REKLAMA

Który z władców był bogiem, a który człowiekiem? O fenomenie boskości władzy

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-06-11 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
48:47 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
godzina naszego spotkania nasz kolejny gość prof. Jerzy Pysiak historyk Instytut historyczny Uniwersytet warszawski kłania się panie profesorze dobry wieczór dobry wieczór będziemy rozmawiać o boskości władzy i zanim pana profesora zapytał jak to się zaczęło to może kilka słów o tym jak to się skończyło mam taki apetyczny CETA chce książkę Adama Zamoyskiego święte szaleństwo romantyzm patrioci rewolucjoniści 1 7 7 6 1 8 7 1 i tam Adam Zamoyski pisze tak 2 1 stycznia 2 Rozwiń » 70 0 dziewięćdziesiątego trzeciego roku król Ludwik szesnasty został wyprowadzony z więzienia i zawieziony dwukołowe wozy na plac, który nosił niegdyś im jego poprzednika, a teraz nazywa się placem zgody niebo było zachmurzone a kiedy monarcha wstępował na szafot zapadła złowroga cisza zaczął przemawiać do tłumu, ale jego głos został zagłuszony przez 2 ruble pozbawiony nawet tej możliwości, by odwołać do sumienia poddanych bez sprzeciwu podszedł do gilotyny, gdy kat uniósł jego obciętą głowę, żeby wszyscy mogli ją zobaczyć kilku świadków tego wydarzenia poderżnął sobie gardła kilku rzuciło się do Sekwany, a paru innych popadło w obłęd człowiek myślący już zupełnie współcześnie Albert kamień 1 50 lat później nazwał ten moment punktem zwrotnym naszych współczesnych dziejów jego zdaniem egzekucja króla sekularyzmu wały francuski świat ich wygnała Boga z późniejszej historii Francuzów, czyli rok 1 70 0 dziewięćdziesiąty trzeci, który ma zakończyć bardzo długą historię władcy jako Boga albo władz potomków, a potomka bogów albo władcy, który jest namiestnikiem Boga, kiedy się zaczyna ta Boska legitymizacja, chociaż może powinniśmy przynajmniej jako politolog rozpocząć od rozwinięcia terminu legitymizacji władz każda władza potrzebuje legitymizacji, czyli uprawomocnienia uprawomocnienie, a uzasadnienia tego, że rządzi pozostałymi ludźmi i legitymizacji potrzebuje też władza współczesną i otrzymuje ją w większości naszego świata na drodze demokratycznych wyborów, ale oprócz demokratycznych wyborów potrzebuje odnawiania legitymizacji cały czas to znaczy również w okresie między wyborami, a wyborami, a poprzez odwoływanie się do rozmaitych wątków podtrzymujących wspólnotę narodową wspólnotę państwową wspólnotę interesów, a musi cały czas delegitymizacji poszukiwać i jeśli spojrzymy w całkiem niedawne dzieje Polski to znaczy mam namyśli ostatnich kilkanaście lat to w bieżącej walce politycznej w Demokratycznej Polsce wielokrotnie spotykaliśmy się z zarzutami ze strony opozycji wobec aktualnej nie panującego rządu, że ten rząd jest, by legitymizować UE, że już niema mandatu duży, że nie ma mandatu do rządzenia, mimo że do Konstytucyjnego terminu wyborów pozostał jakiś czas i zawsze odbywał się ten dialog na linii rząd opozycja rząd mówił jedyną legitymizację władzy są demokratyczne wybory otrzymaliśmy mandat na 4 lata opozycja mówiła tak, ale w tym czasie zrobić takie rzeczy, że to was delegitymizacji niekiedy posługiwano się też wynikami innych wyborów niż parlamentarne czy prezydenckie na świat europejskich samorządowych albo nawet zwykłymi wynika z sondaży, a dali był to okazywało, że władza traci zaufa taki był to i był to argument na rzecz twierdzenia o tym, że ta władza właśnie się zdelegalizować wobec tego tak jak powiedziałem przed chwilą każda władza legitymizacji również demokratyczna potrzebuje nie tylko w akcie wyborczym, ale w gruncie rzeczy cały czas w dialogu ze społeczeństwem czy dla epok dawniejszych poddanymi, bo jak rozumiem to uprawomocnienie rodzi takie przekonanie wśród rządzonych rządzi ten, który powinien rządzić ani uzurpator taki jest i pozwala rządzić skutecznie, dlatego że we współczesnej we współczesnych czasach, ale też dawniejszych epokach, a nawet w monarchiach absolutnych czy despotycznych władcy zawsze potrzebowali dialogu z przynajmniej jakąś częścią społeczeństwa, a ponieważ, że władca choćby najbardziej absolutny nie jest w stanie samodzielnie zarządzać państwem zawsze robi to przez pośredników wobec tego ci pośrednicy, czyli współpracownicy realizujący i realizujący skutecznie i zgodnie z zamiarem władcy tak polityka są po prostu niezbędni jeśli utraci to poparcie przynajmniej wystarczającej części społeczeństwa i części elit, zwłaszcza w dawniejszych epokach to po prostu nie jest w stanie skutecznie rządzić nie jest w stanie wprowadzać swoich zamysłów jest taki przykład bardzo dobrze ilustrujący tę potrzebę wsparcia ze strony przynajmniej części poddanych opowieściach arturiańskich, w których momencie konfliktu z królem Arturem część jego baronów zapowiada murze opuszcza jego 2 i zamyka się w swoich zamiarach nie chodzi o to, że oni będą teraz z królem prowadzić wojnę, ale oni po prostu go opuszczają separuje się izolują się sami siebie od władzy i izolują w ten sposób, bo są reprezentantami elit i lokalnymi przedstawicielami władzy Państwowej na swoim terytorium izolują w ten sposób króla od jego poddanych nie jest w stanie z tymi podanymi skutecznie się komunikować, a co dopiero rządzić teraz jeśli chodzi o boski sakralny rodowód władzy, ale jak się wydaje władza monarsza czy to królewska uczta książęca czy to cesarska w gruncie rzeczy przecież terminy książę król cesarz są związane genetycznie z cywilizacją zachodnioeuropejską i my tych tytułów używał używamy w stosunku do państ w imperiów afrykańskich azjatyckich południowoamerykańskich czy północnoamerykańskich no po prostu, posługując się terminem, który jest dla nas zrozumiały i który potrafi wskazać miejsce danej osoby hierarchy tak jest zdefiniować dobrze sytuowane z jej polityczną czy politologiczne en, z jaką mamy do czynienia Otóż wydaje się, że sam początek władzy królewskiej monarszej na całym świecie musiał być wszędzie związany z elementem religijnym w Chinach mamy do czynienia z pojęciem tzw. mandatu niebios to znaczy każdy, kto włada Chinami włada nimi, dlatego że otrzymuje mandat niebios i może władać tylko tak długo jak ten mandat niebios posiada uzasadnieniem zmian dynastii niekoniecznie związanych z ich naturalnym wygaśnięciem tego i obaleniem w całej długiej historii Chin i było zawsze to, że ten rzut utracił mandat niebios i ten mandat niebios został przeniesiony na innego człowieka inną rodzinę na obszarze bliskiego Wschodu starożytnego Babilonii, ale czy szerzej całej Mezopotamii w starożytnym Egipcie UR w starożytnej Persji linii, a królowie byli albo byli zszokowani ubóstwie ani za życia albo uznawani za inkarnację jak n p . w Egipcie uczelnię Lśnienie Boga i był przebywający na ziemi każdy z faraonów był ziemskim ucieleśnieniem Horusa i Ozyrysa, a po śmierci łączył się ze swoim włoskim ojcem czy też innej późniejszej epoce ucieleśnieniem Amona re Boga słońca mitologii greckiej ekstraklasy mi dach rzymskich jeśli chodzi o mity II 3 pierwsze KUL -u Rzymu, ale mitologii greckiej w gruncie rzeczy powszechnie wszystkie rody królewskie rządzące grecki minima miastami państwami w okresie jeszcze przed republikańskim w większości Grecji wywodzą się od bogów ci królowie są zawsze potomkami bogów często ze śmiertelnymi kobietami, ale jednak boiska krew płynie w ich żyłach co ciekawe jeśli chodzi o German ów zarówno Skandynawów to znaczy Szwedów Norwegów Duńczyków, ale także Germanów kontynentalnych tzw. gotów w lewo Germanów zamieszkujących wyspy brytyjskie również mamy do czynienia z przekonaniem, że rody królewskie wywodzą się w prostej linii od bogów zwykle od Bogdana albo tora jego syna jeszcze w czasach chrześcijańskich to znaczy w siódmym wieku, kiedy w Anglo Sasi są już dawno no i relatywnie dawno chrystianizacji ani, a na obszarze Skandynawii jeszcze w wieku dziesiątym i kronikarza, pisząc genealogii królów wywożą swoich chrześcijańskich królów od bóstw germańskich tych, które kiedyś Germanie wierzyli oczywiście to jest związane z tym, że oni uważają, że tak naprawdę byli to ludzie, którym kiedyś oddawano z punktu widzenia chrześcijanina niesłusznie cześć boską, ale w naszym rozumowanie to w ogóle nie przeszkadza to znaczy po pierwsze, pokazuje to dawanie tego przekonania o tym, że wywodzą się królowie od dawniej czczony jako bogów, a postaci nim z germańskiego Olimpu tak to nazwijmy, ale z drugiej strony jeśli popatrzeć na to z drugiej strony to widzimy, że nawet jeśli chrześcijański auto poddaje w wątpliwość czy zaprzeczała boskiemu statusowi takiego przodka królów w Uppsali czy królów anglosaskich, a to mówi o tym, że był to człowiek król, który został ze względu na swoją, a wspaniałość jako władcy ubóstwie one swego czasu, a zatem to przekonanie bo boskim charakterze władzy królewskiej istnieje powszechnie we Francji, a skąd się, że panie profesorze czy te związane, że z tym, że samo istnienie władza ma swoje źródło w takim porządku naturalnym ustalonym przez opatrzność Bożą wtedy monarchy jest częścią jakiegoś takiego Cosmo logicznego porządku ucznia czymś innym jest częścią porządku Cosmo logicznego i ziemskiego to znaczy boskości jego władz zapewne ma zapewnić powodzenie jemu, a także jego jego państwu jego poddanym, ponieważ król jest swego rodzaju mediatora między światem nadprzyrodzonym, a światem ziemskim jest z 1 strony reprezentantem swojego ludu przed obliczem Boga czy przed obliczem bogów z drugiej strony jest takim boskim delegatem wysłanym na ziemię po to, żeby rządzić ludźmi, ale dzięki tej jego mediacji im to jest zjawisko powszechne zarówno w wierzeniach polityk historycznych, żeby nie używać terminu po Galiński, który może być wartościujące czy też religiach prymitywnych w znaczeniu obu pierwotnych ludów europejskich przy chrześcijaństwie to król dzięki, a boskiemu charakterowi swojej władzy może pośredniczyć pomiędzy ludźmi którymi rządzi, a bogami bądź Bogiem, który dał mu tę władzę i który po niego władze sankcjonuje od tego zależy bardzo wiele urodzaj powodzenie wojenne ogólnie rzecz biorąc pomyślmy chociażby dla państwa i zamieszkujące i ludności, ale rozumiem takie myślenie o monarchiach władcach jest związane z aktem kreacji, że to Bóg stworzył świat jest najwyższym władcą rzecz jasna, ale trochę tej władzy deleguje na ziemskich przedstawicieli do pewnego stopnia tak, chociaż w piśmie świętym, które w, którego w znacznym stopniu jest wywodzona opóźnień w boskość u władzy królów Europy chrześcijańskiej mamy do czynienia z przekazem bardzo co do władzy królewskiej niejednoznacznym należy zwrócić uwagę na to, że historia starotestamentowe to zna do pewnego etapu wielu królów państ w sąsiadujących z Izraelem państ w, których lud Izraela przebywał jak faraon jako król Persji jak król Babilonii jak urozmaicić Górnikowi Filistynów, ale do pewnego momentu i Izrael nie ma króla, ale i jest ludem Jahwe, którym rządzi Jahwe i jego promocji bądź wyznaczeni przez niego mężowie Opatrzności ławki, ale i w wierze w księdze królewskiej mamy do czynienia z przekazem, wg którego Izraelici zwracają się do proroka Samuela o to, aby wyznaczył im króla po to, żeby mieć króla tak jak inne narody innymi słowy mamy do czynienia z sytuacją, w której władza królewska jest czymś zjawiskiem powszechnym, a lud Izraela wyróżnia się tym, że nie ma króla Izraelici chcą być jak inne narody i początkowo spotyka się to z niezadowoleniem nikt nie wymienia chce który, owszem, zgadza się na to, że wyznaczyć Izraelowi król, ale spotka za to Izraelitów Ka to znaczy będą odtąd poddani władzy króla, który będzie mógł i mógł ich karać, który będzie mógł im ścinać głowy, który będzie pobierał od nich podatki, ponieważ w gardzieli władzą, bo z władzą, bo stąd pod powodzeniem bezpośrednio u władzy Boskiej i takiej Itaki Itaka jest najstarsza geneza monarchii Izraela wg starego testamentu skądinąd wiemy, że ta władza królewska poza pierwszym okresem no i wiele szczęścia Izraelowi nie przyniosła dla tego, że są, owszem, wielcy królowie Dawid Salomon pierwszy jeszcze Sound każdy z nich w gruncie rzeczy popełnia grzechy, które ALT jest bardzo charakterystyczny rys mentalności związanej z pojmowaniem władzy królewskiej jako władzy o charakterze boski mającym boską legitymizację grzechy króla obciążają cały lud i cały lud ponosi konsekwencje grzechów króla rozbicie Izraela na 2 Królestwa po śmierci Salomona i jest karą za grzechy Salomona, który jak wiadomo, a oprócz tego, że wybudował świątynię nowotworem swoje skłonności do rozwiązłości i związanego z tym wielożeństwo wprowadził do Izraela i innych bogów, którym także do walki na cześć za to karę była sprawa wielkiego Królestwa Izraela znalazłam fragment c zleciła Tomasza z Akwinu o władzy i tam Tomasz z Akwinu w razie taki pogląd się kuli ziemskiej jest sługą króla niebieskiego opanowanie doczesne znajduje swoją ostateczną legitymizacji i szczurów odwiecznych rządach pana, czyli to jest taka trochę kopia tej władzy Boskiej tak samo nasza jest bardzo powszechne przekonanie, że król jest wizerunkiem Boga na ziemi przy czym przekonanie to w pewnym momencie zaczyna się spotykać z dość silną pozycją ze strony kościoła kościoła katolickiego, czyli kościoła Zachodniego chrześcijaństwa w bo w odróżnieniu od świata bizantyjskiego, w którym nikt nie porzucono myśli, że w gruncie rzeczy żywym obrazem Boga na ziemi jego namiestnikiem na ziemi jest cesarz to jest 1 z podstawowych różnic między różnic kulturowych, które w, jakim sensie zdecydowały o tym, że rozmaicie różnorodnie uformowała się cywilizacja zachodnioeuropejska również, że jeśli im może nawet przede wszystkim jeśli patrzymy na strukturę społeczną, a od cywilizacji o tej bizantyjską Ruskiej tak czy wschodnioeuropejskiej, w której istniał zawsze są już tonuje ołtarza, ale taki Sojusz tronu i ołtarza, w którym kościół odgrywał rolę podrzędną w stosunku do władzy monarszej w gruncie rzeczy był 1 z filarów władzy monarszej 1 z instrumentów do sprawowania władzy nad światem, do którego Bud, do którego sprawowania władzy nad światem był wybrany cesarz ma to w nowych granic Boga i zastępca jego na rzecz tak jest to ma zresztą pewne precedensy jeszcze w Rzymie starożytnym przy czym religijna legitymizacja władzy cesarzy w imperium rzymskim podlegała bardzo znaczącej ewolucji początkowo za pierwszego cesarza uznaje się Oktawiana Augusta, ale i on wyróżnia się w okresie imperium rzymskiego 2 podstawowe okresy czy 2 podstawowe fazy funkcjonowania władzy cesarskiej to znaczy pryncypała i Dominiak pryncypała od ustanowiony przez Augusta właśnie system władzy, który polegał na kumulacji szeregu najważniejszych funkcji państwowych i LO w gruncie rzeczy nie miał innej sankcji religijnej jak tylko taką, że cesarz pełnił godność Pontifex Maximus, czyli Najwyższego kapłana Najwyższego kapłana co nie znaczy rząd był zwierzchnikiem wszystkich kultów cesarstwie, ale najwyższa godność kapłańska i taka, której nazwa coś mówiła o charakterze tej funkcji Pontifex to dosłownie oznacza budowniczym mostów interpretuje się to w ten sposób, że chodzi o kapłanach, który jest właśnie takim pośrednikiem pomiędzy światem ludzkim światem boskim już August co prawda zgodził się na to, żeby po ludy we wschodniej części imperium, dla których gdy ich fiksacja władcy za życia była rzeczą zwyczajną i normalną od kilku tysięcy lat, żeby na Wschodzie niektóre ludy używał głównie uważało go zapomóg uważały za Boga, ale kult, bo z kim u władzy cesarskiej w Rzymie nie został tak naprawdę nigdy usatysfakcjonowany, owszem, mówi się odbyć unifikacji z małych cesarz, którzy zostali zaliczeni w poczet bogów i tak Oktawian doprowadził do zaliczenia w poczet bogów i Cezara, którego był adoptowanym synem Tyberiusz za zaliczył w poczet bogów Oktawiana, ale była to Die Katia z małych cesarzy innymi słowy oni po śmierci dzięki wspaniałości swojego życia dzięki swoim cnotą byli podwyższenia tak dużo przer w byli przyjmowani przez bogów do swojego grona to dawało oczywiście korzyści urzędującemu cesarzowi, dlatego że ustanowiony przez Cezara Oktawian czy ustanowiony przez Briana brei niszczył ustanowiony przez Klaudiusza neon i nazywali się z synami Boga no właśnie cząstkę boskości spadała na nich, ale i wobec tego dodawało im to w niesłychany sposób prestiżu i autorytetu ale kiedy mówi się odbyć unifikacji im władzy cesarskiej w Rzymie to trzeba pamiętać bo owszem, pojawia się w pewnym momencie taki etat takie zjawisko kiedy wyznawcom różnych religii a bo imperium rzymskim jest wielo religijnym państwem wyznawcom różnych religii pozwala się po rozmaite religie wyznawać nie muszą koniecznie wpisz Triady Capitol lińskiej oddawać składać ofiary szpitalowi, ale muszą składać część oddawać cześć boską geniuszowi cesarz, ale geniusz cesarza niech wasza tożsamość cesarzem geniusz cesarza to jego duch opiekuńczy lub innymi słowy jest to swego rodzaju kompromis pomiędzy wiele jest czynnością tego imperium i tego społeczeństwa, a uznaniem, że istnieje jakiś kult naczelny czy też szczególnie istotne dla istnienia tego imperium i jego spoistości, który to Górna ceny musi zostać uznany przez przedstawicieli wszystkich innych religii no i jak wiadomo, że ściganie odmawiali składania ofiar geniuszowi cesarza w odróżnieniu od wszystkich pozostałych mniejszości czy też grup religijnych, wyjąwszy Żydów rzecz jasna, którzy też tego omawiali jak wszystkie pozostałe linie były polityk mistyczne i w gruncie rzeczy ofiar wojny mógł więcej 1 mniej miało to większego znaczenia no dla Żydów i dla chrześcijan było to całkowicie nie do przyjęcia, bo 1 Bóg i koniec tak jest oddanie czci każdemu innemu duchowi było jest z punktu widzenia judaizmu czy chrześcijaństwo bałwochwalstwa i teraz w szczególnym w szczególnych przypadkach niektórzy cesarze zarówno z LPR sympatiach późniejszego dominator wprowadzonego przez Dioklecjana różnica jest taka, że Prince psów to pierwszy spośród, że do minus to pan system wzorowany na monarchię ach, wschodnich przed panem to zresztą słowo bardzo dobrze tłumaczy się na polskim pan państwo panować przed panem należy badać na twarz przed Prince, a sam wpadasz na twarz nie trzeba, choć byli w okresie pryncypała tu tacy cesarza, a niektórzy domagali się od dawania im czci Boskiej jak common dusz n p. z kkl la liga bal i bito cesarzy Żak, którzy w historiografii ziemskiej zasłużyli się na wyjątkowo czarną legendę to znaczy było to coś co jednak z mentalnością rzymską zupełnie się nie zgadzało i ubóstwie nieomal cesarzy nie dokonano również w czasach wiktoriańskich, owszem, Dioklecjan jego spółce w fazie EU uznawali się nam za synów bogów i to tych bogów olimpijskich czy Capitol chińskich i nosili przydomki związane z imionami owych bogów, ale za życia w ubóstwie Eni, ale nie byli skądinąd zresztą ten system dominantę dół polityk styczniowego ustanowionym przez Dioklecjana u schyłku wieku trzeciego no nie miał przed sobą długiej przyszłości, ponieważ wkrótce władzę cesarską imperium objął Konstantyn wielki, który w pewnym momencie zdecydował się na to, żeby zostać chrześcijaninem i że bez religii chrześcijańskiej uczynić religii wiodącą jeszcze zapewne Konstantyn nie po uczeniu się chrześcijaństwa, a liniom panującą, ale wiodącą najważniejszą popieraną przez przez przez władzę cesarską i Konstantym sam zapewne uznawał, że za szczególnego boskiego namiestnika w le, ale nie za dolara, ale nie za Boga legitymizacja jego rządów miała być wizja jakich rzekomo doznał przed bitwą przy moście mili niskim, która otwarta była mu drogę do panowania nad całym Zachodem, któremu miał ujrzeć Chrystusa mówiącego mu w tym znaku, czyli znaku krzyża zwycięży już, ponieważ wprowadziło szczególny status chrześcijaństwa jako religii Państwowej uważało, że nawrócił cesarstwo rzymskie, a zatem nawrócił w gruncie rzeczy cały cywilizowany świat na chrześcijaństwo i chyba we własnym mniemaniu, a także w mniemaniu jego synów, którzy po nim panowali, a to uważał się za głównego Apostoła on, a być może nawet najważniejszego ze wszystkich apostołów, bo ich dokonania w porównaniu z wykonaniem Konstantyna, jakim było nawrócenie w 2 rzymskiego wyglądały ich zdaniem mizernie został zresztą przez swoich synów pochowany w bazylice pod wezwaniem 12 apostołów w Konstantynopolu, gdzie w Środkowej nawie znajdowało się 12 ołtarzy ku czci 1 2 apostołów ołtarz w formie sarkofagów, a pośrodku sarkofag Konstantyna wielkiego po rozkładzie panie profesorze cesarstwa rzymskiego to sakralna teoria władzy została zaadaptowana przez monarchów wczesnego średniowiecza po pierwsze, tradycja Konstanty niska pozostaje żywa Bizancjum i tak jak powiedziałem Konstanty nowa, że się z równym apostołom cesarz bizantyjski wszyscy aż do upadku Konstantynopola w połowie piętnastego wieku, używając tytułu równa apostołom na Zachodzie sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, dlatego że przez dłuższy czas królowie germańscy czy w Kurowie ludów barbarzyńskich poszukują też zróżnicowanie tak zróżnicowanej legitymizacji w stosunku do tego wobec kogo mają ten swoją legitymację, czyli inicjacja władzy okazywać większość ludności zamieszkującej zachód to są albo Rzymianie obywatele rzymscy albo ludność załamani Giovanna i wobec tego wobec nich po to jest miażdżąca większość przez kilka naście milionów ludzi podczas kiedy wszystkich Germanów to znaczy franków ostro gotów Wizygotów Burgundów później w węzłów jeśli ich razem policzyć jeśli bym ich razem 1 000 000 to wszystko mieli przewagę w UE w stosunku do ludności imperium rzymskiego, a w ja jako wyspecjalizowani wojownicy, ale i liczebnie i kulturowo byli mniejszość Otóż wobec ludności III Gallo rzymskiej i BOŚ rzymskiej italskich królowie germańscy chcieli występować jako współpracownicy cesarzy rzymskich obdarzeni w gruncie rzeczy cywilną również wojskową, ale świecką władzą delegowano przez cesarza, który wciąż rezyduje w nowym Rzymie, czyli w Konstantynopolu i stąd n p. Teodoryk wielki król Ostrogotów i państwa które w zamyśle Teodoryka w zamyśle części elit elita polskich gór otaczających miało być taką próbą stworzenia hybrydy rzymską o germańskiej przywrócenia cesarstwo na Zachodzie dzięki dodaniu mu dodaniu tym w trupie szałem strukturą władzy rzymskiej na Zachodzie zastrzyku świeżej krwi w postaci Ostrogotów Ostachowski wojowników Ostolski energia ostro ludzkiej witalności i wobec Rzymian to dołek występował jako władca obdarzony władzą konsularną przez cesarza Konstantynopola taką władzę konsularną miał też Ludwik pod koniec panowania pod koniec swojego życia panując nad większością gali wydaje się, że władcy leasingodawcy MF Hiszpanii od pewnego momentu, by w sposób bardziej lub niezgodny z rzeczywistością również starać się reprezentować, a powtórzył z tą tradycją władz, ale z drugiej strony w stosunku do swoich ziomków germańskich Ostrogotów franków Wizygotów, a królowie przedstawia przedstawiali się jako potomkowie bogów lód, a maluchów rządzącą tematami czy Rud i baletów, dopóki nie wygasł we wczesnym etapie istnienia Królestwa wizy gockiego czy od Merowingów to byli potomkowie germańskich bogów zachowała się bardzo piękna opowieść pisana przez bardzo chrześcijańskiego mnicha zwanego Freda gazem czy pseudo van Gaalem pisana po drugiej połowy wieku siódmego czyni, a ponad 1 5 0 lat po przyjęciu chrztu przez płot widać już w cieniu franków i Hedegaard pisze o początkach rodu Merowingów, mówiąc że dziadek baza chrześcijańskiego króla Ludwiga został wprowadzony ze związku jego prababki z potworem morskim i Fielda pytałem, który wychynął z morza i posiadł królową bass line no i z tego związku narodził się majowe złóż, czyli po nim ten, od którego wywodziła się nazwa rodu Rodriga czynimy to w głowie w UE i jest to wg wszelkiego prawdopodobieństwa pozostałości mitu Gimnastycznego germańskiego franków pokazujący, że królowie szwanku EMEA w głowie wywodząc swój ród od bóstwa Morskiego w pewnym momencie pojawił się już ten wątek i teraz do niego wrócimy MO Lenny, czyli wiek po jedenasty i dążenie kościoła do wyzwolenia się od władzy świeckiej i oczywiście konflikty z cesarstwem, bo skoro to monarchowie królowie byli na miejscu bułkami Boga na ziemię, a kościół pełnił jednak rolę podrzędną chciał się wybić na niepodległość to pojawił się ostry spór, kto tak naprawdę jest wikariuszem w Boga na ziemi i do tego tytułu zaczął protestować papież w 1 z twierdzeniem muszę się nie zgodzić, a może być to dla słuchaczy zaskakujące to znaczy wyzwolenie się kościoła spod władzy świeckiej jako podłoże konfliktu między papiestwem cesarstwa pojęcie władzy świeckiej oczywiście przed wielkim jedenasty wynik, o którym pani tutaj wspomniała o całkowicie słusznie jako o w dużym stopniu będzie kluczowym powiedziałbym, że reforma gregoriańska któraś wieku jedenastym rozpoczynał jest wydarzeniem pod względem poglądów na społeczeństwo poglądów na władze, niemniej ja mówię momentem, ale to jest oczywiście długotrwały proces, ale nie mnie rewolucyjnym niż rewolucja francuska jest zdecydowanie Ludwika szesnastego zacząć życie pojęcie władzy świeckiej istnieje, ale cóż to jest przed 200 jedenastym władza świecka wójt hrabia Książe natomiast od czasów Kaliński ich co najmniej od pierwszych Karoliny głów za chwilę będę do tego wracał władza monarsza nie ma charakteru świeckiego Grzegorz siódmy i krakowianie, rozpoczynając konflikt jak i Korony i walki są z UE czy też sprzeciwiają się poglądom win, którego korzenie sięgają połowy ósmego wieku, wg którego władza królewska ma charakter boski i duchowny i jednocześnie to znaczy oczywiście król nie jest cool Galiński czy następca Caroline uważa wieku jedenastego nie są kulami kapłanami UE, bo żaden z królów nie próbuje odprawiać mszy, bo to może robić tylko namaszczony kapłan czy nie są kulami kapłana i tak jak władcy starożytni brak władcy bliskiego na bliskim Wschodzie czy być może również dzisiejszej my w Ameryce prekolumbijskiej czy w niektórych państwach afrykańskich, ale są pomazane sami Boży, że kiedy mówiłem o włoskim rodowodzie dynastii barbarzyńskich kultur germańskich to mówiłem o tym, że legitymizację ich władzy jest to boskie pochodzenie, które nam w jakim sensie ta zaczyna tracić swoją wartość w czasie, kiedy Germanie przyjmują chrześcijaństwo, ale tradycja wyjątkowego dowodu to ma teraz trzeba pamiętać o tym, że karali go wie doszli do władzy królewskiej nad frankami w drodze zamachu stanu to znaczy obalili poprzednią dynastie i założyli swoją i założyli własną co założenie dynastii właśnie nie było rzeczą tak prostą w związku z tym musieli zastąpić dawną legitymizację władzy tradycyjną jakimiś nowymi argumentami i tym argumentem było właśnie, a wybrani w obozie to, że Pekin krótki jest boskim wybrankiem tak jak boskim wybrańcem swego czasu był faul David Salomon czy proces ten testament to i tak jak oni został on najpier w na polecenie papieża, a potem przez samego papieża namaszczona świętymi olejami tak jak i stał się dzięki temu pomazańcem tak jak pomazańcem był David Salomon tak jak pomazańcem był Chrystus ale kiedy papież Stefan drugi namaszcza go Pelplina krótkiego to namaścił również razem z nim jego żonę i wiek obu jego synów w ten sposób zalążek dynastii, tworząc zalążek dynastii tak, a pokazując, że nie tylko po PiS, że to boskie, żeby państwo, by PIN -u ani nie ma charakteru jednorazowego, że wybranka ami są również jego żona jego synowie, dlaczego synowie dość oczywiste, bo będą dla rywali następcy, dlaczego żona Ano, dlatego że ona przecież może jeszcze też urodzin dzieci Jana będą też urodzone z kobiety, która jest akurat to dotknęło boskich pomazańców i teraz, a Pekin Karol jego następcy byli namaszcza ni wpięć miejscach ciała na czole, a po na piersi zawsze był na przegubach rąk biskupa i w owym czasie byli namaszczeni tylko w 3 miejscach z czego królowie wyciągali wniosek o tak już jak ja jak w samym namaszczenia, że charakter i właśnie jest szczególny to znaczy jest właśnie tak jak przed chwilą powiedziałem zarówno świeckim pełno doczesnym jak ponad doczesne religijny i nie ulega wątpliwości n p . Karol wielki z całą pewnością uważał, że ma szczególne kompetencje jako namaszczony kult i tak uważała większość następców Karola wielkiego ma szczególne kompetencje nie tylko do tego, że pośredniczyć w dialogu powiedzmy tych interakcji pomiędzy poddanymi jego władzy ludźmi, a Bogiem, ale też, żeby kierować kościołem również w charakterze strażnika doktryny oczywiście musiał w tym celu zasięgać opinii biskupów, ale pilnował czystości jak tak, ale to było ich zadanie jego zadaniem było duże wrażenie wiary było szerzenie wiary i pilnowanie tego czy jego poddani wyznają właściwą wiarę i jego zadaniem było doprowadzenie poddanych do zbawienia do życia wiecznego dokładnie tak tak jak wcześniej mówiłem grzechy króla rzutowały na zarzut leżały na społeczeństwo to znaczy uważano, że jeżeli chodzi jest grzeszny to spadną klęski na cały jego królestwo migawki z jego poddanych grzechy poddanych niekoniecznie rzutowały na doczesne powodzenie króla niekoniecznie, ale z całą pewnością rzutowało na jego los pośmiertny to znaczy, że zbawienie króla zależało od tego czy on potrafi prowadzić swoich poddanych bawię teraz myślę, że Kalińska i zupełnie jasna kościół i cesarstwo są w gruncie rzeczy kościół imperium są w gruncie rzeczy 2 stronami tej samej monety, ale wiodącą rolę odgrywa cesarz co prawda już za czasów Karola wielkiego papieża mieli pewien dystans do tego poglądu, ale są siłą opozycję wobec takiego sposobu rozumienia, a istoty władzy monarszej zaprezentował właśnie Grzegorz siódmy i UE jego zwolennicy czyni, czyli Grzegorz Janik i to wówczas właśnie w czasach Grzegorza siódmego jego bezpośrednich następców sformułowano tezę, że władza monarsza jest władzą świecką wcześniej u władzy monarszej władzę świecką nie uważano była władza monarsza duchowna oraz świecka, czyli 3, czyli jak rozumiem panie profesorze reforma gregoriańska to jest początek od sklejania się boskości od monarchów od królów, ale dopiero w nowożytności obali pogląd, że władza pochodzi od Boga, a potem obalono władców, którzy Boga się powoływać tak chodzić mamy tego pewne z 1 strony wyjątki to znaczy przekonanie o boskości charakter władzy królów Francji n p. przetrwało aż do wieku osiemnastego i właśnie ostatecznym ciosem było zdecydowanie Ludwika szesnastego roku, a z drugiej strony w trzynastowiecznej Anglii pewien myśliciel poprzednik spółki współczesnych politologów kandydatom wysnuwa teorie o istnieniu 2 ciał króla ciała do czesnego i ciała politycznego, które należy od siebie rozdzielać na ciało polityczne króla jest wieczna trwałe i jest to swego rodzaju taka riposta za państwo, a ciało doczesne kula jest zniszczona realne i fizyczny KUL może popełniono po popełniać błędy można mu się sprzeciwiać i można powiedzieć, że w, jakim sensie rewolucja angielska, bo o nich zapomnieliśmy przed Ludwikiem szesnastym ścięty toporem zostaje Karol pierwszy w Oliver Cromwell uzasadniał konieczność egzekucji Karola pierwszego w tym, że Karol pierwszy zdradził królestwo i on występował nie przeciwko ciału politycznemu kula tylko przeciwko Karolowi pierwszemu jako człowiekowi, który sprzeniewierzył się w w jego mniemaniu swoim zadaniom i wobec tego Karola pierwszego można było z niego trenować, ale idea ciała politycznego czy Anglii to cała bardzo dziękuję panie profesorze SA to spotkanie prof. Jerzy Kryszak Uniwersytet warszawski był naszym gościem przed północą dziękuję panie profesorze dziękuję bardzo państwu życzymy dobrej nocy kolorowych snów i oczywiście zapraszam na kolejne poniedziałkowy wieczór w radiu TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA