REKLAMA

W studiu Julia Fiedorczuk, poetka, laureatka nagrody im. Wisławy Szymborskiej

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-06-13 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
30:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM na słuchamy Radia TOK FM wieczór Radia TOK FM jeszcze dobry wieczór mówi Paweł Sulik w naszym studiu gość Julia Fiedorczuk poetka pisarka tłumaczka inna i przede wszystkim teraz chciałem pogratulować pani dobry wieczór dobry wieczór nagrody imienia Wisławy Szymborskiej pani zresztą prosto z Krakowa pewnie rozstrzygnie niech już przyjechał w Bush wróciła w poniedziałek także już miał chwilę czasu, żeby odsapnąć dziękuję bardzo gratulacje dzięki psalmy 2 Rozwiń » 0 1 4 2 0 17 w w wydanym przez fundację na rzecz kultury edukacji imienia Tymoteusza Karpowicza zasadniczo hasło psalmy wywołuje u nas skojarzenia natury religijnej psalm jest częścią pewnego można powiedzieć obrzędu kojarzy nam się i może się jeszcze kojarzyć nam z muzyką o o tyle, o ile jest śpiewany tak a dlaczego taki tytuł w przypadku poezji, która nie ma, ale chyba religijnego wymiaru w takim najbardziej najczęściej używanym znaczeniu jednak nie ma, więc skąd psalmy to, że mam wielką nadzieję, że ta poezja ma wymiar duchowy tabu moją mówi o moim jakimś marzeniem nie chcę powiedzieć ambicją byłoby byłoby artykułowania może jakiegoś nowego rodzaju duchowości i myślących wierszach w pewnym sensie jako modlitwach tylko, że świeckich modlitwach w psalmy z kilku powodów same Dawidowi, które stanowią go absolutnie ścisły punkt odniesienia dla mnie bardzo uważnie czytałam czytałam psalmy począwszy od przekładów Czesława Miłosza, który tam są w we mnie w kilku miejscach zacytowane albo albo tak jakby sam pozwany aż połowę, a biorąc pod uwagę moje na razie niewielkie możliwości aż połowa oryginał hebrajski i wszystkie te wiersze może nie przyjmą może nie wszystkie, ale większość z nich nawiązuje w jaki sposób do złotego oryginał biblijnego ten motyw w śpiewu czy pieśni jest fundamentalny spór z absolutnie bardzo ważne dla mnie salto dosłownie z pieśni pochwalne, ale oczywiście w psalmach Dawida oprócz pieśni pochwalne są też na mentor akcje tak są też pieśni śpiewane z otchłani głębokości de profundis i tył nie są obydwa te wymiary jest pieśń pochwalną jest jest afirmacja taki rodzaj afirmacji, która o mnie zamiata niczego pod dywan tak to znaczenie polega na jakimś wygładzenia rzeczywistości i wyeliminowaniu tego co nie jest najbardziej bolesne, ale jest też jesteś rozpaczy jest też lęk jest też rozpaczy jest to wszystko co czujemy patrząc na euro na łeb stół ma kształt świata na to, dokąd świat zmierza, ale Boga nie ma ono na pewno nie w takim sensie w jakim on tradycyjnie jest rozumiany jest w tradycji, jakby tradycji judeochrześcijańskiej tak w razie są ważne dla tych 2 reż wiedzieć w pani poezji artyści w wsi w świecie to ciała to jak nie pragnienie, jakby nie nie czuje się tutaj autorytetem żeby, żeby wypowiadać na ten temat poezji nie przy salonach z perspektywy osoby, która chciałaby je tak 1 z Chemnitz przeczytać jak rozumiem nad osobą najlepiej jak i jak rozumiem zaśpiewać sobie tak może, by część słuchaczy pomyśleć, że naturalną rzeczą jest odniesienie nie tyle do religii albo jakiegokolwiek Boga, ale do matury, ponieważ część słuchaczy pewnie pamięta naszą rozmowę sprzed jakiegoś czasu, która mówiła o ekologii ich o świecie naturze w takim sensie, że jest w rzeczywistości ogarniają psa czy współistniejące znany w sposób istotny jest naturalny jest pytanie nr 2 skoro Boga nie ma to może Bogiem może być ta nasza natura, czyli to co nas otacza to znaczy ja myślę, bo ich nie ujęła tego chyba tak dokładnie w ten sposób dla mnie to co jest święte nie używam słowa Bóg i na luzie, ponieważ interesuje mnie tak używam słowa świętość nie interesuje mnie za bardzo teologia natomiast euro natomiast dla mnie święte i to jest świętością jest dla mnie jest dla mnie taka, a o to by ich wzajemna sieć powiązań która, która łączy ze sobą w świecie wszystkie zjawiska procesy i wszystkie byty i to postaram się w ogóle robić w moim pisaniu nie tylko tutaj w tej książce ale, ale ale, ale też, ale też innych gmin w innych moich książkach to jest próba opisania takiego z takiego zjawiska współ głosowania współ powstawania wszystkich rzeczy współ po wstawaniu o inny Bytów zjawisk procesów również problemów to jest też tak naprawdę jakiś fundamentalne prawo ekologii tak to, że wszystko się ze wszystkim łączy rzeczy nie istnieją w oddzieleniu jedno drugi tylko tylko tylko są ze sobą połączone i wydaje się, że po, którym pani pisze, który jest dobrym domem albo czymś dla innych tak, chociaż żony nie żyje tak podobno ciało wieloryba wtedy, kiedy opadnie na nową to przez około 5 0 lat stanowi swoisty ekosystem dla bardzo wielu gatunków nie powtórzy w tej chwili już dla jak wielu gatunków, ale tworzy się z tego właśnie także jego system i używam słowa dom tutaj dużo w tych salach domy po pojawia się też sama Dawida, ale oczywiście też bawi się tym jak w tym znaczeniu słowa dom które, która jest obecna w słowie ekologiem, bo to tu Eco pochodzi od greckiego o głos, który właśnie znaczy znaczy dom, a inne, więc w tych wierszach w pojawia się motyw budowania domu, ale też pytania o to czy da się ten dom zbudować taki sposób, żeby nie był fortecą odgradzającą od nas to wszystko co wydaje nam się, że żona zagrażała i dlatego dużo z tych medytacji na temat rozmaitych kruchych domów, które takiego domu chwili tak, w którym mieszkamy po prostu w Chinach chwile, które musi ewoluować zmieniać się i ostatecznie musi też ulec rozpadowi albo po prostu tak tak to jest sam 20 05 . a jeszcze tak, kiedy przepadnie dom poszukamy drogi, kiedy wygaśnie ten potężny Płomień poszukamy drogi zwykłe jak wstążkę wokół horyzontu tam patrz, gdzie może spotykać się z niebem ciągła, kiedy rozpadną się te kształty poszukamy drogi dom domem, ale jakoś im, a apokaliptyczny wizja tego, że oto na naszych oczach tak jak chcą niektórzy aktywiści organizacje pozarządowe też różne gremia naukowców dom w tym znaczeniu z 1 strony świata i mieszkania w takich w jakiej używał papież Franciszek to ten dom chyba się właśnie teraz albo rozpada albo są naruszonego w fundament moment jak i ja rozumiem pani ta wizja jest bliska listy z pań wieś przedzierał coś pewnie nie podziela apokalipsy czy taka wizja tego, że oto właśnie się rozpada, ale kozę od państ w traktuje jako oczywistość także mój mąż traktuje jako próba absolutnie realną możliwość ta aktorzy będą w sensie mieszkania tego ziemskiego się rozpadnie, ale też jest tak, że może każdy z nas rozpadnie po prostu to jest też nieunikniona, ale jest w nim jak z innego punktu widzenia, że wszystko to wszystkie też w naszych łamach ksiądz rezydent szlak wodny czy to jest także wg pani to jest także my powinniśmy rozpaczać nad tym czy też myślę sobie skoro wspomniany wielorybie zjadane przez inne istnienia i daje im życie jej siły życiowe to być możemy też jesteśmy czymś co przydarzyło się i z unikniemy nie ma co za bardzo walczyć to znaczy nie to zależy od, o czym w tej chwili mówimy, o czym mówiła naszej indywidualnej śmierci było iść indywidualną śmierci rozpad tego ciała no to tutaj jest dużo takich modlitw, które dotyczą właśnie tego, żeby móc stoi, bo z radością przyjąć także taki jest los, że bez, jakby ten to całość będzie służyło innym celom w przyszłości inne ideałem byłoby niesamowicie móc mieć taki stosunek do własnej śmierci prawie radosne także w pewnym momencie po prostu to ciało przejdzie, jakby na użytek innych istot tak, bo po prostu stanie się częścią innych istot tak jak młoda ambitna na razie nie wiem na nagrody wyrasta trawa i t d. my w tym sensie oczywiście nie ma nie ma takiej ostatecznej śmierci, więc tutaj, jeżeli chodzi o ocenę od po to, kwestia indywidualnej śmierci to na pewno tutaj w salach moich ARM pojawia się próba jej do firmowania tego, że rzeczy mają się no tak jak się mają i rozpad nie ma się i spróbujmy się, że to jest HOKEJ wraz z czymś innym dla mnie jest zniszczenie ziemi ze względu na to, że to oni już nie jest tylko nasza sprawa tak, że w tej chwili wyniszczania środowiska naturalnego no to polega też na tym że, że giną inne gatunki nie mają szans ewoluować takie, by mogły, gdyby nie bardzo ekspansywna ludzka działalność, gdyż po prostu ogromna ilość cierpienia powoda powodowanego przez ludzi innym ludziom, ale też, ale też innym istotnym jak się popatrzy n p. na plastik w wzmożone to powtórzenie trujący i że w nas w końcu zatruje, bo wróci do nas z nut najpierw nie wiem kogoś, kto się udusił długo, a w jej i w tym sensie jedno jak nie uważa Grzegorz Grzyb Żygadło Okaj po prostu uczyć całe cierpienie, które ludzka cywilizacja powoduje długi innych istot moim zdaniem nie jest porządkuje dusz tak tak tego nie jestem w stanie firmować afirmować walczyć jesteśmy w stanie zgodzić, bo to nie jest kwestia afirmacji tylko czytając pani wierszy jak kilkakrotnie do dochodzenia takiego momentu, że myślę sobie oto ta rzeczywistość wokół mnie niezwiązana bezpośrednio ze mną jestem jej częścią portu czekała od psalmu w takim razie mógł zadziałać na innych izb chorych dzieci miały, ale w bardziej emocjonalny niż racjonalnie wyrażających Fila zgody na taki przemijanie rozpad będący początkiem czegoś nowego i traciłem takie poczucie, że oto jestem współsprawcą jako człowiek czy jako jej jako rzecz drobna część cywilizacji jestem współsprawcą post traktowałem to z takim pietyzmem tak jak niektóre sekty chrześcijańskiej żyło od zasady można się do Gdańska lojalność z tym nie zgadza to znaczy ja uważam że, że jest zgoda na to rzeczy przemijają i zmieniają się to jest 1 rzecz, ale zgoda na to, że krzyż widzimy kogoś, kto jest inna rzecz wtedy, kiedy mnie nie mnie nie bardzo tu nic nie jest tak grzywna to bardzo ludzkie takie, gdyby może być subiektywne, ale jeżeli jakieś zwierzę w morzu VW w morzu dusi się, dlatego że że nie wiem półka plastikową reklamówkę to myślę, że tutaj naprawdę nie ma co filozofować to cierpienie cierpienie tutaj nie faktem, ale rybacy, którzy mówią pozbędziemy się tych w ogromnej nasze rodziny żyjemy z połowu ryb foka to szkody nie koniec kropkę to jest to jest trochę inna historia no tak, bo tutaj są różne tego rodzaju interesy tak i i i pewnie trudno rozstrzygnąć ja nie w takich sytuacjach tutaj nie chciałabym wyrokować wiąże się ze po stronie fok tak, ale ale, ale nie chcę wyrokować, dlatego że nie nie mniej Sawala czy potrafi objąć całość sytuacji wystarczająco o rany niewystarczająco pełny sposób, żeby móc ferować wyroki tak, bo mój tutaj wyrok byłby oparty na nas na empatii emocji po prostu tak, że nie chciałabym, żeby te foki zabijane nie wiem, jaki jest nim być może jest także, że on, że na pewno jest także że, że pewien stopień przemocy wpisane w życie po prostu ważnego o jak na fundamentalnym poziomie no to zjadamy innych rzeczy to są rośliny czy są zwierzęta i jeżeli chcemy, aby wszyscy robią każdy, kto żyje NATO, kto korzysta, ale w ale gdy używany jest różnica pomiędzy pomiędzy taką przemocą jest wpisana w proces ewolucji w nie wiem proces przemiany materii, a taką przemocą, która wynikał po prostu z z Anną jakiś nieokiełznany i pazerności i tak, ale i tak jest pasywności, bo wmówiono ludzkości w barze z pasywnym gatunkiem w tym momencie, a z drugiej strony ktoś może powiedzieć im więcej myślimy o tym, rozmawiamy, tym bardziej się wyczulony na zajęcia takie sytuacje, kiedy jesteśmy w sposób niepotrzebny okrutni a kiedy jest to przemoc, która dla, której próbujemy jakieś uzasadnienie znaleźć się wydaje, że ciekawym jest lepszy wypowiedzieć takim momentem spór w Polsce o do Puszczy Białowieskiej, gdzie obie strony uważał, że chcą dobrze dla Puszczy mózg pierwszy raz w NSR nie byli ci, którzy mówią chcemy zarobić i staram się nowego Targu tak my chcemy ochronić już, że my też chcemy ochronić Puszczę Alicji to było ciekawe czy to był znak, że my jak dojrzewamy jako społeczeństwo tym czy mam wrażenie, że absolutnie tak się dzieje, że rząd, bo ja pamiętam, kiedy gniewem 10 lat temu czy kilkanaście lat temu zaczynałam mówić o ekologii w kontekście mojej pracy naukowej, gdy wszyscy na mnie patrzyli z twórców z przymrużeniem oka, a teraz prawie wszyscy się tym zajmują już w ogóle chyba od dawna metro przestaje ze względu na to, że właściwie prawie prawie prawie wszyscy zajmują się z wielką krytyką, a więc n p . taka Demi to zmiana jest ewidentna także nikt nie traktował poważnie kilkanaście lat temu taki zainteresowanie trasą absolutnie mają rangę poważnego tematu badani i po prostu nigdy tego nie kwestionuje mam też takie wrażenie, że nikt nie wie jeszcze i jeszcze i jeszcze parę lat temu, kiedy się w ogóle mówiła n p. nim wegetarianizm ja czy kiedyś mówiło w o o konieczności uwzględnienia cierpienia zwierząt no to więcej osób szukało się w głowę, a teraz i dla, a teraz mam wrażenie, że z UW obiegu wzrosła ta grupa osób, dla których to jest normalne jest normalna przestrzeń refleksji także po prostu się, że to, że myślisz o tym, że to nie jest nic dziwnego już że, że możemy się również o cierpieniu zwierząt oczywiście rozstrzygnięcia czy pomysły jak jak jak temu zaradzić mogą być bardzo różne, ale już sam w ogóle ten temat nie jest egzotyczny nie jest egzotyczny w ogóle myśli o tym, że czas, że mamy taką odpowiedzialność jako kościół zaczyna o tym, mówić też i jedno i Fiat jaja tak jak czuję, że rzecz, że to jakaś zmiana następuje bez pytania czy u nas następuje wystarczająco szybko, ale taka to jest natura no właśnie takich dóbr duchowych rewolucji żona powoli się do Ohio bywają tak na odstraszenie rewolucji przemoc owe, gdzie ktoś wychodzi na ulice, a i po prostu dokonuje przewrotu fizycznego tak tylko na duchowej rewolucji, że ona dzieje się w środku w duszy w świadomości co dalej część z nas jednak myśli to jest kwestia tylko prawodawstwa odnieśli kończymy film, w którym wystąpiły zwierzęta to musimy umieścić ten napis podczas kręcenia tego filmu żadne zwierzę nie ucierpiał bowiem, że już bez takiego napisu lub nie można w ale wiemy też, że kiedyś ktoś zaczyna stosować po raz pierwszy stoper nic by na praktykę, która ma moc obowiązującą w prawach zresztą dobry przykład to jest ustawa o ochronie zwierząt w Polsce raczej nikt z nas już nie dyskutuje o pewnych zasadniczych sprawach, które zwierzęta zaczęły przy zasługiwał stosunkowo niedawno ale, toteż we weszło prawo nikt by ktoś w z naszych rozmówców, który w radiu przypominał, że jeszcze 2 0 parę lat temu stale bezdomnych psów na ulicach polskich miast można było zobaczyć na psią osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych lat to w niektórych miastach były one nawet dość czasu, żeby zwolnić z teraz nigdzie w Polsce ich nie ma, a tu też jest kwestia pewnego prawą stopę dlatego pytam duchową rewolucję najlepiej znać, że jedno i Jazz w parze z drugim samo prawo jest konieczne na pewno i takie prawne rozwiązania są są konieczne n p. to, że nie można za darmo czy już niema reklamówek darmowych sklepach jest rewelacyjna po prostu rzecz z nim parę groszy, ale jednak nawet sam fakt, że następuje za każdym razem taka wymiana zdań czy czy doliczyć do jak już Niechcic nie są wciskane te torby wszystkim i czasie przed nimi bronić tylko następuje to sekundowa dosłownie wymiana zdań czy doliczyć reklamówkę i jakby nawet jest czas, żeby dziś nie dziękuję tak i inni, więc myślę, że rzucają na stole jakoś tego zmalała także oczywiście rzezie rozwiązania prawne są są konieczne no ale ale tu jedno idzie w hicie filmowym w parze z drugim może być powstało ich rozwiązania prawne na to ktoś musi być przekonany, że jest potrzebne, a do tego jest potrzebna jakaś się pewno się do mość no i ich, żeby ludzie te rozwiązania rzadko się z nim zaraz zaraz zaakceptowali i rozwiązania z kolei też tworzą tworzą jakąś nową świadomość dobrze trzyma się myśleć o o tym, wyprostuj kropla drąży skałę ja wierzę w to mocno, że kropla drąży skałę tylko ono kwestia tego czy jak świat w jak jak szybko ten Tęczy jak się uczy jak wolno cenę ten proces się odbywa 0 na pewno następuje ciąży też widać widać nie tylko w taki nawet taki pech w popkulturze ta zale w książek o o zwierzętach roślina w taki trochę antropolog opisujący ich jest ważniejszy jest, że dla Juranda tak tak tak dawno, ale to też wskazuje na to, że mamy wszyscy rzucili teraz ma na narty resztki dzikiej przyrody i myślał i w nowszej myśli o tym, nawet to wina od takiej bombie, bo ten TM co to to myślenie zbierze się wydaje mi się, że nadal bardzo egoistyczne znaczy musisz się dobra poszedł po Ewie, by lasy potrzebny, bo dla zdrowia jest nam potrzebne, bo będziemy zdrowsi będzie las pod ten pierwszy krok tak, a w drugim kroku być może jest uświadomienie sobie, że las jest potrzebna na to, że dobrze to co jest potrzebne czy nie to nie ani do rzeczy, bo ona prawo głosu nie jest agrestu je mocniej Antolovicia został już na rzeczy kawałki rzeczywistości jednak usuwane, ale czy powinien być właśnie tutaj mem myślę, że na ważne jest komu ważne jest uświadomienie sobie, że musimy na chwilę wrócić do początku rozmowy i Krystyna Królik inny wymiar to znaczy od liczby hoteli Tarn nie można opowiadać o przyrodzie naturze od domu w czasie Kulikowski można o tym, opowiadać i to będzie konsekwentnej logicznej w drugiej z każdym się porozumiemy się tylko w czy wycinać czy nie wycina czy budować drogę asfaltową czy zostawić szutrową był jakiś tam przejdą albo nie przejdą zwierzęta, ale z zgodzili się, że inwestujemy energię czas pieniądze w po to, żeby chronić abstrakcyjne lasy nad drugim końcu świata albo coś co nijak nie da się z monety Zobacz to już wtedy część to przekonanie i tu chodzi moim zdaniem religia to zbyt mocne słowa tu chodzi jakaś wiara w to, że my do treningu nie nie mamy czy prawa tego zrobić nie mamy prawa ingerować czy, że to jest jakieś formy świętokradztwo tak to wychodziło, ale nie użyłoby słowa świętokradztwo świętokradztwo, ale tak to myślę, że to myślę, że to moje myślenie czym odczuwanie, bo to nie jest myślenia nic nie z ich projektami mówienie o myśmy tak to wprost mój sposób były odczuwania takie szczegóły czuje głęboko związana z z ze światem fizycznym po prostu ze światem materialnym dla mnie to jest po prostu toyotą materialne cielesne istnieje nie to jest bardzo intensywne doświadczenie takie oddycham powietrzem Niewiem patrzę na rzeczy uczy się o nich nic i pomysł bardzo głęboko, jakby idei i jestem głęboko przekonana, że moja własna tożsamość mają ludzka tożsamość jest również współtworzona przez te wszystkie byty, o których czasem wiem czasem nie wiem, który też mają prawo do istnienia moim zdaniem moment, w którym wyeliminujemy dzikość kompletnie bez psy z tego świata będzie też moment, w którym stracimy w samym, jakby w stracimy coś bardzo fundamentalnego dla własnego dla własnego o własnej tożsamości do własnego do własnej duszy tak powiem w cudzysłowie pół ze względu na to, że ja nie widzę możliwości istnienia innej duszy niż tylko właśnie Pesić relacji z innym z innymi tak z innymi ludźmi, ale też z innymi bytami, z którymi niekoniecznie musimy Niewiem stać twarzą w twarz tak, ale po prostu bez bezcenną bez tej inności bez połączenia właśnie są z innym, który też ma prawo żyć się ewoluować i istnieć no po prostu nie ma na nas nie ma u nas znaczną, jeżeli już przekształcimy cały świat w takie z tego emanacji własnego ego i wszystko będzie po prostu już tylko o odzwierciedleniem naszego notują nie będzie powtórzyć tak naprawdę to się wydaje tych ciężarów nakładanych czyste rację i wszystko będzie nam się dziwić, że wszystko będzie przewidywalne wszystko będzie były odbiciem po prostu nas samych naszych neuro z lęków i pazerności i t d . to będziecie KOV na dzikość nie brak dzikości to nie jest tylko wydaje mi się brak tego, że coś ciekawego zniknęło Kobra pewnego rodzaju zagrożenia jako reżyser dzikość na podajmy te konkretne przykłady były klasztor tak nagle wybucha w Polsce panika, bo są kleszcze i w parkach lasach i albo to to co często się pojawiają w różnych relacjach, czyli wielki co prawda tutaj na nasze dni kilkakrotnie eksperci zajmujący się sprawą wyjaśniali, że niektóre dokonania tych Wilków to de facto tonie były wilki to były czasami psy, a czasem, ale jednak wilki jesteś takim takim czymś dzikim i często stwarza zagrożenie dzikość stwarza zagrożenie dzikość jest również ana przykład krążenie mojej własnej krwi albo mój oddech tak ze względu na to, że no to jakby dla niej ani go trudno przebić mego serca jest również element dzikiej przyrody tak to tego nikt nie jedynie kontroluje ani nikt tego nie kontroluje, tak więc koszty życia po prostu życie, by bywa niebezpieczne niebezpieczeństwo się nie wyeliminuje oczywiście można próbować wyeliminować każde niebezpieczeństwo i n p. nie wiem zamknąć granice i przypadkiem nie wpuścić, że uchodźców tak przywożą naczep pop to jest tak może takie porównanie nie nie chodzi mi o to, żeby porównać uchodźców do Bordeaux dorodny dzikości, ale będzie sport Lech wychodzi mi tylko o o ten lęk takiej i wobec czego jesteśmy w stanie się posunąć, żeby się zabezpieczyć zabezpieczenie zawsze jest iluzoryczna z nim, mówi że bez Niewiem robić ryzykowne rzeczy, ale zalet ale, ale to zabezpiecz zabezpieczenie ich tak mówi o iluzji bezpieczeństwa, a także gaśnica wszyscy zam . w zamkniętych osiedlach na dżemy łykać pigułki, która z wolą być młodymi przez do końca 2 i wędrujemy wszystkie nie wiem po prostu owady Bobo, bo mogą nas ugryźć tak i no to on to na niewykonanie bądź też ciekawe w ogóle życia poza tym, a poza tym obchodzone będą i tak to ciało tym kim jest przemijające po prostu tak jest ciała są kruche wszystkie lampy zresztą jest taki typ Opolszczyzna ENA, który właśnie może budować sympatie polityczne z ludźmi między, ale też, ale też Otóż być może coś między gatunkowo no bo to zaświadczenie, które mamy wspólne ciało odczuwa ból ciało jest możliwe do zranienia ciało przemienia choruje też odczuwa przyjemności rozkoszy i ideowym i czysto Anny drugi aspekt świętości powiedzmy, w jakich jakie są konsekwencje tego, że otrzyma pani nagrodę Wisławy Szymborskiej to jest także rozdzwoniły się telefony teraz z tego świata i zapraszamy na wywiad w niedziele bez przesady nic nie aż nie nie nie aż tak oczywiście oczywiście miał kilka wywiadów i Annę bo, choć w tym bardzo bardzo bardzo sympatyczny rozmowny i my teraz też z Avią jak rozumiem jak rozumiem z tego powodu, więc nowych jest bardzo przyjemny moment dla mnie, ale myślę, że rzecz najistotniejsza jest dla mnie takie najlepiej naj istotniejszy było to, że nic, kiedy została ogłoszona ta decyzja jeszcze w Krakowie to ja czułam, że dużo ludzi naprawdę się cieszy brat był taki moment, że rzecz, że czułam, że ta radość jest szczera MR wtedy tego wieczora i to był dla mnie taki prezent po prostu tak ogromny prezent oczywiście nagroda wspaniała jestem zaszczycona bardzo wzruszona, ale ale, ale ta nieprzychylna reakcja ludzi, którzy tam byli na to stać, by druga nagroda dla mnie, która która, która zostanie we mnie na długo, bo to, bo po prostu czuje, że on, że jest jakaś grupa Czytelników, dla których to cygaro jest ważna jakość i ja i poruszająca i nic im potrzebne czy to jest także co się dzieje w inny z poezją w naszych czasach w naszym kraju na świecie akcji w chwilę potem próbowałem porozmawiać z panią przed przed wejściem na antenę, a to, dlatego że w ciągu ostatniego roku film Jima Jarmuscha Patterson, którego głównym bohaterem jest poeta Władek Michał Władek ten też, że pisarz francuski pojawia się razem z drugim po pewnym piosenkarzem w filmie, gdzie no i stała po prostu et absolutna apoteoza poezji też poeci są tymi nowymi pani przyjeżdża tu do studia, aby prosto z Krakowa może nie prostą, ale ich nawet z nagrodą Wisławy Szymborskiej i ktoś może powiedzieć to o to od oto poezję tak czy cieszymy się wydajecie te są subiektywne wrażenie, że zaczynamy powoli myśleć o poezji coraz częściej to znaczy jadała w nich nawet przyszło mi do głowy coś takiego, że tak jak tak jak zaczynamy myśleć i przyrodzie, bo nasze jakoś kurczy prawda i ludzie są trochę przestraszeni chyba o tym w jakim stopniu technologia, a kapitalizm konsumpcjonizm zdominowały nasze życie nawet po prostu rzucają się na resztki lasu tak samo, chyba że być może jest też trochę tak, że rzeczywiście trochę z nadzieją patrzy na poezja w obszar wolności wolnego, jakby bardziej swobodnego myślenia, a czy odczuwania, bo na przeciwnym biegunie mamy taki sformatowany sposób mówienia, który wymuszała technologia właśnie, gdzie teraz część posługujemy różnymi komunikatora ami, żeby te esemesy mając taki żart, a my też Taxi tendencja Bałtów uzupełnia Browna, więc to bardzo formatu ja to co w ogóle można pomyśleć i poczuć Mamed media społecznościowe nie są realizować w celu tnie też używam Facebooka i t d . ale trzeba uważać, gdyż byłby to też tak działa że, że algorytm nam narzuca, a bardzo bardzo dużo tak naprawdę narzuca nam z 2 co możemy powiedzieć co możemy usłyszeć, czyli w pewien sposób reguluje możliwość przepływu nie wiem wyobraźni myśli między ludźmi tak opozycja w tym sensie jest takim rezerwatem wolności, ale wymaga od czytelnika dużo o wiele więcej no oczywiście, że tak wolność mogę wymagać więcej niższych niż w niewoli zła łatwo jest dużo łatwiej jest poddać się i być zniewolonym tak wolno zawsze dużo wymaga czy to taka jest pani kilka krokiem powiatowe w wywiadach, że poezja to praktyka uważności czy to oznacza, że chodzi o odcięcie się od różnych impulsów z Disney korzysta pani przecież Stalmach z rzeczywistości Izraelu uważności na co no to właśnie chodzi o to, żeby zobaczyć świat, żeby zobaczyć, że był w pełni go usłyszeć tak tutaj w tych moich współpracowników prezes PiS dużo odprysków jak z tego co słyszymy w mediach tak słyszymy straszne rzeczy ciekawe, że pan, zanim zaczęliśmy rozmawiać to już potworna jestem pierwszy za taki potworny nie ma nic bardziej potwornego niż to co się codziennie czytam gazet się idea i suszy w radio, jeżeli to nagle stał się potworne w tym wierszu toż to dobrze tak na targi po plecach przychodni należy do żony dostał nową powinny przechodzić po plecach i i zaczyna, bo nie jest rolą poezji pogłaskania kogokolwiek po głowie czy 3 Niewiem zasypanie problemów pod dywan sprawienie, żeby ludzie się fani ze sobą poczuli i tak raczej w ogóle uważam, że rolą sztuki raczej niepokojenie, ale nie takie bezwzględne niepokojenie, które nic nie daje tylko taki niepokoją niektóre nadają się też narzędzia męki powiedzmy pracy tak, ale z drugiej empatyczne rozchwianie no to jest to co moim zdaniem jest fundamentalną rolą każdej sztuki niektórych wierszy nie można już napisać niektórych nie dało się napisać wcześniej nocą rozpacz z powodu dzieci utopionych dzieci powieszony dzieci spalonych dzieci zgładzonych dzieci maskotek dzieci w rozbitym samolocie, a taka jest komputer dowiesz się czymś dużym echem w czas skończyć naszą rozmowę słuchaczy rządzą się pewnie teraz po tomik poezji psalmy 20 14 też tak to zabrzmiało tomik poezji, po czym po takim fragmencie psalmu, który no dla mnie to są jednak ciarki przechodzące po plecach, ale jednak mam nadzieję, że ta rozmowa pokazała państwu różne tropy i wątki, których można szukać czym można się rozkoszować podczas lektury psalmy 2 0 1 4 2 0 17 wydane przez fundację na rzecz kultury edukacji mienia temu Tymoteusza Karpowicza autorka nagrodzona nagrodą Wisławy Szymborskiej czy jeszcze raz gratulujemy z nami była w studiu Julia Fiedorczuk bardzo dziękuję dziękuję bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA