersytetu Warszawskiego ponadto usługa Kusak po rzutach olbrzymią wartość tej ustawy to jest wzrost o autonomię uczelni to jest wielki krok naprzód w stosunku do dotychczasowych rozwiązań albo inny cytat szefa konferencji rektorów akademickich szkół polskich, czyli tego najważniejszego gremium pan rektor Schmidt z Politechniki warszawskiej mówił jedynym wyjściem dla uczelni będącym odpowiedzią na wzrastające problemy szkolnictwa wyższego niż pozostawienie utonął w środowisku okna akademickiemu wielkim nieszczęściem polskich uczelni jest to, że się posłanka Schmidt były słowa były popierające wymknęło mu usta wy ja naprawdę przez 2 i pół roku konsultowałem tę treść tej ustawy z wszystkimi grupami w ramach środowiska w i akademickiego wydają się, że uczciwie RO amin zarzutu o brak konsultacji nikt mi elfy nie może postawić i nikt dziś nikt się w treści tej ustawy nie znajduje uzasadnienia do innych zarzutów auto świat nie to minister uspokaja tymczasem wczoraj studenci pracownicy protestowali na Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale historii filozofii na historycznym Uniwersytetu łódzkiego zawisły czarne flagi protestowano też m. in . w Poznaniu i w Białymstoku przypomnę w naszym studio dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano dr Adam Ostolski, jaki jest panów zdaniem może rozpoczniemy od Ełku mówi Łukasz Niesiołowski lekko hierarchia stopni naukowych o doraźną w Sierra Leone powinno nam niczego dyktować w tej sprawie, ale alfabetycznie tymczasem do ja mam mieszane uczucia co do co dokładnie ambiwalentny stosunek do tego protestu z 1 strony zacząłbym od tych firm aktywnych punktów to znaczy bardzo mnie cieszy wreszcie, że na uniwersytetach pojawił się jakiś argument, że ktoś daje zajmuje się sprawami publicznymi przez ostatnie lata najbardziej doskwierało tak naprawdę przy rozmowie o polskich uczelniach bierność studentów i bierność pracowników naukowych, których mało poza deklaracjami ogólnie interesowało to coś się będzie wydawać co się dzieje i perspektywa strajku wydawała się zupełnie nieprawdopodobne to, że mało było zaangażowanie teraz jakaś grupa a, sądząc po tym, balkonie rektoratu nieszczególnie warsztatu niezbyt duża, ale no jednak rozłożona też w kilku miastach jest aktywna i wszczęła pewną debatę to jest wielka zaleta druga zaleta polega na tym, że ten zwrot ten ten protest ma charakter solidarnościowy to znaczy, że wśród haseł pojawia się n p. haseł protestujących w Warszawie Krakowie pojawia się postulat, żeby zapewnić dobre funkcjonowanie uczelniom w małych ośrodkach miejskich to jest wielki kawał dość, że się upomina nie tylko własne interesy tylko interesy innych innych studentów i to on powiedział trzeba dotrzeć wydaje mi się, że z tego protestu wiele pozytywnych może do wejść wewnątrz uczelni w poszczególnych nie wie, że biorąc pod uwagę praktykę obecnego rządu, żeby ta w ten protest miał wpły w na legislację i na tę ustawę, o której protest sprowadza się zajmuje no chyba, dlatego że rząd obecnie pokazał jak traktuje w ogóle protesty więc, że działa tutaj stateczna tutaj bym nie wróżą wielu wielu sukcesów choć, jeżeli przenieść, jakby akcent i zobaczyć ten protest może jest wpłynąć na środowisko akademickie na lektorów na te komisje, które będą układać statuty w ciągu najbliższych pewnie półroczu 2 półrocza w różnych ośrodkach to taki głos studencki jest właściwie niezbędne także to dobrze, że on jest słyszalny wreszcie do nas pisać sobota małpa to krótka FM sobota małpa to krótka one czekamy na państwa opinie również, że w tej sprawie dr Adam Ostolski jak gorąco popieram te protesty uważam, że ustawa zgadzam się z tą opinią, że ustawa ministra Gowina zapowiada bardzo szkodliwe zjawiska dla polskiej nauki i uważam też, że protest bez względu na to czy ustawa przejdzie przez parlament czy nie tutaj jeszcze nie stawiałbym kropki nad i będzie na pewno produktywne, bo protesty zawsze są produkty Wnęk, dlatego że pokazują tym, którzy mają władzę tym, którzy podejmą decyzję, że jest ktoś, kto się mobilizuje do terminu je organizują, żeby ustalane co wyniosło 0 8 patrzy na ręce na to minister wicepremier Jarosław Gowin zawsze będzie miał odpowiem, że było 2 i pół lata 2 i pół roku i konsultacji te konsultacje prawdę mówiąc byłem tak zorganizowane, żeby minister panie pośle, zresztą bardzo duże pieniądze to trzeba dodać nie bardzo lubię czytać ustawy, zwłaszcza że nasze potrafią zmieniać z dnia na dzień natomiast bardzo lubię czytać budżety i jednak ogromna kwota została wydana na to, żeby minister konsultował swoje pomysły w dość przyjaznym gronie, gdzie z takimi zdecydowanie krytycznymi uwagami się nie spotykał krytyczne uwagi były zawarte n p . w analizach zamówionych przez biuro analiz sejmowych i one pokazują jak by te wszystkie głosy, których nie uwzględniono w bardzo długim, ale jednak niekompletnym procesie edukacji wydział przed biuro analiz sejmowych mam wrażenie zamówiło dość jednostronny opis nie, dlatego że tam nie ma balansu pana, jeżeli jest, ale są bardzo merytoryczne Lotosu wydają się, że bardzo prosta sprawa jest zła ja nie jestem GM nowa ustawa jest zła przez 2 i pół roku rozmówcy Gowina to byli wyłącznie jego klakierzy, którzy nie mają pojęcia o szkolnictwie wyższym tobym zaprotestował, choć pan minister Gowin nie jest ministrem moich marzeń podobnie jak ten rząd to tu muszę oddać sprawiedliwość znaczy, że ja uczestniczyłem w kilku kongresach, które odbywały się w toku we wtorki i konsultacji pozwoliłem sobie na Narodowym kongresie nauki w Krakowie powiedzieć czy któreś panu ministrowi nie podobały powiedziałam to jednak do dużej rzeszy słuchaczy ginie elita Jones nie przeszkadzało tak znaczy, że to nie jest tak, że trzeba było powiedzieć tylko to co ministrowi podoba i Jan będzie tak, żeby słuchacze też mieć jasność to znaczy potrzeba wprowadzenia nowego nowej legislacji dotyczących szkolnictwa wyższego jest jakby z panem, o którym wiadomo między dekady, że Uniwersytet w Polsce się nie będą dobrze rozwijała, jeżeli nie zmienimy 3 rzeczy prawa nie zmienimy budżetu nie zmienimy nastawienie pracowników naukowych to są 3 warunki, bez której nie poprawimy jakości dydaktyki i badań naukowych legislacja często to stan zastany, który dotyczy to jest obecnie to jest prostu absurdalna taka kumulacja wielu przepisów, które uniemożliwia dobre funkcjonowanie uczelni pkt 2, czyli budżet i tutaj podziału to jest chyba słabość obecnego obecnej zmiany, dlatego że od samego początku obywatele nauki mówili że, że nie tylko ja mówiliśmy to samo dyrektorzy tak, żeby wprowadzać legislację trzeba zwiększyć budżet, bo każda zmiana strukturalna jest kosztowna i to ma szansę zadziałać, jeżeli budżet się będzie większy, a obiecanki rodzaju 3  000 000 to 3 miliardy w obligacjach tego kompletnie nie rozumiem co to znaczy to znaczy jak Egipt albo dajemy budżet zwiększamy i wiemy w perspektywie wielu lat, jaką będzie zwiększany albo tworzymy jakieś zasady głosowania Gacek ten drugi tom 3 kończąc, któremu muszę powiedzieć, że chyba najsłabsze i tutaj w podziale tego protestu jest bardzo pozytywnym zjawiskiem to jest to nastawienie pracowników naukowych środowiska to znaczy, żebyśmy chcieli dbać o to czym jest nasze dobro wspólne, jakim są uczelnie i tutaj środowisko naukowe do tej pory wykazywał się bardzo mało zaangażowani dr Adam Ostolski wypada mi się właściwie zgodzić z przedmówcą z tym, że dodałbym jedno set, że ta kumulacja przepisów, które utrudniają dobrą pracę uczelni dobre funkcjonowanie uczelni jest efektem całego szeregu reform, których autorzy autorki chcieli dobrze, ale nie mieli socjologicznej wyobraźni nie potrafili przewidzieć albo nie interesowali się tym jak te rozwiązania, które na papierze mogło wyglądać dobrze będą funkcjonowały w praktyce społecznej i ja jestem głęboko przekonany, że ustawa Gowina jest tylko w kolejnym kolejnym etapem tego procesu tworzenia prawa bez wyobraźni i bez rzeczywistego jednak włączenia się też nie zgodzę z przedmówcą z bez rzeczywistego włączenia wszystkich zainteresowanych udziałem może zacytuję wspomnianą opinię prawną biuro analiz sejmowych dla mnie uderzające jest 1 z punktów, a mianowicie w projekcie brak właściwego i co za tym idzie jednoznacznego określenia użytych pojęć co będzie powodować w praktyce jest chaos interpretacyjny ponadto mankamentem projektu ustawy są liczne odesłania przede wszystkim rozporządzenie ministra nauki szkolnictwa wyższego, które było coś, o czym mówi dr Rostocki, że nie wiadomo jak to jaka będzie taktyka noworoczne na to też scena 3 Uniwersytetu łódzkiego zwrócił uwagę w swojej uchwale, że to jest tzw. regulacja blankietowe to znaczy, że bardzo dużo kompetencji odsyła do rozporządzeń ministra delikatnie dobierane dość dużą arbitralną władzę nie do końca też wiemy 1 100 %, o czym rozmawiamy, ale tej autonomii, bo to jest punkt centralny protestu znów zacytuję opinię prawną biura analiz sejmowych nowa formuła organizacyjna struktury szkół wyższych stanowi potencjalną przesłankę naruszenia art. 70 tego ust. 5 instytucji Rzeczpospolitej, która gwarantuje autonomię szkołom wyższym chodzi przede wszystkim skład nowego organu, którym jest rada uczelni w jej składzie bowiem mają się znaleźć ponad 50 % osoby spoza wspólnoty uczelni w taki rodzaj rady nadzorczej to rada, o ile mnie dobrze rozumiem ma wybierać właśnie rektor Łukasz Niesiołowski-Spano no, żeby miał może inaczej rozumie słowo autonomia to znaczy, że autonomia przerwy tak jak myślę, że tradycyjnie na Unibax jest połowa na to jest prawa Uniwersytetu do stanowienia o sobie bez ingerencji z zewnątrz w tej chwili o Konradzie mają być zaraz zaraz dojdę do rad, ale mówimy, jakie w tej chwili w tej chwili autonomia w zasadzie jest ograniczona, ponieważ uczelnie n p. chcąc zatrudnić jakiegoś pracownika jest ograniczona prawem, ponieważ na stanowisku adiunkta można bez habilitacji być pracownikiem tylko 8 lat i tu nie ma autonomii uczelni prawo ogranicza to prawda to toyotą swobodę przez lata przez uczelnie szyby są już w tej chwili sytuacja, w której uczelnia nie jest autonomiczna prawo tworzy, jakby takiż tak taki gorset, który dołączania się musi zmieścić rada jest zaprojektowana w ten sposób Senat uczelni ma wyłonić rada, w której 1 osoba jest jedynie dana złoża będą i to jest przewodniczący samorządu studentów to jest rozwiązanie, przeciwko któremu myśmy pierwotnie protestowali, a ten w tej chwili o tym, dość powiedzieć daje to niebywale potencjalnie wielkie narzędzie studentom na wpływanie na rzeczywistość akademicką będą mieli z urzędu zawsze swojego przedstawiciela w radzie Senatu wybiera członków rady, z których większość ma być z niezwiązanych z uczelnią niemal z pracownikami uczelni od Senatu będzie zależeć kogo wybiorą ja sobie wyobrażam, że to, żeby taka rada funkcjonowała dobrze i myślę, że od takiej radzie można domyślać, że przy każdej uczelni można sobie wyobrazić, że aktywistę społecznego można sobie wyobrazić ważną osobę w w świecie intelektualnym może sobie wyobrazić kogoś z zagranicy, który będzie pełnił funkcje na rzecz tego obszaru tej uczelni, przenosząc swoją wiedzę spoza spoza uczelni ja się bardzo bałem, że tam trafią przedstawiciele wojewodów przedstawiciele ministerstwa nauki przedstawiciele parlamentu i to była obawa ogromna w momencie, gdy się pojawią ten projekt w tej chwili ostatnie poprawki wprowadzone przez komisję sejmową tak mu takiego, bo oznacza niebezpieczeństwo chyba pozwalają się uniknąć, bo tam jest wykluczanie dla urzędników, a kogo w tej radzie wyobraża sobie dr Adam Ostolski topos skróci informacji we wszelkich Ks Andrew Burn to weekendowy poranek stąd handlową do urzędu to od poranku rozmawiamy o ustawie o szkolnictwie wyższym niż protestach wokół tej ustawy o protestach w gminie, której z innej strony również w głosach poparcia w naszym studiu dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano historyk Uniwersytet warszawski również obywatele nauki dzień dobry raz jeszcze w wydatkach w Lesznie poszedł w trudnych chwilach zachowywać wykrada Mostowski Instytut socjologii UW krytyka polityczna dzień dobry witam po raz jeszcze rozmawialiśmy o tym, głównym argumenty protestujących zagrożenie dla autonomia ministerstwo się również do tej sprawy odniosła autonomia uczelni, które wspólnota akademicka wybiera rektora do akredytacji uczelni, której rektorem Senat wybierani są w drodze demokratycznych wyborów rady uczelni bez polityków, których nie mogą zasiadać przedstawiciele administracji rządowej samorządowej i t d . to tylko część ROD z postulatów protestujących, który już są zawarte w konstytucji dla nauki właśnie dlatego resort kierowany przez Jarosława Gowina odnosi się do postulatów protestujących pozytywnie czytamy na stronach ministerstwa dr Adam Ostolski cena od mieliśmy mówić o radach uczelni taki, który ja uważam, że takie ciało albo nie będzie mogło trząść uniwersytetem w takim razie może być rozwiązaniem sympatycznym, ale niepotrzebnym nie fundamentalny katowni w końcu być albo będzie miało realny biznes MEN do tego dojdziemy albo będzie miało realny wpły w na realną władzę na uczelni i w takim razie będzie ciałem groźnymi rzeczywiście będzie tworzyło niebezpieczeństwo z punktu widzenia autonomii uczelni chciałbym dodać, że komitet kryzysowy humanistyki polskiej zgłosił w trakcie posiedzenia komisji kilka lub kilkanaście poprawek dotyczących uprawnień składów funkcjonowania rad uczelni wychodząc naprzeci w temu życzeniu ministra, żeby jednak takie rady były i wszystkie te poprawki, które miało zapobiec niebezpieczeństwom zostały odrzucone oprócz tej 1 dotyczącej starszego wykluczenia pracowników administracji z takich rad, a więc pytanie, kto będzie zasiadał jest naprawdę wtórne są w stosunku do tego, jakie taka rada ma mieć kompetencje i jeszcze słowo autonomii to jest rzeczywiście to takie hasło, które się tu przewija jajo rozumiem zupełnie inaczej niż autorzy ustawy autorzy ustawy rozumieją jako autonomia organizacyjna Uniwersytetu, a przede wszystkim te Jaros miał przede wszystkim jako wolność badań naukowych wolność kształcenia swobodę kształtowania własnej pracy przez naukowca teraz to jest dosyć istotne, bo jeśli spojrzymy historycznie na autonomię uczelni w Polsce to rozum autonomia rozumiana jako niezależność organizacyjna uczelni przyniosłaby taka, aby za nią zapłacić bardzo wysoką cenę n p. ceną za tak rozumianą autonomię w latach trzydziestych byłoby to z COVEC, które autonomicznie było tworzone przez społeczności poszczególnych uniwersytetów, więc oczywiste jest, że są potrzebne regulacje wewnętrzne również dotyczące tego jak uniwersytety funkcjonuje natomiast nie powinno być upolityczniania kontrolowania klientelizm mułów w kwestii badań w kwestii tego, czego można uczyć na Uniwersytecie a czego nie można w i tu zagrożenia są realne, bo proszę zauważyć, że minister nauki zachował całkowite milczenie w sytuacji, kiedy policja wkroczyła na teren uniwersytecki, żeby skontrolować konferencję naukową, mimo że minister spraw wewnętrznych przeprosił za to na jeszcze to minister nauki uznał, że to w ogóle nie tylko sprawa i również stan ten, że minister Jarosław Gowin na pozwolił sobie na moim zdaniem skandaliczna oburzająca insynuacje, że profesor bank Barbara Engelking uznana na całym świecie badaczka historii Holokaustu jest pozbawiona polskiej wrażliwości ja w ogóle nie wyobrażam sobie, żeby w 20 01. wieku ZUS ministra nauki mogły padać się mogło padać takie słowa, więc to jesteś pewien kontekst kontekst tej reformy i to jest też ten minister, który w drodze rozporządzeń będzie nadawał kształt życia naukowego, ale nigdy nie wiadomo jak to w życiu politycznym się może Bioton słyszymy Alice wyraźnie, że ten sobór nam wychodzi słabo, bo musi się zgodzić jest inne, po którym te poprawki wprowadzone ostatnio zmieniły pierwotnego dokumentu n p. moim zdaniem nie było to znaczące przepis, który bardzo wzburzyło część środowiska mianowicie, że rehabilitacja otrzymywać, by można na podstawie dostania się do postawy grantu UP Nowy Sącz konsol część tego prestiżowego, o którym to Polska jest w ogonie Europy tak mamy bardzo mało wskaźnik sukcesu w tej dziedzinie nowy pomysł taki, żeby to było do przepustka do krótka droga do habilitacji bez wątpienia było mechanizmem, który mogą spowodować, że więcej osób będzie te granty ubiegać się podczas gdy zmiana wprowadzona w tej chwili, że wykreślono słowa i Europy i Europie wysoka co cię nie to będzie jazda tylko Wioletta Drożdż droga będzie w uniemożliwia natomiast to minister będzie określał listę grantów, które są prestiżowe i wyobrażam sobie trochę wmyśl tego, o czym mówię tutaj przed chwilą pan doktor, że biorąc pod uwagę poglądy pana ministra to niekoniecznie muszą być te granty, które do środowiska naukowego będą najbardziej prestiżowe komora najbardziej tak się podziało swoje zresztą tak zresztą to jest nim mogę się Bocianem to miejsce ma to widać też w polityce ministerstwa z 1 strony budują na takiej klienteli klientelistyczne układy z działaczami partii ministra Gowina w finansujących działalność funduszy na uniwersytety trzeciego wieku, ale z drugiej strony też nieproporcjonalną do dolara w humanistyce przypisano grantom z dziedziny nauk teologicznych ja nie mówię, że nauki teologiczne są nie powinny być finansowane z nauk humanistycznych z osobna dziedzina nauk to i to może być dobry akurat wiem, że tutaj częściej część środowiska raczej mogę zebrać cięgi za to co powiem, ale ja uważam, że to może być dobry trop, bo po pierwsze, teologia nie będzie to w swoim pod pozorami uczciwej rywalizacji projektu zabierać pieniędzy n p. historii czy filozofii, a po drugie, będzie jasno wyraźnie będzie widać ile pieniędzy na nauki teologiczne idzie nie będzie tego można podsumować ratowania branży dzieje w tej chwili Narodowym centrum nauki, gdzie filozofia teologia są razem i tak naprawdę prawie nie ma w ogóle teologicznych grantów pomiarze koniecznych do ideologicznych, ponieważ znęcanie decyzja jest nie urzędnicza tylko mi pracownicy naukowi oceniają to po prostu widać, że polscy filozofowie są ciekawsze dla wsi niż polscy teologowie i tak to chyba frustracja środowisk ekologicznych żonie domu szukają dla siebie własnej ścieżki dostępu do do MFW jest 1 czynnik chodzi w grę mianowicie słynny algorytm ministra Gowina, bo osłabił finansowanie uczelni kilku uczelni ważnych z punktu widzenia interesów kościoła katolickiego w Polsce i wydzielenie teologii może trochę być takim plastrem na ten ból chciałabym pana zapytać czy te protesty niby to powiedzieć czy czy n p. zdaniem dr Solskiego czytał ustawę po prostu zła czy ona ma jednak elementy pozytywne i dr. hab. Łukasz Niesiołowski-Spano członek wzrostu dobra chodzi mi o to czy ono nie po prostu tak duża że, gdy rusza tyle różnych spraw, że prędzej czy później jakiś tam protesty się musiały pojawić, więc chciałem, żeby ponownie ocenili skalę tego oporu, który się teraz teraz pojawił się właśnie czy to nie jest po prostu także inne komuś zabiera jedno prezes pieką się daje na to niezadowolonej zawsze tak będzie uważam, że to jest zła ustawa jest mniej trochę dobrych rozwiązań, które czasami ktoś też są prowadzone są chaotyczne arbitralny sposób skoro pani redaktor zaprasza mnie do tego, żeby powiedzieć o dobrych rzeczach to uważam, że dobrą rzeczą jest zniesienie obowiązkowej legalizacji zatrudnienia na Uniwersytecie, która wprowadziła Barbara Kudrycka, czyli zasadę, że adiunkt może w tym regionem tylko w swoim języku może nas już nie było to w ustawie napisano, ale taki miała skutki na dobrym kierunkiem, czyli to ta jest pewne wzmocnienie pozycji pracownika, choć ogólnie bez punktu widzenia pracowniczego uważam to ustawa jest katastrofalna nieprzypadkowo jednak związki zawodowe i Solidarności lokalne oddziały za ten najszerzej popierają te protesty w dobrym pomysłem byłyby szkoły doktorskie, a nawet może są, ale jest 1 haczyk ten haczyk polega na wprowadzeniu na takim braku wyobraźni dotyczącej wdrażania tej zmiany w nie pamiętam, na którym jesteśmy etapie, bo te są to jest 1 rzecz w Afryce powiedzieć Marcin Zaród o tym, bardzo ciekawie pisał, że ministerstwo samo już nie panuje nad tymi poprawkami causa ustawa ma taki pro te osoby kształt na stronie ministerstwa wisi wersja z marca, a komunikat dotyczący poprawek przyjętych przez komisję niezgodny z treścią tych poprawek, więc być może komentuje, która z poprzednich wersji, ale w tej wersji, którą widziałem przewody doktorskie miały wygasnąć z urzędów 20 2 0 roku wszystkie otwarte przewody doktorskie nadal będzie otwierać podstawą rygorami starej ustawy do końca 2 kwietnia dziewiętnastego tak, a potem mają doktoraty procedowane wyłącznie w nowym trybie jest bardzo duża nie wiem jak liczna, bo nikt tego nie sprawdził, ale grupa doktorantów, którzy nie zdążą się obronić do 20 20 roku w Starym trybie, a jednocześnie nigdy nie wejdą w ten nowy tryb i po to, są ludzie, którzy w, którym ta ustawa tworzy bardzo stresującą sytuację, bo oni po prostu nie wiedzą co z nimi będzie nikt nie jest w stanie odpowiedzieć pytają władz wydziału wydział nie wie pytają rektoratu rektorat nie wie myślę że, gdyby zapytali ministra toby też powiedział, że tylko, że nie wie, więc ten chaos i arbitralność, które ustawa wprowadza na każdym poziomie życia naukowego to sprawia, że nawet dobre rozwiązania, których widzę nawet więcej niż niższe niż wymieniłem, że nawet one mogą okazać się problematyczne w we wprowadzaniu w życie to ja powiem to miała mieszane uczucia to ustawa z życia bardzo zmienia, ale są trudno jest oceniać jako całość pomogły tego etapu elementach i dobrych i złych to nasze dobre wydają się n p . zapis o tym, że to uczelnia prowadzi studia, a nie poszczególne jednostki organizacyjne, czyli unikniemy tego co jest teraz problem uczelni, czyli wewnętrzną konkurencję z USA, którzy właśnie to krytykują no tak, ale to, że mamy 4 EURp eistyki na 1 uczelni albo 3 socjologii, która podda pod kran dają sobie studentów wzajemnie uczestniczącego rywalizują to są pieniądze no to jest chore tak, że to, że do tego potem odmiana torfu rezerwę wobec druga rzecz, która będzie pozytywna to znaczy, że uczelnia będzie oceniana jako całość w dziedzinach naukowych Annie i choć dorobek naukowy, czyli podział zgodnie z dziedzinami dyscyplinami na dla całej uczelni, czyli w tej chwili, trzymając się mnie bliskie bliskie dziedzinie jest sąd unieważnił warszawskim 3 podmioty zajmujące się archeologią prozę reprezentują są różne poziomy, a tak naprawdę to dzięki tej zmianie to będzie wspólna ocena wszystkich rachunków tonie w warszawskim porównany do pracowników archeologów z UJ tu uniosła Mickiewicza i innych ośrodków i to chyba jest mi się, bo to uczciwe to jest zmiana pozytywna jest dużo rzeczy, które mnie niepokoi w tej ustawie niepokoi mnie również to, jakie konsekwencje ona przyniesie i powie może o tym, czego nie ma i może na co właśnie protest powinien zwrócić uwagę zmiany, doprowadzając do hali zapraszamy w Hadze pod balkon w dramatycznym ustawa będzie o krzywdzić kobiety na uczelniach wprowadzenie wcześniejszego wieku emerytalnego dla kobiet wbre w deklaracjom, które usłyszeliśmy w oczy powiedział nam pan wiceminister Millera, że taka poprawka się znajdzie nie znalazło się teraz kobiety będą wyrzucane z systemu Uniwersyteckiego w momencie, gdy osiągną wiek emerytalny 3 lat 60 co oznacza, że szansa, że jak kobiety będą czeka na mnie aktorami szefami ważnych centrów badawczo-rozwojowych coraz mniejsza tym, zwłaszcza w naukach humanistycznych społecznych, gdzie to jest to wiedza kumulatywna, jakby się tytuły naukowe osiąga później niż w naukach eksperymentalnych to jest między czasie euro diety też często bowiem rozwiązać jeśli uważnie druga drugim brak nie ma za PIT w ogóle nie ma zapisów w końcu o jakość kształcenia na uczelniach nie ma w ogóle zapisów antydyskryminacyjnych i może widział i światełko w tunelu, bo widział tak, że może to są takie obszary, które powinien sobie sam Uniwersytet stworzyć nie, ponieważ to właśnie wymyśli jak przeciwdziałać niesprawiedliwości, a ostatni w pełni się zgadzam co do wpływu tej ustawy na pozycję kobiet dodam, że nawet, gdy jest gorzej, bo kobieta zbliżająca się do wieku emerytalnego profesorka, która będzie chciała kontynuować prace będzie mogła robić, ale za zgodą rektora co jak tworzy nieproporcjonalną presję na konformizm, której koledzy nie będą poddani nie zgadzam się co do ewakuacji wg dziedzin jak rozumiem intencje, które stoją za takim rozwiązaniem i także intencja tych, którzy je popierają, gdyż mamy rzeczywiście w wyniszczającą konkurencję między wydziałami ona nie musiałaby wyniszczająca nie ma problemu są 2 socjologii na Uniwersytecie warszawskim to są 2 różne socjologia studenci mają wybór problem jest wtedy, kiedy te wydziały ze sobą rywalizują rywalizują, dlatego że wprowadzono parametryzacja, która ma taki charakter wyścigowym jak to znaczy Kongo nie nie nie ocenia po prostu poziomu naukowego, ale ocenia w porównaniu do innych teraz to co zyskamy na zmianie parametryzacji przeniesieniu z wydziałów na dziedzinę dyscyplinę to stracimy na interdyscyplinarność, bo ten sam mechanizm, który dziś powoduje zabójczą rywalizację między wydziałami będzie skutkował w nowych warunkach zniechęceniem do współpracy osób z różnych dyscyplin i to jest też realne zagrożenie zarażona znaną znaczy jak to zrobimy tak dodam, że to jest największa szansa nie zagrożenie i to te nie minister będzie namówić otrzymam współpracować czy nie współpracować szkoły z bliskimi i inne dziedziny podział tego nie widzę jako niebezpieczeństwo natomiast jeśli chodzi o jakość kształcenia to tutaj jednak ustawa ma też zapisy, które zapowiadają jej pogorszenia się wprost zniesienie minimów kadrowych oznacza, że Unia jest trochę odwrotnie powiedział uniwersytety będą mogły układać sobie tanie i nie mają wielu ludzi z drewna, które są figuranta mi po prostu są tam, żeby ich 1 0 godzin odbyć wykładu, który z nowej emerytury, którzy nie są zaangażowani w prace badawcze wolałbym, żeby kadra była odmłodzona i oczywiście prowadząca badania naukowe, a nie, żeby to był ktoś na liście kosze podpisze i spełnia to minimum formalne, że zieleń, tak więc to jest jeszcze, że wielu profesorów w dojrzałym wieku prowadzi wciąż są badania naukowe w nawet jeśli są droższe w Rosji z punktu widzenia pracodawcy niższe młody doktor w kiwał głową dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano historyk Uniwersytet warszawski obywatele nauki dziękuję dziękuję dr Adam Ostolski Instytut socjologii UW krytyka polityczna dziękuję bardzo dziękuję panu oczywiście będziemy śledzili co się będzie działo z konstytucją dla nauki, która przecież ślub zmienia w 9 8 lat ciągle bowiem to weekendowy poranek stąd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA