REKLAMA

Dlaczego Stalin rozpętał Wielki Terror?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-06-11 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
44:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM na radziecki Bonaparte tak nazywa go Nikita Chruszczow wydawał się ulubieńcem losu napisze później kompozytor Dymitr Szostakowicz miał sławę honory wysokie stanowisko marszałkiem związku sowieckiego Michaił Tuchaczewski zostaje w jego 4 2 lat zasłużył, ale nie tylko na froncie w Kronsztadzie tysiącami rozstrzeliwał marynarzy w Tambowie bestialsko mordowali ludność cywilną tym samym udowodnił, że wiemy bolszewizmu niestraszny mu i mord na rodakach chciał Rozwiń » wiernie i do końca służyć Stalinowi, ale przeciwko Tuskowi czeskiemu było wszystko wyliczy rosyjski historyk Antony Antonow osi Janko jego cechy osobowe inteligencja charakter mądrość rasista powierzchowność i bojowe słowa podobnych ludzi Stalina w swoim okręgu nie znosił zadowalali jedynie Woroszyłowa o 2 oraz marszałka dopełni się szczycie wielkiej czystki wymyślono mu bandę, który miał przewodzić Otto 7 oficerów miało plany, by zamordować Stalina Mołotowa i Litwinowa i Kaganowicza, a potem zaprowadzić dyktaturę i zawrzeć Sojusz z Niemcami Tuchaczewski ma być winien także osłabienia zdolności bojowej robotniczo-chłopskiej armii czerwonej poprzez zastąpienie Kawalerii jednostkami pancernymi miał współpracować z wywiadem niemieckim, a wcześniej z polskim przygotowywać zamach stanu dodatkowo oskarżono go o rozkład moralny torturowany przez nasz do wszystkiego proces o wydanie wyroku jego wykonanie zmieszczą się w 1 dniu Tuchaczewski zostaje uznany winnym wszystkich zarzucanych mu czynów skazany na jedyną możliwą w tym przypadku kary kary śmierci zabieg komendant Łubianki strzałem w tył głowy zwłoki marszałka jeszcze tej nocy zostaną wywiezione pod Moskwę wrzucone do wykopu zalane wapnem i przysypany ziemią, a może spalony w krematorium ktoś, kto wie jeśli przemysł śmierci jest masowe, a wraz z tą ruszą czystki w armii czerwonej NKWD nie zapomni też rodzinie zdrajcę, a matka żona 2 braci oraz ich żony 4 siostry oraz ich mężowie zostaną aresztowani rozstrzelanie lub łagier córka marszałka zostanie oddana do domów dziecka jest 1 1 czerwca 19 3 7 roku Radia TOK FM od naszych gości jest już prof. Hieronim Grala wydział artes liberales Uniwersytetu Warszawskiego dobry wieczór panie profesorze kłaniam się, w czym pani redaktor dobry wieczór państwu będziemy rozmawiać o wielkim terrorze w związku Radzieckim UAZ dziś rocznica zamordowania Michaiła Tuchaczewskiego, który to mord uruchomił falę czystek w armii czerwonej ona oczywiście była już w sferę wcześniej, ale teraz na taką masową skalę będzie miała miejsce, bo właśnie roku 30 07. nie mam tu przed sobą statystyka, która jest celem nos zatrważająca zamordowanych aresztowanych zostało 3 spośród 5 marszałków 1 7 spośród 1 7 komisarzy wojskowych w 1 2 spośród 1 4 dowódców armii 6 0 spośród 6 7 dowódców korpusu 2 5 spośród 2 8 komisarzy korpusów i można tak dalej tak dalej tak dalej, więc dziwnego, że 30 09 . roku przyszła Ewa Nowak reszta się ścieki dowódca wojskowy nie powstał co by można było go poprosić o to, żeby żołnierz na front prowadził w Wilnie w 30 09. czterdziesty pierwszy bieg rozpoczyna się operacja Barbarossa w zasadzie już czterdziestym po klęsce, bo to była faktyczna męska wojnie zimowej z Finlandią zaczęto wydobywać poszczególnych Anna wcześnie represjonowanych z aresztu później na fali odwilży Chruszczowa polskie i potem przy kolejnych odwiedzinach u pierestrojkę dostawaliśmy do rąk wspomnienia o szczególnych wybitnych dowódców i mniej wybitnych, ale ma też renomowanych dowódców radzieckich, którzy bardziej lub mniej oględnie opowiadali o swoich doświadczeniach co zresztą uzupełniały również potem opowieści jak było można mówić członków rodzin zawsze sięgnie po wspomnienia wydane przecież jeszcze w PRL przez wydawnictwo MON Gorbaczowa czy Rokossowskiego to wszystko jest jasne rodzinę Rakowskiego lęku członków rodziny Kolskiego miałem przyjemność poznać pracując w Moskwie w wspominała to zresztą owce lub z jego otoczenia też potwierdzali, że w dobrze się na wolność przez cały okres wojny Ojczyźnianej nie rozstawał się i trzymał nawet śpiąc pod poduszką pistolet w drugiej Francuzi tak, ponieważ drugi raz się nie da wziąć żywcem zresztą miał większość zębów podbijanych połamane kości i t d. tak dalej to były straszne doświadczenia Michaił Tuchaczewski Penn to nie była pozytywna postać zupełnie różne są różne wersje tego, dlaczego Tuchaczewski, dlaczego Tuchaczewski został wytypowany jako ten pierwszy kieleccy ofiar jedno z powodu bez wątpienia był jego bardzo ostry konflikt z bezpośrednim przełożonym, czyli w żołnierza nr 1 z Rosji sowieckiej Kliment Woroszyłow osobistym przyjacielem Stalina, do którego Stalin bez wątpienia miał zaufanie i człowiekiem, którego wręcz nazywano tubą Stalina to znaczy był tym, których się dobrze, prezentując dawał używać do wręczania różnych oznaczeń nic tak dalej Otóż w między nowo ruszyłem, a Tuchaczewski im zawsze istniała nieufności wrogości po części taka nieufność wrogość, która jest naturalna międzynarodową oficerem pochodzącym ze starego świata w z rodziny z tradycjami oficerski mi Tuchaczewski zresztą z rodziny szlacheckiej zasiedziały ich w 1 ze swoich linii także na smoleńszczyźnie należał do środowiska, które dostarczało przez wiele pokoleń zawodowych oficerów do Gwardii carskiej przecież do pułku Chmielowskiego, a z drugiej strony mamy do czynienia przepraszam za kolokwializm, ale zmobilizowałem przyłączonym do zawodu są data w co, do którego tępoty wojskowej złudzeń nie miał również Rosji pisali, ale czy w człowiekiem, który sabotował, bo nie rozumiał wszelkie reformy armii, ale miał ich 1 kolosalny atut, którego oczywiście nie miał Tuchaczewski Woroszyłow był człowiekiem związanym z kultem pierwszej armii konnej był człowiekiem z wiązanym z utrudnionym to były główny Brand armii czerwonej to armia była bohaterem zbiorowym, a proszę pamiętać, że właśnie wokół tej kontuzji armii działanie dwudziestym roku zawiązał się ten śmiertelny później dla ducha czeskiego konflikt ze Stalinem, który z kin zrobił wszystko, żeby armia nie poszła na pomoc szturmujący mu Warszawę ducha czeskiemu, bo wstrzymało dyrektywę Trockiego i nie pozwolił odejść i na czas spod Lwowa dołu wszystko jakoś samo co odbiło i zrodziło rozrzut w tych stosunkach, na które nakładały się mnóstwo rzeczy właśnie przywiązanie Clementa Maciej Klima jak mawiali do koni i pomysły jakiegoś tam mechanizm wania armii przez Tuchaczewskiego, ale również kwestia obycia no Dukaczewski był Babiarzem cieszącym się dużymi względami płci pięknej Woroszyłow może być ich ciała specjalnie atrakcyjny nie było poza tym był trzymany za pysk przez swoją partnerkę to wszystko rodziło setki różnych niepotrzebnych i potrzebne konfliktów Otóż Tuchaczewski cieszył się wśród generalicji mówiąc kolokwialnie, bo nie mieli stopni generalskich przecież wśród elity wojskowej dużym szacunkiem Kreml znacznie mniejsze co też było dla niego trudna straszne stąd też pojawił się pomysł, żeby oskarżać słuchaczy łaskiego o NATO London School chorobę jak mówiono, że myślą o swoim osiemnastym hummera, że chce przewrotu i t d . i t d . i t d . zwracając uwagę, żeby upodobnić do oskarżenia mnie o w postawiono zarzuty nie tylko jego najbliższym współpracownikom nie tylko tym, którzy byli z nim w komisariacie obrony i t d . ale również te macki śledztwa rozeszły się tak szeroką że, żeby uprawdopodobnić spisek w szeroko pojętym środowisku armii nie oszczędzono nawet rodzin tych, o których przed chwilą mówiliśmy jako atak i rentach Stalina przecież przypominam, że jako agentka, a Polska mająca do czynienia z napisem z nawiewem i kamienie gema, a potem Tuchaczewskim została n p. oskarżona żona Budionnego i została wsadzono do łagru została tam zginęli ona nie i to wcale nie wpłynęło na wątpliwości na powstanie jakiekolwiek wątpliwości u legendarnego Wąsacza z armii konnej, który dalej pozostawał wiele wodzowi wszech światowego proletariatu, w którym są bez wątpienia na szczytach armii istniał konflikt oficerowie związani z tradycją konnej armii, a więc Kliment Woroszyłow, a więc jest im Bodziony, ale również marszałek Tymoszenko później 3 i wielu wielu innych, a te inteligenci Kiss carskiej armii, którzy chcieli modernizować, tyle że żeby powiedzieć prawdę trzeba odnotować jedno 3, kiedy przyszedł czas próby wyjść konna rumieńców okazała się bezcenna dla Bodziony nie darmo mówił o sobie Jasła ich nie zdaje u tabeli potrafił pobić młodszych, a my ich nie droższe no tak, ale on jako 1 z nielicznych nie utracił zaufania Stalina jest to różnie z tym była taka pyszna anegdota jak jednak zdecydowano się zlikwidować Budionnego, który w samej okazał się być takim durniem nie był przygotowany na wizytę czekistów chociażby w ten sposób, że na każdym podeście w willi rządowej stało poczekajmy i w skrzynce granatów, kiedy przyszli go brać podobno on zetknęli się uznawało ognia, a w tym czasie Budionny zezwolił na Kreml, krzycząc towarzyszu Stalin kontrrewolucja jak ich na sobie zatrzymam się chowają się RASFF na co stać i miał powiedzieć zostawcie stać go odróżnia od chwili zysk z danych potrzebnych działań to jest oczywiście anegdota, ale pysznie oddająca charakter z 1 strony w tego co się działo, ale z drugiej strony tego, że z logiczne jest spory plac taka z żoną nie da się mawiało, gdyż w Warszawie Budionnego mogłam pomóc przetrwać nawet, że złoży swój los zaliczką, gdyż nie pozwolił i to była w pewnym momencie taka korekta, która się trzymała między sobą nie mogę tego zarzutu postawić Tuchaczewski Emu nie udało się, kiedy zaczęto wybierać z jego otoczenia ludzi może, tuląc przeciwko niemu akt oskarżenia okazały się być śmierdzącym tchórzem nie ujął się z zanikiem, żeby go złamać wystarczyło 2 dni i tani można oczywiście powiedzieć, kto nie przeżył tego rodzaju tortur to tylko, tyle że w jego przypadku akurat kwestia tego jak dalece były dobre wino zwanej mocą co tu jest mocno dyskusyjna w, a my mamy doświadczenie z takimi, którzy wytrzymywali 14 1 7 dni nie dawali złamać niektórych udało się ująć w procesach niektórzy woleli rozbić głowę ścianę celi bez ducha czeski podpisywał wszystko parę lat temu ukazała się biografia Tuchaczewskiego w Rosji autorstwa Julii Kantor moim zdaniem bardzo niedobre biografia bardzo zresztą tendencja inna, gdzie 1 z większych osiągnięć w cudzysłowie autorki jest wykazanie w oparciu o analizy grafologiczne, że w śledztwie marszałek działał pod wielkim naciskiem i miał z zachwianą kondycję psychiczną, bo jak kogoś się utrzyma obecną i wali pałką to pewnie ma zachwianą kondycji działa pod naciskiem na złożenie trzeba było aż korzystać z wyszukanych form analizy grafologicznej tym niemniej powtarzam, że mamy wiele przypadków oficerów, którzy zostali potraktowani znacznie gorsze i jeszcze jedno kult Tuchaczewskiego mu zaowocował przy popularnym przecież nawet w Polsce filmem Nikity Michałkowa, bo przecież ów komornik to tak naprawdę jest postać wzorowana na ducha czeskiej w pierwszej serii, a ja podzielam opinię mojego kolegi i znakomitego felietonisty gazety wyborczej Jarosława Krawczyka, który powiedział, że nie poczuwa się do współczucia wobec ludu i Andów diakon Jeślinie poczuwa do współczucia wobec człowieka który tam, bo wszystkich powstańców kazał udusić gazem bojowym, kiedy zostaje zamordowany Tuchaczewski oczywiście ten terror, że trwa już z pełną siłą i nocą chciał pana profesora zapytać się tym jak do tego doszło, bo inni w 19 2 9 roku Stalin nie może jeszcze zamontować Trockiego zrobić dopiero w roku czterdziestym 30 02 . nie był w stanie przeforsować przez biuro polityczne kary śmierci dla Litwina był taki stary bolszewik, który napisał odezwę do wszystkich członków szef związkowej komunistycznej partii bolszewików czas wielkiego głodu mówiąc, że to trzeba tych co rządzą natychmiast odsunąć go źle się dzieje w państwie Ross, dla których został oskarżony o podżeganie do eksterminacji Józef Wissarionowicz i tak został zamordowany dopiero w 3 2, ponieważ biuro polityczne stanęło okoniem, bo tu dochodzimy do innych jeszcze tylko 2 jedno data 30 04 . roku kirowa Stalin mógł zamordować, ale skrytobójczo tak to nie było takie otwarte oczywiście NKWD zmontował zabójstwo kirowa, ale to nie było w świetle jupiterów jak to się stało, że w 30 06 . trzydziesty siódmym roku do wydania na kogo się wyroku śmierci wystarczało słowo Józefa Stalina no tak naprawdę to to bardziej trzydziestym siódmy dopiero smak jest dosyć prosta i chyba w przypadku żadnej innej grupy politycznej niż starzy bolszewicy nie da się lepiej zastosować starej mądrości, że rewolucja zjada swoje dzieci, kiedy odchodził z tego padołu Lenin zostawią po sobie biuro polityczne i elitę partyjną sformowano ze starych bolszewików wszyscy członkowie biura, których on różnie jako wybitny dziś mniej wybitni zastępcy członków biura byli ludźmi z wielkim jednak rewolucyjnym starszym i były to nazwiska, których znał cały świat nie tylko rewolucyjny jednak na jednak Trocki jednak ducha i na zimno i figami kamienie tak to było wielkie nazwiska w oko w Sak Otóż tak się składa, że z ciała i energia Stalina, a będącego w cichym bohaterem partii jako geniusz organizacyjny, ale niebędącego ani wybitnym mówcą ani wybitnym teoretykiem ani wybitnym geologiem z gmin, a co więcej z krytykowanego w testamencie przez Lenina cała taktyka polegała na tym, żeby napuścić poszczególne wybitne indywidualności na siebie wzajemnie eliminować jednych za pomocą drugich to jednak z pomocą wznowiła kamienie, by Buchalik na zlikwidował wpływy Trockiego mizerii, pozbawiając go na początek wpływu na armię apotem zawarł Sojusz z Łodzi wykonali rzut pójdą z nowymi lekami i 1 4 oczywiście oczywiście zlikwidował Bucharina i Krakowa tak tak na koniec starego Lenin włoskiego biura został tylko 1 od kombatantów z wielkiego wodza wszech światowej rewolucji i Józef Stalin przez jakiś czas mówiono o nauce nie Lenina Stalina, a potem zaczęto już mówić o nauce Stalina Lenina et no dobrze jest rok 20 09. trzydziesty, kiedy eliminuje Bucharina rynkowa i tomskiego o nowych ma pełnię władzy, ale Gruzję to nie jest teściowa zadbali o rozmiar władzy ponieważ, żeby ich wyeliminować muszę właśnie takim się oprzeć oparł się na 02 03. salonie typu bolszewickiego w i musiał zacząć budować kariery w swoich popleczników aryjska Ganowicza dla PSL n p . potem przyjdzie czas właśnie na Mołotowa Mikojana z dnia no toż to są ludzie, którzy będą szli z nim w zasadzie aż do końca też będąc od pewnego momentu zagrożeń pomysłów ładną wznoszą oczy bije nie tylko złoto w poprzeczkę Nina i posadzono żonę i znowu różnica między Koninem biednym staruszkiem zwanym przez związkowym starostą prawda, który jednak potrafił wymusić obietnicę u Stalina, a że, jeżeli związek radziecki wygra wojnę z hitlerowcami to nastąpi akt łaski i żona zostanie wypuszczona z łagru i mamy podobno Manchester ludu kremlowskiego 9 maja na słomiany z u Stalina stanął Kalinin i z drżącym głosem powiedział Józef Wissarionowicz utrwali się Stalin obiecali się i padł rozkaz przez telefon wrócić baby staremu daje natomiast Mołotow się na to nie zdecydował o doświadczenie zdecydował co Lech uratował się z nasilaniem się na dokładkę małżonka też że, ponieważ wiem, że pani, skąd skądinąd, że panie interesują te zjawiska przedziwny psychologii zbiorowej indywidualnej, że ludzie zaprzeczają temu procesy wyobrazi, że żona Kalinina po powrocie z łagru odmawia mieszkania na Kremlu do czego nabyła z powrotem prawo i powiedział, że nikt nie będzie chciała spotkać się Stalinem ponieść musiałaby mu napluć w oczy, kiedy go zobaczymy zyskali nie ryzykować aut w NATO miał zresztą niebawem Michał Haliny zmarł natomiast żona Mołotowa pozostała do śmierci ortodoksyjną komunistą twierdzącą, że wszystko było słuszne fiasko finansom pamiętam z rozmów z rodziną Mołotowa, że wszystko było słuszne być może zostały pewne techniczne taktyczne błędy popełnione, ale linia była słuszna ja nigdy nie usłyszałem krytyki w tym kręgu krytyki Stalina linia była słuszna tak to jest to ta to niesamowita pewność, że w terenie, ale przeprosin kamienista, ale dziś takich przypadków jest więcej, że przecież 1 z największych przeciwników pierestrojki 1 z obrońców białego domu potem przed Borysem Szycem nie był, a łącznie, z którego przecież dziadek został rozstrzelany właśnie przestaliśmy zaprzeczał istnieniu represji i tak można, by było zawsze poczytać pamiętnikiem osób, które przebywały w łagrach, kiedy dotarły do tych łagrów informacje o śmierci Stalina to część osób mierzona tam nie wiadomo za co za niewinność 1 0 15 20 lat pukała na liście śmierci wodza zawsze mnie Franz powołał taki wątek czy wszyscy ci, którzy po w ścianą śmierci krzyczą niech żyje Stalin naprawdę chcą kupić sobie życie czy też są głęboko przekonani, że albo ich śmierć jest potrzebna Świętemu dziełu Lucii racjonalizacja, że i jest to błąd czeka GPU HD audio jest teraz wiem natomiast Józef Stalin jest poza krajem tylko to czym utwierdza w przekonaniu, że ta ostatnia interpretacja być może jest najbliższa prawdzie to słynna historia z początkiem wojny sowiecko-niemieckiej są Barbara Sowa wielkie załamanie nerwowe Stalina, który jest przekonany, że kiedy biuro polityczne na jego przychodzi to w zasadzie po to, żeby go może nie od razu bezterminowa chcieli pozbawić władzy w oczy się nagle okazuje, że Mołotow go przekonuje, że przemówił do narodu, bo w tej sytuacji na tym zakręcie i w jakim znalazł się związek radziecki gwarantem stabilizacji, zwłaszcza Józef Stalin Jano drzewa i zaczyna co zaczyna kolejny reprezentant inne, ale jednak kolejne równie trwałe to wracamy do tego roku trzydziestego do początku lat trzydziestych po co było Stalina i wielka czystka czy chodziło o to, żeby wyeliminować wszystkich starych bolszewików, żeby zastraszyć społeczeństwo także, by nie miała szansy pojawić się żadna struktura konkurencyjna wobec bolszewików plus jeszcze właśnie tworzenie własnego zaplecza władzy w testach bolszewicy, którzy mieli wspaniały biografie, a zwłaszcza liczba stara bolszewicka mieli swoje frakcje mieli w swoich sprzymierzeńców mieli taktyczne sojusze między sobą trwające po 2 0 lat mieli obszary swoich wpływów poszczególnych republikach związkowych mieli takie swoje własne wątki czynny jak kto woli kondominium albo w resortach albo na obszarach takich kolejnych to, że mieli wpły w na sytuację przekonało o tym, się w stanie przekonać na siedemnastym z jej, kiedy w czasie głosowania kadrowego przeciwko niemu zagłosowało prawie 30 0 lat 2 z 6 0 paru delegatów on po swojemu się rozprawił się ze zjazdem, bo z 1 90 0 czymś tam delegatów ponad 1 10 0 zostało w czasie w ciągu paru lat Ciecierski z likwidowanych, a powtarzam to właśnie był kręgosłup partii bolszewickiej to byli weterani usunięcie weteranów z partii kierowania partią, która pozostawiał w zawieszeniu starych bolszewików siedzących i jeszcze w różnych ważnych strategicznych resortach co więcej podporządkowanie w wyniku tych wszystkich sobie w policji politycznej spowodowało właśnie toczą pani tu przed chwilą powiedziała, że 30 07 . roku Józef Wissarionowicz mógł zadzwonić bezpośrednio wydać polecenie, a przedtem na przypominam, że wedle ówczesnych zapisów prawa bolszewickiego członek partii nie mógł być aresztowany bez zgody swojej instancji partyjnej to właśnie to co już kina początkowo odsłoniło, a co dopiero na mróz ścieranie czy kara śmierci i ci starzy, by do tego przywiązani są nie od pewnego momentu oba traktują często jako gwarancji bezpieczeństwa dla siebie również no ale to były nazwiska i tego Stalin opuścił je znieść nie mógł przecież był w tej rozprawie tak bezlitosny, że represje dotknęły jego najbliższy krąg rodzinny i to zarówno Gruzinów jak n p. Polaka żaden z Cabrala w inne bliskiego współpracownika Dzierżyńskiego w związku, z czym tu oczywiście było trzęsienie sobie z pola dopuszczenie do władzy młodszych od firm uzależnionych pozbawionych skrupułów, ale również niemających tego rodzaju wpływów dlatego ostatnim bastionem ostatnio wielką bitwą będzie armia armia, którą zresztą sam w pewnym momencie wyjmował spod bezpośredniego zarządu politycznego, likwidując Pusz Karskiego na armię przez te lata okrzepła i stała się środowiskiem powiedzmy to eksperckim związanym oczywiście z partią wiernym partiom chłopskim eksperckim w związku, z czym 30 07 . roku rozpocznie się rozprawa z Warmią ostatnio siłą, jaka mogła musi przeciwstawić wszystko się z jego administracja struktury partyjne wszystkie resorty policja została jeszcze armia źle, a to były to była realna groźba dla Józefa Stalina czy też Bet to był jego o historii Lecha lub działanie prewencyjne dziś nie sądzę, żeby to była realna groźba, bo też trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek z tych, którzy pierwsi poszli pod nóż wykazywał takie przymioty charakteru, żeby skończył Stalinowi do gardła żaden z 3 straconych z 5 marszałków prawda ani Tuchaczewski ani Blicharz, który będzie przecież uczestniczył w procesie Tuchaczewskiego z dnia ani później niż stracony Jegorow nie dysponowali takimi cechami charakteru z niższych rachunkach nawet największy dziennik chwali też pulę wojny domowej ani jakie ranił Borewicz ani płótna i nikt z nich w większej znajdowała się w momencie aresztowania wybierać jak pisklęta z Kórnika a jakie stawia mu tchu przecież także nie mamy tutaj powodu sądzić, że istniała jakaś realna groźba poza tym trzeba pamiętać jeszcze 1 rzeczy dla Krzystka, który oczywiście dopuściła do najwyższych stanowisk ćwierci pułap alfabetu wojskowych, ale tak naprawdę nie tylko wojskowych, bo zdaje się dobrze pamiętam dane 100 czterdziestym pierwszym roku tylko 7 % korpusu oficerskiego w momencie fali Barbarossa miało pełne przeszkolenie wojskowe na 3 0 parę procent jakiekolwiek powyższe średnie wykształcenie na poziomie średnim i weź no to możemy wyobrazić co to był za zajęciem prawda jest kto, gdzie mógł być ten, który stanie przeciwko Stalinowi, czyli dużych ról filmowych żniw natomiast rzeczywiście można było oprzeć się na swoich, bo przecież Stalin co warto pamiętać, że sąd uznał, że bliska jednak był pod salę z innymi na froncie Paul nie miał wpustów ja front Polski w Enei jednak widział wojny z bliska znał wojskowe ach, w pewnych środowiskach cieszył się estymą miał za sobą właśnie kogo ono konno kibiców w UE w związku, z czym to też nie jest także można wywołać huk przeciwko niemu zbuntować spisek to teraz terror, który uderzył w społeczeństwo, bo tylko to było coś zupełnie nieprawdopodobnego Mann jest lipiec 30 siódmego roku, kiedy towarzysz Jeżow, który też 1 z nich skończy czerwony karzeł wydał rozkaz NKWD nr 0 0 4 4 7 jedno, który był podstawą represjonowania setek tysięcy ludzi jako elementów antysowieckich i rejonowych komend NKWD otrzymał wyznaczone kwoty osób do tego, żeby je rozesłać do łagru albo zastrzelić kontyngenty tzw. inny rozkaz stworzył trójki NKWD dla poszczególnych rejonów złożony z miejscowego oficera NKWD przedstawiciela partii komunistycznej oraz Rejonowego prokuratora oczywiście oskarżonego sądzony zaocznie bez udziału obrońcy oskarżyciela wyroki śmierci poprzez rozstrzelanie wykonywano natychmiast to był masowy przemysł śmierci, ale niektórzy chwalili się rzekomo dyr nie tylko zostało wykonane nawet przekroczone, żeby pokazać swoją dyspozycję wobec towarzyszy Stalina tak jak przez parę lat miałem okazję uczestniczyć w państwach takich dorocznej konferencji organizowanej przez Memoriał Petersburski, która nosi nazwę prawo do imienia i tu odbywało się w Republice Komi w stolicy Republiki komisariatów każe zdumiewającym ośrodku, ponieważ to konferencje odbywały się w Akademii w prezydenckiej i na moje roku wówczas polskiego dyplomaty zdziwienie jak to jest możliwe, że rządowa instytucja był też rok 2 000 04 05. filmuje coś podobnego dostajemy od miejscowych działaczy memoriału błyskotliwą odpowiedź, że warto pamiętać, że w tej Republice 90 % Truso ludności to są wnuki represjonowanych i zesłanych tam 5 proc Niemcy wysłanych tam delegowanych do pracy strażników obozowych i aparatu przymusu, a 5 % potomkowie zbrodniarzy i czy są w nich 6 dlatego w konferencji było możliwe Otóż na przykładzie Republiki Komi, gdzie oglądaliśmy archiwalia widać było tak rzeczywiście te kontyngenty organizowaną pani powiem brutalnie jedyne wydarzenie Polski, jakim się z tym kojarzy pochodziło z czasów PRL-u nazwało się dostawy Żywca rzeczywiście to było to było dostarczanie i SA po prostu ta korespondencja i włożono na nas drzemie zbyt zamierzonego planu, bo ludność już jest mniej niż byłoby przedtem imamy kłopoty z realizacją dostawy do centrali i tak, ale ich odpowiedź to film jest w Karaczi to trzeba się mam przyjeżdżać natychmiast zdoła próbuje się dziś osoby jakiś całkowicie zdumiewające zarzuty jedno tak to można z każdym Republiki z każdego obwodu z każdego rejonu to znaleźć od dłuższego czasu koledzy z centrum porozumienia dialogu zajmujący się represjami wobec Polaków na Ukrainie uzyskaliśmy wreszcie po 6 latach dostęp do tych materiałów przytaczają takie dokumenty dotyczące właśnie procedowania tych komórek śledczych tego właśnie do wyłapywania i dostawy podsądnych oskarżonych w to oczywiście z przerażającą skala no ale gdyby taka skala ta skala nie była tak wielka nie mówilibyśmy dzisiaj o tym, że ta wielka czystka, która była największą czeską największym cenzorem w czasach ZSRR, ale niejedynym przejść okres terroru niejedynym w, że lata Portsmouth 3 4 do 3 9 kosztowały co najmniej siedem-osiem milionów trudno o ludzkich istnień to robi wrażenie oczywiście kolosalne, zwłaszcza że nie brak wśród specjalistów takich, którzy twierdzą, że te wskaźniki są mocno zaniżona mówił nawet on 20  000 000 jest mowa w problem polega na tym, że jak sumować, ale ilość ofiar wielkiej czystki to maksymalną z ilością wskazywaną przez zwolenników tych rachunków ofiar drugiej wojny światowej to się nagle okaże 9 maja 4 5 nie byłoby komu promenadzie po placu czerwonym Bobrze skończyła jakakolwiek populacja ludzka w granicach ZSRR w dół oczywiście następuje przejęcie drugą stronę, ale pkt 8 000000 to jest pewna wielkość cudu, który wątpliwości być nie może niżej niż 7 przesunąć granicę chyba nie da być może było 1 0 koszy było 11 przepraszam, że tak bezceremonialnie pozwalam sobie ten wskaźnik przesuwać w 2  000 00 0 to 3, ale mimo wszystko jednak chyba nie 20 do teraz chciałbym pana profesora na koniec zapytać Skalni pamięć i widziałem ostatni film dokumentalny czerwono dusza poświęcony fenomenie Józefa Stalina w obecnej Rosji to nie jest rzecz, która by nas zaskakiwała o tym, mówi się od dawna są rozmaite badania, które pokazują, że im dalej od pierestrojki im dalej od śmierci Stalina, sięgając wstecz tym większa popularność generalissimusa i i tym większe przekonanie że, gdyby Stalin teraz żył to by wreszcie zrobił z tym wszystkim porządek inny, ale wątek, który nie najbardziej w tym filmie zainteresował dotyczy wypierania wielkiego terroru wielkiej czystki ludzie nie chcą uwierzyć kwestionują te liczby, o których pan przed chwilą powiedział Miłosz mieszkają n p . na terenie, gdzie idą w las i tam w tym lesie za nas grzybów wystają kości z ziemi po prostu wystają fragmenty czaszki kości piszczelowych po prostu tam były te masowe groby, gdzie zwożono albo ofiary rozstrzelania, bo ofiary, które umarły fello w w łagrze i wiem, że mam ten proces przepracowania był żaden z Rosji po roku dziewięćdziesiątym, że po prostu wstydliwie to by zamieciono pod dywan starano się tego nie wracać, ale skala zaprzeczania temu co się wydarzyło nie wiem czy to jest takie psychologiczne wyparcie teraz na Fort płyny trochę nie historyczne rejonem, że tak trudno ogarnąć skalę bezsensownej śmierci, którą Stalin rozprowadzić na swój naród się po prostu najlepiej to wyższe od pani na pewno tak na pewno tak inny aspekt tego zjawiska to to, że przed ich dalej terroru, gdzie nie ma rodziny czy ktoś poszedł pod ścianę nad nimi do łagru, w których nie ma również rodziny, który przestawi się nie uczestniczyłby w tej prozie jako przedstawiciel aparatu nacisku i tatą rad wydziałów robót silne to jest kwestia również pewnej przepraszam, ale pewnego komfortu psychicznego świadomość, że twój dziadek był krwawym katem i podpisywał wyroki wolno i świadomością do wyparcia po drugie, ich po trzecie jest również uboczny efekt trwającej od paru dziesięcioleci polityki historycznej zmierzającej do rehabilitacji Stalina pierwszym takim ogólno krajowym sygnałem było ukazanie ich szkolnego podręcznika historii autorstwa Filipowa, gdzie po raz pierwszy od czasów referatu Chruszczowa padło sformułowanie, że Stalin był skutecznym menedżerem to sformułowanie usypiać menadżer to podręcznik szkolny w skutecznym na skuteczny menadżer to może nim, gdy nie brakowało osób przekonanych i Stalin miał rację to jestem w stanie zilustrować takim śmiesznym maleńkim epizodem osiemdziesiąty ósmy rok jest pierestrojka w pełnym toku pełnym rozkwicie osiemdziesiąty ósmy rok pod Kremlem w Rostowie wielkim deficyt alkoholu, a tam jest swoboda z piwem ludzie z piwem stoi unurzany prosiak obok stoi pijak patrzy i rozstrzelone pijak na droższe walających się w kałuży trąca mnie chłopcze mówi z Tallina, by do tego nie dopuścił na myśl powtarzam to jest pierestrojka i pani, kiedy patrzymy na nazwiska obecnych od 20 30 lat, bo przecież pierestrojka zaczęły się więcej niż 200 lat temu, a w swój rozkwit miał właśnie 30 lat temu czołowych komentatorów politycznych czołowych publicystów biografie i rodzin wielu z nich są naznaczone wielkim terrorem i proszę przyjrzeć się zwrot to jakiś pogląd jakich niańki, jakim ulegał ich poglądy, a przecież mamy wśród tych ludzi osoby, których nazwiska zwiążą się bezpośrednio z pierwszym kręgu piekieł na Kremlu chociażby w panice n p. pewna a kiedy zaczyna pani oglądać jedynie za drugim eks per Giovani dos sądów akty oskarżenia syna Berii przeciwko tym, którzy szkalują pamięć jego ojca, który świadom był szlachetny białych duszy jest on oczywiście tego znacznie więcej przecież dzicz z pewną część elity politycznej rosyjskiej to sól potomkowie prosty Chin i tego się nie da zapomnieć wyeliminować w jakim sensie beneficjenci owych lat trzeba przyznać, że tutaj właśnie środowisko wojskowe zachowywało największy umiar, bo po pierwsze, rozłożył największą daninę krwi w dno w ciągu paru lat 4 1  00 0 represjonowanych wyższych średnich w czasie oficerskich to, o czym świadczy o w potem złożyli wielką daninę na frontach przez głupotę i upór nie figurantów stalinowskich, ale również samego Józefa Stalina w hotelach i zaczęli z nich większość od razu w czterdziestym szóstym roku, żeby się za bardzo nie wbili w Tychach nie, oszczędzając powtórka scenariusza przecież Sochaczewskim próba zrobienia tego samego Żukowa tym, który prowadzi w paradę zwycięstwa prawda na placu czerwonym, a rok później aresztowani są oficerowie jego sztabu z wojsk okupacyjnych Sobieskich w Niemczech Włosi z tłumaczami część idzie pod ścianę i w zasadzie to właśnie czystość nie powtórzy, bo świadomy swoich sił po wojnie wygrane i korpus oficerski nawet osobiści wrogowie w Żukowa na czele z koniem rem mój mąż, zanim i wtedy Stalin zrozumiał, że trzeba powtórzyć operację i zaczął się do niej przymierzać, ale nie zdąży tak już jest aż po to, rzeczywiście było preludium do kolejnej wielkiej czystki, ale w każdym razie korpus oficerski, gdzie jest najbliższy przemyt ten, który znałem bóle brzucha szyi przyznawania prawdy o tym co było w aparacie w sferach rządzących narastała skłonność tak jak w całym społeczeństwie do przemilczania pomijania od czasu gloryfikowania czasów stalinowskich pani jak pamięć historyczna narodu opiera się przede wszystkim takich dominant jak zwycięstwo w wojnie w, a tu następuje proste ideologiczne koincydencja, kto zwyciężył Stalin Stalin jest nie pozwolimy odebrać, gdzie dzisiaj z 2 ojca zwycięstwa prof. Hieronim Grala wydział artes liberales Uniwersytetu Warszawskiego był nasz gość przed dwudziestą trzecią bardzo dziękuję panie sprawdziły się z jeszcze zaproszenie dla państwa na debatę historia w ogrodzie w teatrze powszechnym najbliższa środa godzina dziewiętnasta tym razem gościem będzie prof. Antoni Dudek, z którym zastanowimy się czy bunty i zrywy w PRL to była walka o chleb o wolność, a może i jedno i od drugiej debaty będzie tam można wysłuchać na stronie TOK FM i aplikacji znajdują państwo pod hasłem TOK powszechnym podobnie zresztą jak pierwszą z tego cyklu rozmowa z prof. Wojciechem GieKSa scenę o przyczynach rozbiorów Polski, a obecny w naszym studiu prof. Hieronim Grala, a także będzie gościem debaty historia w ogrodzie, ale to będzie dopiero na początku lipca i o tym jeszcze państwo poinformuje raz jeszcze dziękuję panie profesorze państwa zapraszam na informacje Radia TOK FM wracamy po informacjach w domu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA