REKLAMA

"Te pytania są kuriozalne - nie tylko nie dotyczą materii konstytucyjnej, ale również są ze sobą sprzeczne"

Analizy
Data emisji:
2018-06-12 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie w teraz zajmiemy się pytaniami, a raczej propozycjami pytań do referendum konsultacyjnego, które tak bardzo chce przeprowadzić prezydent w i wydaje się, że tylko on, ale mimo to pałac prezydencki w kontynuuje swoją misję i zapowiada, że na tydzień jedenastego 3 czy 10 listopada ma to referendum się odbyć w o tych propozycjach po tanie o ich liczbie będziemy rozmawiać teraz naszym gościem telefonicznie prof. Jacek skrzydło w z Rozwiń » wydziału prawa i administracji na Uniwersytecie łódzkim dzień dobry panie profesorze w dzień dobry mecz zaczniemy od liczby pytań Bojan mam wrażenie, że jednak będzie 16, a przynajmniej 16 × będziemy musieli udzielić odpowiedzi w, a pan im się doliczył do 15 w rozkładzie, aczkolwiek może być aż tak szczegółowo nie analizowałem z Chin wszystkich tych dość kuriozalnych pytań, które pan prezydent pochwalił wszak Ano właśnie też dilerzy są kuriozalne sama nie był nawet, który wybrać dzisiaj do komentowania na szczęście jutro też w analizach ten temat wiem mówię o 16 do tego, że pierwsze pytanie złożone z 2 części będzie 3 odpowiedzi dwukrotnie najpierw czy jest się za uchwaleniem nowej konstytucji, ale tak lub nie, a potem czy jest się za uchwaleniem zmian w obowiązującej konstytucji tak lub nie Lu ban prezydent jego pracownicy traktują jako jedno pytanie wg niego są 2 × 1 6, ale teść to od razu dodam, że wg pana prezydenta ostatecznie ma być referendum tylko pytań 1 0 i tu od razu zaczniemy od rzeczy najistotniejszej co jeśli większość biorąc udział w głosowaniu w referendum podpowie tak jest za uchwaleniem nowej konstytucji jednocześnie większość odpowie, że tak jestem za uchwaleniem zmian w obowiązującej konstytucji innymi słowy co jeszcze odpowiedzi będą się wykluczać go przed sądem, że jeżeli referendum mogą odejść to nie jest wielki, ale pewne to jednak to pytanie będą hamowane tak, żeby poseł Michnik klucząc norm jest pan optymistą no dobrze Belgia EUR jeśli dzisiaj na konferencję z udziałem prezydenta proponuje się pytania w lewo, prowadząc do takich ewentualnych efektów no to no to jest trochę niepokojące pan powiedział kuriozalne, dlaczego w oczekują one po pierwsze w ogóle to do pani pytania o uchwalenie nowej konstytucji przez kogoś od samego początku sprawowania urzędu łamie obowiązującą konstytucją dla mnie kpiną, bo po pierwsze po drugie dlaczego, dlaczego kuriozalnego, dlatego że jak czytam niektóre pytania proponowane przez pana prezydenta Sopotu uzupełnienie materia konstytucyjna nie mam żadnych instytucji na świecie, której określono wiek emerytalny w mówi pan o pytaniu, które ma gwarantować tę po to, powrót do rozwoju do starych zasad emerytalnych czy i 60 6 5 no dobrze no być może, choć znawcy Ukrainy, ale to nie, dlaczego Lidl Polska konstytucja bardzo wiele rzeczy szczegółowych określa to nie użył określenia kwestia wieku emerytalnego w lokale w pościg emerytalnego to jest pochodna wielu czynników także demograficzne także ekonomicznych na jej wiązanie ustawodawcy zwykłego konstytucyjnie jeżeli, choć określenie wieku emerytalnego na jej całkowitym niewypałem, iż to dobrze jest jeśli zostajemy przy kwestiach społecznych to ma pojawić się tam też zagwarantowanie szczególnie tego wsparcia dla rodziny w jak zasady nienaruszalności praw nabytych n p. świadczenia 500 plus natomiast mamy ocenić referendum jesteśmy za tym, żeby wpisać takie gwarancje do konstytucji, bo żadna konstytucja na świecie tego rodzaju regulacji zawiera namierzyli, choć liczące się w myśl o, ale jeszcze sformowanie będzie tylko zagwarantowanie szczególne go wsparcia dla rodziny już bez przykładu 500 plus, bo nie wyobrażam sobie wpisania do konstytucji programu 500 plus no to co mu można uznać to takie taki sam przepis jak te i inne mówiące o szczególnej opiece szczególnej ochronie i t d . tak dalej chyba wszystko, aby schylić na etapie rozumowanie Inter i rozumnie interpretowanie stosowanie konstytucji można równy gość oczywiście z tego wyciągać je całkowicie przeciwny ich zdaniem lek. Kokot i tak elastycznych formuł, które wolą być tak szybko zależeć od tego jakie to osiągnąć Ano tak, ale to jest w przypomnę panu, że 1 z z 1 z momentu debaty nad zmianą konstytucji w UE było to, że wg części innym komentatorów konsumpcja jest niejasna jest zbyt ogólna nie będą właściwie, o co chodzi można zbyt zbyt daleko idące wnioski wyciągali poszczególnych przepisów i mam wrażenie, że prezydent, że osoby do serca te obawy i proponuje rzeczy bardzo szczegółowe czy właśnie mieści się z góry i proponuje, że jeszcze bardziej ogólne w no nie na 500 plus czy właśnie wiek emerytalny to tu szczegółów natomiast pojawiają się też inne kwestie n p. wpisanie konstytucyjnej ochrony pracy jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej prezent stwierdził, że samo sformułowanie, że ustrój gospodarczy Polski oparty jest na społecznej gospodarce rynkowej to za mało w nie podzielam tego poglądu kulturowej tak jest pod ochroną konstytucji konstytucja w innym przepisie mówi właśnie w obchodach fundamencie, jakim jest gospodarka rynkowa i na tego rodzaju treści konstytucji się znajdują w no taki tutaj dochodzimy do tego momentu, który mnie najbardziej zadziwia w ich wszystkich tych propozycjach Leon prezydenckich Otóż w szereg kwestii już naszej konstytucji jest w sennej ciekawsze jest to, że wie o tym, również współautor tych propozycji, czyli pan minister Mucha Otóż dzisiaj na konferencji mówił m. in. o tym, że jedno z pytań ma brzmieć w tym przepraszam zgubiłam w tym momencie w czytelny chodzi o przyznanie w konstytucji RP gwarancje szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym dzieciom osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku i pan minister Mucha powiedział oczywiście ma już art. 60 ósmy pkt 3, który mówi o zapewnienie szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom kobietom ciężarnym osobom niepełnosprawnym osobom w podeszłym wieku chciał, żebyśmy wspólnie posłuchali jak tłumaczył, że zadanie pytania o wpisanie do głosu przy gwarancji, które już tej konstytucji mamy posłuchajmy na pierwszy rzut oka może to pytanie wydawać się bardzo podobne do treści regulacji art. 6 8 ust. 3, w którym mówimy o pewnym kierunku dążenia władz publicznych natomiast to miało być podniesienie tej ochrony w przypadku tych 4 grup poprzez gwarancje szczególnej opieki zdrowotnej stanie profesorze w taekwondo rozmiarach nie rozumiem w artykułach ZUS mówi o tym, że władze publiczne mają obowiązek troszczyć się od 4 grupy plus lidze wpisać gwarancje szczególnej opieki zdrowotnej czym to się różnie dla konstytucjonalista, który niczym nie ma pojęcia nie mam pojęcia, jaka intencja autorów takiej regulacji i nie mam to tylko posłuchaj, uciekając całkowicie mnie przekonuje na poziomie 1 czytanie tekstu prawnego po prostu nie rozumiem jakaś intencja tego pomysłu to kolejna rzecz to jest pisanie ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski chce pan minister też wskazywał że, owszem, no mamy już mowy o in o gospodarstwach rolnych w konstytucji, ale to będzie uściślenie i zarazem szersza szersze wskazanie na wagę tego tej przestrzeni życia społecznego co pan to ich ochronie polskiego rolnika oraz bezpieczeństwa żywnościowego Polski ile pamiętam bezpieczeństwo żywnościowe Polski chyba nie chronione konstytucyjnie, aczkolwiek uważam wprowadzenie takiego lokum takie rozwiązanie niekonstytucyjne całkowicie LNG w Czechach bezpieczeństwo żywnościowe kraju w no, więc tak jak i bezpieczeństwo energetyczne najmniej szereg innych rodzajów bezpieczeństwa lub to nie jest materia konstytucyjna to no dobrze teraz już na pewno nie będzie mógł pan tak odpowiedzieć, ponieważ pan prezydent chce wpisać do konstytucji gwarancji członkostwa Rzeczypospolitej polskiej w unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim Ano właśnie tutaj jest bardziej skomplikowany problem, dlatego że pytanie ósma, bywa że pytanie, czego dotyczy zagwarantowania członkostwo Polski w unii Europejskiej pracuje w pytaniu ósmym czy jest pan pani do napisania konstytucji RP gwarancje suwerenności Polski w unii Europejskiej oraz wyższości konstytucja tak międzynarodowymi Europejskiemu w mojej ocenie te 2 pytania śledzenie troszkę wykluczają i w jaki sposób po pierwsze, istota udział każdego państwa Unii Europejskiej polega na dobrowolnym zrzeczeniu się części suwerenności po pierwsze po drugie art. 90 pierwsze konstytucji określa w sposób bardzo dobry garnitur klasztoru uprawnień suwerennych Polski na Unię Europejską jakiekolwiek grzebanie przy Tychy w pokera prawidłowych regulacjach konstytucyjnych praw głosu w PRL jak rozumiem też pan tego przypomnimy choćby dla własnej nauki jak to jest sformowana w Polsce wyjść, choć relacje prawo krajowe prawo unijne czy międzynarodowe poparcie tak, by artykuł konstytucja określa, że Rzeczpospolita Polska przestrzega mierzącego ją prawa Międzynarodowego po drugie, by prawo unijne prawo międzynarodowe, których tak, aby międzynarodowe zawarte przez Polskę ochotniczą mają pierwszeństwo przed prawem polskim, jeżeli będzie uchwalona ustawa, która narusza to prawo międzynarodowe prawo europejskie, bo to obowiązkiem każdego organu stosującego prawo on do organu administracji jest pominięcie ustawy o polskiej stosowanie prawa Europejskiego Międzynarodowego, czyli od rodzaju regulacje w połowach większości konstytucje państ w europejskich no dobrze pan mówi gwarancja członkostwa Polski z Unii zapisana w tym właśnie w ustawie zasadniczej stoi w sprzeczności wobec zapisanych w tej samej ustawie zasadniczej gwarancji suwerenności Polski, dlaczego moje konie tak, że tak jak powiedziałem udział polskich Unii Europejskiej polega na częściowym zrzeczeniu się upewnić suwerennych tak mam jak mamy mieć zagwarantowane członkostwo w unii Europejskiej przy poszanowaniu suwerenności, jeżeli właśnie na tym polega udział Unii Europejskiej, że dobrowolnie zrzekam się część suwerenności w radość jest kolejne pytanie, które ma możnym tego efekty mogą być sprzeczne jak syn będzie musiał z tym pan prezydent i później Sejm bardziej, bo tylko raz w życiu, które padną słowa, ale do tej pory, jeżeli wczytać się różnić od Trybunału Konstytucyjnego oczywiście do momentu to dopóki ten lokal funkcjonował prawidłowo korelacje pomiędzy porządkiem unijnym oraz polską konstytucją zostały w sposób bardzo dokładnie bardzo precyzyjnie wyjaśnione chcieli nakłonić obowiązującej konstytucji ten efekt, który zapewne autorom chodziło już mamy no ja rozumiem tego od wyobrażeń w sobie to także będzie wpisany do konstytucji n p. to, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej dzwoniłem w czasie co innego miałoby mnie się pojawić się jak Żabka Polska nie może nie być nie liczyć ma nas ktoś tutaj sugeruje na Twitterze, że to ma nas chronić przed wyrzuceniem z Unii Europejskiej lub narzucić państwom Unii Europejskiej dochodzi niemal w głowę w Walimiu wzorze jeśli chodzi o rzeczy, których tutaj wśród tych pytań nie ma, ale nie pojawia się w ogóle kwestia sądownictwa zastanowiło mnie to, ponieważ sporów i el krytyki wobec konstytucja koniec z niezbyt dokładne niezbyt szczegółowej, a zatem umożliwiające tego typu spory było mnóstwo jest cały kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego spór z komisji o krajową radę sądownictwa wszystko to wynikało to zdaniem części krytyków konstytucji ze zbyt ogólnych przepisów, a tu prezydent Kielc ja wiem ja wiem pan wie, ale byli też były też inne głosy tu prezydent uczestniczące w tych sporach gniew chce pytać obywateli o ewentualne dopłaty zachowanie tych przepisów związanych z sądownictwem jak to rozumieć dużo tutaj naprawdę nie ma tego precyzować z wielką trudnością określa, że kadencja pełen skład pierwszego prezesa Sądu Najwyższego o 6 lat nie możemy ustawowo zmieniać reguł konstytucji wynika, że 1 5 członków KRS i chęć wygrać środowisko sędziowskie to nie możesz wybierać parlament i to naprawdę nie ma nie widzę żadnego miejsca zabaw dla torturowania regulacji, która obowiązywała od 2 0 lat żadne poważne wątpliwości prawnych nieujęte w dotyku którykolwiek z tych pytań się panu podoba mu szczerze mówiąc żadna w a o co pan zapytał, gdyby jednak do tego referendum miało dojść przede wszystkim chodziło, by mi o kwestie gospodarcze bardziej przede wszystkim wzmocnienie chociażby pochodzi od podatnika chociażby wpisanie regulacji, która gwarantowała, że obciążenia publicznoprawne daniny podatki nie mogą ingerować i to prawo własności oraz rozwoju czy w aut to pogląd ten temat tego kompletu brakuje tego w te tematy w ogóle nie pojawił w czasie tych konsultacji prezydenckich nie robi wrażenie, dlatego że przedsiębiorcy to jest grupa mniejszościową, która główna, na której głosów 2 spotkań większość jej drogę właśnie należy, iż na obozy jest przez innego powodu cała ta dyskusja cały ten koncept referendum nie ma służyć usprawnieniu nasza ustawa nasze prawo w ogóle będzie lepsza dieta uboga w kategoriach działań propagandowych cały pomysł referendum Konstytucyjnego przy tak również 15 pytaniach szczerze mówiąc wątpię, żeby było możliwe zakaz organizowania i fachowej debaty na temat tych pytań w, a co dopiero wyciągnięcie z odpowiedzi ewentualnych jakich wniosków i przekucie ich ewentualną nowelizację konstytucji, bo rozumiem, że do tego dąży, a prezydent Lech Kaczyński jeszcze jednak nie uda się doprowadzić zwróciłem uwagę, że w Rewalu proponuje wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia referendum w sprawach istotnych dla pań i narodu, jeżeli takim żądaniem wystąpi co najmniej 1 000 00 0 obywateli wcale nie jest proste rozwiązanie nawet może się podobać, jeżeli ktoś jest zwolennikiem demokracji bezpośredniej, ale zwykle diabeł tkwi szczegółach pytanie następujące, kto odkryje tu do nas w połowie listopada narodowe i państwo turniej to nasz no ale to odbije piłeczkę akurat chyba w 100 20 05 . artykule konstytucji jest mowa o tym, że w sprawach istotnych dla państwa może być, gdzie organizowane referendum na wniosek Sejmu lub prezydenta, więc tutaj też tak istotność była wpisana do konstytucji i można, by się zeznawać, kto ma o tym, rozstrzygać oba te którymi jest nowa emerytura rośnie to w tym momencie może się pojawić spór, a oczywiście bardzo koc umorzy prawie za każdym razem na pewno mamy spór jeśli chodzi o koncept tego referendum i jego sens jeśli go państwo wiedzą proszę pisać analizy małpa to klub KSM, a my kończymy prof. Jacek skrzydło z uniwersytetu łódzkiego był państwo i moim gościem analizy przygotowali masę Jarząb imię to strzelecki realizował je Adam Szurek, a po informacje spotkać z państwem Patrycja Wanat i jej kultura osobista Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA