REKLAMA

Prof. Osiatyński: Jest rzeczą bardzo niedobrą, kiedy zaczyna się malować pieniądze. To się rozprzestrzenia.

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-06-11 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
16:04 min.
Udostępnij:

Prof. Jerzy Osiatyński: Myślę, że wpływ wojny handlowej na sytuację w Polsce, będzie umiarkowany w pierwszym okresie. Może być nawet słabszy niż umiarkowany.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 4 to jest magazyny kadzie Maciej Głogowski dzień wolny dziś naszym gościem jest pan prof. Jerzy Osiatyński członek rady polityki pieniężnej Instytut nauk ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk dzień dobry panie profesorze czy dobry państwu czytelne widoczne choćby w czasie ostatniego szczytu G 7 rozjazd między Ameryką Unią Europejską zagraża stabilności gospodarczej w tak bardzo ogólnym sformułowaniu oraz stabilność kraju Rozwiń » gospodarczo zdejmuje, gdy świat prawda też te kraje, przeciwko któremu to wojna o cenne jest skierowana oczywiście zagraża i dlatego mówimy o wojnie cenowej i mówimy o wielkim niepokojem czy dla Polski to będzie takie Echo z odbicia wtórne hurtową, ale niewątpliwie także pamiętać, że Polska to w wielu gałęziach w tych łańcuchach wartości dodanej wszystko wiąże się ze wszystkim sprowadza się towary z różnych krajów UE komponenty półprodukty surowce i potem wysyła do lodu o różnych krajów niekoniecznie wziął pod polską banderą to trzeba to porządnie policzyć ani nie umie dobrze powiedzieć i mogę się ukraść tylko na intuicji i to intuicja podpowiada mi, że to dla Polski nigdy nie miało wielkiego znaczenia był ich znaczenie jednak jest bardziej ogólne i ono dotyczy warunków podejmowania decyzji przed przerwą przez przedsiębiorców oni wymagają stabilności i stabilności, która wychodzi dostatecznie daleko wprzód przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dlatego Diaza malarzom no swoje środki na okres tworzenia tych inwestycji często o urokach, bo dłużej i dopiero potem będę mógł realizować i oczekiwane zyski Otóż ten konflikt 3 3 czy wojna celna, która teraz rozpoczyna to jest dla państwa Europy w tym także Polski drugi taki wstrząs po brexicie w warunkach, w których jak do tej pory bardzo wiele krajów Unii Europejskiej i 20 0 nie wyszło z globalnego kryzysu finansowego roku 2 00 8 dalej na pewno mamy dalej kraje, w których wielkość PKB na nowo mieszkańcom i PIT albo nie osiągnęła albo ledwie ledwie przekroczyła poziom sprzed kryzysowe przy stosunkowo znacznym spadku rozmiarów produkcji zatrudnienia i t d. na horyzoncie jest już kolejny kryzys on daj Boże, żeby nie, ale z Danią, a wśród ekonomistów są podzielone i tułów i te podziały przebiegają nie tylko wzdłuż takich turystycznych podziałów pomiędzy ekonomistami głównego nurtu i ekonomistami, którzy za podstawę swoich wniosków ubierają w teorii efektywnego popytu współczesną zmodyfikowaną prawda teorie Kaleckiego i tenisa one przebiegają także w wśród ekonomistów tego głównego nurtu jeżeli czytać i Lawrence Summers Car, który był sekretarzem skarbu w rządzie Stanów zjednoczonych, a dziś ma kolumnę fajne show to nie jest on powiada że, gdyby nie w nadzwyczajnych środkach i interwencji banków centralnych poprzez Tumult ilościowe luzowanie i wiele innych niż ortodoksyjnych narzędzi polityki pieniężnej to najprawdopodobniej koniunktura i Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej być może w ogóle w krajach OECD byłaby znacznie słabsza od być może mielibyśmy do czynienia z gospodarką z graczy stabilizującą niż rozwijającą się na poziomie około 2 przecinkiem 2 2 i pół procent w skali rocznej składki trzeba pamiętać, że te 2 i 2 i pół procent w skali rocznej to jest jednak znacznie mniej niż to co było dok od czasu kryzysu do 2 tysiące siódmego roku nie ma się uwolnić od tematów kryzysowa, ale zachowujemy w odpowiedzi w karierze w poniedziałek rano uciekamy od kryzysu będzie ono tak zrobione dobrych tematów, ale wyraźnie nas nie rozumiem, że zapamiętać mamy na to, iż pan powiedział umiarkowany wpływ tej wielkiej pod potencjalnej wojny handlowej na polską gospodarkę w pierwszym okresie umiarkowany w halach są z myślą, że rzecz Albrycht słabszy niż umiar Kowa tutaj jak wielkich zagrożeń nie widzę, chociaż co pani też mówimy tutaj o biegacze gospodarki narodowej jak i jako całości co nie znaczy, że w poszczególnych gałęziach produkcji czy 3 czy usługach związanych z transportem tych produktów, które będą przedmiotem o zmniejszenie obrotów i tej wojny nie poniesiemy jakich strat, ale do tego są potrzebne rachunki jestem przekonany, że rząd robi pewnie niedługo przedstawić coś co będzie może obserwować na wkład branży motoryzacyjnej zobaczymy ten temat będzie się rozwijał, a co z polską gospodarką bardzo dużą czasu poświęca się w dyskusjach o gospodarce branży budowlanej czy ona stanowi jakiś problem w tej chwili dla naszej gospodarki budownictwo w wielu gospodarkach jest takim kołem zamachowym, zwłaszcza wtedy, kiedy się wychodzić z kryzysu i Polska nie była w kryzysie i wobec tego to tor to to oddziaływanie prawda pobudzających koniunkturę nie było potrzebne, ale nie wątpliwie budownictwo wszystko było ważnym czynnikiem decydującym o stosunkowo wysokiej stopie wzrostu PKB i także zatrudnienia w Polsce w ostatnich latach sytuacja tu jest inny i niejednorodne mamy mianowicie do czynienia z wielkimi firmami deweloperskimi, które notabene niekoniecznie są firmami budowlanymi, które raczej organizują wygrywają przetargi organizują prace budowlane i mamy wykonawców w tym sporą firmę i średnich małych i jeśli o płynność finansowa ich wyniki finansowe tych dużych i największych nie tylko nie budzą żadnych niepokojów, ale są niewątpliwie dobra albo bardzo dobrych to jednocześnie mamy wyraźne powody do niepokoju jeśli chodzi o te małe średnie firmy, gdzie są już zatory, gdzie są trudności z realizacją zamówień, gdzie występują różnego rodzaju kłopoty przy stosunkowo znacznym poziomie wykorzystania siły roboczej trzeba pamiętać, że w budownictwie jest znaczny udział pracowników i średnich i poniżej średnich kwalifikacji i wobec tego to jest ten sektor, który jest zasilany z dużym stopniu przez Ukraińców czy Białorusinów czy inne osoby, które przyjeżdżają z zagranicy, ale koszty tych prac presja płacowa dotknęła także ten sektor i innymi złotego osłabia gorącego presję płacową napływu pracowników z zagranicy i tak presja płacowa wpływa jak pan redaktor słusznie zauważył także na ten sektor istotnych problemów jest taka i jakie są marże zysku czy można jeszcze z nich zejść takie jest i w jakim stopniu mogą z nich schodzić małe średnie przedsiębiorstwa które, gdy faktura list od tej inwestycji co więcej w miarę jak będziemy otrzymywali i realizowali projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej to ten rynek robót budowlanych w sposób naturalny będzie się rozszerzał i wobec tego, bo to ciśnienie płacowych oczekuje osobiście, ale będzie narastał i Włoch z tego możemy oczekiwać tutaj także pewnego nacisku nerwowo wzrost kosztów wykonywanych zarząd prac budowlanych mamy niewiele czasu jeszcze jest kilka wątków, więc swoją bandę tak po kolei otwierał nowe na ile to przyjęta ostatnio już do realizacji opłata paliwowa wpłynie na inny na inflację to opłata paliwowa, która wejdzie w życie ma od nowego roku starożytnych cala walki ze smogiem 3 promujące niskoemisyjną produkcją od depresji nie jestem w stanie robić poskromić tego w sobie, ale najpier w się odezwę jako były minister finansów George w jest z przełomu w bardzo niedobrą dla finansów publicznych, kiedy zaczyna się malować pieniądze te pieniądze mają być na to te pieniądze mają być na tamto inne pieniądze mają być jeszcze na coś innego ktoś nie jest rozpaść, bo rozprzestrzenia STK będzie taki, od którego od wielu lat z różnym skutkiem próbujemy uciec mianowicie, że malarz w budżecie 7 3 80 % wydatków sztywnych bony są przeznaczone na konkretny cel wydatki budżetu państwa powinny być realizowane z bieżących dochodów budżetu państwa bez takiego wiązania konkretnych dochodów z konkretnymi wydatkami sprawa druga ta powstała tu pan pyta taki jest to niezależnie od tego co mówią o koncerny paliwowe, które także nowe mają swoje powiązania z rządem w moim przekonaniu to zostanie przeniesiony na OC, ale ruch ten wpływ nie musi być silny, dlatego że udział pali w z kosztów transportu z produkcji finalnych w Sydney który, gdy w dobrach konsumpcyjnych, bo to głównie znajdzie odzwierciedlenie w wysokości VAT -u i 3 artykułów konsumpcyjnych był tutaj na to patrzymy nie tak to znajdzie odzwierciedlenie, chociaż nikt nie będzie to bardzo się właściwie huku może być zamieścili państwo pracę rady polityki pieniężnej skoro w dającej jak giną w takich sporach w perspektywie tego roku i prawdopodobnie przyszłego stopy procentowe nie będą się zmieniało, o czym rada komunikuje pokaźnym kolejnym posiedzeniu to pasywność państwo zbiera się on do bardzo doceniam prowokacje zawarte w trudnej miłości to krok 2 zjazd próbuje zatroszczyć się od drugiej strony tak wyobraźmy sobie, że przewidywano dłuższe trwanie życia, a przeciętnie w Polsce wynosi 5 lat i wobec euro zlikwidujemy służby zdrowia przez 5 lat, bo przecież nie zapomnę, że nie będą chorować i to się za Odrą, gdy chodzi w tym nie będziemy, więc nie nie umiemy powiedzieć co się dzieje i niezależnie od tego jak bardzo wydawał się gołębio, by żywioł nasze komunikaty to jednak każdy ten komunikat zaczyna się od takiej klauzuli w oparciu o dzisiejszy stan wiedzy na temat tego co możemy oczekiwać za najbliższe 4 6 8 kwartałów nasze decyzje są takie Itaki trzymamy się nie przywiązywać tak źle prognoz, że do końca osiemnastego raczej dziewiętnastym to, że nie zmienia, kiedy te prognozy są ważne kino żyje tak to wziąć poważnie z zastrzeżeniem na podstawie naszego dzisiejszego stanu wielcy przyjeżdża naprawdę mamy tyle elementów niepewności wokół itp i jeziorach i nie tylko z tymi 2 frontami, od której zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli prawda wojna celna, którą najprawdopodobniej niestety chyba wraz z dotkniętych Brexit, którego konsekwencje są niejasne także to co się dzieje w różnych miejscach w Europie ICO będzie miało przełożenie na relacje gospodarcze wciąż są one dziś ryzyka dla wzrostu gospodarczego, chociaż służą 1 z 8 totalnie po czasie z 8 Konrad musiałbym wtedy mówić o polityce, a zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim członkom rady polityki pieniężnej nie powinni zajmować się polityką powiem tyle lat ogólnie, że niewątpliwie stan ich przewidywalności klimatu polityczny ma wpływ na ich decyzje prywatnych inwestorów w tych filmach do celów prywatnych inwestycji, które decydują o dynamice niepubliczne one są ważne tworzą infrastrukturę, ale naprawdę o dynamice gospodarczej decydują prywatne inwestycje pan profesorze UAM prof. Jerzy Osiatyński członek rady polityki pieniężnej był pierwszym gościem magazynu kadzie dziękuję bardzo to ja dziękuję informacji ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA