REKLAMA

Jak zorganizować uniwersytet na nowo?

Połączenie
Data emisji:
2018-06-13 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
31:54 min.
Udostępnij:

Reforma, którą Jarosław Gowin szykuje dla uczelni wyższych, budzi wiele kontrowersji. Szczególnie wśród środowisk akademickich, w których znalazły się osoby otwarcie wyrażający swój sprzeciw podczas protestów. Rozwiń »

Czy Ustawa 2.0 jest zagrożeniem dla niezależności uniwersytetów?
Skąd nagły opór wobec tej ustawy, skoro mowa była o przeprowadzonych negocjacjach? Jak będzie wyglądała sytuacja mniejszych uczelni, jeśli ta Ustawa 2.0 zostanie wprowadzona?

O tym i innych kwestiach związanych z Ustawą 2.0 rozmawiają Jakub Janiszewski i prof. Maciej Duszczyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Połączenie, Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a ze mną w studio prof. Maciej Duszczyk z Instytutu o polityki społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, prorektor ds. naukowych tegoż uniwersytetu, dzień dobry, dzień dobry. Będziemy mówili o kontekście niedawnego protestu, protestu przedstawionego jako protest studencki, choć szczerze powiem, mam pewne wątpliwości czy rzeczywiście był studencki, a na ile był protestem bardzo różnych środowisk z bardzo różnych instytucji naukowych, niekoniecznie z Uniwersytetu Warszawskiego, niekoniecznie tożsamych z Warszawą.  Rozwiń »
W tym kontekście ustawa z 2 0 znowu zaczęła się jawić jako wielkie zagrożenie zależności Uniwersytetu, choć wcześniej 1 i dyskutowaliśmy nad dyskusja warto przypomnieć to nie zaczęła się wczoraj nie przedstawiono jej w ten sposób czegoś się wzięło to nagłe nagłe opór wobec tej ustawy może nie taki nagły, ale jednak dość spektakularne te transparenty na fasadzie Pałacu, gdzie mieszka w Kazimierzy Kazimierza leskiego, ale też wcześniej uchwałę choćby wydział prawa administracji, które też przeciwko ustawie 2 0 protest ostrzega A 6, dlaczego to się tak za zadziałało teraz my jesteśmy na finiszu, bo trzeba coś powiedzieć to są 3 powody w pierwszy powód to torze duża część środowisk, która się protestuje tak naprawdę nie uczestniczą we wcześniejszych procesach konsultacji to taki taki głos mówiący o tym, że ta ustawa nie była konsultowana w była konsultowana ona była moim zdaniem Kopacz czy ja akurat z wysokością dziury lat jest rząd z różnymi rządami mam jednak bardzo duże doświadczenie i muszę powiedzieć, że tutaj żyję trochę w matriksie kiedyś kibice patrzą inne ustawy, które są przepychanek przez różnych momentach przez Sejm taki czy inny sposób to w tym przypadku muszę powiedzieć to ustawa naprawdę była tak modelowo re negocjowana 3 konsultowana i Jan mogę to powiedzieć, ponieważ wicepremier Gowin wymienił moje nazwisko w czasie ostatniego NK menu w Krakowie, więc o tym, że ja razem z przodu, licząc MNK będą uczyć, jakie Górniak prof. Markiem Woźniakiem mieliśmy pewien sposób wpływ na to co został pokazany we wtorek wtedy ówczesny wtorek jeśli chodzi o radę uczelni, bo tak naprawdę było my jako osoby Rozenka dostaliśmy projekt troszkę wcześniej w czwartek, kiedy widzieliśmy zapisy dotyczące NK menu to on był niezgodny z 8 rady uczelni Toney były niezgodne z wcześniejszymi naszymi dyskusjami, jaką powinien wyglądać tak to nie było to klucz to jak dyskutowałem przyjadę Górniak to była uchwała konferencji rektorów, gdyż zysków polskich krów byliśmy, jeżeli ma być rada zaakceptowana to musi pan pełnić funkcję ona nie może zmniejszać demokracji nauczali ona musi pełnić specyficzne swoje funkcje doradcze strategiczna i ona w taka nie była w tym czwartą taka nie była ona z naszym zdaniem dawała zbyt dużo władzy takim ciał, które do końca nie ma jeszcze w naszej tradycji i muszę powiedzieć, że po rozmowie długiej z panem panem premierem wówczas czwarte konto decyzję o zmianie tego zapisu tak naprawdę przy sporym uporze również innych osób bardzo wspierał tego typu tego typu tego typu zapisy takie właśnie wprowadzające raczej element przedsiębiorczości może przedsiębiorstw od uczelni myślę odnieśliśmy zgonić itd we wtorek ten trend ten stan cenne ta zapis radu część kompletnie zmienił imię po dziś Okaj czy to rzeczywiście to, że te negocjacje są bardzo konkretne tak Maciejem dostaliśmy poważny argument i one zostały przez władze przyjęte mogą pokazać, gdzie dziesiątki tego typu 3 punkty, które w, których takie negocjacje się odbyłem te mogą być następujące rzeczy dzisiaj ja mam takie wrażenie odwrotne niż, protestując na balkonie z Warszawskiego Jan takie wrażenie, że te poprawki, które są zgłaszane m. in. również dotyczące rad uczelni, ale czy wielu innych miejsc n p. również tego co za doskonałość naukową usunięcie czy zmniejszenie szansy promocji doskonałości naukowej, która to ustawa z pierwszego pierwotnej wersji czy w tej wersji, która była przystrojona nękanie w Krakowie dawała ona dzisiejsze duży sposób zmniejszyły to jest w stanie zrozumieć ze względu na opór nawet niż uczelniany aż tak boją to Solidarność spójność musi zostać zachowana, ale teraz to te poprawki, które dzisiaj są już procedowane to moim zdaniem one już ładną właśnie ten wynegocjowany kompromis jednak zaryzykuję stwierdzenie z większością środowiska akademickiego, który chciał się pofatygować się w tych procesach negocjacyjnych brał udział przecież na 1 z weekendów chyba to mówił również na waszej antenie prof. Łukasz Niesiołowski-Spano co mówią o tym, przecież ja w krzyczałem tak naprawdę Gowinowi fenomenalny kraju jak jest mój pierwszy swój pogląd absolutnie nie mogę dziś powiedzieć, że nic, że to było nie negocjowana albo, że komuś planowaną usta Michał Bilewicz profesor z innego Uniwersytetu psycholog Twitter Twitter jest powszechną mówi o tym od dziś tak naprawdę przecież to było naprawdę realne negocjacje i jaką uważany przez rząd za wroga Polski mówi o tym w tym przypadku negocjacje się były one były prawdziwe jest musimy sobie też pewne rzeczy prosto powiedzieć tak czy tak jak to w Trento wyglądała wydaje mi się, że dziś, że podczas, gdy pierwszy czynić mu po mówi o tym, że nie nie było negocjacji negocjacje były tylko te osoby niszczą po prostu, którzy już udział drugi czynnik to w ten, który nie bardzo niepokoi mianowicie to, że to jest trochę jednak nie boi się ze sobą łączyć urlop do słowa już użyć happening z tego powodu, że pewne tabu zostało złamane ktoś wchodzi do otwartej przestrzeni kampusu nigdy nie był zamknięty do Pałacu Kazimierzowskiego może wejść każdy to jest wartość Uniwersytetu, ale teraz musi zastanowić się w ten sposób dać nam odpowiedzieć nie przy przedstawicielom innej grupy, która przyjdzie powiedział i powiemy chcemy blokować balkon, bo mamy, jaki im te interesy i ma to być może mogą to być bardzo skrajne bardzo bardzo skrajne grupy co nawet powiedzieć, że zezwoliliśmy na to Nana blokadę na na zajęcie przestrzeni jak to jak ktoś jak to przedstawiają protestujący na Uniwersytecie warszawskim to jak mam odmówić, że ktoś inny powie o tym, kraty teraz moja kolekcja, a teraz TomTom przestrzeń chce zająć jest też przed bardzo ważną dyskusję na Uniwersytecie w jaki sposób opisać tego typu możliwe wydarzenia dzisiaj do zespołu, gdyż jest poprzez sport polskiego zwróciła się prośba o to, żeby móc udostępnić przestrzeń przed balkonem na jakich wydarzenie słyszymy tego zrobić po prostu, jeżeli pozwolimy na coś takiego bez żadnych warunków to nie daj Boże co się stanie dróg ewakuacyjnych też odpowiedzialność karną moralna jakakolwiek inna będzie po naszej stronie, więc naprawdę protest jest czymś w demokracji absolutnie kluczowym wartościowym, ale on majaki swoje związane z zasady złamano tabu w czerwoną notą wolność akademicką wolność uniwersytetów wolność kampusu poprzez coś co jest po prostu moim zdaniem nieodpowiedzialne można było zrobić inaczej za kilka dni temu w czasie protestu odbyła się debata na Uniwersytecie właśnie, który brał on jest zaangażowany przedstawiciele przedstawiciela różnych grup niewielka grupa osób, które są na balkonie chciał w nim wziąć udział to jest smutne, gdy zatrzymamy wrócimy po informacjach z 13 5 8 1 4 o 7 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studzi prof. Maciej Duszczyk z Instytutu polityki społecznej Uniwersytetu Warszawskiego prorektor d s. naukowych tegoż Uniwersytetu rozmawiamy o odbiorze to o tym, czym przed chwilą państwo słyszeli informacja czy kolejny protest tym razem w Lublinie protest studentów, którzy solidarnie sprzeciwiają się w ustawie 2 0 w ustawie o szkolnictwie wyższym ustawy, która była dno tak jak powiedzieliśmy przed informacjami jednak negocjowano przez wiele miesięcy to nie jest tak, że nie można było tych protestów podczas tych negocjacji prezentować trochę głupiej sytuacji się w ba znajdujemy, kiedy mówimy takie rzeczy, bo to jest jasne, że zostaniemy odebrani jako zdrajcy wspierający PiS taka sytuacja z takim, jakim jesteśmy w momencie w Polsce w ogóle tak powiedział mi tylko chyba w kontekście tej ustawy tak mi się wydaje na oczy to jest kolejny pogląd leczyć się mówić przed przerwą w traktacie wydaje się, że dużo osób, które protestuje dzisiaj ma on też uzasadnione na pewno oskarżenia czy oba w mówiącą o tym, jeżeli to PiS proponuje to coś musi być z tyłu i na pewno kończy się źle, bo jeżeli słyszę o radzie uczelni mówią o tym, że, jeżeli rada uczeń natychmiast na pewno nie znając PiS to będą politycy lokalni, którzy zmienią uczelni wyrosły swego elektoratu będzie rozdawał im stopnie naukowe oraz będzie ich zatrudniało za wyższe wynagrodzenie to część remanent nie zgadzam, ponieważ jak się ta rada UE była tak pewien sposób kształtowana od 8 takiej Moto PL drugim miałem sen chciałbym to miał być tyrać, gdyby mógł proponować Senatowi Tokio to bym chciał chciał, żeby to było 2 3 byłych rektorów w bardzo dobrych uczelni, którzy dzisiaj przestali być aktorami pełnią różne funkcje chciałem zaprosić będzie spuszcza z waszej perspektywy jak ten Uniwersytet im się zmienia się dać Polsce euro, czyli nie zagranicznych za granicą czy też zreformować swoje uczelnie n p. islandzkim duńskim Rand n p. nie wiem czy mogę tak, ale te nie są bowiem z tymi osobami oczywiście dają żadnych nie żaden możliwości, jakie muszą, bo są wnoszone są sobie o byłym rektorze Uniwersytetu w Helsinkach, który zreformował z uniwersytetu pomyślałem prawdopodobnie był rektorzy Cambridge jest Polakiem tak czy Brytyjczykiem polskiego pochodzenia może być zgodził się zaproponować pewnie pomyślałbym o wysokim urzędnikom komisji Europejskiej, który skończył swoją kadencję, a zna świetnie czują programy ramowe, żeby trochę mi również otworzy drzwi po inż. Jerzy mógł pokazać taką radę i wielu innych czemu pokazać tego rady ktoś z tej radzi to po prostu otwiera drzwi mówiąc o tym, znam tych ludzi, jeżeli oni swoim autorytetem gwarantowała ją, że to uczelnie są heli toalety giną tysiące stereotypów również polskiej nauce musimy walczyć ze stereotypem, że za Odrą nie ma nic ciekawego my walczymy z tym torze żeśmy zawarli Sojusz po uczelni europejskich opartych na badaniach z Heidelbergu najlepszą uczelnią niemiecką Sorbona najlepszą uczelnią francuską i Karolem tyleż łączeniu czeską pokazuje, że straty są łamane, ale my wiele rzeczy już zrobimy sami siebie potrzebuje dodatkowych impulsów dodatkowych instrumentów, żeby po prostu zrobić i jak nadal wierzę w to, że to ustalą właśnie taki instrument dodaje natomiast, jeżeli stwierdzimy wszystko cokolwiek proponuje nie wolno nam, bo pobrudził sobie ręce, jeżeli będziemy współpracować z prawa i sprawiedliwością to do niczego nie dojdziemy to w tym momencie absolutnie moim zdaniem złamiemy zasady, które w, które leżą u państw demokratycznych w tym jednak debata w jaki sposób się w jaki sposób się toczy tak to postrzegam tak to widzę w nim rola Uniwersytetu uniwersytety mają swoją misję swoje swoje miejsce w demokracji swoje miejsce w różnych w różnych miejscach, jeżeli słyszymy, że porównuje się dzisiejsza atmosfera na Uniwersytecie warszawskim z marcem 6 8 to kto jak musiał zwariować, żeby takie porównania w porównaniu robić jakichś chorych umysłach molochach takie w takich pomysł się zdarzać przecież to jest coś kompletnie absurdalnego myślę, że protestujących, którzy są na balkonie nie mogą nam zarzucić jeśli chodzi o traktowanie tylko muszą zdawać sprawę z tego co mam zrobić wtedy, kiedy przyjdą przecież nic nie wahałem się wyglądało ale gdyby gdyby, gdybyśmy zdecydowali o tym, że, ponieważ protest nie był żaden sposób, że nieuzgodnione i wzywać policję, żeby go rozpędziła i wyniosła tych ludzi to byście mieli porównanie z marcem 6 8 pewnie tak tylko, że w pobliże tego, żebyśmy zrobili, a o to jest coś co byłoby gigantyczne złamaniem zasad uniwersyteckich, bo to jest w bardzo mocno wpisana autonomia Uniwersytetu również, choć interwencja policji na wniosek tylko włącznie rektora KRASP stanął bardzo mocno Uniwersytet szczeciński, mimo iż absurdalnej kompletnie interpretacji prokuratury tamtejszych mówi o tym, też można było pytać na Uniwersytecie szczecińskim przez policję nie za nie bez zgody rektora w myśl styl to nie zgadzamy, żebyśmy teraz poprosili policję interwencje to byśmy pokazali o tym, tomy jednak nie radziły sobie to to w takim razie może policja pełnymi zawsze promować Uniwersytet nie to jest pewien element tradycji pewien PN-EN PN-EN autonomię tym nie zgodzimy to żyli z 1 strony, ale zarazem ONR wywiesi fala Angel to co to dlatego będą zadziwić, acz minie trochę problem to znaczy nie chodnik nie chodzi mi odczuć 1 2 trzecia rzecz Warta stron, a jeżeli nagle ich zwolennicy kościoła latającego potwora spaghetti w nosie to zrobi to co mam zrobić prawda musi naprawdę szybko przemyśleć pewne procedury, które przybędą na Uniwersytecie po to, żeby chroni uniwersytety komisje takiego jego jego zasady, żeby nie doprowadzi do tego, że być musi zamykać kampusy jak sejmik dzisiaj do szkół absurdalne tak musimy chronić, ale alei -li ktoś robi robi, a to musi zdawać sprawę z tego, że również de ktoś będzie musiał na niego powiedzieć, ale to powiedzmy, więc coś co jest czy rzeczywiście ta ustawa tworzy zagrożenie dla autonomii uczelni tak jak przed tą przedstawia najczęściej tak jak to było najmocniej jak beton to najmocniej wybrzmiało z tego protestu to wszystkie inne postulaty na meczach Sasa do lasu Niewiem postulatu akademikach o prawach pracowniczych no nie wszystko naraz, ale ten 1 to znaczy rady oraz autonomią uczelni to rzeczywiście budziło jakiś lęk i rzeczywiście miałaś takie poczucie no tak widzieli sądy zrobili desant edukacyjne to teraz się wiązać Uniwersytet i kwiaty logice nie jestem w stanie zaprzeczyć tylko chcę powiedzieć następującą rzecz, że autonomia w tym, że zapisy ustawy, który dzisiaj jest ktoś do niej naczyń jest człowiekiem Uniwersytetu rozumiem proces wdrożono Uniwersytecie i interpretuje przepisy te, które leżą dziś na stole w taki sposób, że to zabiera autonomię to ja tego po prostu nie są w stanie zrozumieć, bo jak interpretuje następujący sposób będą wszystkie procesory demokratyczna uczelni utrzymane będzie Senat rektora wybiera ją przedstawiciele wszystkich dziedzin, które są na Uniwersytecie kandydatów na członków rady uczelni proponuje senator z wyborów przecież demokratyczna nałożona na uczelni wszystkie te są zachowane, a więc, gdzie tu jest zmniejszenie autonomii dla mnie autonomii jest tym momencie to może ja dzisiaj ustaw wejdzie w życie już to robimy przecież dyskutujemy mamy dziesiątki dyskusji jak urządzić Uniwersytet pod nową ustawą dla mnie najważniejsze jest to, że będą powiedzieć Słuchajcie mamy ten taki złoty taki ślub mamy taki takich to taki album to taką szansę, żeby ułożyć Uniwersytet na nowo nikt tam niczego nie dorzuca mama uczy się pewne pewne normy, które są, które są wpisane w ustawie, ale czy będzie mieć wydziały czy nie będzie mieć wydziałów, jakie mogą mieć funkcję czy będzie mnie do doskonałości, która jedno 2 stopnie naukowe, jakie będzie procedura i nikt kto jakie będą nasze wewnętrzne systemy oceny to wreszcie możemy zrobić sami bez tego co nam narzuca minister, bo to jest w ustawie ja marzę o tym, przeproszą wreszcie powie marzę o tym, żeby odbyć dyskusja na Uniwersytecie mimo tego, że jest to ustawa nie jest to dyskusja już są już już mamy i ona jest świetna to jest coś co jest całe życie czemu wciąż tak w procesie uczestniczyć i wszystkich zachęcam do tego, że w tym uczestniczyli, ale jeżeli ustawa narzuci to czas to niema sensu, bo męczył się dokładnie dementować to co będzie w ustawie dzisiaj na szczęście tak ma nie być i to niech tak będzie prof. Giza prorektor Uniwersytetu uległ współpracująca oczywiście w w ramach lektoratu z panem mówi o tym, że w zasadzie kształt tej rady tej rady, którzy tak wszyscy boimy czy wszyscy się boją może być określony statutem w tak oczywiście na czele wybory do tego do tej do tych do tej rady będą określone statutem, ponieważ i tak i tak, a tu chodzi o kwestie techniczne n p. ilu senatorów będzie miała prawo do zgłoszenia kandydata na członka do rady uczeń Jimmy Page sposób ów nie sposób stworzy mechanizm nominowania i teraz, ale tobym pewnie rzecz taką która, która jest będą pojawiać się na Twitterze mówiąc o tym, że w takim razie niektóre uczelnie będą wybierały sobie na lokalnych biskupów do członków podróży są zapewnić pełne rodzaju po pewnym, że wsparcie, jeżeli będą chciały to zrobić nie zrobią, gdy sobie myślą o takie osoby tobym nie wiem czy bym nie był bardzo przeciwko, żeby zaproponować, żeby latem to nie oduczy go arcybiskup za Darko czy człowiek tournée sensownie mówić w kościele katolickim migracjach, który jest wiele rzeczy niewiele rzeczy bardzo fajnych mówi Bond Fund to człowiek, który jest intelektualnie wspaniały, który ma się te poglądy jeszcze ma pewne drodze traci wyczucie humanitarne możliwość uczenia powinien w przypadku umiędzynarodowienia może rzeczywiście osoba z kościoła, która nie jest zaś świetne migracjach, ale i ma tak naprawdę bardzo otwarte poglądy może byłaby od tej, ale na pewno nie byłby to jakiś osoba która, która prezentuje kompletnie taki mam konserwatywne konserwatywne ze strony kościoła, bo w tym momencie byłoby to pomieszanie kompletnie mi się bały się do pewnego nacisku kwestia otwarta w zależności od poszczególnej misji uczelni czy dojdzie Politechnika to będzie mała uczelnia to będzie duży Uniwersytet, kto inny powinien znaleźć się w radzie uczelni, ale to jest właśnie dyskusja na Senacie mówiąc o tym, jacy kandydaci powinni być tymi członkami kandydatem tak jak powiedziałem to moja trójka kandydatów, którą już dotrą powiedziałem przed chwilą, gdy to jest to sąd może, ale jeżyk Tusk uzna to, że powinny być inne to już jest jego autonomia jego wolny wybór jego decyzja co tu musi być pełna to pewien sposób, że odpowiedzialność 14 13 za chwilę wrócimy do rozmowy z 14 2 5 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio prof. Maciej Duszczyk prorektor d s. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o ustawie 2 0 o takim jak ubecy finał, ale wprowadzania jej odnaleźć oczyszczenie przeszła przez Sejm w tej chwili resort zapowiada 5 0 poprawek to też jest pytanie czy coś w tych poprawkach znajdzie m. in . ma zostać uregulowana czy doprecyzowana ta kwestia rzeczonych rad tak, żeby nie było wątpliwości żona nie będą wywierały przesadnej presji na Uniwersytet tak przynajmniej o tym, mówi teraz Jarosław Gowin, a także wiceminister nauki szkolnictwa wyższego Piotr Meler, ale i musimy pamiętać o tym, że, jeżeli rozmawiamy o protestach to nie znałem tylko procesji w proteście na Uniwersytecie warszawskim czy, do którego ma taki negatywny stosunek rządu w gruncie rzeczy naruszył pewne tabu i nie wymieniają negatywne rozum do protestów takie tuzy gość niedzielny etap tego protestu pewne formy tego protestu moim zdaniem Uniwersytet jest miejscem, które procesy się muszą odbywać jest słuchaczem, ale proces jest również elementem pewnej debaty również całkowicie społeczny tej inwestycji jest miejscem pianisty w ogóle przeciwnikiem debaty Platforma, która została przyjęta one bardzo ryzykowna, ponieważ każdy może ją później próbować im kupować powtarzać problem tylko i wyłącznie o to chodzi tak, nic więc tak, więc forma z innej formy oprotestował wydział prawa administracja też protest oraz protesty wydziałów też mają miejsce tak oczywiście i teraz pytanie, jakby z, czego tam wynika opór i czego tam wynika obawa o Bożym ani też nie rozumiejąc nastawia się znalazł naczep powiem więcej Narodowy Kongres nauki, którym uczestniczył w bardzo różne osoby od lewa do prawa z bardzo różnych dyscyplin naukowych żeśmy wiele razy protestowali, jeżeli rozmowa z z dnia z premierem Gowinem powiedzieliśmy wielokrotnie wg wielu wielu członków mówił o tym nie to po prostu taki zapis być nie może, ponieważ oni z nim sprzeczne z takimi fundamentalnymi z nami, które leżą na uczelni czy nam, że będzie blokował rozwój jednostki będzie blokował rozwój nie pracowników naukowych itd tak dalej to był naprawdę ostre dyskusje o tak to koszt, bo ten czas na to prawda to nas do siebie bardzo bardzo różnych postulatów to system do kiedy rzeczywiście nie zostało, widząc to zarówno z jakich są w taki proces demokratyczny to absolutnie wypaczone i będę bronił tej tezy mówiące o tym, że w tym przypadku ten proces nie został wypaczony, a więc po takie powody takich protestów moim zdaniem nie powinno dzisiaj mieć miejsca, ale jeżeli znają to miejsce od tej tezy również forma wyrażenia swojej ekspresji natomiast forma została przyjęta to działem jest ryzykowne tylko włącznie trwa aż tyle naraz w przypadku nie w przypadku zjeżdżają protestu wydziałów pojawią się uchwały rady wydziałów, który troszkę inaczej rozumiał to nawet jak powiedziałem wydaje mi się że, że wydział już zostały zlikwidowane, że nagle rektor będzie mówił o tym, pieniądze dostaniecie, tyle że będzie tyle kształcić, a zlikwidujemy naszą autonomię wydziałową tak tak dalej rektor po pierwsze takie rzeczy nie może zrobić po drugie, nawet pod rygorem nową ustawę nie może tego zrobić, ponieważ ma wszystkie formy konsultacji opinii podejmowana wspólnoty wspólnoty decyzji tak, by tak dalej, a więc Need to musi być namysłu namysłu wewnątrz uczelniane, a rektor tak naprawdę będzie na końcu tego dnia podejmował ostateczne decyzje w oparciu o tych demokratyczny proces, który się to się w twarz, jeżeli on będzie wytworzony w sposób autentyczny wszystko się odbyło to pewnie rektor powie niech tak będzie i tak chcemy taka jest nasza wspólnota tak żeśmy osiągnęli, gdyż taka nasza umowa społeczna Uniwersytecie, że tak ma to wyglądać to pewnie rektor to po prostu zaakceptuje nie wyobrażam sobie winny sposób natomiast nie ma demokracji na uczelni jeśli chodzi o wyniki pracy naukowej, że ktoś publikuje w Nature jest świetnym naukowcem to już coś z tą inwestycją należy więcej niż temu, który jest słabym naukowcem jest nie chodzi o to, żeby porównywać fizyków z n p. antropologa i kulturowymi Kosem o tym, żeby Uniwersytet warszawski to jest taka nasza idea FIZ był najlepszy antropologii kulturowej, ale również najlepszych fizyce i nie porównujemy niepomni porno nie nie porównujemy tych 2 rzeczy mówimy o tym, to określić co to znaczy doskonałość naukowa antropologii kulturowej i bądź najlepsi, a określone co to znaczy doskonałość naukowa fizycy bądź najlepsi, a więc tak naprawdę o to chodzi i raz, jeżeli mamy inne, jeżeli mówimy o tym, że Uniwersytet da się z kroić tak samo dla wszystkich to ja mówię nie da się także mógł elastycznie Skonieczna i może w niektórych przypadkach niektórych dyscyplinach naukowych będzie trzeba przyjąć kompletnie inne rozwiązanie niż w innych tak, żeby jedni blokowali drugich, ale ponownie to jesteśmy przed tą debatą tak, bo ustawa nam wreszcie dają tego typu szanse, żeby taką taki taką formę taką formę debaty wewnętrznej ZOZ na Uniwersytecie przyjąć dziś mówimy o tym jak ma zostać zrealizowana szkoły doktorskie czy my być 20 to my być 5 nie wiem co prawda i oczyszczone podłoże było 5, ale jeżeli w dyskusji z różnymi bardzo grupami usuniemy ma być więcej będzie więcej, tak więc naprawdę chodzi o pewien proces który, który musi tutaj odbyć to słyszałem bardzo powiedzieć, że jeszcze mocno ustawa dziś wprowadza przepisy którymi się po prostu nie podobają nie podoba mi właśnie z Jerzym mówimy, że nie ma żadnych zagrożeń nocą oczywiście od dziś jak powiem więcej ich jeszcze kilka miesięcy temu byłem większym zwolennikiem ustawy niż dzisiaj z tego powodu, że nie będę mógł zaprosić tych osób do rady uczelni, który chciał zaprosić, gdyby oczywiście taka taka była decyzja Senatu tak uczynił przedstawicieli kandydatów do daty dociera do Tyrolu, czyli pod debatę na Senacie PiS wiem o tym, że do dziś Polsat nie zgodzi oni się zgodzi wtedy do swej zdrady, która ma sens dziś rada, która już po poprawkach chyba nie ma sensu po prostu tak natomiast druga rzecz, która jest słynny artykuł z patyków projekt ustawy 1 1 6 ust. 3, który rzeczywiście miał autonomię mówiącą o tym, jeżeli prezydent mianuje profesora to my musimy go zatrudnić na stanowisku profesora to jest ryzykowne zarówno dla nich okres dla uczelni to jest minimum halny wyjątek złamania autonomii, ale jest dlatego ja wszystko temu protestuje mówi o tym kto mi się nie podoba panie premierze panie ministrze, jeżeli możecie jeszcze odbyć debatę, żeby to zmienić to zmienić to do Tobolska się nie podoba to wypacza sens tego wszystkiego, o czym mówicie, bo ja idę tak, choć wierzę gorąco o tym, że autonomia zwiększa, ale taki malutki przepisie, który tam jest mówi o tym co to ja się jednak może tak platynowych i zarazem to będzie działało w praktyce znaczy, że mamy zatrudnionego mam zatrudnionego pracownika naukowego na Uniwersytecie, który wprost duży test Tosia poza uniwersytetem jest dostaje tytuł profesora nią żadnej nowej przez turniej na zasadzie adiunkta cokolwiek innego tylko mamy go zatrudnić na stanowisku profesora jest autonomia prezydenta nadawania z tytułem profesora, który my musimy tonąć przed przed tak, żeby ten sposób prezydent tak, by w systemie OFE z konstytucyjnym oraz strony widać to praca na Uniwersytecie w danej osoby przed Kasią to nie jest FOT int oraz języka i wytłumaczyć tym, którzy nie są biegli w tych procedurach uniwersyteckich co może profesor na Uniwersytecie co może adiunkt i dlaczego to jest niebezpieczne, ponieważ to łamią Sony, ponieważ to jest ponownie w 1 przypadku jest oczywiste z nas oprócz prof. Alvin przewin przypadki nawet nie ma dla niego etatu po Romanie świecie to mamy co zrobić tak mamy natychmiast go co mówimy o tym nie to w tym i w związku z tym, że ma pan pan pani nam inny tytuł profesorski to musi poczekać n p. 2 lata aż zwolni dane także do osób zatrudnić duży ptak osób przyjmie było bardzo dużo to, skąd budżet, bo to znaczy też wynagrodzenie dla tej osoby prawda trzeba być odpowiedzialnym za to co się robi, bo to ma daleko idące konsekwencje dla tego naszego gustu to tanie podeprzeć potem bardzo mocno bardzo mocno protestujemy protestujemy również też przeciw przepisom, które dotyczą norm, które wprowadza element przedsiębiorczości na Uniwersytet, ale w kontekście n p. kwestii układów zbiorowych pracy tak w tym przypadku Uniwersytetu tak jak powiedziałem nie ma takiej jednolitości jeśli chodzi o poszczególne nauki musimy mieć jakąś możliwość odłożenia sobie relacji z pracownikami, a władzą i aktorską, która jest oparta o wyniki naukowe to prawda nikt nie będzie głosował za tym czy ta praca jest dobra czy zła ocenia recenzenci tak recenzenci nie zależni w tym systemie takim artyście zdarza się, że ci recenzenci, ale co robi co do co do zasady jednak bez większych spadków rezydenci są okręgi prawda mówił o tym, że wysadzi mówią o tym, że to jest dobra praca teczek rokuje no to powinniśmy mieć albo prawo go awansować albo prawo ewentualnie zwolnić, jeżeli sprawcy są pracownikami nie ma z niego korzyści przez układ zbiorowy tworzymy takie proste dodaje, gdyby wprowadzono takie elementy właśnie z przedsiębiorstw, które są fabrykami do Uniwersytetu, który fabryką nie jest też bardzo różni pracownicy pod presją bardzo różne w bardzo bardzo różne o dobro szara, więc ustawa nie jest idealna powiedziałem ona coraz mniej idealna dla mnie, ale nadal uważam to co napisałem nie dasz napisał na Twitterze ostatnia żona daje nadal jest więcej szans zagrożeń i prostsza, żebyśmy mogli skorzystać z tej wewnętrznej debaty dyskusji jak ułożyć Uniwersytet warszawski Jagielloński opolski rzeszowski każdy inny pod rygorami nowej ustawy to jest szansa na to, że to jeszcze na moment wróćmy do tych nieszczęsnych kreator, który pan powiedział kogo by fantastów chciał zaprosić siedzi pan ocen a dlaczego teraz ma mieć sens to znaczy chodzi już od tej poprawki o to są w tym nad czym pracuje w tym momencie ministerstwo nauki szkolnictwa wyższego z Chin jak rozumiem dobrze dziś zależy, by nie widziałem projektu, który ma być przedstawione poprawek to rozwiąże rada ma być wybierana może być w większości z pracowników Uniwersytetu HOKEJ powiedzmy, że HOKEJ tak, ale można za nie do końca, ale jeżeli do Bliżyna wymierzy ma być wpisana sztywno, że większość ma mieć pracownicy uczelni tuż jedynie po sobie autonomię w możliwość ułożenia zwłok wciąż napędzane było rada uczelni ma ataki takie zadania Senat określi statut się jak kto jest członkiem w jakiej kategorii tezami najtańszy największa największa radość pojazd mógł sobie sobie założyć, iż jest mówiąc większość spoza mniejszość jest uczeń jest to zostanie zwrócone to sama sytuacja będzie musiał dobrać nadal będą będą przodować, ale nawet nie chodzi o to, bo jeżeli zapytam byłego rektora Helsinek pojadę do niego zapytam jeszcze staną taka rada chciałbyś, żebym czy mogę zaproponować Senatowi zbycie zgłoszeniem dziś wybiorą tak, bo to jest element wyboru tak, ale czy monet czy mogę zaproponować nie twoją kandydaturę to mi bardzo dobrze, a co miałbym tam robić, jeżeli poprzedni mówiąc o tym, wiesz co będziecie Pszczyna oraz doradzać w swojej strategii będziecie nominować kandydatów na rektorów i inne rzeczy to powie rzeczywiście mam do władzy ma to sens to mam z nim to jest traktujecie je serio traktujecie mnie zabiją pragnienie płacicie za to adresu widzimy serio natomiast, jeżeli się obejrzeć no wiesz jest taka rada trochę opinii znawców doradcza tak naprawdę to niema żadnej władzy nie ma nic wpływu to bowiem wiesz co, ale ja mam fajniejsze rady w innych miejscach, które tam się zrealizuje ani także tu tak i to jest mój problem się z tym wstążką z tą ustawą z tą nestora uczelni nad zespołem się, że nie jest to do czasu zdarza mi kiedyś to mówię to co nastaw takim zarzutem się spotykam, że dobra to wy jesteście Uniwersytet warszawski Jagielloński zawsze dacie radę, a co z małymi uczelniami, których chciwość politycy tamy do tych rad, a to znaczy, że ta sama są tak słabe tam, że zablokują lokalnego polityka, a są silne raczej zwalniają silne to znaczy, że może narzucić wszystko to gdzie jest ich autonomię czarnej wynika z prawa, czyli słabości z -li znam wielu prorektorów rektorów uniwersytetów i wiesz coś innym osobom o osobiste osoby się o osoby z osobistościami i mój zesta w stąd nasze porady są poza osobistym senaty uginał się również podpisy pod lokalnym nie po dlatego Alan naciskiem wierzę w to gorąco i apeluję tylko, żeby dać nam szansę powiem to co powiedziałem wcześniej w bibliotece narodowej, gdybym był dzisiaj posłom opozycji w zimie naprawdę przyszłość polskiej nauki zagłosowałbym za tą ustawą, która jest prowadzona przez prawo sprawiedliwość dziękuję bardzo prof. Maciej Duszczyk Instytut polityki społecznej Uniwersytetu Warszawskiego prorektor d s. naukowych Uniwersytetu Warszawskiego muzeum mostu
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA